25 kwietnia 2024
Czwartek, 116 dzień roku

Imienieny obchodzą:
Marek, Jarosław, Wasyl
Mapa strony  
Strona główna
...... Statut i struktura organizacyjna
............ Statut
............ Sprawozdania merytoryczne i finansowe
.................. Sprawozdanie merytoryczne i finansowe za 2022 rok
............ Władze
............ Sekcje
.................. Sekcje naukowe
.................. Sekcje artystyczne
........................ Sekcja hafciarska
........................ Sekcje malarskie
.............................. Sekcja Malarska
.............................. Sekcja Malarska - Grupa 1 "Kolor"
.............................. Sekcja Malarska - Grupa "Pędzel"
.............................. Wystawa obrazów
........................ Sekcja Taneczna
........................ Sekcja tańca cygańskiego
........................ Sekcja Teatralna
........................ Sekcja Wokalna
.................. Sekcje językowe
.................. Sekcje sportowe
........................ Sekcje gimnastyczne
........................ Gimnastyka w Jubilacie
........................ Sekcja pływacka
........................ Nordic walking
........................ Sekcja tenisa stołowego
........................ Sekcja rekreacji żeglarskiej
.................. Sekcje turystyczne
........................ Sekcja turystyki pieszej
........................ Sekcja turystyczna "SENIOR"
.................. Sekcja fotograficzno-filmowa
.................. Sekcje inne
.................. Dyskusyjny Klub Filmowy Seniora
............ Biuro
...... Realizowane projekty
............ Krajowe
.................. UTW dla społeczności -projekt
.................. Finanse współczesnego seniora
.................. SPOTKANIE OPŁATKOWE 2017
.................. KONFERENCJA Z OKAZJI XX-LECIA UTW
........................ Informacja ogólna
........................ Program konferencji
........................ Patronat i zaproszeni goście
........................ Kronika projektu
........................ Życzenia i prezenty
.................. SILNI ZDROWIEM
........................ Informacja ogólna
........................ Regulamin projektu
........................ Komunikaty, powiadomienia, informacje
........................ Wykłady o zdrowiu i profilaktyce
........................ Zajęcia prozdrowotne
........................ a/ gimnastyka, aerobik wodny
........................ b/ wycieczki, rajdy, spacery
........................ Warsztaty z kreatywności
........................ Warsztaty z asertywności
........................ Kursy edukacyjne
........................ Wycieczka do Druskiennik
........................ Turniej Brydżowy
........................ Kronika projektu
........................ Promocje
.................. SENIORZE! NIE REZYGNUJ, BĄDŹ AKTYWNY!
.................. KONFERENCJA "UTW REGIONU PODLASIA DLA SIEBIE I INNYCH"
........................ Informacja ogólna
........................ Program konferencji
........................ Patronat i sponsorzy
........................ Kronika projektu
.................. MOPR
.................. PREZYDENT MIASTA
.................. MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA
.................. INNE
............ Międzynarodowe
.................. Wywiad z Danutą Sajur koordynatorką projektów
.................. CHEST
........................ Opis projektu CHEST
........................ Opis partnerów projektu CHEST
........................ Regulamin uczestnictwa w projekcie
........................ Komunikaty, informacje, ogłoszenia
........................ I. Spotkanie koordynatorów projektu w Białymstoku
........................ II. Spotkanie koordynatorów projektu CHEST online
........................ III. Spotkanie koordynatorów CHEST (Portugalia)
........................ SEMINARIA I WYKŁADY (STACJONARNE)
........................ SEMINARIA I WYKŁADY (WYJAZDOWE)
........................ SEMINARIA ONLINE - Dziedzictwo kulturowe
........................ SEMINARIA ONLINE - Dziedzictwo przyrodnicze
........................ Spotkanie edukacyjne w Rio Maior (PORTUGALIA)
........................ Spotkanie edukacyjne Ankara (TURCJA)
........................ Spotkanie edukacyjne w Wilnie (LITWA)
........................ Spotkanie edukacyjne w Białymstoku (POLSKA)
........................ Opis spotkania CHEST w Białymstoku (Polska)
........................ Wrażenia po spotkaniu i projekcie CHEST
........................ SZLAKI MIĘDZYNARODOWE
........................ 1. Szlak żydowski
........................ 2. Szlak kawy
........................ 3. Szlak Madonn
........................ 4. Szlak solny
........................ 5. Szlak tatarski
........................ 6. Szlak taneczny
........................ 7. Znane osoby z krajów partnerów
........................ 8. Regionalne jedzenie krajów partnerstwa
........................ THE CHEST GAZETTE
........................ Wystawa prac malarskich UTW B-stok
........................ KSIĄŻKA-Dziedzictwo kult i przyr- to siła i skarb Europy
........................ Konkurs fotograficzny Projektu CHEST
........................ Kursy, szkolenia, warsztaty
........................ Spektakle kulturowe
........................ Wywiad z Waldemarem Malewiczem
........................ Materiały edukacyjne projektu CHEST
........................ Kronika projektu
........................ Media o projekcie, opinie uczestników i inne
........................ Produkty finalne
........................ Działalność po projektowa
.................. KCA "Wiedza to Szansa na Akceptację"
........................ Informacje o projekcie
........................ Opis partnerów projektu KCA
........................ Regulamin uczestnictwa w projekcie
........................ Komunikaty, informacje, ogłoszenia
........................ Spotkanie koordynatorów projektu w Białymstoku
........................ Międzynarodowe spotkanie partnerów projektu online
........................ Materiały edukacyjne projektu
........................ Seminaria i wykłady
........................ Kursy, szkolenia, warsztaty
........................ Integracja z uchodżcami, warsztaty, spektakle
........................ Zajęcia z dziećmi uchodźców
........................ Kultura, historia narodów projektu
........................ Wystawa prac pt. "REFUGEES"
........................ Spotkanie edukacyjne Ankara (TURCJA)
........................ Spotkanie edukacyjne Białystok (Polska) część 1.
........................ Spotkanie edukacyjne Białystok (Polska) część 2.
........................ Spotkanie edukacyjne WŁOCHY (La Spezia)
........................ Kronika projektu
........................ Media o projekcie, opinie uczestników i inne
........................ Wywiad z koordynatorem projektu Turcji
........................ Zakończenie projektu KCA
........................ Produkty finalne
........................ Działalność po projekcie
.................. SIC
........................ Informacje ogólne
........................ Zarządzanie projektem
........................ Spotkanie organizacyjne w Paryżu
........................ Spotkanie edukacyjne w CEUCIE (wrażenia)
........................ Spotkanie edukacyjne w BIAŁYMSTOKU
........................ a/ 26.05.2011- Dzień I spotkania w Białymstoku
........................ b/ 27.05.2011- Dzień II spotkania w Białymstoku
........................ c/ 28.05.2011- Dzień III spotkania w Białymstoku
........................ d/ 29.05.2011- Dzień IV spotkania w Białymstoku
........................ Wystawa obrazów
........................ Spotkanie edukacyjne w OULU (wrażenia)
........................ Spotkanie edukacyjne w PARYŻU (wrażenia)
........................ Spotkanie edukacyjne w VERONIE (wrażenia)
........................ Kronika projektu SIC
........................ Podsumowanie projektu SIC
........................ Produkty końcowe projektu SIC
.................. NATURE
........................ 1. Informacje o projekcie
........................ 2. Partnerzy projektu
........................ 3. Zarządzanie projektem
........................ 4. Realizacja zadań projektu przez UTW w Białymstoku
........................ a/ Regulamin projektu
........................ b/ Harmonogramy zajęć
........................ c/ Komunikaty, informacje
........................ 5. Międzynarodowa wystawa fotografii
........................ 6. Przyroda Podlasia
........................ a/ Prezentacje
........................ b/ Zdjęcia z wycieczek edukacyjnych
........................ c/ Krajobrazy Podlasia
........................ d/ Ptaki na Podlasiu
........................ e/ Wystawa obrazów
........................ f/ Wystawa haftów
........................ g/ NATURE w gazetce "Wiecznie Młodzi"
........................ 7. Spotkanie edukacyjne BIAŁYSTOK (POLSKA)
........................ a/ Listy uczestników partnerów
........................ b/ Sponsorzy projektu NATURE
........................ c/ Wyniki konkursów
........................ 8. Spotkanie edukacyjne w AFYON (TURCJA)
........................ 9. Przyroda Turcji
........................ 10. Spotkanie edukacyjne na MAJORCE (HISZPANIA)
........................ 11. Przyroda Majorki
........................ 12. Kronika projektu
........................ 13. Produkty finalne projektu
.................. CONGENIAL
........................ Informacja o projekcie
........................ Regulamin uczestnictwa w projekcie
........................ Komunikaty, informacje
........................ Spotkanie koordynatorów w Budapeszcie
........................ INTEGRACJA MIĘDZYPOKOLENIOWA (1)
........................ INTEGRACJA MIĘDZYPOKOLENIOWA (2)
........................ INTEGRACJA MIĘDZYPOKOLENIOWA (3)
........................ MAŁA HISTORIA - MY I ŻYCIE NASZYCH RODZIN
........................ 1. Przed II wojną światową
........................ 2.1 Udział w II wojnie światowej
........................ 2.2 Dwie okupacje a/ niemiecka b/ sowiecka
........................ 2.3 Na obczyźnie a/Syberia b/ inne regiony świata
........................ 3. Powojenna odbudowa Polski
........................ 4. Okres stalinizmu
........................ 5. PRL - jak się żyło, pracowało, kochało ...
........................ 6. Czasy buntu, oporu i Solidarności
........................ 7. Czas budowy demokracji po 1989 roku
........................ 8. Okresy inne
........................ OBRZĘDY I ZWYCZAJE NA PODLASIU
........................ 1. Święta
........................ 2. Zaręczyny
........................ 3. Wesela
........................ 4. Chrzty
........................ 5. Pogrzeby
........................ 6. Odpusty
........................ 7. Święta lokalne
........................ 8. Inne
........................ TRADYCYJNE PRZEPISY KULINARNE
........................ PORADY PRAKTYCZNE
........................ Spotkanie edukacyjne AFYON,TURCJA
........................ Spotkanie partnerskie TOLMIN,SLOVENIA
........................ Wizyta edukacyjna w LA SPEZIA, WŁOCHY
........................ Spotkanie edukacyjne ATENY, GRECJA
........................ Spotkanie partnerskie w BIAŁYMSTOKU
........................ Kronika projektu
........................ Media o projekcie i opinie
........................ Produkty finalne projektu
........................ Sponsorzy projektu Congenial
........................ Rozpowszechnianie (Dissemination)
........................ Formularz oświadczenia
.................. BASE
........................ Informacja o projekcie
........................ Partnerzy projektu
........................ Regulamin uczestnictwa w projekcie
........................ Komunikaty, informacje
........................ Dziedzictwo kulturowe Podlasia
........................ Spotkanie koordynatorów w Białymstoku
........................ Uczestnicy projektu BASE
........................ Warsztaty śpiewu
........................ Warsztaty taneczne
........................ Wspólne spektakle partnerów projektu
........................ Spektakle własne
........................ Stroje w projekcie BASE
........................ Spotkanie partnerskie w Białymstoku (POLSKA)
........................ Spotkanie w Alcala de Henares (HISZPANIA)
........................ Spotkanie partnerskie w Ankarze (TURCJA)
........................ Spotkanie partnerskie w Kownie (LITWA)
........................ Konkurs BASE - regulamin, zdjęcia
........................ Kronika projektu
........................ Robert Jan Panek
........................ Promocja książki "Bąble na duszy"
........................ Patronat i sponsorzy
........................ Pocztówki
........................ Prezenty projektowe
........................ Rozpowszechnianie (Dissemination)
........................ Raport ewaluacyjny projektu (The project evaluation)
........................ Zakończenie projektu BASE
........................ Produkty finalne projektu
.................. AFIS(ZA)
........................ Informacja o projekcie
........................ Komunikaty, informacje
........................ Konferencja w Kownie (LITWA)
........................ Warsztaty projektowe (wykłady, szkolenia, kluby)
........................ Warsztaty artystyczne (prac ręcznych, robótek...)
........................ WOLONTARIUSZE z LITWY w POLSCE
........................ 1. Relacja z pobytu i pracy wolontariuszy - część I
........................ 2. Relacja z pobytu i pracy wolontariuszy - część II
........................ 3. Relacja z pobytu i pracy wolontariuszy- część III
........................ WOLONTARIUSZE z POLSKI w KOWNIE
........................ Relacja z pobytu i pracy wolontariuszy -część I
........................ Relacja z pobytu i pracy wolontariuszy - część II
........................ Relacja z pobytu i pracy wolontariuszy - część III
........................ Sponsorzy projektu AFIS(ZA)
........................ E - book "Wolontariat seniorów"
........................ Zakończenie projektu AFIS(ZA)
........................ Produkty finalne projektu
.................. ECHA PROJEKTÓW MIĘDZYNARODOWYCH
.................. 1. Różne
.................. 2.Sekcja Kreatywność
.................. 2.0 Działalność poprojektowa
.................. 2.1 Mity sumeryjskie
.................. 2.2 Mity egipskie
.................. 2.3 Mity greckie
.................. 2.4 Mity Anatolii
.................. 2.5 Buddyzm
.................. 2.6 Biblia
.................. 2.7 Echa mitów w historii i kulturze świata
.................. 2.8 Inne okresy historyczne
.................. 2.9 Parapsychologia, Medytacje, Zdrowie
.................. 2.10 Islam
.................. 3.Zespół "Podlaskie Korale"
.................. 4.Spotkania z dziećmi
...... Komunikaty
............ UTW
............ Białystok i okolice
............ linki
...... Kronika
............ Rok 2024
............ kwartał I i II 2024
............ Rok2023
............ III i IV kwartał 2023
............ I i II kwartał 2023
............ Rok 2022
............ III i IV kwartał 2022
............ I i II kwartał 2022
............ rok 2021
............ III i IV kwartał 2021
............ I i II kwartał 2021
............ 2020
............ IV kwartał 2020r
............ III kwartał 2020
............ II kwartał 2020r
............ I kwartał 2020
............ 2019
............ IV kwartał 2019
............ III kwartał 2019
............ II kwartał 2019r
............ I kwartał 2019
............ 2018
............ IV kwartał 2018
............ III kwartał 2018
............ II kwartał 2018
............ I kwartał 2018
............ 2017
............ IV kwartał 2017
............ III kwartał 2017
............ II kwartał 2017
............ I kwartał 2017
............ 2016
............ IV kwartał 2016
............ III kwartał 2016
............ II kwartał 2016
............ I kwartał 2016
............ 2015
............ IV kwartał 2015
............ III kwartał2015
............ II kwartał 2015
............ I kwartał 2015
............ 2014
............ IV kwartał 2014
............ III kwartał 2014
............ II kwartał 2014
............ I kwartał 2014
...... Plany zajęć
............ Zajęcia w sekcjach
............ Wykłady
............ Zajęcia fakultatywne
.................. Muzeum Podlaskie w Białymstoku
.................. Muzeum Wojska
.................. Uniwersytet Muzyczny
.................. UNIWERYSTECKIE MUZEUM PRZYRODNICZE
.................. Muzeum Pamięci Sybiru
.................. Ksiażnica Podlaska
............ Wczasy i sanatorium
...... Kalendarium
............ 2023
............ 2022
............ 2021 - 2020
............ 2019
............ 2018
............ 2017
............ 2016
............ 2015 - 2014
............ 2013 - 2012
............ 2011 - 2010
............ 2009 - 2008
............ 2007 - 2004
............ 2003 - 2001
............ 2000 - 1997
............ 1996 - 1994
...... Kontakt
...... Sekcje
............ Sekcje 2017
............ Chór "ASTRA"
............ Sekcja fotograficzno - filmowa
............ Sekcja taneczno - wokalna - Podlaskie Korale
............ Sekcja Redakcyjna
............ Sekcja języka angielskiego - WSFiZ ul.Ciepła
............ Sekcja języka angielskiego - ul.Świętojańska
............ Sekcja języka niemieckiego
............ Sekcja języka francuskiego
............ Sekcja malarska "Pędzel"
............ Sekcja malarska "Kolor"
............ Sekcja tańca cygańskiego
............ Grupa śpiewająca piosenki retro i ludowe
............ gimnastyka klub Jubilat
............ gimnastyka klub "Kaktus"
............ gimnastyka klub "Zenit"
............ gimnastyka klub Mozaika
............ Sekcja hafciarska
............ SEKCJA TEATRALNA
............ Dyskusyjny Klub Filmowy
............ Sekcja "Wychowca Podwórkowy
............ Sekcja "O uśmiech seniora"
............ Sekcja Pomocna dłoń
...... Deklaracja członkowska
 
 
© 2011 Uniwersytet Trzeciego Wieku w Białymstoku
Ten projekt został zrealizowany przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej. Projekt lub publikacja odzwierciedlają jedynie stanowisko ich autora i Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za umieszczoną w nich zawartość merytoryczną.