Komunikaty Strona główna / Komunikaty / linki 

 


Nowa strona dla seniorów -Białystok

http://senior.bialystok.pl/ 


www.bialystok.pl


 


  Linki do stron prowadzących naukę jęz. angielskiego:

    www.DobraZuza.pl

    www.Słownictwo.pl

    www.eTutor.pl

 


 


 Mamy przyjemność przedstawić Państwu młody (nowo powstały) portal dla starszych ludzi www.dlaemeryta.pl.

Portal istnieje pod nazwą dlaemeryta.pl oraz jestememerytem.com.pl. Przeznaczony jest i dotyczy on osób które są już na emeryturze lub które się do niej nieuchronnie zbliżają (chodzi dokładniej o wiek emerytalny).
 


Nowa strona Centrum Ludwika Zamenhofa
  www.centrumzamenhofa.pl 


Biblioteka Cyfrowa Ośrodka KARTA prezentuje ponad 39 000 stron skanów dokumentów z kolekcji osobistych i środowiskowych Archiwum Opozycji.

Zdigitalizowane zostały najbardziej wartościowe zbiory archiwalne działającego od prawie 30 lat Ośrodka.

W bazie dLibra znalazły się m.in. kolekcja „«Solidarność» – Narodziny Ruchu” od 2004 roku wpisana na międzynarodową listę "Pamięć Świata" (Memory of the World) UNESCO (obecnie 4 tys. skanów, ciągle uzupełniania o nowe dokumenty), kolekcja osobista Jacka Kuronia ponad 13 tys. skanów dokumentów) oraz kolekcje środowiskowe, w tym czasopisma poszczególnych organizacji (w sumie ponad 22 tys. skanów) takich jak: Federacja Młodzieży Walczącej, Ruch Obrony Praw Człowieka i Obywatela, Komitet Obrony Robotników (KOR) i KSS KOR, Studencki Komitet Solidarności (SKS), Ruch Młodej Polski (RMP), Konfederacja Polski Niepodległej (KPN), Solidarność Walcząca, Ruch „Wolność i Pokój”, Pomarańczowa Alternatywa, Komitet Oporu Społecznego (KOS), Niezależne Zrzeszenie Studentów (NZS), Niezależny Ruch Chłopski, Wolne Związki Zawodowe (WZZ).

Wspomniane materiały zostały opracowane cyfrowo w latach 2009–10. W roku 2011 roku prace nad poszerzeniem dostępu do zbiorów Archiwum Ośrodka KARTA będą kontynuowane – poprzez ich udostępnianie w Bibliotece Cyfrowej. W najbliższym czasie zdigitalizowane zostaną m.in. materiały z kolekcji: Konwersatorium Doświadczenie i Przyszłość; Strajki 1988 i odradzanie się Solidarności 1985-1988; Okrągły Stół; Komitet Obywatelski „S”; Wybory do Sejmu i Senatu w 1989; Społeczny Komitet Nauki; Komisja Interwencji i Praworządności NSZZ „Solidarność”; Stowarzyszenie Dziennikarzy Polskich (SDP) 1980–82; Internowanie w latach 1981−82 i Ośrodki Internowania; Pomoc Zachodu dla Polski w stanie wojennym; Rok 1968 – wydarzenia marcowe w Polsce i sierpniowe w Czechosłowacji.

Materiały są udostępniane do celów edukacyjnych i naukowych w Ośrodku KARTA oraz na stronie internetowej www.dlibra.karta.org.pl/dlibra.

Strukturę kolekcji i wprowadzone dokumenty można obejrzeć klikając w zakładkę „Biblioteka Cyfrowa Ośrodka KARTA” umieszczoną na bocznym panelu po lewej stronie i rozwijając daną kolekcję. Istnieje również możliwość wyszukiwania poprzez nazwę dokumentu, tytuł teczki, wytwórcę (wyszukiwanie zaawansowane, opis publikacji).

KONTAKT z Biblioteką Cyfrową Ośrodka KARTA:
tel.(+48-22) 848-07-12, 646-36-90
j.michalowska@karta.org.pl
www.dlibra.karta.org.pl/dlibra
www.karta.org.pl 


 
 
© 2011 Uniwersytet Trzeciego Wieku w Białymstoku
Ten projekt został zrealizowany przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej. Projekt lub publikacja odzwierciedlają jedynie stanowisko ich autora i Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za umieszczoną w nich zawartość merytoryczną.