Realizowane projekty Strona główna / Realizowane projekty / Krajowe / KONFERENCJA "UTW REGIONU PODLASIA DLA SIEBIE I INNYCH" / Kronika projektu 


 

 W dniu 7 listopada 2012r odbyło się spotkanie robocze grupy organizacyjnej Konferencji Uniwersytetów III wieku. Spotkanie otworzyła Alicja Temler, która wspólnie z Marią Waśkiewicz wzięła na siebie cały trud zorganizowania Konferencji.
Na spotkaniu Alicja przeczytała program Konferencji i  uzgadniała organizacyjne szczegóły,żeby wszystko było dopięte na ostatni guzik. Zostały przydzielone ostatnie zadania .Wszystko wygląda imponująco i zapowiada,że zarówno uczestników jak i zaproszonych gości czeka pracowicie,miło i pożytecznie spędzony czas. Niech żyje integracja!


 
       

Uniwersytet Trzeciego Wieku w Białymstoku w dniach 17 i 18 listopada 2012 roku zorganizował” Konferencję regionalną – Uniwersytety Trzeciego Wieku dla siebie i innych, dzięki dofinansowaniu ze środków programu „Uniwersytety Trzeciego Wieku – Seniorzy w Akcji” Polsko – Amerykańskiej Fundacji Wolności realizowanego przez Towarzystwo Inicjatyw Twórczych „ę”.

Inicjatorką spotkania była Alicja Temler, były prezes UTW w Białymstoku. W konferencji wzięło udział 14 uniwersytetów z Podlasia i 1 z Grodna na Białorusi. Miejsce obrad – sala kolumnowa w białostockiej „Astorii”.

 

 

 

17.XI.2012 r. – pierwszy dzień obrad

 

Krystyna Szner – prezes UTW w Białymstoku powitała zaproszonych gości i uczestników konferencji. Spotkanie uczelni senioralnych zaszczycili: prof. dr hab. Tadeusz Truskolaski – prezydent miasta Białegostoku, Janusz Marek Liberadzki – pełnomocnik wojewody ds. seniorów, Mateusz Kuźmiński – doradca v-ce marszałka, prof. Jerzy Halicki – prorektor UwB, prof. Małgorzata Halicka – opiekun UTW z ramienia Uniwersytetu w Białymstoku, , Halina Waszczuk - przedstawicielka PZER i I. w Białymstoku,Czesław Kryszkiewicz - honorowy Prezes UTW w Białymstoku

 
 

       

       

 Alicja Temler zaprezentowała pokaz multimedialny: ”Uniwersytet Trzeciego Wieku w Białymstoku.” Rzeczowe informacje o bogatej działalności naszej uczelni wzbogacone zostały ciekawymi zdjęciami. Uczestnicy konferencji nagrodzili prezentację brawami.

 

- Małgorzata Borowska z „KLANZY” poprowadziła warsztaty integracyjne. Ćwiczenia taneczne w rytm muzyki rozluźniły uczestników wspólnej zabawy, zintegrowały przedstawicieli UTW z Podlasia.

 


 
       

 - Krystyna Lewkowicz – prezes UTW SGH w Warszawie wygłosiła wykład na temat: „Pakt na rzecz seniorów”. Poinformowała o poniedziałkowej konferencji w Sejmie, patronacie Anny Komorowskiej na Rokiem Uniwersytetów Trzeciego Wieku 

 

Katarzyna Binda, przedstawicielka Towarzystwa Inicjatyw Twórczych „ę” omówiła temat: „Zoom na uniwersytetach trzeciego wieku” czyli przybliżenie środowiska uczelni seniorów poprzez przeprowadzone badania około 300 uczelni.

 
 

       

 Spacer po Białymstoku w przewodnikiem Waldemarem Malewiczem pozwolił uczestnikom konferencji na podziwianie zrekonstruowanego centrum z zabytkowymi budowlami Pałacu Branickich (sala balowa, kaplica Fary), cerkwi p.w. Św. Mikołaja. Mglista aura nie sprzyjała zwiedzającym stolicę Podlasia.

 

Panel dyskusyjny „Pakt na rzecz seniora” prowadziła Krystyna Lewkowicz z UTW SGH w Warszawie przy udziale Alicji Temler z UTW w Białymstoku

Danuta Sajur z UTW w Białymstoku przedstawiła zebranym możliwość realizacji międzynarodowych projektów – GRUNDTVIG. Nasz UTW uzyskał trzy dotacje: SIC, NATURE, CONGENIAL. Znajomość języka angielskiego, obsługiwanie komputera i umiejętność napisania wniosku są niezbędne. 

 


 

       

 Pierwszy dzień konferencji zakończyła kolacja integracyjna.. 


 
       

       


 

 18.11.2012r  drugi dzień konferencji

 

 Anna Pawłowska, pełnomocnik prezydenta ds. organizacji pozarządowych omówiła zasady i metody opracowywania wniosków o dofinansowanie projektów z funduszy europejskich, rządowych , samorządowych i ogólnopolskich fundacji. Przypomniała, że samorządy otrzymały zadania podjęcia współpracy z organizacjami pozarządowymi – przekazywanie zadań i własnych środków.

 

  Barbara Szczerbińska , wykładowca WSAP w Białymstoku przeprowadziła warsztaty na temat: „Projekt jako podstawa do ubiegania się o dofinansowanie – budowa koncepcji projektu” . Zajęcia umożliwią uczestnikom konferencji fachowe opracowanie projektów uwzględniających potrzeby UTW, które działają w regionie Podlasia.

 

 
 

        

 Dyskusja była nadzwyczaj ciekawa, zdecydowano o porozumieniu UTW regionu Podlasia (podpisano porozumienie); wybrano liderów do rady konsultacyjnej do rozmów z Rządem – Alicję Temler i Tamarę Rusaczyk. Zaproponowano wiele ciekawych przedsięwzięć oraz spotkań. Zostanie wydana kronika konferencji i przesłana do UTW z Podlasia i Grodna. 

Występ chóru „Arsta” z UTW w Białymstoku pod batutą Aksany Dziadul uświetnił konferencję profesjonalnym wykonaniem utworów po polsku, białorusku i angielsku.
 


       

 
       


 


Danuta Sajur - koordynator projektów międzynarodowych Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Białymstoku

( autor filmu kierus11)
                                                      Podsumowanie 

 

W dniu 18 listopada 2012r.zakończyła się „Konferencja regionalna województwa podlaskiego - Uniwersytety Trzeciego Wieku regionu Podlasia dla siebie i innych”

Dyskusja pozwoliła uczestnikom obrad uzyskać odpowiedzi na pytania dotyczące porozumienia, wysłuchać opinii jego zwolenników np. Uniwersytet Trzeciego Wieku w Suwałkach, Sokółce, Czesław Kryszkiewicz oraz zastanowić się nad formą spotkań regionalnych.

Podczas dyskusji prezesi i słuchacze UTW proponowali ciekawe formy pracy: seminarium o kulturze żydowskiej w Sokółce, regaty seniorów w Sejnach; redagowanie gazetki, projekt „Silni Zdrowiem” i turniej brydżowy (Białystok); projekt aktywizujący babcie i wnuki (Sokółka); „Kształcenie dla zaangażowanego rozwoju” w celu pozyskania liderów aktywizujących społeczność lokalną (Sejny); zajęcia wyplatania z wikliny (Sokółka).

Przedstawiciele poszczególnych uniwersytetów podpisali Porozumienie o współpracy między uniwersytetami regionu Podlasia.

W wyniku spotkania wypracowano nowe formy współdziałania Uniwersytetów Trzeciego Wieku, mające na  celu zapobieganie izolacji i marginalizacji potrzeb ludzi starszych. Omówiono doświadczenia wynikające ze specyfiki poszczególnych regionów, co pozwoli na zacieśnienie współpracy i wymianę doświadczeń.

Jak wynika z ankiety większość uczestników odpowiedziała pozytywnie na temat organizowania tego typu spotkań i wymianę doświadczeń.

W wyniku głosowania wybrano dwóch przedstawicieli do Krajowej Rady Konsultacyjnej  a także wybrać liderów do ogólnopolskiej rady konsultacyjnej – Alicję Temler z UTW w Białymstoku i Tamarę Rusaczyk z UTW w Bielsku Podlaskim.

Krystyna Szner, Prezes Białostockiego UTW podziękowała gościom oraz  organizatorom konferencji regionalnej. Wspólne odśpiewanie hymnu seniorów zakończyło dwudniowe owocne obrady dawno oczekiwanego spotkania UTW z regionu Podlasia.

Z  konferencji opracowano kronikę, która wraz z podpisanym porozumieniem zostanie wysłana do uczestników konferencji.

 

Alicja Temler

 

 


 
 
© 2011 Uniwersytet Trzeciego Wieku w Białymstoku
Ten projekt został zrealizowany przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej. Projekt lub publikacja odzwierciedlają jedynie stanowisko ich autora i Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za umieszczoną w nich zawartość merytoryczną.