Kalendarium Strona główna / Kalendarium / 2010 

 


 

KALENDARIUM 2010

 

10. 01. - 17.01. 2010 r.

 

Warsztaty zorganizowane przez Parlament Europejski w Brukseli pt. " Europen Senior Citizens Parlament", w których wzięła udział Helena Łukaszewicz , słuchaczka naszego UTW, obok 23 osób z 11 krajów Europy.

 

13. 01. 2010 r.

 

Z inicjatywy prezes UTW Jadwigi Tiszczenko, przy współudziale Danuty Sajur zorganizowano seminarium historyczne dla seniorów przy Wydziale Historii i Socjologii Uniwersytetu w Białymstoku. Zajęcia będą prowadzone przez dr Zofię Liedke i prof. Józefa Maroszka. Uczestnicy seminarium opracują drzewa genealogiczne i dzieje rodzin. Projekt "Mój ojciec" dofinansował Prezydent Białegostoku.

 

15. 01. 2010 r.

 

Członkowie sekcji turystyki pieszej zorganizowali kulig po ośnieżonym sosnowym lesie w okolicy Ogrodniczek. Ognisko, pieczenie kiełbasek, wspólne śpiewy , to była wspaniała impreza.

 

21. 01. 2010 r.

 

W ramach zajęć fakultatywnych słuchacze UTW wysłuchali koncertu przygotowanego przez studentów Uniwersytetu Muzycznego im Fryderyka Chopina  "W karnawałowym rytmie".

 

01. 02. - 03. 03. 2010 r.

 

Maria Wójcicka zorganizowała kursu komputerowego dla słuchaczy naszego uniwersytetu.

 

12. 02. 2010 r.

 

Kulig w Puszczy Knyszyńskiej zorganizowali członkowie sekcji turystyki pieszej. 50 osób podziwiało piękno zimowej przyrody i biesiadowało w Karczmie Macieja w Gródku.

 

04. 03. 2010 r.

 

Słuchacze UTW wysłuchali wykładu dr Waldemara Wilczewskiego z Oddziału IPN w Białymstoku pt. "Kardynał Stefan Wyszyński - Prymas Tysiąclecia"

Po wykładzie odbyło się Walne Zebranie Sprawozdawcze Członków Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Białymstoku za rok 2009.

 

 

10. 03. 2010 r.

 

Zwiedzanie Biblioteki Uniwersyteckiej im. J. Giedroycia - słuchacze UTW obejrzeli ponad 700 jednostek zbiorów Ryszarda Kaczorowskiego, Prezydenta Rzeczpospolitej na Uchodźstwie oraz zapoznali się z poszczególnymi działami nowoczesnej książnicy.

 

18. 03. 2010 r.

 

Wykład słuchaczom UTW nt. "Podlaska Biblioteka Cyfrowa" przeprowadziła mgr Halina Brzezińska - Stec dyrektor Biblioteki Uniwersyteckiej im J. Giedroycia w Białymstoku.

Po wykładzie słuchacze obejrzeli i wysłuchali program poetycki w wykonaniu Grupy Teatralnej UTW

 

25. 03. 2010 r.

 

Seniorzy w ramach zajęć fakultatywnych byli na wystawie czasowej  rzeźb Henryka Kuny w Muzeum Rzeźby Alfonsa Karnego w Białymstoku.

 

08. 04. 2010 r.

 

Studenci UTW spotkali się w siedzibie Muzeum Podlaskiego w Ratuszu na wystawie czasowej "Glina ". Wtedy to obecni na wystawie słuchacze  dowiedzieli się prawie wszystkiego o glinie.

 

13. 04. 2010 r.

 

Kolejne spotkanie naszych seniorów w Muzeum Wojska na wystawie i wysłuchanie wykładu " Bitwa o Białystok  w 1920 roku".

 

15. 04. 2010 r.

 

Wykład "Ikona - okno na Boga" przeprowadził ks. dr Radosław Kimsza z Archidiecezjalnego Wyższego Seminarium Duchownego w Białymstoku.

Po wykładzie wystąpił Zespół "Klesis" z AWSD w Białymstoku.

 

 

 

21. 04. 2010 r.

 

Słuchacze UTW w sali Biblioteki Uniwersyteckiej im. J. Giedroycia wysłuchali ciekawego wykładu nt. " 5 lat członkostwa w Unii Europejskiej " - mgr Katarzyny Bury z Centrum Edukacji Europejskiej.

 

22. 04. 2010 r.

 

Wykład nt." Stopa cukrzycowa jako problem starszego wieku" przeprowadziła dr nauk medycznych  Iwona Jakubowska z Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. J. Śniadeckiego w Białymstoku.

Po wykładzie  wystąpił  Zespół Wokalno-Instrumentalny "Viva" pod kierunkiem Jolanty Gwiazdowskiej ze Szkoły Podstawowej nr 28 w Białymstoku.

 

29. 04. 2010 r.

 

W ramach zajęć fakultatywnych słuchacze licznie uczestniczyli w Muzeum Historycznym, obejrzeli nową stałą ekspozycję " W białostockim domu mieszczańskim". Ekspozycja ta została zaprezentowana w dwóch odsłonach:

1."W białostockiej kamienicy", 2. "Białostocki salon artystyczny".

 

06. 05. 2010 r.

 

Wykład w auli Wydz. Prawa U w B pt. "Złe traktowanie ludzi starszych w świetle badań" przeprowadziła prof. dr hab. Małgorzata Halicka  z Uniwersytetu w Białymstoku.

Po wykładzie wystąpił Chór "Cantylena" z Klubu "Jubilat" SM. Rodzina Kolejowa. 

 

11. 05. 2010 r.

 

W przeddzień 75 rocznicy śmierci Józefa Piłsudskiego członkowie UTW wysłuchali w Muzeum Wojska wykładu kustosz Ireny Kosztyły  nt. "Życia i działalności obywatelskiej I Marszałka Polski”.

 

13. 05. 2010 r.

 

Uniwersytet Muzyczny im. F. Chopina ,Wydział Instrumentalno-Pedagogiczny przygotował słuchaczom UTW  kolejny koncert z wykładem pt. "Spotkanie z Chopinem" , którego wysłuchano z ogromną przyjemnością.

 

20. 05. 2010 r.

 

Wykład o tematyce technicznej nt. "Kanał Augustowski - przykład nowoczesnej budowli inżynierskiej" przeprowadziła  prof. dr hab. inż. Katarzyna Zabielska - Adamska z Politechniki Białostockiej.

Po wykładzie słuchacze wysłuchali koncertu wykonanego przez uczniów z Zespołu Szkół Muzycznych im. J. Paderewskiego w Białymstoku.

 

27. 05. 2010 r.

 

Wykład pt. " Historia i współczesność Wodociągów Białostockich " zainteresował słuchaczy UTW, przeprowadził go mgr Krzysztof Kita .

Po wykładzie wystąpił chór UTW pod dyr. Oksany Dziadul.

 

17. 06. 2010 r.

 

Zakończenie roku akademickiego w Białostockim Muzeum Wsi zostało poprzedzone wykładem nt. "Ludowe budownictwo drewniane Podlasia" .Dyrektor skansenu dr Artur Gaweł omówił ten temat. Po wykładzie zaprezentowały się sekcje i zespoły artystyczne Uniwersytetu Trzeciego Wieku. Naszym zespołom towarzyszył gościnnie zespół kabaretu "Lumbago". Następnie wszyscy uczestnicy wzięli udział w pikniku seniorów.

 

26. 06. 2010 r.

 

Grupa słuchaczy sekcji turystyki pieszej pod przewodnictwem naszego  niezastąpionego kolegi Waldemara Malewicza udała się na wyprawę po siwaki szlakiem wyrobów ludowych. Po drodze odwiedzono kuźnię Mieczysława Hulewicza podziwiając jego wyroby artystyczne. Na zakończenie wyprawy nasza koleżanka Bożenka Kosior przygotowała inscenizację na powitanie lata.

 

15. 07. 2010 r.

 

Otwarcie wystawy twórczości uczestników XVI Wojewódzkiego Przeglądu Amatorskiej Twórczości Plastycznej pt." Za progiem, za płotem, za horyzontem", na której zaprezentowało swoje obrazy 8 słuchaczek UTW z sekcji malarskiej. Prace naszych dwóch malarek Danuty Łopateckiej-Piegat i Marii Falkowskiej zostały wyróżnione przez publiczność. Wystawa trwała do 4.IX.br.

 

07. 08. 2010 r.

 

Członkowie sekcji PTTK "Senior" i grupa  nie zorganizowanych słuchaczy odbyła rajd z przewodnikiem PTTK po szlaku "Cerkiewki doliny Narwi".

 

29. 08. 2010 r.

 

Uczestnicy seminarium historycznego pod przewodnictwem prof. Józefa Maroszka  wybrali się na wycieczkę, która trwała do 31.08.br. W tym okresie  uczestnicy zwiedzili piękne miejsca na Litwie jak Troki, Kowno i Wilno.

 

11. 09. 2010 r.

Członkowie sekcji turystyki pieszej pod przewodnictwem Waldemara Malewicz wyruszyli na szlak "W cieniu Krzyża i Półksiężyca". Trasa prowadziła przez Krynki-Sanniki-Żylicze-Czumicze-Kundzicze-Plebanowo-Kruszyniany.Przemierzając ten szlak turyści pokonali trasę 10 km.

 

06. 09. 2010 r.

 

Wycieczka słuchaczy UTW /42 osoby/ po Lubelszczyźnie trwała do 08.09.br. Zwiedzono piękne miejscowości lubelszczyzny, jak: Puławy, Nałęczów, Kazimierz Dolny, Krasnobród, Zwierzyniec, Szczebrzeszyn, Zamość, Lublin i Kozłówkę.

 

02. 10. 2010 r.

 

Kolejna wyprawa sekcji turystyki pieszej pod przewodnictwem Waldemara  pokonała trasę 12 km. wędrując szlakiem w "Krainie Otwartych Okienic". Podczas wędrówki mijano wsie Trześcianka, Soce, Dawidowicze, Pawły, Ryboły i inne.

 

07. 10. 2010 r.

 

Inauguracja roku akademickiego 2010/2011 w auli Wydziału Prawa Uniwersytetu w Białymstoku z udziałem zaproszonych gości i rzeszy słuchaczy UTW. Wykład inauguracyjny wygłosił prof. Józef Maroszek nt. "Klasztory Podlasia 1479-1864 - źródła kultury i świadomości narodowej". Inaugurację uświetnił po wykładzie, Chór Uniwersytetu Trzeciego Wieku pod dyr. Oksany Dziadul.

 

14. 10. 2010 r.

 

Spotkanie seniorów z historią w Muzeum Historycznym na wystawie czasowej "Królewski Knyszyn - starostwo knyszyńskie w XVI - XX wieku"

 

16.10. 2010 r.

 

Uczestnictwo w Ogólnopolskim Festiwalu UTW  i Twórczości Seniorów w Warszawie. Grupa tańca hawajskiego z choreografką Magdaleną Samojlik zdobyła I nagrodę /1.000 zł./ oraz Jan Sidoruk z sekcji plastycznej za obraz

"Pałac Hasbachów" otrzymał I nagrodę /500 zł/.

 

 

 

 

19. 10. 2010 r.

 

Słuchacze UTW uczestniczyli w zajęciach fakultatywnych w Muzeum Wojska .O losach Polaków zesłanych na Syberię opowiedział Robert Tyszkiewicz poseł PO  i Robert Sadowski dyr. muzeum. Ekspozycje "Na okrutnej ziemi" oraz "Przeciw dwóm wrogom" zaprezentowała kustosz Sylwia Trzeciakowska.

 

20. 10. 2010 r.

 

Miłośnicy z sekcji historycznej poznawali zabytki Drohiczyna pod przewodnictwem prof. Józefa Maroszka.

 

21. 10. 2010 r.

 

Wykład słuchaczom UTW w auli Wydz. Prawa na U w B  pt. "Niewydolność krążenia w okresie starości" wygłosiła prof. dr hab. Barbara Bień. Po wykładzie wystąpił kabaret "Sami swoi" z Domu Kultury w Czarnej Białostockiej.

 

 

22. 10. 2010 r.

 

Wystawa prac malarskich naszych słuchaczy w "Spodkach" pod hasłem "Kresowa kraina Podlasie to folklor, piękno i czar..." 14 malarek prezentowało swoje prace.

 

28. 10. 2010 r.

 

Słuchacze UTW  zwiedzili Muzeum Ikon w Supraślu, jest tam ekspozycja stała. W ramach zajęć fakultatywnych.

 

03. 11. 2010 r.

 

Wystawa prac malarskich słuchaczy UTW w Bibliotece Uniwersyteckiej im. Jerzego Giedroycia pt ."Rozmalowany wspomnieniami o tradycji i kulturze Białegostoku Trzeci Wiek". Wystawiono 37 prac. Imprezę uświetnił chór UTW pod dyr. Oksany Dziadul.

 

04. 11. 2010 r.

 

Wykład w auli Wydz. Prawa U w B  na temat "Poezji Zbigniewa Herberta" wygłosił prof. dr hab. Dariusz Kulesza.

Po wykładzie słuchacze wysłuchali wierszy recytowanych przez młodzież z Teatru Sporadycznego pod kierunkiem Ewy Jakubaszek z WOAK w Białymstoku.

 

09. 11. 2010 r.

 

Miłośnicy historii w Muzeum Wojska wysłuchali wykładu nt. "42 Pułku Piechoty" i jego dziejów. Wykład przeprowadził kustosz Marek Gajewski.

 

18. 11. 2010 r.

 

Wykład nt. " Istota i geneza religii" słuchaczom UTW w auli Wydz. Prawa wygłosił ks. dr Henryk Ciereszko  z Archidiecezjalnego Wyższego Seminarium Duchownego w Białymstoku.

Po wykładzie wystąpił chór z XI LO im. Rotmistrza W. Pileckiego pod dyr. Anny Stankiewicz.

 

25. 11. 2010 r.

 

Wystawa w siedzibie Muzeum Podlaskiego w Ratuszu swoim tematem zachęciła słuchaczy UTW do przybycia. Z zainteresowaniem wysłuchano wykładu nt. "Izaak Celnikier wyryte w pamięci ".

 

02. 12. 2010 r.

 

Wykład w auli Wydz. Prawa Uniwersytetu w Białymstoku słuchaczom UTW wygłosiła prof. dr hab. inż. arch. Grażyna Dąbrowska-Milewska z Politechniki Białostockiej. Temat wykładu "Współczesna architektura mieszkaniowa".

Po wykładzie studenci wysłuchali koncertu poezji śpiewanej w wykonaniu Tadeusza Kiendycha.

  

03. 12. 2010 r.

 

Wystawa prac słuchaczek z sekcji hafciarskiej prowadzonej przez słuchaczkę UTW Barbarę Kierkowską została zorganizowana w Klubie "Zenit". Zaprezentowane prace mieniły się bogactwem barw, różnorodnością tematów, ogromną precyzją wykonania. Prace te cieszyły każde oko zwiedzającego wystawę, zachwycały ogromnym kunsztem. Tytuł wystawy "Święto haftu w Zenicie".

 

04. 12. 2010 r.

 

Grupa słuchaczy sekcji PTTK "Senior" uczestniczyła w wycieczce "Podlaska Wieś Tematyczna". Np.  Obróbniki - prezentacja projektu pieczenia podpłomyków, Morusy - muzeum przyrodnika, fotografa, reżysera filmowego  Włodzimierza Puchalskiego, Krypno - Sanktuarium Matki Bożej Pocieszenia, Góra - prywatne muzeum etnograficzne i inne.

 

09. 12. 2010 r.

 

Słuchacze UTW kochający muzykę przybyli do Uniwersytetu Muzycznego im. F. Chopina, aby wysłuchać koncertu przygotowanego przez profesorów i studentów tej uczelni było to " Spotkanie z Mozartem".

 

14. 12. 2010 r.

 

W ramach zajęć fakultatywnych Muzeum Wojska przygotowało słuchaczom UTW wykład kustosza Łukasza Radulskiego nt. "Polskie misje wojskowe za granicą".

 

16. 12. 2010 r.

Wykład pt. "Lampka wina na zdrowie" wygłosił słuchaczom zgromadzonym w auli Wydz. Prawa U w B prof. dr hab. Włodzimierz Buczko. Po wykładzie wystąpił chór mieszany im. Stanisława Moniuszki pod dyr. prof. Jerzego Śródkowskiego.

 

17. 12. 2010 r.

Spotkanie opłatkowe słuchaczy UTW w restauracji "Venessa".Uczestniczyli w nim goście ks. dr Henryk Ciereszko z AWSD, ks. mgr Michał Czykwin z Diecezji Prawosławnej, Z-ca Rektora Uniwersytetu w Białymstoku Dariusz Kijowski, Zdzisława Sawicka dyr. MOPR i inni.

 

28. 12. 2010 r.

Słuchacze Uniwersytetu Trzeciego Wieku zorganizowali spotkanie, aby powitać rok 2011. Miejscem tej imprezy była restauracja "Venessa". Przybyli goście zaproszeni. Bawiono się wyśmienicie.  Były konkursy-wokalne, taneczne, teatralne. O godz. 22:00 był punkt kulminacyjny " sylwestrowego "wieczoru ,lampką szampana powitano rok 2011.

 

 

/HK/                  

 

 


 
 
© 2011 Uniwersytet Trzeciego Wieku w Białymstoku
Ten projekt został zrealizowany przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej. Projekt lub publikacja odzwierciedlają jedynie stanowisko ich autora i Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za umieszczoną w nich zawartość merytoryczną.