20 lipca 2024
Sobota, 202 dzień roku

Imienieny obchodzą:
Czesław, Hieronim, Fryderyk
Opis ogólny Organizacje wspierające Zasady współżycia

 

Uniwersytet Trzeciego Wieku w Białymstoku powstał w 1994 r. z inicjatywy prof. dr hab. Wojciecha Pędicha i prof. dr hab. Władysława Serczyka przy współpracy wyższych uczelni Białegostoku i Wojewódzkiego Ośrodka Animacji Kultury Białymstoku.


UTW w Białymstoku jest stowarzyszeniem zarejestrowanym w Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem KRS 0000049041, a od 2004r posiada status organizacji pożytku publicznego Celem statutowym UTW jest stymulowanie rozwoju osobowego oraz sprawności intelektualnej i fizycznej ludzi starszych poprzez edukację i aktywizację społeczną słuchaczy.


Patronat naukowy
sprawuje Rektor Uniwersytetu w Białymstoku, z upoważnienia którego bezpośrednią opiekę pełni prof. dr hab. Małgorzata Halicka.

Nadzór nad poziomem zajęć dydaktycznych sprawuje Rada Programowa, w skład której wchodzą przedstawiciele współpracujących wyższych uczelni Białegostoku. 


Zajęcia na UTW prowadzone są w formie:

  • wykładów, które odbywają się w Auli Głównej Wydziału Prawa Uniwersytetu w Białymstoku przy ul. Mickiewicza 1
  • wykładów w Bibliotece Uniwersyteckiej
  • zajęć fakultatywnych w Muzeum Podlaskim oraz innych muzeach naszego Regionu Podlaskiego a także w uczelni artystycznej Białegostoku w Filii Uniwersytetu Muzycznego im. Fryderyka Chopina w Warszawie
  • zajęć w sekcjach i zespołach zainteresowań.


Aktualnie na UTW działają sekcje:

  •  redakcyjna,malarskie,  turystyczne, gimnastyczne,  szachowo- brydżowa, ping-pong,siatkarska,żeglarska,piłki siatkowe, rowerowa,nordic -walking, bilard, joga, pomocy koleżeńskiej, fotograficzno-filmowa, historyczna, teatralna, taneczno-wokalna, tańca cygańskiego, kreatywność
  • chór
  • lektoraty języków obcych - angielski, niemiecki, francuski, esperanto.
  • Dyskusyjny Klub Filmowy Seniora

                                                          


 
 
© 2011 Uniwersytet Trzeciego Wieku w Białymstoku
Ten projekt został zrealizowany przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej. Projekt lub publikacja odzwierciedlają jedynie stanowisko ich autora i Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za umieszczoną w nich zawartość merytoryczną.