Statut i struktura organizacyjna Strona główna / Statut i struktura organizacyjna / Władze 

SKŁAD ZARZĄDU i KOMISJI

UNIWERSYTETU TRZECIEGO WIEKU

w BIAŁYMSTOKU

2021 rok

 

 

 

      PREZYDIUM ZARZĄDU:

 

 

      Maria Szulga                           -          Prezes 

 

       Joanna Naumowicz                -            V-ce Prezes ds.Organizacyjnych

 

       Grażyna Wacława Mejsak       -            V-ce Prezes ds.Dydaktycznych

 

       Jolanta Rogowska                   -           Skarbnik

 

       Maria Waśkiewicz                     -           Z-ca Skarbnika

 

       Halina Załęska                          -            Sekretarz
 

 

     

    CZŁONKOWIE ZARZĄDU:

           1.Joanna Petrusewicz

           2.Bożenna Krzesak-Mucha

           3.Alicja Wysocka

           4.Teresa Pruciak

           5.Danuta Koleśnik

           6.Czesław Wojno 

 

                     

 

  KOMISJA REWIZYJNA

 

 

1. Urszula Wojno - Przewodnicząca

 

2. Anna Techmańska V-ce Przewodnicząca

 

3. Grażyna Kowalczyk -członek

 

SĄD KOLEŻEŃSKI

 

 

1. Krystyna Szewczyk - Przewodnicząca

 

2. Krystyna Stankiewicz V-ce Przewodnicząca

 

3. Alicja Adamowicz - Sekretarz


                      

 


                
 RADA PROGRAMOWA

Rada Programowa wspiera działalność Uniwersytetu Trzeciego Wieku,


zatwierdza naukowe kierunki działania na dany rok akademicki oraz


zabezpiecza wysokokwalifikowaną kadrę wykładowców. 

 

W skład Rady Programowej wchodzi:

 

 


- prof. dr hab. Małgorzata Halicka - Przewodnicząca

 

- prof. dr hab. Barbara Bień - Uniwersytet Medyczny w Białymstoku

 

 - dr hab. Jarosław Perszko, prof. nzw - Prorektor ds Studenckich

 Politechniki Białostockiej

 

 -  Ks. dr Rektor Marian Strankowski  -  Archidiecezjalnego Wyższego  Seminarium Duchownego w Białymstoku

 - Alicja Temler - Honorowy Prezes UTW

 - mgr Anna Gryczkowska - Podlaski Instytut Kultury w Białymstoku

 - Joanna Petrusewicz/Joanna Naumowicz - V-ce Prezes ds Dydaktycznych UTW

 

 - Maria Szulga - Prezes UTW

 

 
 
© 2011 Uniwersytet Trzeciego Wieku w Białymstoku
Ten projekt został zrealizowany przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej. Projekt lub publikacja odzwierciedlają jedynie stanowisko ich autora i Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za umieszczoną w nich zawartość merytoryczną.