Realizowane projekty Strona główna / Realizowane projekty / Krajowe / SPOTKANIE OPŁATKOWE 2017 


  Spotkanie opłatkowe słuchaczy UTW ze szczególnym uwzględnieniem osób 80+ oraz grupy dzieci z Miejskiego Programu" Wychowawca Podwórkowy" -18 grudnia 2017

 

W restauracji Astoria odbyło się doroczne spotkanie opłatkowe naszych słuchaczy w którym uczestniczyło 151 osób.Tym razem oprócz naszych słuchaczy  gościliśmy dzieci z Miejskiego Projektu "Wychowawca Podwórkowy"  Zaszczycił nas  jak co roku swoją obecnością nasz  dobry patron Biskup Henryk Ciereszko ,Biskupa Jakuba z  Kościoła Prawosławnego reprezentował  ks.Dawid Bartoszuk. Z ramienia prezydenta była Pełnomocnik d/s Organizacji Pozarządowych Anna Pawłowska.Witaliśmy też naszą opiekunkę prof.Małgorzatę Halicką i prof. Jerzego Halickiego oraz prof. Józefa Maroszka. i Honorowych Prezesów Czesława Kryszkiewicza , Krystynę Szner.Spotkanie było w dużej mierze dofinansowane przez Miasto Białystok.

Było odświętnie,uroczyście,ciepło i rodzinnie. Danusia Łada wprowadziła dzieci- kolędników ,które  z kolędą "Przybieżeli do Betlejem" wprowadzili wszystkich w świateczny nastrój.Sekcja teatralna" Metafora" przedstawiła krótki spektakl o tematyce świątecznej , a  chór dopełnił całości śpiewając przepiękne kolędy w mistrzowskim wykonaniu pod batutą  Aksany Dziadul.Na dzieci czekał Mikołaj,w którego rolę  wcielił się nasz kolega TadeuszWądołkowski.Naszymi najmilszymi goścmi byli nasi najstarsi słuchacze 80+.
 Spotkanie przygotowali : Maria Szulga ,Leszek Wiszowaty I Maria Waśkiewicz.

 

 Uniwersytet Trzeciego Wieku uzyskał dotacje  w wysokości 6050 zł od Miasta Białystok

 Art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. 

Rodzaj zadania publicznego:
4) podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej .


Spotkanie opłatkowe słuchaczy UTW ze szczególnym uwzględnieniem osób 80+ oraz grupy dzieci z Miejskiego Programu" Wychowawca Podwórkowy" 

Projekt został przygotowany przez Marię Szulga I Lecha Wiszowatego. 

 

Spotkanie opłatkowe integracyjne, międzypokoleniowe słuchaczy Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Białymstoku ze szczególnym uwzględnieniem osób, które przekroczyły 80+ oraz grupy dzieci z Miejskiego Programu "Wychowawca Podwórkowy".

 

W projekcie weźmie udział minimum 50 osób (30 seniorzy + 20 dzieci w wieku 8-12 lat). Seniorzy na spotkaniach będą  przekazywać  tradycyjne zwyczaje związane z obrzędami świątecznymi.

W ramach projektu realizowane będą warsztaty tematyczne, które mają na celu wspólną pracę i wymianę doświadczeń między obiema grupami.

Zorganizowane będą trzy warsztaty przygotowujące dzieci do spotkania opłatkowego. Dwa warsztaty - nauka wspólnego śpiewania kolęd katolickich i prawosławnych + przygotowanie śpiewników.
Warsztaty kulinarne z przygotowaniem tradycyjnych potraw świątecznych i stworzenie na podstawie tego "małej książki kucharskiej" nakładem wspólnej pracy seniorów i dzieci.
Warsztaty kolędowania będą odbywać się w dwóch grupach, w których wezmą udział (w jednej grupie) 10 dzieci i  seniorzy - podczas zajęć wybierane będą wspólnie pieśni świąteczne zarówno katolickie jak i prawosławne. Warsztaty będą trwały ok 3 godzin każde. Efektem zajęć będzie przygotowanie śpiewników, oraz wybór repertuaru, który zostanie zaprezentowany na uroczystym spotkaniu opłatkowym.
W warsztatach kulinarnych weźmie udział 20 dzieci i seniorzy słuchacze UTW Podczas zajęć dzieci poznają tradycje kuchni wigilijnej z północno-wschodniej Polski (Podlasie). Poznają również w jaki sposób przygotowywane były potrawy z wigilijnego stołu. Efektem końcowym będzie stworzenie między-pokoleniowej "Małej książki kucharskiej", gdzie tradycyjne potrawy, będą występować w "lekko" odświeżonej formie. Wspólnie z dziećmi przygotowywane będą pierogi i omawiane inne tradycyjne potrawy wigilijne.
Finałem projektu będzie Uroczyste Spotkanie Opłatkowe, w którym weźmie udział 120 osób - uczestnicy projektu, seniorzy, dzieci oraz zaproszeni goście. Dzieci biorące udział w projekcie zostaną nagrodzone w formie świątecznych paczek.
Wydarzenie te uświetnią swoją obecnością Biskupi - katoliccy i prawosławni. Jako forma zapewnienia wkładu własnego na realizację zadania UTW będzie rozprowadzało wśród swoich studentów bilety-cegiełki na potrzebę przygotowania spotkania opłatkowego.

 

 Maria Szulga 

 


 


Dla wszystkich seniorów 80+  oraz zaproszonych  dzieci zostały przygotowane specjalne piękne zaproszenia.Autorką,projektantką i wykonawczynią tych sympatycznych zaproszeń jest  Ala Temler

 

Spiewniki z kolędami przygotowała grupa dzieci z Miejskiego programu "Wychowawca Podwórkowy" wraz ze swoimi opiekunkami Małgorzatą Żeruń i Eweliną Romanowską.
 

Seniorzy przygotowali dla dzieci małą broszurkę z wigilijnymi tradycyjnymi przepisami  na potrawy w ten wyjątkowy wieczór pt."Seniorzy i dzieci przy tradycyjnym wigilijnym stole"Skrypt został przygotowany przez Marię Szulga,Barbarę Wilczewską a zilustrowany rysunkami Niny Grygoruk.

 

Dzieci  przygotowały  też ozdobne zaproszenia  dla   wyjątkowych gości- Biskupów , Prezydenta oraz innych osób.
 

  Dotarciem do seniorów z informacją  o planowanym spotkaniu opłatkowym zajęła się nasza koleżanka Maria Waśkiewicz dzwoniąc do wszystkich naszych seniorów 80+/a mamy wśród naszych słuchaczy ok .70 osiemdziesięciolatków/
 

Sprawami  organizacyjnymi   dotyczącymi  spotkania  w dniu 18 grudnia w restauracji Astoria  zajmuje się Lech Wiszowaty..


Zaproszenia dla nestorów 80+ i dzieciSpiewniki kolędBroszurka z przepisami na 12 potraw wigilijnychzaproszenia przygotowane przez dzieci

 


WARSZTATY KOLĘDOWANIA

Dotychczas odbyły się dwa spotkania seniorów z dziećmi.1  i 4 grudnia 2017 Osobą prowadzącą jest Danuta Łada.
W spotkaniu wzięli udział oprócz dzieci m.in .Alicja Temler-osoba odpowiedzialna z ramienia UTW za kontakty z grupą z Miejskiego Programu Wychowawca Podwórkowy,Eugenia Hanusiak -Knapik,Cecylia Sosnowska Janina Mucha,Maria Szulga i inni seniorzy.Dzieciom towarzyszyły ich wychowawcy podwórkowi Małgorzata  Żerun i Ewelina Romanowska Śpiewniki zostały przygotowane przez dzieci.Dzieci również przygotowały przepiękne zaproszenia dla gości na uroczyste spotkanie opłatkowe.Relacja na załączonych zdjęciach.
 


 WARSZTATY KULINARNE 

 

W sobotę 9 grudnia odbyły się wspólne warsztaty z dziećmi z Miejskiego Programu "Wychowawca Podwórkowy"
W warsztatch wzieli udział Halina Załęska i Maria Szulga.wspólnie z dziećmi omawialiśmy potrawy wigilijne a następnie dzieci przygotowywały pierogi z grzybami i kapustą oraz uszka do barszczu..Wałkowały ciasto ,wycinały nakładały farsz
i zlepiały pierogi pod czujnym okiem Haliny i wychowawczyń.Wielu z nich robiło to po raz pierwszy.Zabawa połączona  z nauką była świetna.Na koniec wszyscy usiedliśmy do pierogowej uczty.A dzieciakom ,az "uszy się trzęsły.....

 Relacja i zdjęcia Maria Szulga Zoorganizowanie spotkania nie było byliwe bez wolontariuszy ,którzy z ogromnym zaangazowaniem uczestniczyli w przygotowaniu spotkania.Wszysscy wolontariusze są członkami UTW.Swój wkład włożyli:
1 Alicja Temler-14 godzin
2.Maria Szulga 22 godziny
3.Maria Waśkiewicz -14 godzin
4 Basia Wilczewska -12 godziń 
5 Lech Wiszowaty  -10 godzin 
6 Danuta Łada-6 godzin
7. Halina Załęska -4 godziny


 
 
© 2011 Uniwersytet Trzeciego Wieku w Białymstoku
Ten projekt został zrealizowany przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej. Projekt lub publikacja odzwierciedlają jedynie stanowisko ich autora i Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za umieszczoną w nich zawartość merytoryczną.