25 kwietnia 2024
Czwartek, 116 dzień roku

Imienieny obchodzą:
Marek, Jarosław, Wasyl
Opis ogólny Organizacje wspierające Zasady współżycia

Przy naborze słuchaczy do UTW nie stosuje się ani kryterium wieku ani wykształcenia.

- Członkiem zwyczajnym może być każdy obywatel RP, który czuje się już człowiekiem trzeciego wieku, złoży pisemną deklarację o przystąpieniu do UTW, wpłaci wpisowe i będzie terminowo opłacał składki a także pragnie wnieść swój wkład pracy w urzeczywistnianie celów UTW.

- Aktualnie wpisowe wynosi 50 zł i jest płacone jednorazowo, składka członkowska wynosi 50zł za semestr, czyli 100 zł rocznie.

- Zapisy do UTW dokonywane są w naszym biurze ul. M. Curie-Skłodowskiej 14 pok. 411( z wyjatkiem wakacji lipiec sierpień)

  • w poniedziałki w godzinach 9:00-12:00 
  • w czwartki w godzinach 12:30-15:00

 - Nie opłacenie składki przez okres 1 roku powoduje skreślenie z listy słuchaczy.

- Udział w pracach sekcji oraz korzystanie z ulg związanych z zajęciami rekreacyjnymi czy działalnością kulturalno- turystyczną dostępne są tylko słuchaczom posiadającym legitymację UTW z opłaconymi składkami.

- Wszyscy słuchacze są odpowiedzialni za wizerunek naszego UTW. Dlatego na zajęcia przychodzimy kilka minut wcześniej, nie spóźniamy się .

- Okazujemy szacunek wykładowcom słuchając uważnie i nie prowadząc rozmów podczas wykładów .Jesteśmy tolerancyjni i szanujemy odmienne poglądy.

- Zabierając głos po zakończeniu wykładu nie przedłużamy zbytnio swej wypowiedzi.

- Nie opuszczamy sali wykładowej przed zakończeniem zajęć.

- W miarą możliwości zgłaszamy się do pracy w sekcjach i zespołach zainteresowań.

 
 
© 2011 Uniwersytet Trzeciego Wieku w Białymstoku
Ten projekt został zrealizowany przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej. Projekt lub publikacja odzwierciedlają jedynie stanowisko ich autora i Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za umieszczoną w nich zawartość merytoryczną.