Kalendarium Strona główna / Kalendarium / 2000 - 1997 

ROK 2000


26-28.05.2000r.

Dr Zofia Zaorska zorganizowała warsztaty dla słuchaczy UTW w Białymstoku ph. „Dodać życia do lat”.


15-18.06.2000r.

W Białymstoku odbyło się X EUROFORUM ph. „Miejsce ludzi starszych w społeczeństwach EUROPY XXI Wieku”.


8.11.2000r.

Zorganizowano III ogólnomiejskie Obchody DNIA SENIORA w Klubie Rozrywki „KRĄG” w Białymstoku.
 

 

ROK 1999


11-12.06.1999r.
Uroczystości V-lecia działalności UTW w Białymstoku.

2.10.1999r.

Seniorzy UTW w Białymstoku zorganizowali przemarsz przez miasto „Marsz dokoła Świata”. Z okazji w/w imprezy 2-ch członków Zarządu UTW wzięło udział w uroczystości otwarcia Domu Polskiego na Białorusi w Lidzie i Szczuczynie. Podobnie 2-ch członków Zarządu uczestniczyło w uroczystości 15-lecia UTW w Lublinie połączonej z Marszem Integracyjnym Pokoleń. Opracowano Deklaracje Uczestników „Marszu” pod hasłem – aktywnego starzenia się.


11.11.1999r.

Delegacja UTW wzięła udział w uroczystości 11-go listopada – święta odzyskania niepodległości Państwa Polskiego.


18.11.1999r.

Walne Zebranie sprawozdawczo-wyborcze - dokonano wyboru władz UTW i określono kierunki działania na lata 2000-2002.


25-27.11.1999r.

Antoni Choroszucho reprezentował Zarząd UTW w Lidzie. Celem tej wizyty było udzielenie pomocy w organizowaniu tam Filii UTW.
 

 

ROK 1998


Rozwijają działalność sekcje i koła zainteresowań: lektoraty języków obcych, sekcja opieki i pomocy koleżeńskiej, gimnastyki korekcyjnej i rehabilitacyjnej, literacka, muzyczna, turystyczna i Klub Seniora.


18-19.06.1998r.

Uroczyste podsumowanie zakończenia IV Roku Akademickiego. W programie: wykład „Odrodzenie narodowe Polaków na Wschodzie” -dr Barbara Jedynak, koncert Chóru im. St. Moniuszki pod dyr. L. M. Trojanowskiej, wystąpienie okolicznościowe Prezesa UTW Cz. Kryszkiewicza. Serdeczne pożegnanie prof. A. W. Serczyka, który wyjechał z Białegostoku.


26.11.1998r.

Na Walnym Zebraniu Członków Stowarzyszenia UTW w Białymstoku przyjęto do realizacji kierunki dalszej działalności, m.in. przygotowanie programu konferencji o zasięgu krajowym z okazji V-lecia UTW w Białymstoku.
 

 

ROK 1997


20.01.1997r.

Na Walnym Zebraniu słuchaczy UTW ustalono kierunki działania oraz wnioski, m.in. „nadać osobowość prawną UTW przez rejestrację w Sądzie jako Stowarzyszenia”.


20.03.1997r.

Sąd Wojewódzki w Białymstoku I Wydział Cywilny Sekcja Rejestrowa przesyła Zawiadomienie o wpisie do rejestru pod numerem 698 Stowarzyszenie pod nazwą: Uniwersytet Trzeciego Wieku w Białymstoku z siedzibą w Białymstoku ul. Kilińskiego 8 oraz w dn. 1.04.1997r. wyciąg z rejestru Stowarzyszenia: skład organu uprawnionego do reprezentowania Stowarzyszenia w liczbie 10 osób.


 
 
© 2011 Uniwersytet Trzeciego Wieku w Białymstoku
Ten projekt został zrealizowany przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej. Projekt lub publikacja odzwierciedlają jedynie stanowisko ich autora i Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za umieszczoną w nich zawartość merytoryczną.