Kalendarium Strona główna / Kalendarium / 2003 - 2001 

ROK 2003


13-28.02.2003r.

Przewodnicząca Sekcji Pomocy Koleżeńskiej, Kazimiera Chilecka, zorganizowała I-szy wyjazd grupy słuchaczy UTW do sanatorium w Ciechocinku.


11.03.2003r.

W Klubie Seniora UTW zorganizowano spotkanie „Wspomnienie o prof. Halinie Szwarc”, założycielce UTW w Polsce, które przedstawił Czesław Kryszkiewicz.


27-31.05.2003r.

Odbyły się uroczyste obchody DNIA MATKI w Klubie Seniorai na terenie Ogrodów Działkowych.


4.08.2003r.

Zorganizowano dla słuchaczy UTW spotkanie z Ryszardem Bałtowiczem, wykonawcą „Moje Rzeżby”, które wskrzeszają światy zastygłe w pamięci – wycieczka do Puszczy Knyszyńskiej.


Lipiec 2003r.

W każdą niedzielę o godz. 11.30 słuchacze UTW brali udział w koncertach przed „Hejnałem” – organizowanych przez słuchacza UTW, Roberta Panka i Tadeusza Trojanowskiego.


8-10.08.2003r.

Zarząd UTW na wycieczce studyjnej w Toruniu, gdzie głównym programem było spotkanie z Toruńskim UTW celem wymiany doświadczeń oraz zwiedzenie zabytków Torunia.


13.10.2003r.
Samorząd UTW zorganizował spotkanie z nowozapisanymi słuchaczami UTW.

18.10.2003r.

Słuchacze UTW wzięli udział w Jubileuszowych Uroczystościach XV-lecia działalności artystycznej Chóru Kombatanta pod dyr. Wł. Andrukiewicza (członka Zarządu UTW).


21.10.2003r.
Obchodzono uroczyście ogólnomiejski DZIEŃ SENIORA.

28-29.11.2003r.

Słuchacze UTW na Jubileuszowym koncercie 50-lecia pracy artystycznej Zespołu Pieśni i Tańca „Kurpie Zielone”.


18.12.2003r.
Odbyło się Walne Zebranie Sprawozdawcze słuchaczy UTW za rok 2003. 

 

ROK 2002


11.08.2002r.

Przedstawiciele Zarządu UTW (Czesław Kryszkiewicz, Kazimiera Chilecka i Irena Rząca) przyjęli delegację grupy polskiej z Grodna, Lwowa i Brześcia, którzy byli na 2-u tygodniowym plenerze w Drohiczynie zorganizowanym przez Mokotowski UTW.


17-18.08.2002r.

Delegacja UTW złożyła życzenia gratulacyjne Wojewódzkiemu Ośrodkowi Animacji Kultury z okazji 45-lecia działalności tej Placówki oraz wzięła udział w organizowanych z tej okazji imprezach.


14-15.09.2002r.

Delegacja Zarządu UTW w Białymstoku wzięła udział w zorganizowanej przez kierownictwo Domu Sanatoryjnego w Ciechocinku konferencji, na której przedstawiono program organizacji Wczasów Sanatoryjnych dla słuchaczy UTW z całej Polski (ze zniżkową ceną opłat).


9.10.2002r.

Zorganizowano Ogólnomiejską imprezę pod patronatem Prezydenta Miasta „Dzień Seniora 2002”, w której uczestniczyło ponad 500 seniorów, w tym 200 słuchaczy UTW.


11.11.2002r.

Delegacja UTW złożyła wiązankę kwiatów pod pomnikiem J. Piłsudskiego i wzięła udział w uroczystości Święta Niepodległości Polski.


19.12.2002r.

Odbyło się Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze Słuchaczy UTW, na którym określono założenia programowe i kierunki działania na lata 2003-2005, m.in. zobowiązano Zarząd UTW do zorganizowania uroczystości X-lecia UTW w Białymstoku w 2004r. – połączonej z promocją Podlasia i Miasta.
 

 

ROK 2001


14.06.2001r.

W Wielką Sobotę Świąt Wielkanocnych zorganizowano pomoc ludziom starszym i samotnym. Festyn prowadziła Telewizja Białostocka.


3.09.2001r.

Sekcja Pomocy Koleżeńskiej zorganizowała przekazanie darów dla powodzian. Wysłano 28 paczek z odzieżą o wadze 234 kg.


10.10.2001r.
Sekcja Pomocy Koleżeńskiej zorganizowała przekazanie paczek na apel „Pomóżmy Dzieciom”.

12.10.2001r.

Członkowie Zarzadu UTW w Białymstoku i Chór Kombatanta pod dyr. Władysława Andruszkiewicza wzięli udział w Inauguracji UTW w Lidzie na Białorusi.


11.11.2001r.
Delegacja UTW wzięła udział w uroczystości Święta Niepodległości Państwa Polskiego, złożyła wiązankę kwiatów pod pomnikiem J. Piłsudskiego.

13.11.2001r.

Spotkanie słuchaczy UTW z prof. dr hab. Władysławem Serczykiem w Muzeum Podlaskim w Ratuszu.


22.11.2001r.

Odbyło się Walne Zebranie Sprawozdawcze słuchaczy UTW, na którym podjęto uchwały i wnioski do dalszej pracy.


23.11.2001r.

Stowarzyszenie Wolontariatu Międzypokoleniowego w Białymstoku zorganizowało konferencję z okazji Dnia Seniora, w której licznie uczestniczyli słuchacze UTW.


 
 
© 2011 Uniwersytet Trzeciego Wieku w Białymstoku
Ten projekt został zrealizowany przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej. Projekt lub publikacja odzwierciedlają jedynie stanowisko ich autora i Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za umieszczoną w nich zawartość merytoryczną.