Kalendarium Strona główna / Kalendarium / 2011 - 2010 

 KALENDARIUM 2010


 

10. 01. - 17.01. 2010 r.

 

Warsztaty zorganizowane przez Parlament Europejski w Brukseli pt. " Europen Senior Citizens Parlament", w których wzięła udział Helena Łukaszewicz , słuchaczka naszego UTW, obok 23 osób z 11 krajów Europy.

 

13. 01. 2010 r.

 

Z inicjatywy prezes UTW Jadwigi Tiszczenko, przy współudziale Danuty Sajur zorganizowano seminarium historyczne dla seniorów przy Wydziale Historii i Socjologii Uniwersytetu w Białymstoku. Zajęcia będą prowadzone przez dr Zofię Liedke i prof. Józefa Maroszka. Uczestnicy seminarium opracują drzewa genealogiczne i dzieje rodzin. Projekt "Mój ojciec" dofinansował Prezydent Białegostoku.

 

15. 01. 2010 r.

 

Członkowie sekcji turystyki pieszej zorganizowali kulig po ośnieżonym sosnowym lesie w okolicy Ogrodniczek. Ognisko, pieczenie kiełbasek, wspólne śpiewy , to była wspaniała impreza.

 

21. 01. 2010 r.

 

W ramach zajęć fakultatywnych słuchacze UTW wysłuchali koncertu przygotowanego przez studentów Uniwersytetu Muzycznego im Fryderyka Chopina  "W karnawałowym rytmie".

 

01. 02. - 03. 03. 2010 r.

 

Maria Wójcicka zorganizowała kursu komputerowego dla słuchaczy naszego uniwersytetu.

 

12. 02. 2010 r.

 

Kulig w Puszczy Knyszyńskiej zorganizowali członkowie sekcji turystyki pieszej. 50 osób podziwiało piękno zimowej przyrody i biesiadowało w Karczmie Macieja w Gródku.

 

04. 03. 2010 r.

 

Słuchacze UTW wysłuchali wykładu dr Waldemara Wilczewskiego z Oddziału IPN w Białymstoku pt. "Kardynał Stefan Wyszyński - Prymas Tysiąclecia"

Po wykładzie odbyło się Walne Zebranie Sprawozdawcze Członków Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Białymstoku za rok 2009.

 

 

10. 03. 2010 r.

 

Zwiedzanie Biblioteki Uniwersyteckiej im. J. Giedroycia - słuchacze UTW obejrzeli ponad 700 jednostek zbiorów Ryszarda Kaczorowskiego, Prezydenta Rzeczpospolitej na Uchodźstwie oraz zapoznali się z poszczególnymi działami nowoczesnej książnicy.

 

18. 03. 2010 r.

 

Wykład słuchaczom UTW nt. "Podlaska Biblioteka Cyfrowa" przeprowadziła mgr Halina Brzezińska - Stec dyrektor Biblioteki Uniwersyteckiej im J. Giedroycia w Białymstoku.

Po wykładzie słuchacze obejrzeli i wysłuchali program poetycki w wykonaniu Grupy Teatralnej UTW

 

25. 03. 2010 r.

 

Seniorzy w ramach zajęć fakultatywnych byli na wystawie czasowej  rzeźb Henryka Kuny w Muzeum Rzeźby Alfonsa Karnego w Białymstoku.

 

08. 04. 2010 r.

 

Studenci UTW spotkali się w siedzibie Muzeum Podlaskiego w Ratuszu na wystawie czasowej "Glina ". Wtedy to obecni na wystawie słuchacze  dowiedzieli się prawie wszystkiego o glinie.

 

13. 04. 2010 r.

 

Kolejne spotkanie naszych seniorów w Muzeum Wojska na wystawie i wysłuchanie wykładu " Bitwa o Białystok  w 1920 roku".

 

15. 04. 2010 r.

 

Wykład "Ikona - okno na Boga" przeprowadził ks. dr Radosław Kimsza z Archidiecezjalnego Wyższego Seminarium Duchownego w Białymstoku.

Po wykładzie wystąpił Zespół "Klesis" z AWSD w Białymstoku.

 

 

 

21. 04. 2010 r.

 

Słuchacze UTW w sali Biblioteki Uniwersyteckiej im. J. Giedroycia wysłuchali ciekawego wykładu nt. " 5 lat członkostwa w Unii Europejskiej " - mgr Katarzyny Bury z Centrum Edukacji Europejskiej.

 

22. 04. 2010 r.

 

Wykład nt." Stopa cukrzycowa jako problem starszego wieku" przeprowadziła dr nauk medycznych  Iwona Jakubowska z Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. J. Śniadeckiego w Białymstoku.

Po wykładzie  wystąpił  Zespół Wokalno-Instrumentalny "Viva" pod kierunkiem Jolanty Gwiazdowskiej ze Szkoły Podstawowej nr 28 w Białymstoku.

 

29. 04. 2010 r.

 

W ramach zajęć fakultatywnych słuchacze licznie uczestniczyli w Muzeum Historycznym, obejrzeli nową stałą ekspozycję " W białostockim domu mieszczańskim". Ekspozycja ta została zaprezentowana w dwóch odsłonach:

1."W białostockiej kamienicy", 2. "Białostocki salon artystyczny".

 

06. 05. 2010 r.

 

Wykład w auli Wydz. Prawa U w B pt. "Złe traktowanie ludzi starszych w świetle badań" przeprowadziła prof. dr hab. Małgorzata Halicka  z Uniwersytetu w Białymstoku.

Po wykładzie wystąpił Chór "Cantylena" z Klubu "Jubilat" SM. Rodzina Kolejowa. 

 

11. 05. 2010 r.

 

W przeddzień 75 rocznicy śmierci Józefa Piłsudskiego członkowie UTW wysłuchali w Muzeum Wojska wykładu kustosz Ireny Kosztyły  nt. "Życia i działalności obywatelskiej I Marszałka Polski”.

 

13. 05. 2010 r.

 

Uniwersytet Muzyczny im. F. Chopina ,Wydział Instrumentalno-Pedagogiczny przygotował słuchaczom UTW  kolejny koncert z wykładem pt. "Spotkanie z Chopinem" , którego wysłuchano z ogromną przyjemnością.

 

20. 05. 2010 r.

 

Wykład o tematyce technicznej nt. "Kanał Augustowski - przykład nowoczesnej budowli inżynierskiej" przeprowadziła  prof. dr hab. inż. Katarzyna Zabielska - Adamska z Politechniki Białostockiej.

Po wykładzie słuchacze wysłuchali koncertu wykonanego przez uczniów z Zespołu Szkół Muzycznych im. J. Paderewskiego w Białymstoku.

 

27. 05. 2010 r.

 

Wykład pt. " Historia i współczesność Wodociągów Białostockich " zainteresował słuchaczy UTW, przeprowadził go mgr Krzysztof Kita .

Po wykładzie wystąpił chór UTW pod dyr. Oksany Dziadul.

 

17. 06. 2010 r.

 

Zakończenie roku akademickiego w Białostockim Muzeum Wsi zostało poprzedzone wykładem nt. "Ludowe budownictwo drewniane Podlasia" .Dyrektor skansenu dr Artur Gaweł omówił ten temat. Po wykładzie zaprezentowały się sekcje i zespoły artystyczne Uniwersytetu Trzeciego Wieku. Naszym zespołom towarzyszył gościnnie zespół kabaretu "Lumbago". Następnie wszyscy uczestnicy wzięli udział w pikniku seniorów.

 

26. 06. 2010 r.

 

Grupa słuchaczy sekcji turystyki pieszej pod przewodnictwem naszego  niezastąpionego kolegi Waldemara Malewicza udała się na wyprawę po siwaki szlakiem wyrobów ludowych. Po drodze odwiedzono kuźnię Mieczysława Hulewicza podziwiając jego wyroby artystyczne. Na zakończenie wyprawy nasza koleżanka Bożenka Kosior przygotowała inscenizację na powitanie lata.

 

15. 07. 2010 r.

 

Otwarcie wystawy twórczości uczestników XVI Wojewódzkiego Przeglądu Amatorskiej Twórczości Plastycznej pt." Za progiem, za płotem, za horyzontem", na której zaprezentowało swoje obrazy 8 słuchaczek UTW z sekcji malarskiej. Prace naszych dwóch malarek Danuty Łopateckiej-Piegat i Marii Falkowskiej zostały wyróżnione przez publiczność. Wystawa trwała do 4.IX.br.

 

07. 08. 2010 r.

 

Członkowie sekcji PTTK "Senior" i grupa  nie zorganizowanych słuchaczy odbyła rajd z przewodnikiem PTTK po szlaku "Cerkiewki doliny Narwi".

 

29. 08. 2010 r.

 

Uczestnicy seminarium historycznego pod przewodnictwem prof. Józefa Maroszka  wybrali się na wycieczkę, która trwała do 31.08.br. W tym okresie  uczestnicy zwiedzili piękne miejsca na Litwie jak Troki, Kowno i Wilno.

 

11. 09. 2010 r.

Członkowie sekcji turystyki pieszej pod przewodnictwem Waldemara Malewicz wyruszyli na szlak "W cieniu Krzyża i Półksiężyca". Trasa prowadziła przez Krynki-Sanniki-Żylicze-Czumicze-Kundzicze-Plebanowo-Kruszyniany.Przemierzając ten szlak turyści pokonali trasę 10 km.

 

06. 09. 2010 r.

 

Wycieczka słuchaczy UTW /42 osoby/ po Lubelszczyźnie trwała do 08.09.br. Zwiedzono piękne miejscowości lubelszczyzny, jak: Puławy, Nałęczów, Kazimierz Dolny, Krasnobród, Zwierzyniec, Szczebrzeszyn, Zamość, Lublin i Kozłówkę.

 

02. 10. 2010 r.

 

Kolejna wyprawa sekcji turystyki pieszej pod przewodnictwem Waldemara  pokonała trasę 12 km. wędrując szlakiem w "Krainie Otwartych Okienic". Podczas wędrówki mijano wsie Trześcianka, Soce, Dawidowicze, Pawły, Ryboły i inne.

 

07. 10. 2010 r.

 

Inauguracja roku akademickiego 2010/2011 w auli Wydziału Prawa Uniwersytetu w Białymstoku z udziałem zaproszonych gości i rzeszy słuchaczy UTW. Wykład inauguracyjny wygłosił prof. Józef Maroszek nt. "Klasztory Podlasia 1479-1864 - źródła kultury i świadomości narodowej". Inaugurację uświetnił po wykładzie, Chór Uniwersytetu Trzeciego Wieku pod dyr. Oksany Dziadul.

 

14. 10. 2010 r.

 

Spotkanie seniorów z historią w Muzeum Historycznym na wystawie czasowej "Królewski Knyszyn - starostwo knyszyńskie w XVI - XX wieku"

 

16.10. 2010 r.

 

Uczestnictwo w Ogólnopolskim Festiwalu UTW  i Twórczości Seniorów w Warszawie. Grupa tańca hawajskiego z choreografką Magdaleną Samojlik zdobyła I nagrodę /1.000 zł./ oraz Jan Sidoruk z sekcji plastycznej za obraz

"Pałac Hasbachów" otrzymał I nagrodę /500 zł/.

 

 

 

 

19. 10. 2010 r.

 

Słuchacze UTW uczestniczyli w zajęciach fakultatywnych w Muzeum Wojska .O losach Polaków zesłanych na Syberię opowiedział Robert Tyszkiewicz poseł PO  i Robert Sadowski dyr. muzeum. Ekspozycje "Na okrutnej ziemi" oraz "Przeciw dwóm wrogom" zaprezentowała kustosz Sylwia Trzeciakowska.

 

20. 10. 2010 r.

 

Miłośnicy z sekcji historycznej poznawali zabytki Drohiczyna pod przewodnictwem prof. Józefa Maroszka.

 

21. 10. 2010 r.

 

Wykład słuchaczom UTW w auli Wydz. Prawa na U w B  pt. "Niewydolność krążenia w okresie starości" wygłosiła prof. dr hab. Barbara Bień. Po wykładzie wystąpił kabaret "Sami swoi" z Domu Kultury w Czarnej Białostockiej.

 

 

22. 10. 2010 r.

 

Wystawa prac malarskich naszych słuchaczy w "Spodkach" pod hasłem "Kresowa kraina Podlasie to folklor, piękno i czar..." 14 malarek prezentowało swoje prace.

 

28. 10. 2010 r.

 

Słuchacze UTW  zwiedzili Muzeum Ikon w Supraślu, jest tam ekspozycja stała. W ramach zajęć fakultatywnych.

 

03. 11. 2010 r.

 

Wystawa prac malarskich słuchaczy UTW w Bibliotece Uniwersyteckiej im. Jerzego Giedroycia pt ."Rozmalowany wspomnieniami o tradycji i kulturze Białegostoku Trzeci Wiek". Wystawiono 37 prac. Imprezę uświetnił chór UTW pod dyr. Oksany Dziadul.

 

04. 11. 2010 r.

 

Wykład w auli Wydz. Prawa U w B  na temat "Poezji Zbigniewa Herberta" wygłosił prof. dr hab. Dariusz Kulesza.

Po wykładzie słuchacze wysłuchali wierszy recytowanych przez młodzież z Teatru Sporadycznego pod kierunkiem Ewy Jakubaszek z WOAK w Białymstoku.

 

09. 11. 2010 r.

 

Miłośnicy historii w Muzeum Wojska wysłuchali wykładu nt. "42 Pułku Piechoty" i jego dziejów. Wykład przeprowadził kustosz Marek Gajewski.

 

18. 11. 2010 r.

 

Wykład nt. " Istota i geneza religii" słuchaczom UTW w auli Wydz. Prawa wygłosił ks. dr Henryk Ciereszko  z Archidiecezjalnego Wyższego Seminarium Duchownego w Białymstoku.

Po wykładzie wystąpił chór z XI LO im. Rotmistrza W. Pileckiego pod dyr. Anny Stankiewicz.

 

25. 11. 2010 r.

 

Wystawa w siedzibie Muzeum Podlaskiego w Ratuszu swoim tematem zachęciła słuchaczy UTW do przybycia. Z zainteresowaniem wysłuchano wykładu nt. "Izaak Celnikier wyryte w pamięci ".

 

02. 12. 2010 r.

 

Wykład w auli Wydz. Prawa Uniwersytetu w Białymstoku słuchaczom UTW wygłosiła prof. dr hab. inż. arch. Grażyna Dąbrowska-Milewska z Politechniki Białostockiej. Temat wykładu "Współczesna architektura mieszkaniowa".

Po wykładzie studenci wysłuchali koncertu poezji śpiewanej w wykonaniu Tadeusza Kiendycha.

  

03. 12. 2010 r.

 

Wystawa prac słuchaczek z sekcji hafciarskiej prowadzonej przez słuchaczkę UTW Barbarę Kierkowską została zorganizowana w Klubie "Zenit". Zaprezentowane prace mieniły się bogactwem barw, różnorodnością tematów, ogromną precyzją wykonania. Prace te cieszyły każde oko zwiedzającego wystawę, zachwycały ogromnym kunsztem. Tytuł wystawy "Święto haftu w Zenicie".

 

04. 12. 2010 r.

 

Grupa słuchaczy sekcji PTTK "Senior" uczestniczyła w wycieczce "Podlaska Wieś Tematyczna". Np.  Obróbniki - prezentacja projektu pieczenia podpłomyków, Morusy - muzeum przyrodnika, fotografa, reżysera filmowego  Włodzimierza Puchalskiego, Krypno - Sanktuarium Matki Bożej Pocieszenia, Góra - prywatne muzeum etnograficzne i inne.

 

09. 12. 2010 r.

 

Słuchacze UTW kochający muzykę przybyli do Uniwersytetu Muzycznego im. F. Chopina, aby wysłuchać koncertu przygotowanego przez profesorów i studentów tej uczelni było to " Spotkanie z Mozartem".

 

14. 12. 2010 r.

 

W ramach zajęć fakultatywnych Muzeum Wojska przygotowało słuchaczom UTW wykład kustosza Łukasza Radulskiego nt. "Polskie misje wojskowe za granicą".

 

16. 12. 2010 r.

Wykład pt. "Lampka wina na zdrowie" wygłosił słuchaczom zgromadzonym w auli Wydz. Prawa U w B prof. dr hab. Włodzimierz Buczko. Po wykładzie wystąpił chór mieszany im. Stanisława Moniuszki pod dyr. prof. Jerzego Śródkowskiego.

 

17. 12. 2010 r.

Spotkanie opłatkowe słuchaczy UTW w restauracji "Venessa".Uczestniczyli w nim goście ks. dr Henryk Ciereszko z AWSD, ks. mgr Michał Czykwin z Diecezji Prawosławnej, Z-ca Rektora Uniwersytetu w Białymstoku Dariusz Kijowski, Zdzisława Sawicka dyr. MOPR i inni.

 

28. 12. 2010 r.

Słuchacze Uniwersytetu Trzeciego Wieku zorganizowali spotkanie, aby powitać rok 2011. Miejscem tej imprezy była restauracja "Venessa". Przybyli goście zaproszeni. Bawiono się wyśmienicie.  Były konkursy-wokalne, taneczne, teatralne. O godz. 22:00 był punkt kulminacyjny " sylwestrowego "wieczoru ,lampką szampana powitano rok 2011.

 

 

/HK/                   

KALENDARIUM  2011

13. 01. 2011r.

 

W auli Wydziału Prawa Uniwersytetu w Białymstoku słuchacze wysłuchali wykładu dr Aldony Harasimowicz  z Wyższej Szkoły Finansów i Zarządzania w Białymstoku pt. "Kapitał intelektualny na Podlasiu ". Po wykładzie  słuchacze wysłuchali koncertu w wykonaniu uczniów  z Zespołu Szkół Muzycznych im. I. Paderewskiego w Białymstoku.

 

18. 01. 2011r.

 

Słuchacze UTW interesujący się historią w Muzeum Wojska w Białymstoku wysłuchali wykładu pt. "Polskie zrywy niepodległościowe w XIX wieku".

 

20. 01. 2011r.

 

Na Uniwersytecie Muzycznym im. F. Chopina w Białymstoku odbył się koncert przygotowany przez profesorów i studentów tej uczelni. Koncert poświęcony był pamięci JASCHY HEIFETZA. Koncert prowadzili profesorowie  Marcin Jan Gałecki słowo- wstępne i skrzypce oraz Jerzy Maciejewski fortepian.

 

21. 01. 2011r.

 

Koleżanka z naszego UTW Barbara Wojtulewska - Kostka była gościem  dnia Radia "I" , z którą wywiad na temat działalności naszej uczelni przeprowadziła redaktor Emilia Łupińska. Basia wywiad zakończyła  mottem  "   Nie ma na starość lepszego leku, niż Uniwersytet Trzeciego Wieku.

 

27. 01. 2011r.

 

Ostatni wykład w semestrze I semestru akademickiego 2010/2011 w auli Wydz. Prawa U w B przeprowadził prof. dr hab. Marek Rutkowski z Wyższej Szkoły Finansów i Zarządzania w Białymstoku. Tematem wykładu były "Stosunki państw Unii Europejskiej i Polski z Federacją Rosyjską po 2004 roku ". Po wykładzie wystąpił Chór Cantylena z Klubu "Jubilat"  SM Rodzina Kolejowa w Białymstoku.

 

29. 01. 2011r.

Turyści słuchacze UTW uczestniczyli w wycieczce na Białoruś- " U Dziadka Mroza w Kaniukach ". Granicę polsko-białoruską przekroczyliśmy w Białowieży w tradycyjny sposób, /wyjście z autokaru, kontrola paszportowo-celna, przejście pieszo pasa granicznego/.W programie naszej wyprawy było obejrzenie; Rezydencji Dziadka Mroza; drewniane symbole miesięcy; spotkaliśmy się z bojaryną  gdzie wspólnie tańczyliśmy i śpiewaliśmy. Zobaczyliśmy również sztuczne renifery, eksponaty sztuki ludowej i Skarbiec. Frajda była nie do opisania.

 

30. 01. 2011r.

 

Członkowie sekcji turystyki pieszej i PTTK "Senior" UTW uczestniczyli w rajdzie zimowym zorganizowanym przez OR PTTK w Białymstoku  pn. "TROPY" w okolicy leśnictwa Przewalanka . W programie imprezy: rajd pieszy po lesie i rozpoznawanie po tropach zwierzyny leśnej. ognisko i pieczenie kiełbasek, konkurs z wiedzy o Puszczy Knyszyńskiej,  a na zakończenie śpiewy przy ognisku.

 

11. 02. 2011r.

 

Jak tradycja nakazuje słuchacze UTW w okresie zimy organizują kulig, tak było i teraz. Zorganizowano kulig do znanej już nam " Maciejówki-Borki". Saniami pojechaliśmy do lasu . W trasie podziwialiśmy piękne widoki zimowe Puszczy Knyszyńskiej. Po sannie czekało już na nas rozpalone ognisko ,kiełbaski oraz gorąca kawa i herbata. Przy ognisku były tańce i śpiewy. Wróciliśmy do domy pełni wrażeń.

 

02. 03. 2011r.

 

Białostocki Ośrodek Kultury w kawiarni "Fama" jak co roku przygotował Przegląd Dorobku Artystycznego Seniorów SENIORADA 2011 . Chór UTW  w Senioradzie wziął udział po raz pierwszy i spotkał się z bardzo ciepłym przyjęciem,  a występ naszych chórzystów nagrodzono gromkimi brawami.

 

03. 03. 2011r.

 

Ten dzień jest szczególny dla słuchacz UTW. W auli Wydz. Prawa studenci wysłuchali wykładu ppor. Andrzeja Baranowskiego rzecznika Komendy Wojewódzkiej Policji w Białymstoku. Wykład składał się z dwóch części:

1.Stan bezpieczeństwa na drogach województwa podlaskiego w 2010r.;

2.Zdarzenia kryminalne w okresie ostatnich 2-ch lat ze szczególnym zwróceniem uwagi na oszustwa ludzi starszych, poprzez stosowanie różnych metod; na wnuka, kradzież na wyrwę,na sąsiada i inne.

 

W tym też dniu odbyło się NADZWYCZAJNE  WALNE ZEBRANIE SPRAWOZDAWCZO-WYBORCZE CZŁONKÓW  UNIWERSYTETU TRZECIEGO WIEKU W BIAŁYMSTOKU.

 

09. 03. 2011r.

 

Biblioteka Uniwersytecka im. J. Giedroycia zaprosiła naszych słuchaczy na ciekawy wykład dr Iwony Wrońskiej

pt. "TRAKTAT LIZBOŃSKI " cz. I

 

10. 03.2011r.

 

W sali koncertowej Uniwersytetu Muzycznego im. F. Chopina odbył się pierwszy koncert w tym semestrze przygotowany przez Wydz. Instrumentalno-Pedagogiczny tej uczelni dla naszych słuchaczy. Wystąpili studenci kierunku Wokalistyki. Pod kierunkiem wykładowców - Krzysztofa Kiercula i Adama Kondratowicza. Opiekę artystyczną sprawował prof. n. Cezary Szyfman.

 

15. 03. 2011r.

 

Muzeum Wojska w ramach zajęć fakultatywnych przygotowało nam wystawę pt. "Umundurowanie wojskowe" oraz wykład kustosza muzeum Dariusza Kołbana.

 

14. 03. 2011r.

 

Grupa seniorek zaangażowanych w realizacji projektu SIC -/międzynarodowego/, uczestniczyła w pełnym wrażeń wyjeździe do hiszpańskiej CEUTY, zwiedzono również TANGER w Maroku. Wrażenia były niesamowite. Pobyt trwał do 20 marca br.

 

17. 03. 2011r.

 

W auli Wydz. Prawa studenci UTW spotkali się na kolejnym wykładzie programowym. Dr inż. arch. Jarosław Szewczyk z Politechniki Białostockiej wygłosił wykład pt. "GINĄCA ARCHITEKTURA PODLASIA".

Po wykładzie słuchacze wysłuchali koncertu w wykonaniu chóru młodzieżowego z XI LO im. Rotmistrza Pileckiego pod dyr. Anny Sienkiewicz.

 

24. 03. 2011r.

 

Muzeum Rzeźby Alfonsa Karnego w ramach zajęć fakultatywnych przygotowało słuchaczom UTW wystawę malarstwa Stanisława Baja  "PODLASIE" /portret i pejzaż/. Dorobek artystyczny S. Baja obejmuje malarstwo, rysunek ,a także grafikę. Dominują wśród prac portrety oraz pejzaże, których inspiracją była miejscowość Dołhobrody na Podlasiu oraz jej mieszkańcy.

 

26. 03. 2011r.

 

Grupa turystów  UTW pod przewodnictwem Waldemara Malewicza wyruszyła na rajd wyjazdowy "W DOLINIE NIETUPY" na trasie: Krynki, Kruszyniany, Sanniki. Śliczną pogodę do wędrówki jak zawsze zapewnia nasz niezawodny przewodnik Waldzio. Wędrując zwiedziliśmy: Kruszyniany - Meczet, mizar; Sanniki - rezerwat "Nietupa"; wędrowaliśmy brzegiem rzeki Nietupa. Ogółem przeszliśmy trasę ok.10 km.

 

31.03.2011r.

 

Do auli Wydz. Prawa licznie przyszli słuchacze UTW na wykład prof. dr hab. Jerzego Kopani - Rektora Wyższej Szkoły Administracji Państwowej w Białymstoku. Temat wykładu "Główne problemy etyczne XXI wieku" .

Po wykładzie młodzież z teatru "ATAK" WOAK wystąpiła z programem artystycznym przygotowanym pod kierunkiem Ewy Jakubaszek.

 

02. 04. 2011r.

 

W ramach sobotnich spacerów "Poznajemy swoje miasto" sekcja turystyczna UTW w Białymstoku zwiedziła : Kościół Ducha Świętego , Izbę Pamięci Sybiraków, Muzeum Sybiraków oraz Pomnik -Grób Nieznanego Sybiraka.

 

06. 04. 2011r.

Kierownictwo Biblioteki Uniwersyteckiej zaprosiło słuchaczy UTW na wykład edukacyjny  dr Iwony Wrońskiej "TRAKTAT LIZBOŃSKI " cz.II. W bardzo ciekawy sposób zaprezentowany został powyższy temat.

 

07. 04. 2011r.

 

Kolejny wykład programowy zgromadził wielu słuchaczy w auli Wydz. Prawa .Temat, który został przedstawiony "Zioła w tradycyjnych ogródkach przydomowych" zainteresował bardzo posiadaczy działek i ogródków przydomowych. Mgr. Stanisław Kryński z Muzeum w Ciechanowcu w sposób przystępny zaprezentował temat. Po wykładzie wystąpił Kabaret Seniorów z Czarnej Białostockiej.

 

 

09. 04. 2011 r.

 

Rajd sekcji turystycznej UTW pod przewodnictwem Waldemara Malewicza programowo wybrał "POWSTAŃCZE ECHA 1863" trasa prowadziła : Królowy Most, Kołodno, Królowe Stojło, Kopna Góra i Rezerwat Taboły. Wyprawa miała na celu nie tylko poznawanie przyrody, ale też zapoznanie się z historią walk stoczonych w czasie powstania styczniowego na naszym terenie.

 

 

12. 04. 2011 r.

 

Pasjonaci militariów i historii spotkali się na kolejnych zajęciach fakultatywnych w  Muzeum Wojska, aby wysłuchać wykładu nt. "Wyposażenie i oporządzenie LWP" kustosza Piotra Karczewskiego.

 

 

14. 04. 2011 r.

 

Spotkanie seniorów z UTW na zajęciach fakultatywnych w siedzibie Muzeum Podlaskiego w Ratuszu,  gdzie mieliśmy okazję obejrzeć malarstwo i fotografię z okresu PRL.

 

 

17. 04. 2011 r.

 

Sekcja turystyczna PTTK "Senior" pod przewodnictwem Izy Walentynowicz z OR PTTK  w Białymstoku wzięła udział w obchodach Niedzieli Palmowej we wsi Łyse na Kurpiach.

 

 

28. 04. 2011 r.

 

Temat wykładu "POCHODZENIE TAŃCA FLAMENCO" zgromadził w auli U w B liczną grupę słuchaczy. Wykład przeprowadziła dr Dorota Frasunkiewicz z Wyższej Szkoły Finansów i Zarządzania ,Wydział Zarządzania i Marketingu .Z wielką przyjemnością studenci wysłuchali wykładu na temat historii i życia cyganów oraz pochodzenia tańca flamenco. Po wykładzie swój program   zaprezentował Kabaret Seniorów "Szpilka " z WOAK  w Białymstoku.

 

 

05. 05. 2011 r.

 

Niezwykły koncert na Uniwersytecie Muzycznym w Białymstoku dla słuchaczy UTW. Występ kwartetu fortepianowego z klasy kameralistyki prof. Jerzgo Maciejewskiego oraz chóru " Astra " Uniwersytetu Trzeciego Wieku pod batutą Oksany Dziadul. Wystąpiły również recytatorki z sekcji teatralnej oraz tancerki tańca cygańskiego pod kier. Adriany Bielickiej i tańca  hawajskiego pod kier. Małgorzaty Samojlik. Koncert prowadziły Małgorzata Bielicka /UMFC/ i Krystyna Szner / UTW/.

 

 

07. 05. 2011 r.

 

W Domu Kultury "Zachęta " w Białymstoku odbył się występ sekcji teatralnej UTW " TUWIMIADA". Słuchaczki tej sekcji zaprosiły na wstępie wszystkich Gości zebranych w klubie do kawiarni literackiej, takiej samej w jakiej tworzył większość swoich utworów Julian Tuwim .Następnie pięknie zaprezentowały jego utwory.

 

 

11. 05. 2011r.

 

54 słuchaczy UTW  uczestniczyło w wycieczce ekumenicznej do Drohiczyna i Grabarki.Wycieczkę z ramienia UTW prowadziła nasza koleżanka Danuta Łada, a przewodnikiem był jak zawsze niezawodny Waldemar Malewicz.Realizacja programu wycieczki przebiegała w cudownej pogodzie, soczystej zieleni lasów i łąk, pól przystrojonych tysiącem barw kwiatów, cisza, powietrze i o czym można marzyć jeszcze. Wzmocnieni duchowo wróciliśmy do domu.

 

 

12. 05. 2011r.

 

Na Uniwersytecie w auli Wydz. Prawa ks. dr Dariusz Wojtecki z Archidiecezjalnego Wyższego Seminarium Duchownego w Białymstoku wygłosił wykład pt. "Jana Pawła II - Orędzie do rodaków w kontekście Jego Beatyfikacji" .W swoim wykładzie ks. Wojtecki przypomniał nam postać dobrze znaną, bliską oraz cenioną nie tylko w Polsce, ale również na całym świecie, w różnych kręgach narodowych, kulturowych i wyznaniowych. Wspaniałym uzupełnieniem wykładu był występ Chóru Parafii św. Kazimierza w Białymstoku.

 

 

14. 05. 2011 r.

 

Członkowie sekcji turystyki pieszej i sekcji PTTK "Senior" pod przewodnictwem Waldemara Malewicza przeżyli wspaniałą przygodę na rajdzie " Kładkami w Narwiańskim Parku Narodowym ". Trasa rajdu prowadziła : Kruszewo - Śliwno oraz 1,1 km do Waniewa przez kładki połączone w kilku miejscach promami, które własnymi siłami musieliśmy obsługiwać, pociągając odpowiednio za specjalne liny. Była wspaniała zabawa.

 

17. 05. 2011 r.

W ramach zajęć fakultatywnych Muzeum Wojska przygotowało słuchaczom UTW interesującym  się historią temat wykładu " Kontrowersje wokół zamachu majowego", który przeprowadził kustosz muzeum Józef Waczyński.

 

 

18. 05. 2011r.

 

Współpraca UTW z Biblioteką Uniwersytecką w Białymstoku , słuchacze wysłuchali wykładu dr Ireny Wrońskiej nt. " Swoboda przepływu osób w Unii Europejskiej".

 

 

19. 05. 2011 r.

 

Odbyły się już ostatnie zajęcia fakultatywne w siedzibie Muzeum Podlaskiego w Ratuszu zaplanowane na 2010/2011r..Kustosz muzeum mgr Beata Mróz przeprowadziła wykład pt. "Odkrywanie Podlasia i Podlasianie w sztuce" wraz z pokazem slajdów na temat życia i twórczości Henryka Szczyglińskiego polskiego malarza i grafika.

 

 

19. 05. 2011 r.

 

"Językowy kalejdoskop seniorów "odbył się w białostockim Hotelu Gołębiewski.Słuchacze Uniwersytetu Trzeciego Wieku spotkali się tam, aby zaprezentować swoje umiejętności językowe. Spotkanie zorganizowała i prowadziła nasza słuchaczka i lektorka języka angielskiego Helena Łukaszewicz.

 

 

21. 05.2011 r.

 

W ramach spacerów sobotnich "Poznajemy swoje miasto" sekcja turystyczna UTW wybrała się zwiedzić jedną z dzielnic miasta Białegostoku - dzielnicę Dojlidy. O historii zabytków tej dzielnicy wspaniale i z dużą wiedzą opowiadał nasz nieoceniony przewodnik Waldemar Malewicz.

 

 

26. 05. 2011 r.

 

W Centrum Konferencyjnym "Trzy sosny" odbyło się oficjalne rozpoczęcie spotkania edukacyjnego w ramach Projektu SIC - Seniors Inter - Cultural Coctail / Międzykulturowy Koktail Seniorów/. W projekcie uczestniczą partnerzy z następujących krajów: Francja, Finlandia, Hiszpania, Włochy oraz Polska. Po części oficjalnej , odbył się wykład prof. dr hab. inż . Mestwina Kostki nt. " Podlasie centrum dziedzictwa naturalnego i kulturalnego Europy".

 

26. 05. 2011 r.

 

 

Wykład słuchaczom UTW w auli Wydz. Prawa U w B nt. "Nowe blaski  Vit. D " wygłosiła doc. dr Beata Wojszel z Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku. Po wykładzie wystąpił zespół akordeonowy "TRIO" z Czarnej Wsi Kościelnej.

 

 

02. 06. 2011 r.

 

Słuchacze UTW w auli Wydz. Prawa wysłuchali kolejnego tematu programowego pt. " Biblioteki w życiu społecznym". Wykład przeprowadził mgr Marcin Pędich, z jego informacji poznaliśmy architekturę gmachów bibliotek począwszy od starożytności po wiek XXI.

Po wykładzie obejrzeliśmy prezentację Samorządowego Ogniska Baletowego pod kier. Doroty Kałużny.

 

 

10. 06. 2011 r.

 

W Warszawie w Ośrodku Kultury "Świt" uroczyście rozpoczęto IV Juwenalia III Wieku, wzięło w nich udział 25 organizacji samorządowych w tym 18 Uniwersytetów Trzeciego Wieku. Każda z organizacji mogła wystąpić w regulaminowo ustalonych kategoriach. Nasz uniwersytet zgłosił na występy chór "Astra", z sekcji teatralnej spektakl poetycki , sekcję tańca cygańskiego oraz z sekcji malarskiej "Kolor" i "Pędzel" po 3 obrazy. Po dwudniowych przesłuchaniach zespołów werdykt dla nas był następujący: chór pod batutą Oksany Dziadul zajął I miejsce i zdobył główną nagrodę. Malarka Danuta Łopatecka otrzymała wyróżnienie za obraz "Praczki".

 

 

11. 06. 2011r.

 

"Pamiętajcie o ogrodach" to kolejny spacer z cyklu " Poznajemy swoje miasto ". Po ogrodach i parkach naszego miasta oprowadzał słuchaczy UTW  nasz wspaniały przewodnik Waldemar Malewicz. Wędrówkę rozpoczęto od Parku im. Księcia Józefa Poniatowskiego, następnie Park Planty, Ogród Branickich i Park Centralny.

 

 

16. 06. 2011r.

 

Słuchacze Uniwersytetu Trzeciego Wieku już kolejny raz uroczyście świętowali zakończenie roku akademickiego w plenerze w Białostockim Muzeum Wsi. Podziękowania koleżankom i kolegom zaangażowanym w realizacji projektu SIC, gratulacje chórowi "Astra" za zajęcie I miejsca na Juwenaliach Seniorów w Warszawie. Po części oficjalnej nastąpiła część artystyczna.

 

 

18. 06. 2011r.

 

Odbył się kolejny rajd tematyczny grupy turystycznej seniorów "WYPRAWA PO RACUCHY" pod opieką organizatorów Mari Wójcickiej i przewodnika Waldemara Malewicza. Nasz niezawodny Waldzio już po trasie  wyjaśniał nam tajemnice historyczne i przyrodnicze  naszej pięknej Puszczy Knyszyńskiej. Dotarliśmy do Pani Teresy Pryzmont , która przygotowała turystom poczęstunek regionalny : racuchy, naleśniki z truskawkami i serem, kompot, kawa lub herbata.

 

 

24. 06. 2011 r.

 

Grupa 25 osób z UTW wyjechała na wczasy do Sztutowa pod opieką Danuty Łady ,turnus trwał do 01.07.2011r. Danuta zadbała o to , aby pobyt na wczasach był bardzo urozmaicony. Organizowano wyprawy krajoznawcze do pobliskich miejscowości: Stegny, Krynica Morska, Frombork, Mikoszewo, Kąty Rybackie i inne.

 

 

26. 06. 2011 r.

 

W tym dniu słuchacze UTW rozpoczęli swoją wizytę edukacyjną w OULU w Finlandii, która trwała do 01.07.2011r. Oulu jest jednym z partnerów Projektu SIC " Seniors Inter Cultural Cocktail ".

 

 

16. 07. 2011 r.

 

Członkowie i sympatycy sekcji turystycznej PTTK " Senior "pod przewodnictwem Pani Anny Wiatrowskiej przewodnika PTTK w Białymstoku zwiedzali Wasilków, Świętą Wodę, Górę Krzyży. O losach i historii obiektów sakralnych ciekawie opowiadała przewodniczka.

 

 

30. 07. 2011 r.

 

Członkowie sekcji turystyki pieszej i sympatycy wyjechali na rajd autokarem po " Korycińskie sery ".Od miejscowości Romaszówka rozpoczął się rajd pieszy przez Szumowo i Aulakowszczyznę zawędrowaliśmy  do Gorszczyzny gdzie w gospodarstwie  państwa Krystyny i Andrzeja  Łukaszuków czekały na nas pyszne korycińskie sery.

 

 

13. 08. 2011 r.

 

Przed kolejną rocznicą " Cudu nad Wisłą "/15.08./ obchodzoną jako Dzień Wojska Polskiego grupa turystów pieszych UTW pod przewodnictwem Waldemara Malewicza wędrując po mieście Białystok poznawała miejsca ściśle związane z wojskiem.

 

 

31. 08. 2011 r.

 

41 słuchaczy UTW wyjechało na wczasy nad morze do Jastrzębiej Góry .Grupą opiekowała się Janina Mucha organizatorka wypoczynku. Turnus trwał do 10.09.br. Program pobytu starano się wczasowiczom urozmaicić. Zorganizowano 2 wycieczki autokarowe z przewodnikiem do Trójmiasta i na Półwysep Helski. Później wybrano się do Szwajcarii Kaszubskiej. Było również spotkanie z rodzinną kapelą kaszubską  "Kapela Jeka" ze Strzelna.

 

 

17. 09. 2011 r.

 

Członkowie sekcji turystyki pieszej i sympatycy z przewodnikiem Waldemarem Malewiczem wyruszyli na kolejny swój rajd po trasie Dorożki - Doktorce - Strabla. Zwiedzano atrakcje turystyczne  o których pięknie opowiadał Waldek.

 

06. 10. 2011 r.

 

 

W auli Wydz. Prawa Uniwersytetu w Białymstoku odbyła się już po raz 18-ty uroczysta inauguracja roku akademickiego na Uniwersytecie Trzeciego Wieku w Białymstoku. Po powitaniu gości i słuchaczy, po części oficjalnej, Prezes UTW Elżbieta Urban ogłosiła Rok Akademicki 2011/2012 za rozpoczęty.

Wykład inauguracyjny wygłosił prof. dr hab. Sławomir Bakier pt." Współczesna żywność - zagrożenia i szanse ". Po wykładzie wystąpił chór UTW "Astra" z koncertem.

 

 

11. 10. 2011 r.

 

Uniwersyteckie Muzeum Przyrodnicze im. A.Myrchy w Białymstoku w ramach zajęć fakultatywnych zaprosiło słuchaczy UTW na zwiedzenie wystaw muzealnych z przewodnikiem.

 

 

13. 10. 2011 r.

 

Wycieczka słuchaczy UTW do Muzeum Ikon w Supraślu. Podziwialiśmy bogate zbiory w szczególnie nastrojowej atmosferze.

 

 

12 - 17.10. 2011 r.

 Wizyta edukacyjna w Paryżu  w ramach Projektu SIC grupy 10 słuchaczy z Uniwersytetu Trzeciego Wieku. Gościli nas partnerzy projektu z Centre Medem - Arbeter Ring.  Międzynarodowe spotkanie w Paryżu pozwoliło nam poznać w Center Medem historię i kulturę żydowską oraz francuską. Uczestniczyliśmy w warsztatach kulinarnych, tanecznych i wokalnych. Zwiedzaliśmy Paryż stolicę Francji.

 

 

18. 10. 2011 r.

 

Muzeum Wojska przygotowało wykład naszym słuchaczom interesującym się  historią pt."Enigma i polscy kryptolodzy". Wykładowcą był Henryk Rembiszewski Wiceprezes Zarządu Okręgu ŻAK

 

 

19. 10. 2011 r.

 

Słuchacze UTW spotkali się w Bibliotece Uniwersyteckiej im. J. Giedroycia  na wykładzie pt. "Prezydencja Polski w Unii Europejskiej" - dr Iwony Wrońskiej z Wydziału Prawa Uniwersytetu w Białymstoku.

 

 

20. 10. 2011 r.

 

Wykład słuchaczom UTW "O poezji w Białymstoku" wygłosiła mgr Elżbieta Kozłowska - Świątkowska z Uniwersytetu w Białymstoku.

 

Po wykładzie odbyło się Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków Uniwersytetu Trzeciego Wieku.

 

 

21. 10. 2011r.

 

W Klubie "Gaj" w Białymstoku otwarto wystawę pt. "Malarstwo i poezja Grupy Pędzel" prac członków Sekcji Malarskiej Grupy "Pędzel" działającej na Uniwersytecie Trzeciego Wieku.

 

 

27. 10. 2011 r.

 

Wojewódzki Dzień Seniora jest okazją  by powiedzieć seniorom jak bardzo są ważni i jak wiele zrobili i nadal robią dla regionu, dla innych. Podczas uroczystości seniorzy otrzymali odznaczenia i dyplomy. Z naszego UTW dyplomy otrzymało 6 naszych koleżanek.

 

 

05. 11. 2011 r.

 

W ramach cyklu "Poznajemy swoje miasto" grupa 27 słuchaczy UTW pod przewodnictwem Waldemara Malewicza zwiedzała cmentarze i obiekty sakralne w dzielnicy Wygoda w Białymstoku.

 

 

07. 11. 2011 r.

 

W Uniwersyteckim Muzeum Przyrodniczym im. Andrzeja Myrchy w Białymstoku odbyły się kolejne zajęcia fakultatywne pod przewodnictwem mgr Wiesława Mikuckiego kierownika Muzeum. Zwiedzaliśmy wystawy: rafy koralowe, przyroda rejonów polarnych, życie na ziemi , sale puszcz np. Knyszyńskiej  i inne.

 

 

08. 11. 2011 r.

 

Miejski Dzień Seniora odbył się w Auli Magna Pałacu Branickich  pod patronatem Prezydenta Białegostoku dr hab. Tadeusza Truskolaskiego. W uroczystości uczestniczyło 200 seniorów w tym 38 wyróżnionych za swoją aktywną działalność. Z Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Białymstoku listy gratulacyjne i albumy otrzymało 6 naszych koleżanek.

 

08. 11. 2011 r.

 

Spotkanie z Robertem Sadowskim dyrektorem Muzeum Wojska w Białymstoku pozwoliło poznać  tajemnice "Syberi wczoraj i dziś" i plany związane z utworzeniem muzeum zesłańców.

 

 

10. 11. 2011 r.

 

W auli Wydziału Prawa Uniwersytetu w Białymstoku odbył się ciekawy wykład nt. "Krakowski pomnik Branickich - apogeum ideowe przedsięwzięć artystycznych rodu Branickich - Grifitów" .Wykładowca ks.kan.dr Jan Nieciecki w swoim wykładzie nawiązał do losów rodziny Branickich. Słuchacze z ogromnym skupieniem wysłuchali prelegenta. Po wykładzie wystąpił zespół z WOAK " Małe Kurpie " pod kier. Grażyny Kuklińskiej.

 

 

17. 11. 2011 r.

 

Obchody Dnia Seniora 2011 r. na Uniwersytecie Trzeciego Wieku, słuchacze i goście zaproszeni spotkali się w restauracji "Venessa". Uroczystość otworzyła Prezes UTW Elżbieta Urban. Następnie aktywnym słuchaczkom i słuchaczom za pracę społeczną na rzecz uniwersytetu wręczono podziękowania /6-ciu osobom/. Po części oficjalnej nastąpiła część artystyczna, a po niej wesoła zabawa.

 

 

24. 11. 2011 r.

 

Prof. dr hab. Edmund Dmitrow z Uniwersytetu w Białymstoku wygłosił wykład w auli Wydz. Prawa U w B "Jedwabne jako miejsce pamięci". Pogrom w Jedwabnem - masakra żydowskich mieszkańców miasteczka dokonała się 10 lipca 1941 roku. Podczas wykładu dowiedzieliśmy się o tle historycznym tego mordu, liczbie ofiar mordu i innych aspektach.

Po wykładzie słuchacze wysłuchali kilka utworów muzycznych, zagranych na akordeonie przez Kacpra Stalewskiego ucznia klasy V Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej II stopnia im. I. J. Padarewskiego, pod kier. prof. Jerzego Kozłowskiego.

 

 

24. 11. 2011 r.

 

Spotkanie słuchaczy w Muzeum Historycznym, gdzie zaprezentowano zbiór pamiątek  po Józefie Blicharskim - białostockim malarzu i pedagogu. Zwiedzaliśmy sale w których prezentowano obrazy olejne malarza, kolekcję grafik, widoków Białegostoku i innych cennych pamiątek po malarzu. Obejrzeliśmy także film dokumentalny o Artyście,  którego autorką jest Beata Hyży - Czołpińska.

 

 

29. 11. 2011 r.

 

Wernisaż obrazów grupy malarskiej "Pędzel " w Klubie Garnizonowym połączony z " andrzejkową " nastrojową poezją.

 

 

01. 12. 2011 r.

 

Koncert pt. "Oczarowani śpiewem" dla słuchaczy Uniwersytetu Trzeciego Wieku w wykonaniu pedagogów  i studentów Uniwersytetu Muzycznego im. F. Chopina w Białymstoku prowadziła Urszula Kropiewnicka. Usłyszeliśmy utwory" F. Chopina, R. Schumanna, G. Foure, M. Karłowicza, W. A. Mozarta i innych kompozytorów.

 

 

07. 12. 2011 r.

 

Wystawa obrazów sekcji hafciarskiej  "Igłą i nitką malowane" miała swój wernisaż  w Klubie "Zenit" w Białymstoku.

Prace  słuchaczek Uniwersytetu Trzeciego Wieku należących do Sekcji Hafciarskiej prowadzonej przez naszą koleżankę Barbarę Kierkowską , zaprezentowane na wystawie ,oceniono bardzo wysoko - za  ich piękno wykonania. Uroczyste otwarcie wystawy uświetnił recital naszej koleżanki Zofii Pytel- Król. Wystawę prac można było oglądać do 21.12.2011r.

 

 

07. 12 2011 r.

 

Kolega Waldemar Malewicz renomowany przewodnik PTTK, słuchacz Uniwersytetu Trzeciego Wieku zwyciężył w konkursie na Najsympatyczniejszego Seniora  w ramach projektu " BAJKOWA EUROPA ŁĄCZY POKOLENIA". Gratulujemy !

 

 

10. 12. 2011 r.

 

Sekcja turystyki pieszej UTW i turyści sympatycy pod przewodnictwem Waldemara Malewicza wyruszyli na wycieczkę autokarową do Bielska Podlaskiego i okolic. Zwiedzono wiele zabytków i ważnych historycznie miejsc. O historii zabytków i losach mieszkańców ziemi bielskiej w sposób profesjonalny i przygotowany przekazał uczestnikom wycieczki nasz niestrudzony Waldemar.

 

 

13. 12. 2011 r.

 

 

Wystawa w Muzeum Wojska prezentowała najnowszą ekspozycję " Stan wojenny, 30 lat po...". Kustosz muzeum, autor wystawy pan Marcin Koziński omówił kolejno zgromadzone eksponaty. Eksponaty uzyskano na wystawę po ogłoszonym konkursie przez Muzeum Wojska w Białymstoku.

 

 

15. 12. 2011 r.

 

Kolejny wykład  w auli Wydz. Prawa zgromadził liczną rzeszę słuchaczy UTW. Temat " Zdrowe starzenie się z perspektywy geriatrii" zainteresował wszystkich. Pani prof. dr hab. Barbara Bień z Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku w sposób bardzo przystępny przybliżyła słuchaczom zagadnienia związane ze zdrowym sposobem  starzenia się.

Po wykładzie Chór Mieszany im. St. Moniuszki z WOAK w Białymstoku  pod dyr. prof. Jerzego Śródkowskiego wykonał piękny koncert .

 

 

16. 12. 2011 r.

 

Przyjazne babcie z Uniwersytetu Trzeciego Wieku z kierowniczką tej sekcji Elżbietą Urban były na spotkaniu wigilijnym w Domu Dziecka nr1 w Supraślu.

 

 

17. 12. 2011 r.

 

Członkowie sekcji turystycznej PTTK "Senior" spotkali się w lesie na Pietraszach , aby tradycyjnie podzielić się opłatkiem i złożyć sobie wzajemnie życzenia. Danuta Łada przeczytała Dekalog św. Franciszka, który jest patronem turystów.

 

 

19. 12. 2011 r.

 

W pięknej świątecznej oprawie słuchacze Uniwersytetu Trzeciego Wieku spotkali się w restauracji "Venessa', aby być razem i móc przełamać się opłatkiem składając przy tym sobie wzajemnie życzenia. Gości i studentów powitała serdecznie Prezes Elżbieta Urban. Zebrani z przyjemnością wysłuchali i obejrzeli program artystyczny

pt."Jasełka na wesoło" w wykonaniu dzieci i młodzieży z Domu Dobrego Pasterza w Białymstoku. Chór "Astra" wykonał kilka pięknych kolęd.

 

 

 

 

 

/H.K/

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 
 
© 2011 Uniwersytet Trzeciego Wieku w Białymstoku
Ten projekt został zrealizowany przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej. Projekt lub publikacja odzwierciedlają jedynie stanowisko ich autora i Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za umieszczoną w nich zawartość merytoryczną.