Realizowane projekty Strona główna / Realizowane projekty / Krajowe / KONFERENCJA "UTW REGIONU PODLASIA DLA SIEBIE I INNYCH" / Informacja ogólna 


 

       

            Konferencja

 

„Uniwersytety Trzeciego Wieku regionu Podlasia dla siebie i innych”

 

17-18 listopada 2012 r.

 

Rok 2012 ogłoszony został „Europejskim rokiem Aktywności Osób Starszych i Solidarności Międzypokoleniowej”.  W związku z powyższym Uniwersytet Trzeciego Wieku, w Białymstoku jako najstarszy uniwersytet w regionie wystąpił z projektem zorganizowania  konferencji Uniwersytetów Trzeciego Wieku regionu Podlasie. Aktualnie w naszym regionie działa 12 Uniwersytetów Trzeciego Wieku oraz Akademia +50. 

 Konferencja organizowana jest w oparciu o Umowę Dotacji Nr 2/5/2012 zawartą w dniu 14 września 2012 roku pomiędzy Towarzystwem Inicjatyw Twórczych „ę” oraz Uniwersytetem Trzeciego Wieku w Białymstoku, dzięki wsparciu finansowemu ze środków programu „Uniwersytety Trzeciego Wieku – Seniorzy w Akcji” Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności, realizowanego przez Towarzystwo Inicjatyw Twórczych „ę”.

Celem konferencji jest nawiązanie kontaktów między Uniwersytetami, zapoznanie się z osiągnięciami poszczególnych jednostek, oraz omówienie występujących trudności. Współpraca pozwoli na poszerzenie naszych propozycji zarówno dla słuchaczy jak i społeczeństwa naszego regionu. Na konferencji zostaną omówione przez specjalistów ( trenerów) zasady i tryb występowania o środki finansowe krajowe jak i zagraniczne na działalność statutową oraz na działalność dodatkową zgodnie z potrzebami słuchaczy danego regionu.

W wyniku spotkania przewidujemy wypracowanie form współdziałania Uniwersytetów Trzeciego Wieku, w celu zapobiegania izolacji i marginalizacji potrzeb ludzi starszych. Wymiana doświadczeń wynikających ze specyfiki poszczególnych regionów pozwoli na zacieśnienie współpracy oraz podpisanie porozumienia o wzajemnej współpracy.

W konferencji udział wezmą przedstawiciele poszczególnych Uniwersytetów z naszego regionu jak i nasi słuchacze,

 

Lista osób odpowiedzialnych za organizację konferencji:

- Krystyna Szner – Prezes UTW – nadzór

- Alicja Temler – organizator Konferencji,

- Maria Waśkiewicz – sekretarz ( sprawy organizacyjne),

            - Alicja Jacewicz – współpraca z  Uniwersytetami -  organizacja przyjazdów                          

- Aleksandra Sacharczuk – księgowa UTW – sprawy finansowe,

            - Irena Załęska -  sprawy organizacyjno – biurowe,

            - Maria Szulga – zdjęcia do  kroniki i kronika,

            - Krystyna Szewczyk – sekretarz konferencji i współpraca przy tworzeniu kroniki

 

Konferencja odbędzie się w dniach 17 – 18 listopada 2012 w Białymstoku ul. Sienkiewicza 4  - Centrum „Astoria” - Sala Kolumnowa II piętro.

Uroczyste rozpoczęcie konferencji w dniu 17 listopada o godz. 10.00

 

 

Alicja Temler

 

 


 

WYKAZ UNIWERSYTETÓW TRZECIEGO WIEKU UCZESTNIKÓW KONFERENCJI:

1. Uniwersytet Trzeciego Wieku w Białymstoku

2. Akademia+50 w Białymstoku

3. Uniwersytet Trzeciego Wieku w Augustowie

4. Uniwersytet Trzeciego Wieku w Bielsku Podlaskim

5. Uniwesytet Trzeciego Wieku w Grajewie

6. Uniwesytet Trzecigo Wieku w Hajnówce

7.  Mały Uniwersytet Trzeciego Wieku w Korycinie

8. Uniwersytet Złotego Wieku w Łomży

9. Uniwersytet Trzeciego Wieku w Sejnach

10. Uniwersytet Trzeciego Wieku w Sokółce

11. Uniwersytet Trzeciego Wieku w Siemiatyczach

12. Uniwersytet Trzeciego Wieku w Suwałkach

13. Uniwersytet Trzeciego Wieku w Wysokiem Mazowieckiem

14. Uniwersytet Trzeciego Wieku w Zambrowie

15. Uniwersytet Trzeciego Wieku w Grodnie

  

 

Konferencja regionalna woj. Podlaskiego „ Uniwersytety Trzeciego Wieku regionu Podlasia dla siebie i innych” jest organizowana przez Uniwersytet Trzeciego Wieku w Białymstoku dzięki wsparciu ze środków programu „Uniwersytety Trzeciego Wieku -„Seniorzy w Akcji” Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności, realizowanego przez Towarzystwo Inicjatyw Twórczych „ę”.


 


 
 
© 2011 Uniwersytet Trzeciego Wieku w Białymstoku
Ten projekt został zrealizowany przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej. Projekt lub publikacja odzwierciedlają jedynie stanowisko ich autora i Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za umieszczoną w nich zawartość merytoryczną.