Statut i struktura organizacyjna Strona główna / Statut i struktura organizacyjna / Sekcje / Sekcje naukowe 

Sekcja historyczna


Sekcja historyczna powołana została w 2009 roku z inicjatywy Zarządu UTW.

Pierwsze spotkanie organizacyjne z dr hab. Józefem Maroszkiem – profesorem Uniwersytetu w Białymstoku odbyło się 12 października 2009r. Na spotkaniu omówiono planowany program działania sekcji. Przyjęto, że podstawowym celem będzie poznanie sposobów i metod pracy związanych z opracowaniem historii rodów i rodzin. Z rodzajami dokumentów historycznych przechowywanych w archiwach państwowych i diecezjalnych i metodami ich wykorzystania. W wyniku naszych spotkań będzie opracowanie historii rodziny, lub innych ciekawych osób lub opracowanie drzewa genealogicznego.

Następne spotkania ( w dniu 23 listopada i 3 grudnia ) prowadziła pani dr. Marzena Liedke – adiunkt na Uniwersytecie w Białymstoku. Bardzo ciekawie przedstawiła w oparciu o jakie dokumenty można ustalić daty urodzin i zgonów protoplastów danego rodu, rodziny.
 

W 2010 roku uczestniczyliśmy w 8 wykładach związanych ze sposobem badania dokumentów znajdujących się w archiwach, a dotyczących naszych przodków, natomiast spotkanie w dniu 20 grudnia było poświęcone omówieniu złożonych przez słuchaczy prac.. Wykłady umożliwiły nam badanie i opracowanie drzew genealogicznych naszych rodzin oraz zachęciły do opisani historii rodziny, ojca, znanej osoby, miejscowości.


Zorganizowaliśmy również dwie wycieczkach – do Wilna i okolic oraz do Drohiczyna.


W Wilnie zapoznaliśmy się z archiwum znajdującym się na Uniwersytecie Wileńskim. Przyjęto nas bardzo serdecznie i udzielono satysfakcjonujących nas wyjaśnień jak szukać informacji w ich archiwum.


Zwiedziliśmy również Kowno i okolice. Było to bardzo pouczające profesor J. Maroszek okazał się wspaniałym przewodnikiem, przekazał nam wiele ciekawych informacji na team zwiedzanych obiektów.


W Drohiczynie zapoznaliśmy się z materiałami znajdującymi się w Diecezjalnym Archiwum oraz zwiedziliśmy muzeum diecezjalne, a na zakończenie było ognisko, kiełbaski smaczny bigos.


Wykłady jak informacje uzyskane na wyjazdach zaowocowały n/podanymi pracami, które przekazane zostały do Wydziału Historycznego Uniwersytetu w Białymstoku.

 

 1. Gieleżyńska Zyta – „Supraśl moja kolebka”
 2. Jackowski Jan – „Stefania Pałkowa – pedagog i wspaniały człowiek”
 3. Liedke Barbara - „Wspomnienia rodzinne”
 4. Malewicz Waldemar – drzewo genealogiczne „Ród Malewiczów”
 5. Nartowicz Zygfryd – „Ocalić od zapomnienia przeżycia rodzinne”
 6. Panas Hubert – „Historia rodziny i własna”
 7. Piekarska Zinaida – „Mój ojciec Teodor”
 8. Parzyszek Jadwiga – „Mój ojciec Jan 1909 – 1979”
 9. Sobolewska Maria – „Wspomnienia o dziadku – Franciszku Łapińskim”
 10. Sajur Danuta – 
  • Powstanie styczniowe  w rodzinach Kulikowskich herbu Drogomir ze wsi Szaciły i spowinaconych z nimi Jaworowskich  herbu Lubicz ze wsi Jaworówka w parafii dobrzyniewskiej.
  • Dzieje rodu szlacheckiego Kulikowskich herbu Drogomirz gniazda rodowego we wsi Szaciły (Kulikówka szlachecka).
  • Gałąź Andrzejczyków, podgałąź Mruków w niej podgałąź Tomasiuków
 11. Szewczyk Krystyna –„Mój ojciec”
 12. Temler Alicja – drzewo genealogiczne „Rodzina Hryniewickich”
 13. Wilczewska Barbara –„Wiktor Świenc – „Brat mojego pradziadka”


 
 
© 2011 Uniwersytet Trzeciego Wieku w Białymstoku
Ten projekt został zrealizowany przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej. Projekt lub publikacja odzwierciedlają jedynie stanowisko ich autora i Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za umieszczoną w nich zawartość merytoryczną.