Komunikaty Strona główna / Komunikaty / Białystok i okolice 

 


Szanowni Państwo, zachęcamy do zapoznania się z kolejnym stanowiskiem Polskiego Forum Seniorów.
Tym razem jest to wniosek o podjęcie działań zmierzających do ułatwienia osobom 75+ uzyskiwania recepty na bezpłatne leki od lekarzy specjalistów.
Aby się z nim zapoznać wystarczy kliknąć: IKP a bezpłatne leki i zalogować się na platformę PFS.
Zachęcamy do oddawania głosów i wyrażania swojej opinii w tej sprawie.
Cieszymy się, że są Państwo z nami i czynnie biorą udział w procesie usprawniania działań na rzecz osób starszych.

z pozdrowieniami,
Zespół Polskiego Forum Seniorów
--
OGÓLNOPOLSKA
FEDERACJA STOWARZYSZEŃ
UNIWERSYTETÓW TRZECIEGO WIEKU
Polish Association of Universities of the Third Age

33-300 Nowy Sącz
ul.Jagiellońska 18
tel/fax.+48 18 4435708
www.federacjautw.pl
  
  Szanowni Państwo,

nazywam się Mateusz Cybulski i jestem pracownikiem badawczo-dydaktycznym Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku.
Moje zainteresowania badawcze obejmują psychogeriatryczne aspekty starzenia się.
W chwili obecnej wraz z zespołem badawczym prowadzę badanie dotyczące oceny stopnia nasilenia symptomów zaburzeń lękowych związanych z COVID-19 wśród osób starszych.
Zdaję sobie sprawę, że aktualna sytuacja pandemiczna spowodowała zmianę sposobu prowadzenia zajęć w ramach UTW i w dużym stopniu ograniczyła bezpośrednie kontakty międzyludzkie, ale zapewne jako koordynatorzy dysponują Państwo adresami e-mailowymi słuchaczy - jeśli tak, to z góry dziękuję za przychylność i rozpropagowanie linku do ankiety wśród słuchaczy UTW z gorącą prośbą o wypełnienie.

LINK DO ANKIETY:

Poniżej przedstawiam krótki opis prowadzonego badania.

Głównym celem projektu będzie ocena stanu zdrowia psychicznego osób starszych w Polsce pod kątem stopnia nasilenia zaburzeń lękowych z powodu występującej na całym świecie pandemii koronawirusa SARS-CoV-2, wywołującego chorobę COVID-19, z uwzględnieniem ich demograficzno-społecznego zróżnicowania.

W badaniu wykorzystane zostaną polskie adaptacje następujących standaryzowanych skal psychometrycznych: Inwentarz Stanu i Cechy Lęku (State-Trait Anxiety Inventory - STAI), Kwestionariusz Lęku Uogólnionego (Generalized Anxiety Disorder 7 - GAD-7), Skala Lęku Hamiltona (Hamilton Anxiety Rating Scale - HAM-A) oraz Krótki Inwentarz Lęku o Zdrowie (Short Health Anxiety Inventory - SHAI)

Uzyskane wyniki pozwolą na ocenę nasilenia zaburzeń lękowych populacji osób starszych w Polsce wywołanych pandemią COVID-19. Będzie to pierwsze tego typu w naszym kraju, które dostarczy danych w powyższym temacie z uwzględnieniem takich zmiennych, jak płeć, miejsce zamieszkania, poziom wykształcenia, stan cywilny, a także status społeczno-zawodowy. Uzyskany materiał będzie miał bardzo dużą wartość poznawczą. 


Pozdrawiam serdecznie i raz jeszcze dziękuję za okazaną pomoc,
dr hab. n. o zdr. Mateusz Cybulski
Prodziekan ds. Jakości Kształcenia i Programów Studiów Wydziału Nauk o Zdrowiu UMB
Pełnomocnik Rektora ds. Społecznej Odpowiedzialności Uczelni
adiunkt
Zakład Zintegrowanej Opieki Medycznej UMB
ul. Marii Skłodowskiej-Curie 7A
15-096 Białystok
tel.: 796 576 686

 


Szanowni Państwo
Nazywam się Sylwia Badowska i jestem  pracownikiem naukowym Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego.
Obecnie wraz z zespołem badaczek w/w Wydziału realizujemy projekt naukowy pt. „Seniorzy wobec procesów cyfryzacji usług finansowych”. Jego celem jest zdiagnozowanie wśród osób w wieku 60 lat i więcej, korzystania z cyfrowych usług finansowych oraz identyfikacji barier prowadzących do nieposługiwania się tego typu rozwiązaniami.

Częścią tego projektu jest przeprowadzenie badań sondażowych wśród słuchaczy Uniwersytetów Trzeciego Wieku w Polsce. Badanie ankietowe seniorów ma charakter anonimowy i dobrowolny. Wyniki badań posłużą przygotowaniu  i opracowaniu rekomendacji w zakresie kierunków rozwoju polityki senioralnej na rzecz inkluzji osób dojrzałych w funkcjonowaniu na dynamicznie przekształcającym się rynku usług finansowych. 
W związku z powyższym zwracamy się z uprzejmą prośbą o wyrażenie zgody na przeprowadzenie badania ankietowego wśród słuchaczy Państwa Uniwersytetu Trzeciego Wieku. Badanie będzie realizowane w formie on-line, tj. w postaci elektronicznego kwestionariusza ankiety. Chciałybyśmy zwrócić się do Państwa o rozesłanie do słuchaczy UTW linku do ankiety lub/oraz umieszczenie na Państwa stronie UTW oraz/lub stronie Facebooka UTW, informacji o naszym badaniu i linku do w/w ankiety https://www.survio.com/survey/d/cyfroweuslugifinansowe   .

W załączniku przesyłamy pismo od P. Dziekana prof. dr hab. Mirosława Szredera potwierdzające realizację naszego projektu wraz z prośbą o Państwa wsparcie.
Z naszej strony, w zamian  za Państwa pomoc, proponujemy przeprowadzenie dla Państwa słuchaczy bezpłatnego wykładu np. w formie on-line o tematyce i terminie uzgodnionym z Państwem.
Licząc na Państwa pomoc w realizacji badań naukowych,

 Z poważaniem,
dr inż. Sylwia Badowska Adiunkt
tel.   58 523 13 13; tel. kom. 602 790 718

email: sylwia.badowska@ug.edu.pl ZAPROSZENIE

Czy znacie Państwo swoje osiedle? Jaką ma  historię? Czy wiecie, jakie
kryje zagadki? Jacy ludzi tworzyli je kiedyś? I kto tworzy teraz klimat
tego miejsca?
ZAPRASZMY do wspólnego zbudowania opowieści o białostockich osiedlach i
ich mieszkańcach;
wzajemnego poznania się, zaplanowania i zorganizowania
wydarzeń wzmacniających poczucie lokalnej tożsamości.
Przed nami  spacery tematyczne, gry terenowe, spotkania, warsztaty.
Opiszemy i uwiecznimy na fotografiach miejsca warte zapamiętania, wydamy
osiedlowe mini – przewodniki.
Chętnie pomożemy też w organizacji święta Waszego bloku, ulicy czy osiedla.
Do kontaktu i udziału w wydarzeniach zapraszamy osoby mieszkające na 6
białostockich osiedlach: Bema, Tysiąclecia, Przyjaźń, Piasta,
Białostoczek i TBS. To osiedla o różnej historii, tradycji, wielkości.
Znajdziemy na nich osoby mieszkające „od zawsze”, ale też takie, które
zamieszkały dopiero niedawno. Poznajmy się, porozmawiajmy o tym, czym
jest dla nas miejsce, w którym żyjemy. Odkryjmy siebie i swoje osiedle
na nowo. Może uda nam się wrócić do zapomnianej idei aktywnych Rad
Osiedli? Warto o tym rozmawiać.
Odwiedzą nas animatorki z norweskiego miasta Arendal. Opowiedzą o tym
jak w tamtych warunkach wygląda współpraca pomiędzy mieszkańcami, pokażą
przykłady ciekawych wydarzeń.
Ruszamy od marca 2021. O wydarzeniach będziemy informować na bieżąco na
profilu 
https://www.facebook.com/Moje-osiedle-111875554273067/
Osoby zainteresowane udziałem w wydarzeniach już dzisiaj serdecznie
zapraszamy do kontaktu.

Anna Sędziak, 
anna.sedziak@owop.org.pl
Ewa Jasińska, 
ewa.jasinska@owop.org.pl
Andrzej Kłopotowski, 
andrzej.klopotowski@poczta.onet.pl
Ośrodek Wspierania Organizacji Pozarządowych


 


„Białystok, którego nie ma”
Do miejsc, których już nie ma albo zmieniły swoje przeznaczenie zabiera nas Wiesław Wróbel, autor najnowszej publikacji popularyzującej historię naszego regionu, pracownik Biblioteki Uniwersyteckiej im. Jerzego Giedroycia w Białymstoku.
 - Praca nad książką trwała kilka miesięcy. Znajduje się w niej ponad sto zdjęć, które zabiorą nas w podróż w przeszłość. Zobaczymy Białystok zarówno sprzed ponad stu lat, jak i ten, który zniknął całkiem niedawno, jak np. hala sportowa przy ul. Jurowieckiej, czy amfiteatr przy Odeskiej, którego miejsce zajęła Opera i Filharmonia Podlaska. Znajdziemy też obecną siedzibę Wydziału Prawa, w której na początku XX wieku mieściło się pierwsze w naszym mieście gimnazjum żeńskie – mówi autor książki.
Udostępniły mi je osoby prywatne, jak i instytucje publiczne. Mam tu na myśli przede wszystkim Muzeum Podlaskie w Białymstoku, które jest partnerem wydania. Skorzystałem też ze zdjęć dostępnych w Bibliotece Uniwersyteckiej.
Każde opisane jest (w języku polskim i angielskim) historią miejsca, które zostało na nim przedstawione – dodaje.
 Książka „Białystok, którego nie ma”, została wydawana przez Wydawnictwo Księży Młyn jako kontynuacja serii o miejscach, których już nie ma. Przygotowanie publikacji o stolicy Podlasia wydawca zaproponował właśnie Wiesławowi Wróblowi.
 My autora znamy z wielu artykułów, monografii i książek, takich, jak: „Kilińskiego. Historia jednej ulicy”, "Bojary 4. W sercu dzielnicy", „Dom szlachty. Dzieje domu przy ul. Lipowej 24 w Białymstoku", "Świętojańska. Historia jednej ulicy" i niedawno „Świętego Rocha. Historia jednej ulicy”.
Najnowszy efekt jego pracy jest już dostępny. Teraz z niecierpliwością czekamy na spotkanie promocyjne, ponieważ autor jest również wspaniałym gawędziarzem.
Może to nastąpi jak większość z nas się zaszczepi?
Źródło i zdjęcie: Uniwersytet w Białymstoku

Opracowała: Maria Beręsewicz 


 http://seniorzy.bialystok.pl/index.php/karta-aktywnego-seniora/2012-09-19-14-40-15

REJESTRACJA W PROGRAMIE KARTA AKTYWNEGO SENIORA

Karta Aktywnego Seniora skierowana jest do osób, które ukończyły 60 lat i mieszkają w Białymstoku.

Osoby, które ukończyły 60 lat i mieszkają w Białymstoku, powinny czytelnie wypełnić i podpisać wniosek o wydanie Karty Aktywnego Seniora. Wnioski o przystąpienie do programu Karta Aktywnego Seniora dostępne są w punkcie Obsługi Klienta Białostockiej Komunikacji Miejskiego przy ul. Lipowej 16 oraz na stronie www.seniorzy.bialystok.pl. 

We wniosku należy również wyrazić zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez Urząd Miejski w Białymstoku, gminne jednostki organizacyjne oraz partnerów programu. Z czytelnie wypełnionym i podpisanym wnioskiem należy zgłosić się do Punktu Obsługi Klienta Białostockiej Komunikacji Miejskiej przy ul. Lipowej 16.

Karta Aktywnego Seniora w Białymstoku wydawana jest bezpłatnie i bezterminowo. 

Pliki związane:
wniosek (*.doc)
wniosek (*.pdf)

Jęśli chcesz wiedzieć więcej ,wejdz na stronę podana wyżej.

  
 
© 2011 Uniwersytet Trzeciego Wieku w Białymstoku
Ten projekt został zrealizowany przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej. Projekt lub publikacja odzwierciedlają jedynie stanowisko ich autora i Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za umieszczoną w nich zawartość merytoryczną.