Kalendarium Strona główna / Kalendarium / 2009 


                                                KALENDARIUM ROK 2009


05. 03. 2009 r.

Odbyło się Walne Zebranie Sprawozdawczo – Wyborcze Członków UTW; wybór nowego Zarządu, Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego na lata 2009 – 2012. Nowym Prezesem UTW została Pani Jadwiga Tiszczenko.


18. 06. 2009 r.

Słuchacze UTW spotkali się w Białostockim Muzeum Wsi na uroczystym zakończeniu roku akademickiego 2008/2009; Wszyscy doskonale się bawili, a członkowie poszczególnych sekcji zaprezentowali swoje prace i osiągnięcia.


08. 10. 2009 r.

Słuchacze naszego UTW tradycyjnie uczestniczyli w Wojewódzkim Dniu Seniora w auli Urzędu Podlaskiego. Patronat nad uroczystością objęli: Wojewoda Podlaski, Stowarzyszenie Samopomocowe Rady Seniorów Dzielnicy Antoniuk oraz Zarząd Okręgowy Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Białymstoku.


09. 11. 2009 r.

Słuchacze naszego UTW uczestniczyli w Dniu Seniora pod patronatem Prezydenta Białegostoku prof. Tadeusza Truskolaskiego w auli Pałacu Branickich. Pan Prezydent wręczył dyplomy, kwiaty i upominki najbardziej aktywnym seniorom, pracującym na rzecz innych. Część artystyczną przygotował nasz UTW. Wystąpili: chór, grupa tańca hawajskiego i sekcja teatralna ze spektaklem „Kobieta – miłość – poezja”. Spotkanie zakończył słodki poczęstunek i sympatyczne rozmowy towarzyskie.


10. 11. 2009 r.

Słuchacze naszego UTW obchodzili Dzień Seniora w Venessie. Spotkanie przy suto zastawionych stołach, przy dźwiękach skocznej tanecznej muzyki, jak zwykle, było bardzo udane i radosne. Najbardziej aktywni i zasłużeni dla naszej uniwersyteckiej społeczności słuchacze zostali wyróżnieni dyplomami i książkami. Uroczystość uświetnił występ chóru.


16. 12. 2009 r.

Słuchacze UTW tradycyjnie zgromadzili się w „Venessie” na Spotkaniu Opłatkowym. Na naszej uroczystości gościliśmy: dr hab. Dariusza Kijowskiego - prorektora UwB, ks. dr Henryka Ciereszkę z Archidiecezjalnego Wyższego Seminarium Duchownego, ks. mgr Michała Czykwina, Panią Zdzisławę Sawicką - dyr. Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie, Panią Krystynę Tuzinowską – kierownika Klubu Seniora przy MOPR. Spotkanie uświetniły jasełka w wykonaniu dzieci z Domu Dobrego Pasterza oraz nasz uniwersytecki chór.


29. 12. 2009 r.
Zgodnie z tradycją odbyło się spotkanie noworoczne w restauracji „Venessa”.

 
 
© 2011 Uniwersytet Trzeciego Wieku w Białymstoku
Ten projekt został zrealizowany przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej. Projekt lub publikacja odzwierciedlają jedynie stanowisko ich autora i Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za umieszczoną w nich zawartość merytoryczną.