Kalendarium Strona główna / Kalendarium / 2012 

 


 

 

KALENDARIUM 2012

 12. 01. 2012 r.

 

W auli Wydziału Prawa Uniwersytetu w Białymstoku słuchacze UTW wysłuchali wykładu pani mgr Celiny Grażyny Wojciechowskiej -  Powiatowego Rzecznika Konsumentów nt. " Wszyscy jesteśmy konsumentami - mamy prawa i obowiązki ".

Po wykładzie wystąpił zespół taneczny " RADA  DANCE  ART " prowadzony przez Radosławę  Bogusławską.

 

14. 01. 2012 r.

 

Członkowie sekcji turystyki pieszej wybrali się po raz pierwszy w 2012 r. na rajd  " OD KOPISKA - DO OGNISKA " Po trasie zwiedzono kilka obiektów, o historii których opowiadał nasz przewodnik Waldemar Malewicz. Po przejściu 10 km trasy, główną atrakcją rajdu było ognisko w pięknej zimowej scenerii.

 

17. 01. 2012 r.

 

Muzeum Wojska zaprosiło słuchaczy UTW na kolejne zajęcia fakultatywne połączone z wykładem przeprowadzonym przez kustosz Sylwię Trzeciakowską nt. " SYBERYJSKI BIAŁYSTOK ".

 

19. 01. 2012 r.

 

Spotkanie w Muzeum - Ratusz, słuchaczy Uniwersytetu Trzeciego Wieku w ramach zajęć fakultatywnych na wystawie czasowej, zgromadzonych prac białostockiego plastyka Jerzego Lengiewicza, nestora w środowisku artystycznym naszego miasta. Ekspozycja prac pt." MALARSTWO I GRAFIKA " była podsumowaniem 50-letniego dorobku artystycznego malarza. Następnie obejrzeliśmy zbiór fotografii  Tomasza Tomaszewskiego przedstawiający Podlasie i mieszkańców naszego regionu na tle charakterystycznej wielokulturowości pod tytułem " ZAPEWNIA SIĘ ATMOSFERĘ  ŻYCZLIWOŚCI ".

 

20. 01. 2012 r.

 

W Klubie " Zenit " otwarto wystawę fotografii naszej koleżanki Barbary Kierkowskiej. Basia prowadzi sekcję gimnastyczną , jest kierownikiem sekcji hafciarskiej i sama wykonuje piękne obrazy haftowane oraz fotografuje przyrodę. Potrafi wnikliwie obserwować otaczający ją świat i perfekcyjnie utrwala to na zdjęciach.

 

21. 01. 2012 r.

 

BAL KARNAWAŁOWY słuchaczy Uniwersytetu Trzeciego Wieku zorganizowano po raz kolejny w dobrze znanym nam lokalu, restauracji " Venessa ". Salę wypełnili słuchacze w pięknych galowych strojach. Gości i wszystkich obecnych w serdecznych słowach powitała Prezes UTW życząc miłej i wesołej zabawy. Były konkursy i popisy. Bawiono się wspaniale.

 

26. 01. 2012 r.

 

Wykład dr. Jarosława Matwiejuka z Uniwersytetu w Białymstoku pt." KONSTYTUCJA RZECZPOSPOLITEJ "  przeprowadzony słuchaczom UTW w auli Wydz. Prawa zakończył  I semestr roku akademickiego 2011/2012.

Po wykładzie studenci wysłuchali koncertu wykonanego przez Zespół z Domu Kultury "Śródmieście".

 

28. 01. 2012 r.

 

Wycieczka sekcji turystyki pieszej UTW do Narwi . Miejscowość Narew położona jest na obszarze Podlasia. Przemieszczamy się do niej autokarem. Dzieje  dawnego miasta królewskiego  założonego w 1514r. pięknie ilustruje słowami nasz przewodnik Waldemar Malewicz. Zwiedziliśmy prywatne muzeum wsi pana Mariana Święckiego gdzie znajdują się zbiory starych przedmiotów i narzędzi, którymi posługiwano się w przeszłości w gospodarstwach wiejskich domowych i rolnych.

 

31. 01.  2012 r.

 

W związku z obchodzonym Rokiem Janusza Korczaka 70 rocznicą śmierci i 100 rocznicą założenia przez niego "Domu Sierot "w Warszawie,   zostaliśmy zaproszeni do Uniwersyteckiej Biblioteki  na wystawę poświęconą temu szczególnemu opiekunowi dzieci.   Wystawa składała się z 20 plansz . Oparta na tekstach Janusza Korczaka  "MIŁOŚĆ" z cyklu " Pedagogika żartobliwa".

 

12. 02. 2012 r.

 

Zima - czas kuligu. Słuchacze UTW autokarem jadą w kierunku Gródka. W Zajeździe "MACIEJÓWKA" czekają sanie i akordeonista ,który bierze czynny udział w sannie po lesie, przygrywając do śpiewów. Po powrocie z kuligu czekało na nas rozpalone ognisko ,gorąca herbata oraz kiełbaski. Tańcom i śpiewom przy ognisku towarzyszył akordeonista Pan Janek. Wszystko co dobre szybko się kończy i tak było z naszym kuligiem.

 

15. 02. 2012 r.

 

Ostatnie spotkanie uczestników projektu SIC  w Weronie. Wspólne zajęcia edukacyjne z partnerami z Finlandii i Hiszpanii; zwiedzanie miasta zakochanych; zapoznanie się z historią, tradycjami - Karnawał z Klaskanym Papieżem, międzynarodowy balet studentów WTSzL - Einaudi...

 

18. 02. 2012 r.

 

Sekcja PTTK " Senior " UTW pod przewodnictwem Izy Walentynowicz z O/PTTK  wyruszyła do Czarnej Białostockiej na spacer wokół Zalewu Czapielówka. Po trasie kol. Iza opowiadała historię Czarnej Białostockiej, której rozwój był związany z magistralą Petersbursko - Warszawską. Wędrując w stronę zalewu widzieliśmy drewniane domy czynszowe, suszarnię, budynek dawnego zarządu tartaków oraz parowóz kolejki wąskotorowej.

 

24. 02. 2012 r.

 

Wycieczka edukacyjna z projektu "Nature" nad Zalew Czapielówka . Przewodnik Waldemar Malewicz barwnie opowiadał o historii i rozwoju miejscowości - Czarna Białostocka. Po tych informacjach słuchacze ruszyli w stronę wytyczoną czyli nad Zalew Czapielówka. Tu otrzymali dużą dawkę wiedzy przyrodniczej.

 

03. 03. 2012 r.

 

W ramach sobotnich spacerów , kolejny już raz  poznawaliśmy nasze miasto Białystok ,tym razem spacer rozpoczęliśmy ulicą Lipową znajdującą się w centrum miasta. O dziejach ulicy Lipowej jej zabudowie- starych kamienicach i losach mieszkańców tych kamienic, o kościele i cerkwi opowiadał nam nasz przewodnik PTTK , słuchacz naszego UTW Waldemar Malewicz. Jak zawsze informacje podawane przez Waldka są bogate w fakty historyczne, wykazują ogrom wiedzy posiadanej na ten temat. Ten spacer miał swój tytuł "OPOWIEŚCI STARYCH KAMIENNIC ".

 

08. 03. 2012 r.

 

"POLSKA BIAŁORUŚ -  SYTUACJA NAJNOWSZA " to tytuł wykładu mgr Roberta Tyszkiewicza Posła PO ,v-ce przewodniczącego sejmowej Komisji Spraw Zagranicznych , jakiego wysłuchali studenci Uniwersytetu Trzeciego Wieku w auli Wydz. Prawa U w B.

Po wykładzie odbył się występ słuchaczy z Sekcji Teatralnej prowadzonej  przez mgr Izabellę Wilczewską, aktorkę Teatru Lalek.

 

13. 03. 2012 r.

 

Muzeum Wojska zaprosiło słuchaczy UTW na kolejne zajęcia fakultatywne nt . "Ostatni z Jagielonów - Zygmunt II August". Wykład na wym. temat przeprowadził kustosz muzeum Józef Waczyński.

 

15. 03. 2012 r.

 

W sali koncertowej Uniwersytetu Muzycznego im F. Chopina odbył się koncert przygotowany przez profesorów i studentów Wydziału Instrumentalno-Pedagogicznego dla słuchaczy UTW. Koncert pt. "W KRĘGU MUZYKI CHOPINA I STRAUSSA" prowadził prof. Jerzy Maciejewski, wykonanie utworów poprzedziła informacja profesora o czasach w jakich żyli i tworzyli F. Chopin i R. Strauss.

 

19. 03. 2012r.

 

Rok 2012 ustanowiony został przez Senat RP - ROKIEM UNIWERSYTETÓW TRZECIEGO WIEKU ", a przez Radę Unii Europejskiej "ROKIEM AKTYWNOŚCI OSÓB STARSZYCH I SOLIDARNOŚCI MIĘDZPOKOLENIOWEJ". W dniach 19-20.03.br. w Warszawie odbył się KONGRES UNIWERSYTETÓW TRZECIEGO WIEKU. Był on  głównym wydarzeniem obchodów Roku UTW.

 

21. 03. 2012 r.

 

W ramach zajęć fakultatywnych słuchacze UTW pod przewodnictwem prof. Adama Dobrońskiego zwiedzili Gabinet Ryszarda Kaczorowskiego Prezydenta na Uchodźctwie. Prof. A. Dobroński białostocki historyk był przyjacielem rodziny Kaczorowskich, poinformował zwiedzających , że Prezydent miał trzy gabinety; w Londynie, w Warszawie

i trzeci najbardziej okazały , o wartości muzealnej w Białymstoku. Najważniejszą częścią gabinetu jest ściana

z makatą , krzyżem i  orłem oraz ściana zw. honorową na której zawieszone są portrety i zdjęcia.

 

22. 03. 2012 r.

 

Wykład słuchaczom UTW w auli Wydz. Prawa wygłosił krytyk literacki Waldemar Smaszcz. Zaprezentował on książkę ks. Stanisława Strzeleckiego " MOJE KORZENIE I WCZESNE ŻYCIE, CZYLI POWRÓT DO ŹRÓDEŁ ". Wykład rozpoczął się od wspomnień z pierwszych lat życia ks. Stanisława Strzeleckiego, poznaniu się

i o wspólnych latach pracy w AWSD w Białymstoku.

Po wykładzie odbyło się WALNE ZEBRANIE SPRAWOZDAWCZ CZŁONKÓW UTW ZA ROK 2011.

 

25. 03. 2012 r.

 

Zorganizowano wystawę malarstwa grupy "Pędzel" UTW w Białymstoku i rękodzielnictwa seniorów sokólskiego UTW  w Sokólskim Ośrodku Kultury. Na wystawie zaprezentowano 57 prac malarskich w różnych technikach członków grupy "Pędzel" oraz robótki ręczne sokólskiego UTW.

 

28. 03. 2012 r.

 

Zwołano Zebranie Zarządu Uniwersytetu Trzeciego Wieku, na którym zostały podjęte decyzje personalne. Dotychczasowa prezes UTW Elżbieta Urban zrezygnowała z pełnionej funkcji oraz Aleksandra Zawadzka v-ce prezes d/s organizacyjnych również zrezygnowała. Decyzją członków Zarządu na funkcję prezesa wybrano Krystynę Szner , a na  funkcję v-ce prezesa  d/s organizacyjnych wybrano Alicję Dębowską.

 

29. 03. 2012 r.

 

Grupa słuchaczy Uniwersytetu Trzeciego Wieku w ramach zajęć fakultatywnych odwiedziła Muzeum Rzeźby Alfonsa Karnego w Białymstoku, aby obejrzeć wystawę Janusz Stannego "PRACE DOMOWE ". Na wystawie prezentowane były dwa cykle ilustracji wykonane przez Janusza Stannego. Wystawie towarzyszyło archiwalne nagranie spektaklu "Lis Przechera" Białostockiego Teatru Lalek.

 

31. 03. 2012 r.

 

Wycieczka autokarowa Sekcji Turystyki Pieszej UTW zorganizowana była jako "WYPRAWA DO PALESTYNY". Na trasie przejazdu nasz przewodnik Waldzio opowiadał historię mijanych miejscowości znajdujących się tam obiektów. Omówiony został drzewostan i zwierzyna Puszczy Knyszyńskiej. Wyprawa do Palestyny była wycieczką ekumeniczną niemal na "kraniec świata", warto było tam zbłądzić, aby pozyskać nieocenioną wiedzę od naszego Waldemara o dawnej świetności tych ziem.

 

05. 04. 2012 r.

 

Z wielką uwagą słuchacze Uniwersytetu Trzeciego Wieku wysłuchali wykładu nt. "HISTORII SERCA" prof. dr hab. Wojciecha Pędicha. Pan Profesor przedstawił serce w dwóch aspektach; serce jako symbol miłości i serce jako zbiornik krwi. Wykład został zakończony mottem "O SERCE TRZEBA DBAĆ, OD NIEGO ZALEŻY ZYCIE ".

Po wykładzie wystąpił Teatr Sporadyczny z WOAK-u ze spektaklem "Skrzydła, którymi kołyszesz" pod kier. Ewy Jakubaszek.

 

10. 04.2012 r.

 

W Muzeum Wojska słuchacze UTW wysłuchali wykładu pana Marka Gajewskiego pt. "WYPRAWA KIJOWSKA 1920r."

 

12. 04. 2012 r. 

 

W siedzibie Muzeum Podlaskiego w Ratuszu seniorzy UTW zwiedzili wystawę pod znamiennym tytułem

"EUROPEJSKIE MAKATKI KUCHENNE. KICZ CZY SZTUKA ?".Kolekcja liczyła ogółem ponad 100 makatek z Bułgarii, Czech, Niemiec, Polski, Słowacji, Ukrainy i Węgier. Wystawa była interesująca. Po wystawie oprowadzała nas pani Ewelina Kamińska.

 

14. 04. 2012 r.

 

Kolejny rajd wyjazdowy Sekcji Turystyki Pieszej UTW i sympatyków. Organizatorami tego wspaniałego wyjazdu byli Maria Wójcicka i Waldemar Malewicz. Tym razem był to wyjazd czysto przyrodniczy, podczas którego szukaliśmy zwiastunów wiosny w Biebrzańskim Parku Narodowym.

 

18. 04. 2012 r.

 

Wycieczka słuchaczy UTW do Centrum Nauki "Kopernik" w Warszawie - poznanie tajemnic otaczających nas zjawisk oraz wynalazków od zarania ludzkości. Centrum Nauki zostało założone w 2005 r., którego celem jest promowanie nowoczesnej komunikacji naukowej. Zwiedziliśmy Bibliotekę Uniwersytecką zaprojektowaną przez prof. Marka Budzyńskiego.

 

19. 04. 2012 r.

 

W auli Wydz. Prawa U w B odbyły się kolejne zajęcia dydaktyczne słuchaczom UTW / wg. programu/. Tematem spotkania był wykład dr Jana Leończuka Dyrektora Książnicy Podlaskiej  "KSIĄŻNICA PODLASKA - IDEA ŚRODOWYCH SPOTKAŃ LITERACKICH ".

 

 

 

 

26. 04. 2012 r.

 

"EUGENIUSZ KAZIMIEROWSKI. ZNAJOMY ŚWIĘTYCH" to temat wykładu mgr. Andrzeja Lechowskiego Dyrektora Muzeum Podlaskiego w Białymstoku.  Eugeniusz Kazimierowski  wzbudził zainteresowanie słuchaczy UTW wielowątkowością swoich zainteresowań. Jego pasją było propagowanie turystyki, był współredaktorem przewodników turystycznych. Zajmował się malarstwem i grafiką. Uwieczniał przyrodę, piękno zakątków północno - wschodniego obszaru Polski oraz Wileńszczyzny w fotografii. Największym jego dziełem jako autora był obraz Chrystusa Miłosiernego,  namalowany w 1934r. wg. ścisłych wskazówek Siostry Faustyny.

 

02. 05. 2012 r.

 

W Święto Polskiej Flagi odbył się kolejny ,cotygodniowy środowy spacer z kijkami  /Nordic Walking/. Marsz doskonale wycisza, relaksuje, poprawia kondycję psychofizyczną. Regularne uczestnictwo w tych zajęciach pozwala naszym koleżankom podnosić swoją sprawność, poprawiać samopoczucie i to co również ważne to pozbywanie się zbędnych kilogramów.

 

05. 05. 2012 r.

 

Uczestnicy projektu " NATURE " i wszyscy inni amatorzy pieszych wędrówek z naszego UTW odwiedzili Rezerwat "Krzemianka"  pod opieką Kol. Alicji Temler z przewodnikiem OR PTTK w Białymstoku Andrzejem Klimaszewskim.

 

10. 05. 2012 r.

 

"Przyjaźń z Prezydentem Polski na uchodźctwie " to był temat wykładu prof. .dr hab. Adama Dobrońskiego wygłoszony naszym słuchaczom w auli Wydziału Prawa Uniwersytetu w Białymstoku. Wykład był bardzo interesujący, przewijały się w nim dwa wątki: 1/ przypomnienie postaci jako białostoczanina i jego biografia,

2/ spotkań, kontaktów i przyjaźni z Prezydentem w ostatnich 20 latach życia.

Po wykładzie wystąpił chór "Cantylena" z klubu "Jubilat" pod dyr. Kazimierza Klepackiego.

 

11. 05. 2012 r.

 

Wyprawa słuchaczy UTW w Góry Świętokrzyskie pod kierownictwem Marii Waśkiewicz. Wycieczka trwała do 13.05.2012r. zwiedziliśmy- Kielce, Rezerwat Przyrody Kadzielnia, Ostoję Dworską w Małogoszczy, Świętokrzyski Park Narodowy  oraz jaskinie " Raj " i " Piekło " koło Chęcin. Droga do Huty Szkła - najwyżej położonej w Górach Świętokrzyskich prowadziła wzdłuż pasma Łysogórskiego oraz przez najdłuższą wieś Bieliny. Miejsca ,które zwiedzaliśmy były bardzo interesujące i ciekawe ze względu  na swoją historię.

 

11. 05. 2012 r.

 

W ramach realizacji projektu "Nature" druga grupa słuchaczy UTW uczestników projektu wybrała się na kolejną wyprawę do Rezerwatu Przyrody Krzemianka. Przewodnikiem wyprawy był nasz niezawodny Waldemar Malewicz. Towarzyszyła grupie ekipa TVP Białystok.

 

12. 05. 2012 r.

 

Grupa turystyki pieszej wyrusza na kolejny rajd. Autobusem jedziemy do miejscowości Siekierki. Stamtąd idziemy przez wieś, a potem przez las. Mamy przystanek na piękny moment uhonorowania naszego Waldemara z okazji imienin. Maria Wójcicka wręcza Mu piękną "laurkę" w wydaniu albumowym, zawierającą zdjęcia z naszych wspólnych wypraw. Są słowa podziękowania. Ruszamy dalej -   13 km. wzdłuż Narwi do Tykocina .

 

15. 05. 2012 r.

 

Uczestnictwo grupy słuchaczy Uniwersytetu Trzeciego Wieku w konferencji Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Białymstoku - "UAKTYWNIJ SIĘ " w związku z "Europejskim Rokiem Aktywności Osób Starszych i Solidarności Międzypokoleniowej". W programie konferencji były wykłady i prezentacje. Pokaz multimedialny o naszym UTW przygotowała i zaprezentowała Alicja Temler. Na zakończenie konferencji odbyła się część artystyczna w wykonaniu naszych studentów. Wystąpiły: chór "Astra", Sekcja teatralna oraz zespół  tańca cygańskiego "Sare Roma".

 

15. 05. 2012 r.

 

W ramach zajęć fakultatywnych w Muzeum Wojska wysłuchaliśmy wykładu pani Moniki Kościukiewicz na temat

"NIEMIECKIE OBOZY W OCZACH JEŃCÓW I NIEMCÓW".

 

17. 05. 2012 r.

 

Melomani naszego Uniwersytetu po raz kolejny są słuchaczami  koncertu przygotowanego przez profesorów i studentów Uniwersytetu Muzycznego. Tytuł koncertu "PÓKI MY ŻYJEMY" - kameralna muzyka polska nieznana ,a wspaniała. Profesor Jerzy Maciejewski ze swadą i humorem opowiadał nam o muzyce i kompozytorach ,których utwory usłyszeliśmy w wykonaniu studentów tej uczelni.

 

24. 05. 2012 r.

 

"ZNAJDŹ SWÓJ PRZYJAZNY BANK" ten temat omówił na wykładzie słuchaczom UTW dr Wojciech Tarasiuk Dyrektor Regionalnego Oddziału PKO BP w Białymstoku.

Po wykładzie wystąpił zespół wokalno-muzyczny "PRZEDWIOŚNIE" pod dyr. Andrzeja Suprunika.

 

01. 06. 2012 r.

 

Spotkanie kierownictwa Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Białymstoku z przedstawicielami Państwowego Uniwersytetu im. A. S. Puszkina w Brześciu.

 

05. 06. 2012 r.

 

Druga grupa słuchaczy UTW odbyła wycieczkę do Centrum Nauki "Kopernika" w Warszawie. Program zwiedzania był taki sam jak poprzedni. Po zwiedzeniu Centrum udaliśmy się do Biblioteki Uniwersyteckiej a następnie do sali kolumnowej SEJMU..

 

08. 06. 2012 r.

 

Grupa słuchaczy UTW pod przewodnictwem Waldemara Malewicza udała się w okolice Tykocina do miejscowości Pentowo. Dzięki wieżom widokowym mogliśmy obserwować żerowiska bocianie jak i ich gniazda. Atrakcją tej wyprawy jest "Bociania Galeria ", która  oferuje pamiątki, pocztówki oraz wydawnictwa przyrodnicze.

W 2001 roku Niemiecka Fundacja Europejskiego Dziedzictwa Przyrody przyznała wsi tytuł "EUROPEJSKIEJ WSI BOCIANEJ".

 

09. 06. 2012 r.

 

Kolejna grupa słuchaczy UTW udała się do Pentowa pod przewodnictwem Adama Rudawskiego z RO PTTK 

w Białymstoku. Wrażenia z pobytu w " Europejskiej Wsi Bocianiej " były niesamowite.

 

14. 06. 2012 r.

 

"POLSKA  A  KRYZYS  GOSPODARCZY"  to temat wykładu kończący rok akademicki 2011/2012. Wykład przeprowadził prof. dr hab. inż. Mestwin Stanisław Kostka, słuchacze UTW z zainteresowaniem wysłuchali tematu.

Profesor wykład zakończył pięknym zdaniem: "nigdy dosyć mądrości i zdobywania wiedzy" , życząc jednocześnie wszystkim słuchaczom  wspaniałych i udanych wakacji.

 

18. 06. 2012 r.

 

ZAKOŃCZENIE ROKU AKADEMICKIEGO 2011/2012, wspólnie świętowano w restauracji "Mozart" .Prof. dr hab. Małgorzata Halicka , opiekunka uczelni seniorów oraz mgr inż. Czesław Kryszkiewicz honorowy prezes UTW, otrzymali dyplomy i kwiaty z wyrazami podziękowania za trud i pracę , za oddanie dla seniorów. Wyróżniono opiekunów sekcji zainteresowań /12 osób/, a także słuchaczy pracujących społecznie /23osoby/ dyplomami

i książkami. W części artystycznej wystąpił gościnnie zespół taneczny "Mini Quadra " z Przedszkola Samorządowego nr 27 pod kierownictwem pani Igi Dyżakowskiej. Wystąpił chór "Astra" UTW.

 

23. 06. 2012r.

 

Spotkanie partnerów projektu NATURE w Białymstoku. Goście z Hiszpanii i Turcji zwiedzali  Białystok; podziwiali wyroby ludowe na jarmarku przed Ratuszem, próbowali regionalne potrawy. Słuchacze Uniwersytetu Trzeciego Wieku, zaprezentowali swoje prace malarskie, hafciarskie i fotograficzne. Wspólne poznawanie i fotografowanie podlaskiej przyrody w Kopnej Górze, Poczopku, Śliwnie, Kiermusach i Pentowie.

 

18. 08. 2012r.

 

W tym dniu rozpoczął się turnus wczasowy / 10 dniowy/ w Jastrzębiej Górze i trwał do 28 sierpnia br. , a drugi turnus w tej samej miejscowości odbył się w terminie od 28.08. do 07.09.2012r. Skorzystało z tych wyjazdów 65 osób. Miejscem pobytu był ośrodek wczasowy "Jubilat". Opiekunem i organizatorem wczasów była Janina Mucha. Wczasowicze zwiedzali Półwysep Helski i regenerowali siły nad morzem.

 

 

13. 09. 2012 r.

 

Chór "ASTRA" Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Białymstoku uczestnicząc w  XV  OGÓLNOPOLSKIM PRZEGLĄDZIE  ARTYSTYCZNYM  RUCHU SENIORÓW ARS 2012 " w Bydgoszczy  zdobył I nagrodę.

Przegląd trwał do 16.09.2012 roku.

 

20. 09. 2012 r.

 

Spotkanie z partnerami projektu "NATURE" w tureckim mieście AFYON  z Hiszpanami z Majorki i gospodarzami , czyli mieszkańcami tureckiego miasta Afyon, wysłuchanie wykładu na temat przyrody i miasta Afyon. Wystąpienie było ilustrowane slajdami  oraz tłumaczone z języka tureckiego na angielski. Uczestniczki spotkania zwiedzały miasto Afyon - meczet, szkołę społeczną dla kobiet i  dzieci oraz zamek.

 

22. 09. 2012 r.

 

Sobotni rajd ze Złotorii do Pogorzałek zorganizowany przez Waldemara dla piechurów z sekcji turystyki pieszej

i sympatyków  był pożegnaniem odchodzącego lata. Ze Złotorii wędrujemy w kierunku jazu nad Narwią. Docieramy do lasku, gdzie nasza koleżanka Bożenka Kosior zadbała o odpowiednie rekwizyty. Przebrani w nie śpiewamy piosenki o lecie,  odchodzącej porze roku.

 

04. 10. 2012 r.

 

19 inauguracja roku akademickiego  w auli Wydziału Prawa U w B  z udziałem szacownych  gości oraz rzeszy słuchaczy UTW. Wykład inauguracyjny  prof. dr hab. Jerzego Halickiego z Uniwersytetu w Białymstoku  nt. "WZAJEMNA  ZALEŻNOŚĆ  JAKO PROPOZYCJA  WSPARCIA  W  STAROŚCI ". Rok akademicki 2012/2013 rozpoczęto

 

 

11. 10. 2012 r.

 

Obchodzimy rok pamięci doktora Janusza Korczaka. Na kolejnych zajęciach fakultatywnych wysłuchaliśmy w Ratuszu prelekcji dyrektora  Muzeum Podlaskiego  Andrzeja Lechowskiego nt."  JANUSZ  KORCZAK  W  BIAŁYMSTOKU" .

 

16. 10. 2012 r.

 

Muzeum Wojska przygotowało na nasze zajęcia fakultatywne wystawę i prelekcję pt. "Lotnisko  Krywlany pod niemiecką okupacją 1941 - 1944" Wykład ciekawie przeprowadził fachowiec i pasjonata.

 

18. 10. 2012 r

.

"Filozofia w artystycznym podglądzie" taki był tytuł wykładu, którego wysłuchaliśmy w auli Wydziału Prawa. Panowie prof. dr hab. Kazimierz Antoni Kondrat i kompozytor, muzyk Andrzej Zubrycki  "wygrali" nam śpiewająco , porywającą balladę  filozoficzną. Oczarowali nas słowem i dźwiękiem gitar. Pojawili się w tej balladzie: Sokrates, Tomasz z Akwinu, Spinoza i Kant ,a także Heraklit z Efezu i Kartezjusz. To był wykład z prezentacją artystyczną.

 

20. 10. 2012 r.

 

"Jesienny spacer " pod przewodnictwem Kazimierza Kalinowskiego odbywamy w części autobusem 111 do wsi Krasne, a następnie wchodzimy w las - Rezerwat Krasne w Puszczy Knyszyńskiej. Po trasie Bożenka Kosior zarządza święto jesieni. Spacer był udany.

 

24. 10. 2012 r.

 

Wojewódzki Dzień Seniora zorganizowany przez Oddział Związku Emerytów i Rencistów  w Białymstoku. Słuchacze UTW / 7 osób/ otrzymali  dyplomy za aktywność społeczną. W części artystycznej wystąpił kabaret "Szpilka", chór emerytów , a także ludowy zespół z Lewkowa.

 

25. 10. 2012 r.

 

Koncert muzyczny studentów Uniwersytetu Muzycznego im. F. Chopina przygotowany naszym słuchaczom UTW, został poprzedzony wykładem prof. Teresy Przestrzelskiej  nt." Style w muzyce: klasycyzm i romantyzm". Profesjonalny występ młodych pianistów i akordeonistów zachwycił słuchaczy UTW.

 

27. 10. 2012 r.

 

Wyprawa autokarowa seniorów z UTW na północne Mazowsze. Seniorzy odwiedzili Strękową Górę. muzeum przyrodnicze w Drozdowie i tysiącletnią Łomżę z zabytkową nekropolią. Nadzwyczaj urozmaicony  program wyprawy został zrealizowany w 150 procentach. Dzięki Waldemarowi Malewiczowi nasza wiedza historyczna wzbogaciła się, poznaliśmy ciekawe zabytki i bogate zbiory muzealne.

 

 //

 

03. 11. 2012 r.

 

Uczestnicy sekcji turystyki pieszej poznawali bliskie okolice Białegostoku. Pod przewodnictwem niezawodnego  Waldka grupa wybrała się do gminy Dobrzyniewo. Jak zawsze uzyskaliśmy mnóstwo informacji na temat  odwiedzanych miejsc. Zwiedzaliśmy kościoły katolickie i prawosławne. Ta nasza podmiejska wyprawa okazała się krótką ekumeniczną pielgrzymką.

 

06. 11. 2012 r.

 

 

Muzeum Wojska spotkanie prowadził kustosz  Michał Kozłowski. Przedstawił słuchaczom UTW szkolną ocenę  Powstania Listopadowego 1830 - 31 roku. Następnie zaprezentował film obrazujący bitwę pod Ostrołęką.

 

08. 11. 2012 r.

 

Dostojnie i radośnie obchodzono Miejski Dzień Seniora w Auli Magma Pałacu Branickich pod patronatem Prezydenta Miasta  Białegostoku. Dyplomy i książki otrzymały zasłużone seniorki z UTW / 6 osób /. Uroczystość uświetniły występy tancerzy, zespołu dziecięcego " Perełki Świętego Wicentego " oraz chór Cantylena pod batutą Kazimierza Klepackiego.

 

08. 11. 2012 r.

 

Wykład słuchaczom UTW  nt. " OPODATKOWANIE  SPADKÓW  I  DAROWIZN" wygłosił w auli Wydziału Prawa U w B  prof. dr hab. Leonard Etel - Rektor Uniwersytetu w Białymstoku. Po wykładzie koncert w wykonaniu uczniów Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej II st. im. Witolda Lutosławskiego w Białymstoku..

 

12. 11. 2012 r.

 

Bal z okazji Dnia Seniora w restauracji " Astoria ". Prezes Krystyna Szner powitała serdecznie gości i seniorów, następnie uhonorowała dyplomami i książkami szczególnie zaangażowanych w pracę społeczną na rzecz uczelni. Wystąpił chór "Astra" z repertuarem na obchody Powstania Listopadowego. Po tej części oficjalnej bawiono się w rytm skocznych melodii zadziwiając umiejętnościami i wytrwałością.

 

15. 11. 2012 r.

 

Dość liczna grupa słuchaczy UTW  przybyła do muzeum w Ratuszu , by wysłuchać wykładu starszego kustosza - kierownika działu etnografii - pana Kowalczuka  "KRZYŻE  KAWALERSKIE  NA  PODLASIU".

 

15. 11. 2012  r.

 

Wernisaż w klubie " Jubilat " - prezentacja obrazów uniwersyteckiej sekcji malarskiej grupy " Pędzel " pracującej pod kierunkiem Teresy Biedzińskiej. Imprezę uświetnił pokaz tańca flamenco i popisy wokalne pana Andrzeja Mazura.

 

17. 11. 2012 r.

Konferencja UTW z Podlasia zorganizowana przez Uniwersytet Trzeciego Wieku w Białymstoku dzięki dofinansowaniu ze środków programu "Uniwersytety Trzeciego Wieku - Seniorzy w Akcji" Polsko Amerykańskiej Fundacji Wolności, realizowanego przez Towarzystwo Inicjatyw Twórczych "ę". Inicjatorką spotkania była  Alicja Temler, pomagał jej zespół studentek UTW na czele z Marią Waśkiewicz. Konferencja trwała do 18 listopada 2012r. W obradach wzięło udział 13 uczelni senioralnych z regionu , 1 z Grodna, Akademia 50+ oraz zaproszeni goście. Patronat honorowy nad konferencją przyjął Prezydent Białegostoku dr hab. Tadeusz Truskolaski. Dni konferencji były bardzo pracowite; wykłady warsztaty integracyjne, panel dyskusyjny dotyczący "Paktu na rzecz seniora", prezentacja osiągnięć poszczególnych UTW.

 

    11. 2012 r.

Rozpoczęcie realizacji krajowego projektu " SILNI  ZDROWIEM ", obejmującego wiele form aktywności fizycznej seniorów , przeznaczonych dla dużej liczby słuchaczy .Projekt opracowany przez Danutę Sajur , a bezpośrednią koordynatorką tego przedsięwzięcia została koleżanka Maria Szulga. Projekt został sfinansowany przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej i jest realizacją Rządowego Programu na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2012 - 2013

 

22. 11. 2012 r.

Wykład słuchaczom UTW nt. " Telefony komórkowe, sieci bezprzewodowe, komputery przenośne, mikrofalówki...co robić by nie szkodziły " wygłosił dr mgr inż. Jerzy Sienkiewicz z Politechniki Białostockiej. Nowoczesne technologie wnoszą w nasze życie wiele dobrego, ale jednocześnie stanowią dla nas zagrożenie, np.smog chemiczny, smog elektromagnetyczny, elektro smog.

Po wykładzie wysłuchano koncertu z Domu Kultury w Czarnej Białostockiej  - Trio Akordeonowego  "AKORD".

 

29. 11. 2012 r.

Muzyczny kalejdoskop przygotowany przez młodych wykonawców z Uniwersytetu Muzycznego i. F. Chopina  słuchaczom UTW. Koncert prowadziła mgr. Małgorzata Trojanowska, pianiści grali profesjonalnie a soliści śpiewali  naprawdę wspaniale. Tytuł koncertu " /Nie/ zwykła codzienność w muzyce Mozarta i jego spadkobierców ".

 

06. 12. 2012 r.

" Teraźniejszość i przeszłość Uniwersytetów Trzeciego Wieku " ,na taki temat w auli Wydz. Prawa  U w B wykład wygłosił mgr inż. Czesław Kryszkiewicz -  Honorowy Prezes UTW. Na wstępie swego wystąpienia podał zasadniczy powód, który był inspiracją do przeprowadzenia wykładu na powyższy temat , a mianowicie  to, że ROK  2012 ZOSTAŁ  OGŁOSZONY ROKIEM OSÓB STARSZYCH.

Po wykładzie był występ młodzieży z Teatru " Sporadycznego " pod kierunkiem Ewy Jakubaszek.

 

06. 12. 2012 r.

Słuchacze melomani licznie przybyli do sali koncertowej Uniwersytetu Muzycznego , aby wysłuchać pięknego wprowadzenia do koncertu, prof. Leszka Kota na temat "Claude Debussy /1862 - 1918/ mistrz palety dźwiękowej ". Następnie  studenci tej uczelni dali nam piękny koncert mistrza Debussy.

 

08. 12. 2012 r.

Grupa turystów z sekcji turystyki pieszej i sympatycy odbyła  rajd do majątku " HOWIENY" w Pomygaczach. Majątek ten to perła podlaskiej agroturystyki. Kusi turystów niezwykłą ciszą, od której odbijają się jedynie odgłosy przyrody. Będąc tam podziwialiśmy uroki zimy na dawnej polskiej wsi. W klimat sprzed kilkuset lat wprowadzają obiekty o zabytkowym charakterze i wiekowe sprzęty. Sielskości majątkowi dodają chodzące różnorodne zwierzęta np. kucyki, lamy, daniele, osiołki i inne. Wrażenia niesamowite..

 

08. 12. 2012 r.

Wyprawa do Druskiennik w ramach projektu "SILNI  ZDROWIEM " pod opieką Marii  Waśkiewicz . Odnowa biologiczna w słynnym AQVA PARKU i zwiedzanie dawnego polskiego kurortu. Pobyt do 09.12.2012r.

 

13. 12. 2012 r.

Wykład prof. dr hab. Niny Siemieniuk nt. "PRZEDSIĘBIORCZA  KOBIETA  XXI WIEKU ".Słuchacze UTW przyjęli ze szczególnym zainteresowaniem. Pracownik naukowy i dydaktyczny dwóch uczelni białostockich / Uniwersytetu w Białymstoku i  Wyższej Szkoły Finansów i Zarządzania /  mówiła  o tajemnicach giełdy i tzw. teorii chaosu, którą wykorzystuje w swoich badaniach. Została uznana przez studentów  WYKŁADOWCĄ  ROKU , a w konkursie "Kuriera Porannego " uzyskała miano KOBIETY  STYLOWEJ.

 

15. 12. 2012 r.

Członek Rady Programowej UTW , jeden z założycieli uczelni ks. Henryk Ciereszko w archikatedrze białostockiej otrzymał święcenia biskupie, nominowany do tej godności przez Ojca Świętego Benedykta.

 

16. 12. 2012 r.

Członkowie sekcji turystyki pieszej Uniwersytetu Trzeciego Wieku zorganizowali w lesie spotkanie opłatkowe.

 

18. 12. 2012 r.

Spotkanie opłatkowe słuchaczy UTW w restauracji " ASTORIA " .Prezes Krystyna Szner powitała serdecznie gości i słuchaczy. W części artystycznej wystąpiły dzieci z Przedszkola Samorządowego nr 42 przedstawiły tradycyjne JASEŁKA  . Nasz chór " ASTRA " zaśpiewał wiązankę pięknych znanych i mniej znanych kolęd. Po błogosławieństwie i wspólnej modlitwie "Ojcze nasz", wszyscy  wszystkim składali życzenia  łamiąc się opłatkiem.

 

 

 

 

/HK/

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 
 
© 2011 Uniwersytet Trzeciego Wieku w Białymstoku
Ten projekt został zrealizowany przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej. Projekt lub publikacja odzwierciedlają jedynie stanowisko ich autora i Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za umieszczoną w nich zawartość merytoryczną.