Komunikaty Strona główna / Komunikaty / Białystok i okolice 


W imieniu twórców filmu "Sztych o Zychu - mała ojczyzna Zygmunta Bujnowskiego" zapraszam serdecznie na pokaz premierowy w białostockim ratuszu 12 XI 2019 godz. 16.00. Wstęp bezpłatny

  Fundacja Spe Salvi zaprasza wszystkich zainteresowanych mieszkańców na cykl bezpłatnych wykładów pod hasłem „Bądź świadomy swoich praw”. Najbliższy wykład odbędzie się we czwartek 7 listopada o godz. 16.30 w Centrum Aktywności Społecznej przy ul. Św. Rocha 3 w Białymstoku. Temat: Odszkodowania i zadośćuczynienia
Terminy i tematy kolejnych wykładów:
14.11 godz. 16.30  Rozporządzanie majątkiem (umowy darowizny, dożywocia, dziedziczenie ustawowe, dziedziczenie testamentowe, stwierdzenie nabycia praw do spadku, dział spadku);
21.11 godz. 16.30  Pomoc społeczna (rodzaje zasiłków, kryteria dochodowe).
W trakcie wykładu będzie też okazja do dyskusji i zadawania pytań. Wstęp wolny.
Miejsce: Centrum Aktywności Społecznej przy ul. Św. Rocha 3 w Białymstoku, sala 206.Zapraszamy na koncerty

 Listopad 2019

5.11.2019 wt, godz.19:00, Sala Koncertowa, ul. Kawaleryjska 5 Recital kontrabasowy „Kontrabas jakiego nie znacie”

12.11.2019 wt, godz.19:00, Sala Kameralna, ul. Kawaleryjska 5 Od Cesara Francka do Gastona Litaize’a  - Muzyka francuskich kompozytorów
Michał Kopyciński - Recital fisharmoniowy

 16.11.2019 sb, godz.11:30, Sala Koncertowa, ul. Kawaleryjska 5
KONCERT FINAŁOWY FINALIS

19.11.2019 wt, godz.19:00, RATUSZ – Muzeum Podlaskie w Białymstoku, Rynek Kościuszki 10 "Polska muzyka wiolonczelowa"
22.11.2019 pt, godz.19:00, Sala Koncertowa OiFP, ul. Podleśna 2
KONCERT SYMFONICZNY
23.11.2019 sb, godz.18:00, Muzeum Przyrody – Dwór Lutosławskich w Drozdowie
Koncert we współpracy z Muzeum Przyrody – Dwór Lutosławskich w Drozdowie
25.11.2019 pon., godz.10:00-18:00 , Sala Audytoryjna, ul. Kawaleryjska 5 IV Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Artystyczna „Wyzwania współczesnej pedagogiki wokalnej” Koordynator: prof. dr hab. Cezary Szyfman
26.11.2019 wt, godz.19:00, Sala Koncertowa, ul. Kawaleryjska 5 Mariusz Ciołko – recital fortepianowy
28.11.2019 cz, godz.11:00, Sala Koncertowa, ul. Kawaleryjska 5 Koncert dla UTW „Magia fortepianu” , wystąpi: Jakub Kuszlik
29.11.2019 pt. Sala Audytoryjna 9:30-17:00, ul. Kawaleryjska 5 Konferencja Naukowa „Musicae Sacrae Fundamentum”

 Grudzień 2019

3.12.2019 wt, godz.19:00, Sala Koncertowa, ul. Kawaleryjska 5 Koncert perkusyjny „Mistrz i Uczeń”

12.2019 cz., godz.19:00, Sala Koncertowa, ul. Kawaleryjska 5 Koncert sextetu wokalnego proMODERN 

10.12.2019 wt, godz.19:00, RATUSZ – Muzeum Podlaskie w Białymstoku, Rynek Kościuszki 10 „Zaczarowany klarnet” Krzysztof Grzybowski - klarnet i Karina Komendera - fortepian 

17.12.2019 wt, godz.19:00, RATUSZ – Muzeum Podlaskie w Białymstoku, Rynek Kościuszki 10 „Wieczór barokowy”Piotr Reichert – altówka i Maria Sterczyńska – fortepian 

20.12.2019 pt, godz.19:00, Sala Koncertowa OiFP, ul. Podleśna 2

KONCERT SYMFONICZNY

Studencka Orkiestra Symfoniczna i Soliści UMFC Filii w Białymstoku Jacek Rogala - dyrygent

W programie spektaklu: Stanisław Moniuszko  - Nowy Don Kiszot czyli Sto szaleństw, krotochwila w 3 aktach,libretto: Aleksander Fredro koncert w ramach MONIUSZKOWSKIEGO FESTIWALU 

Wstęp na koncerty jest jak zawsze wolny.

Małgorzata Bielicka
Biuro Koncertowe

Uniwersytet Muzyczny Fryderyka Chopina Narodowy Instytut Samorządu Terytorialnego oraz Podlaski Oddział Wojewódzki NFZ

w Białymstoku zaprasza na bezpłatne szkolenie „Akademia NFZ dla seniorów”, które odbędzie się
27 listopada 2019 r. w godz. 11:00 - 13:00 w sali konferencyjnej Podlaskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ w Białymstoku, ul. Pałacowa 3, 15-042 Białystok (rejestracja od godziny 10:30).
- Udział w szkoleniu jest bezpłatny.
- Liczba miejsc jest ograniczona.

- NIST zastrzega sobie możliwość odwołania szkolenia bądź zmiany terminu, jeśli wynikną nieprzewi-
dziane trudności organizacyjne, uniemożliwiające przeprowadzenie szkolenia, o czym najpóźniej 2 dni
robocze przed planowanym rozpoczęciem szkolenia poinformuje na stronie internetowej
www.nist.gov.pl.
Zapisy na szkolenie przyjmuje Pani Ewa Kaleta: nr tel. 690 470 993, e-mail ewa.kaleta@nist.gov.pl.

 


Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji i Instytut Badań Edukacyjnych serdecznie zapraszają na cykl spotkań konsultacyjnych dla potencjalnych grantobiorców projektu Szansa-nowe możliwości dla dorosłych. Projekt realizowany jest w ramach Osi Priorytetowej IV. Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa, Działania 4.1 Innowacje społeczne Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020 współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.
Jedno ze spotkań odbędzie się w Białymstoku w dniu 7 listopada w Centrum Kształcenia Ustawicznego przy ul. Ciepłej 32. 
Spotkanie poprowadzą członkowie Zespołu Projektu Szansa. Podczas spotkania odbędą się konsultacje merytoryczne na temat warunków rekrutacji grantobiorców oraz modeli wsparcia dla osób dorosłych o niskich umiejętnościach podstawowych.

Wydarzenie jest skierowane do przedstawicieli: centrów kształcenia ustawicznego,  instytucji edukacyjnych dla dorosłych, bibliotek i innych instytucji kultury, instytucji działających w zakresie doradztwa edukacyjno-zawodowego, jednostek samorządu terytorialnego, uniwersytetów ludowych/otwartych/trzeciego wieku, ośrodków pomocy społecznej, spółdzielni socjalnych, stowarzyszeń i fundacji działających na rzecz osób o niskich umiejętnościach podstawowych, przedsiębiorstw upowszechniających uczenie się w pracy, izb rzemieślniczych, instytucji rynku pracy, organizacji pracodawców, związków zawodowych, instytucji certyfikujących funkcjonujących w Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji oraz innych podmiotów zaangażowanych we wspieranie osób dorosłych o niskich umiejętnościach podstawowych.W załączeniu przekazuję roboczy program spotkań (może on ulec małej modyfikacji). Czas trwania spotkania: 9.00-17.00

Link do rejestracji na spotkanie: https://www.webankieta.pl/ankieta/470790/spotkanie-konsultacyjne-szansa-nowe-mozliwosci-dla-doroslych7-listopada-2019-r-bialystok.html 

Szczegółowe informacje o projekcie dostępne są na stronie projektu „Szansa-nowe możliwości dla dorosłych” - http://szansa-power.frse.org.pl/
„Szansa – nowe możliwości dla dorosłych”

Głównym celem projektu jest wsparcie osób dorosłych o niskich umiejętnościach podstawowych, do których zalicza się m.in.: umiejętności cyfrowe, rozumienie i tworzenie informacji oraz rozumowanie matematyczne. Liderem projektu jest Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji, partnerem Instytut Badań Edukacyjnych.  
Zespół POWER

Projekt Szansa Stowarzyszenie Szukamy Polski, Rada Seniorów przy Marszałku Województwa Podlaskiego i Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego zapraszają do wzięcia udziału w V Podlaskim Forum Aktywności Osób Starszych, które odbędzie się 13 listopada 2019 r. w Sali konferencyjnej im. Krzysztofa Putry Urzędu Marszałkowskiego w Białymstoku, ul. Kard. Stefana Wyszyńskiego 1.

 

 Program forum przewiduje między innymi wystąpienie p. Artura Kosickiego, Marszałka Województwa Podlaskiego, wykład gościa specjalnego dr Lidii Marii Jedlińskiej z Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Krakowie, koordynatora "Szkoły @ktywnego Seniora" na temat ciekawych form działań edukacyjnych i aktywizujących stosowanych w Krakowie, prezentację ciekawych projektów senioralnych i dobrych praktyk działań lub inicjatyw podlaskich środowisk osób starszych, informację o usługach społecznych dla osób starszych w województwie. Odbędzie się także  debata oksfordzkiej z tezą  „Aktywność seniorów zmienia środowiska lokalne”.
Podczas V Podlaskiego Forum Aktywności Osób Starszych zostaną też ogłoszone wyniki konkursu fotograficznego dla seniorów „Podlaskie Ślady – człowiek, miejsce, kultura”; odbędzie się też  wernisaż prac laureatów konkursu.W załącznikach znajdziecie Państwo  program Konferencji.

Zgłoszenia prosimy nadsyłać pocztą elektroniczną do dnia 08.11.2019 r.(piątek) pod adresem podlaskieforum@gmail.com . Prosimy podać Imię i Nazwisko osoby/osób zgłaszanej/zgłaszanych, miejscowość oraz organizację lub instytucję reprezentowaną.


 


Zapraszamy wszystkich Miłośników Pięknej Muzyki na Recital kontrabasowy w ramach

cyklu koncertowego „Scena Mistrzów”, który odbędzie się w dniu 5.11.2019r., wtorek,
godz.19:00 - Sala Koncertowa UMFC Filii w Białymstoku, ul. Kawaleryjska 5 – wstęp
wolny.
Wystąpią: KAMIL ŁOMASKO – kontrabas i OLGA ANIKIEJ – fortepian
W programie koncertu:
Paul Hindemith - Sonata na kontrabas i fortepian (1949)
Jules Massenet - Meditation z opery Thais
Nino Rota - Divertimento Concertante na kontrabas i fortepian


 Serdecznie zapraszamy na coroczne Zaduszki Sybirackie, które odbędą się 6 listopada 2019 r. o godz. 16.00 w Teatrze Szkolnym Akademii Teatralnej im. A. Zelwerowicza w Warszawie. Filia w Białymstoku (ul. Sienkiewicza 14).
W programie spektakl „Zapisane w pamięci, zapisane w sercu…” w wykonaniu zespołu teatralnego „Zakręceni” ze Szkoły Podstawowej nr 21 im. Marszałka J. Piłsudskiego w Białymstoku. Widowisko zbudowano na kanwie wspomnień dotyczących losów Polaków, skazanych na rozłąkę i deportację. Do dziś zachowujemy w sercu i w pamięci wspomnienia o swoich najbliższych, którzy przeżyli ten czas – nie dla wszystkich łaskawy, aby powrócić do Ojczyzny, do domu rodzinnego.Podczas Zaduszek wspominamy Sybiraków: Wiktora Godlewskiego,Barbarę Skargę,Zofię Sądel,Eugeniusza Simsona,Henryka Aleksiejczuka,Mariana Malinowskiego,Zofię Lenkowską.
Organizator wydarzenia: Muzeum Pamięci Sybiru

Partnerzy wydarzenia: Związek Sybiraków Oddział w Białymstoku, Akademia Teatralna im. Aleksandra Zelwerowicza w Warszawie Filia w Białymstoku,  Podlaskie Stowarzyszenie Pamięci Zesłańców Sybiru, Szkoła Podstawowa nr 21 im. Marszałka J. Piłsudskiego, Szkoła Podstawowa nr 2 im. A. Mickiewicza w Grajewie, Szkoła Podstawowa nr 2 im. Zygmunta Augusta w Augustowie.duszki Sybirackie


 


Zaproszenie.

Chór Cantylena zaprasza na koncert pt. "A to Polska właśnie"
Koncert jest podróżą po Krainach naszej Ojczyzny,
ukazujący jej piękno zapisane w tradycji, kulturze i muzyce ludowej.

Terminy koncertów:
24.X.2019r. godz. 17.00  - Klub METEORYT ul. Dobra 12.
15.XI.2019r. godz. 16.30  -  Klub RELAKS ul. Zwycięstwa 25/1

SERDECZNIE ZAPRASZAMY -  WSTĘP WOLNY.

 


Policealne Studium Zawodowe „Ekspert” w Białymstoku , ul. Przejazd 2A/1, 15-430 Białystok,    tel./fax 85 6626300, 504 067 823,    e-mail: ekspert_edu@wp.pl     www.ekspert-edu.pl

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom aktywnych Seniorów, bezpłatna Szkoła Ekspert opracowała dla Państwa specjalną ofertę zachęcającą do aktywności, realizacji marzeń, poznania nowych ludzi, poszukiwania odpowiedzi na nurtujące pytania. Zapraszamy do zapoznania się i zapisu na kierunek opiekun medyczny. Przekażemy Państwu wiedzę z zakresu opieki medycznej, nauczymy jak postępować w określonych i trudnych sytuacjach życiowych oraz społecznych. Zajęcia będą prowadzone przez specjalistów: lekarzy, pielęgniarki, psychologów, prawników, ekonomistów. Zdajemy sobie sprawę coraz większa grupa społeczeństwa to ludzie w wieku 50+, a więc osoby jeszcze w pełni sił twórczych, pozostający sprawni po przejściu na emeryturę.

Dyrektor 

Danuta Wierzbicka


  


Dni Sztuki Współczesnej.
W ramach DSW w tym roku we współpracy z Galeria Arsenał organizujemy projekt artystyczno-kulinarny pod nazwa Tydzień Radykalnej Obfitości, który chcielibyśmy głownie skierować do białostockich seniorów. W związku z tym chciałam Panią gorąco prosić o przekazanie wszystkich swoim znajomym informacje o projekcie. W załączeniu przekazuje Pani opis projektu, w ramach którego zorganizujemy cały szereg wydarzeń, w tym:
- Warsztaty z kuchni (post) jarskiej (obowiązują zapisy, ilość uczestników jest ograniczona)
- Pokaz filmu „Dominion” wraz dyskusją z udziałem Jasia Kapeli oraz Jarosława Urbańskiego
- wielka Uczta na finał projektu pod białostocka Galeria Arsenał Elektrownią. 
Wstep wolny na wszystkie wydarzenia. Tych Państwa, którzy korzystają z Facebooka zapraszam również do czerpania informacji z profilu wydarzenia:

https://www.facebook.com/events/603753553440247/

  Wojewódzki Ośrodek Animacji Kultury w Białymstoku rusza z kolejnym projektem mającym na celu ochronę i promocję podlaskiego tkactwa tradycyjnego, tym razem pod hasłem „Tkactwo inspiruje”.
Działania WOAK-u popularyzujące tę dziedzinę sztuki ludowej będą możliwe dzięki dofinansowaniu Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. W ramach projektu zostaną przeprowadzone warsztaty tkackie, warsztaty plastyczne, ogólnopolskie konkursy na tkaninę tradycyjną oraz tkacki design. Mamy nadzieję, że nasz projekt jeszcze bardziej zintegruje środowisko lokalnych tkaczek i fanów tkactwa, a do tego zwiększy atrakcyjność tkactwa tradycyjnego w oczach współczesnego odbiorcy, dlatego zachęcamy do przekazania informacji w Państwa środowisku o konkursach i warsztatach w ramach projektu.

Wszelkie informacje o działaniach projektowych i regulaminy konkursów są dostępne na stronie www.woak.bialystok.pl oraz www.dwuosnowowa.pl.

Można też skontaktować się z Działem Sztuk Plastycznych WOAK: galeria@woak.bialystok.pl, tel. 85 740 37 15, który koordynuje nasz projekt.


 


Rzecznik Praw Obywatelskich dr Adam Bodnar zaprasza na otwarte spotkanie konsultacyjne, które odbędzie się w Centrum Aktywności Społecznej przy ul. Św. Rocha 3 w Białymstoku.W czasie spotkania będzie możliwość poruszenia tematów ważnych dla sektora pozarządowego, społeczeństwa obywatelskiego i mieszkańców regionu oraz rozmowy o prawach człowieka w praktyce –ich respektowaniu, problemach z realizacją, praktykach dyskryminacyjnych. Wspólnie podejmiemy próbę znalezienia rozwiązań zgłoszonych spraw.Spotkanie jest otwarte i bezpłatne więc wystarczy na nie przyjść. Zgłoszenie nie jest konieczne, ale ułatwi organizatorom przygotowanie się do spotkania. Zachęcamy Państwa do wcześniejszego zgłaszania problemów za pośrednictwem formularza dostępnego pod linkiem https://www.rpo.gov.pl/formularz/spotkania-w-Podlaskiem 
Kontakt mailowy: spotkaniaregionalne@brpo.gov.pltelefoniczny: (22) 55 17 944 Waloryzacja emerytur i rent

Zakład Ubezpieczeń Społecznych od 1 marca br. dokona waloryzacji świadczeń emerytalno-rentowych. Najubożsi świadczeniobiorcy otrzymają, także w marcu, zwrot nadpłaconego podatku.

Ustalone zasady waloryzacji:

1.      Tegoroczny wskaźnik waloryzacji wynosi - 102,86%.

2.      Metoda waloryzacji - kwotowo-procentowa.

Oznacza to, że każde ze świadczeń zwiększa się o taki sam procent, a kwota podwyżki nie może być niższa niż 70 zł. brutto.

3.      Minimalna emerytura wzrośnie do 1100 złotych, a minimalna renta do 825 zł

4.      Dodatkowym warunkiem otrzymania gwarantowanej kwoty, w przypadku emerytur, jest posiadanie minimalnego stażu pracy: 20 lat dla kobiet i 25lat dla mężczyzn.

Podwyżką objęte są również dodatki i świadczenia pieniężne:

·         dodatek dla sieroty zupełnej –417,27 zł,

·         dodatek pielęgnacyjny i dodatek za tajne nauczanie –222,01 zł,

·         dodatek pielęgnacyjny dla inwalidy wojennego uznanego za całkowicie niezdolnego do pracy i do samodzielnej egzystencji –333,02 zł,

·         dodatek kombatancki –222,01,

·         dodatek kompensacyjny –33,30zł,

·         ryczałt energetyczny – 117,71 zł

 

Waloryzacja dokonywana jest z urzędu i nie ma potrzeby składania żadnych dodatkowych wniosków.

Osoby otrzymujące minimalne kwoty świadczeń z ZUS będą mogły liczyć w marcu także na zwrot podatku, który nadpłacili. Wszystko za sprawą podniesienia kwoty wolnej od podatku do 8 000 zł. Z szacunkowych wyliczeń wynika, że osoba z minimalnym świadczeniem w kwocie brutto 1 029,80 zł, może liczyć na zwrot ok. 100 zł. ZUS uwzględni nadpłatę podatku w marcowej wypłacie.

 

Źródło: ZUS Oddział Białystok


 


Wychodząc naprzeciw potrzebom i marzeniom naszych Czytelników, uruchomiliśmy specjalny adres e mail, pod który można zgłaszać propozycje książek poszukiwanych i wartych nabycia. Uzupełnianie oraz wzbogacanie naszych zbiorów umożliwił Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa (Priorytet 1 "Zakup nowości wydawniczych do bibliotek publicznych"), dzięki któremu Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego wspomógł Książnicę Podlaską im. Łukasza Górnickiego kwotą wysokości 95.658,00 zł. 

Zwracamy się zatem z prośbą do naszych Czytelników o dzielenie się swoimi lekturowymi marzeniami i nadsyłanie propozycji tytułów, które mogłyby z tych środków zostać zakupione. Jakie wydawnicze nowości, powieści, kryminały, tomy poetyckie, albumy, komiksy, audiobooki itp. chcieliby Państwo zobaczyć na półce swej biblioteki tej jesieni? 

Propozycje tytułów i autorów prosimy kierować na adres e mail:  
zglosksiazke@ksiaznicapodlaska.pl Seniorze - sprawdź datę ważności swojego dowodu osobistego

Z końcem 2017 upłynął termin ważności dowodów osobistych wystawionych w 2007, z 10 letnim terminem ważności.

Dowody osobiste na czas nieoznaczony, w 2017, wydawano, tylko osobom po 65 roku życia i są one nadal aktualne i nie podlegają wymianie.

Termin ważności dowodu znajduje się na pierwszej stronie dokumentu, w prawym dolnym rogu.

Urząd Miasta Białegostoku na swoim portalu internetowym informuje, że:

W 2007 roku złożono ponad 61,3 tys. wniosków o wydanie nowego dowodu osobistego. Większość dowodów została już wymieniona z powodu utraty ważności, zmiany danych, utraty dokumentu, zniszczenia lub została wydana z nieoznaczonym terminem ważności. Nieważny dowód osobisty, wydany przez Prezydenta Miasta Białegostoku, posiada ok. 14 tys. osób. W okresie najbliższych 90 dni straci ważność ok. 8,5 tys. dowodów osobistych wydanych w Białymstoku. Warto pamiętać, że nie podlegają wymianie dowody osobiste wydane na czas nieoznaczony oraz z powodu zmiany adresu zameldowania.

Aby wymienić dowód musimy przygotować:

- wniosek o wymianę dowodu osobistego, który możemy pobrać przez Internet,

- kolorowe zdjęcie na papierze fotograficznym,

- dotychczasowy dowód osobisty lub ważny paszport.

Wniosek powinniśmy złożyć co najmniej 30 dni przed upływem terminu ważności posiadanego dowodu w Urzędzie Stanu Cywilnego, ul. J. K .Branickiego 3/5. Wydanie dowodu jest bezpłatne i czekamy na nie do 30 dni od dnia złożenia wniosku Po odbiór dowodu trzeba zgłosić się osobiście, z dotychczas posiadanym dokumentem.

Za posługiwanie się nieważnym dowodem osobistym grozi kara pozbawienia wolności powyżej jednego miesiąca lub kara grzywny do 5 tys. zł.

 

Więcej informacji oraz wniosek o wydanie dowodu osobistego znajdziemy na stronie http://www.obywatel.gov.pl/

 

Notatkę sporządziła: Maria Beręsewicz

  


Białostocka Akademia Rodziny zaprasza do korzystania z bezpłatnych konsultacji z psychologiem, na które można zapisywać się indywidualnie lub razem ze współmałżonkiem.

Do Państwa dyspozycji będzie psycholog który będzie pełnił dyżury w każdy wtorek w godzinach od 16:00 do 18:00.

Umawianie wizyt prowadzone jest pod numerem telefonu 85 651 58 55.

Kilka słów o psychologu:

Edyta Sieńko - Psycholog i psychoterapeuta oraz nauczyciel muzyki. Ukończyła psychologię kliniczną w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej w Warszawie. Swoje wieloletnie doświadczenie zdobywała w pracy z dziećmi i rodziną w szkole, w Białostockim Hospicjum dla Dzieci oraz w prywatnym gabinecie psychoterapeutycznym. Prowadzi terapię indywidualną z dorosłymi i terapię rodzinną. Doskonali swoje umiejętności terapeutyczne w Polskim Instytucie Ericksonowskim w Łodzi. Uzyskała certyfikat mediatora rodzinnego rekomendowanego przez Polskie Stowarzyszenie Mediatorów Rodzinnych oraz ukończyła szkolenia terapii krótkoterminowej. Posiada doświadczenie w prowadzeniu grup wsparcia dla osób w żałobie.

Porady udzielane będą w Białostockiej Akademii Rodziny, ul. Ciepła 32 sala 25 (II piętro). 

OŚRODEK POMOCY POKRZYWDZONYM PRZESTĘPSTWEM W BIAŁYMSTOKU

zapewnia NIEODPŁATNIE:

porady prawne

wsparcie psychologiczne (w tym także dla dzieci)

pomoc finansową


Centrum Współpracy Organizacji Pozarządowych

ul. Świętojańska 22 lok. 1

tel: 884 657 606

e-mail: pokrzywdzeni.bialystok@pryzmat.org.pl


Doradca ds. osób pokrzywdzonych:

Poniedziałek 12:00-20:00

Wtorek 9:00-17:00

Środa-Piątek 9:00-16:00

Sobota 8:00-12:00


 
Paulina Zdanewicz
tel. 884 657 606
Osoba I Kontaktu
Ośrodek Pomocy Pokrzywdzonym Przestępstwem w Białymstoku
Centrum Aktywności Społecznej PRYZMAT
 

Z przyjemnością informuję, że od 1 stycznia 2017 roku Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie "Niebieska Linia" rozszerzyło swoją działalność. Obecnie Ogólnopolski Telefon dla Ofiar Przemocy w Rodzinie pracuje przez *całą dobę*. Zmianie uległ także numer telefonu - aktualny numer to *800 120 002.*

Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie "Niebieska Linia" jest placówką prowadzoną przez Stowarzyszenie "Niebieska Linia" na zlecenie Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (PARPA). Można skontaktować się z nami telefonicznie oraz e-mailowo. Oferujemy pomoc psychologiczną i prawną osobom doznającym przemocy i  świadkom przemocy w rodzinie. Pomoc udzielana jest w języku polskim, angielskim, rosyjskim oraz migowym. Podejmujemy również działania polegające na kontakcie z lokalnymi instytucjami w celu udzielenia pomocy osobom, które tego potrzebują oraz interwencje wobec osób skazanych za przestępstwo z użyciem przemocy i/lub groźby karalnej wobec osoby najbliżej.

Prowadzimy także konsultacje dla specjalistów - osób, które w pracy zawodowej spotykają się z problematyką przemocy w rodzinie.

Pełną informację o naszej ofercie znajdziecie Państwo w załączniku.

Uprzejmie proszę o pomoc w rozpowszechnianiu informacji o oferowanej przez nas pomocy, by dotrzeć do jak największej liczby osób potrzebujących pomocy.

Pozdrawiam serdeczenie składając jednocześnie życzenia wszelkiej pomyślności w Nowym Roku


 


"Zapraszamy wszystkich palaczy i ich najbliższych do białostockiego punktu Ogólnopolskiej Sieci Pomocy Palącym!


Będzie można uzyskać w nim informacje dotyczące procesu uzależnienia, a także metod rzucania palenia, profesjonalne wsparcie w stworzeniu własnego planu walki z nałogiem oraz w jego realizacji. Przeprowadzone zostaną także: analiza głębokości uzależnienia oraz badanie tlenku węgla w wydychanym powietrzu.
Drogi Palaczu! Wzmocnimy Twoją motywację, przygotujemy na sytuacje kryzysowe i odpowiemy na wszelkie pytania dotyczące rzucania palenia. Zatem do dzieła!
Program trwa do końca roku, zatem czasu jest mało, za to można go dobrze wykorzystać."

 

Białostockie Centrum Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie ul. Ogrodowa 12, gabinet nr 11 Poniedziałek 15-18 Środa 15-18 Piątek 15-18 Sobota 10-14 Rejestracja telefoniczna: 609 079 561

 

Tomasz Czubaty

e-mail: tomasz.czubaty@webpark.pl

tel. +48 609 079 561


Katarzyna Subieta
Departament Spraw Społecznych
Urzędu Miejskiego w Białymstoku
ul. Bema 60/1
15-950 Białystok
tel./fax.: 85 869 65 70

-----------------------


 


 http://seniorzy.bialystok.pl/index.php/karta-aktywnego-seniora/2012-09-19-14-40-15

REJESTRACJA W PROGRAMIE KARTA AKTYWNEGO SENIORA

Karta Aktywnego Seniora skierowana jest do osób, które ukończyły 60 lat i mieszkają w Białymstoku.

Osoby, które ukończyły 60 lat i mieszkają w Białymstoku, powinny czytelnie wypełnić i podpisać wniosek o wydanie Karty Aktywnego Seniora. Wnioski o przystąpienie do programu Karta Aktywnego Seniora dostępne są w punkcie Obsługi Klienta Białostockiej Komunikacji Miejskiego przy ul. Lipowej 16 oraz na stronie www.seniorzy.bialystok.pl. 

We wniosku należy również wyrazić zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez Urząd Miejski w Białymstoku, gminne jednostki organizacyjne oraz partnerów programu. Z czytelnie wypełnionym i podpisanym wnioskiem należy zgłosić się do Punktu Obsługi Klienta Białostockiej Komunikacji Miejskiej przy ul. Lipowej 16.

Karta Aktywnego Seniora w Białymstoku wydawana jest bezpłatnie i bezterminowo. 

Pliki związane:
wniosek (*.doc)
wniosek (*.pdf)

Jęśli chcesz wiedzieć więcej ,wejdz na stronę podana wyżej.

 


 


Z przyjemnością informujemy​, ​że​ Galeria​ im.  Sleńdzińskich ​w Białymstoku od początku czerwca honoruje Kartę Aktywnego Seniora 60+. Jej posiadacze mogą zwiedzać wystawy prezentowan zarówno​ w głównej siedzibie przy ul. ​Waryńskiego 24a, jak i w ​salonie wystawowym​ – przy ul. Legionowej 2​

 – w cenie biletu ulgowego.


​Jeżeli ta informacja Państwa nie dotyczy, będziemy wdzięczni, jeżeli przekażecie ją znajomym, adresatom Karty . ​


 

 


Szanowni Państwo,

Z przyjemnością informujemy, że została uruchomiona *Elektroniczna platforma na rzecz uczenia się dorosłych w Europie (EPALE),* którą znajdą Państwo na witrynie internetowej 
http://ec.europa.eu/epale/

*Platforma dedykowana jest profesjonalistom z obszaru uczenia się dorosłych:*szkoleniowcom, wolontariuszom, decydentom, naukowcom i innym osobom zajmującym się/zainteresowanym tą tematyką. Celem platformy jest wspieranie współpracy specjalistów edukacji dorosłych z całej Europy i tworzenie interaktywnej ogólnoeuropejskiej społeczności profesjonalistów z tego obszaru. Platforma finansowana jest ze środków programu Erasmus+, sektor edukacji dorosłych.

*Zapraszamy wszystkich zainteresowanych tematyką edukacji dorosłych do rejestrowania się na platformie, zapisania się na newsletter i korzystania z zasobów platformy, oczywiście całkowicie bezpłatnie.*

*Docelowo platforma zawierać będzie:*

- informacje o kursach i warsztatach w Europie dla kadry edukacji dorosłych;

- kalendarz wydarzeń - konferencji, seminariów, itp. organizowanych w Europie tym obszarze;

- bibliotekę zawierającą materiały i opracowania na temat edukacji dorosłych;

- serwis informacyjny;

- narzędzie do poszukiwania partnerów do projektów;

- glosariusz terminów związanych z edukacją dorosłych;

- blog poświęcony ważnym trendom w dziedzinie edukacji dorosłych;

- tematyczne fora dyskusyjne.

Pracą nad rozwijaniem wszystkich funkcjonalności platformy a także nad wszystkimi wersjami językowymi zajmuje się Centralne Biuro EPALE,


W każdym kraju funkcjonuje*Krajowe Biuro EPALE.*W Polsce Biuro to działa w Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji pełniącej rolę Narodowej Agencji Programu Erasmus+. Zespół tworzą 2 osoby: Anna Pokrzywnicka i Michał Łużak ze wsparciem Aliny Respondek odpowiedzialnej za sektor Edukacja dorosłych w programie Erasmus+.


Jeśli organizują Państwo bezpłatne konferencje lub kursy/szkolenia dla kadry edukacji dorosłych, to zapraszamy do zamieszczania informacji o nich na EPALE....Można to zrobić korzystając z formularza znajdującego się na platformie. Wystarczy wejść do sekcji "Kalendarz wydarzeń" 
http://ec.europa.eu/epale/pl/event-list <http://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fec.europa.eu%2Fepale%2Fpl%2Fevent-list&h=FAQGrxP2K&enc=AZOhXfDyt6u4iUVqpDf78rPCkmcEE3ZSm-ELIbM9zpXjIU27NEJQMYscReac9XOaAepRuSW4yiZX_mJ_8gn3PESa74-9bUz6XY2TRvFUhTF

8jWNSqu8Lk34inV72ZFgsFSRXp6rg1PlYayP0vmoXOVoCz8jKKb0FHv0ilt3F

zh6isA&s=1>, kliknąć "Zasugeruj wydarzenie" i wpisać do formularza dane dotyczące wydarzenia. Aby móc skorzystać z tej funkcjonalności należy się uprzednio zarejestrować na platformiehttp://ec.europa.eu/epale/pl/user/register i zalogować się przed przystąpieniem do zgłaszania wydarzenia. Wydarzenie zostanie zweryfikowane przez Krajowe Biuro EPALE i w przypadku akceptacji, informacja o nim pojawi się na platformie.


Zapraszamy też do korzystania z zasobów Biblioteki materiałów (Resource Centre) na platformie EPALE. Znajdą tam Państwo publikacje, raporty, artykuły, materiały szkoleniowe do wykorzystania przez kadrę edukacji dorosłych oraz studia przypadku dotyczące innowacyjnego podejścia do edukacji dorosłych.

Zasoby w j. polskim: 
http://ec.europa.eu/epale/pl/resource-centre

Zasoby w j. angielskim: 
http://ec.europa.eu/epale/en/resource-centre

   W razie pytań i sugestii dotyczących funkcjonowania platformy
   zapraszamy do kontaktu z *Krajowym Biurem EPALE* w Polsce (tel. 22
   46 31 063, e-mail: epale@frse.org.pl <
mailto:epale@frse.org.pl>).


Z poważaniem

Jolanta Wołągiewicz

Stowarzyszenie Akademia plus 50STOWARZYSZENIE POMOCY RODZINIE I DZIECIOM SZANSA POMAGA RODZINOM ZNAJDUJĄCYM SIĘ W TRUDNEJ SYTUACJI ŻYCIOWEJ.*

*DZIAŁANIA PROWADZONE PRZEZ NASZE STOWARZYSZENIE SĄ NIEODPŁATNE. *

*PORADNIA RODZINNA*

*Ul. Magnoliowa 4, Białystok *

*spotkania umawiamy telefonicznie w godzinach 8-16 *


*tel. 509 929 035, 85 66 30 141*

Pomagamy osobom:

-   przeżywającym kryzys życiowy, małżeński lub rodzinny,

-  przeżywającym problemy bytowe,

-   mającym problemy wychowawcze z dziećmi,

-   doświadczającymi problemu przemocy,

-   doświadczającymi problemu uzależnienia.

Zapraszamy osoby dorosłe oraz młodzież.

Pomoc jest świadczona w formie terapii środowiskowej lub spotkań indywidualnych.


 Stowarzyszenie Pomocy Rodzinie i Dzieciom „SZANSA”


 ORGANIZACJA POŻYTKU PUBLICZNEGO

15- 669 Białystok, ul. Magnoliowa 4

kontakt 535 755 633; 85 66 141 30

http: www.szansabialystok.pl <
http://www.szansabialytok.pl/>, e-mail: sprid.szansa@gmail.com

  
 
© 2011 Uniwersytet Trzeciego Wieku w Białymstoku
Ten projekt został zrealizowany przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej. Projekt lub publikacja odzwierciedlają jedynie stanowisko ich autora i Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za umieszczoną w nich zawartość merytoryczną.