Kalendarium Strona główna / Kalendarium / 2017 

KALENDARIUM 2017 

 

 

 

10. 01. 2017r.

 

   Posiedzenie członków Rady Programowej UTW w Wojewódzkim Ośrodku Animacji Kultury, poświęcone zatwierdzeniu tematów na wykłady słuchaczom Uniwersytetu Trzeciego Wieku w semestrze II roku akademickiego 2016/2017.

 

10. 01. 2017 r.

 

  Koleżanki z Sekcji " O Uśmiech Seniora " odwiedziły mieszkańców Domu Opieki,aby umilić im czas pobytu wspólnym śpiewaniem kolęd.

 

11. 01. 2017 r.

 

  Słuchacze UTW w Muzeum Wojska w ramach zajęć fakultatywnych wysłuchali wykładu Piotra Białokozowicza pt." Od kolczugi do battle dressu". Słuchając wykładu poznaliśmy umundurowania i barwy różnych formacji wojskowych od średniowiecza do czasów współczesnych.

 

12. 01. 2017 r.

 

  W auli Wydziału Prawa UwB słuchacze UTW wysłuchali wykładu nt." GMO - jestem za, czy przeciw"

mgr. Żanety Wieczorek z Wyższej Szkoły Medycznej w Białymstoku.

Po wykładzie wysłuchaliśmy koncertu chóru z Młodzieżowego Domu Kultury pod kierunkiem Barbary Kornackiej.

 

12. 01. 2017 r.

 

  W Uniwersytecie Muzycznym im. Fryderyka Chopina w sali koncertowej , słuchacze UTW podczas koncertu wykonanego przez studentów tej uczelni poznali utwory znakomitych kompozytorów barokowych. Poznaliśmy również instrument organowy z okresu Baroku zw. "Pozytywem".

 

13. 01. 2017 r.

 

  Słuchacze UTW członkowie sekcji brydżowych rozegrali I Turniej Brydżowy z udziałem honorowego  prezesa Polskiego Związku Brydża Sportowego mgr inż.Piotra Latały. Zwycięzcy otrzymali nagrody i dyplomy.

 

14. 01. 2017 r.

 

  Członkowie Koła PTTK "Senior" pod przewodnictwem Izy Walentynowicz odbyli rajd po mieście Białymstoku , pokonując trasę  4 km  od ul. Wiejskiej ,a kończąc na ul. Piłsudskiego. Tematem rajdu były "Zagadkowe murale w Białymstoku"- ( gry miejskie). Finałem rajdu było odgadnięte hasło "BIAŁOSTOCKI  STREET  ART".

 

16. 01. 2017 r.

 

  W Książnicy Podlaskiej w Dziale Zbiorów Specjalnych słuchacze UTW  zostali przyjęci przez Izabelę Szymańską kier. tego działu,  na spotkaniu pt. " Z wizytą u hetmana Branickiego". Spotkanie bardzo ciekawe , wzbogacone prezentacją multimedialną.

 

19. 01. 2017 r.

 

  Grupa śpiewająca piosenki retro i ludowe spotkała się z grupą słuchaczy UTW chętnych do wspólnego śpiewania kolęd  w Zjeździe Wiking. Impreza była bardzo radosna.

 

  19. 01. 2017 r.

 

  Biblioteka Uniwersytecka im. Jerzego Giedroycia  w Białymstoku zaprosiła naszych słuchaczy na promocję książki " Kilińskiego . Historia jednej ulicy " autora mgr Wiesława Wróbla . Prezentacja była bardzo interesująca. Uczestnicy spotkania zostali obdarowani egzemplarzem prezentowanej książki.

 

20. 01. 2017 r.

 

  W klubie "Jubilat " Spółdzielni Mieszkaniowej "Rodzina Kolejowa" grupa malarska "Kolor" zorganizowała wystawę prezentującą prace słuchaczy UTW z 2016 r..  Imprezę uświetnił występ chóru " Cantelena" SM "Rodzina KOlejowa"

 

20. 01. 2017 r.

 

  Z okazji Dnia Babci i Dziadka w ramach programu Urzędu Miasta "pt." Wychowawca Podwórkowy" zorganizowano z inicjatywy Danuty Sajur spotkanie z dziećmi w Klubie w Starosielcach.  Wystąpiły z programem artystycznym dzieci jak również słuchaczki  UTW.

 

23. 01. 2017 r.

 

  Książnica Podlaska Dział Zbiorów Specjalnych , kolejne spotkanie słuchaczy UTW nt. "Powstanie Styczniowe". Temat prezentowali Izabela Szymańska i Waldemar Malewicz. Obejrzeliśmy medale  z prywatnej kolekcji Waldemara związane z powstaniem styczniowym . Podziwialiśmy reprinty grafik Artura Grottgera  "Powstanie Styczniowe - Obok Orła znak Pogoni".

 

24. 01. 2017 r.

  Słuchacze UTW spotkali się w Muzeum "Ratusz" na wykładzie pt." Wydarzenia z 5 ksiąg Mojżeszowych w malarstwie europejskim". Wykład i prezentację multimedialną poprowadził Pan Jan Maciejewski kustosz z Muzeum w Tykocinie.

 

26. 01. 2017 r.

  Słuchacze UTW w auli Wydziału Prawa UwB wysłuchali wykładu dr inż. Jerzego Sienkiewicza z Politechniki Białostockiej nt. : "Uważajmy na to, czego nie widać - Promieniowanie elektromagnetyczne, a nasze zdrowie".

Po wykładzie odbyło się spotkanie autorskie z Panem Romanem Kowalewiczem, poetą, autorem poezji, prozy i aforyzmów.

 

28. 01. 2017 r.

 

  W klubie "Kalina" na osiedlu Dziesięciny ,grupa malarska "Pędzel" zorganizowała wernisaż  prac malarskich  oraz występ poetycko-muzyczny Janiny Jakoniuk słuchaczki UTW , której towarzyszył muzycznie Andrzej Mazur.

 

28. 01. 2017 r.

  Członkowie sekcji "Tramp" UTW pod przewodnictwem Marii Wójcickiej uczestniczyli w rajdzie po Puszczy Knyszyńskiej, pokonując trasę ok 12 km Czołnowo-Jałówka-Podsupraśl - Supraśl. Pogoda dopisała,rajd udany.

        

 

 

 

 

 

07. 02. 2017 r.
 Sekcja "O Uśmiech Seniora", odwiedziła z okazji Dnia Babci i Dziadka podopiecznych Domu Opieki przy ul. Kujawskiej. Zaprezentowano osobom samotnym i schorowanym kilka radosnych piosenek ,które wywołały na ich twarzach uśmiech i radość.

 

08. 02. 2017 r.

 

  Studenci Uniwersytetu Trzeciego Wieku spotkali się w restauracji " Astoria " na balu karnawałowym. Impreza była radosna i pełna niespodzianek konkursowych. Bawiono się w atmosferze radości i relaksu.

 

08. 02. 2017 r.

 

  Z okazji Dnia Babci i Dziadka koleżanki z sekcji "O Uśmiech Seniora" UTW odwiedziły Dom Opieki Społecznej przy ul. Świerkowej. Swoim występem wokalnym wniosły wiele radości i uśmiechu na twarzach mieszkańców tego domu.

 

08. 02. 2017 r.

 

  Słuchacze UTW skorzystali z zaproszenia Biblioteki Uniwersyteckiej  im. Jerzego Giedroycia  i uczestniczyli

w wykładzie dr Piotra Guzowskiego  z Zakładu Historii Średniowiecza  UwB   pt.:" Jak Anglicy stali się Anglikami".

Wykład był bardzo interesujący ,zgromadził wielu słuchaczy.

 

10. 02. 2017 r.

 

  W ramach zajęć fakultatywnych słuchacze UTW zwiedzili Uniwersyteckie Centrum Przyrodnicze im. Profesora  Andrzeja Myrchy wraz z dr Januszem Kupryjanowiczem. Zwiedzanie rozpoczęto od Gabinetu Prezydenta Kaczorowskiego. Dr Janusz Kupryjanowicz oprowdzając nas po poszczególnych salach wystawienniczych w sposób piękny i interesujący opowiadał o zgromadzonych zbiorach przyrodniczych.

 

11. 02. 2017 r.

 

    Zarząd  koła PTTK "Senior" przy UTW  zorganizował swoim członkom i sympatykom kulig . Impreza odbyła się nad Jeziorem Komosa w Supraślu. Uczestnicy imprezy przyjechali do Ogrodniczek , skąd wędrując leśnym traktem przeszli 2 km. Po przejeździe saniami,  przy ognisku były śpiewy przy akompaniamencie akordeonisty

i pieczenie kiełbasek. Impreza była super.

 

15. 02. 2017 r.

 

  Stowarzyszenie Samopomocowe Rady Seniorów dzielnicy Antoniuk w Białymstoku zaprosiło członków Sekcji   "O Uśmiech Seniora" do uświetnienia obchodów Święta Walentynek. Odbył się koncert w wykonaniu koleżanek

z UTW, który uświetnił obchody ,został nagrodzony gromkimi brawami.

 

17. 02. 2017 r.

 

  W Filii Bibliotecznej  Książnicy Podlaskiej  im. Łukasza Górnickiego przy ul. Komisji Edukacji Narodowej  nasze koleżanki z UTW  z sekcji " Sare Roma " -  tańca cygańskiego i z sekcji " O Uśmiech Seniora "  zaprezentowały swoje programy artystyczne. Uczestnicy spotkania przyjęli występy ciepło i z gromkimi brawami.

 

17. 02. 2017 r.

 

  Z okazji Międzynarodowego Dnia Języka Ojczystego, Biblioteka Uniwersytecka im. Jerzego Giedroycia zaprosiła słuchaczy UTW na wykład dr Joanny Szerszunowicz z Zakładu Języka Polskiego Instytutu  Filologii Polskiej UwB, pt.:" Bogactwo współczesnej polszczyzny w aspekcie ludycznym".

 

18. 02. 2017 r.

 

  Członkowie sekcji żeglarskiej , rowerowej i turystycznej bawili się wspólnie, na zorganizowanym przez sekcję Żeglarską balu karnawałowym . Imprezę zorganizowano w Klubie "Metafora" Spóldzielni Mieszkaniowej BSM, pląsy przy muzyce na żywo oraz konsumpcja "koszyczkowa" odbywały się  w atmosferze radości ,humoru i uśmiechu.

 

20. 02. 2017 r.

 

  W Centrum Kultury Prawosławnej , nasz słuchacz UTW Jan Sidoruk zorganizował wernisaż swego  X-lecia pracy artystycznej oraz dwudziesty pokaz swojego dorobku malarskiego. Prace prezentowały; pejzaże zimowe,wiosenne i kwiaty. Wystawa bardzo zainteresowała zwiedzających.

 

  22. 02. 2017 r.

  Białostocki Ośrodek Kultury zaprosił na Miejski Przegląd Dorobku Artystycznego  "Seniorada 2017" grupy

 seniorów działających w Białymstoku i gminie Białystok do kina " Forum". Uniwersytet Trzeciego Wieku w przeglądzie,  prezentowały zespoły artystyczne : "Podlaskie Korale"- zespół wokalno-taneczny, "Sara Roma " -zespół cygański i Chór "Astra". Zespoły prezentujące dorobek artystyczny otrzymały dyplomy uczestnictwa w "SENIORADZIE 2017".

 

  24. 02. 2017 r.

   Członkowie Sekcji Fotograficznej zorganizowali w klubie "Gaj" SM "Rodzina Kolejowa" wystawę fotograficzną

"UROKI  PODLASIA " . Wystawa była imponująca, członkowie sekcji przygotowali ją pod kierunkiem opiekuna Krzysztofa Jakubowskiego. Sekcją kieruje Irena Nikonowicz. Akcentem kończącym zwiedzanie  i podziwianie prac fotograficznych był występ zespołu taneczno-wokalnego "Podlaskie Korale" pod kierownictwem Danuty Sajur.

 

25. 02. 2017 r.

"Zima w rezerwacie Antoniuk" członkowie koła PTTK " Senior " pod przewodnictwem Izy Walentynowicz uczestniczyli w rajdzie po trasie - Nadleśnictwo Dojlidy, rezerwat Antoniuk, ścieżka przyrodnicza gen. Maczka.

Pogoda dopisała ,rajd spełnił rolę edukacyjno-relaksacyjną, wszyscy uczestnicy byli zadowoleni.

 

25. 02. 2017 r.

  Członkowie sekcji "TRAMP" uczestniczyli pod przewodnictwem Waldemara Malewicza  w rajdzie turystyczno-poznawczym " TROPY ".Założeniem rajdu było poznawanie przez uczestników tropów zwierząt leśnych.

Rajd zakończono ogniskiem, śpiewami i pieczeniem kiełbasek. Było fajnie.

 

09.03.2017r.

    W auli Wydziału Prawa UwB odbył się wykład słuchaczom UTW nt. "Kultura Majów". Wykładowcą była dr Dorota Frasunkiewicz z Wydziału Zarządzania i Marketingu Wyższej Szkoły Finansów i Zarządzania w Białymstoku.

   Po wykładzie odbył się koncert chóru "Belcanto" pod dyr. Grażyny Falkowskiej. Chór działa przy SM "Rodzina Kolejowa".

 

10.03.2017r.

 

   W klubie "Zenit" członkowie sekcji hafciarskiej UTW zorganizowali piękną wystawę swoich prac pt.  "Igłą wyczarowane".

Wystawie towarzyszył występ chóru "Belcanto". Osoby zwiedzające wystawę, nie szczędzili podziwu i pochwał.

 

11.03.2017r.

 

   Członkowie sekcji "Tramp" pod przewodnictwem Waldemara Malewicza uczestniczyli w rajdzie  "Sztetł- Tyktin". Trasa -  dojazd do Kapic, przejście do Łopuchowa do miejsca eksterminacji Żydów tykocińskich, a następnie do Tykocina na kirkut i do Wielkiej Synagogi. Rajdowicze pokonali trasę 11 km.

 

11.03.2017r.

 

   W klubie "Zenit" SM "Zachęta"   z inicjatywy Danuty Sajur zorganizowano   święto  "Damsko-Męskie" czyli bezpretensjonalne spektakle kabaretowe. Wystąpiły koleżanki z zespołu taneczno-wokalnego "Podlaskie Korale" 

i  sekcja teatralna UTW "Metafora"  ze spektaklem "Biuro Matrymonialne".

 

13.03.2017r.

 

   Członkowie Koła Turystycznego PTTK "Senior" pod przewodnictwem Izy Walentynowicz wybrali się na wiosenny spacer po Silvarium w Poczopku. Pogoda i humory dopisały, było fajnie.

 

13.03.2017r.

 

   Słuchacze UTW po raz kolejny spotkali się w Książnicy Podlaskiej - Dział Zbiorów Specjalnych, na wykładzie

pt."Zmiany terytorialne województwa podlaskiego na przestrzeni wieków". Wykład i prezentację multimedialną prowadził Pan Zbigniew Piotrowski - nauczyciel geografii i przewodnik PTTK.

 

14.03.2017r.

 

  W Muzeum Podlaskim - "Ratusz" odbyły się zajęcia fakultatywne. Wykład pt. "Od artystycznych wędrówek do malarskich plenerów " przeprowadziła Pani Joanna Tomalska-Więcek - pracownik Działu Sztuki.

 

15.03.2017r.

 

   Słuchacze UTW spotkali się w Muzeum Wojska na wykładzie i prezentacji multimedialnej pt.:"Czy pozowana fotografia wojskowa jest osobliwą pamiątką żołnierza, czy bezcennym źródłem wiedzy o ludziach i ich czasach". Wykład i prezentację przeprowadził  Pan Marek Gajewski.

 

18.03.2017r.

 

   Członkowie Koła  PTTK "Senior" wspólnie z Klubem Przewodników Turystycznych przy RO PTTK  uczestniczyli w XXII Rajdzie Pieszym "Powitanie wiosny  - Marzanna".

 

19.03.2017r.

 

    Miejsko Gminne Centrum Kultury i Sportu gościło  członków sekcji teatralnej UTW "Metafora " ze spektaklem

"Biuro Matrymonialne" i z wierszami  ks. Jana Twardowskiego.  Widzowie z  radością i ogromnymi brawami przyjęli występy naszych słuchaczek.

 

23.03.2017r.

 

   W sali koncertowej Uniwersytetu Muzycznego im. Fryderyka Chopina słuchacze UTW  wysłuchali koncertu  miniatur  na fortepian różnych kompozytorów. Słowo wiążące miał prof. Leszek Kot.

 

24.03.2017r.

   Słuchacze UTW po raz kolejny odwiedzili Uniwersyteckie Centrum Przyrodnicze i zostali w sposób profesjonalny poinformowani o prezentowanych ekspozycjach przez kierownika Centrum mgr Wiesława Mikuckiego.

 

  

 

 

 

 

29. 03. 2017r.

  Słuchacze UTW zostali zaproszeni przez Książnicę Podlaską na spotkanie z aktorką Anną Seniuk. Spotkanie prowadził dziennikarz radiowy Jerzy Kisielewski.

 

 

30. 03. 2017r.

  Po upływie kadencji 2014 - 2017  na Uniwersytecie odbyło się Zwyczajne Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze Członków UTW. 

  Przed zebraniem wystąpił Zespół Pieśni i Tańca  "Małe Kurpie" pod kierownictwem Pani Grażyny Kuklińskiej, działający przy Wojewódzkim Ośrodku Animacji Kultury w Białymstoku.

 

01. 04. 2017r.

  Członkowie Sekcji "Tramp" i sympatycy pod przewodnictwem Waldemara Malewicza odbyli rajd turystyczny na trasie Czarna-Białostocka ,Czeremcha, Ożynnik , Horodnianka  (9 km) pod hasłem " Szukamy Śladów Wiosny".

 

03. 04. 2017r.

  Kolejne spotkanie słuchaczy UTW i sympatyków z "Mozaiki" odbyło się w Książnicy Podlaskiej w Dziale Zbiorów Specjalnych , pod tytułem "Hetmani".

Prowadzącymi spotkanie byli Iza Szymańska i Waldemar Malewicz. Spotkanie było bardzo ciekawe ,wzbogacone przekazem multimedialnym.

 

06. 04. 2017r.

  W auli Wydziału Prawa  UwB  odbył się kolejny wykład słuchaczom UTW  pt. " Żydzi białostoccy w Izraelu. Miłość, życie i śmierć". Wykład przeprowadziła dr Grażyna Olszewska - Baka.

  Po wykładzie słuchacze obejrzeli film dokumentalny " Z życia Żydów w Białymstoku" na podstawie wspomnień Żydów białostockich.

 

07. 04. 2017r.

  Sekcja teatralna UTW  "Metafora " wystąpiła w klubie " Milenium" SM  BSM, z premierowym spektaklem  "Casting".

  Grupie teatralnej towarzyszył zespół cygański "Sare Roma"  oraz koleżanka Zofia Pytel, która zaprezentowała piękny repertuar , śpiewając solo.

 

08. 04. 2017r.

  Członkowie sekcji "Tramp" odbyli pieszy rajd do rezerwatu Przyrody "Krzemianka. Przewodniczył tej wyprawie nasz niezawodny Waldemar Malewicz.

 

10. 04. 2017r.

  Członkowie sekcji PTTK " Senior" UTW pod przewodnictwem Izy Walentynowicz uczestniczyli w  wyprawie na "Stawy w Pietkowie". Wyprawa była udana.

 

 11. 04. 2017r.

  Słuchacze UTW w ramach zajęć fakultatywnych wysłuchali w Muzeum Podlaskim " Ratusz" wykładu kustosz Aleksandry Krahel pt. "Ikony Męki Pańskiej".

 

12. 04. 2017r.

  W Muzeum Wojska słuchacze UTW wysłuchali bardzo interesującego wykładu  Pana Marka Gajewskiego pt "Ludwik Zamenhof - życie i dzieło".

 

20. 04. 2017r.

  Słuchacze UTW w auli Wydziału Prawa UwB  wysłuchali kolejnego wykładu pt. " Jak telefony komórkowe pomagają pacjentom i lekarzom" - wykładowca dr hab. Stanisław Jarząbek prof. Politechniki Białostockiej.

 

Po wykładzie odbyło się Nadzwyczajne Walne Zebranie Wyborcze Członków UTW. Na którym wybrano Zarząd, Komisję Rewizyjną i Sąd Koleżeński.

 

 

HK

 

 

 

 

 

 

 

 

 


24.04.2017r. 

W Warszawie w Sejmie odbyła się konferencja nt."Rola samorządowców w kształtowaniu polityki senioralnej". Udział w konferencji wzięła nasza koleżanka Maria Szulga wiceprezes ds.organizacyjnych.

 

 

25.04.2017r.

  Zajęcia fakultatywne odbyły się w Muzeum Historycznym nt."Białystok i region w obiektywie Zdzisława Zaremby".

Spotkanie prowadziła Elżbieta Iwaszko - kustosz Muzeum.

 

 

03.05.2017r.

  Członkowie Sekcji Historycznej uczestniczyli w uroczystości z okazji 226 rocznicy od uchwalenia Konstytucji 3 Maja. Przy pomniku Marszałka Józefa Piłsudskiego złożono  wiązankę kwiatów od UTW.

 

06.05.2017r.

  W V Ogólnopolskim Marszu Nordic Walking uczestniczyli  słuchacze UTW członkowie sekcji , pod przewodnictwem Heleny Łukaszewicz.

 

09.05.2017r.

  Słuchacze UTW zostali zaproszeni  do Centrum Wystawienniczo-Konferencyjnego Archidiecezji Białostockiej na wystawę pt. "Brat naszego Boga"przygotowanej przez pracowników Biblioteki Uniwersyteckiej im.Jerzego Giedroycia Uniwersytetu w Białymstoku.

 

09.05.2017r.

 

  Grupa malarska "Pędzel" zaprosiła słuchaczy UTW na wernisarz do Klubu "Jubilat" SM "Rodzina Kolejowa"Temat wystawy "Barwna codzienność".

 

09.05.2017r.

  W Muzeum Historycznym w Białymstoku słuchacze UTW wysłuchali wykładu Pani kustosz pt." Czas wolny w okresie PRL".

 

10.05.2017r.

  W ramach zajęć fakultatywnych słuchacze UTW wysłuchali wykładu kustosza Piotra Białokozowicza nt."Broń Podziemia Niepodległościowego  w zbiorach Muzeum Wojska w Białymstok".

 

11.05.2017r.

  Słuchacze UTW uczestniczyli z okazji Dnia Książki Akademickiej i Naukowej  w "Targach Książki" zorganizowanych w Uniwersyteckim Centrum Kultury przy Uniwersytecie w Białymstoku.

 

11.05.2017r.

  W Wyższej Szkole Finansów i Zarządzania odbył się wykład słuchaczom UTW nt."Współczesne zmiany klimatyczne na Ziemi".Wykład przeprowadził dr hab. Andrzej-Stefan Górniak prof. z Uniwersytetu w Białymstoku.

Po wykładzie wystąpił kabaret "Szpilka" z WOAK pod kierownictwem Celiny Kondrat.

 

13.05.2017r.

  Rajd uczestników Sekcji Turystycznej "Tramp" oedbył się pod przewodnictwem Waldemara Malewicza  do Doliny Biebrzy, Kopice - Ścieżka Przyrodnicza, "Brzeziny Kopickie" - Wólka Piaseczna.

 

15.05.2017r.

 

  Kolejne zajęcia fakultatywne słuchaczom UTW odbyły się w Działe Zbiorów Specjalnych Książnicy Podlaskiej. Wykład i prezentację audiowizualną  nt. " Spotkanie z Eugeniuszem Bodo" przeprowadziła Pani Izabela Szymańska.

 

18.05.2017r.

  W auli Wydziału Prawa UwB odbył się wykład słuchaczom UTW nt."Fascynujące światło". Wykład wygłosił dr inż. Jacek Kusznier z Politechniki Białostockiej  - Wydział Elektryczny.

 

19.05.2017r.

  Nowy Zarząd UTW ,Komisja Rewizyjna i Sąd Koleżeński uczstniczyli w spotkaniu integracyjnym na działce rekreacyjnej u kolegi Leszka Wiszowatego.

 

21.05.2017r.

  Grupa słuchaczy UTW wypoczywała w okresie od 21.05 do 03.06.2017r. w Ośrodku Wypoczynkowym "RONDO" w miejscowości Krynica Morska. Kierownikiem i organizatorem czasu wolnego była Maria Waśkiewicz.

 

22.05.2017r.

  Rajd członków Sekcji PTTK "Senior " odbył się pod przewodnictwem Izy Walentynowicz, na kwitnące bagna w Biebrzańskim Parku Narodowym.

 

23.05.2017r.

  Zajęcia fakultatywne dla słuchaczy UTW odbyły się w Ratuszu" Muzeum Podlaskiego .Prowadzenie i pokaz multimedialny Jana Maciejewskiego kustosza z Muzeum w Tykocinie nt."Witraże Marca Chagalla".

 

29.05.2017r.

  Uczestniczyliśmy w Majowych Warsztatach Zielarskich w Ośrodku "Cyraneczka"w Nadleśnictwie Radka. Organizatorem warsztatów była Marta Chruściel z Fundacji Larus w Łapach.

 

 

 

 

 

 

 

 

                    

 


 07.06.2017r.


Jubileusz 10-lecia Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Hajnówce obchodzono w Domu Kultury. Gośćmi zaproszonymi na tę uroczystość byli: prof. Małgorzata Halicka, prof. Jerzy Halicki z Uniwersytetu w Białymstoku oraz Maria Szulga Prezes UTW w Białymstoku.

 

08.06.2017r.

W auli Wydziału Prawa UwB słuchacze UTW wysłuchali wykładu pt.:"Łagodne zaburzenia funkcji poznawczych - łagodne zapominanie czy  choroba Alzheimera?"  dr Jacka Dobryniewskiego z Podlaskiego Centrum Psychogeriatrii w Białymstoku.

Po wykładzie - występ członków Sekcji Teatralnej działającej przy polskim Stowarzyszeniu Pedagogów i Animatorów Klanza Oddział Białystok.

 

11.06.2017r.

W dniach od 11.06 do 14.06.2017r. odbywał się I Międzynarodowy Triatlon Turystyczno-Intelektualno-Sprawnościowy Nestorów. Organizatorem tej imprezy był Uniwersytet Trzeciego Wieku w Sejnach filia w Puńsku.

Z naszego UTW udział wzięło 8 osób, podzieleni na dwa zespoły zdobyli  za poszczególne konkurencje I i II miejsce.

 

 

 

14.06.2017r.

W ramach zajęć fakultatywnych w Muzeum Wojska słuchacze UTW wysłuchali wykładu Marcina Kozińskiego pt. "Historia jednego obrazu. Wojciech Kossak, Trębacz -1933".

 

 

17.06.2017r.

Zajęcia edukacyjne w plenerze miała grupa z sekcji turystycznej "Tramp". Hasłem zajęć było "Grodzisko". Grupie przewodniczył Waldemar Malewicz, niezawodny znawca historii, architektury, przyrody i wielu innych dziedzin. Poznawaliśmy historię mijanych miejscowości. Dotarliśmy do dobrze zachowanego grodziska  z okresu VIII – XI w.

 

18.06.2017r.

Wycieczka autokarowa członków Sekcji "Tramp" odbyła się w ramach "Trójkąta Lubelskiego" do Puław, Nałęczowa i Kazimierza Dolnego. Przewodniczył Waldemar  Malewicz.

 

20.06.2017r.

  W Muzeum Rzeźby Alfonsa Karnego odbyły się kolejne zajęcia fakultatywne. Słuchacze UTW wysłuchali wykładu Pani Beaty Janowicz pt. "Wokół przyjaciół Alfonsa Karnego - Ludwik Solski ".

 

20.06.2017r.

 Posiedzenie Rady Programowej UTW, wybór i zatwierdzenie tematów na I semestr roku akademickiego 2017/2018.

 

22.06.2017r.

   Na Wydziale Prawa UwB słuchacze UTW wysłuchali wykładu pt." Adam Mickiewicz i prawo rzymskie"  dr Krzysztofa Szczygielskiego z Zakładu Prawa Rzymskiego Uniwersytetu w Białymstoku.

 

24.06.2017r.

Rajd Koła PTTK "Senior" pod przewodnictwem Izy Walentynowicz odbył się "śladami fabrykanckich rodzin Hasbachów". Atrakcją wyprawy był przejazd sezonową linią kolejową na trasie Białystok - Waliły.

 

28.06.2017r.

Uroczyste zakończenie roku akademickiego 2016/2017 studentów Uniwersytetu Trzeciego Wieku, zorganizowano w Zajeździe "WIKING". Było miło i radośnie.

 

 

 

 

 

 

 

 


 05.07.2017r.


Grupa słuchaczy z Koła PTTK "Senior" wzięła udział w "Warsztatach zielarskich" zorganizowanych w Nadleśnictwie Rudka. Poznawano właściwości lecznicze drzew.

 

10.07.2017r.

Kolejne spotkanie na "Warsztatach zielarskich" Koła PTTK "Senior" w Nadleśnictwie Rudka. Zwiedzano ogród w Korycinach, który posiada status "Ogrodu Botanicznego".

 

12.08.2017r.

Kolejna wyprawa turystyczna z Waldkiem Malewiczem i Marią Wójcicką Sekcji "Tramp" na Suwalszczyznę z wypadem na Litwę do przygranicznych miasteczek : Łoździeje i  Kalwaria.

 

17.08.2017r.

Słuchacze UTW w terminie od 17.08 do 27.08.2017r. korzystali z turnusu wczasowego w Sarbinowie Morskim.

Organizację turnusu i miły wypoczynek połączony z wycieczkami i rozrywką zapewniła niezawodna Janina Mucha.

 

01.09.2017r.

W Centrum Wystawienniczo - Konferencyjnym Archidiecezji Białostockiej mogliśmy oglądać piękne pamiątkowe   zbiory medali i odznaczeń z września 1939r. Kolekcjonerem i pasjonatem wszystkiego co związane jest z formacjami wojskowymi jest nasz kolega Waldemar Malewicz.

 

01.09.2017r.

Pierwszą integracyjną imprezę regionalną "SENIORADA" przygotowało Koło PTTK "Senior" ,zapraszając do nas seniorów z Łap, Wasilkowa i Moniek. W programie było zwiedzenie interesujących miejsc w mieście Białymstoku z przewodnikiem PTTK Izą Walentynowicz. Ognisko w Dojlidach i wspólne śpiewanie oraz rozmowy.

 

09.09.2017r.

Kolejną imprezę turystyczną przygotowaną przez Marię Wójcicką i Waldemara Malewicza była "ZIEMIA  MIELNICKA". Członkowie Sekcji "TRAMP" i KT"MOZAIKA" zwiedzili następujące miejsca: Siemiatycze-Grabarka:  Święta Góra, Homoty: schrony "Linii Mokotowa", Mielnik: Rezerwat "Góra Uszeście".

 

16.09.2017r.

Koło PTTK "Senior" pod przewodnictwem Izy Walentynowicz wybrało się na poszukiwanie dawnej pustelni mnichów supraskich. Wędrówka prowadziła niebieskim szlakiem przez Puszczę Knyszyńską do rzeki Supraśl.

 

 

 

 


01.10.2017r.

   Członkowie Sekcji Turystycznej "TRAMP" i Koła PTTK "MOZAIKA" świętowali "Światowy Dzień Turysty", który właściwie obchodzony jest 27 września. Przewodnim hasłem obchodów tego dnia to: "Zrównoważona turystyka dla rozwoju". Miejscem spotkania po spacerze było gospodarstwo agroturystyczna w Poniklicy 10 km. od Knyszyna.

 

05.10.2017r.

 

   W auli Wydziału Prawa UwB odbyła się uroczysta XXIV Inauguracja roku akademickiego 2017/2018 słuchaczy Uniwersytetu Trzeciego Wieku. Prowadzącą inaugurację była Helena Kurza. Powitania gości dokonała Maria Szulga - Prezes UTW.

Wykład inauguracyjny wygłosiła adwokat Joanna Kuczyńska-Leszczyńska pt. "Umowy zawierane w bieżących sprawach".

Po wykładzie wystąpił chór "Astra" pod  batutą Oksany Dziadul.

 

09.10.2017r.

 

  Pod przewodnictwem Waldemara Malewicza członkowie Sekcji Turystycznej "Tramp" odbyli podróż do Ziemi Mielnickiej. Rajd, który jak zawsze wzbogacił naszą wiedzę,  został zakończony piknikiem przy ognisku z kiełbaskami, bigosem i grochówką. Wszystko było pyszne.

 

09.10.2017r.

 

   Spacer Szlakiem Ekumenicznym do Kruszynian pod przewodnictwem Izy Walentynowicz odbyli członkowie koła PTTK "Senior". Trasa spaceru prowadziła wokół jeziora Ozierany i zwiedzono meczet w Kruszynianach.

 

10.10.2017r.

 

   Po raz V odbyła się inauguracja na Uniwersytecie Zdrowego Seniora utworzonego przy Wydziale Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku. Na 50 zapisanych słuchaczy z miasta Białegostoku, 15 jest z UTW, wszyscy złożyli ślubowanie i otrzymali indeksy i materiały pomocnicze.

 

11.10.2017r.

   W Muzeum Wojska odbyły się zgodnie z harmonogramem zajęcia fakultatywne dla słuchaczy UTW. Kurator wystawy Monika Kościukiewicz omówiła bardzo ciekawy temat pt. "Listy z czasu wojny".

 

15.10.2017r.

 

    Maria Szulga Prezes UTW i Maria Waśkiewicz przyjęły grupę słuchaczy UTW z Druskiennik z ich rektorem Janasem Valskysem. Goście mogli poznać nasze miasto dzięki Izie Walentynowicz - Przewodnikowi RO PTTK.

 

17.10.2017r

  Wojewódzki Dzień Seniora zorganizowany przez PZER i I w sali Konferencyjnej  Urzędu Wojewódzkiego zgromadził seniorów z terenu województwa podlaskiego. Wielu otrzymało wyróżnienia wśród nich byli słuchacze z UTW: Józefa Bukin, Mirosław Kulesza, Helena Kurza i Halina Wiszowata.

 

19.10.2017r.

  W auli Wydziału Prawa UwB odbył się kolejny wykład "Ludzkość potrzebuje marzycieli - w 150 rocznicę urodzin Marii Skłodowskiej- Curie", zgodnie z harmonogramem słuchaczom UTW ,który przeprowadziła mgr Iwona MIsztalewska - Turkowicz z Wydziału Biologiczno-Chemicznego  Instytutu Chemii Uniwersytetu w Białymstoku.  Po wykładzie Sekcja Teatralna "METAFORA" działająca przy UTW wystąpiła z programem artystycznym.

 

20.10.2017r.

  W Uniwersyteckim Centrum Przyrodniczym im. prof. Andrzeja Myrchy odbyły się zajęcia fakultatywne prowadzone przez pracowników tego Centrum.

 

21.10.2017r.

   Bieg Białej Wstążki o puchar Komendanta Miejskiego Policji w Białymstoku zachęcił również nasze słuchaczki do wzięcia udziału w tej imprezie. Były to Maria Szulga Prezes UTW i Danuta Matuszewska.

 

24.10.2017r.

   W Muzeum Historycznym odbył się wykład Joanny Schmidt w ramach zajęć fakultatywnych nt. :"Opieka zdrowotna w XVIII w  Białymstoku.

 

27.10.2017r.

   Z okazji Dnia Seniora Zakład Ubezpieczeń Społecznych w Białymstoku zainicjował akcję "Wyjdź z domu". Członkowie sekcji fotograficznej przygotowali na tę okazję wystawę swoich prac oraz prace malarskie Zyty Gieleżyńskiej i Mari Szkiłądź również tam były. W imprezie tej uczestniczyli i inni słuchacze UTW.

 

28.10.2017r.

   Rajd Sekcji Turystycznej "Tramp" i KT "Mozaika" przebiegał po trasie : Stare Masiewo - Rezerwat   "Wilczy Szlak", Narewka : cerkiew, kościół i Izba Regionalna. Uczestnicy rajdu trasę pokonywali w dwóch grupach. Jedna miała do pokonania 12 km. a druga 6 km. Po spotkaniu obu grupa był posiłek.

 

30.10.2017r.

  Spotkanie w Książnicy Podlaskiej w Dziale Zbiorów Specjalnych odbyło się na temat: "U Pana Boga w Królowym Moście". Historię miejscowości omówiła bardzo ciekawie Izabela Szymańska pracownik tego działu.

 

 

HK 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

    


01.11.2017r.

   Ratujemy zabytkowe nagrobki. W kweście na renowację zabytkowych nagrobków uczestniczyły z UTW Maria Szulga i Zofia Stanisławska.

 

 

04.11.2017r.

   Członkowie Koła PTTK "Senior" uczestniczyli w wycieczce do Warszawy. W programie było: zwiedzanie Pałacu Królewskiego na Starym Mieście, Kościoła Opatrzności Bożej ,Pałacu w Wilanowie oraz pięknego  Królewskiego Ogrodu Świateł. Przewodniczką i inspiratorką tej wyprawy była Iza Walentynowicz.

 

05.11.2017r.

  Przedstawiciele UTW uczestniczyli w  jubileuszu 60-lecia  WOAK w Białymstoku. Prezes Maria Szulga złożyła na ręce dyrektora Mielko podziękowanie za długoletnią współpracę.

 

06.11.2017r.

 

   Zarząd UTW w rozszerzonym składzie o kierowników poszczególnych sekcji odbył  kolejne zebranie tematyczne.

 

07.11.2017r.

   Urząd Miasta przygotował bezpłatne szkolenie organizacjom pozarządowym odkrywając tajniki korzystania  z platformy Witkac.pl. Z UTW udział w szkoleniu wzięli: Maria Szulga - Prezes  i Lech Wiszowaty wiceprezes d/s organizacyjnych.

 

07.11.2017r.

  W terminie od 07 do 10.11.br odbyło się międzynarodowe spotkanie kontaktowe z zakresu dotacji ERASMUSA +. Uczestniczyła w nim nasza słuchaczka Danuta Sajur.

 

08.11.2017r.

   Zajęcia fakultatywne członkom UTW odbyły się w Muzeum Wojska. Wykład i pokaz multimedialny nt.:"Działalność polityczna Ignacego Paderewskiego" przeprowadził Krzysztof Kukliński.

 

08.11.2017r.

   Odbył się XXIII Miejski Dzień Seniora  pod patronatem Prezydenta Miasta Białegostoku dr hab. Tadeusza Truskolaskiego w sali  Centrum Wystawienniczo-Konferencyjnego Archidiecezji Białostockiej. Wielu seniorów uhonorowano, wśród nich 9 osób z UTW. Najstarszym seniorem wyróżnionym był słuchacz UTW Edward Dębowski (95 lat).

 

09.11.2017r.

   W Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podlaskiego spotkali się przedstawiciele organizacji pozarządowych na III Podlaskim Forum Aktywności osób starszych. Udział z UTW wzięli: Maria Szulga i Lech Wiszowaty.

 

09.11.2017r.

   W auli Wydziału Prawa UwB  odbył się słuchaczom UTW  wykład nt.:"Prawo na co dzień". Wykładowca Pan Tomasz Roch Gorący - radca prawny ze Stowarzyszenia Wsparcia Obywatelskiego.

Po wykładzie wystąpił chór "Astra" pod batutą Oksany Dziadul.

 

10.11.2017r.

   W Dziale Zbiorów Specjalnych Książnicy Podlaskiej, odbyło się spotkanie poświęcone "Żołnierzom Niepodległości". Wprowadzenie historyczne do tematu miała Izabela Szymańska, a gawędę nt. "Polskie formacje wojskowe w czasie I wojny światowej" głosił Waldemar Malewicz. Uczestnicy spotkania odśpiewali kilka piosenek legionowych.

 

14.11.2017r.

   W Muzeum Podlaskim "Ratusz" Dyrektor Andrzej Lechowski wygłosił słuchaczom UTW  wykład nt" 21.VIII.1921 jeden dzień Józefa Piłsudskiego w Białymstoku".

 

17.11.2017r.

   W Uniwersyteckim Centrum Przyrodniczym im. prof. Andrzeja Myrchy U w B, odbyło się kolejne spotkanie fakultatywne ze słuchaczami UTW.

 

17.11.2017r.

   Słuchacze UTW i osoby towarzyszące spotkali się w sali bankietowej "Malibu" na imprezie z okazji "Dnia Seniora". Bawiono się wspaniale.

 

 

 

  

 

  

 

  


 18.11.2017r.


   Prezes Stowarzyszenia Kreatywne Podlasie Pan Damian Dworakowski prowadził warsztaty szkoleniowe  w zakresie "Jak zdobyć środki finansowe na pomysły związane z działalnością statutową " organizacji. W warsztatach z UTW uczestniczyli Maria Szulga- Prezes i Lech Wiszowaty wiceprezes.

 

20.11.2017r.

 

  W Książnicy Podlaskiej w Dziale Zbiorów Specjalnych odbyły się kolejne zajęcia fakultatywne prowadzone przez Izabelę Szymańską nt. "Białystok w starej pocztówce".

 

23.11.2017r.

 

   Studenci z Uniwersytetu Muzycznego im. F. Chopina z  Wydziału  Instrumentalno-Pedagogicznego przygotowali koncert studentom UTW pod kierunkiem prof. Leszka Kota.

 

23.11.2017r.

 

   Na Wydziale Prawa Uniwersytetu w Białymstoku odbył się kolejny wykład słuchaczom UTW. Wykładowcą tematu " Nowotwory - genetyka" był prof. Krzysztof Zwierz  a "Profilaktykę nowotworów" omówił Stefan Kuroczycki z Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku.

Po wykładzie wystąpił kabaret "Szpilka" z WOAK w Białymstoku.

 

 

 

28.11.2017r.

 

   Zajęcia fakultatywne słuchaczom UTW w Muzeum Historycznym, przeprowadził kustosz Jan Maciejewski  na temat " Kościuszko nieznany".

 

H.K.

 

 

 

 

 

  

 

  

 

 

  

 

 

 


 02.12.2017r.


  Rajd członków sekcji turystycznej "Tramp" na trasie Koźliki-Miniewicze-Ostrówki-Zabłudów (10 km.). Wyprawę rekreacyjno-poznawczą prowadził Waldemar Malewicz.

 

02.12.2017r.

 

  Grupa turystyczna koła PTTK "Senior" wędrowała osiedlami miasta Białegostoku - (Młodych.Wysoki Stoczek , Dziesięciny i Antoniuk) pod przewodnictwem Izy Walentynowicz, szukając zagadkowych murali. Rozegrano II część gry miejskiej na ułożenie hasła.

 

05.12.2017r.

 

  W Muzeum Rzeźby Alfonsa Karnego odbyły się kolejne zajęcia fakultatywne przygotowane słuchaczom UTW. Temat zajęć "Wokół rzeźb Alfonsa Karnego: portret Aleksandra Gierymskiego" został omówiony wraz z przekazem audiowizualnym przez Panią Katarzynę Karpińską.

 

06.12.2017r. - 10.12.2017r.

 

  W Białymstoku odbył się Międzynarodowy Festiwal Filmów Krótkometrażowych , w którym uczestniczyło 5 osób z UTW. Za udział w filmie osoby te zostały wyróżnione dyplomami.

 

07.12.2017r.

 

  W auli Wydziału Prawa U w B odbył się programowy wykład nt."Popularyzacja wiedzy w zakresie specyficznych potrzeb i uwarunkowań w dietetyce", przeprowadzony przez dietetyczki: Annę Hołyńską i Joannę Drygiel.

Po wykładzie wystąpił zespół UTW "Podlaskie Korale".

 

08.12.2017r.

 

  W klubie osiedlowym rozegrano turniej brydżowy o puchar Prezesa UTW.

 

09.12.2017r.

 

  Słuchacze UTW wraz z  młodzieżą uczestniczyli w XIV Rajdzie Mikołajkowym w Królowym Moście na Kopnej Górze ,poznając jej walory turystyczno-krajoznawcze.  Organizatorem rajdu był Klub Przewodników PTT K.

 

11.12.2017r.

  W Dziale Zbiorów Specjalnych Książnicy Podlaskiej odbyły się kolejne zajęcia fakultatywne z dziedziny genealogii. Zajęcia prowadził Daniel Paczkowski przewodnik turystyczny. Temat spotkania "Poszukajmy siebie - warsztat genealogiczny".

 

13.12.2017r.

  Spotkanie w Muzeum Wojska słuchaczy UTW na wykładzie pt. "Propaganda III Rzeszy i ZSRR wobec Polski w 1939r." przeprowadzonym przez Piotra Białokozewicza.

 

14.12.2017r.

  Wykład w auli Wydziału Prawa UwB przeprowadził mgr inż. Janusz Załęski nt. "Patriotyzm w twórczości Cypriana Kamila Norwida.

Po wykładzie występ grupy teatralnej "Wbrew" z programem "Szopka z szopek".

 

15.12.2017r.

  Słuchacze UTW uczestniczyli w grodzieńskiej paradzie Mikołajów i Śnieżynek w  Grodnie na Białorusi. Impreza była bardzo ciekawa, barwna i wesoła.

 

16.12.2017r.

  Członkowie i sympatycy koła PTTK "Senior" w Nadleśnictwie Dojlidy zorganizowali spotkanie opłatkowe. Pogoda sprzyjała. Przedstawiono Jasełki. Składano życzenia łamiąc się opłatkiem,było uroczyście i życzliwie.

 

18.12.2017r.

  Spotkanie opłatkowe w restauracji "Astoria" słuchaczy UTW, odbyło się z udziałem dzieci z  miejskiego projektu "Wychowawca Podwórkowy".W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele kościoła katolickiego i prawosławnego.

 

19.12.2017r.

  W Muzeum Podlaskim w " Ratuszu" słuchacze UTW wysłuchali wykładu z pokazem audiowizualnym Piotra Sawickiego nt." Ikona .Materialny obraz niematerialnej rzeczywistości".                       

 

 

 

 

H.K.

 

 

 

 

 


 
 
© 2011 Uniwersytet Trzeciego Wieku w Białymstoku
Ten projekt został zrealizowany przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej. Projekt lub publikacja odzwierciedlają jedynie stanowisko ich autora i Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za umieszczoną w nich zawartość merytoryczną.