Kalendarium Strona główna / Kalendarium / 1996 - 1994 

ROK 1996


11.01.1996r.

Zebranie ogólne słuchaczy UTW, na którym zatwierdzono regulamin, wytyczono kierunki działania oraz dokonano wyboru Rady Samorządu Słuchaczy i Komisji Rewizyjnej. W skład Rady weszło 10 osób, 5 do Komisji rewizyjnej.


19.04.1996r.
Udział delegacji UTW w VI EUROFORUM w Białymstoku, dotyczącym problemów ludzi starszych.

14.05.1996r.
Rozpoczął działalność Klub Seniora UTW.

Marzec 1996r.
Mgr Halina Onych zorganizowała lektorat języka niemieckiego dla słuchaczy UTW.

Lipiec i sierpień 1996r.

Przy udziale Ośrodka Pomocy Społecznej zorganizowano wczasy na ogrodach działkowych. Kierownikiem wczasów została Kazimiera Chilecka – członek Zarządu UTW.


17.10.1996r.

Na uroczystej inauguracji Nowego Roku Akademickiego, 10 wybranych słuchaczy odebrało legitymacje słuchacza.


13-15.11.1996r.

Delegacja UTW z Białegostoku uczestniczyła w konferencji naukowej w Gorzowie Wielkopolskim nt. „Znaczenie poradnictwa i edukacji w kształtowaniu jakości życia człowieka III wieku”.


Jesień 1996r.

Rozpoczęła działalność sekcja literacka, pod patronatem Nauczycielskiego Klubu Literackiego.
 

 

ROK 1995


5.01.1995r.

Ukonstytuowała się Tymczasowa Rada Samorządu Słuchaczy, której przewodniczącym został mgr iż. Czesław Kryszkiewicz.


12.09.1995r.
Wykład inauguracyjny prof. dr hab. Wojciecha Pędicha nt. „Medycyna u progu XXI Wieku” 

 

ROK 1994


30.08.1994r.

Zawarto porozumienie w sprawie organizacji UTW pomiędzy: Wojewódzkim Ośrodkiem Animacji Kultury w Białymstoku, Akademią Medyczną w Białymstoku, Politechniką Białostocką, Archidiecezjalnym Wyższym Seminarium Duchownym w Białymstoku, Uniwersytetem Warszawskim Filią w Białymstoku, Akademią Muzyczną im. F. Chopina w Warszawie Filią w Białymstoku, Państwowa Wyższą Szkoła Teatralną im. A. Zelwerowicza w Warszawie Wydział Sztuki Lalkarskiej w Białymstoku, Wyższą Szkołą Finansów i Zarządzania – zawierające 10 §, które do dzisiejszego dnia nie zostało podpisane, ale jest w pełni realizowane.


7.09.1994r.

I Wykład Inauguracyjny na temat „Duch dziejów Rosji” wygłosił prof.dr hab. Andrzej Władysław Serczyk – inicjator i założyciel UTW w Białymstoku.


 
 
© 2011 Uniwersytet Trzeciego Wieku w Białymstoku
Ten projekt został zrealizowany przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej. Projekt lub publikacja odzwierciedlają jedynie stanowisko ich autora i Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za umieszczoną w nich zawartość merytoryczną.