Statut i struktura organizacyjna Strona główna / Statut i struktura organizacyjna / Sprawozdania merytoryczne i finansowe / Sprawozdanie merytoryczne 

 

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI UNIWERSYTETU TRZECIEGO WIEKU W BIAŁYM STOKU

ZA ROK AKADEMICKI 2019

 

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI UNIWERSYTETU TRZECIEGO WIEKU W BIAŁYM STOKU

ZA ROK AKADEMICKI 2019

·                       Część merytoryczna.

Uniwersytet Trzeciego Wieku jest Stowarzyszeniem zarejestrowanym w Krajowym Rejestrze Sądowym pod nr. 0000049041. Posiada status organizacji pożytku publicznego. Nie prowadzi działalności gospodarczej, a swoją działalność opiera na pracy społecznej członków oraz ściśle współpracuje w wyższymi uczelniami Białegostoku, Wojewódzkim Ośrodkiem Animacji Kultury obecnym PIK ,CAS oraz Spółdzielniami Mieszkaniowymi.
Działalność ustawowa Zarządu UTW w roku 2019

 W roku sprawozdawczym odbyło się:

- 10 – posiedzeń Prezydium

- 10 - posiedzeń Zarządu
- 2 spotkania Zarządu rozszerzonego  o kierowników sekcji

Tematyka tych spotkań dotyczyła założeń programowych przyjętych na Walnym Zebraniu w dniu  26 marca 2019 r. Założenia te mają na celu rozwijanie sprawności intelektualnej i fizycznej naszych słuchaczy.

·                       Działalność zmierzająca do stałego rozwoju i doskonalenia pracy UTW  w Białymstoku.

 Wykłady i współpraca z wyższymi uczelniami.

W roku sprawozdawczym odbyło się 16 bardzo interesujących wykładów. Tematyka wykładów była bardzo zróżnicowana: medycyna, historia, etyka, prawo, poezja, przyroda, ekonomia, religia i inne. Wykładów mogliśmy wysłuchać dzięki Joasi Petrusewicz v-ce Prezes ds. dydaktycznych, która  włożyła sporo trudu aby znaleźć   wykładowców ,Wykładowcami byli pracownicy naukowi wyższych uczelni: Uniwersytetu w Białymstoku, Uniwersytetu Medycznego, Archidiecezjalnego Wyższego Seminarium Duchownego, Politechniki Białostockiej i inni

Po każdym wykładzie był program artystyczny, na który składały się: koncerty uczniów szkół muzycznych, zespoły taneczne , kabaret i inne, po wykładzie występował również chór Astra, zespół cygański „Sare Roma” oraz „Podlaskie Korale”
W ramach współpracy  Uniwersytet Muzyczny Wydział Instrumentalno – Pedagogiczny przygotował słuchaczom UTW 6 koncertów w swojej sali koncertowej przy ul. Kawaleryjskiej 5. Prezentowano muzykę klasyczną i rozrywkową – wykonawcami byli studenci i profesorowie Uczelni. Na bieżąco byliśmy informowani przez pracowników UM o różnych koncertach,   których również mogli wysłuchać  nasi słuchacze.

Zajęcia fakultatywne w muzeach w Białymstoku.

Poza zajęciami dydaktycznymi słuchacze nasi mają możliwość rozwoju intelektualnego poprzez uczestniczenie w zajęciach fakultatywnych w muzeach: w Ratuszu, Muzeum Rzeźby Alfonsa Karnego, Muzeum Historycznym, Muzeum Wojska, gdzie jednocześnie pracownicy prowadzą wykłady tematyczne. Takich spotkań odbyło się 35. Łączyło się to ze zwiedzaniem wystaw tematycznych. Bardzo licznie słuchacze UTW korzystają z tych spotkań i są szczerze usatysfakcjonowani. Poprzez właściwą edukację studenci naszej uczelni kreują wizerunek ludzi nowoczesnych.
ROK 2019 był pod znakiem obchodów 25-lecia.
Odbyła sie konferencja z okazji 25-lecia w auli Politechniki na której wyróznieni słuchacze otrzymali podziękowania w postaci dyplomów i medali za prace społeczna na rzecz innych
Konferencję przygotowała i prowadziła Walentyna Karpow
W tym samym dniu odbyła się gala w Operze ,która została sfinansowana  z funduszy Marszałka Województwa i została przygotowana wspólnie z WOAK . W gali uczestniczyło około 700 osób w tym większość naszych słuchaczy. Część artystyczną zapewnił nam zespół Kurpie Zielone oraz nasz Chór Astra
Na gali wręczyliśmy obrazy  namalowane przez nasze uzdolnione malarki  za wspieranie nas i pomoc wszystkim rektorom Uczelni współpracujących z nami oraz został uhonorowany zespół założycieli UTW. Po gali odbył się poczęstunek dla   zaproszonych gości.
Koszt  tych wydarzeń ok. 25000 zł w 90% został sfinansowany j/w Wspomogli nas tez Firma „Kabo”fundując wędliny  oraz  cukiernia„Kryszen” fundując jubileuszowy tort
Obu wydarzeniom towarzyszyły występy naszych zespołów oraz wystawy obrazów i fotografii naszych studentów.

Zajęcia w sekcjach UTW w Białymstoku.
 W okresie sprawozdawczym – rok 2019w zajęciach sekcji uczestniczy    ło ponad 700 słuchaczy

1.    Sekcje języków obcych i  ich działalność

 W ramach zajęć fakultatywnych prowadzona była między innymi nauka języków   obcych dla słuchaczy UTW. Największym zainteresowaniem cieszy się nauka języka angielskiego. Z każdym rokiem rośnie liczba naszych słuchaczy zainteresowanych nauką języków obcych. W roku ubiegłym   uczyło się

-  9 grup  języka angielskiego w których umiejętności językowe szlifuje     65 słuchaczy.    

        Zajęcia prowadziły dwie lektorki : Helena Łukaszewicz/46 osób/,Helena prowadzi lektorat angielskiego od 13 lat od 2007r/ i Małgorzata  Krosnowska,/19 osób/

      - 1 grupa języka francuskiego – 4 osóby lektorka mgr Maria         Piotrowska

  język niemiecki – jedna grupa 5osób
Zajęcia z języków obcych odbywają się w pozyskanych nieodpłatnie     salach  wykładowych w Wyższej Szkole Finansów i Zarządzania w Białymstoku oraz w Centrum Aktywności Społecznej na ul Św. Rocha 3
 Kordynatorem sekcji językowych jest Barbara Delis

         

         2. Dyskusyjny Klub Filmowy-

 W   lutym 2018r zostało podpisane  dwustronne porozumienie między BOK a UTW o powołaniu do życia DKF. Inicjatorką  powstania oraz kierownikiem sekcji jest Maria Waśkiewicz.
W roku ubiegłym zostało wyświetlone 10   filmów. Moderatorami  prowadzącymi dyskusje i wstępne zapoznanie się z tajnikami produkcji danego filmu byli pracownicy BOK-u dr Tomasz Adamski i dr Dominik Sołowiej. Jest to największa nasza sekcja skupiająca nie tylko naszych słuchaczy ale również seniorów z innych białostockich organizacji .Łącznie  690  osób. W DKF w ciągu roku obejrzało filmy ok. 2500 osób.

 3. Sekcje kultury fizycznej:

·                  Gimnastyka prowadzona przez Danutę Łopatecką, zajęcia odbywały się 2 razy w tygodniu w Klubie „Jubilat”. W zajęciach uczestniczy 58 osób. Danuta prowadzi sekcję gimnastyczną od 25 lat.

                     ·                       Gimnastyka prowadzona przez Halinę Wiszowatą, zajęcia odbywały się 1       raz w tygodniu w Klubie „Kaktus”, udział bierze 25 osób.

·                  Gimnastyka prowadzona przez Barbarę Kierkowską w Klubie „Ze  nit”. Spotkania odbywały się 2 razy w tygodniu, uczestniczy 27 osób.

·                  Gimnastyka prowadzona przez Renatę Janas w Klubie „Mozaika”. Zajęcia odbywały się 1 raz w tygodniu, uczestniczy w nich 15 osób.

  •               Gimnastyka Lecznica /kinezyterapia-rehabilitacja/ zajęcia odbywały się dwa razy w tygodniu w klubie Millenium. W zajęciach uczestniczyło 44 osoby. Zajęcia prowadziła mgr rehabilitacji Halina Żukowska

Joga –kierownik sekcji Maria Kazberuk zajęcia prowadzi instruktorka Dorota Białecka w zajęciach uczestniczy-25osób

·                   Sekcja NORDIC WALKING prowadzona jest już od 3 lat przez Helenę Łukaszewicz. Spotkania były  raz w tygodniu przez cały rok  nie wyłączając wakacji i bez względu na pogodę. W marszach w dowolnym tempie ścieżkami parku i lasu zwierzynieckiego uczestniczyło 15-20 osób.

·     Sekcja brydża sportowego prowadzona przez Janusza Juchniewicza aktualnie zajęcia odbywają się w Centrum Aktywności Społecznej 
Do sekcji należy 22 osoby nmmm
Członkowie sekcji brali udział w różnych turniejach organizowanych w naszym mieście..
Sekcja brydżowa  -  prowadzona przez Panią Alicję Jacewicz, miejsce spotkań to klub Esperanto, sekcja liczy 16 osób. Brydżyści spotykają się 1 raz w tygodniu.

·     Sekcja brydżowa prowadzona przez Edwarda Wołoszyna w Domu Kultury „Zachęta”. Brydżyści spotykają się  dwa raz w tygodniu. W zajęciach uczestniczą również mieszkańcy  osiedla .Do sekcji należy  20 osób

·       Sekcja szachowa prowadzona przez Pana Władysława Króla, miejsce spotkań to Dom Kultury „Zachęta”. Zajęcia odbywają się 1 raz w tygodniu Sekcja szachowa działa od I semestru 2011/2012 w lokalu Domu Kultury "Zachęta" przy ul. Piastowskiej 11 A . 
W pierwszych latach uczestniczyło w niej około 10-12 członków UTW.
Z przykrością informuję, że w  następnych latach liczba uczestników stopniowo malała.
W ostatnim semestrze pozostało już tylko 2-3 osoby i to z różnych powodów spotykali się nieregularnie.
W związku z taką sytuacją podjąłem decyzję o rezygnacji z prowadzenia tej sekcji
..
Sekcja Turystyki Pieszej „Tramp” – Kierownik grupy  Pani Maria Wójcicka, przewodnik Waldemar Malewicz. Do Sekcji należy 50 osób w tym aktywnie uczestniczących 30.W ciągu roku zorganizowano 18 rajdów pieszych w okolicach Białegostoku i wyjazdowych.  .Rajdy  poprawiały nie tylko kondycje fizyczną, ale poszerzały wiedzę z historii, biologii, zoologii, kulturoznawstwa. Grupa ściśle współpracuje  z Klubem Turystycznym PTTK Mozaika i uczestniczy w wielu imprezach wspólnych

          Sekcja Koła PTTK „Senior” – Koło  „SENIOR” . Koło prowadzi
          Teresa Pruciak, przewodnik- Pani Iza Walentynowicz.

             W ramach działalności turystycznej w 2019r odbyło się 18 spacerów i wycieczek, w tym jedna zagraniczna – do Druskiennik.

       W spacerach i wycieczkach wzięło udział 537 uczestników, daje to średnio ok. 30 osób na jedną imprezę. Oprócz spacerów krajoznawczych odbyły się uroczystości integracyjne i podsumowujące działalność Koła. To między innymi; spotkanie opłatkowe, kulig czy uroczyste obchody 10-ciolecia istnienia Koła. Z tej tez okazji otrzymała dofinansowanie w wysokości 500 zł

            Koło rozrasta się z roku na rok. Zgłaszają się osoby, które zapisały się do UTW i chcą korzystać z propozycji turystycznych Koła „SENIOR”. Koło Kiczy już prawie 90-ciu członków.

 Spacery po okolicach Białegostoku poza aspektem zdrowotnym miały za zadanie poznanie piękna i historii naszego regionu oraz integrację uczestników. oprócz spacerów krajoznawczych odbyło się spotkanie opłatkowe  i kulig .Sekcja  uroczyście obchodziła 10-lecie istnienia.

Sekcja wyjazdów wycieczkowo – wczasowych
– Kierownik sekcji Maria  Waśkiewicz zorganizowała dwutygodniowe  wyjazd  nad morze do Darłówka w którym uczestniczyło  46 słuchaczy

Sekcja wyjazdów  wczasowo wycieczkowych – Lech Wiszowaty
 zorganizował dwie wycieczki i jedne wczasy:
- Wycieczkę ,,Sen Nocy Letniej” Białystok – Kraków – Wiedeń – Dolina Wachau – Wieliczka – B-stok
- Wycieczkę ,,Białe Noce” Białystok – Kowno – Ryga – Sankt Petersburg -  Talin.

- 10 dniowe wczasy w Jastrzębiej Górze.

  Ogółem z tej formy wypoczynku skorzystało 84 osób.

Sekcja wyjazdów wczasowych Halina Wiszowata
zorganizowała wczasy nad morzem w Dębkach z których skorzystało 44  słuchaczy
Sekcja rowerowa
liczy ok. 10 osób – kierownik sekcji Lech Wiszowaty, w okresie wiosennym  letnim po Białymstoku i okolicach jeździło zrywami do 5 osób

·     Sekcja siatkarska – kierownik Władysław Gliński, a sali sportowej udostępnia Politechnika Białostocka. Liczy ok. 8 osób, a spotkania odbywają się raz w tygodniu.
w ubiegłym roku odbyło się 20 spotkań.
 Sekcja tenisa stołowego prowadzona przez  Zbigniewa Łapińskiego, miejsce spotkań to klub „Puchatek”. Zajęcia odbywają się 1 raz w tygodniu. /brak sprawozdania / Zbyszek prowadzi też sekcję gry w bilarda  od 2016r. Zajęcia odbywają się w klubie  Mikron na ulicy Ciepłej 15 dwa razy w tygodniu – do sekcji należy 8 osób.

Sekcja ” Zabawa modą” prowadząca Ewa Krosnowska

Sekcja komputerowa – Krzysztof Stasiak –
Zajęcia odbywały się na Kozłowej w klubie „Miraż”

 

     

Sekcja Żeglarska – Kierownik Sekcji – Tadeusz Wondołkowski. Miejsce spotkań sekcji to klub „Miraż”. Spotkania sekcji są  raz  na 2 m-ce  Do sekcji należy kilkanaście  osób. W roku 2019 nie podjęto żadnego działania na rzecz słuchaczy

 

 4. Sekcje edukacyjne UTW.

·         Sekcja Historyczna, którą prowadzi Pan Jan Jackowski, a wykładowcą jest prof. Józef Maroszek z Uniwersytetu w Białymstoku. Sekcja liczy 20 osób. Spotykali się  w każdą środę. Tematem wykładów jest historia miast województwa podlaskiego oraz omawianie bardzo rozległych zagadnień związanych z  Polską i jej ważnymi osobistościami historycznymi. Tematami wykładów są również różne obyczaje na Podlasiu, rolnictwo, szkolnictwo i prasa polska.

 

·     Sekcja Redakcyjna – prowadząca Maria Wójcicka. Sekcja zajmuje się wydawaniem gazetki UTW w Białymstoku „Wiecznie Młodzi”, w której zamieszczane są artykuły z bieżących wydarzeń UTW: uroczystości, wykładów, koncertów rajdów, wystaw jak również z całej działalności wszystkich sekcji i słuchaczy naszej uczelni. Podawane są również aktualne ogłoszenia o wydarzeniach planowanych na UTW. Jest to zespół liczący 8 osób, a w 2019 r. wydanych zostało 7 numerów naszej gazetki, a każdy z nich liczył ok. 40 stron. Łącznie zostało wydanych 100 numerów.Maria prowadziła gazetkę od pierwszego numeru.

 

·     Sekcja „Kreatywność” – pod kierownictwem Danuty Sajur kontynuowano działalność sekcji ,w której kilkunastoosobowa grupa członków UTW poznaje historię, kulturę i mity pierwszych cywilizacji oraz historię i przyczyny fali uchodźctwa do Europy oraz prowadzi medytacje mające na celu poprawę zdrowia uczestników. Odbyły się 24 spotkania, napisano artykułów, które umieszczono na stronie internetowej. W spotkaniach sekcji uczestniczyło ok.20 osób.

 
            5.  Sekcje artystyczne UTW w Białymstoku.     

·     „Astra” – czterogłosowy chór liczący 35 osoby,
 Prezes chóru – Joanna Zdanowicz, dyrygent – Pani Aksana Dziadul.
Chór uświetnia swoimi występami wszystkie ważniejsze uroczystości tj. inauguracja ,zakończenie roku ,spotkanie opłatkowe,100-lecie odzyskania Niepodległości.
Sekcja malarska „Kolor” pod kierownictwem   Barbary Toczydłowskiej. Spotkania sekcji są raz w tygodniu, a reszta pracy w domu. Członkowie sekcji aktualnie  -15 osób. Zajęcia były prowadzone przez instruktorkę Beatę Wasilewicz i Bogumiłę Masicką-Grygorczuk i Marię Kraszewską Odbyło się 28 spotkań. Miał miejsce jeden wernisaż grupy w klubie Jubilat oraz indywidualny wernisaż członka grupy: Elżbiety Ewy Prokopczyk oraz kilka wystaw.Członkowie sekcji podarowali obrazy na prezenty z okazji 25-lecia UTW

Sekcja malarska „Pędzel” – istnieje 9 lat, . Grupa „Pędzel” liczy 18  osób, kierownik    grupy  Janina Jakoniuk ,

instruktor –Anna Ralicka-Perkowska. Zajęcia odbywają się w Sali Plastycznej przy Uniwersytecie w Białymstoku przy ul. Świerkowej 20 raz w tygodniu. W 2019r sekcja nasza, zorganizowała  kilka wystaw.

- w styczniu, w klubie „Jubilat”, pt. „Wokół nas”,

- w kwietniu, w „Spodkach”, z okazji 25-lecia UTW,

- w maju, w „Arsenale”, pt. „Historie o starości”; wraz z takimi artystami jak A. Strumiłło, prof. M. Moroziewicz, Koji Kamoji - artysta japoński, K. Kozyra, Kobas Laksa i inni;

- w maju, na Politechnice - krótkotrwała wystawa z okazji 25-lecia UTW;

  - we wrześniu, w klubie ZENIT, (obrazy wisiały aż do końca roku). Członkowie z naszej grupy podarowali kilka prac na prezenty z okazji 25-lecia UTW.

 

 Sekcja Hafciarska – kierownik sekcji Pani Barbara Kierkowska. Zajęcia odbywają się raz w tygodniu w Klubie „Zenit”. Sekcja liczy 10 osób. Dominująca działalność sekcji to haft krzyżykowy.Sekcja brała udział w wystawie z okazji 25-lecia UTW.Członkowie sekcji również podarowali swoje obrazy na prezenty z okazji 25-lecia

·     Sekcja Fotograficzna – kierownik sekcji Krystyna Kowalewska. Zajęcia sekcji odbywają się raz w tygodniu i uczęszcza na nie 10-12 słuchaczy UTW. W swoich działaniach zajmuje się dokumentowaniem wszystkich wykładów i uroczystości UTW i tak np. w roku 2019 to dokumentacja fotograficzna z: wykładów obligatoryjnych i fakultatywnych, wycieczek , zakończenia roku akademickiego, inauguracji roku akademickiego, Dnia Seniora i Dnia Niepodległości , wieczoru opłatkowego w grudniu 2019 r., a także zdjęcia do kroniki na stronie UTW Sekcja W 2019 roku sekcja  zorganizowała  wystawę „25 lat UTW”.Obsługa” fotograficzna takich uroczystości jak 25 lat UTW,”Tygiel Podlaski -25 lat UTW z kulturą .Zorganizowano cztery  spotkania w plenerze ,” Zakupiono z otrzymanego dofinansowania  antyramy i pendrive na potrzeby wystaw..

 

·     Sekcja tańca cygańskiego „Sare Roma”, zajęcia sekcji odbywały  się w 1 raz w tygodniu. Sekcja liczy 10 osób. Grupę prowadzi instruktorka  Radosława Bogusławska, a opiekunem z ramienia U TW jest Józefina Bukin..
w 2019 r było 11 występów, które cieszyły się dużą popularnością.
Zespół został założony w 2011 r,ciągle się rozwija ku radości oglądających.

 
Sekcja Teatralna
– kierownik  sekcji - Pani Alicja Temler
w pierwszym semestrze
NIE miałyśmy instruktora. wystawiany był spektakl „kabaret starszych panów” przygotowany w 2018 r przez reżyserer Annę Pawelska w 2018 r, z tym spektaklem wystąpiłyśmy:

     - po wykładzie na utw

-     w centrum kultury w Choroszczy

-      na niejskim przeglądzie dorobku artystycznego seniorów”seniorada”

-     na  wiosennym przeglądzie zespołów utw Regionu Podlasia

·     Sekcja wokalno-taneczna „Podlaskie Korale” pod kierownictwem Zdzisława Kulikowskiego - muzyka i śpiew, Halina Wiszowata - tańce, Danuta Sajur – sprawy organizacyjne  kontynuowała swoją działalność.  W roku 2019 grupa doskonaliła spektakle o charakterze ludowym „Tygiel Podlaski” oraz przygotowała dwa nowe spektakle  z piosenkami Czerwonych Gitar i z okazji 100lecia odzyskania niepodległości spektakl słowno-muzyczny „Ja to mam szczęście”.
 Zespół występował w DS. w Czerewkach, w klubie „Kalina i „Jubilat” ,w Księżnicy  Podlaskiej oraz wziął udział w Senioradzie .Podlaskie Korale prezentowały  swoje umiejętności dla naszych słuchaczy po wykładach budząc powszechny aplauz.

Grupa śpiewająca  piosenki  retro i  ludowe –kierownik  Jadwiga Jaroszyńska.
Spotyka się co tydzień .Odbyło się 25 spotkań jak co roku zorganizowała  wspólne śpiewanie kolęd w Wikingu oraz spotkanie z okazji tłustego czwartku w klubie  Jubilat  ,Prywatka z sekcją PRL w klubie Jubilat oraz „Powitanie lata z Piosenką” pod wiatą w Nadleśnictwie Dojlidy w miesiącu  maju Aktywnie w grupie uczestniczyło 10-12 osób
6. Sekcje pomocowe                        

·     „Sekcja o uśmiech Seniora”, kierownik sekcji – Jadwiga Łuckiewicz.

         W 2019 r. członkowie sekcji regularnie odwiedzali Dom Opieki w Białymstoku przy ul. Kujawskiej, gdzie występowali w koncertami poetycko - wokalnymi i kabaretowymi., Z okazji 25-lecia UTW sekcja ,,O Uśmiech Seniora'' uczestniczyła w  następujących koncertach:

       10.04.2019 r. w WOAK ,,Spodki'' pn. ,,Wiosenna prezentacja dorbku artystycznego seniorów UTW'

      08.05.2019 r. w Auli I Wydziału Elektrycznego Politechniki Białostockiej,

      25.06.2019 r. w WOAK ,,Spodki'' pn. ,,Tygiel Podlaski – XXV Lat UTW z Kulturą''.

   

       Występy sekcji niosły radość ludziom schorowanym i pozwalały miło sp dzić czas.

·     Sekcja pomocy koleżeńskiej „Pomocna Dłoń”.

Sekcję Pomocy Koleżeńskiej „Pomocna Dłon”  działa od  października 2017 r. Kierownikiem sekcji  jest  Eugenia Hanusiak Knapik.  Do sekcji zgłosiło się 20 wolontariuszy, ale czynnie pracowało w 2019 ok.10-14  osób. Działanie sekcji to pomoc niepełnosprawnym byłym i obecnym słuchaczom UTW ze szczególnym uwzględnieniem osób 80+, i  90+.Sekcja odbyła 20 spotkań. Sekcja stara się objąć opieką koleżeńską osoby potrzebujące wsparcia. Tematyka, która nam towarzyszyła w roku jubileuszowym to:
-dyskusje nt. kontaktów z osobami powyżej 80 roku życia-spostrzeżenia
-realizacja projektu „z przyroda na ty-leśny Disneyland”-czerwiec
-uczestnictwo w spotkaniu finałowym „UTW dla społeczności” w Białołęce-3 osoby
-obsługa obchodów 25-lecia UTW w spodkach WOAK –przegląd zespołów artystycznych
-obsługa obchodów 25-lecia UTW na Politechnice Białostockiej
-wykonanie ok. 100 szt. Kartek świątecznych „Bożego Narodzenia”
-członkowie sekcji osobiście doręczali kartki świąteczne członkom UTW powyżej 80 roku
-uczestnictwo i opieka nad osobami powyżej 80 roku na spotkaniu wigilijnym w Astorii.

 

 

Inne  wydarzenia:

 

 Z okazji 25-lecia UTW zostały przygotowane  dwa foldery o historii oraz ,przegląd działalności UTW. Autorką obu folderów jest Barbara Wilczewska.

 

 

 

Projekty.

        W 2019 roku zostały zrealizowane  4 projekty krajowe, z których pozyskano na rzecz naszych słuchaczy ok. 40000 zł.
          1. Projekt „Finanse współczesnego seniora” podczas warsztatów prowadzonych przez 8 miesięcy nasi słuchacze pogłębiali wiedzę z zakresu posługiwania się kontem elektronicznym za pomocą komputera i smartfonów , jak bezpiecznie korzystać z kart płatniczych , oraz mieli możliwość pogłębiania swej wiedzy w zakresie obsługi komputera, tabletów  i smartfonów .

Projekt był dofinansowany przez Bank PKO w wysokości 29840
 Został  napisany wspólnie z Mariuszem Kozłowskim ze stowarzyszenia „Kreatywne Podlasie”.

2.Drugi projekt krajowy  otrzymaliśmy dofinansowanie na sume 105080
 z
 Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z Rządowego Programu na  rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2014-2020. 
„Senior XXI wieku - w cyfrowym świecie (w partnerstwie ze Stowarzyszeniem Kreatywne Podlasie } Z tego projektu oprócz warsztatów ,które były prowadzone nie tylko dla naszych słuchaczy i poznawania tajników cyfrowego świata  zostały zakupiony komputer stacjonarny, kolorowa drukarka wielofunkcyjna, laptop, tablet, dysk przenośny oraz  3 stanowiska komputerowe ,/biurka i krzesła funkcyjne/.Dzięki temu projektowi zakupiliśmy też na sumę ponad  2000 zł materiały biurowe.
Dzięki nawiązanej współpracy z młodymi ludźmi ,  korzystamy również z bezpłatnej  pomocy informatycznej niezbędnej w biurze.
3. Projekt dofinansowany przez Prezydenta naszego miasta, napisany i prowadzony przez Lecha Wiszowatego pt ”XXV lat UTW z Kulturą Otrzymane dofinansowanie to 8000 .
 4. Spotkanie opłatkowe seniorów z uwzględnieniem najstarszych 90+ i 80+ został napisany przez Marię Szulga  .Udało się pozyskać od miasta dofinansowanie  w wysokości 6700zł,które przeznaczono  na sfinansowanie kosztu biletu  najstarszych seniorów, dużą dopłatę dla Seniorów 80+,oraz   na dopłatę do kosztów biletu w wysokości 60% pozostałych uczestników spotkania. Łącznie w spotkaniu, które miało miejsce w Astorii uczestniczyło  172 osoby.
        4. Udało nam się poprzez złożenie aplikacji  w 2018 roku pozyskać  projekt z Towarzystwa Incjatyw Twórczych „ę”i mały grant na utworzenie  grupy wolontariackiej. Projekt prowadziła  Helena Kurza wraz z Eugenią Hanusiak –Knapik  i Stanisławą Kamińską    z sekcji „Pomocna dłoń”.  a otrzymany grant to 1800zł oraz bezpłatne szkolenie dla trzech wolontariuszek
       5. Projekty zagraniczne.
  
   W  trakcie realizacji jest  projekt który napisała i jest jego koordynatorem Danuta Sajur pt. ”Wiedza to szansa na akceptację „ z programu „Erasmus+”. Projekt został zaakceptowany i jego realizacja rozpoczęła się w listopadzie 2018 wspólnie z organizacją z Turcji i Włoch. Bierze w nim udział ok. 35  naszych słuchaczy. W tym roku w maju 15 osób było w Turcji na warsztatach u partnera tureckiego. Grupa zdobywała wiedzę na temat uchodźctwa. Więcej informacji na ten temat na stronie UTW w zakładce „Projekty międzynarodowe”
Drugi projekt międzynarodowy również napisany przez i prowadzony przez Danutę Sajur To „Dziedzictwo kulturowe i przyrodnicze to europejska siła i skarb” W projekcie biorą udział cztery organizację ,oprócz nas

Partner z Turcji ,Portugali i Litwy.Do projektu zapisało się ponad 40 naszych słuchaczy .W grudniu odbyło się spotkanie  robocze koordynatorów.Z tej okazji została zorganizowana biesiada na której wystąpiły „Podlaskie korale”

 W r.2019 zostały zorganizowane cztery bale : dwa w karnawale, na zakończenie roku i z okazji Dnia Seniora oraz trzy  biesiady taneczne.

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
© 2011 Uniwersytet Trzeciego Wieku w Białymstoku
Ten projekt został zrealizowany przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej. Projekt lub publikacja odzwierciedlają jedynie stanowisko ich autora i Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za umieszczoną w nich zawartość merytoryczną.