Plany zajęć Strona główna / Plany zajęć / Wykłady 

 Uniwersytet Trzeciego Wieku w Białymstoku

 rok akademicki 2019/ 2020
Wykłady   - II semestr

05 marca 2020

godz. 16:00

dr hab. profesor UwB Agnieszka Zofia Wilczewska -Instytut Chemii UwB- „ Chemiczne aspekty miłości”

Ø Występ sekcji Teatralnej „Metafora”

 

26 marca 2020

 godz. 16:00

ks. dr Ireneusz Korziński- „Święci żyją wśród nas- kult relikwii bł. ks. Michała  Sopoćki”

Ø Występ sekcji UTW „Podlaskie Korale”

 

02 kwietnia 2020

 godz. 16:00

dr Ewa Gułaj- „Medycyna estetyczna”

Ø Występ Chóru „Astra”- Uniwersytet Trzeciego Wieku w Białymstoku

16 kwietnia 2020

 godz. 16:00

prof. zw. dr hab. Cezary Kuklo-Wydz. Historyczno-Socjologiczny UwB- „Rodzina staropolska- mity i fakty w świetle najnowszych badań  historyków”

Ø Koncert patriotyczny „ Z Ojczyzną w sercu” –zespół wokalny „Wesoła Dwunastka” Chóru szkolnego i nauczycieli ze Szkoły Podstawowej nr 12 w Białymstoku

07 maja 2020

godz. 16:00

Waldemar Smaszcz pisarz i eseista- „Kochać jak poeta-miłość w życiu i poezji Juliana Tuwima”

Ø Występ Chóru „Astra”- Uniwersytet Trzeciego Wieku w Białymstoku

21 maja 2020

godz. 16:00

dr Magdalena Perkowska UwB- „ Nielegalna migracja w Polsce-fakty i mity”

Ø Występ Zespołu tańca cygańskiego „Sare Roma”

 

04 czerwiec 2020

 godz. 16:00

dr hab. profesor UwB Maciej Karczewski archeolog ,

 Wydz. Historyczny i Stosunków Międzynarodowych-

„ Wierzenia dawnych mieszkańców Polski płn.-wsch. w I w. n.e.”

Ø Występ sekcji UTW „Podlaskie Korale”

18 czerwiec 2020

 godz. 16:00

dr inż. Joanna Szczykowska i  dr n. tech. Anna Siemieniuk - Politechnika w Białymstoku Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska „Zasoby wód,  ich jakość  i racjonalne użytkowanie”

Ø Występ Chóru „Astra”- Uniwersytet Trzeciego Wieku w Białymstoku

Miejsce wykładów: Aula Wydziału Prawa UwB,  Białystok,  ul. Mickiewicza 1


 
 
© 2011 Uniwersytet Trzeciego Wieku w Białymstoku
Ten projekt został zrealizowany przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej. Projekt lub publikacja odzwierciedlają jedynie stanowisko ich autora i Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za umieszczoną w nich zawartość merytoryczną.