Kalendarium Strona główna / Kalendarium / 2007 - 2004 

ROK 2007


Kwiecień 2007 r.

Zawarta została umowa o współpracy pomiędzy UTW w Białymstoku a UTW Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie ; wspólnie był realizowany roczny projekt dofinansowany przez Polsko-Amerykańską Fundację Wolności za pośrednictwem Fundacji dla Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie pod tytułem: INTEGRACJA REGIONÓW, POKOLEŃ I UNIWERSYTETÓW TRZECIEGO WIEKU, CZYLI- PODLASIE TAK ! ALE NIE MA JAK WARSZAWA.


Czerwiec 2007 r.

Wyjazd do Parlamentu Europejskiego w Brukseli 6 członków naszego UTW, którzy wygrali konkurs ogłoszony przez Biuro Poselskie Eurodeputowanej prof. Barbary Kudryckiej „Seniorzy w Unii Europejskiej, moje doświadczenia i oczekiwania”.


Lipiec 2007 r.

Wczasy w ogrodach działkowych.


30.08.07-02.09.07 r.

Wycieczka członków UTW na trasie Częstochowa- Kraków-Wieliczka- Wadowice-Kalwaria Zebrzydowska.


11.10.2007 r.
Inauguracja roku akademickiego 2007/2008w Auli Wydziału Prawa UwB.

24.10.07-25.10.07 r.

Wyjazd do Warszawy 30 członków naszego UTW na konferencję inaugurującą partnerski projekt ”Podlasie tak, ale nie ma jak Warszawa”. Na konferencji, która odbyła się w gmachu SGH, zaprezentowaliśmy na pokazie audiowizualnym dotychczasowy dorobek naszego Uniwersytetu, a także staraliśmy się pokazać naszego Podlasia czar. Potem był wykład Pani Xymeny Zaniewskiej nt. Architektura powojennej Warszawy. Wieczorem w klubie studenckim odbyło się niezapomniane spotkanie integracyjne, połączone z recytacją poezji słuchaczy i wspólnymi śpiewami. Nasi warszawscy przyjaciele przyjmowali nas bardzo gościnnie i serdecznie; pokazali nam Starówkę, Zamek królewski, Pałac w Wilanowie, Łazienki; niezapomnianym przeżyciem było wspólne zwiedzanie Muzeum Powstania Warszawskiego, po którym oprowadzani byliśmy przez czterech byłych powstańców.


7.11.2007 r.
Dzień Seniora w UTW w Restauracji Venessa w Białymstoku.

Listopad 2007 r.

Kulig do Białowieży dla członków UTW : w imprezie uczestniczyli także młodzi studenci z Koła Andragogiki i Gerontologii Wydziału Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu w Białymstoku współpracujący z naszym UTW.


19.12.2007 r.
Wieczór wigilijny UTW w Restauracji „Santana „ w Białymstoku.

29.12.2007 r.
Spotkanie Noworoczne UTW w Restauracji „Santana „ w Białymstoku. 

 

ROK 2006


02.03.2006 r.

Odbyło się Walne Sprawozdawczo - Wyborcze Zebranie Członków; wybór nowego Zarządu, Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego. Nowym Prezesem UTW została Pani Alicja Temler.


26.05.2006-04.06.2006 r.

Udział UTW w IV Podlaskich Dniach Rodziny organizowanych przez Urząd Marszałkowski w Białymstoku; wystawa prac malarskich i hafciarskich UTW w Sali Filharmonii w Białymstoku.


Lipiec 2006 r.
Wczasy na ogrodach działkowych.

Wrzesień 2006 r.

UTW wziął udział w konferencji „ Zostawić ślad na ziemi” z okazji 80 urodzin i 55 rocznicy pracy naukowej prof. dr hab. Wojciecha Pędicha.


12.10.2006 r.
Inauguracja roku akademickiego 2006/2007 w Auli Głównej Wydziału Prawa UwB przy ul. Mickiewicza1.

08.11.2006 r.

Dzień Seniora w UTW w Restauracji Venessa, połączony z obchodami Dnia Niepodległości.


19.12.2006 r.
Spotkanie Opłatkowe UTW w Restauracji Venessa.

28.12.2006 r.
Spotkanie Sylwestrowe UTW w Restauracji Venessa. 

 

ROK 2005


Lipiec 2005 r.
Wczasy w ogrodach działkowych

13.10.2005 r.
Inauguracja roku akademickiego w Auli Wydziału Prawa Uniwersytetu w Białymstoku.

11.11.2005 r.
Obchody Dnia Niepodległości połączone z Dniem Seniora UTW w kawiarni „ Cechowa”.

17.12.2005 r.

Odbyło się Spotkanie Opłatkowe słuchaczy UTW w Restauracji „Venessa”.


Grudzień 2005 r.
Rozpoczęcie akcji „Bank Żywności”.

28.12.2005 r.

Odbyło się Spotkanie Sylwestrowe słuchaczy UTW w Restauracji „Venessa”
 

 

ROK 2004


15.01.2004r.

Politechnika Białostocka zorganizowała dla słuchaczy UTW w lokalu swojej uczelni wykład „Architektura – dlaczego jest jaka jest” oraz koncert Chóru Politechniki Białostockiej.


5.03.2004r.

Gazeta Współczesna podała, że w plebiscycie „Osobowości Roku 2003” Miasta Białegostoku prezes UTW Czesław Kryszkiewicz uzyskał 1010 punktów i zajął II miejsce.


11.03.2004r.

Wyższa Szkoła Finansów i Zarzadzania w Białymstoku w swojej uczelni zorganizowała dla słuchaczy UTW wykład „Królestwo Polskie w latach 1833-1841” oraz koncert chóru.


6-19.03.2004r.

Seniorzy UTW licznie uczestniczyli w imprezach z okazj DNI KULTURY KRESOWEJ w Białymstoku


1.04.2004r.

Odbyło się Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków w sprawie nadania UTW statusu organizacji pożytku publicznego.


27–29.05.2004r.
Uroczyste obchody jubileuszu X-lecia działalności UTW w Białymstoku.

1–31.07.2004r.
Odbyły się dwa turnusy wczasów na ogrodach działkowych, zorganizowane i prowadzone przez Kazimierę Chilecką.

1.10.2004r.

Obchody „Dnia Seniora” zorganizowane pod patronatem Prezydenta Miasta Białegostoku.


14.10.2004r.

Inauguracja roku akademickiego 2004/2005 słuchaczy UTW w Wyższej Szkole Ekonomicznej w Białymstoku.


23.11.2004r.
Obchody Dnia Seniora UTW i Święta Niepodległości zorganizowane w „Kręgu”.

21.12.2004r.

Zorganizowano Spotkanie Opłatkowe dla słuchaczy UTW w kawiarni „Cechowa”.


28.12.2004r.

Spotkanie Sylwestrowe dla słuchaczy UTW zorganizowane w kawiarni „Cechowa”.


 
 
© 2011 Uniwersytet Trzeciego Wieku w Białymstoku
Ten projekt został zrealizowany przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej. Projekt lub publikacja odzwierciedlają jedynie stanowisko ich autora i Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za umieszczoną w nich zawartość merytoryczną.