Realizowane projekty Strona główna / Realizowane projekty / Krajowe / SILNI ZDROWIEM / Wykłady o zdrowiu i profilaktyce 


WYKŁAD VIII

 

W dniu 13 czerwca 2013r. w Auli Prawa Uniwersytetu w Białymstoku przy ul. Mickiewicza 1 odbył się już ostatni wykład z projektu ‘Silni zdrowiem”o tematyce zdrowotnej i profilaktycznej. Temat wykładu „REUMATYZM I SCHORZENIA REUMATOLOGICZNE” , a wykładowca mgr PIOTR  BITDORF.

Podczas wykładu wraz z prezentacją multimedialną zostały omówione następujące zagadnienia:

I.  RZS  (REUMATOIDALNE ZAPALENIE STAWÓW) 

Dawna nazwa tej choroby to gościec przewlekle  postępujący. Jest to przewlekły proces zapalny, który prowadzi do niszczenia tkanek stawowych oraz zniekształca i upośledza funkcję stawów. Przyczyny choroby nie są dokładnie poznane. Dociekając ich określono predyspozycję genetyczną. Choroba występuje dwukrotnie częściej u kobiet niż u mężczyzn. Może rozpocząć się w każdym wieku, jednak najczęściej w 5 dekadzie życia. 

1.Objawy

Początkowo zmiany występują jedynie w błonie maziowej stawów, w których dochodzi do powstawania nacieków zwanych ziarniną reumatoidalną. Ziarnina wnikając stopniowo do stawu niszczy chrząstkę i kość. Proces chorobowy uszkadza również aparat więzadłowy. Wywołane procesy naprawcze  powodują powstawanie zrostów włóknistych, a następnie kostnych co prowadzi do usztywnienia stawów.

Następnie pojawiają się:

- obrzęki stawów

- bóle stawów podczas wykonywania ruchu

-           ból i zanik mięśni (na ręce zwłaszcza zanik kłębu kciuka i mięśni międzykostnych)

-           parestezje w kończynach

-           charakterystyczne jest tzw. sztywność poranna

-           zmniejszenie masy ciała

-           rumień na dłoniach

-           wilgotna, cienka, chłodna skóra

- ulnaryzacja dłoni

- symetryczne zmiany

- torbiele Bakera

- zespół cieśni nadgarstka

- stan podgorączkowy

 

2.Przebieg

Choroba przebiega w 4 okresach:

Okres I - w badaniu RTG widoczne obrzęki tkanek miękkich, niewielkie zwężenie szpar stawowych, osteoporoza przynasadowa

Okres II - wyraźne zwężenie szpar stawowych, w częściach przynasadowych kości widoczne geody zapalne oraz pojedyncze nadżerki na powierzchniach stawowych

Okres III - rozwój geod i nadżerek, podwichnięcia i zniekształcenia stawów, przeprosty, zapalenie ścięgien.

Okres IV - całkowite zesztywnienie kostne stawu

3.Leczenie

OKRES I

Proces postępowania z pacjentem w tym okresie jest bardzo istotny i rzutuje na szybkość powstawania deformacji oraz przykurczów. Bardzo ważne jest odpowiednie ułożenie pacjenta w łóżku.

Stosowane zabiegi:

a) Fizykoterapia

Promieniowanie podczerwone, nadfioletowe, jontoforezę, prądy izodynamiczne, interferencyjne, ultradźwięki, krioterapię, magnetoterapię, laseroterapię, natrysk biczowy, masaż podwodny, masaż wirowy, saunę, psychoterapię.

ORES II i III

Celem postępowania fizjoterapeutycznego w tych okresach jest: utrzymanie i polepszenie czynności narządu ruchu, zmniejszenie bólu w stawach i mięśniach, zmniejszenie lub zlikwidowanie wysięków stawowych, wzmocnienie osłabionych i zanikających mięśni, zmniejszenie istniejących przykurczów, zwiększenie zakresu ruchu i zapobieganie zesztywnieniom stawów.

W zakresie fizykoterapii i kinezyterapii: postępowanie jak w I okresie.

a) Masaż

Zmiany w wykonywaniu masażu w stosunku do końcowej fazy I okresy są niewielkie. Coraz więcej uwagi poza rozcieraniem poświęcamy ugniataniom podłużnym. Mimo stosowania większej ilości technik zmniejszamy zarówno siłę jak i czas masażu. W celu zwiększenia efektu rehabilitacji leczniczej można wykonać po zabiegu kinezyterapii drugi masaż, tym razem segmentarny.

ORES IV

Okres IV jest końcowym okresem choroby. Występują tu znaczne deformacji, zrosty, zaniki mięśniowe i podwichnięcia. Chory najczęściej jest unieruchomiony w łóżku lub wózku inwalidzkim.

a) masaż

Zasadnicze leczenie masażem nie odbiega od podanego dla okresów III i IV. W masażu klasycznym dodatkowo postępowaniem leczniczym należy objąć inne części ciała w zależności od potrzeb.

 

 II.  ZZSK ( ZESZTYWNIEJĄCE ZAPALENIE STAWÓW KRĘGOSŁUPA)

ZZSK jest to przewlekła choroba zapalna, seronegatywna. Przyczyna nie jest znana, pod uwagę brany jest czynnik genetyczny i zakaźny. Występuje częściej u mężczyzn niż u kobiet. Początek choroby przypada zazwyczaj między 15-30 rokiem życia

1.Charakterystyka

Choroba obejmuje:

-           stawy krzyżowo – biodrowe

-           drobne stawy kręgosłupa

-           pierścienie włókniste

-           więzadła kręgosłupa

Początkowo dotyczy przyczepów ścięgnistych, gdzie powstaje ziarnina złożona z limfocytów i plazmocytów. W miejscach zmienionych chorobowo dochodzi do odkładania się soli wapnia, następuje kostnienie. Mostki kostne łączą sąsiednie kręgi, dlatego kręgosłup przyjmuje wygląd „kija bambusowego”.

2.Objawy

a)Wczesne

-           bóle w okolicy krzyżowej promieniujące do pachwiny, pośladków i stawów kolanowych

-           ból nasilony w czasie spoczynku

b) Ogólne

-           uczucie osłabienia

-           stany podgorączkowe

-           utrata masy ciała

c) Kliniczne

-           bóle kręgosłupa i klatki piersiowej

-           ból w klatce nasilający się podczas oddychania

-           chory zmienia tor oddychania z piersiowego na brzuszny

-           w odcinku szyjnym początkowo ograniczenie ruchu, później dochodzi do usztywnienia tego  odcinka

-           zajęcie stawów obwodowych ma charakter ostrego zapalenia pojedynczego stawu

-          pojawia się ból, obrzęk w okolicy stawów mostkowo-obojczykowych

-           ból pięt

-           zniesienie fizjologicznej lordozy lędźwiowej

-           bolesność w stawach krzyżowo-biodrowych

-           zmniejsza się pojemność oddechowa płuc

-           odcinek Th nadmiernie prostuje się

-           zanik mięśni przykręgosłupowych

-           usztywnienie stawów obwodowych

-           niedomykanie tętnicy głównej jako zejście zmian zapalnych

-           zapalenie osierdzia

-           zmiana przewodnictwa w m sercowym

-           skrobiawica jako ciężkie powikłanie – zajęcie nerek może doprowadzić do ich niewydolności

-           choroba współistniejąca- choroba wrzodowa żołądka lub dwunastnicy

3. Leczenie

-          farmakologiczne

-           kinezyterapia

-           fizykoterapia

-           masaż

We wczesnym okresie choroby wykonujemy masaż klasyczny: ud, stawów biodrowych, pośladków i odcinka lędźwiowo-krzyżowego kręgosłupa. Techniki: głaskanie, rozcieranie, ugniatanie podłużne, wibracja, roztrząsanie i chwyt posuwu z masażu segmentarnego. Możemy również wykonać masaż segmentarny grzbietu, klatki piersiowej, miednicy bez wstrząsania. W przypadku zajęcia odcinka lędźwiowego wykonujemy masaż klasyczny stawu biodrowego i odcinka L-S. techniki: głaskanie, dużo rozcierań, ugniatania podłużne, wibracja poprzeczna.

Dołączamy masaż grzbietu i klatki piersiowej wykonując duża ilość rozcierań i ugniatań podłużnych. Kiedy przechodzi na odcinek wyżej wykonujemy masaż całego grzbietu, klatki piersiowej, stawów ramiennych i karku. W ostatnim stadium choroby możemy wykonać masaż kkdd.

Po wykładzie wykładowca udzielał odpowiedzi na  pytania z sali a zakończył znanym powiedzeniem „ najlepszy na stawy jest ruch”.

Na zakończenie spotkania Maria Szulga koordunator projektu "Silni zdrowiem" dziękując za wyklad wręczyła wiązankę kwiatów a Helena Kurza odczytała bieżące ogłoszenia.

 

Jadwiga Barcewicz

 

 
WYKŁAD VII

OTYŁOŚĆ-CUKRZYCA-CIŚNIENIE

W dniu 16 maja  2013 w auli Wydziału Prawa odbył sie kolejny wykład finansowany przez MPiPS z  realizowanego projektu "Silni Zdrowiem" Wykład prowadziła mgr Małgorzata Antosiuk  pracująca na codzień w przychodni diabetycznej.Ponizej konspekt wykładu oraz załączone prezentacje.


 


 

Otyłość

 
-Do celów praktycznych posługujemy się:
Należną masą ciała (wzrost w cm-100)-10%- kobiety,
-5% mężczyzn. Zwiększenie masy ciała do 110-
120%-nadwaga a powyżej 120% otyłości,
Wsakaźnik masy ciała BMI -m.ciala w kg: wzrost(m)2
Norma 18,8-24,9 Nadwaga-25-29,9 Otyłość-30 i powyżej
-obwód talii norma -kobiety-poniżej 80 cm

 

                                   -mężczyźni-poniżej 94cm
Prawidłowa masa ciała  BMI 18,5-24,9
Nadwaga                          BMI  25,0-29,9
Otyłość                             BMI 30,0-39,9
Otyłość olbrzymia           BMI > 40    
 
 
Otyłość
 
50-75% populacji w wieku 35-64 lat ma nadwagę lub otyłość i gwałtownie wzrasta 
Otyłość stanowi zagrożenie dla zdrowia i życia
Wyróżnia się dwa typy otyłości
                                        -brzuszna (jabłkowa)
                                       -pośladkowa(gruszkowa)
*bardzo niekorzystny dla zdrowia jest typ brzuszny 
Przyczyny otyłości
Otyłość pierwotna 90% 
Nadmiernie spożywanie pokarmu
1.czynniki dziedziczne wielogenowe
2.czynniki nabyte : złe nawyki żywieniowe
Zamieszczenie aktualnści fizycznej
Czynniki kulturowe i tradycje rodzinne
Tzw. Zajadanie problemów  
Przyczyny otyłości
Otyłość wtórna
1.zaburzenia endorynologiczne
2.organicznie uszkodzone podwzgórza
3.zespoły genetyczne
4.efekty działań niepożądanych leków :
Neuroleptyków, leków  p/depresyjnych, p/padaczkowych, uspakajających, hormonów sterydowych, p/alergicznych
Otyłość
Zwiększa ryzyko chorób:
-cukrzycy, hiperlipidemii, nadciśnienia tętniczego, choroby wieńcowej, prowadzi do niewydolności oddechowej i krążenia
-kamicy żółciowej, zmian stawowych, żylnych,
-nowotworów (trzonu macicy, sutka, jelita grubego i odbytnicy) 
Otyłość
Pogarsza jakość życia
Ogranicza aktywność codziennego życia
Zwiększa kłopoty z zatrudnieniem, izolacja społeczna, niska samoocena, występowanie depresji, wczesne renty,
Brak akceptacji własnego wyglądu.
Prewencja otyłości
 
Prewencja populacyjna:
Promowanie aktywności fizycznej
Promowanie edukacji żywienia w szkołach
Promowanie lokalnych programów prozdrowotnych
Informowanie na etykietach produktów spożywczych-wysokoenergetycznych
 
Prewencja otyłości
 
Prewencja indywidualna
Informowanie o zagrożeniu otyłością
właściwym odżywianiu, zwiększeniu aktywności fizycznej
Po rzuceniu palenia tytoniu i zaprzestaniu intensywnego wysiłku fiz.
Po ciąży i w okresie menopałzy
W czasie stosowania leków hormonalnych, psychotropowych w cukrzycy i zab.endokryn.
 
 
Leczenie otyłości
Zalecenia dietetyczne
Zwiększenie aktywności fizycznej
Modyfikację stylu życia
Farmakoterapię
Leczenie chirurgiczne

Nadciśnienie Tętnicze

-ciśnienie powyżej 140/80 mmHg

-należy do chorób cywilizacyjnych zw. z:

Spożywaniem nadmiernej ilości soli i tłuszczów zwierzęcych

Paleniem tytoniu

Niską aktywnością fizyczną

Otyłością, ciężką pracą, stresem

-Przebiega najczęściej bezobjawowo

Nadciśnienie tętnicze
Zawał serca
Udar mózgu
Niewydolność krążenia
Profilaktyka nadciśnienia tętniczego
Konsekwencja nieleczonego nadciśnienia tętniczego:
Utrzymanie prawidłowej masy ciała
Ograniczenie spożycia soli kuchennej, tłuszczów, kawy i alkoholu
Zaprzestaniu palenia tytoniu
Ograniczeniu tłuszczy zwierzęcych
Częstych pomiarach ciśnienia tętniczego
Zwiększenie spożycia owoców i warzyw
Nadciśnienie
Pierwotne- spowodowane wzrostem oporów stawianych przez naczynia obwodowe, spowodowane skurczem drobnych tętniczek, zw jest również z czynnikami genetycznymi. Na regulację RR mają wpływ czynniki hormonalne
Wtórne (objawowe)- 
nadciśnienie nerkowe
 . upośledzające ukrwienie nerek
- Miąższu nerek
nadciśnienie na skutek zaburzeń hormonalnych
     Kory i rdzenia nadnerczy
    Przedniego płata przysadki
   . Innych gruczołów wydzielania wew.
 nadciśnienie w przebiegu zatrucia ciążowego
nadciśnienie w niektórych wadach serca  
 
     Cukrzyca (diabetes mellitus):
Grupa chorób metabolicznych charakteryzująca się przewlekłą hiperglikemią (przecukrzeniem), spowodowaną nieprawidłową produkcją lub działaniem insuliny
Istnieje kilka typów cukrzycy
Cukrzyca
Układ pokarmowy
Cukrzyca typu 1
Choroba z autoagresji, chorują dzieci, osoby młode,
konieczne leczenie insuliną
Cukrzyca przejściowa noworodków
Występuje po porodzie, trwa 1-3 miesiące
Cukrzyca noworodkowa
Niemowlęta do 6 miesiąca życia, defekt wrodzony podjednostki Kir6.2 kanału potasowego w komórkach beta
Cukrzyca typu 2
90% chorych na cukrzycę to osoby z cukrzycą typu 2, głównie dorośli, choruje coraz więcej dzieci. Insulinooporność, względny lub całkowity niedobór insuliny, zwykle osoby z otyłością.
Cukrzyca MODY
Defekt genetyczny. Zachorowania kilku członków rodziny w trzech kolejnych pokoleniach.
Cukrzyca wtórna
Choroby trzustki, polekowa, w przebiegu innych chorób, np. zapalenie trzustki, glucagonoma, kortykosteroidy mukowiscydoza
 

Dla osób,które mogą mieć problem z pobraniem prezentacji tekst wykładu ponizej:

Wykład Prof.Dr Hab.Barbary Bień- tekst przekopiowany z prezentacji

 Otępienie (łac. dementia)

Definicja WHO
Charakteryzuje się klinicznie licznymi zaburzeniami wyższych funkcji korowych, takich jak pamięć, myślenie, orientacja, rozumienie, liczenie, zdolność do uczenia się, język i ocena. 
Zaburzeniom tym często towarzyszą lub nawet je poprzedzają zaburzenia emocjonalne, zachowania i motywacji.
Kryteria diagnostyczne OTĘPIENIA wg ICD-10: Zespół spowodowany przewlekłą lub postępującą chorobą mózgu, która powoduje zaburzenie poznawczych f. korowych (pamięć, myślenie, planowanie, rozumienie, orientacja, liczenie, zdolność uczenia się, język…)
Zaburzenie pamięci i innych f. poznawczych, które uległy pogorszeniu w stopniu powodującym zaburzenie funkcjonowania ADL.
Zachowana „świadomość otoczenia”, czyli brak przymglenia świadomości” [w przypadku nawarstwienia się epizodów zaburzeń świadomości (delirium) rozpoznanie otępienia należy odroczyć].
Występuje „spadek emocjonalnej kontroli nad motywacją lub zmiana zachowań społecznych”, jak chwiejność emocjonalna, drażliwość, apatia, prymitywizacja;
Objawy ZFP występują od co najmniej 6 miesięcy;
Dodatkowo cz. wzmacniające: afazja lub/i agnozja lub/i apraksja
Co przyspiesza progresję AD??
Choroby naczyniowe mózgu?
Choroba z ciałkami Lewy’ego?
Inne procesy neurodegeneracji…?
Zmiany patologiczne w chorobach pierwotnie zwyrodnieniowych mózgu
Złogi ß-amyloidu (jądro płytki), otoczone mikro-i astroglejem = Płytki starcze - zmiany zewnątrzkomórkowe. Amyloid działa toksycznie na neurony i powoduje zaburzenia fosforyzacji białka tau. 
Zwyrodnienia włókienkowe, złożone z nadmiernie ufosforylowanego białka tau. Hiperfosforylacja powoduje większą hydrofilność cytoplazmy i niszczenia neuronów.
 
ubytek neuronów, 
zmniejszenie liczby synaps, 
zwiększona reaktywność mikrogleju i astrogleju oraz 
rozlane zmiany w istocie białej. 
Zaburzenie transmisji cholinergicznej ze spadkiem liczby neuronów cholinergicznych przy równoczesnym wzroście aktywności acetylocholinesterazy – enzymu rozkładającego acetylocholinę. 
Na skutek deficytu energetycznego - nadaktywność /nadmierna stymulacja glutarminergiczna (wzrost stężenia glutaminianów w szczelinie synaptycznej z powodu spadku wychwytu zwrotnego i zwiększonego uwalniania) prowadząca do stanu długotrwałego pobudzenia receptora NMDA, prowadząc do niekontrolowanego napływu Ca++ do neuronu, zakłóceń fizjologicznych sygnałów, a w końcu do jego uszkodzenia.
Czynniki ryzyka Choroby Alzheimera
Zaawansowany wiek
Niski poziom edukacji
Występowanie choroby w rodzinie (ok. 10-15% przypadków)
Uraz głowy, narkozy;
Choroby sercowo-naczyniowe, udary;
Depresja (prodromalna faza choroby?)
Nosicielstwo genu APO E4
Nosicielstwo wirusa opryszczki zwykłej, chlamydia pneumoniae (?)
Łagodne zaburzenia poznawcze [MCI, Mild Cognitive Impairment], Winblad B i wsp., 2004
Nieprawidłowy stan poznawczy, ale NIE otępienie [nie spełnia kryteriów DSM-IV ani ICD10]; 
Pogorszenie sprawności funkcji poznawczych; [Zgłaszane osobiście i/lub przez osobę trzecią i widoczne w obiektywnych zadaniach poznawczych; i/lub stwierdzanie nasilającego się w czasie pogarszania się sprawności poznawczej przy pomocy testów neuropsychologicznych]
Nie zaburzona prosta i/lub niewielkie pogorszenie się złożonej sprawności ADL
Nasilenie Otępienia wg ICD-10; 
LEKKIE: zaburzenie pamięci i innych FP, które utrudniają ale nie stanowią istotnych ograniczeń w samodzielnym funkcjonowaniu;
UMIARKOWANE: ograniczenie samodzielnego funkcjonowania, co wymaga OKRESOWEGO nadzoru. Chory nie pamięta co ostatnio robił i jak nazywają się bliskie mu osoby. Wymaga pomocy w większości prac domowych, własna aktywność znacznie ograniczona i krótkotrwała;
GŁĘBOKIE: całkowicie niesamodzielny, wymaga STAŁEGO nadzoru, nie rozpoznaje najbliższych osób, aktywność nieracjonalna, wymaga całodobowej opieki pielęgnacyjnej.
Leczenie Choroby Alzheimera
Leki prokognitywne (inhibitory cholinesteraz i receptora NMDA);
Wczesne włączanie leków – „wakacje” w leczeniu nie sprzyjają utrzymaniu efektów leczenia;
W przypadku braku skuteczności jednego, warto podjąć próbę leczenia innym ICHE;
W przypadku otępienia o znacznym nasileniu zaleca się stosowanie memantyny [Ebixa, Axura], również w skojarzeniu;
Dawka maksymalna dobrze tolerowana tak długo, jak długo widoczne są efekty w ocenie klinicysty/lub pacjenta/ opiekuna.
Wyniki badań nad zapobieganiem/ leczeniem AD rozczarowują:
Terapie na modelu transgenicznych myszy: ograniczony efekt na βA w neurodegeneracji;
Obecnie planuje się interwencje w stadiach przed objawami AD (obniżanie βA i białka Tau) by opóźnić pełnoobjawową AD).
 
 
Jak definiować AD wobec jej długiego skrytego przebiegu??
Choroba Alzheimera = faza przedkliniczna+kliniczna
jako proces patofizjologiczny [AD-P], długo przed objawami;
jako jawny proces kliniczny [AD-C].
Hipotetyczna interwencja opóźniająca początek AD o 5 lat spowoduje:
Redukcję chorych na AD o 57%;
Redukcję kosztów leczenia /opieki o niemal 50%.
Dzisiaj ryzyko zachorowania dla 65-letniej osoby=10.5%, a obecne badania przesiewowe są w stanie wcześniej wykryć markery choroby i ją leczyć - redukcja liczby chorych o 5.7% 
Zapobieganie otępieniu jest istotne, ponieważ…
NADAL brak skutecznych opcji leczenia;
Choroba Alzheimera będzie się rozpowszechniać (starzenie społeczeństw);
Modyfikacja stylu życia i wzmacnianie czynników prewencyjnych  - ale JAK? kontakty społeczne, aktywność w czasie wolnym, ćwiczenia fizyczne, dieta, HRT,NLPZ,???
Prewencja zaburzeń pamięci – zmiana stylu życia
Aktywność fizyczna redukuje ryzyko demencji! 
Trening mózgu – ‚jogging mózgu’, sudoku, języki, gra na instrumencie, medytacja, słuchanie muzyki poważnej (Mozart)
Jakościowa poprawa odżywienia – odwrócona krzywa U między poziomem odżywienia a funkcjami poznawczymi!
Jak ‚naładować’ nasz mózg?
Mózg musi mieć energię do pracy - lubi „dobrze zjeść” - wysokiej jakości tłuszcze, antyoksydanty, węglowodany.
Najwytworniejsze i najlepsze pokarmy dla naszego mózgu…
Awokado
Zaczynaj dzień od mieszanki białka i korzystnych tłuszczów zapewniających energię na cały dzień. Avocado z jajecznicą poprawia krążenie, dostarcza antyoksydantów i pomaga zwalczać cukrzycę, nadciśnienie (olej awokado porównywalny do oliwy z oliwek)
Jagody (czarne)
Smakowite i najwspanialsze dla mózgu – dużo błonnika, niski indeks glikemiczny: redukują ryzyko AD (?), poprawiają pamięć i zdolność motoryki (u szczurów) i uczenia się, działanie antystresowe 
Łosoś (dziki)
Tuńczyk
Bogate w Omega-3 tłuszcze, zasadnicze dla mózgu (korzystne dla poprawy funkcji poznawczych, redukują ryzyko otępienia, poprawiają pamięć, dz. p-depresyjnie, p-lękowe, p-miażdżycowo)
Wszelkie orzechy (włoskie!)
Zawierają dużo antyoksydantów – zwalczają uszkodzenia DNA neuronów spowodowane wolnymi rodnikami
Ziarna
Słonecznik, sezam, len i inne (białko, korzystne tłuszcze, vit.E, Mg, antyoksydanty)
Kawa i herbata
Kofeina jest dobra dla mózgu, ale i serca. Poprawia funkcję synaps, a zatem wzmaga efekt uczenia się i pamięci.
Owsianka
Naturalna ‚szczoteczka’ dla p.p. (błonnik), a pośrednio dla mózgu.
Białko porównywalne do soi + Omega3 
Wzmaga energię i koi rozdrażnienie. 
Fasolka
Nie tylko bogata w błonnik, ale i witaminy, minerały, białka, a śmiesznie tania…
Fasola dostarcza powolnego, ale stałego dowozu cukru do mózgu (idealna dla cukrzyków)
Czosnek
Żadnych substancji odżywczych, ale…
Najsilniejsza broń antybakteryjna – jedz tyle, ile Twój partner jest w stanie wytrzymać;
Redukuje Cholesterol, silny antyoksydant;
Im świeższy tym lepszy
Granaty
Sok zawiera mniej błonnika
Ilość antyoksydantów podobna do czarnych jagód – REDUKUJE STRES!
Ryż brązowy
Nie zawiera glutenu
Poprawia krążenie, wyostrza myślenie!
Czekolada
Antyoksydanty, ale i kofeina
Poprawia nastrój i myślenie!
Ostrygi
Bogate w selen, magnez, białko
Poprawiają nastrój i myślenie!
Oliwa z oliwek
Mózg jest zbudowany z tłuszczu – dieta niskotłuszczowa pogarsza myślenie i nastrój
Wybieraj zdrowe tłuszcze – oliwę, masło orzechowe, tłuste ryby, avocado
Unikaj chipsów, zapiekanek, frytek
Jajka
Zawierają białko i tłuszcze zapewniające energię dla mózgu na wiele godzin, a selen wspomaga nastrój;
Nie obawiaj się wzrostu cholesterolu!
Szpinak, pomidory, zielone warzywa
Pomidory zawierają likopen (zapobiega otępieniu);
Szpinak, kapusta włoska, buraki, sałata, i inne zielone jedz codziennie!
Bogate w Fe i mangan (zespół niespokojnych nóg, przewlekłe zmęczenie)
 

 


Wyklad V

 "SŁUCH -  PROBLEMY I PROFILAKTYKA "

W dniu 28 lutego 2013r odbył się kolejny już piąty wykład o tematyce zdrowotnej i profilaktycznej z projektu "Silni Zdrowiem".

Tematem wykładu był "Słuch -problemy i profilaktyka" wygłoszony przez starszego technika Przemysława Ryćko.

Wykad poruszał następujące zagadnienia:

 Jak wiele z nas niedosłyszy? (20% dzieci, więcej mężczyzn niż kobiet)

 Co może nas spotkać?

 •  głuchota wrodzona
 •  gluchota nabyta

Co tak naprawdę słyszymy?

Czym słuchamy, a czym słyszymy?

Choroby i zaburzenia:

                 ucho zewnętrzne -  zapalenie przewodu słuchowego

                               -  zapalenie woskowiną

                               -  zapalenie skóry

                               - guzy, polipy, urazy.

                 ucho środkowe - ostre i przewlekłe zapalenie uszu

                            - nowotwory

                            - otoskleroza.

                ucho wewnętrzne - niedosłuch starczy

                              - urazy akustyczne ostre i przewlekłe

                              - nagła głuchota

                              - uszkodzenie lekami

                              - choroba Menier"a

 

                              - guzy kąta mostowo-móżdżkowego

                              - szumy uszne i nadwrażliwość słuchowa

                              - choroby neuroligicznei ogólnoustrojowe.

Co robić  żeby słyszeć? 

- dbać o środowisko słuchania

- raz w roku złożyć wizytę u laryngologa

- korzystać z aparatów słuchowych, gdy lekarz proponuje

- gdy już nic nie pomaga, zdecydować się na implant ślimakowy

Ale   przede wszystkim  Badać się, Badać się, Badać się. ..

 

Maria Makal


addst.techn. Przemysław Ryćko


 Wykład IV

"PSYCHOLOGICZNE PROBLEMY OSÓB SAMOTNYCH"

 

W dniu 7 lutego 2013r.. ( czwartek) w Auli Prawa Uniwersytetu w Białymstoku pry ul. Mickiewicza 1 odbył się kolejny już czwarty  wykład  o tematyce zdrowotnej i profilaktycznej z projektu  SILNI ZDROWIEM”. Wykładu wysłuchało około 100 słuchaczy UTW.

Temat  wykładu -  „Psychologiczne problemy osób samotnych” , wykładowca

dr nauk medycznych Janina Anna Kuczyńska z Kliniki Geriatrii Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku.

Podczas wykładu  pani doktor  kolejno omówiła   zagadnienia samotności na następujących poziomach:

- teorii psychologicznej

- jak ona się manifestuje?

- jak sobie z nią radzić?

Na gruncie psychologii nie używa się terminu samotności a: izolacja społeczna, wykluczenie, depresja.

Wykład składał się z 3 bloków tematycznych:

1.     Co zaliczamy do samotności?

2.     Przyczyny samotności

3.     Psychologia ekologiczna

W pierwszej części wykładu:

- samotność w badaniach psychologicznych

- co to jest samotność?

- czynniki zwiększające poczucie izolacji społecznej

W drugiej części wykładu:

- przyczyny samotności w starszym wieku

- co charakteryzuje okres starości ? – kumulacja zmian w wielu obszarach życia, które nie występują

   wcześniej

Trzecia część wykładu – psychologia  ekologiczna

- ekosystem miejski

- architektura

- ograniczenie kontaktów sąsiedzkich

- hałas

- problemy współczesnego człowieka wg psychologii ekologicznej

- przykłady ekosystemów przyjaznych ludziom : Supraśl, Nowa Huta

- szkodliwą dla zdrowia psychicznego koncentrację na dobrach materialnych

Na zakończenie wykładu o stresie i depresji:

- najważniejsze powody stresu w okresie starości

- III wiek – jako okres stopniowej utraty zdrowia, na przykładach danych z roku 2012

  POL Senior

- mechanizmy depresji osób starszych

oraz fragment Modlitwy Marka Aureliusza o Pogodę Ducha:

„ Boże, użycz mi pogody ducha, abym godził się z tym czego nie mogę zmienić.

  Odwagi, abym zmieniał to co mogę zmienić.

  I mądrości abym odróżniał jedno od drugiego”

 

Jadwiga Barcewicz


add

Wykład III

„ SERCE – ZAWAŁY, UDARY, ZAKRZEPY”

20 grudnia 2012r. wysłuchaliśmy kolejnego już trzeciego wykładu w ramach projektu „Silni zdrowiem” z Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej Rządowego Programu na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2012 – 2013 . Temat wykładu: „Serce – zawały, udary, zakrzepy”, wykładowca nauk medycznych dr Wojciech Modrzejewski, kardiolog Samodzielnego Publicznego Szpitala Zespolonego Akademii Medycznej w Białymstoku , pracownik Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku.

Wykład składał się z trzech bloków tematycznych:

I – ZAKRZEPY

W ramach tego bloku zostały omówione następujące tematy:

1. Zakrzepica żył głębokich

2. Definicja

3. Postacie ( 3 rodzaje, co obejmuje, obrzęki – rodzaje itd...)

4. Epidemiologia ( częstość rozpoznawania pierwszego epizodu zżg wzrasta wraz z wiekiem a osiąga szczyt w wieku 85 – 89 lat i zależy od indywidualnego zagrożenia)

5. Etiologia i patogeneza

6. Czynniki ryzyka ( około 20 czynników ryzyka)

7. Obraz kliniczny

8. Objawy przedmiotowe i podmiotowe

9. Badania

10.Rozpoznanie

11.Leczenie ( wczesne pełne uruchomienie,leczenie uciskowe, leczenie przeciwkrzepliwe,leczenie trombolityczne)

12.Trombektomia żylna ( operacyjne usuwanie zakrzepów)

13.Powikłania ( zatorowość płucna, przewlekle nadciśnienie płucne, zespół pozakrzepowy)

14.Rokowanie

II – UDARY

1. Dokładna charakterystyka udarów ( typy udarów : niedokrwienia 80%; krwotoczne20%)

2. Udar niedokrwienny mózgu, spowodowany zatrzymaniem dopływu krwi do mózgu ( do powstawania zatorów mózgowych przyczyniają się choroby serca takie jak: wady zastawek, ostry zawał serca, zaburzenia rytmu serca (zator kardiogenny),

3. Udar krwotoczny mózgu, wywołany wylewem krwi do mózgu ( 3 postacie: ostry 50%, podostry  30%, przewlekły 20%)

4. Krwotok podpajęczynówkowy

5. Objawy udaru mózgu ( mdłości, zaburzenie czucia po 1 stronie ciała, zaburzenia mowy, zaburzenia widzenia, zaburzenia chodzenia z utratą równowagi, silny ból głowy, trudności z  połykaniem, brak kontroli oddawania moczu, szybka męczliwość, utrata świadomości )

6. Pierwsza pomoc przy udarze mózgu i jak należy postępować z chorym 

III. ZAWAŁ SERCA ( objawy ,rozpoznawanie , leczenie)

1. Obraz serca

2. Jak miażdży miażdżyca?

3. Czynniki ryzyka chorób sercowo – naczyniowych

- styl życia ( dieta , palenie papierosów, mała aktywność)

- cechy modyfikowane ( cukrzyca ,otyłość, nadciśnienie tętnicze,dysplazja włóknisto-mięśniowa)

- cechy niemodyfikowane ( wiek,płeć, etniczne, obecność chorób serca, markery genetyczne)

4.Patogeneza zawału serca

5. Progresja blaszki miażdżycowej ( niestabilna, stabilna)

6. „Złota godzina „w zawale serca ( tzn. że w ciągu godziny od początku bólu spowodowanego zawałem serca chory trafi do szpitala; u takich chorych możliwe jest ża zawałnie powstanie , lub będzie bardzo niewielki inie będzie miał istotnego wpływu na dalsze życie)

7. Dobowy rytm występowania zawałów ( najwięcej w godzinach rannych)

8. Obraz kliniczny zawału serca ( ból i dolegliwości)

9. Badania przedmiotowe

10. Typy zawałów serca

11. Strategia leczenia zawałów serca

Wykład pan doktor zakończył pięknym slajdem zawierającym cztery  dobre rady:

...dobry sen...

...zdrowe jedzenie...

...dobre wino...

...aktywność dająca radość...

oraz złożył wszystkim słuchaczom życzenia z okazji zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia i Nowego Roku.


Jadwiga Barcewicz


 


adddr n. med. Wojciech Modrzejewski


WYKŁAD II

Problemy onkologiczne – profilaktyka”

 

W dniu 14 grudnia 2012 r. odbył się kolejny drugi już wykład o tematyce zdrowotnej  w ramach projektu „Silni zdrowiem” . Temat wykładu „ Problemy onkologiczne – profilaktyka”  wykładowca dr n. med. Bibianna Maria Morelowska, onkolog  w  Białostockim Centrum Onkologii im. Marii Skłodowskiej – Curie.

 

Podczas  wykładu zostały omówione  następujące tematy :

1.      co to jest rak?

2.      dlaczego w Polsce tak wiele ludzi starszych choruje na raka ?

3.      czynniki i przyczyny zachorowań

4.      profilaktyka w chorobach nowotworowych w Polsce i na świecie

 

Ad1. Nazwa rak była juz uzywana p.n.e.,nazywano takwszystkie rozrosty złośliwe. Etymologię tego słowa tak opisują "Rak pojawia się w każdej części ciała (...) i ulega owrzodzeniu. Żyły wokółsą wypełnione i napięte niczym odnóża zwierzęcia zw. krabem i stąd choroba wzięła swą nazwę.

Rocznie w Polsce stwierdza sie ponad 80 tysięcy zachorowań z tego mężczyźni stanowią 45 tysięcy a kobiety 35 tysięcy. Kobiety znacznie zwiększyły swoją świadomość i częściej się badają , mężczyźni tego nie robią.

Nowotwory najczęściej występujące  to:

- u mężczyzn: rak płuc, jelita grubego, gruczołu krokowego, żołądka, trzustki

- u kobiet: rak sutka, jelita grubego, szyjki macicy, płuc, jajników, trzonu macicy, żołądka

 

Ad2. Wg statystyk  coraz więcej ludzi starszych choruje na raka a przyczyny są  następujące:

-  znacznie wzrosła ilość ludzi, starzeje się wyż powojenny, w latach  było nas:

·         w roku 1950 -  25 mln

·         w roku 1990 -  38 mln

·         w roku 2012 -  około 48 mln ludzi

- wydłużył się średni okres życia

- zwiększona wrażliwość osób starszych na działanie niekorzystnych czynników środowiskowych

- osłabienie mechanizmów obronnych, w związku ze starzeniem się układu odpornościowego.

Ad3.

1.      czynniki żywieniowe ( 30% zachorowań- palenie tytoniu, picie alkoholu, niewłaściwe odżywianie, otyłość, brak aktywności fizycznej).Ze sposobem odżywiania związanych jest 90% raka żołądka i jelita grubego,50% raków trzonu macicy, trzustki, krtani, pęcherzyka żółciowego i piersi oraz około 20% raków płuca, pęcherza moczowego. Z piciem alkoholu związanych jest 30% – 65% raków jamy ustnej, 35% – 65% raków gardła, raków krtani i 35%-70% przełyku.

2.      czynnik zakaźny chorób( 5% - infekcje wynikające z zachowań ludzi, wirusowe zapalenia wątroby )

3.      czynniki zawodowe ( 5% - zanieczyszczenia czynnikami rakotwórczymi miejsc pracy, zawody chemiczne , azbest, aldehydy, zapylenia itd. Nowotwory związane z narażeniem zawodowym  to 5-20% nowotworów złośliwych opłucnej, zatok przynosowych i jamy nosa, 5%-15% nowotworów otrzewnej, 5-10% raków pęcherza, białaczek i raka skóry.

4.      czynniki środowiskowe ( 2% - ekspozycja słoneczna)

Ad4. Choroby określane wspólnie nazwą "nowotwory złośliwe" występują często i stanowią ważny problem zdrowia publicznego, gdyż ponad połowa osób dotkniętych rakiem umiera wskutek tej choroby. Dlatego też stworzono pojęcie "zwalczania raka", by można było rozwiązywać ten problem na różnych etapach jego ewolucji, zgodnie z ogólnym celem, jakim jest łagodzenie cierpień i zmniejszanie liczby zgonów z tego powodu. Dwie oczywiste drogi zapobiegania zgonom z powodu nowotworów złośliwych to poszukiwanie nowych metod leczenia różnych postaci tej choroby oraz poszukiwanie sposobów na powstrzymanie rozwoju raka, zanim wystąpią objawy kliniczne. Obecnie profilaktyka raka polega na ustalaniu przyczyn występowania nowotworów złośliwych (determinant ryzyka) spośród czynników (czynników ryzyka), których związek z rozwojem choroby nowotworowej wykazały badania epidemiologiczne.

W Polsce działania  zmierzające   do wyeliminowania bądź ograniczenia zachorowań na choroby nowotworowe   prowadzone są poprzez:

1. edukację różnych środowisk: medycznych i innych grup społeczno - zawodowych  (uczelnie   

    medyczne, organizacje społeczne, dorośli, dzieci,  młodzież i in.),

2. działania interwencyjne,

3. działania legislacyjne (tytoń, wzbogacanie żywności witaminami, informacje o składzie na   

    produktach żywnościowych; zagrożenia chemiczne, baza rekreacyjna - warunki dla

    aktywności fizycznej),

4. monitorowanie stanu zagrożeń regionalnych dotyczących nowotworów złośliwych i  

   czynników ryzyka,

5. monitorowanie skuteczności programów prewencyjnych (w tym także badania zmian  

   świadomości, zachowań prozdrowotnych).

W dalszej części wykładu pani dr Morelowska  bardzo szczegółowo omówiła rodzaje profilaktyki i w jakich chorobach są stosowane w Polsce oraz porównywała jak jest w innych krajach w Europie i na świecie:

·                    profilaktyka pierwotna i wtórna

·                    profilaktyka czynna i bierna

·                    rodzaje  badań i ich dostępność

ana zakończenie  wykładu, zacytowała  kilka utartych  w naszym społeczeństwie  sloganów:

- na raka szyjki macicy… chorują kobiety brudne, zaniedbane i nie kochane…

- na raka trzonu macicy… eleganckie, zadbane i kochane

- zmniejszyć ryzyko…  stosować przymus

Pamiętajmy: nie obawiajmy się badań lecz rozwoju choroby!

Po wykładzie zadawaniu  pytań przez słuchaczy nie byłoby końca, gdyby nie ograniczenia czasowe.

Jadwiga Barcewicz
 


Wykład I

REHABILITACJA - PODSTAWOWA WIEDZA NA TEMAT

ZAPOBIEGANIA I PROFILAKTYKI SCHORZEŃ

KRĘGOSŁUPA"


W dniu 29 listopada 2012r. ( czwartek) w Wyższej Szkole Administracji Państwowej w Białymstoku odbył się pierwszy wykład z projektu „SILNI ZDROWIEM” o tematyce zdrowotnej i profilaktycznej. Wykładu wysłuchało około 200 słuchaczy Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Białymstoku.

Temat wykładu - „REHABILITACJA – PODSTAWOWA WIEDZA NATEMAT  ZAPOBIEGANIA I PROFILAKTYKI SCHORZEŃ KRĘGOSŁUPA” - wykładowca mgr PIOTR BITDORF.

Podczas wykładu zostały kolejno omówione na następujące bloki tematyczne:

I. Bóle kręgosłupa

 1. Budowa kręgosłupa

 2. Przyczyny bólu pleców

 3. Czynniki ryzyka

 • szkodliwy tryb życia

 • szkodliwe warunki pracy

 • otyłość a bóle kręgosłupa

 • prawda jest bolesna

 1. Obciążenie kręgosłupa

 2. Przyczyny mechaniczne czy zapalne?

 3. O co należy zapytać pacjenta?

 4. Mechanizmy powstawania bólu

 5. Aspekty psychogenne bólu

 6. Radikulopatie (ucisk korzeni nerwowych)

 7. Przepuklina jądra miażdżystego

 8. Cechy bólu korzeniowego

 9. Postępowanie w zespołach korzeniowych

 10. Spondyloza : „zespół zużycia”

 11. Kręgozmyk (ból wywołany jest nadmiernym zużyciem wiązadeł międzykolcowych lub korzeni nerwowych)

 12. Dysfunkcje górnego odcinka kręgosłupa piersiowego

 13. Dysfunkcje stawów żebrowo -kręgowych

 14. Rwa kulszowa

 15. Ogólne zasady leczenia bólu pleców

   

 1. Fizjoterapia

 • najlepszą formą fizjoterapii są czynne ćwiczenia;

 • mobilizacja kręgosłupa – powtarzanie delikatnych, rytmicznych ruchów danego stawu;

 • manipulacja - szybki i maksymalny ruch możliwy dla danego stawu


III. Inne metody leczenia bólu kręgosłupa


IV. Rady dla pacjenta

 • postawa

  - chodź z głową lekko uniesioną a prostowanie pleców niech się stanie twoim nawykiem

 • pozycja siedząca

  - nie siedź długo przy biurku; gdy pracujesz w pozycji siedzącej rób co godzinę przerwę na 

     krótką gimnastykę; wstań co jakiś czas;
 • dźwiganie

  - naucz się właściwie podnosić ciężkie przedmioty; nie schylaj się lecz przykucnij; podnoś się

     powoli;
 • obuwie

  - noś odpowiednie obuwie; unikaj zbyt luźnego obuwia, gdyż przytrzymywanie go palcami

     utrudnia chód i obciąża kręgosłup;
 • łóżko

  - materac powinien być niezbyt miękki ale jednocześnie sprężysty; zrezygnuj z miękkiej dużej

     poduszki;
 • spacery

  - chodź systematycznie na spacery; podczas chodzenia pracuje wiele mięśni grzbietu, ruch

     wpływa na ich wzmocnienie;
 • żywienie i leki

  - zachowuj odpowiednią wagę ciała; odżywiaj się zdrowo; jedz ryby; pamiętaj o witaminach;

     środki przeciwbólowe to ostateczność,po którą nie powinniśmy sięgać zbyt często;

   

Wykład był bardzo ciekawy i interesujący. Zdrowie jest wartością niezwykle ważną ,a dla nas ludzi trzeciego wieku jest bezcenne. Zdrowie to kondycja ludzkiego ciała, stan umysłu, podejście do życia, relacje rodzinne i towarzyskie no i oczywiście …aktywność i ruch!!! Być aktywnym – można również z projektem „Silni Zdrowiem”. Powodzenia!

Jadwiga Barcewicz
wykładowca mgr Piotr Bitdorfwidok na sale wykładową >>>

Wyższa Szkoła Administracji Państwowej w BiałymstokuHelena Kurza - listy obecności gotowe! >>Maria Szulga - koordynator projektu "Silni Zdrowiem"


 
 
© 2011 Uniwersytet Trzeciego Wieku w Białymstoku
Ten projekt został zrealizowany przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej. Projekt lub publikacja odzwierciedlają jedynie stanowisko ich autora i Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za umieszczoną w nich zawartość merytoryczną.