Kalendarium Strona główna / Kalendarium / 2014 

 

 

 

 KALENDARIUM  2014

 

 

04. 01. 2014 r.

 

Otwarcie wystawy grupy malarskiej "KOLOR" w foyer Opery i Filharmonii Podlaskiej w Białymstoku. Prace słuchaczek UTW tworzone pod kierunkiem Marii Kraszewskiej prezentowały ciekawe tematy artystyczne starego baśniowego Białegostoku. Wykonane w różnorodnej technice.

 

05. 01. 2014 r.

 

Zmarł  prof. WŁADYSŁAW  SERCZYK  ,od roku 1989 do 1996 był zatrudniony  w Filii Uniwersytetu Warszawskiego w Białymstoku. W latach 1993 - 1996 pełnił funkcję prorektora tej uczelni. W 1994r.  współuczestniczył w założeniu naszego Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Białymstoku.

 

09. 01. 2014 r.

 

Wykład w auli Wydz. Prawa UwB  mgr Elżbiety Karczewskiej / nauczyciel języka esperanto/ na temat : " BIAŁOSTOCZANIN  ZNANY  NA  5  KONTYNENTACH  I  PONAD  100  KRAJACH" , pozwolił słuchaczom UTW poznać dokonania Ludwika Zamenhofa.

Po wykładzie występ grupy teatralnej  "GAGATEK" pod kierunkiem pani Anny Bayer  i Agnieszki Marchel.

 

09. 01. 2014 r.

 

Sala koncertowa Uniwersytetu Muzycznego  Fryderyka Chopina zgromadziła naszych słuchaczy UTW na kolejnym koncercie przygotowanym dla nas,  przez profesorów i studentów tej uczelni.

 

11. 01. 2014 r.

 

Sekcja turystyki pieszej zmieniła swoją trasę rajdu z zaplanowanej w programie na kierunek PKS do Wideł , a stamtąd wędrówka szlakiem pułkownika Mikołaja Kawelina.  Puszczą Kawelin pokonali trasę 12 km. Przewodnik Waldemar Malewicz,  jak zawsze w sposób ciekawy scharakteryzował postać Mikołaja Kawelina i jego zasługi.

 

14. 01. 2014 r.

 

Muzeum Wojska -  słuchacze UTW uczestniczą w warsztatach prowadzonych przez Monikę Kościukiewicz

nt. " A  JA  TO  PAMIĘTAM ".Zajęcia polegają na przedstawieniu i omówieniu zarejestrowanych wspomnień.

 

16. 01. 2014 r.

 

Słuchacze UTW licznie zgromadzeni w siedzibie Muzeum Podlaskiego wysłuchali prelekcji " Aliny Dębowskiej i Katarzyny Sołub z Muzeum w Bielsku Podlaskim na temat tradycyjnych technik wykonania oraz zastosowania i znaczenia "tajemniczego ręcznika" oraz zwiedzili wystawę pt. " TAJEMNICZY  RĘCZNIK ".

 

18. 01. 2014 r.

 

Członkowie Koła PTTK " Senior " UTW pod przewodnictwem Izy Walentynowicz przewodnika PTTK O/Białystok uczestniczyli w rajdzie do Nadleśnictwa Dojlidy - rezerwat, Antoniuk - ścieżka przyrodnicza las .Trasa do pokonania wyniosła 5 km.

 

23. 01. 2014 r.

 

Wykład prof. dr hab. inż. Romualda Mosdorfa z Politechniki Białostockiej pt. "FRAKTALE - CO  TO  JEST ?" miał charakter akademicki. Słuchacze Uniwersytetu Trzeciego Wieku odczuwali szczególną chęć poznania czegoś zupełnie nowego. Liczne odpowiedniki fraktali istnieją w naturze - błyskawice, płatki śniegu, chmury, kalafior, paproć, kapusta - czyli wszędzie tam gdzie jest samo podobieństwo.

Po wykładzie wysłuchano koncertu w wykonaniu chóru Komendy Wojewódzkiej Policji w Białymstoku pod dyrekcją Wioletty Miłkowskiej.

 

30. 01. 2014 r.

 

Słuchacze Uniwersytetu Trzeciego Wieku ze wzruszeniem i emocjami oglądali stare zdjęcia dokumentujące nasze miasto, architekturę, zabytki i jego mieszkańców w Muzeum Historycznym. Kustosz muzeum w wykładzie o starym Białymstoku w fotografii, zwróciła szczególną uwagę  jak ważne są stare dokumenty, zdjęcia i bibeloty.

 

06. 02. 2014 r.

 

Bal karnawałowy studentów Uniwersytetu Trzeciego Wieku odbył się w pięknej scenerii świątecznej w restauracji "ASTORIA". Bawiono się wyśmienicie.

 

12. 02. 2014 r.

 

Grupa słuchaczy UTW uczestniczyła w jubileuszu 95-lecia Służby Więziennej. Wśród szacownych gości byli przedstawiciele władz wojewódzkich i samorządowych. Na zakończenie części oficjalnej obejrzano spektakl  w wykonaniu więźniów z Aresztu Śledczego w Białymstoku.

 

15. 02. 2014 r.

 

Rajd sekcji PTTK "Senior"  pod przewodnictwem Izy Walentynowicz  odbył się z Supraśla do Cieliczanki leśną drogą. W Cieliczance podczas postoju przewodniczka zorganizowała uczestnikom rajdu konkurs, wszyscy bawili się doskonale. Po zabawie powrócono do Supraśla i stąd do Białegostoku.

 

15. 02. 2014 r.

 

Delegacja z Prezes Krystyną Szner z Uniwersytetu Trzeciego Wieku z Białegostoku uczestniczyła w obchodach pięciolecia uczelni seniorów w Wysokiem Mazowieckiem.

 

22. 02. 2014 r.

 

Sekcja turystyki pieszej w ramach cyklu "Białostockie opłotki" odbyła rajd po trasie Klepacze, Niewodnica Kościelna, Czaplino, KLepacze. Przewodnik Waldemar Malewicz jak zawsze nie szczędził wiedzy o historii obiektów i miejsc zwiedzanych i mijanych po trasie rajdu.

 

04. 03. 2014 r.

 

W Klubie "Jubilat" uczestnicy projektu  BASE  zaprezentowali słuchaczom UTW i sympatykom roboczą wersję przedstawienia pod tytułem "  KAPCIE  PRECZ ", Robert Panek wykonał na klarnecie hiszpańską pieśń "Las gavilianes",  Zdzisław Kulikowski akompaniował naszym koleżankom wykonującym popularne piosenki.

 

06. 03. 2014 r.

 

Wykład słuchaczom UTW w auli Wydziału Prawa U w B  wygłosił mgr Andrzej Muczyński  Temat wykładu w sposób naturalny wpisał się w obecną sytuację na Ukrainie tj. " STOSUNKI  POLSKO - UKRAIŃSKIE ". Wykładowca przypomniał o tym, co działo się na ziemiach historycznie zamieszkałych przez Ukraińców i Polaków w latach 1939 - 47.

Po wykładzie występ zespołu wokalnego "Cantamen" .

 

08. 03. 2014 r.

 

Wystawę  prac malarskich sekcji nr 1 "Kolor"  słuchaczy UTW, obejrzeliśmy w klubie  "Jubilat ". Temat wystawy "DRZEWA ".Wieczór uświetniła poezja  Haliny Auron.

 

13. 03. 2014 r.

 

Słuchacze Uniwersytetu Trzeciego Wieku mieli możliwość poznać historię krzyża kowalskiego na Podlasiu,  podczas wykładu , etnografa Wojciecha Kowalczuka w siedzibie Muzeum Podlaskiego  w Ratuszu.

 

17. 03. 2014 r.

 

Wystawę pod tytułem " OLIMPIJSKIE  KONKURSY  SZTUKI " słuchacze UTW obejrzeli w budynku Biblioteki Uniwersyteckiej. Spotkanie na wystawie uświetnili swoją obecnością olimpijczycy - Wojciech Fortuna i Wojciech Zabłocki.

 

20. 03. 2014 r.

 

W sali koncertowej Uniwersytetu Muzycznego im F. Chopina słuchacze UTW wysłuchali koncertu w wykonaniu studentów tej uczelni z klasy fortepianu prof. Leszka Kota.  Zaprezentowano słuchaczom polonezy i mazurki najwybitniejszych polskich kompozytorów i pianistów.

 

22. 03. 2014 r.

 

Sekcja PTTK " Senior " odbyła kolejny rajd pod przewodnictwem Izy Walentynowicz  do "Królewskiego miasta Knyszyn". Wędrując, pokonano trasę 8 km.

 

27. 03. 2014 r.

 

Słuchacze Uniwersytetu Trzeciego Wieku spotkali się na zajęciach fakultatywnych w Muzeum Podlaskim w Ratuszu. Kustosz Anna Dąbrowska przeprowadziła wykład na temat: " OSTATNIA  ELEKCJA.  WYBORY  1764"

 

27. 03. 2014 r.

 

W auli Wydziału Prawa U w B   wykład słuchaczom UTW wygłosił dr Robert Sadowski na temat: „PROJEKT  MUZEUM  SYBIRU  W  BIAŁYMSTOKU”.

 

Po wykładzie odbyło się WALNE  ZEBRANIE  SPRAWOZDAWCZO  -  WYBORCZE   CZŁONKÓW  UNIWERSYTETU  TRZECIEGO  WIEKU  W  BIAŁYMSTOKU.  Zebranie przeprowadzono zgodnie z ustalonym porządkiem obrad. Dokonano wyboru nowych władz UTW.

 

29. 03. 2014 r.

 

Członkowie sekcji turystyki pieszej i sympatycy odbyli rajd  " W  POSZUKIWANIU  WIERSZALINA " . Przewodnikami tej wyprawy byli Waldemar Malewicz i Kazimierz Kalinowski i oni pomogli nam znaleźć  go.

Wierszalin  - Nowe Jeruzalem  to miało być miasto szczęścia, które zaczął  budować na wzgórzu Prorok Eliasz.

 

31. 03. 2014 r.

 

Ukonstytuowanie się nowo wybranego Zarządu UTW. Wybór prezesa , dwóch wiceprezesów. skarbnika , z-cę skarbnika i sekretarza.

 

03. 04. 2014 r.

 

Słuchacze UTW wysłuchali wykładu w auli Wydziału Prawa przeprowadzonego przez prof. Jerzego Maciejewskiego z Uniwersytetu Muzycznego im. F. Chopina na temat: "TWÓRCZOŚĆ  FRYDERYKA  CHOPINA  I  JEGO   WPŁYW  NA  LOSY  POWSTANIA  LISTOPADOWEGO ". Twórczość Chopina jest nośnikiem idei narodowych i wyraża w języku muzyki tragiczne dzieje narodu polskiego.

 

Po wykładzie wysłuchano koncertu w wykonaniu Katedralnego Chóru Parafii Wniebowzięcia NMP w Białymstoku pod dyr. Pana Cezarego Kundy.

 

04. 04. 2014 r.

 

Wernisaż prac malarskich Zyty Gieleżyńskiej słuchaczki UTW należącej do grupy malarskiej "Pędzel". Wystawę oglądaliśmy w Domu Kultury "Zachęta". Dorobek autorki zawiera ponad 200 prac malarskich.

 

05. 04. 2014 r.

 

Członkowie sekcji turystyki pieszej UTW z przewodnikiem Waldemarem Malewiczem odbyli rajd  nad Zalew Siemianówka pokonując trasę 10 km. Przechodząc przez - Michałowo - Bondary - Bachury.

 

10. 04. 2014 r.

 

Koncert w Uniwersytecie Muzycznym im. F. Chopina dla słuchaczy UTW przygotowany przez  prof. Jerzego Maciejewskiego i studentów Wydziału Instrumentalno - Pedagogicznego pod tytułem : " W  KRĘGU  MUZYKI  POLSKIEJ ". Prowadzącym koncert był prof. J. Maciejewski.

 

11. 04. 2014 r.

 

Wizyta edukacyjna w Grecji w ramach realizacji projektu  CONGENIAL  koordynatorów i uczestników. Zorganizowane spotkanie było dla uczestników wspaniałym przeżyciem  poznawczo - edukacyjnym,  trwało do 16.04.2014 r.

 

12. 04. 2014 r.

 

Członkowie sekcji turystyki pieszej UTW i klubu "Mozaika" wyruszyli na spotkanie  " WIOSNY  NAD  BIEBRZĄ " pod przewodnictwem Waldemara Malewicza i Kazimierza Kalinowskiego .Biebrzański Park Narodowy do którego dotarli  powstał w 1989 r. Przewodnicy przekazali mnóstwo informacji  historycznych i przyrodniczych  dot. trasy rajdu (Strękowa Góra -  Burzyn - Carska Droga - Gugny).

 

12. 04. 2014 r.

 

Członkowie Sekcji PTTK "Senior " UTW pod przewodnictwem Izy Walentynowicz przewodnika PTTK O/Białystok uczestniczyli w rajdzie do Rezerwatu Krasne.

 

13. 04. 2014 r.

 

Grupa słuchaczy UTW ( 7 osób) przebywała do 27.04.2014r. na turnusie leczniczo-rehabilitacyjnym  w Sanatorium Uzdrowiskowym Związku Nauczycielstwa Polskiego w Ciechocinku.

 

 

24. 04. 2014 r.

 

Wykład programowy słuchaczom UTW w auli Wydz. Prawa U w B  na temat: " SAMOTNOŚĆ  LUDZI  STARSZYCH  I  JEJ  IMPLIKACJA " wygłosiła prof. dr hab. Barbara Bień z Uniwersytetu Medycznego.

 Po wykładzie wysłuchano koncertu Chóru z X  Liceum Ogólnokształcącego w Białymstoku pod dyr. Anny Olszewskiej.

 

29. 04. 2014 r.

 

W Muzeum Historycznym w ramach zajęć fakultatywnych odbył się wykład słuchaczom UTW  na temat:

" ODZYSKANA  HISTORIA.  HOTEL  RITZ ". Wykład przeprowadził kustosz muzeum  Piotr Nieziołek.

 

08. 05. 2014 r.

 

W auli Wydziału Prawa słuchacze UTW z dużym zainteresowaniem wysłuchali wykładu  na temat : "JULIANA  TUWIMA  KONCEPCJA  SZTUKI,  POEZJA  Z  OBRAZKAMI". Wykład wygłosił dr Krzysztof Korotkich. Rok 2013 był  ROKIEM  JULIANA  TUWIMA, stąd odżyło zainteresowanie poetą XX wieku.

 

Po wykładzie wysłuchano koncertu prawosławnego chóru polskojęzycznego " Kardia " pod dyr. Joanny Józefowicz z Parafii św. Ducha w Białymstoku.

 

11. 05. 2014 r.

 

Członkowie sekcji turystyki pieszej wspólnie z członkami Klubu "Mozaika" odbyli zaplanowany rajd , szukali

"  WIOSNY  W  PUSZCZY  BIAŁOWIESKIEJ "-  z Waldemarem i Kaziem . Wspaniali przewodnicy przekazali mnóstwo informacji,  nie tylko przyrodniczych, historyczne, geograficzne i inne.

 

15. 05. 2014 r.

 

Koncert dla słuchaczy Uniwersytetu Trzeciego Wieku wykonany w sali koncertowej Uczelni Muzycznej  przez studentów  Wydziału Instrumentalno - Pedagogicznego. W programie były  pieśni i arie operowe. Koncert prowadziła adiunkt dr Eugenia Rezler - Rozlach.

 

17. 05. 2014 r.

 

Grupa studentów UTW ( 13 osób )  wspólnie z innymi uczestnikami odbyła  piękną wycieczkę  do Chorwacji.

Pobyt do 25 maja br. był  dobrze zorganizowany. Słuchacze skorzystali z wielu wycieczek po Chorwacji jak: wyspa Hwar i Bracz, Dubrownik, Medjugorie, Split i Omnisz. Wrażenia niezapomniane.

 

17. 05. 2014 r.

 

Członkowie sekcji turystyki pieszej i klubu "Mozaika " wzięli udział w wycieczce krajoznawczo - turystycznej

" W  ZIEMI  GRODZIEŃSKIEJ ". Trasa prowadziła przez: Sokółkę - Sidrę - Różanystok - Dąbrowę Białostocką.

Dzięki niezawodnym naszym przewodnikom Waldkowi i Kazimierzowi  zostaliśmy wzbogaceni w wiedzę o kolejnych zabytkach ekumenicznych.

 

17. 05. 2014 r.

 

Przewodniczka Iza Walentynowicz  wspólnie z członkami Koła PTTK "Senior" zrealizowała rajd " Rezerwat Jałówka " Trasą : Studzianki - Ożynki - rezerwat Jałówka - Podsupraśl - Supraśl.(7 km.).

 

20. 05. 2014 r.

 

Spotkanie słuchaczy UTW w  Muzeum Wojska i wysłuchanie wykładu kustosza Huberta Bielenia  na temat :

" FAKTY  I MITY  na temat  SYBIRU ". Obejrzenie wystawy zdjęć.

 

 

21. 05. 2014 r.

Spotkanie partnerskie uczestników  projektu BASE  z  Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Białymstoku  (23 osoby) w Kownie na Litwie do 25 maja 2014r.

 

 

22. 05. 2014 r.

 

Wykład słuchaczom UTW w auli Wydz. Prawa wygłosił ks. prof. Tadeusz Krahel na temat : " RATOWANIE ŻYDÓW   przez  ARCHIDIECEZJĘ  WILEŃSKĄ  "

 Po wykładzie wysłuchaliśmy występu damskiego chóru  BELCANTO ,pod batutą Grażyny Falkowskiej.

 

 

24. 05. 2014 r.

 

Uniwersytet Trzeciego Wieku w Białymstoku od 2014r. uczestniczy w międzynarodowym projekcie wolontariackim  AFIS(ZA) dotowanym przez Fundację Grundtvig. Naszym partnerem w tym projekcie jest litewska organizacja z Kowna. Od 24.05 do 14.06 br. z tej organizacji przebywało u nas  6 wolontariuszy.

 

 

26. 05. 2014 r.

 

Wojewódzki Przegląd Zespołów Artystycznych - Seniorów   "ARS"  2014. Udział w przeglądzie wzięło wiele zespołów artystycznych z naszego województwa, wśród nich chór "ASTRA"  z Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Białymstoku. Chór zdobył  I miejsce i zakwalifikował się do udziału  w Ogólnopolskim Przeglądzie Artystycznym Ruchu Seniorów  "ARS" 2014 w Bydgoszczy.

 

 

29. 05. 2014 r.

 

Studenci z UTW w ramach zajęć fakultatywnych w Muzeum Rzeźby Alfonsa Karnego obejrzeli wystawę wybitnego polskiego rzeźbiarza i pedagoga Adama Myjaka. Wykład  na temat: " ADAM  MYJAK.  Wokół rzeźby współczesnej " przeprowadziła kustosz Katarzyna Karpińska.

 

29. 05. 2014 r.

 

Partnerskie spotkanie w Białymstoku na zakończenie projektu  CONGENIAL realizowanego od 2012 r. - w dniach 29.05 - 31.05. 2014r. w hotelu "Gołębiewski". W spotkaniu udział wzięli uczestnicy projektu  z Grecji, Słowenii, Turcji, Rumunii, Włoch, Anglii, Węgier oraz Polski.

 

31. 05. 2014 r.

 

" ROMANTYZM  I  POZYTYWIZM " to hasło wspaniałej wycieczki, w której uczestniczyli słuchacze UTW  wspólnie z klubem "Mozaika". Przewodnikiem imprezy turystycznej był Waldemar Malewicz. Zwiedziliśmy między innymi -  Muzeum Romantyzmu w Opiniogórze, Pozytywizmu w Gołotczyźnie.

 

03. 06. 2014 r.

 

W siedzibie Muzeum Podlaskiego w Ratuszu  studenci Uniwersytetu Trzeciego Wieku wysłuchali wykładu  na temat: " Białystok w świetle badań archeologicznych " z pezentacją multimedialną.

 

07. 06. 2014 r.

 

Członkowie koła PTTK "Senior" UTW z przewodniczką Izą Walentynowicz uczstniczyli w rajdzie,  trasą : Kopna Góra - rezerwat Woronicza - arboretum  im. Powstańców Styczniowych .

 

11. 06. 2014 r.

 

Spotkanie członków sekcji redakcyjnej UTW gazetki "Wiecznie Młodzi" z grupą Litwinów z Kowna, którzy uczestniczą w projekcie AFIS(ZA).

 

12. 06. 2014 r.

 

Słuchacze UTW w auli Wydz. Prawa wysłuchali wykładu dr Jana Leończuka i mgr Ewy Kołomeckiej na temat: " KSIĄŻNICA  PODLASKA   wczoraj i dziś ".

 Po wykładzie wystąpił  Zespół Fletów Prostych " Cantio Polonica " pod kierunkiem Bożeny Kraśko z Domu Kultury Śródmieście  w Białymstoku.

 

14. 06. 2014 r.

 

Ostatnia wyprawa przed wakacjami  sekcji turystyki pieszej do magicznej krainy pachnącej ziołami  czyli Gospodarstwo Agroturystyczne " ZIOŁOWY  ZAKĄTEK  "  w Korycinach.

 

16. 06. 2014 r.

 

XX -  lecie Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Białymstoku . Jubileusz ten obchodzono przez 2 dni tj.od 16.06 do 17.06. 2014r. w auli Wyższej Szkoły Finansów i Zarządzania w Białymstoku.W holu tej uczelni urządzono wystawę prac malarskich,  hafciarskich i fotograficznych naszych studentów.

 

23. 06. 2014 r.

 

Słuchacze Uniwersytetu Trzeciego Wieku uroczyście zakończyli rok akademicki 2013/2014 . W restauracji "Astoria" spotkali się studenci  i goście zaproszeni. Krystyna Szner Prezes UTW serdecznie powitała wszystkich. Były podziękowania studentom szczególnie aktywnym w minionym roku akademickim. Po części oficjalnej bawiono się w rytm muzyki lat 60, 70 i współczesnej.

 

15. 07. 2014 r.

 

XVIII  Przegląd Amatorskiej Twórczości Plastycznej pt." Sztuka niedzielna i codzienna"  - w Spodkach. Wystawa prac malarskich amatorów trwała do 06.09.2014r. Komisja konkursowa oceniając twórczość plastyczną  przyznała naszej słuchaczce Danucie Łopateckiej  II miejsce za obraz " ulica Staszica  do  Poprzecznej ", poza tym przyznano jej  nagrodę publiczności w dziedzinie sztuka codzienna i niedzielna. Ogólnie wystawiono 434 prace w tym 13 prac naszych słuchaczy UTW.

 

 

26. 07. 2014 r.

 

Uczestnicy sekcji turystyki pieszej UTW wspólnie z członkami klubu turystycznego "Mozaika" dzięki pasji i nieocenionej pomysłowości Waldemara Malewicza  i Marii Wójcickiej zwiedzili warszawskie cmentarze. Trasą Powązki - Wola - Stare Miasto - Praga.

 

 

10. 08. 2014 r.

 

Podlaskie Święto Chleba w Ciechanowcu jest dla słuchaczy Uniwersytetu Trzeciego Wieku jedną z imprez w której bardzo chętnie  bierzemy udział. Organizatorką wyprawy do Ciechanowca  jest Maria Waśkiewicz wspólnie z  Mirosławem Kuleszą.

 

 

17. 08. 2014 r.

 

Słuchacze UTW korzystają z 10 dniowych wczasów w Jastrzębiej Górze (do 27.08.2014r) To już czwarty rok  w tym samym ośrodku wypoczynkowym. Kierownik i organizator turnusów wczasowych Janina Mucha zapewnia  aktywny wypoczynek wczasowiczom i możliwość poznania okolicy.

 

 

23. 08. 2014 r.

 

Impreza turystyczna członków sekcji turystyki pieszej UTW i klubu "Mozaika" pt. "LUSTRO  TWARDOWSKIEGO", prowadziła przez miejscowości : Zuzela - Starawieś - Węgrów - Liw - Otrębusy - Warszawa.  Organizatorami tej wyprawy byli: Waldemar Malewicz, Maria Wójcicka i Grażyna Keller.

 

 

29. 08. 2014 r.

 

Pierwsze spotkanie uczestników międzynarodowego projektu BASE  w Centrum Kultury Prawosławnej  w Białymstoku. W spotkaniu udział wzięli przedstawiciele wszystkich partnerskich krajów, czyli Hiszpanie, Litwini i Turcy oraz Polacy -słuchacze UTW- gospodarze. Spotkanie trwało do 31.08.2014r.

 

 

31. 08. 2014 r.

 

Słuchacze UTW korzystają z wyjazdu do Pogorzelicy  na 10 dniowe  wczasy do 11.09.2014r. zorganizowane przez Marię Waśkiewicz. Wczasowicze spędzali czas aktywnie-jazda rowerami, wieczorki taneczne, gimnastyka i ognisko.

 

 

01. 09. 2014 r.

 

Wczasy w Sarbinowie do 11.09.br. zorganizowała Janina Mucha. Z turnusu 10 dniowego skorzystało 40 osób. Miejscowość jest w swojej strukturze terytorialnej ciekawa, dzieli się na część miejską i uzdrowiskową.

 

 

09. 09. 2014 r.

 

Posiedzenie Rady Programowej Uniwersytetu Trzeciego Wieku w siedzibie Wojewódzkiego Ośrodka Animacji  Kultury w sprawie zatwierdzenia programu wykładów na semestr jesienno-zimowy 2014/2015. Rada Programowa kieruje pracą dydaktyczną naszego uniwersytetu.

 

 

13. 09. 2014 r.

 

Wyjazd edukacyjny na Mazury i Warmię naszych słuchaczy UTW i członków klubu "Mozaika". Inicjatorami tego projektu byli Waldemar, Grażyna i Maria. Zwiedziliśmy i zobaczyliśmy: Wilczy Szaniec, Reszel, Kętrzyn, Świętą Lipkę i Muzeum Mazurskie w Owczarni.

 

 

20. 09. 2014 r.

 

Członkowie sekcji turystyki pieszej uczestniczyli w rajdzie pod przewodnictwem Waldemara Malewicza  po trasie : Sokółka - Bohoniki - Malawicze Górne.  ( 9km).

 

 

26. 09. 2014 r.

 

Kolejne międzynarodowe spotkanie uczestników projektu  BASE  z Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Białymstoku odbyło się w hiszpańskim mieście Alcala . Spotkanie zakończono dnia 28.09.2014r.

 

 

27. 09. 2014 r.

 

Członkowie koła  PTTK  "Senior"  UTW z Izą Walentynowicz przewodnikiem PTTK O/B odbyli  rajd, którego tematem była "Kraina otwartych okienic". Trasę 8 km pokonali od Żywkowa do wsi Soce, a następnie do Trześcianki.

 

 

08. 10. 2014 r.

Jubileuszowa inauguracja roku akademickiego 2014/2015  na Uniwersytecie Muzycznym Fryderyka Chopina, 40 Rok Akademicki Wydziału Instrumentalno-Pedagogicznego . W uroczystości tej uczestniczyła v-ce prezes UTW w Białymstoku.

 

 

09. 10. 2014 r.

 

XXI Inauguracja roku akademickiego 2014/2015 odbyła się w auli Wydziału Prawa Uniwersytetu w Białymstoku. Wykład inauguracyjny pt. " GODNOŚĆ  I POSŁANNICTWO  OSÓB  STARSZYCH  W  ŻYCIU  SPOŁECZNYM " wygłosił ks. dr Dariusz Wojtecki - Prorektor AWSD w Białymstoku.

Po wykładzie wystąpił chór "Astra" pod batutą Oksany Dziadul.

 

 

14. 10. 2014 r.

 

Słuchacze UTW uczestniczą w zajęciach fakultatywnych w Muzeum Wojska , słuchając wykładu kustosza Piotra Karczewskiego pt. "WYZWOLENIE. Bitwa o Białystok  1944r."

 

 

16. 10. 2014 r.

 

Wystawę sztuki japońskiej w Muzeum Podlaskim w Ratuszu pt. " Ukyo-e" obejrzeli słuchacze UTW i wysłuchali wykładu na ten temat kustosz Beaty Mróz.

 

 

18. 10. 2014 r.

 

Członkowie sekcji turystyki pieszej  z Waldemarem Malewiczem przewodnikiem turystycznym uczestniczyli w rajdzie na " szlaku otwartych okienic ".Pokonali trasę 10 km.- Żywkowo  -  Trześcianka .

 

18. 10. 2014 r.

 

Członkowie koła PTTK "Senior" UTW pod przewodnictwem Izy Walentynowicz na rajdzie " JESIEŃ W LESIE  PIETRASZE". Trasa: Nadleśnictwo Dojlidy - rezerwat Antoniuk - gen. Maczka.

 

 

23. 10. 2014 r.

 

Koncert pieśni do muzyki Ignacego Jana Paderewskiego - kompozytora, pianisty, polityka, męża stanu - przygotowany przez studentów Wydziału Instrumentalno-Pedagogicznego Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina wysłuchali ze skupieniem i zainteresowaniem. Prowadzącą koncert była adiunkt dr Marta Wróblewska.

 

 

23. 10. 2014 r.

 

Słuchacze UTW w auli Wydziału Prawa wysłuchali ciekawego wykładu dr inż. arch. Aleksandra Owerczuka z Politechniki Białostockiej  pod tytułem  " DĄŻENIE  W  GÓRĘ ". Wykład bogato ilustrowany multimediami bardzo zainteresował studentów.

Po wykładzie występ zespołu " AKORD ".

 

 

30. 10. 2014 r.

 

W ramach zajęć fakultatywnych słuchacze UTW wysłuchali ciekawego wykładu kurator wystawy Krystyny Karpińskiej  na temat: " NIKIFOR  I  JEGO  KRYNICA ", ilustrowanego pokazem multimedialnym. Na wystawie zaprezentowano prace autora i fotografie oraz jego "warsztat twórczy".

 

 

06. 11. 2014 r.

 

W Muzeum Historycznym słuchacze UTW w ramach zajęć fakultatywnych wysłuchali wykładu kustosz Lucyny Lesisz na temat nam Białostoczanom bardzo bliski tj. " WYGODA.  MIASTO  I  LUDZIE ".

 

 

06. 11. 2014 r.

 

Dwudziestoletni jubileusz Miejskiego Dnia Seniora odbył się w zabytkowym Pałacu Branickich pod patronatem Tadeusza Truskolaskiego - Prezydenta Miasta Białegostoku. 9 studentów UTW w części oficjalnej imprezy zostało  wyróżnionych  za pracę społeczną dyplomami i albumami. W części artystycznej słuchacze UTW wystąpili ze spektaklem " Kapcie precz".

 

 

08. 11. 2014 r.

 

"  CZAS  ZADUMY  I  REFLEKSJI " - członkowie sekcji  PTTK " Senior " UTW w ramach spotkań rajdowych odwiedzili cmentarze w Białymstoku. Historię zwiedzanych cmentarzy opowiedziała przewodniczka turystyczna Halina Wiatrowska z PTTK Oddział Białystok.

 

 

12. 11. 2014 r.

 

W Bibliotece Uniwersyteckiej im. Jerzego Giedroycia słuchacze UTW obejrzeli wystawę  " STRZAŁ  W  DZIESIĄTKĘ " i wysłuchali wykładu dr Iwony Wrońskiej dotyczącego członkostwa Polski w Unii Europejskiej.

 

 

12. 11. 2014 r.

 

Pierwsze spotkanie założycielskie sekcji pomocowej . Na kierownika sekcji wybrano Joannę Zdanowicz.

 

 

13. 11. 2014 r.

 

Słuchacze UTW wysłuchali kolejnego wykładu programowego w auli Wydziału Prawa U w B pt.:"Wielokulturowość Podlasia ". Wykład przeprowadziła dr Dorota Misiejuk z Wydziały Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu w Białymstoku.

Po wykładzie wysłuchano koncertu w wykonaniu uczniów Zespołu Szkół Muzycznych im. Ignacego Paderewskiego.

 

 

14. 11. 2014 r.

 

Dzień Seniora Uniwersytetu Trzeciego Wieku odbył się w restauracji "Astoria". Aktywnym słuchaczom wręczono  wyróżnienia. Po części oficjalnej wystąpił chór UTW "Astra " pod batutą Oksany Dziadul i zespoły artystyczne naszej uczelni.

 

 

15. 11. 2014 r.

 

Rajd członków sekcji turystyki pieszej odbył się  pod przewodnictwem Waldemara Malewicza  pod hasłem :

"Zwiedzamy swoje miasto ". Trasa rajdu prowadziła przez Klepacze i Starosielce.

 

 

18. 11. 2014 r.

 

Słuchacze UTW na kolejnych zajęciach fakultatywnych obejrzeli w Muzeum Wojska ciekawą wystawę na temat :

" DZIEJE  POLSKIEJ  SZABLI " , kolekcja broni białej ze zbiorów  Adama L. Woźniaka.

 

 

19. 11. 2014 r.

 

W klubie "Jubilat " odbyło się uroczyste podsumowanie projektu  CONGENIAL, zorganizowane przez Danutę Sajur  - koordynatora tego międzynarodowego przedsięwzięcia. Nagrodzono książkami i dyplomami osoby wspomagające realizację projektu i uczestniczki projektu, które twórczo pracowały przez dwa lata.

 

 

20. 11. 2014 r.

 

W siedzibie Muzeum Podlaskiego - Ratusz - słuchacze UTW wysłuchali wykładu dr Jana Maciejewskiego z muzeum tykocińskiego, " SYMBOLIKA  ŻYDOWSKA  W  SZTUCE  SEPULKRALNEJ "(nagrobnej, cmentarnej, pogrzebowej, służącej kultowi i pamięci zmarłych). Wykład  wspomagany był zdjęciami ,pozwoliło to poznać terminy, określenia i metafory żydowskie.

 

 

27. 11. 2014 r.

 

Słuchacze UTW wysłuchali koncertu przygotowanego przez studentów kierunku Edukacji Artystycznej Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina , "Technika bel canto w XVII - XIX w traktatach i e-lerningu ". Słowo wprowadzające jak i wiążące poszczególne utwory miała ad dr Iwona Musialik

 

 

27. 11. 2014 r.

 

Wykład w trosce o zdrowie seniorów miał miejsce w auli  Wyższej Szkoły Finansów i Zarządzania w Białymstoku.

Temat wykładu : "ZAWAŁ  SERCA.  PREWENCJA  I  LECZENIE " przeprowadziła prof. dr hab. n.med. Hanna Bachórzewska - Gajewska z Kliniki Kardiologii Inwazyjnej UM w Białymstoku.

Po wykładzie wystąpił chór z Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Ciechanowcu.

 

 

04. 12. 2014 r.

 

W auli Wydziału Prawa studenci UTW wysłuchali kolejnego wykładu z programu na I semestr roku 2014/2015 na temat : " SYSTEM  OCHRONY  ZDROWIA  W  POLSCE - ogólne zasady i praktyczne wskazówki ". Wykład  przeprowadził dr Adam Dębski  - Rzecznik prasowy NFZ . Zagadnienia dotyczące sanatoriów omawiała Pani Monika Cierpiesz.

 

 

06. 12. 2014 r.

 

Członkowie sekcji turystycznej PTTK " Senior " UTW pod przewodnictwem Izy Walentynowicz na rajdzie " Historia i zabytki Choroszczy"  poznali historię i zabytki tego miasta. Koleżanka Bożena Kosior urządziła turystom zabawę mikołajkową.

 

 

10. 12. 2014 r.

 

To jest jedna ze śród ,gdzie grupa słuchacze pod kierownictwem Heleny Łukaszewicz aktywnie wypoczywa podczas szybkiego chodzenia ( Nordic Walking).

 

 

11. 12. 2014 r.

 

Słuchacze UTW na kolejnym spotkaniu, zajęć fakultatywnych w Ratuszu, wysłuchali wykładu z prezentacją  pt.: "  Z  GLOGEREM  W  PODRÓŻY  ". Wykład przeprowadziła kustosz Anna Dąbrowska z Muzeum Wnętrz Pałacowych w Choroszczy.

 

 

13. 12. 2014 r.

 

"Białostockie opłotki " rajd miejski z niezawodnym przewodnikiem Waldemarem Malewiczem piechurów z sekcji pieszej pokonał trasę Juchnowiec Kościelny - Dojlidy Górne ogółem 7km.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

17.12.2014 r.

 

Słuchacze  spotkali się przy wigilijnym stole w restauracji "Astoria ",obecni byli goście zaproszeni - wierni i niezawodni przyjaciele UTW. W wigilijny nastrój wprowadził występ dzieci  z  Przedszkola nr 42 "Niezapominajka"  przedstawiając seniorom bożonarodzeniowe jasełka wywołujące wspomnienia z lat dziecięcych.

 

 

20. 12. 2014 r.

Turystyczny opłatek członków sekcji PTTK " Senior" UTW na działce u  koleżanki Tatiany Białej.

 

 

 

 

/H.K./

 

 

 

 


 
 
© 2011 Uniwersytet Trzeciego Wieku w Białymstoku
Ten projekt został zrealizowany przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej. Projekt lub publikacja odzwierciedlają jedynie stanowisko ich autora i Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za umieszczoną w nich zawartość merytoryczną.