Statut i struktura organizacyjna Strona główna / Statut i struktura organizacyjna / Sekcje / Sekcja fotograficzno-filmowa 


Informacja

Zdjęcia i fotografie słuchaczy UTW należących do  sekcji fotograficzno - filmowej oraz sympatyków  będą zamieszczane na stronie internetowej UTW  w zakładce Galeria  /  pierwsza pozycja na pasku zielonym na dole stony wejściowej / > Sekcje i imprezy > Sekcja fotograficzno - filmowa.

Jadwiga BarcewiczW dniu 15 listopada 2012 spotkaliśmy się w Klubie Relaks ,by pooglądać wcześniej zrobione zdjęcia na temat jesieni.Zaszczycił nas swoją obecnością znany w Białymstoku fotograf pan Kazimierz Jankowski,by wspomóc nas swoim doświadczeniem w omawianiu naszych zdjęć pod względem jakości fotograficznej.Okazuje się,ze to my jesteśmy czasami dla siebie zbyt surowi.Pan Kazimierzowi wszystkie zdjęcia sie podobały.Zwrócił nam tylko uwagę na białe plamy na zdjęciach,czyli fotograficznie tzw. prześwietlenie zdjęć lub bardziej slangowo"przepały".W tle naszych zdjęć np. niebo lub prześwity pomiędzy drzewami nie powinien  występować biały kolor.Uczymy się.Otrzymaliśmy też zaproszenie od pana Kazimierza do studia,gdzie w niedługim czasie spróbujemy swoich sił jako portreciści.Dopiero się rozkręcamy.

 

Maria SzulgaSekcja fotograficzno - filmowa 

Z inicjatywy Danuty Sajur  koordynator projektów  międzynarodowych Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Białymstoku w ramach struktury organizacyjnej powstała nowa sekcja pod nazwą „Sekcja fotograficzno – filmowa”.Sekcja ta nie jest związana bezpośrednio z żadnym  z projektów, ale będzie beneficjentem nowych projektów,  na które są już  złożone wnioski. Na potrzeby projektów przewidziany jest zakup kamery oraz będą organizowane kursy fotograficzny i   filmowy.

W dniu 12 października 2012r.w Klubie Puchatek przy ul. Stołecznej 12 odbyło się pierwsze spotkanie osób chętnych do przynależności i do pracy w sekcji.

W pierwszym spotkaniu roboczym uczestniczyło 23  słuchaczy UTW. Spotkanie rozpoczęła Danuta Sajur, omówiła realizowane projekty  oraz  nowe,  na które są  złożone wnioski,  zadania i zasady pracy w sekcji i  na kierownika sekcji zaproponowała  Marię Szulga , która  poprowadziła już dalszą część spotkania.

Maria Szulga przedstawiła  cele  i zadania sekcji, zasady pracy , omówiła  sprzęt  niezbędny  do pracy w sekcji oraz  postawiła uczestnikom spotkania 3 pytania:

1/ Jak widzimy pracę w sekcji?

2/ Czego chcielibyśmy się  nauczyć w sekcji ?

3/ Jak  organizować wspólne wycieczki w plener?

Zaproponowała czas i miejsce oraz częstotliwość spotkań. I tak:

1/ spotkania uczestników sekcji będą się   odbywały w piątki o godz. 12:00 w Klubie

    Puchatek przy ul. Stołecznej 12

2/ sesje zdjęciowe 1 raz w miesiącu

3/ co 2 tygodnie spotkania tematyczne i na  początek  poznawanie funkcji aparatów

    fotograficznych wg rodzajów, i jako pierwsze  aparaty Olympus,  ponieważ ten typ

    ma  najwięcej uczestników sekcji

4/ temat pierwszej sesji zdjęciowej „Jesień idzie przez park”

Następnie rozpoczęła się dyskusja na w/w tematy. Podczas dyskusji zaproponowano utworzenie grupy roboczej /organizacyjnej/  sekcji, w skład  której weszły  następujące osoby:

1/ Maria Szulga - kierownik

2/ Wiera Kottowicz

3/ Jadwiga Barcewicz

4/ Zofia Stanisławska

5/ Kazimierz Kierus

Wszelkie informacje dotyczące powstałej sekcji będą zamieszczane na bieżąco na stronie internetowej  UTW w zakładce > Komunikaty.

 

Jadwiga Barcewicz 
 
© 2011 Uniwersytet Trzeciego Wieku w Białymstoku
Ten projekt został zrealizowany przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej. Projekt lub publikacja odzwierciedlają jedynie stanowisko ich autora i Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za umieszczoną w nich zawartość merytoryczną.