Realizowane projekty Strona główna / Realizowane projekty / Krajowe / SILNI ZDROWIEM / Informacja ogólna                                                              KOMUNIKAT

Uniwersytet Trzeciego  Wieku w Białymstoku uzyskał dotację w formie wspierania realizacji zadania przez Ministerstwo Pracy i  Polityki Społecznej w wysokości 101.000,-  zł na projekt przygotowany przez koordynatora projektów Danutę Sajur pt. "SILNI ZDROWIEM".

 W ramach projektu będą realizowane następujące zadania.

1.     Cykl wykładów na tematy zdrowotne i profilaktyczne.

·         Problemy z pamięcią

·         Otyłość, cukrzyca i ciśnienie

·         Serce, zatory, zakrzepy, udary i zawały

·         Rehabilitacja

·         Problemy psychiczne osób samotnych

·         Reumatyzm i schorzenia reumatologiczne

·         Słuch

·         Choroby onkologiczne i ich profilaktyka

 

1.  Zdrowotne zajęcia ruchowe i intelektualne (marsze, nordic-walking,aerobik wodny, brydż)     

2 . Warsztaty prozdrowotne i profilaktyczne.

3.  Kursy komputerowe i nauki języka angielskiego 

4 .  2-dniowy wyjazd do Druskiennik 2x po 40 osób 

 

Zgłoszenie do uczestnictwa w projekcie będą przyjmowane w biurze UTW w terminie:

OD DNIA 12 LISTOPADA DO DNIA 15 LISTOPADA 2012r w godzinach 10:00 – 14:00

w biurze UTW

Warunki podstawowe:

-  każdy uczestnik projektu musi mieć opłacone na bieżąco składki członkowskie

-  każda osoba uczestnicząca w projekcie winna zgłosić się do pracy na zasadzie wolontariatu.

-  obowiązkowe uczestnictwo w wykładach na temat zdrowia i przynajmniej w jednych zajęciach do

    wyboru.

 

 

 

Maria Szulga

Koordynator projektu MP i PS

 

  


 
 
© 2011 Uniwersytet Trzeciego Wieku w Białymstoku
Ten projekt został zrealizowany przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej. Projekt lub publikacja odzwierciedlają jedynie stanowisko ich autora i Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za umieszczoną w nich zawartość merytoryczną.