Statut i struktura organizacyjna Strona główna / Statut i struktura organizacyjna / Władze 

SKŁAD ZARZĄDU i KOMISJI

UNIWERSYTETU TRZECIEGO WIEKU

w BIAŁYMSTOKU

2017 rok

 

 

 

      PREZYDIUM ZARZĄDU:

 

 

      Maria Szulga            -          Prezes 

 

       Lech Wiszowaty            -            V-ce Prezes ds.Organizacyjnych

 

       Joanna Petrusewicz     -            V-ce Prezes ds.Dydaktycznych

 

       Jolanta Rogowska        -           Skarbnik

 

       Alicja Kęska                   -           Z-ca Skarbnika

 

       Halina Załęska               -            Sekretarz

     

  

 

 

 

 

 

       CZŁONKOWIE ZARZĄDU:

 

                     

 

 

                     Barbara Delis 

                      Janusz Juchniewicz

 

                      Maria Waśkiewicz

 

                      Halina Wiszowata

 

                      Tadeusz Wondołkowski

 

 

 

 

KOMISJA REWIZYJNA

 

 

1. Helena Kurza - Przewodnicząca

 

2. Jadwiga Łuckiewicz - V-ce Przewodnicząca

 

3. Maria Makal - Sekretarz

 

4. Grażyna Wilimajtys - Członek

 

 

 

SĄD KOLEŻEŃSKI

 

 

1. Krystyna Szewczyk - Przewodnicząca

 

2. Maria Wójcicka - V-ce Przewodnicząca

 

3. Alicja Adamowicz - Sekretarz


                      

 


                

          

 

 

 

 

                 

 

 RADA PROGRAMOWA

Rada Programowa wspiera działalność Uniwersytetu Trzeciego Wieku,


zatwierdza naukowe kierunki działania na dany rok akademicki oraz


zabezpiecza wysokokwalifikowaną kadrę wykładowców. 

 

W skład Rady Programowej wchodzi:

 

 


- prof. dr hab. Małgorzata Halicka - Przewodnicząca

 


 

 - prof. dr hab. Wojciech Pędich

 


- prof. dr hab. Barbara Bień - Uniwersytet Medyczny w Białymstoku

 

 

- dr hab. Jarosław Perszko, prof. nzw - Prorektor ds Studenckich

 

 

Politechniki Białostockiej

 

 

 


-  Ks. dr Dariusz Wojtecki -  Archidiecezjalne Wyższe Seminarium

 

 

 

Duchowne w Białymstoku

 

 

 


- Czesław Kryszkiewicz - Honorowy Prezes UTW

 

 

 


- mgr Anna Gryczkowska - Wojewodzki Ośrodek Animacji Kultury w

 

Białymstoku

 


- Joanna Petrusewicz - V-ce Prezes ds Dydaktycznych UTW

 

 - Maria Szulga - Prezes UTW

 

 
 
© 2011 Uniwersytet Trzeciego Wieku w Białymstoku
Ten projekt został zrealizowany przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej. Projekt lub publikacja odzwierciedlają jedynie stanowisko ich autora i Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za umieszczoną w nich zawartość merytoryczną.