Kalendarium Strona główna / Kalendarium / 2013 


 

KALENDARIUM  2013

 

 

03. 01. 2013 r.

Słuchacze naszego uniwersytetu na wystawie archeologicznej w Ratuszu wysłuchali profesjonalnego wykładu archeolog pani Urszuli Stankiewicz pt. "TAJEMNICE  TYKOCINA ".Wiadomości te pozwoliły studentom odbyć niezwykłą podróż w świat miniony, którego ślady kryły się pod tykocińskim brukiem.

 

10. 01. 2013 r.

 W nowym roku akademickim spotkaliśmy się po raz pierwszy w sali koncertowej Uniwersytetu Muzycznego im. F. Chopina. Po raz kolejny studenci tej uczelni z Wydziału Instrumentalno-Pedagogicznego i pedagodzy przygotowali nam koncert. Gospodynią tego spotkania była ad. dr hab. Krystyna Jaźwińska -  Dobosz. Usłyszeliśmy utwory muzyczne i wokalne wielkich kompozytorów jak; R. Schumann, S. Rachmaninow, L. V. Beethoven i inni.

 

10. 01. 2013 r.

 Słuchacze UTW wysłuchali wykładu dr Marcina Sielezniewa  etymologa z Wydziału Biologiczno - Chemicznego

z Uniwersytetu w Białymstoku pt. " Motyle i mrówki - obojętność, współpraca, wyzysk ". Po fantastycznym wykładzie  studenci obejrzeli występ taneczny młodzieży z Samorządowego Ogniska Baletowego w Białymstoku.

 

13. 01. 2013 r.

 Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy została wsparta występem naszego chóru " Astra " oraz Prezes UTW Krystyna Szner ofiarowała Orkiestrze trzy prace malarskie naszych koleżanek : "Znikające Bojary " -  Danusi Łopateckiej, "Kapliczkę " - Teresy Miedzińskiej, " Cerkiewkę" - Anny Paszkiewicz - Gadek.

 

15. 01. 2013 r.

 

Muzeum Wojska z okazji 150 rocznicy Powstania Styczniowego przygotowało tematyczną wystawę. Kustosz Józef Waczyński omówił najważniejsze wydarzenia związane z wybuchem i przebiegiem powstania. Zaprezentował eksponaty znajdujące się na wystawie pt." POWSTANIE  STYCZNIOWE ".

 

19. 01. 2013 r.

 Grupa dzielnych piechurów naszego UTW z skcji turystyki pieszej wybrała się na rajd "ŚLADAMI  KSIĘDZA  RABCZYŃSKIEGO: WASILKÓW - ŚWIĘTA  WODA " pod przewodnictwem Waldemara Malewicz .Wiadomości przewodnika  interesująco i barwnie wzbogacała nasza koleżanka Krystyna Szewczyk. Jako rodowita mieszkanka i miłośniczka Wasilkowa.

 

24. 01. 2013 r.

 Zajęcia dydaktyczne odbyły się jak zawsze w auli Wydz. Prawa. Wykładowcą był znakomity znawca i badacz dziejów dawnej Archidiecezji Wileńskiej - ksiądz prałat Tadeusz Krahel. Ksiądz profesor podjął temat "CARSKIE  REPRESJE  WOBEC  DUCHOWIEŃSTWA  KATOLICKIEGO  BIAŁOSTOCCZYZNY ". Przedstawił losy księży diecezjalnych i zakonnych, którzy za udział w powstaniu styczniowym byli prześladowani i surowo karani.

Wykład uświetnił występ białostockiego Chóru "OMNI DIE" pod dyrekcją Romana Szymczuka.

 

28. 01. 2013 r.

 W klubie "Miraż" przy ul. Kozłowej 4 odbyło się spotkanie organizacyjne nowo powstałej  "Sekcji Rekreacji Żeglarskiej" inicjatorem, a następnie kierownikiem sekcji został Tadeusz Wondołkowski .

 

29. 01. 2013 r.

W białostockim klubie "Jubilat" odbył się wernisaż fotograficzny naszych koleżanek - Marii Makal i Barbary Kierkowskiej.Prace fotograficzne obu koleżanek prezentowały piękno przyrody podlaskiej  i architektury sakralnej z Krynicy Górskiej.

 

06. 02. 2013 r.

 Pierwsze spotkanie Sekcji Szachowej  w Domu Kultury " Zachęta " pod kierownictwem Władysława Króla.

 

11. 02. 2013 r.

Ostatni dzień karnawału, sptkaliśmy się na balu w restauracji "Astoria". Koleżanki i koledzy w wytwornych kreacjach i fryzurach.Bawiono się w różnych rytmach. Wszyscy byli w tańcach doskonali. Szkoda, że karnawał był taki krótki.

 

12. 02. 2013 r.

W kawiarni " Fama " odbyła się kolejna "SENIORADA", udział w imprezie, brał chór "ASTRA" UTW pod batutą Oksany Dziadul. Za uczestnictwo  otrzymaliśmy dyplom. W tym roku nie było występów konkursowych.

 

12. 02. 2013 r.

 Międzypokoleniowe Ostatki w Domu Dziecka,  6 słuchaczek UTW, uczestniczek projektu CONGENIAL spotkało się z dziećmi przy wspólnie upieczonych ciastkach i herbatce.

 

16. 02. 2013 r.

 Sekcja turystyki pieszej wybrała się na wycieczkę autokarową, aby zwiedzić Zabłudów, Gródek i Supraśl. Są to miejsca związane z rodem Chodkiewiczów, o których w sposób  piękny i bogaty w fakty historyczne opowiadał  nasz niezawodny przewodnik Waldemar Malewicz. Z Supraśla wróciliśmy do Białegostoku - wzbogaceni wiedzą o historii rodu Chodkiewiczów i Podlasia.

 

18. 02. 2013 r.

 Odbyło się pierwsze z dwóch zaplanowanych "międzypokoleniowych zajęć edukacyjnych" w Samodzielnej Pracowni Kosmetologii Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku. W zajęciach mających na celu łączenie pokoleń uczestniczyły studentki II roku Kosmetologii i słuchaczki UTW. Studentki UTW były modelkami.

 

07. 03. 2013 r.

Wykład programowy prof. dr hab.  Bogusława Plawgo z Uniwersytetu w Białymstoku prezentował strategię rozwoju województwa podlaskiego do 2020 roku. Słuchacze UTW dowiedzieli się, jakie dziedziny zostaną dofinansowane z funduszy unijnych, aby Podlasie było: zielone, dostępne, otwarte i przedsiębiorcze.

Po wykładzie wystąpił chór młodzieży ze Szkoły Podstawowej w Ciechanowcu.

 

12. 03. 2013 r.

Słuchacze UTW kolejne zajęcia fakultatywne odbywają w Muzeum Wojska, gdzie wykład nt "Mobilizacja Wojska Polskiego 1939 r." przeprowadził pan Łukasz Radulski.

 

 

14. 03. 2013 r.

 Słuchacze Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Muzeum Rzeźby Alfonsa Karnego  wysłuchali wykładu kustosza Cezarego Szymaniuka nt. "Podlaskie impresje. Malarstwo". Wykład w sposób interesujący ukazał życie artystyczne  22 znanych białostockich malarzy, min. A. Weisa, J. Charytona, S. Chudzika, S. Rybiego, K.Koniczka....

 

16. 03. 2013 r.

 

Rajd pieszy w ramach programu "NATURA" i "SILNI ZDROWIEM" ; Studzianki - Ożynnik - Studzianki. Słuchacze przeszli 8 km. ,pod przewodnictwem Izy Walentynowicz  przewodnika PTTK.

 

21. 03. 2013 r.

 W sali koncertowej Uniwersytetu Muzycznego im. F. Chopina odbył się koncert  dla słuchaczy UTW pt. "Johannes Brahms - romantyczny klasyk czy klasyk romantyczny...". Utwory zaprezentowane  przez studentów Uniwersytetu Muzycznego poprzedzone słowem wstępnym prof. Leszka Kota potwierdziły, że Johannes Brahms to romantyczny klasyk.

 

21. 03. 2016 r.

 

Spotkanie z Dyrektorem Muzeum Podlaskiego  Andrzejem Lechowskim nie w sali muzealnej, ale w auli wykładowej U w B  poszerzyło i uzupełniło  naszą wiedzę o symbolach narodowych. Temat wykładu: "OD  KOŚCIUSZKI  DO  PIŁSUDSKIEGO. WŚRÓD  SYMBOLI  NARODOWYCH  1794 - 1918 ". Symbolami to są przedmioty, piosenki, stroje, obrazy upamiętniające ważne wydarzenia.

 Po wykładzie odbyło się Walne Zebranie Sprawozdawcze Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Białymstoku za rok 2012.

 

21. 03. 2013 r.

 

W Warszawie odbyły się od 21- do 22.03.br.  Warsztaty Towarzystwa Inicjatyw Twórczych "ę" finansowane przez Polsko-Amerykańską Fundację "Wolności". Uczestniczyły w nich organizatorki Regionalnych Spotkań UTW Podlasia  - Alicja Temler i Maria Waśkiewicz.

 

22. 03. 2013 r.

Pierwszy  rajd słuchaczy turystyki pieszej zgodnie z kalendarzem miał być wiosenny, a według aury był zimowy.

Grupa piechurów pod przewodnictwem Waldemara Malewicza wyruszyła autobusem "Na szlak Konopielki".

Autobus dojechał do Czaczek Wielkich, stąd pieszo zawędrowano do Frampola - miejsca urodzenia Edwarda Redlińskiego. Wędrując turyści pokonali trasę 12 km.

 

23. 03. 2013 r.

 

Wycieczka piesza w ramach programu "NATURA" i "SILNI ZDROWIEM" trasa: Białystok - Stawy Dojlidzkie. Do przejścia 5 km. Przewodnik Iza Walentynowicz.

 

26. 03. 2013 r.

 W Muzeum Historycznym nasi słuchacze wysłuchali prelekcji kustosz Elżbiety Iwaszko na temat tradycji i historii kart wielkanocnych. Od 60 lat gromadzone były zbiory kart wielkanocnych. Pocztówka wielkanocna w Polsce ewoluowała wraz z historią naszego kraju, łączyła symbole narodowe i obrazy o tematyce religijnej. Najstarsze pocztówki pochodzą z początku XX wieku.

 

29. 03. 2013 r.

Wycieczka piesza uczestników programu "NATURA" i "SILNI ZDROWIEM" pod przewodnictwem Waldemara Malewicza .Trasa: Rzeka Czarna do przejścia 6 km.

 

11. 04. 2013 r.

 Wykład prof.dr hab. Barbary Bień z Kliniki Geriatrii Uniwersytetu Medycznego,  odbył się słuchaczom UTW w auli Wydz. Prawa, zgromadził tłumy studentów. Temat pozornie nam znany "KŁOPOTY  Z  PAMIĘCIĄ - MOŻLIWOŚCI  PREWENCYJNE"-  ale wysłuchaliśmy go z ogromnym zainteresowaniem. W końcowej części wykładu profesor

zwróciła uwagę słuchaczy na to, jak istotna jest prewencja zaburzeń pamięci, a więc zdrowy tryb życia.

Po wykładzie wysłuchaliśmy koncertu Zespołu "Akord" w Białymstoku.

 

13. 04. 2013 r.

 W ramach projektu "Silni Zdrowiem " jego uczestnicy wzięli udział w rajdzie po trasie Widły - Wróbowy Most - Widły. Do przejścia było 7 km.

 

16. 04. 2013 r.

Kolejne zajęcia fakultatywne odbyliśmy w Muzeum Wojska w Sali Rycerskiej na temat:" O Muzealnictwie wojskowym 2013 "Interesująco na ten  tematu ,przeprowadził wykład  mgr Dariusz Kołban.

  

18. 04. 2013 r.

 

Zgodnie z programem słuchacze UTW wysłuchali w sali muzealnej - Ratusza ciekawego wykładu nt. "Wiosna i ogrody" . Wykładowcą była Anna Dąbrowska kierownik Muzeum Wnętrz Pałacowych w Choroszczy. Jako historyk sztuki,  w wykładzie o wiośnie i ogrodach nawiązała do malarstwa i poezji.

 

19. 04. 2013 r.

 Wycieczka autokarowa słuchaczy UTW do Narodowego Parku Biebrzańskiego  pod przewodnictwem dzisiejszego jubilata Waldemara Malewicza, prowadziła przez miejscowości: Fasty, Dobrzyniewo i  Knyszyn. O historii tych miejsc i zabytkach opowiadał bardzo ciekawie nasz przewodnik.  Dowiedzieliśmy się dużo szczegółów o królewskim Knyszynie, z którym związane było życie króla Zygmunta Augusta, to tu ostatni z dynastii Jagiellonów miał swoją ulubioną rezydencję. O związkach króla z Knyszynem przypomina jego pomnik na miejskim rynku.

 

19. 04. 2013 r.

 Wypoczynek studentów UTW w Szklarskiej Porębie do dnia 29.04.br. Organizatorką i kierowniczką wczasów była nasza koleżanka Janina Mucha. Zakwaterowano nas w ośrodku wypoczynkowym "Sudety".W czasie dziesięciodniowego turnusu zwiedziliśmy : Karkonoski Park Narodowy;  Pragę , Drezno; poznaliśmy tajemnice Skalnego Miasta. Zwiedzamy Zamek Książ, Kowary i Krzeszów. Zadowoleni z pobytu na wczasach po 10 dniach wracamy do Białegostoku.

 

25. 04. 2013 r.

 Wykład pt. " PODSTAWOWE  WARTOŚCI W ŻYCIU PUBLICZNYM "prof. dr hab. Patrycja Suwaj rozpoczęła pytaniem skierowanym do słuchaczy UTW - Co dziś w życiu jest wartością?. Z sali padały odpowiedzi: pieniądze, zdrowie, rodzina. Pani profesor z wszystkich odpowiedzi wyróżniła zdrowie. Konsternacja ... gdzie w tym życie publiczne? W dalszej części wykładu  pani profesor udowodniła, że między wartością, jaką jest zdrowie człowieka,  a wartościami w życiu publicznym jest pewna analogia.

Po wykładzie odbył się koncert Chóru  "Cantylena " z Klubu Jubilat w Białymstoku.

 

27. 04. 2013 r.

Uczestnicy projektu " Silni Zdrowiem " wzięli udział w rajdzie do Rezerwatu "Krzemianka " pokonując trasę 7 km.

Przewodniczy Waldemar Malewicz.

 

 30. 04. 2013 r.

 Kolejne zajęcia fakultatywne naszych słuchaczy w Muzeum Wojska .Wykład nt. "SAMURAJE.  OPOWIEŚCI  O  LUDZIACH  ,  BITWACH I  HONORZE" przeprowadził  w sposób interesujący pan Piotr Januszek - kustosz muzeum.

 

09. 05. 2013 r.

Pełnomocnik Wojewody Podlaskiego d/s seniorów mgr Marek Liberadzki przeprowadził wykład na temat :

"RZĄDOWY  PROGRAM  NA RZECZ  AKTYWNOŚCI  SPOŁECZNEJ  OSÓB  STARSZYCH". Wykład został przeprowadzony sprawnie. Zostaliśmy zaproszeni do wzięcia udziału  w otwartym konkursie ofert  na najlepsze projekty dotyczące edukacji i aktywności seniorów .

Po wykładzie wystąpił Chór Mieszany im. Stanisława Moniuszki pod dyr. prof. Jerzego Śródkowskiego z WOAK.

 

14. 05. 2013 r.

 Spotkanie słuchaczy UTW w Muzeum Wojska w Sali Rycerskiej na wykładzie  kustosza Bogusława Kosela

pt. "HADŻI  BAZI  BUTAJEW  I  POCZĄTKI SOWIETYZACJI  LITWY  W  1940r."

 

16. 05. 2013 r.

 Słuchacze Uniwersytetu Trzeciego Wieku wysłuchali koncertu przygotowanego przez profesorów i studentów Uniwersytetu Muzycznego im. F. Chopina z Wydziału Instrumentalno -  Pedagogicznego. Koncert odbył się w dwóch częściach . Pierwsza część prezentowała pieśni rosyjskie o miłości, tęsknocie, zapomnieniu. W drugiej części usłyszeliśmy utwory wykonane przez kwartet fortepianowy z klasy prof. Jerzego Maciejewskiego.

 

17. 05. 2013 r.

Rajd uczestników projektu "Silni Zdrowiem" z przewodnikiem Waldemarem Malewiczem na: Kładki Śliwno.

 

21. 05. 2013 r.

 Wystawa w Muzeum Podlaskim - Ratusz- prezentująca archiwalne odkrycia  dworu pierwszego wojewody podlaskiego Iwana Sapiehy  w Dubnie zainteresowała naszych słuchaczy. Oglądali ekspozycję portretów rodu Sapiehów,  zdjęcia dawnej rezydencji  Iwana Sapiehy. Wysłuchali z uwagą wykładu archeolog mgr.  Haliny Karwowskiej. Sposób prezentacji wystawy bardzo nam się podobał.

 

23. 05. 2013 r.

 Wykład słuchaczom UTW w auli Wydz. Prawa U w B nt. "ZASKAKUJĄCE  FAKTY  STATYSTYCZNE" przeprowadził prof. dr hab. Wiktor Dańko z Politechniki Białostockiej.

Po wykładzie  pani Irena Grabowiecka zaprezentowała książkę  pt. "Idę za tobą w światło " autorstwa Doroty Łabanowskiej.

 

02. 06. 2013 r.

 Spływ urokliwą rzeką - Czarna Hańcza rozpoczął  się przy pięknej pogodzie. 30 osób wodowało się w Dworczysku na kajakach. Liczna grupa piechurów ruszyła pieszo wzdłuż rzeki do Rygola. Piękną pogodę ,tradycyjnie przerwała burza z grzmotami i ulewnym deszczem. Czarna Hańcz nie pozwoli na nudę , bo Czarna Hańcza tak ma.

 

06. 06. 2013 r.

Ostatni w tym semestrze wykład słuchaczom UTW w auli Wydz. Prawa przeprowadził  ks. dr hab. Mieczysław Olszewski z AWSD w Białymstoku. Temat wykładu: " WSPÓLNOTY  I  RUCHY  W KOŚCIELE   I  ICH  ZNACZENIE  DLA  KOŚCIOŁA  I  SPOŁECZEŃSTWA ".

Po wykładzie słuchacze wysłuchali koncertu Chóru Uniwersytetu Trzeciego Wieku pod batutą Oksany Dziadul.

 

08. 06. 2013 r.

 Wernisaż prac malarskich  pt. "INSPIRACJE " przygotowany przez grupę malarską  "Pędzel" pod kierunkiem Małgorzaty Jaromy, zaprezentowano  33 prace słuchaczy UTW w Klubie "Relaks".

Imprezę uświetnił występ Igora Makarskiego ucznia Zespołu Szkół Muzycznych.

 

12. 06. 2013 r.

Piknik rodzinny na Osiedlu " Piasta "zorganizowany przez Klub " Zenit ", w programie został wzbogacony występem naszych słuchaczek z Sekcji tańca cygańskiego " SARE  ROMA ".

 

13. 06. 2013 r.

 Wydanie 50 numeru gazetki uniwersyteckiej "WIECZNIE  MŁODZI " przez siedmioosobowy zespół redakcyjny.

 

14. 06. 2013 r.

  

Sekcja turystyki pieszej pod przewodnictwem Izy Walentynowicz wybrała się na spacer  "KRASNE -  PÓLKO -SUPRAŚL".

 

15. 06. 2013 r.

Wycieczka krajoznawcza sekcji turystyki pieszej UTW odbyła się autokarem wzdłuż Kanału Augustowskiego . Na trasie przewodnik Waldemar Malewicz przekazywał nam jak zawsze ogrom wiedzy  o historii, dziejach , nazwach mijanych miejscowości i o ludziach żyjących na tych terenach. Zwiedziliśmy - Jamin, Grabowe Grądy, Muzeum Ziemi Augustowskiej, śluzę Paniewo i Kurzyniec.

 

17. 06. 2013 r.

 Wspólne świętowanie zakończenia roku akademickiego w eleganckim lokalu "ASTORIA", z udziałem zaproszonych gości. Wyróżnienie 14 słuchaczek za pracę społeczną na rzecz innych - dyplomami i nagrodami książkowymi. Po części oficjalnej wystąpił nasz uniwersytecki zespół taneczny i zespół tańca cygańskiego.

 

28. 06. 2013 r.

 Grupa zwolenników  spacerów wybrała się z Izą Walentynowicz - przewodnikiem PTTK  do Czołnowa - Jałówki - Supraśla. 

 

06. 07. 2013 r.

Członkowie Sekcji turystyki pieszej pod przewodnictwem Waldemara Malewicza odbyli rajd  od Góry Powstańców trasą : BUKSZTEL - REZERWAT  " TABOŁY " - BUKSZTEL. Rajd był bardzo ciekawy ze względu na piękną relację naszego przewodnika.

 

20. 07. 2013 r.

Kolejny rajd wakacyjny świadczy o czynnym wypoczynku naszych słuchaczy. Tym razem szlak wędrowny prowadził trasą  CIASNE- Zielony szlak - KOMOSA - SUPRAŚL .

 

04. 08. 2013 r.

Grupa turystów UTW dojeżdżając komunikacją miejską do Narwi odbyła rajd pieszy trasą  NAREW cmentarz - ODRYNKI -   NAREW.

 

12. 08. 2013r.

 

Słuchacze Uniwersytetu Trzeciego Wieku  spędzili 10 dni nad morzem w JASTRZĘBIEJ  GÓRZE na turnusie wczasowym. Czas pobytu był zorganizowany przez  Janinę Muchę oraz animatorkę Weronikę z ośrodka wczasowego. Zorganizowano wycieczki: na Hel , rejs statkiem, zwiedzenie fokarium, Lisi Jar oraz całodzienną wycieczkę do Trójmiasta.

 

17. 08. 2013 r.

 Kolejny rajd wakacyjny odbył się trasą  SUPRAŚL  starorzecze. Pogoda dopisała humory studentów UTW były też wyśmienite.

 

18. 08. 2013 r.

 Kolejne  ŚWIĘTO  CHLEBA  w Ciechanowcu , grupa słuchaczy Uniwersytetu Trzeciego Wieku pod przewodnictwem Marii Waśkiewicz i przy udziale naszego kolegi Mirosława Kuleszy uczestniczyła w tej imprezie.

 

02. 09. 2013 r.

Jastrzębia Góra II turnus wczasowy do 12.09.2013r. słuchaczy UTW. Organizatorem wyjazdu była Janina Mucha. Zakwaterowanie uczestników w Domu Wczasowym "Jubilat". Pobyt na wczasach był dobrze zorganizowany.

 

07. 09. 2013 r.

 Kolejny rajd grupy turystycznej ŚLADAMI  KAWELINA; trasa : WIDŁY - TATAROWCE - BOBROWA - MAJÓWKA prowadzony był przez naszego niezawodnego przewodnika Waldemara Malewicza.

 

14. 09. 2013 r.

Przewodnik PTTK   Iza Walentynowicz prowadziła grupę piechurów trasą rajdu   OLMONTY  -  LOTNISKO -KAWALERYJSKA.

 

21. 09. 2013 r.

 Studenci UTW z sekcji turystyki pieszej i sympatycy uczestniczyli w pięknej wycieczce do  "SUWALSKIEGO  PARKU  KRAJOBRAZOWEGO ". Przewodnik PTTK Kazimierz Kalinowski trasę wycieczki rozpoczął od wsi Jeleniewo ,następnie wieś Kazimierówka , Góra Zamkowa, na której kiedyś mieścił się gród Jaćwingów. Zwiedziliśmy wiele urokliwych miejsc Suwalskiego Parku Krajobrazowego.

 

27. 09. 2013 r.

 Dyrygentka chóru "Astra" Uniwersytetu Trzeciego Wieku Oksana Dziadul zorganizowała wyjazd chórzystów  na Białoruś. Zwiedzano miasta: Grodno, Nowogródek i  Mińsk. Pobyt na Białorusi trwał do 28.09.2013 r.

 

01. 10. 2013 r.

Rajd członków sekcji pieszej pod przewodnictwem Waldemara Malewicza pokonał trasę od rezerwatu Gorbacz do Zalewu Siemianówka.

 

03. 10. 2013 r.

Pierwsze międzynarodowe spotkanie z programu Congenial  było do miejscowości  La Spezja - Włochy. 7osób z UTW uczestniczyło z grupą turecką /3 osoby/, węgierską /2 osoby/, słoweńską /6 osób/, angielską /6 osób/ oraz gospodarzami. Pobyt trwał do 05.10.2013r.

 

05. 10. 2013 r.

 Przewodnik Waldemar Malewicz prowadził słuchaczy UTW z sekcji turystyki pieszej  - trasą rajdu REZERWAT  "GORBACZ" - ZALEW  SIEMIANÓWKA.

 

10. 10. 2013 r.

Rozpoczęcie roku akademickiego 2013/2014  z udziałem prof. Wojciecha Pędicha, współzałożyciela  Uniwersytetu Trzeciego Wieku. Ciekawe wystąpienia :  prof. Małgorzaty Halickiej  z Uniwersytetu w Białymstoku, opiekuna dydaktycznego naszej uczelni, księdza biskupa Henryka Ciereszko - członka Rady Programowej UTW oraz słuchacza Tadeusza Wondołkowskiego. Wykład inauguracyjny na temat : "Uwarunkowania procesów zarządzania wiedzą " wygłosił prof. zw. dr hab. inż. Bazyli Poskrobko  z Uniwersytetu w Białymstoku.

Na zakończenie części oficjalnej wystąpił chór "Astra " UTW.

 

12. 10. 2013 r.

Jesienne spotkanie  z dziećmi i młodzieżą w świetlicy programowej na Osiedlu TBS w ramach projektów : Congenial - realizowanego przez słuchaczy UTW i " Wychowawca Podwórkowy " - zorganizowane przez Halinę Stelmach. Odbyły się wspólne wycieczki do lasu i zabawy przy ognisku. Wcześniej zorganizowano : karaoke międzypokoleniowe, rajd od Sobolewa do stawów w Dojlidach /Barbara Mikłaszewicz/, kawiarenka językowa /Helena Łukaszewicz/, nauka robótek ręcznych i biżuterii z koralików.

 

14. 10. 2013 r.

Wizyta francuskich seniorów pochodzenia żydowskiego w Białymstoku jako kontynuacja projektu "Koktajl Seniorów". Wykład w Instytucie Pamięci Narodowej na temat społeczności żydowskiej w naszym mieście /1916-1945/; występy artystyczne - zespołu Young Volk Crew z Centrum Ludwika Zamenhofa oraz popisy solistek z chóru UTW "Astra". Zwiedzanie Białegostoku i Tykocina. Pobyt gości w naszym mieście do 15.10.2013r.

 

17. 10. 2013 r.

Wystawa w Muzeum Podlaskim - Ratusz pt. "BYLIŚMY  TU" - prezentowała ówczesną społeczność naszego miasta. Oglądaliśmy czarno-białe zdjęcia rodzin żydowskich, rabinów, lekarzy, adwokatów, bankowców etc. Wysłuchaliśmy ciekawego wykładu pana Piotra Niziołka nt. ludności żydowskiej.

 

17. 10. 2013 r.

"UTW  DLA  NAS, MY  DLA  UTW " spotkanie w auli Wydziału Prawa - zaprezentowanie działalności Uniwersytetu Trzeciego Wieku, przedstawienie struktury organizacyjnej, jak i osób zaangażowanych w tych strukturach. Prezentację multimedialną przygotowała nasza koleżanka Alicja Temler.

 

19. 10. 2013 r.

Członkowie sekcji PTTK "Senior" UTW pod przewodnictwem Izy Walentynowicz pokonali trasę 9 km  -Łaźnisko - uroczysko Suchy Hrud - Woronicze - Kopna Góra.

 

23. 10. 2013 r.

Warsztaty kulinarne w Zespole Szkół Gastronomicznych  w  Białymstoku zorganizowane przez uczestniczki projektu CONGENIAL - Bogusławę Bilewicz i Elżbietę Urban, pozwoliły poznać piękną, twórczą i artystyczną stronę sztuki kulinarnej zwanej carvingiem tj. umiejętność misternego zdobienia warzyw  i owoców przy pomocy specjalnych narzędzi.

 

24. 10. 2013 r.

Wykład słuchaczom UTW nt. " DLACZEGO  WARTO  KORZYSTAĆ  Z RACHUNKU  BANKOWEGO " wygłosiła mgr. Ida Stefanowicz  specjalista Narodowego Banku Polskiego  Oddział Okręgowy w Białymstoku.

Po wykładzie wystąpił zespół wokalny "Esperimento" pod dyr. Barbary Kornackiej -  prezentując repertuar od renesansu do współczesności.

 

26. 10. 2013 r.

Grupa piechurów "Senior" pokonała trasę 5 km.  z  Izą Walentynowicz zwiedzając Klepacze, Oliszki kolonia i Starosielce.

 

29. 10. 2013 r.

Wykład  słuchaczom UTW  w  Muzeum Wojska  wygłosił dr Bogusław Kosel na temat " KARYKATURA  POLITYCZNA  XX  WIEKU" . Oglądaliśmy między innymi karykaturę polityczną ze znanych polskich czasopism satyrycznych.

 

31. 10. 2013 r.

Wykład dr Artura Gawła na temat " ROK  OBRZĘDOWY  NA  PODLASIU " w Muzeum Historycznym  w Białymstoku. Słuchacze Uniwersytetu Trzeciego Wieku poznali ciekawe formy świętowania i obrzędowości we wszystkich porach roku tj. od zimy do jesieni.

 

05. 11. 2013 r.

Wystawa w Bibliotece Uniwersyteckiej im. Jerzego Giedroycia  w Białymstoku  pt. " JULIAN  TUWIM " zachęciła naszych słuchaczy UTW do odwiedzenia.

 

07. 11. 2013 r.

Miejski Dzień Seniora pod patronatem Prezydenta Białegostoku  w auli " Magna "  Pałacu Branickich.

Z Uniwersytetu Trzeciego Wieku wyróżniono za pracę społeczną  6-ciu słuchaczy. W części artystycznej wystąpiły chóry  i zespoły taneczne.

 

07. 11. 2013 r.

Wykład  w auli Wydziału Prawa wygłoszony studentom UTW przez dr Piotra Chomika nt. "PRAWOSŁAWIE  W  RZECZPOSPOLITEJ  OBOJGA  NARODÓW " .

 Po wykładzie występ Samorządowego Ogniska Baletowego w Białymstoku pod kierunkiem Grażyny Pietrzak.

 

12. 11. 2013 r.

 Profesjonalny wykład kustosza Marka Gajewskiego dla studentów UTW  nt. "BIAŁOSTOCKA  NIEPODLEGŁOŚĆ 1918 - 1919 ".

 

14. 11. 2013 r.

Wystawa  " PIETY  I  KRZYŻE " połączona z wykładem Antoniego Rząsy  w Muzeum Rzeźby Alfonsa Karnego zainteresowała wielu słuchaczy UTW, jako ciekawa forma zajęć fakultatywnych

 

14. 11. 2013 r.

Grupa członków UTW  wzięła udział w warsztatach twórczego pisania realizowanych przez Stowarzyszenie Dziennikarzy i Dokumentalistów " KONCENTRAT " z Warszawy.

 

16. 11. 2013 r.

Miłośnicy turystyki z UTW uczestniczyli w ciekawej wycieczce  " ŚLADAMI  KSIĘDZA  JERZEGO  POPIEŁUSZKI pod przewodnictwem Waldemara Malewicza i Kazimierza Kalinowskiego. Zwiedzili Bobrówkę, Dolistowo Stare, Suchowolę i Okopy, gdzie urodził się ksiądz Popiełuszko. Bardzo gościnnie zostali przyjęci w gospodarstwie agroturystycznym dr Antoniego Romana.

 

20. 11. 2013 r.

Uniwersytecki Dzień Seniora w "Astorii" z udziałem gości i najstarszych słuchaczy UTW. Wyróżnione zostały  między innymi redaktorki gazetki miesięcznej "Wiecznie Młodzi". Występował chór "Astra" pod batutą  Aksany Dziadul . Po części oficjalnej rozpoczęła się część rozrywkowo-taneczna i konsumpcyjna.

 

21. 11. 2013 r.

Wykład prof. dr hab. inż. Mestwina Kostki z Wyższej Szkoły Finansów i Zarządzania na temat: " SZANSE  I  MISJA  PODLASIA  W  ROZWIĄZYWANIU  PROBLEMÓW  GLOBALNYCH ", studenci Uniwersytetu Trzeciego Wieku wysłuchali z wielkim zainteresowaniem.

 

23. 11. 2013 r.

Turyści z koła PTTK "Senior " odbyli rajd z Waldemarem Malewiczem po szlaku Bojary - Borowskie Żaki - Suraż. Zwiedzili w Surażu muzea: historyczno - etnograficzne, kościoły i kapliczki.

 

27. 11. 2013 r.

Integracyjne spotkanie słuchaczy UTW z młodzieżą  Zespołu Szkół Elektrycznych w Białymstoku na warsztatach komputerowych w ramach projektu CONGENIAL .

 

28. 11. 2013 r.

Koncert przygotowany słuchaczom UTW przez studentów Wydz. Instrumentalno Pedagogicznego w sali koncertowej Uniwersytetu Muzycznego im. F. Chopina  prowadziła  Urszula Kropiewnicka.

 

28. 11. 2013 r.

Spotkanie w Muzeum Historycznym  na wystawie  pt. " W  SZKOLNEJ  ŁAWIE " , wykład wygłosiła kustosz muzeum.

 

01. 12. 2013 r.

Turyści z koła PTTK "Senior" pod przewodnictwem Waldemara Malewicza  poznawali w Białymstoku  obiekty jak: dworzec PKP  i jego historia, ulica św. Rocha z kościołem, Wzgórze św. M.Magdaleny.

 

05. 12. 2013 r.

Wykład słuchaczom UTW wygłoszony przez dr Anatoliusza Kopczuka z Wyższej Szkoły Finansów i Zarządzania na temat: " SZTUKA  ZARZĄDZANIA " lub  "WŁADZA  I  ZARZĄDZANIE ".

 Po wykładzie występ zespołu " Klepaczanki" pod kierunkiem pani Jadwigi Kochańskiej.

 

06. 12. 2013 r.

Międzynarodowe spotkanie koordynatorów projektu BASE  w Białymstoku. Słuchacze UTW realizują czwarty projekt z fundacji GRUNDVIG, szefową została Danuta Sajur. Gościliśmy przedstawicieli Hiszpanii, Turcji i Litwy przez dwa dni tj. do 07.12.2013r.

 

07. 12. 2013 r.

Rajd sekcji turystyki pieszej pod przewodnictwem Waldemara Malewicza zorganizowano pod tematem : "POZNAJEMY  REZERWATY  PRZYRODY "- Czołnowo, Rezerwat " Jałówka ", Supraśl . Do przejścia 9 km. trasy.

 

14. 12. 2013 r.

Spotkanie opłatkowe w lesie grupy turystycznej PTTK "Senior " UTW.

 

16. 12. 2013 r.

Wernisaż grupy malarskiej "Pędzel"  w Bibliotece Uniwersyteckiej w Białymstoku. Wystawiono ponad 80 prac malowanych przez seniorki UTW. Przy wykonywaniu prac korzystano z różnych technik, pod kierunkiem Małgorzaty Jaromy i Magdy Talman.

 

18. 12. 2013 r.

Słuchacze UTW spotkali się przy wigilijnym stole w restauracji "Astoria". Uroczystość zaszczycili ksiądz biskup Henryk Ciereszko i prof. Jerzy Halicki prorektor d/s studenckich Uniwersytetu w Białymstoku. Bożonarodzeniowe jasełka przygotowali wychowankowie Samorządowego  Przedszkola nr 42  w Białymstoku. Chór "Astra" wystąpił z repertuarem kolęd.

  

/HK/

 

 

 


 
 
© 2011 Uniwersytet Trzeciego Wieku w Białymstoku
Ten projekt został zrealizowany przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej. Projekt lub publikacja odzwierciedlają jedynie stanowisko ich autora i Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za umieszczoną w nich zawartość merytoryczną.