Plany zajęć Strona główna / Plany zajęć / Zajęcia w sekcjach 

 PLAN ZAJĘĆ SEKCJI I GRUP ZAINTERESOWAŃ I SEMESTR 2019/2020

 

 

SEKCJA / GRUPA ZAINTERESOWAŃ

 

PROWADZĄCY LUB OPIEKUN

 

MIEJSCE      SPOTKAŃ

 

TERMINY ZAJĘĆ

LEKTORATY

 

 

 

Język angielski

 

Helena Łukaszewicz

tel. kontaktowy

510 319 536

Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania,                    ul. Ciepła 40, sala nr 203A , IIpiętro

Grupa początkująca  - zajęcia od  8.10.2019 r. wtorek-godz.12:30
 czwartek-godz. 12:30

Język angielski

( kurs konwersacyjny kontynuacja)

Helena Łukaszewicz

tel. kontaktowy

510 319 536

Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania,                    ul. Ciepła 40,  sala nr. 203A IIpiętro

 

Grupa nr 1
zajęcia od 8.10.2019 

Wtorek – 11:00

Czwartek 9:30

kontynuacja

Grupa nr 2
zajęcia od 7.10.2019 

Poniedziałek - 9:30 czwartek 11:00

 

Grupa nr 3
zajęcia od 8.10.2019 
wtorek 9:30.

Piątek 9:30

kontynuacjaGrupa nr 4
zajęcia od 7.10.2019
poniedziałek  11:00
piątek  11:00

Język francuski

 

mgr Maria Piotrowska

Centrum Aktywności Społecznej, ul. Św. Rocha 3 (sala 102 i 102 A)

Pierwsze zajęcia  od  dnia 11.10.2019 r. Piątek godz. 10:00 - 11:00  

 

Język angielski dla zaawansowanych

mgr Małgorzata Krosnowska

Centrum Aktywności Społecznej, ul. Św. Rocha 3 (sala 102 i 102 A)

I grupa zajęcia od 1.10.2019

wtorek godz.10:00 – 11:30

czwartek godz. 10:00 -11:30

7Język angielski

dla początkujących (kontynuacja)

mgr Małgorzata Krosnowska

Centrum Aktywności Społecznej, ul. Św. Rocha 3 (sala 102 i 102 A)

II grupa zajęcia od 1.10.2019

wtorek godz.11:35 – 13:05

czwartek godz.11:35 – 13:05

Język angielski

dla początkujących

mgr Małgorzata Krosnowska

Centrum Aktywności Społecznej, ul. Św. Rocha 3 (sala 102 i 102 A)

III grupa

wtorek godz. 12:30, czwartek godz.12:30

 

 Język niemiecki

 

 

 

                                                                                                                                       

ZESPOŁY TWÓRCZE

 

 

 

Sekcja malarska – grupa „Pędzel”

 

 

 

Janina Jakoniuk tel. kontaktowy

604 990 978

Instytut Pedagogiki     i Psychologii UwB

W Białymstoku

ul. Świerkowa 20, budynek C

II piętro, sala 217

wtorek

godz. 8:30 – 11:30

(ocena prac, spotkania integracyjne, samokształceniowe)

Sekcja malarska „KOLOR”

Barbara Toczydłowska

 tel. 696 793 905

Centrum Aktywności Społecznej, ul. Św. Rocha 3, sala 202

od 05.11.2019 r.

Wtorek               

 godz. 10:00 – 12:00

 

Sekcja redakcyjna

Maria Wójcicka

504 892 703

ul. Zamenhofa 15

środa

godz. 10:00 – 12:00

Sekcja hafciarska

Barbara Kierkowska

 

Klub „Zenit  Białystok

ul. Mieszka I nr.14

Piątek  godz. 12:00 – 13:00

 Od 4.10.2019

Sekcja tańca cygańskiego 

Józefa Bukin

tel. kontaktowy:

661 095 249

Centrum Aktywności Społecznej, ul. Św. Rocha 3 (sala konferencyjna)

poniedziałek

godz. 12:00 – 14:00

Chór UTW

 Joanna Zdanowicz
tel.501 405572

 

Centrum Aktywności Społecznej, ul. Św. Rocha 3 (sala konferencyjna)

wtorek

godz.  17:00 – 19:00

Sekcja fotograficzno-filmowa

Krystyna Kowalewska    

 tel. kontaktowy       607 319 742

Centrum Aktywności Społecznej, ul. Św. Rocha 3, sala 103, I piętro

Środa

godz. 15:30-17:00

Sekcja Teatralna

Alicja Temler

tel. kontaktowy:

602 449 142

Centrum Aktywności Społecznej, ul. Św. Rocha 3 (sala 102 i 102 A)

poniedziałek
godz.14:30 -16:00

O uśmiech Seniora

 

Jadwiga Łuckiewicz

tel. kontaktowy:

504 128 313

Centrum Aktywności Społecznej, ul. Św. Rocha 3            sala szkoleniowa 103 I 103 A)

Wtorek 15:00 – 17:00

Grupa Śpiewająca    Piosenki Retro        i Ludowe

Jadwiga Jaroszyńska-Pawlica

695 812 869

Klub „Jubilat”

ul. Głowackiego 14


zajęcia od 5 listopada
Wtorek 15:00-16:30

Sekcja taneczno-wokalna

PODLASKIE KORALE

Zdzisław Kulikowski - muzyka i śpiew
Halina Wiszowata - tańce,

Danuta Sajur – sprawy organizacyjne. tel. 608 254 345 e.mail: danutasajur@wp.pl)

Centrum Aktywności Społecznej, ul. Św. Rocha 3

 

 

Centrum Aktywności Społecznej lub Klub Jubilat w zależności od potrzeb

środa: 14:30 -18:00 (próby tańca i spektakli),

 

 

  piątek godz. 15:00 – 17:00 zajęcia ze śpiewu prowadzi Zdzisław Kulikowski

 

SEKCJE AKTYWNOŚCI FIZYCZNEJ

 

 

 

Sekcja gimnastyki rekreacyjnej

Danuta Łopatecka/

604 539 906

Klub „Jubilat” Białystok

ul. Głowackiego 14

poniedziałki i piątki

godz. 11:00 – 12:00

zapraszamy 

 Sekcja Inspiracje Taneczne

 

Halina Wiszowata       604 439 521

Klub „Gaj” Białystok, ul. Gajowa 68/1

poniedziałki

godz. 15:30 – 16:30

 

Sekcja gimnastyki

 

 Halina Wiszowata       604 439 521

Klub „Kaktus”,  Białystok                   ul. Słonecznikowa 19

środa

godz. 13:00

 

Sekcja gimnastyki

relaksacyjnej

Barbara Kierkowska

Klub „Zenit” Białystok

ul. Mieszka I nr. 14

wtorek   godz. 11:00

piątek   godz.11:00

zapraszamy od piątku 4.10.2019 r.

Sekcja gimnastyki

Renata Janas

tel. kontaktowy    511 544 443

Klub Mozaika         ul. M. C. Skłodowskiej (nad Opałkiem)

wtorek -              godz. 11:45 – 12:45

czwartek

godz. 11:45 – 12:45

 

Sekcja gimnastyki leczniczej (kinezyterapia-rehabilitacja)

mgr rehabilitacji
Halina Żukowska
tel. 535 777 061

Klub Millenium ul. Mazowiecka 39 D

I grupa wtorek godz.14:00-15:00

II grupa czwartek         
godz. 14:00 – 15:00

 

Sekcja „Jogi”

Maria Kazberuk,

tel. 600 665 963

Centrum Aktywności Społecznej, ul. Św. Rocha 3 (sala konferencyjna 104)

Wtorek, godz. 15:15 – 16:45

Sekcja turystyki pieszej „TRAMP”

Maria Wójcicka

 tel. kontaktowy

504 892 703

Rajdy po Podlasiu

wg programu

rocznego

Koło PTTK „SENIOR”

Tel. kontaktowy:
Teresa Pruciak

511 302 176

Krótkie rajdy po Podlasiu

wg programu

rocznego

Sekcja Rekreacji    Żeglarskiej

 

Tadeusz Wondołkowski       tel. kontaktowy

604 996 356

Klub „Miraż”, Białystok                  ul. Kozłowa 4

We wtorki  godz.17-19 :00 co dwa tygodnie

Ping - Pong

Zbigniew Łapiński

tel. kontaktowy

85 741 03 35

Klub „Puchatek” Białystok

ul. Stołeczna 12

Wtorek 13:00 – 15:00

Czwartek 13:00 – 15:00

Sekcja gry w bilard

Zbigniew Łapiński

tel. kontaktowy

85 741 03 35

Klub MIKRON,

ul. CIEPŁA 15

Wtorek 16:00 – 20:00

Czwartek 16:00 – 20:00

Sekcja turystyki wyjazdowej

Maria Waśkiewicz

tel. kontaktowy

695 328 613

Wczasy i wyjazdy po Podlasiu i Polsce

wg planu rocznego

Sekcja turystyki wyjazdowej

Lech Wiszowaty,

tel. kontaktowy 605 152 047

Wczasy i wyjazdy w Polsce i za granicę

Stosownie do potrzeb

Sekcja NORDIC WALKING

Helena Łukaszewicz

Szybkie chodzenie

z kijkami

Środa godz. 9:30 – zbiórka na przystanku przy lodowisku

Sekcja siatkarska

Władysław Gliński

Tel. 514 762 943

Sala Gier II, Studium Wychowania Fizycznego i Sportu  Politechniki Białostockiej.

 Białystok,            ul. Wiejska 45A

Piątek godz. 17:30 – 19:00

Rowerowa Sekcja Turystyczno – Rekreacyjna

Lech Wiszowaty tel. kontaktowy

605 152 047

Plac przed teatrem, plac przed sklepem Carrefour, ul. Wrocławska

Spotkania w sezonie rowerowym w piątki godz. 10:00

ZESPOŁY ZAINTERESOWAŃ

 

 

 

Sekcja Brydżowa

Alicja Jacewicz

tel.691 029 818

Białostockie Towarzystwo Esperantystów,

Białystok,            ul. Piękna 3

wtorek

11:00 – 20:00

Sekcja Szachowa

 

Władysław Król,   tel. kontaktowy

693 818 777

Dom Kultury „Zachęta”,  Piastowska 11A (wejście od ul. Chrobrego)

poniedziałek

 godz. 15:00 – 18:00

Sekcja brydżowa

Edward Wołoszyn

tel. 791 765 750

Dom Kultury „Zachęta”,  Piastowska 11A (wejście od ul. Chrobrego)

Piątek

godz.15:00 – 18:00

Sekcja Pomocy Koleżeńskiej „Pomocna Dłoń”

 Eugenia Hanusiak – Knapik tel. 693 038 678, Z-ca Kier. Stanisława Kamińska tel. 501 114 115

Centrum Aktywności Społecznej, ul. Św. Rocha 3 sala szkoleniowa 202)        

Dwa poniedziałki w miesiącu w godz. 9:00 – 11:00

Sekcja Historyczna

Jan Jackowski      tel. kontaktowy     782 474 569

 

Wojewódzki Ośrodek Animacji Kultury, ul. Kilińskiego 8, I piętro

środa godz. 13:00-15:00

 „Kreatywność”
(Historia i kultura pierwszych cywilizacji oraz kreowanie własnych osobowości)

Danuta Sajur (Tel. 608 254 345 e.mail: danutasajur@wp.pl) i Krystyna Rogalska  (Tel.796349038)
Opiekun naukowy: dr Jacek Sieradzan z UWB

Centrum Aktywności Społecznej, ul. Św. Rocha 3, sala 206

poniedziałek

godz. 15:00

Sekcja Brydżowa

Jan Juchniewicz

Tel. 728 923 082

Centrum Aktywności Społecznej, ul. Św. Rocha 3           

 

 

 

(sala 103 i 103A

poniedziałek

15:00 - 20:00

środa15:00-20:00

piątek 15:00 – 20:00

 

 

 

 

 Sekcja "Zabawa modą"

 Ewa Krosnowska
tel. 601 254 008

 Klub "Miraż" ul. Kozłowa 4  poniedziałek
godz. 17:00-20:00

Dyskusyjny Klub Filmowy

 Maria Waśkiewicz, tel. 695 328 613

Kino „Forum” Białystok

Terminy zajęć będą podawane w komunikatach

Sekcja komputerowa

Krzysztof Stasiak, tel. 730 946 566

Klub „Miraż” ”,       ul. Kozłowa 4

wtorek 14:00 – 17:00

  Program spacerów i wycieczek  Koła PTTK SENIOR

na II półrocze 2019 r.

 

Data

 

 

temat

 

 

Trasa

 

 

km

 

 

Miejsce zbiórki, godzina odjazdu

 

 

31.08.

 

 

sobota

 

 

Narew nad Narwią

 

 

Wieś Ancuty – spacer wzdłuż rzeki Narew. Zwiedzanie Narwi: barokowy kościół, muzeum regionalne

 

 

6

 

 

dworzec PKS, odjazd autobusu NOVA o godz. 9:00, kierunek Hajnówka

 

 

14.09. sobota

 

 

Park Kulturowy Korycin

 

 

Korycin – spacer do parku kulturowego Milewszczyzna – zwiedzanie obiektu

 

 

5

 

 

dworzec PKS, odjazd autobusu Voyagergodz. 9:20, kierunek Augustów

 

 

28.09.

 

 

sobota

 

 

10 lat Koła 
PTTK Senior

 

 

Spacer Krasne  – Supraśl,  hotel „Pięć dębów” -  zapisy

 

 

5

 

 

Przejazd autokarem w obie strony

 

 

12.10. sobota

 

 

Jesień  w Puszczy

 

 

Spacer przez rezerwat KRASNE do Supraśla.

 

 

6

 

 

Przystanek Sienkiewicza/rzeka Biała, aut. nr 13,  godz. 9:24

 

 

16.11. sobota

 

 

Udział w Rajdzie Niepodległości

 

 

Szczegóły w późniejszym terminie

 

 

 

 

 

na stronie PTTK

 

 

23.11. sobota

 

 

Królewskie miasto Knyszyn

 

 

Spacer po mieście Knyszyn: rynek, kościół z XVI w.,  dom rodziny Piaseckich,  cmentarz żydowski na starych sadzawkach ..

 

 

6

 

 

Dworzec PKS, autobus Kurier, odjazd godz. 9:05do Moniek

 

 

07.12. sobota

 

 

Białystok

 

 

Spacer ul. Warszawską, zwiedzanie Muzeum Historycznego (wstęp bezpłatny)

 

 

3

 

 

Zbiórka naprzeciwko banku PeKaO SA o godz. 10:00

 

 

14.12. sobota

 

 

Spotkanie opłatkowe

 

 

Szczegóły w późniejszym terminie.

 

 

 

 

 

 serdecznie pozdrawiamPrezes Koła PTTK "Senior"Teresa Pruciaktel. 511 302 176

 

Informacje szczegółowe o nadchodzących imprezach i ewentualnych zmianach terminów, godzin odjazdówbędą podawane na bieżąco. Prosimy o aktualne adresy mailowe.

Prezes Koła SENIOR – Teresa Pruciak, tel. 511 302 176, email: teresapruciak@wp.pl

Telefon do przewodnika: Iza Walentynowicz, 602 407 533


 


UNIWERSYTET TRZECIEGO WIEKU W BIAŁYMSTOKU

SEKCJA TURYSTYKI PIESZEJ

PLAN IMPREZ TURYSTYCZNYCH NA ROK 2019

 

L.p.

Data

Nazwa imprezy – trasa wycieczki

Zwiedzane obiekty

Ilość

km

Uwagi

 

1

19.01

Rybniki – Karczmisko

– Czarna Wieś Kościelna

Czarna Wieś – kościół pw. MB Anielskiej

  10

 

2

9.02

„Szlakiem św. Gabriela”

Zwierki – Łubniki – Pasynki

– Zabłudó

Zwierki – żeński klasztor prawosławny pw. Narodzenia NMP

Zabłudów – kościół pw. św. Apostołów Piotra i Pawła

12

 

3

2.03

„Na Babią Górę”

Choroszcz – Babia Góra – Rogówek - Choroszcz

Choroszcz – kościół pw.św. Jana Chrzciciela

Babia Góra – mogiła żołnierzy
z I wojny światowej

11

Można wziąć znicze

4

16.03

„Brama do Puszczy”

Zwiedzanie Hajnówki i krótki spacer w puszczy

Hajnówka – Sobór Świętej Trójcy

-Park Miniatur

-Muzeum Kultury Białoruskiej

-ścieżka spacerowa „Harcerska Górka”

7

 

5

27.04

„Ziemia Łomżyńska”

Wizna – Łomża - Drozdowo

Góra Strękowa – grób kpt. Raginisa

Wizna – kościół pw. św. Jana chrzciciela

Łomża – katedra pw. św. Michała Archanioła

- rynek staromiejski

-kościół kapucynów

Kalinowo – spacer w rezerwacie „Kalinowo”

Drozdowo – Muzeum Przyrody

5

Autokar

6

11.05

„Piatienka”

Folwarki Tylwickie - Topolany

Uroczysko „Piatienka” – kapliczka, źródełko i cerkiew cmentarna

Topolany – cerkiew pw. Przemienienia Pańskiego

8

 

7

18 – 19.05

„Litewskim Szlakiem III”

Wilno

Wilno – zwiedzanie miasta, m.in. Rossa, Antokol, Zarzecze, Ostra Brama

 

Autokar

8

25.05

„Do arboretum”

Kopna Góra – Dworzysk - Straż

Kopna Góra – arboretum

- cmentrz żołnierzy z Powstania Listopadowgo

12

Może być mokro

9

8.06

„Bagienna wędrówka”

Przewalanka – „Kopane Bagno” - Rybniki

Tereny bagienne w Puszczy Knyszyńskiej

10

Teren mokry, bagienny

10

22.06

„Wyprawa po racuchy”

Janów – kol. Wasilówka

Janów – kościół pw. św. Jerzego

Wasilówka – pracownia tkacka,

- degustacja – racuchy

Spacer na trasie: Kuplisk – Kumiałka - Wasilówka

10

 

11

1.,07

„Suchary”

Suwałki – Wigry - Krzywe

Suwałki – Muzeum Wojskowe

- kościół pw. św. Aleksandra

Wigry – zespół pokamedulski

Krzywe – wystawa dyrekcji WPN

- ścieżka przyrodnicza „Suchary” (zarastające jeziorka0

6

Autokar

12

3.08

„Szlak Świętojański”

Królowy Most – Stanek - Sokole

Świnobród i Stanek – miejsca po dawnych folwarkach i fabrykach Hasbachów

12

 

13

1.,09

„Grzybowy spacer”

Kozińce – Szaciły - Rybniki

Może będą grzyby/

10

 

14

12.10

„Tatarskim Szlakiem”

Królowe Stojło – Józefowo - Kruszyniany

Słuczanka – most Sońki i Joachima

Kruszyniany – Meczet i mizar

12

Autokar

15

9.11

„Na górę św. Jana”

Królowy Most - żałuki

Królowy Most – cerkiew pw. św. Anny

Nowosiółki – kapliczki przydrożne

10

 

16

7.12

Katrynka – szlak zielony - /jurowce

Puszcza Knyszyńska w zimowej szacie

8

 

17

14.12

Spotkanie Opłatkowe

Las Pietrasze

5

 


 


UNIWERSYTET TRZECIEGO WIEKU W BIAŁYMSTOKU

SEKCJA TURYSTYKI PIESZEJ

PLAN IMPREZ TURYSTYCZNYCH NA ROK 2020

 

Lp.

Data

Nazwa imprezy – trasa wycieczki

Zwiedzane obiekty

Ilość

km

Uwagi

 

1

18.01

Nowe Miasto – Tarczyn – Nowe Miasto

Lasy wokół Białegostoku

7

 

2

8.02

„Las Cieliczański”

Supraśl – Cieliczanka – Supraśl

Rezerwat „Las Cieliczański” zimą

8

 

3

1.03

„Zapusty Radziłowskie”

Burzyn – Radziłów – Kramarzewo – Wizna

 

Udział w „zapustach”

XVIIIw kościół w Kramarzewie

Murale w Wiźnie

 

Autokar

Termin może ulec zmianie (zapusty są 25.02)

4

18.04

„Wiosna w Puszczy Białowieskiej”

Nowosady – Rezerwat „Lipiny” – Hajnówka

Puszcza wiosną

12

 

5

9.05

„Wzgórza Świętojańskie”

Królowy Most – Supraśl

Śladami powstania 1863 w puszczy

13

 

6

13.06

„Szlak Dawnego Pogranicza””

Brzozówka – Jeleń - Knyszyn

Knyszyn: kirkut, kościół św. Jana, chata mieszczańska

16

 

7

11.07

„Łaciata wycieczka”

Grajewo – Bogusze - Ostrokół

Grajewo: Muzeum Mleka, Izba Regionalna

Ostrokół: XVII w. drewniany kościół

Bogusze: XVI w. pomnik „trzech granic”

5

autokar

8

19.09

Królowy Most – Żednia

 

Powrót pociągiem

9

 

9

24.10

„Królewskim Traktem”

Kozińce – Chraboły – Knyszyn

 

Góra Królowej Bony

ognisko

10

 

10

7.11

„Koleją Warszawsko - Petersburską”

Szepietowo – Dąbrówka Kościelna – Szepietowo

Dąbrówka Kościelna - kościół

10

 

11

19.12

 

„Opłatek turystyczny”

 

Las Pietrasze

6

 

Kontakt: Maria Wójcicka 504 892 703 

 


 
 
© 2011 Uniwersytet Trzeciego Wieku w Białymstoku
Ten projekt został zrealizowany przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej. Projekt lub publikacja odzwierciedlają jedynie stanowisko ich autora i Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za umieszczoną w nich zawartość merytoryczną.