Kalendarium Strona główna / Kalendarium / 2009 - 2008 


                                       KALENDARIUM ROK 2008


od marca 2008

Uniwersytet Trzeciego Wieku w Białymstoku realizował zadanie z zakresu pomocy społecznej pn. „ Wyjdź z domu - nie bądź sam” dotowane przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku.
Projekt hasłowo został nazwany Nordic Walking – marsze nordyckie – chodzenie z wykorzystaniem kijków. W ramach zadnia zakupiono 60 par kijów teleskopowych i zorganizowano szkolenia z techniki chodzenia dla 60 słuchaczy. Słuchaczka Maria Wójcicka w Warszawie ukończyła kurs z zakresu „Nordic Walking” i jest uprawniona do prowadzenia dalszych szkoleń oraz zajęć.


8-9-10.05.2008

Odbyło się spotkanie Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Białymstoku i Uniwersytetu Trzeciego Wieku przy Szkole Głównej Handlowej w Warszawie w ramach wspólnego projektu „ Integracja regionów, pokoleń i UTW – czyli Podlasie tak, ale nie ma jak Warszawa”. Przyjechało z Warszawy 30 członków UTW SGH.

8 maja – wykład Pana Andrzeja Lechowskiego - Dyrektora Muzeum Podlaskiego „Gawęda historyczna z dziejów Podlasia” w Auli Prawa UwB przy ul. Mickiewicza 1 i wieczór integracyjny w Restauracji „Venessa” przy ul. Mickiewicza 44

9 maja - wyjazd szlakiem tatarskim do Kruszynian, a wieczorem koncert zespołu folklorystycznego PRYMAKI w Spodkach WOAK w Białymstoku przy ul. Św. Rocha.

10 maja - wycieczka do Białowieży


09-10-11.06.2008

Odbyła się trzydniowa wycieczka integracyjna w ramach projektu ”Poznajmy się - Integracja Uniwersytetów Trzeciego Wieku Białystok – Suwałki – Augustów". W programie wycieczki było: pierwszego dnia - piesza wędrówka ścieżką „Suchary” po Wigierskim Parku Narodowy i zwiedzanie Klasztoru Kamedułów na Wigrach oraz spotkanie ze słuchaczami UTW w Suwałkach przy ognisku, drugiego dnia - zwiedzanie Smolnik, Stańczyków, Góry Cisowej a wieczorem Suwałk pod przewodnictwem turystycznym członków UTW w Suwałkach, trzeciego dnia - wyjazd do Augustowa i rejs statkiem po jeziorach, spotkanie ze słuchaczami UTW Augustów, spacer po Studziennicznej i ognisko w gospodarstwie agroturystycznym nad Rospudą.


19.08.2008

Na Placu Miejskim przed Ratuszem słuchacze Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Białymstoku uczestniczyli w akcji „Namiot Tolerancji”. Swój dorobek prezentowały sekcje: malarska, hafciarska, teatralna, gimnastyki chińskiej, turystyczne, marsz z kijkami - Nordic Walking.


17.08.2008

W Ciechanowcu odbyło się Święto Chleba. W imprezie wzięli udział słuchacze Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Białymstoku. Pobyt w Ciechanowcu był okazją do obejrzenia ceremonii dożynkowych, występów zespołów oraz dał możliwość uczestniczenia w prezentacjach kulinarnych.


13-14.09.2008

Odbyła się 2 dniowa wycieczka na trasie Warszawa - Powsin - Żelazowa Wola – Arkadia - Nieborów. Na wycieczkę pojechało 48 słuchaczy naszego Uniwersytetu. Zadanie zostało dofinansowane ze środków PERON przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Białymstoku. Uczestnicy zwiedzili Ogród Botaniczny PAN w Powsinie, Stare Miasto w Warszawie, Bazylikę Katedralną, Rynek i Muzeum w Łowiczu, Park ze Świątynią Diany w Arkadii, pałac i park w Nieborowie oraz wysłuchali koncertu w Żelazowej Woli. Obejrzeli farsę pt. „Ośle lata” w Teatrze Kwadrat w Warszawie. Słuchacze UTW wzbogacili swoją wiedzę o Mazowszu i kulturze łowickiej. Przebywanie w otoczeniu tak pięknej przyrody i architektury dostarczyło naszym słuchaczom wielu pozytywnych przeżyć estetycznych i duchowych.


13-14-15.10.2008

Odbyła się 3 dniowa wycieczka na trasie: Kruszwica, Biskupin, Gniezno, Kórnik. W wycieczce uczestniczyło 43 słuchaczy naszego Uniwersytetu.

Zadanie to zostało dofinansowane ze środków PFRON przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Białymstoku.

Zwiedziliśmy: *Kruszwica - Mysia Wieża, Kolegiata św. Piotra i Pawła, *Strzelno - kościół św. Prokopa, Bazylika św. Trójcy, *Biskupin - starożytna osada, *Wenecja - muzeum kolei wąskotorowej i ruiny zamku, *Gniezno - muzeum początków państwa polskiego, Bazylika Archikatedralna (relikwie św. Wojciecha) i Drzwi Gnieźnieńskie, *Pobiedziska - miniatury szlaku piastowskiego, *Kórnik - zamek należący do elity zabytków klasy I.

Przemierzyliśmy część Szlaku Piastowskiego, spotkaliśmy się z odległą przeszłością z początków Państwa Polskiego, poznaliśmy cenne, najstarsze zabytki sztuki romańskiej, zabytki klasy ”0” związane z początkiem chrześcijaństwa w naszym kraju, oraz zwiedziliśmy zamek ze znakomitymi i unikalnymi zbiorami muzealnymi.

Ponadto poznaliśmy walory krajoznawcze i przyrodnicze części ziemi mazowieckiej, kujawskiej i wielkopolskiej w barwnej szacie złotej jesieni.


09.10.2008

Odbyła się na Uniwersytecie Trzeciego Wieku w Białymstoku uroczysta XV inauguracja roku akademickiego 2008/2009. Uroczystość zaszczycili znakomici goście władz województwa, miasta, duchowieństwa, wyższych uczelni, szkół oraz jednostek współpracujących z naszym Uniwersytetem. Program uroczystości inauguracyjnej wypełniły: Hymn Państwowy, powitanie gości, wystąpienie Prezes UTW Alicji Temler, immatrykulacja słuchaczy I roku, wystąpienia gości zaproszonych, wzruszające wystąpienie Krystyny Szewczyk, przedstawicielki słuchaczy UTW,  wykład inauguracyjny JM prof. dr hab. Jerzego Nikitorowicza Rektora Uniwersytetu w Białymstoku - „Dziedzictwo kulturowe- tradycja - edukacja międzykulturowa”. Gaudeamus igitur odśpiewał i inaugurację uświetnił Chór Mieszany im. St. Moniuszki z WOAK pod dyrekcją profesora Jerzego Śródkowskiego.


11.12.2008

W ramach zajęć fakultatywnych w I semestrze roku 2008/2009 na Uniwersytecie Muzycznym im. Fryderyka Chopina odbył się koncert muzyczny. Studenci Wydziału Instrumentalno – Pedagogicznego w Białymstoku Kawaleryjska 5 - Paweł Pecuszok, Karolina Kuklińska, Krzysztof Szyfman, Marcin Ozga, przy fortepianie Urszula Izbicka, wykonali pieśni, arie, sonaty kompozytorów: Fryderyka Chopina, Wolfgange Amadeusza Mozarta, Krzysztofa Pandereckiego, Ignacego Jana Paderewskiego, Richarda Wagnera, Piotra Czajkowskiego oraz innych autorów. W drugiej części koncertu zatańczyły „Rytmiczki” z Zespołu Szkół Muzycznych im. Ignacego Paderewskiego w Białymstoku ul. Podleśna 2 . Na zakończenie Alicja Temler Prezes UTW w imieniu słuchaczy podziękowała za piękny koncert i pokaz tańców w wykonaniu młodzieży oraz złożyła życzenia z okazji zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia i Nowego Roku 2009. Koncert był wspaniałą ucztą duchową słuchaczy UTW.


02.12.2008

Sekcja turystyki pieszej zorganizowała spotkanie wigilijne na leśnej polanie na Pietraszach. Uczestnicy w liczbie 34 osoby urządzili prawdziwą ucztę wigilijną. Tylko „kuti” było trzy rodzaje i w takich ilościach, że nie sposób było opróżnić naczyń. Ryby wszelakie, sporządzone na różne sposoby, niepowtarzalne śledzie, stół był za mały na wszystkie smakołyki. Gościliśmy też przy stole wędrowców napotkanych w lesie. Tradycji stało się zadość. Część artystyczna była piękna, a jej jak zwykle niezawodnym organizatorem była Bożenka Kosior. Było łamanie się opłatkiem, śpiewanie kolęd, przyśpiewek, były wiersze i anegdoty, były też osobiste życzenia w prezencie od pani Alicji Temler, opracowane własnym sumptem i z gustem. Życzenia składane dotyczyły przeważnie zdrowia.


19.12.2008 r.

W Restauracji „Venessa ” odbył się wieczór wigilijny. Na spotkanie „Dzielimy się opłatkiem” przybyło około dwustu słuchaczek i słuchaczy oraz zaproszeni goście: prof. Jerzy Nikitorowicz – rektor Uniwersytetu w Białymstoku, ks. dr Henryk Ciereszko – profesor Archidiecezjalnego Wyższego Seminarium Duchownego w Białymstoku, ks. Michał Czykwin reprezentujący Prawosławną Kurię Arcybiskupią, pani Zdzisława Sawicka – dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie, pan Mariusz Popowski – przedstawiciel Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej. Grupa dzieci z Domu Dobrego Pasterza przedstawiła jasełka. Zadanie było dofinansowane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Białymstoku.


29.12.2008 r.

Słuchacze naszego UTW uczestniczyli w tradycyjnym balu sylwestrowym „Witamy Nowy Rok 2009”, który odbył się
w Restauracji „Venessa” dofinansowanym ze środków PFRON przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej.


 


 

KALENDARIUM ROK 2009

05. 03. 2009 r.

Odbyło się Walne Zebranie Sprawozdawczo – Wyborcze Członków UTW; wybór nowego Zarządu, Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego na lata 2009 – 2012. Nowym Prezesem UTW została Pani Jadwiga Tiszczenko.

18. 06. 2009 r.

Słuchacze UTW spotkali się w Białostockim Muzeum Wsi na uroczystym zakończeniu roku akademickiego 2008/2009; Wszyscy doskonale się bawili, a członkowie poszczególnych sekcji zaprezentowali swoje prace i osiągnięcia.

08. 10. 2009 r.

Słuchacze naszego UTW tradycyjnie uczestniczyli w Wojewódzkim Dniu Seniora w auli Urzędu Podlaskiego. Patronat nad uroczystością objęli: Wojewoda Podlaski, Stowarzyszenie Samopomocowe Rady Seniorów Dzielnicy Antoniuk oraz Zarząd Okręgowy Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Białymstoku.

09. 11. 2009 r.

Słuchacze naszego UTW uczestniczyli w Dniu Seniora pod patronatem Prezydenta Białegostoku prof. Tadeusza Truskolaskiego w auli Pałacu Branickich. Pan Prezydent wręczył dyplomy, kwiaty i upominki najbardziej aktywnym seniorom, pracującym na rzecz innych. Część artystyczną przygotował nasz UTW. Wystąpili: chór, grupa tańca hawajskiego i sekcja teatralna ze spektaklem „Kobieta – miłość – poezja”. Spotkanie zakończył słodki poczęstunek i sympatyczne rozmowy towarzyskie.

10. 11. 2009 r.

Słuchacze naszego UTW obchodzili Dzień Seniora w Venessie. Spotkanie przy suto zastawionych stołach, przy dźwiękach skocznej tanecznej muzyki, jak zwykle, było bardzo udane i radosne. Najbardziej aktywni i zasłużeni dla naszej uniwersyteckiej społeczności słuchacze zostali wyróżnieni dyplomami i książkami. Uroczystość uświetnił występ chóru.

16. 12. 2009 r.

Słuchacze UTW tradycyjnie zgromadzili się w „Venessie” na Spotkaniu Opłatkowym. Na naszej uroczystości gościliśmy: dr hab. Dariusza Kijowskiego - prorektora UwB, ks. dr Henryka Ciereszkę z Archidiecezjalnego Wyższego Seminarium Duchownego, ks. mgr Michała Czykwina, Panią Zdzisławę Sawicką - dyr. Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie, Panią Krystynę Tuzinowską – kierownika Klubu Seniora przy MOPR. Spotkanie uświetniły jasełka w wykonaniu dzieci z Domu Dobrego Pasterza oraz nasz uniwersytecki chór.

 

29. 12. 2009 r.
Zgodnie z tradycją odbyło się spotkanie noworoczne w restauracji „Venessa”.
 

 
 
© 2011 Uniwersytet Trzeciego Wieku w Białymstoku
Ten projekt został zrealizowany przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej. Projekt lub publikacja odzwierciedlają jedynie stanowisko ich autora i Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za umieszczoną w nich zawartość merytoryczną.