Kalendarium Strona główna / Kalendarium / 2015 - 2014 

 

 KALENDARIUM  2014

04. 01. 2014 r.

 Otwarcie wystawy grupy malarskiej "KOLOR" w foyer Opery i Filharmonii Podlaskiej w Białymstoku. Prace słuchaczek UTW tworzone pod kierunkiem Marii Kraszewskiej prezentowały ciekawe tematy artystyczne starego baśniowego Białegostoku. Wykonane w różnorodnej technice.

 05. 01. 2014 r.

 Zmarł  prof. WŁADYSŁAW  SERCZYK  ,od roku 1989 do 1996 był zatrudniony  w Filii Uniwersytetu Warszawskiego w Białymstoku. W latach 1993 - 1996 pełnił funkcję prorektora tej uczelni. W 1994r.  współuczestniczył w założeniu naszego Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Białymstoku.

 09. 01. 2014 r.

 Wykład w auli Wydz. Prawa UwB  mgr Elżbiety Karczewskiej / nauczyciel języka esperanto/ na temat : " BIAŁOSTOCZANIN  ZNANY  NA  5  KONTYNENTACH  I  PONAD  100  KRAJACH" , pozwolił słuchaczom UTW poznać dokonania Ludwika Zamenhofa.

Po wykładzie występ grupy teatralnej  "GAGATEK" pod kierunkiem pani Anny Bayer  i Agnieszki Marchel.

 09. 01. 2014 r.

 Sala koncertowa Uniwersytetu Muzycznego  Fryderyka Chopina zgromadziła naszych słuchaczy UTW na kolejnym koncercie przygotowanym dla nas,  przez profesorów i studentów tej uczelni.

 11. 01. 2014 r.

 Sekcja turystyki pieszej zmieniła swoją trasę rajdu z zaplanowanej w programie na kierunek PKS do Wideł , a stamtąd wędrówka szlakiem pułkownika Mikołaja Kawelina.  Puszczą Kawelin pokonali trasę 12 km. Przewodnik Waldemar Malewicz,  jak zawsze w sposób ciekawy scharakteryzował postać Mikołaja Kawelina i jego zasługi.

 14. 01. 2014 r.

 Muzeum Wojska -  słuchacze UTW uczestniczą w warsztatach prowadzonych przez Monikę Kościukiewicz

nt. " A  JA  TO  PAMIĘTAM ".Zajęcia polegają na przedstawieniu i omówieniu zarejestrowanych wspomnień.

 16. 01. 2014 r.

 Słuchacze UTW licznie zgromadzeni w siedzibie Muzeum Podlaskiego wysłuchali prelekcji " Aliny Dębowskiej i Katarzyny Sołub z Muzeum w Bielsku Podlaskim na temat tradycyjnych technik wykonania oraz zastosowania i znaczenia "tajemniczego ręcznika" oraz zwiedzili wystawę pt. " TAJEMNICZY  RĘCZNIK ".

 18. 01. 2014 r.

 Członkowie Koła PTTK " Senior " UTW pod przewodnictwem Izy Walentynowicz przewodnika PTTK O/Białystok uczestniczyli w rajdzie do Nadleśnictwa Dojlidy - rezerwat, Antoniuk - ścieżka przyrodnicza las .Trasa do pokonania wyniosła 5 km.

 23. 01. 2014 r.

 Wykład prof. dr hab. inż. Romualda Mosdorfa z Politechniki Białostockiej pt. "FRAKTALE - CO  TO  JEST ?" miał charakter akademicki. Słuchacze Uniwersytetu Trzeciego Wieku odczuwali szczególną chęć poznania czegoś zupełnie nowego. Liczne odpowiedniki fraktali istnieją w naturze - błyskawice, płatki śniegu, chmury, kalafior, paproć, kapusta - czyli wszędzie tam gdzie jest samo podobieństwo.

Po wykładzie wysłuchano koncertu w wykonaniu chóru Komendy Wojewódzkiej Policji w Białymstoku pod dyrekcją Wioletty Miłkowskiej.

 30. 01. 2014 r.

 Słuchacze Uniwersytetu Trzeciego Wieku ze wzruszeniem i emocjami oglądali stare zdjęcia dokumentujące nasze miasto, architekturę, zabytki i jego mieszkańców w Muzeum Historycznym. Kustosz muzeum w wykładzie o starym Białymstoku w fotografii, zwróciła szczególną uwagę  jak ważne są stare dokumenty, zdjęcia i bibeloty.

 06. 02. 2014 r.

 Bal karnawałowy studentów Uniwersytetu Trzeciego Wieku odbył się w pięknej scenerii świątecznej w restauracji "ASTORIA". Bawiono się wyśmienicie.

 12. 02. 2014 r.

 Grupa słuchaczy UTW uczestniczyła w jubileuszu 95-lecia Służby Więziennej. Wśród szacownych gości byli przedstawiciele władz wojewódzkich i samorządowych. Na zakończenie części oficjalnej obejrzano spektakl  w wykonaniu więźniów z Aresztu Śledczego w Białymstoku.

 15. 02. 2014 r.

 Rajd sekcji PTTK "Senior"  pod przewodnictwem Izy Walentynowicz  odbył się z Supraśla do Cieliczanki leśną drogą. W Cieliczance podczas postoju przewodniczka zorganizowała uczestnikom rajdu konkurs, wszyscy bawili się doskonale. Po zabawie powrócono do Supraśla i stąd do Białegostoku.

 15. 02. 2014 r.

 Delegacja z Prezes Krystyną Szner z Uniwersytetu Trzeciego Wieku z Białegostoku uczestniczyła w obchodach pięciolecia uczelni seniorów w Wysokiem Mazowieckiem.

 22. 02. 2014 r.

 Sekcja turystyki pieszej w ramach cyklu "Białostockie opłotki" odbyła rajd po trasie Klepacze, Niewodnica Kościelna, Czaplino, KLepacze. Przewodnik Waldemar Malewicz jak zawsze nie szczędził wiedzy o historii obiektów i miejsc zwiedzanych i mijanych po trasie rajdu.

 04. 03. 2014 r.

 W Klubie "Jubilat" uczestnicy projektu  BASE  zaprezentowali słuchaczom UTW i sympatykom roboczą wersję przedstawienia pod tytułem "  KAPCIE  PRECZ ", Robert Panek wykonał na klarnecie hiszpańską pieśń "Las gavilianes",  Zdzisław Kulikowski akompaniował naszym koleżankom wykonującym popularne piosenki.

 06. 03. 2014 r.

 Wykład słuchaczom UTW w auli Wydziału Prawa U w B  wygłosił mgr Andrzej Muczyński  Temat wykładu w sposób naturalny wpisał się w obecną sytuację na Ukrainie tj. " STOSUNKI  POLSKO - UKRAIŃSKIE ". Wykładowca przypomniał o tym, co działo się na ziemiach historycznie zamieszkałych przez Ukraińców i Polaków w latach 1939 - 47.

Po wykładzie występ zespołu wokalnego "Cantamen" .

 08. 03. 2014 r.

 Wystawę  prac malarskich sekcji nr 1 "Kolor"  słuchaczy UTW, obejrzeliśmy w klubie  "Jubilat ". Temat wystawy "DRZEWA ".Wieczór uświetniła poezja  Haliny Auron.

 13. 03. 2014 r.

 Słuchacze Uniwersytetu Trzeciego Wieku mieli możliwość poznać historię krzyża kowalskiego na Podlasiu,  podczas wykładu , etnografa Wojciecha Kowalczuka w siedzibie Muzeum Podlaskiego  w Ratuszu.

 17. 03. 2014 r.

 Wystawę pod tytułem " OLIMPIJSKIE  KONKURSY  SZTUKI " słuchacze UTW obejrzeli w budynku Biblioteki Uniwersyteckiej. Spotkanie na wystawie uświetnili swoją obecnością olimpijczycy - Wojciech Fortuna i Wojciech Zabłocki.

 20. 03. 2014 r.

 W sali koncertowej Uniwersytetu Muzycznego im F. Chopina słuchacze UTW wysłuchali koncertu w wykonaniu studentów tej uczelni z klasy fortepianu prof. Leszka Kota.  Zaprezentowano słuchaczom polonezy i mazurki najwybitniejszych polskich kompozytorów i pianistów.

 22. 03. 2014 r.

 Sekcja PTTK " Senior " odbyła kolejny rajd pod przewodnictwem Izy Walentynowicz  do "Królewskiego miasta Knyszyn". Wędrując, pokonano trasę 8 km.

 27. 03. 2014 r.

 Słuchacze Uniwersytetu Trzeciego Wieku spotkali się na zajęciach fakultatywnych w Muzeum Podlaskim w Ratuszu. Kustosz Anna Dąbrowska przeprowadziła wykład na temat: " OSTATNIA  ELEKCJA.  WYBORY  1764"

 27. 03. 2014 r.

 W auli Wydziału Prawa U w B   wykład słuchaczom UTW wygłosił dr Robert Sadowski na temat: „PROJEKT  MUZEUM  SYBIRU  W  BIAŁYMSTOKU”. Po wykładzie odbyło się WALNE  ZEBRANIE  SPRAWOZDAWCZO  -  WYBORCZE   CZŁONKÓW  UNIWERSYTETU  TRZECIEGO  WIEKU  W  BIAŁYMSTOKU.  Zebranie przeprowadzono zgodnie z ustalonym porządkiem obrad. Dokonano wyboru nowych władz UTW.

 29. 03. 2014 r.

 Członkowie sekcji turystyki pieszej i sympatycy odbyli rajd  " W  POSZUKIWANIU  WIERSZALINA " . Przewodnikami tej wyprawy byli Waldemar Malewicz i Kazimierz Kalinowski i oni pomogli nam znaleźć  go.

Wierszalin  - Nowe Jeruzalem  to miało być miasto szczęścia, które zaczął  budować na wzgórzu Prorok Eliasz.

 31. 03. 2014 r.

 Ukonstytuowanie się nowo wybranego Zarządu UTW. Wybór prezesa , dwóch wiceprezesów. skarbnika , z-cę skarbnika i sekretarza.

 03. 04. 2014 r.

 Słuchacze UTW wysłuchali wykładu w auli Wydziału Prawa przeprowadzonego przez prof. Jerzego Maciejewskiego z Uniwersytetu Muzycznego im. F. Chopina na temat: "TWÓRCZOŚĆ  FRYDERYKA  CHOPINA  I  JEGO   WPŁYW  NA  LOSY  POWSTANIA  LISTOPADOWEGO ". Twórczość Chopina jest nośnikiem idei narodowych i wyraża w języku muzyki tragiczne dzieje narodu polskiego. Po wykładzie wysłuchano koncertu w wykonaniu Katedralnego Chóru Parafii Wniebowzięcia NMP w Białymstoku pod dyr. Pana Cezarego Kundy.

 04. 04. 2014 r.

 Wernisaż prac malarskich Zyty Gieleżyńskiej słuchaczki UTW należącej do grupy malarskiej "Pędzel". Wystawę oglądaliśmy w Domu Kultury "Zachęta". Dorobek autorki zawiera ponad 200 prac malarskich.

 05. 04. 2014 r.

 Członkowie sekcji turystyki pieszej UTW z przewodnikiem Waldemarem Malewiczem odbyli rajd  nad Zalew Siemianówka pokonując trasę 10 km. Przechodząc przez - Michałowo - Bondary - Bachury.

 10. 04. 2014 r.

 Koncert w Uniwersytecie Muzycznym im. F. Chopina dla słuchaczy UTW przygotowany przez  prof. Jerzego Maciejewskiego i studentów Wydziału Instrumentalno - Pedagogicznego pod tytułem : " W  KRĘGU  MUZYKI  POLSKIEJ ". Prowadzącym koncert był prof. J. Maciejewski.

 11. 04. 2014 r.

 Wizyta edukacyjna w Grecji w ramach realizacji projektu  CONGENIAL  koordynatorów i uczestników. Zorganizowane spotkanie było dla uczestników wspaniałym przeżyciem  poznawczo - edukacyjnym,  trwało do 16.04.2014 r.

 12. 04. 2014 r.

 Członkowie sekcji turystyki pieszej UTW i klubu "Mozaika" wyruszyli na spotkanie  " WIOSNY  NAD  BIEBRZĄ " pod przewodnictwem Waldemara Malewicza i Kazimierza Kalinowskiego .Biebrzański Park Narodowy do którego dotarli  powstał w 1989 r. Przewodnicy przekazali mnóstwo informacji  historycznych i przyrodniczych  dot. trasy rajdu (Strękowa Góra -  Burzyn - Carska Droga - Gugny).

 12. 04. 2014 r.

 Członkowie Sekcji PTTK "Senior " UTW pod przewodnictwem Izy Walentynowicz przewodnika PTTK O/Białystok uczestniczyli w rajdzie do Rezerwatu Krasne.

 13. 04. 2014 r.

 Grupa słuchaczy UTW ( 7 osób) przebywała do 27.04.2014r. na turnusie leczniczo-rehabilitacyjnym  w Sanatorium Uzdrowiskowym Związku Nauczycielstwa Polskiego w Ciechocinku.

 24. 04. 2014 r.

 Wykład programowy słuchaczom UTW w auli Wydz. Prawa U w B  na temat: " SAMOTNOŚĆ  LUDZI  STARSZYCH  I  JEJ  IMPLIKACJA " wygłosiła prof. dr hab. Barbara Bień z Uniwersytetu Medycznego.

 Po wykładzie wysłuchano koncertu Chóru z X  Liceum Ogólnokształcącego w Białymstoku pod dyr. Anny Olszewskiej.

 29. 04. 2014 r.

 W Muzeum Historycznym w ramach zajęć fakultatywnych odbył się wykład słuchaczom UTW  na temat:

" ODZYSKANA  HISTORIA.  HOTEL  RITZ ". Wykład przeprowadził kustosz muzeum  Piotr Nieziołek.

 08. 05. 2014 r.

 W auli Wydziału Prawa słuchacze UTW z dużym zainteresowaniem wysłuchali wykładu  na temat : "JULIANA  TUWIMA  KONCEPCJA  SZTUKI,  POEZJA  Z  OBRAZKAMI". Wykład wygłosił dr Krzysztof Korotkich. Rok 2013 był  ROKIEM  JULIANA  TUWIMA, stąd odżyło zainteresowanie poetą XX wieku.

 Po wykładzie wysłuchano koncertu prawosławnego chóru polskojęzycznego " Kardia " pod dyr. Joanny Józefowicz z Parafii św. Ducha w Białymstoku.

 11. 05. 2014 r.

 Członkowie sekcji turystyki pieszej wspólnie z członkami Klubu "Mozaika" odbyli zaplanowany rajd , szukali

"  WIOSNY  W  PUSZCZY  BIAŁOWIESKIEJ "-  z Waldemarem i Kaziem . Wspaniali przewodnicy przekazali mnóstwo informacji,  nie tylko przyrodniczych, historyczne, geograficzne i inne.

 15. 05. 2014 r.

 Koncert dla słuchaczy Uniwersytetu Trzeciego Wieku wykonany w sali koncertowej Uczelni Muzycznej  przez studentów  Wydziału Instrumentalno - Pedagogicznego. W programie były  pieśni i arie operowe. Koncert prowadziła adiunkt dr Eugenia Rezler - Rozlach.

 17. 05. 2014 r.

 Grupa studentów UTW ( 13 osób )  wspólnie z innymi uczestnikami odbyła  piękną wycieczkę  do Chorwacji.

Pobyt do 25 maja br. był  dobrze zorganizowany. Słuchacze skorzystali z wielu wycieczek po Chorwacji jak: wyspa Hwar i Bracz, Dubrownik, Medjugorie, Split i Omnisz. Wrażenia niezapomniane.

 17. 05. 2014 r.

 Członkowie sekcji turystyki pieszej i klubu "Mozaika " wzięli udział w wycieczce krajoznawczo - turystycznej

" W  ZIEMI  GRODZIEŃSKIEJ ". Trasa prowadziła przez: Sokółkę - Sidrę - Różanystok - Dąbrowę Białostocką.

Dzięki niezawodnym naszym przewodnikom Waldkowi i Kazimierzowi  zostaliśmy wzbogaceni w wiedzę o kolejnych zabytkach ekumenicznych.

 17. 05. 2014 r.

 Przewodniczka Iza Walentynowicz  wspólnie z członkami Koła PTTK "Senior" zrealizowała rajd " Rezerwat Jałówka " Trasą : Studzianki - Ożynki - rezerwat Jałówka - Podsupraśl - Supraśl.(7 km.).

 20. 05. 2014 r.

 Spotkanie słuchaczy UTW w  Muzeum Wojska i wysłuchanie wykładu kustosza Huberta Bielenia  na temat :

" FAKTY  I MITY  na temat  SYBIRU ". Obejrzenie wystawy zdjęć.

 21. 05. 2014 r.

Spotkanie partnerskie uczestników  projektu BASE  z  Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Białymstoku  (23 osoby) w Kownie na Litwie do 25 maja 2014r.

 22. 05. 2014 r.

 Wykład słuchaczom UTW w auli Wydz. Prawa wygłosił ks. prof. Tadeusz Krahel na temat : " RATOWANIE ŻYDÓW   przez  ARCHIDIECEZJĘ  WILEŃSKĄ  "

 Po wykładzie wysłuchaliśmy występu damskiego chóru  BELCANTO ,pod batutą Grażyny Falkowskiej.

 24. 05. 2014 r.

Uniwersytet Trzeciego Wieku w Białymstoku od 2014r. uczestniczy w międzynarodowym projekcie wolontariackim  AFIS(ZA) dotowanym przez Fundację Grundtvig. Naszym partnerem w tym projekcie jest litewska organizacja z Kowna. Od 24.05 do 14.06 br. z tej organizacji przebywało u nas  6 wolontariuszy.

 26. 05. 2014 r.

 Wojewódzki Przegląd Zespołów Artystycznych - Seniorów   "ARS"  2014. Udział w przeglądzie wzięło wiele zespołów artystycznych z naszego województwa, wśród nich chór "ASTRA"  z Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Białymstoku. Chór zdobył  I miejsce i zakwalifikował się do udziału  w Ogólnopolskim Przeglądzie Artystycznym Ruchu Seniorów  "ARS" 2014 w Bydgoszczy.

 29. 05. 2014 r.

 Studenci z UTW w ramach zajęć fakultatywnych w Muzeum Rzeźby Alfonsa Karnego obejrzeli wystawę wybitnego polskiego rzeźbiarza i pedagoga Adama Myjaka. Wykład  na temat: " ADAM  MYJAK.  Wokół rzeźby współczesnej " przeprowadziła kustosz Katarzyna Karpińska.

 29. 05. 2014 r.

 Partnerskie spotkanie w Białymstoku na zakończenie projektu  CONGENIAL realizowanego od 2012 r. - w dniach 29.05 - 31.05. 2014r. w hotelu "Gołębiewski". W spotkaniu udział wzięli uczestnicy projektu  z Grecji, Słowenii, Turcji, Rumunii, Włoch, Anglii, Węgier oraz Polski.

 31. 05. 2014 r.

 " ROMANTYZM  I  POZYTYWIZM " to hasło wspaniałej wycieczki, w której uczestniczyli słuchacze UTW  wspólnie z klubem "Mozaika". Przewodnikiem imprezy turystycznej był Waldemar Malewicz. Zwiedziliśmy między innymi -  Muzeum Romantyzmu w Opiniogórze, Pozytywizmu w Gołotczyźnie.

 03. 06. 2014 r.

 W siedzibie Muzeum Podlaskiego w Ratuszu  studenci Uniwersytetu Trzeciego Wieku wysłuchali wykładu  na temat: " Białystok w świetle badań archeologicznych " z pezentacją multimedialną.

 07. 06. 2014 r.

 Członkowie koła PTTK "Senior" UTW z przewodniczką Izą Walentynowicz uczstniczyli w rajdzie,  trasą : Kopna Góra - rezerwat Woronicza - arboretum  im. Powstańców Styczniowych .

 11. 06. 2014 r.

 Spotkanie członków sekcji redakcyjnej UTW gazetki "Wiecznie Młodzi" z grupą Litwinów z Kowna, którzy uczestniczą w projekcie AFIS(ZA).

 12. 06. 2014 r.

 Słuchacze UTW w auli Wydz. Prawa wysłuchali wykładu dr Jana Leończuka i mgr Ewy Kołomeckiej na temat: " KSIĄŻNICA  PODLASKA   wczoraj i dziś ".

 Po wykładzie wystąpił  Zespół Fletów Prostych " Cantio Polonica " pod kierunkiem Bożeny Kraśko z Domu Kultury Śródmieście  w Białymstoku.

 14. 06. 2014 r.

 Ostatnia wyprawa przed wakacjami  sekcji turystyki pieszej do magicznej krainy pachnącej ziołami  czyli Gospodarstwo Agroturystyczne " ZIOŁOWY  ZAKĄTEK  "  w Korycinach.

 16. 06. 2014 r.

 XX -  lecie Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Białymstoku . Jubileusz ten obchodzono przez 2 dni tj.od 16.06 do 17.06. 2014r. w auli Wyższej Szkoły Finansów i Zarządzania w Białymstoku.W holu tej uczelni urządzono wystawę prac malarskich,  hafciarskich i fotograficznych naszych studentów.

 23. 06. 2014 r.

 Słuchacze Uniwersytetu Trzeciego Wieku uroczyście zakończyli rok akademicki 2013/2014 . W restauracji "Astoria" spotkali się studenci  i goście zaproszeni. Krystyna Szner Prezes UTW serdecznie powitała wszystkich. Były podziękowania studentom szczególnie aktywnym w minionym roku akademickim. Po części oficjalnej bawiono się w rytm muzyki lat 60, 70 i współczesnej.

 15. 07. 2014 r.

 XVIII  Przegląd Amatorskiej Twórczości Plastycznej pt." Sztuka niedzielna i codzienna"  - w Spodkach. Wystawa prac malarskich amatorów trwała do 06.09.2014r. Komisja konkursowa oceniając twórczość plastyczną  przyznała naszej słuchaczce Danucie Łopateckiej  II miejsce za obraz " ulica Staszica  do  Poprzecznej ", poza tym przyznano jej  nagrodę publiczności w dziedzinie sztuka codzienna i niedzielna. Ogólnie wystawiono 434 prace w tym 13 prac naszych słuchaczy UTW.

 26. 07. 2014 r.

 Uczestnicy sekcji turystyki pieszej UTW wspólnie z członkami klubu turystycznego "Mozaika" dzięki pasji i nieocenionej pomysłowości Waldemara Malewicza  i Marii Wójcickiej zwiedzili warszawskie cmentarze. Trasą Powązki - Wola - Stare Miasto - Praga.

 10. 08. 2014 r.

 Podlaskie Święto Chleba w Ciechanowcu jest dla słuchaczy Uniwersytetu Trzeciego Wieku jedną z imprez w której bardzo chętnie  bierzemy udział. Organizatorką wyprawy do Ciechanowca  jest Maria Waśkiewicz wspólnie z  Mirosławem Kuleszą.

 17. 08. 2014 r.

Słuchacze UTW korzystają z 10 dniowych wczasów w Jastrzębiej Górze (do 27.08.2014r) To już czwarty rok  w tym samym ośrodku wypoczynkowym. Kierownik i organizator turnusów wczasowych Janina Mucha zapewnia  aktywny wypoczynek wczasowiczom i możliwość poznania okolicy.

 23. 08. 2014 r.

 Impreza turystyczna członków sekcji turystyki pieszej UTW i klubu "Mozaika" pt. "LUSTRO  TWARDOWSKIEGO", prowadziła przez miejscowości : Zuzela - Starawieś - Węgrów - Liw - Otrębusy - Warszawa.  Organizatorami tej wyprawy byli: Waldemar Malewicz, Maria Wójcicka i Grażyna Keller.

 29. 08. 2014 r.

 Pierwsze spotkanie uczestników międzynarodowego projektu BASE  w Centrum Kultury Prawosławnej  w Białymstoku. W spotkaniu udział wzięli przedstawiciele wszystkich partnerskich krajów, czyli Hiszpanie, Litwini i Turcy oraz Polacy -słuchacze UTW- gospodarze. Spotkanie trwało do 31.08.2014r.

 31. 08. 2014 r.

Słuchacze UTW korzystają z wyjazdu do Pogorzelicy  na 10 dniowe  wczasy do 11.09.2014r. zorganizowane przez Marię Waśkiewicz. Wczasowicze spędzali czas aktywnie-jazda rowerami, wieczorki taneczne, gimnastyka i ognisko.

 01. 09. 2014 r.

 Wczasy w Sarbinowie do 11.09.br. zorganizowała Janina Mucha. Z turnusu 10 dniowego skorzystało 40 osób. Miejscowość jest w swojej strukturze terytorialnej ciekawa, dzieli się na część miejską i uzdrowiskową.

 09. 09. 2014 r.

 Posiedzenie Rady Programowej Uniwersytetu Trzeciego Wieku w siedzibie Wojewódzkiego Ośrodka Animacji  Kultury w sprawie zatwierdzenia programu wykładów na semestr jesienno-zimowy 2014/2015. Rada Programowa kieruje pracą dydaktyczną naszego uniwersytetu.

 13. 09. 2014 r.

 Wyjazd edukacyjny na Mazury i Warmię naszych słuchaczy UTW i członków klubu "Mozaika". Inicjatorami tego projektu byli Waldemar, Grażyna i Maria. Zwiedziliśmy i zobaczyliśmy: Wilczy Szaniec, Reszel, Kętrzyn, Świętą Lipkę i Muzeum Mazurskie w Owczarni.

 20. 09. 2014 r.

 Członkowie sekcji turystyki pieszej uczestniczyli w rajdzie pod przewodnictwem Waldemara Malewicza  po trasie : Sokółka - Bohoniki - Malawicze Górne.  ( 9km).

 26. 09. 2014 r.

 Kolejne międzynarodowe spotkanie uczestników projektu  BASE  z Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Białymstoku odbyło się w hiszpańskim mieście Alcala . Spotkanie zakończono dnia 28.09.2014r.

 27. 09. 2014 r.

 Członkowie koła  PTTK  "Senior"  UTW z Izą Walentynowicz przewodnikiem PTTK O/B odbyli  rajd, którego tematem była "Kraina otwartych okienic". Trasę 8 km pokonali od Żywkowa do wsi Soce, a następnie do Trześcianki.

 08. 10. 2014 r.

Jubileuszowa inauguracja roku akademickiego 2014/2015  na Uniwersytecie Muzycznym Fryderyka Chopina, 40 Rok Akademicki Wydziału Instrumentalno-Pedagogicznego . W uroczystości tej uczestniczyła v-ce prezes UTW w Białymstoku.

 09. 10. 2014 r.

 XXI Inauguracja roku akademickiego 2014/2015 odbyła się w auli Wydziału Prawa Uniwersytetu w Białymstoku. Wykład inauguracyjny pt. " GODNOŚĆ  I POSŁANNICTWO  OSÓB  STARSZYCH  W  ŻYCIU  SPOŁECZNYM " wygłosił ks. dr Dariusz Wojtecki - Prorektor AWSD w Białymstoku.

Po wykładzie wystąpił chór "Astra" pod batutą Oksany Dziadul.

 14. 10. 2014 r.

 Słuchacze UTW uczestniczą w zajęciach fakultatywnych w Muzeum Wojska , słuchając wykładu kustosza Piotra Karczewskiego pt. "WYZWOLENIE. Bitwa o Białystok  1944r."

 16. 10. 2014 r.

Wystawę sztuki japońskiej w Muzeum Podlaskim w Ratuszu pt. " Ukyo-e" obejrzeli słuchacze UTW i wysłuchali wykładu na ten temat kustosz Beaty Mróz.

 18. 10. 2014 r.

 Członkowie sekcji turystyki pieszej  z Waldemarem Malewiczem przewodnikiem turystycznym uczestniczyli w rajdzie na " szlaku otwartych okienic ".Pokonali trasę 10 km.- Żywkowo  -  Trześcianka .

 18. 10. 2014 r.

 Członkowie koła PTTK "Senior" UTW pod przewodnictwem Izy Walentynowicz na rajdzie " JESIEŃ W LESIE  PIETRASZE". Trasa: Nadleśnictwo Dojlidy - rezerwat Antoniuk - gen. Maczka.

 23. 10. 2014 r.

Koncert pieśni do muzyki Ignacego Jana Paderewskiego - kompozytora, pianisty, polityka, męża stanu - przygotowany przez studentów Wydziału Instrumentalno-Pedagogicznego Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina wysłuchali ze skupieniem i zainteresowaniem. Prowadzącą koncert była adiunkt dr Marta Wróblewska.

23. 10. 2014 r.

Słuchacze UTW w auli Wydziału Prawa wysłuchali ciekawego wykładu dr inż. arch. Aleksandra Owerczuka z Politechniki Białostockiej  pod tytułem  " DĄŻENIE  W  GÓRĘ ". Wykład bogato ilustrowany multimediami bardzo zainteresował studentów.

Po wykładzie występ zespołu " AKORD ".

30. 10. 2014 r.

W ramach zajęć fakultatywnych słuchacze UTW wysłuchali ciekawego wykładu kurator wystawy Krystyny Karpińskiej  na temat: " NIKIFOR  I  JEGO  KRYNICA ", ilustrowanego pokazem multimedialnym. Na wystawie zaprezentowano prace autora i fotografie oraz jego "warsztat twórczy".

 06. 11. 2014 r.

W Muzeum Historycznym słuchacze UTW w ramach zajęć fakultatywnych wysłuchali wykładu kustosz Lucyny Lesisz na temat nam Białostoczanom bardzo bliski tj. " WYGODA.  MIASTO  I  LUDZIE ".

 06. 11. 2014 r.

Dwudziestoletni jubileusz Miejskiego Dnia Seniora odbył się w zabytkowym Pałacu Branickich pod patronatem Tadeusza Truskolaskiego - Prezydenta Miasta Białegostoku. 9 studentów UTW w części oficjalnej imprezy zostało  wyróżnionych  za pracę społeczną dyplomami i albumami. W części artystycznej słuchacze UTW wystąpili ze spektaklem " Kapcie precz".

 08. 11. 2014 r.

"  CZAS  ZADUMY  I  REFLEKSJI " - członkowie sekcji  PTTK " Senior " UTW w ramach spotkań rajdowych odwiedzili cmentarze w Białymstoku. Historię zwiedzanych cmentarzy opowiedziała przewodniczka turystyczna Halina Wiatrowska z PTTK Oddział Białystok.

12. 11. 2014 r.

W Bibliotece Uniwersyteckiej im. Jerzego Giedroycia słuchacze UTW obejrzeli wystawę  " STRZAŁ  W  DZIESIĄTKĘ " i wysłuchali wykładu dr Iwony Wrońskiej dotyczącego członkostwa Polski w Unii Europejskiej.

12. 11. 2014 r.

Pierwsze spotkanie założycielskie sekcji pomocowej . Na kierownika sekcji wybrano Joannę Zdanowicz.

13. 11. 2014 r.

Słuchacze UTW wysłuchali kolejnego wykładu programowego w auli Wydziału Prawa U w B pt.:"Wielokulturowość Podlasia ". Wykład przeprowadziła dr Dorota Misiejuk z Wydziały Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu w Białymstoku.

Po wykładzie wysłuchano koncertu w wykonaniu uczniów Zespołu Szkół Muzycznych im. Ignacego Paderewskiego.

14. 11. 2014 r.

Dzień Seniora Uniwersytetu Trzeciego Wieku odbył się w restauracji "Astoria". Aktywnym słuchaczom wręczono  wyróżnienia. Po części oficjalnej wystąpił chór UTW "Astra " pod batutą Oksany Dziadul i zespoły artystyczne naszej uczelni.

15. 11. 2014 r.

Rajd członków sekcji turystyki pieszej odbył się  pod przewodnictwem Waldemara Malewicza  pod hasłem :

"Zwiedzamy swoje miasto ". Trasa rajdu prowadziła przez Klepacze i Starosielce.

18. 11. 2014 r.

Słuchacze UTW na kolejnych zajęciach fakultatywnych obejrzeli w Muzeum Wojska ciekawą wystawę na temat :

" DZIEJE  POLSKIEJ  SZABLI " , kolekcja broni białej ze zbiorów  Adama L. Woźniaka.

 19. 11. 2014 r.

W klubie "Jubilat " odbyło się uroczyste podsumowanie projektu  CONGENIAL, zorganizowane przez Danutę Sajur  - koordynatora tego międzynarodowego przedsięwzięcia. Nagrodzono książkami i dyplomami osoby wspomagające realizację projektu i uczestniczki projektu, które twórczo pracowały przez dwa lata.

20. 11. 2014 r.

W siedzibie Muzeum Podlaskiego - Ratusz - słuchacze UTW wysłuchali wykładu dr Jana Maciejewskiego z muzeum tykocińskiego, " SYMBOLIKA  ŻYDOWSKA  W  SZTUCE  SEPULKRALNEJ "(nagrobnej, cmentarnej, pogrzebowej, służącej kultowi i pamięci zmarłych). Wykład  wspomagany był zdjęciami ,pozwoliło to poznać terminy, określenia i metafory żydowskie.

27. 11. 2014 r.

Słuchacze UTW wysłuchali koncertu przygotowanego przez studentów kierunku Edukacji Artystycznej Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina , "Technika bel canto w XVII - XIX w traktatach i e-lerningu ". Słowo wprowadzające jak i wiążące poszczególne utwory miała ad dr Iwona Musialik

27. 11. 2014 r.

Wykład w trosce o zdrowie seniorów miał miejsce w auli  Wyższej Szkoły Finansów i Zarządzania w Białymstoku.

Temat wykładu : "ZAWAŁ  SERCA.  PREWENCJA  I  LECZENIE " przeprowadziła prof. dr hab. n.med. Hanna Bachórzewska - Gajewska z Kliniki Kardiologii Inwazyjnej UM w Białymstoku.

Po wykładzie wystąpił chór z Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Ciechanowcu.

04. 12. 2014 r.

W auli Wydziału Prawa studenci UTW wysłuchali kolejnego wykładu z programu na I semestr roku 2014/2015 na temat : " SYSTEM  OCHRONY  ZDROWIA  W  POLSCE - ogólne zasady i praktyczne wskazówki ". Wykład  przeprowadził dr Adam Dębski  - Rzecznik prasowy NFZ . Zagadnienia dotyczące sanatoriów omawiała Pani Monika Cierpiesz.

06. 12. 2014 r.

Członkowie sekcji turystycznej PTTK " Senior " UTW pod przewodnictwem Izy Walentynowicz na rajdzie " Historia i zabytki Choroszczy"  poznali historię i zabytki tego miasta. Koleżanka Bożena Kosior urządziła turystom zabawę mikołajkową.

10. 12. 2014 r.

To jest jedna ze śród ,gdzie grupa słuchacze pod kierownictwem Heleny Łukaszewicz aktywnie wypoczywa podczas szybkiego chodzenia ( Nordic Walking).

11. 12. 2014 r.

Słuchacze UTW na kolejnym spotkaniu, zajęć fakultatywnych w Ratuszu, wysłuchali wykładu z prezentacją  pt.: "  Z  GLOGEREM  W  PODRÓŻY  ". Wykład przeprowadziła kustosz Anna Dąbrowska z Muzeum Wnętrz Pałacowych w Choroszczy.

13. 12. 2014 r.

"Białostockie opłotki " rajd miejski z niezawodnym przewodnikiem Waldemarem Malewiczem piechurów z sekcji pieszej pokonał trasę Juchnowiec Kościelny - Dojlidy Górne ogółem 7km.

 

 

 


 

17.12.2014 r.

 

Słuchacze  spotkali się przy wigilijnym stole w restauracji "Astoria ",obecni byli goście zaproszeni - wierni i niezawodni przyjaciele UTW. W wigilijny nastrój wprowadził występ dzieci  z  Przedszkola nr 42 "Niezapominajka"  przedstawiając seniorom bożonarodzeniowe jasełka wywołujące wspomnienia z lat dziecięcych.

 

 

20. 12. 2014 r.

Turystyczny opłatek członków sekcji PTTK " Senior" UTW na działce u  koleżanki Tatiany Białej.

 

 

 

 

/H.K./

 

 

 

 


 


KALENDARIUM  2015

 08. 01. 2015 r.

 

Słuchacze UTW  na powitanie karnawału wysłuchali koncertu w Uniwersytecie Muzycznym Fryderyka Chopina.

W ramach obchodów 40-lecia Wydziału Instrumentalno-Pedagogicznego przygotowano ciekawą tematykę - "INSPIRACJE TANECZNE W MUZYCE FORTEPIANOWEJ" ze słowem wiążącym prof. Leszka Kota.

 

 

08. 01. 2015 r.

 

Wykład w auli Wydziału Prawa UwB słuchaczom UTW wygłosiła dr n. med Anna Tankiewicz- Kwedło z Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku na temat:

"WĘDRÓWKA LEKU PO NASZYM ORGANIŹMIE".

Po wykładzie wystąpił chór "Cantalena" pod batutą Kazimierza Klepackiego z klubu "Relaks".

 

 

15. 01. 2015 r.

 

Słuchacze UTW w Ratuszu wysłuchali wykładu na temat Ikon  z pokazem multimedialnym kustosza Piotra Sawickiego z Muzeum Ikon w Supraślu.

 

 

15. 01. 2015 r.

 

Posiedzenie Rady Programowej Uniwersytetu Trzeciego Wieku w siedzibie WOAK. Członkowie Rady po omówieniu proponowanych tematów -12, wybrano 7 i  zatwierdzono je  na II semestr roku akademickiego UTW 2014/2015.

 

17. 01. 2015 r.

 

 

Turyści koła PTTK "Senior" zwiedzili Supraśl z przewodniczką Izą Walentynowicz. Iza przygotowała słuchaczom grę terenową na dwa zespoły rozpoznawcze, których zadaniem było odnalezienie na planie Supraśla zabytków, a następnie odgadnięcie hasła.

 

 

21. 01. 2015 r.

 

W Polskim Radiu Białystok odbyła się DEBATA o SENIORACH . Uczestnikami debaty byli : Adam Kurluta - Dyrektor Departamentu Spraw Społecznych Urzędu Miasta w Białymstoku ; Łukasz Kiszkiel - Instytut Socjologii Uniwersytetu w Białymstoku; Krystyna Szner - Prezes Uniwersytetu Trzeciego Wieku, Helena Kurza - wiceprezes Uniwersytetu Trzeciego Wieku, Jolanta Wołągiewicz - Akademia 50+, Anna Skorko - Akademia 50+.

 

22. 01. 2015 r.

 

 

Na wykład " JÓZEF  SOŁOWIEJCZYK.  BIAŁOSTOCKI  FOTOGRAF " do Muzeum Historycznego przyszło wielu słuchaczy UTW. Kustosz Elżbieta Iwaszko opowiedziała zebranym o działaniach Muzeum, które doprowadziły do powstania kolekcji zdjęć. Przez ponad 20 lat skupowano fotografie prezentujące Białystok i efektem tego był wniosek, że jednym z lepiej poznanych fotografów jest Józef Sołowiejczyk.

 

 

23. 01. 2015 r.

 

W bibliotece esperanto mieszczącej się w Centrum Ludwika Zamenhofa spotkało się grono słuchaczy UTW chętnych wzbogacić swoją wiedzę nt." Tunezji". Lektorem była nasza słuchaczka  Jadwiga Parzyszek - esperantystka. Spotkanie było bardzo miłe i edukacyjne.

 

 

24. 01. 2015 r.

 

Członkowie i sympatycy Sekcji Turystyki Pieszej pod przewodnictwem Waldemara Malewicza odbyli wycieczkę do jednego z najstarszych miast naszego województwa  -  Choroszczy ;trasa prowadziła : "Szubienica",  Zastawie ,

Choroszcz. Było to spotkanie edukacyjne.

 

 

27. 01. 2015 r.

 

W restauracji "VENESSA" odbyło się spotkanie karnawałowe naszych słuchaczek i słuchaczy oraz osób towarzyszących. Bawiono się wspaniale przy znanych przebojach tanecznych ,granych przez zespół muzyczny 

"VENES". Bal był kolejnym spotkaniem integracyjnym naszej społeczności studenckiej.

 

 

29. 01. 2015 r.

 

Wykład słuchaczom UTW wygłosił dr Jan Żochowski z Uniwersytetu w Białymstoku na temat "DOM  Z  CEGIEŁ  CZYLI  NASZ  WSZECHŚWIAT". Treść wykładu przybliżyła słuchaczom tajemnice otaczającej nas materii zbudowanej z atomów pierwiastków chemicznych  -  KOSMOS.

 

Po wykładzie wystąpił żeński chór BELCANTO z repertuarem poważnym i radosnym.

 

 

06. 02. 2015 r.

 

Posiedzenie Zarządu Uniwersytetu Trzeciego Wieku odbyło się w rozszerzonym składzie o kierowników sekcji i Przewodniczącą Komisji Rewizyjnej . Kierownicy sekcji poinformowali Zarząd o dotychczasowych pracach oraz planach na rok 2015.

 

 

14. 02. 2015 r.

 

Turyści sekcji pieszej Koła PTTK "Senior" wspólnie z przewodniczką Izą Walentynowicz odbyli rajd po Dzielnicy Dojlidy. Obiektami ich zainteresowań były : pałac Hasbachów, pałac Lubomirskich, cerkiew proroka Eliasza i stawy dojlidzkie.

 

 

15. 02. 2015 r.

 

W ramach współpracy Uniwersytetów Trzeciego Wieku byliśmy zaproszeni na VIII rocznicę roku akademickiego UTW w Sokółce. W uroczystości tej wzięli udział Maria Szulga - v-ce prezes d/s organizacyjnych i Tadeusz Wondołkowski -  członek prezydium .

 

 

21. 02. 2015 r.

 

Członkowie Sekcji Turystyki Pieszej pod przewodnictwem naszego niezawodngo przewodnika ,kolegi i przyjaciela  Waldemara Malewicza  spacerowali  po opłotkach Białegostoku. Trasa piechurów  prowadziła przez: Kuriany, Halickie, Zwierki ( 7 km.)

 

 

28. 02. 2015 r.

 

Słuchacze UTW i sympatycy w ramach spacerów historycznych  z cyklu " Poznajemy swoje miasto" z Waldemarem Malewiczem zwiedzili  Dzielnicę Przydworcową. Spacer ten pozwolił uważnie się przyjrzeć miejscom, które często mijamy bez zastanowienia.

 

 

03. 03. 2015 r.

 

W ramach zajęć fakultatywnych słuchacze  UTW  w  Muzeum Podlaskim - Ratusz- wysłuchali  wykładu Pani kustosz na temat życia i twórczości malarza Henryka Szczyglińskiego.

 

 

05. 03. 2015 r.

 

Rok 2015 jest " ROKIEM  Prof. HALINY SZWARC" inicjatorki RUCHU UTW w Polsce i na świecie.

W auli Wdziału Prawa UwB odbył się wykład poświęcony pamięci założycielki pierwszego Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Polsce - 40 lat temu. Wykład na temat : " ŚWIADECTWO  ŻYCIA , MISJI  I  OSIĄGNIĘĆ PROF.  HALINY SZWARC " wygłosiła Krystyna Bielowska  z Warszawy z pierwszego UTW w kraju.

 

Po wykładzie Pani Joanna Tołłoczko z Nauczycielskiego Klubu Literackiego zaprezentowała tomik poezji pt. Tęskniki".

 

 

07. 03. 2015 r.

 

W klubie "Jubilat" otwarto wystawę malarską słuchaczy UTW grupy  "Kolor" kierowanej przez Marię Szkiłądź. Zajęcia edukacyjne prowadzi Pani Kamila Makarewicz.

 

 

10. 03. 2015 r.

 

Słuchacze UTW spotkali się w Muzeum Wojska na kolejnej wystawie i wykładzie pt. "Żołnierze wyklęci". Kustosz muzeum Józef Waczyński w wykładzie przedstawił przełomowe fakty w historii naszej ojczyzny w latach II wojny światowej.

 

 

14. 03. 2015 r.

 

Członkowie koła PTTK "Senior" z Izą Walentynowicz wędrowali wokół Supraśla zielonym szlakiem do Rezerwatu Krasne. Trasa była ciekawa i pokonano odległość 5 km.

 

 

19. 03. 2015 r.

 

Słuchacze UTW w sali koncertowej Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina wysłuchali pięknego koncertu "ALEKSANDER  SKRABIN  (1872-1915)  -  TRADYCJA  I  WIZJONERSTWO". Słowo wiążące i prowadzenie miał prof. Leszek Kot.

 

 

23. 03. 2015 r.

 

W Bibliotece Uniwersyteckiej im. Jerzego Giedroycia w Audytorium im. Ryszarda Kaczorowskiego Ostatniego Prezydenta RP na Uchodźstwie odbyło się spotkanie poetyckie z Elżbietą Kozłowską - Świątkowską , w którym uczestniczyli słuchacze UTW. Poetka, pisarka, eseistka, edytor, redaktor naczelna Wydawnictwa Uniwersyteckiego w Białymstoku swoją twórczością zadebiutowała w wieku 22 lat na łamach pisma "Literatura".

 

 

24. 03. 2015 r.

 

W Muzeum Podlaskim w Ratuszu słuchacze UTW w ramach zajęć fakultatywnych wysłuchali wykładu z prezentacją multimedialną, kustosz z Muzeum Ikon w Supraślu, pani Katarzyny Skibińskiej  na temat: " IKONA  ZMARTWYCHWSTANIA  CHRYSTUSA ".

 

 

26. 03. 2015 r.

 

Wykład w auli Wydziału Prawa U w B   na temat: " CHEMIA  ZAPACHÓW" wygłosiła sluchaczom UTW  dr hab. Izabela Jastrzębska  z Uniwersytetu w Białymstoku.

 

Po wykładzie zgodnie z zasadami statutowymi odbyło się WALNE ZEBRANIE SPRAWOZDAWCZE CZŁONKÓW UTW ZA ROK 2014. Studenci wysłuchali sprawozdań: merytorycznego i  finansowego oraz Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego.

 

 

28. 03. 2015 r.

 

Piechurzy z Sekcji Turystyki Pieszej UTW pod kierownictwem wytrwałego przewodnika Waldemara Malewicza, na trasę rajdu wybrali KNYSZYN MIASTO KRÓLEWSKIE. Zwiedzane obiekty to: rynek z pomnikiem króla Zygmunta Augusta, Izba Regionalna ( w 100 letnim domu), kościół pw. Św. Jana Ewangelisty oraz stary cmentarz żydowski. O powstaniu i historii tych miejsc bardzo ciekawie i z bogatą wiedzą opowiadał Waldemar nasz przewodnik.

 

 

30. 03. 2015 r.

 

W  Warszawie w sali  Sejmu odbył się  II  KONGRES UTW, którego organizatorem  była Fundacja  "OGÓLNOPOLSKIE  POROZUMIENIE  UTW" W spotkaniu tym udział wzięły z naszego uniwersytetu Krystyna Szner - prezes i Maria Szulga v-ce prezes.

 

 

09. 04. 2015 r.

 

Słuchacze UTW w sali koncertowej Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina wysłuchali koncertu  w wykonaniu studentów tej uczelni  z Wydziału Instrumentalno- Pedagogicznego. Śpiewacy i muzycy po raz kolejny zachwycili słuchaczy UTW swoimi umiejętnościami artystycznymi i wokalnymi.

 

 

11. 04. 2015 r.

 

Słuchacze UTW z sekcji turystyki pieszej wybrali się na wycieczkę do  REZERWATU  KRZEMIANKA . Charakter tej wyprawy  miał aspekt  botaniczny. Przewodnik Waldemar Malewicz w wiosennym słońcu prawie co krok odkrywał  różne gatunki roślin w stanie kwitnienia.  Wyprawa była edukacją przyrodniczą.

 

 

14. 04. 2015 r.

 

W Muzeum Wojska słuchacze UTW obejrzeli wystawę  " Czterysta lat obecności Polaków na Syberii " autorstwa kustosza Bogusława Kosela. Wykład kustosza był bardzo ciekawy, przedstawił przeżycia  i dokonania naszych rodaków, którzy w XVI wieku "oswajali" obszary zauralskie.

 

16. 04. 2015 r.

 

Wykład na temat: "CZY  PO  ŚMIERCI  BĘDZIE  WIECZNY  ODPOCZYNEK" zgromadził słuchaczy w auli Wydziału Prawa U w B . Wykładowca ks. prałat dr Wojciech Nowacki - Proboszcz Parafii Bożego Ciała w Łomży główną uwagę skupił na przybliżeniu studentom  chrześcijańskiej wizji życia wiecznego.

 

Po wykładzie wystąpił chór z Młodzieżowego Domu Kultury w Białymstoku pod dyr. Barbary Kornackiej.

 

 

18. 04. 2015 r.

 

Słuchacze z Koła PTTK "Senior"  z przewodniczką Izą Walentynowicz  wybrali się na szukanie wiosny w Zwierzyńcu. Trasa prowadziła przez : Nowy stadion, Kampus Uniwersytecki , las Zwierzyniecki.

 

 

21. 04. 2015 r.

 

W Muzeum Rzeźby Alfonsa Karnego  słuchacze UTW w ramach zajęć fakultatywnych, wysłuchali wykładu  z interesującą oprawą multimedialną kustosza Cezarego Szymaniuka na temat: "KRUCHE  PIĘKNO  Z  MIŚNIEŃSKIEJ  PORCELANY".

 

 

22. 04. 2015 r.

 

Wernisaż grupy " PĘDZEL" w klubie "Jubilat", zgromadził słuchaczy UTW i sympatyków  na 15 wystawie prac malarskich  tej grupy. Zaprezentowano 60 prac malarek - słuchaczek UTW.

Wernisaż uświetnił występ zespołu wokalno-tanecznego  ( z projektu BASE) pod kierunkiem Danuty Sajur koordynatora projektów międzynarodowych.

 

 

26. 04. 2015 r.

 

Słuchacze UTW z Sekcji Turystyki Pieszej  wspólnie z Klubem Turystycznym "Mozaika" uczestniczyli w  wycieczce do Warszawy pod przewodnictwem Waldemara Malewicza i kierownictwem Marii Wójcickiej i Grażyny Keller. 70 rocznica wybuchu powstania w Getcie warszawskim  była inspiracją do zorganizowania wycieczki

"SZLAKIEM  WARSZAWSKICH  ŻYDÓW ".

 

 

30. 04. 2015 r.

 

Wykład słuchaczom UTW w auli Wydziału Prawa  na temat: " PIJ  MLEKO !!!  BĘDZIESZ  WIELKI ? " wygłosiła dr Agnieszka-Zofia Wilczewska z Instytutu Chemii Uniwersytetu w Białymstoku.

 

Po wykładzie wystąpił zespół "Klepaczanki" kierowany przez Panią Jadwigę Kochańską.

 

05. 05. 2015 r.

 

Spotkanie słuchaczy UTW w Muzeum Podlaskim w Ratuszu, na wykładzie kustosz Anny Dąbrowskiej z Muzeum Wnętrz Pałacowych w Supraślu na temat: " KONSTYTUCJA  3 MAJA  wg.  JANA  MATEJKI "Wykład był prowadzony z pokazem multimedialnym. Zaprezentowane obrazy uświetniające Ustawę Rządową z 1791 r. na długo pozostaną w naszej pamięci.

 

 

06. 05. 2015 r.

 

III Ogólnopolski Marsz Nordic Walking - grupa  słuchaczek UTW należąca do sekcji szybkiego chodzenia czynnie włączyła się do tego marszu we środę tj. w tym dniu tygodnia kiedy , zwarta grupa UTW uczestniczy w szybkim marszu z kijkami.

 

 

07. 05. 2015 r.

 

Wykład studentom UTW w auli Wydziału Prawa  na temat: "Dom  mieszkalny pogranicza etnicznego jako zjawisko architektoniczno-kulturowe " (na przykładzie wsi podlaskiej). wygłosiła dr inż. arch. Magdalena Sulima z Wydziału Architektury Politechniki Białostockiej. Wykład był niezwykle barwny, u wielu nawet słuchaczy wzbudzał emocje, ponieważ ten temat znano z autopsji lub z wizyt u rodziny i znajomych.

 

 

09. 05. 2015 r.

 

Słuchacze UTW z Sekcji Turystyki Pieszej i członkowie Klubu Turystycznego "Mozaika" pod przewodnictwem Waldemara Malewicza uczestniczyli w wycieczce  "ŚCIEŻKAMI  EKUMENII " ( GRABARKA -  KODEŃ). Trasa wycieczki prowadziła przez zwiedzane miejsca : Siemiatycze, Grabarkę, Pratulin, Kostomłoty, Kodeń.

Miejsca zwiedzane dzięki informacjom historycznym przekazywanym przez naszego Waldemara pozostaną  w naszej pamięci na długo.

 

 

13. 05. 2015 r.

 

W Klubie " Jubilat" odbyło się autorskie spotkanie naszej słuchaczki Bogusławy Wierzbickiej, na którym został zaprezentowany tomik wierszy pt. " BĄBLE  NA  DUSZY ". Książka ta została wydana  w ramach projektu międzynarodowego  BASE. Autorka aktywnie uczestniczy w życiu UTW,  realizuje również swoje pasje w chórze UTW "Astra". Promocję książki uświetnił występ słuchaczek UTW  z bogatym programem artystycznym.

 

 

14. 05. 2015 r.

 

Ogólnopolska Konferencja Naukowa z cyklu "Sens i bezsens starości" pt. "Niepełnosprawność i starość w wymiarze poznawania, przeżywania i percepcji społecznej".Organizatorem konferencji był Zakład Socjologii i Gerontologii Społecznej wraz z Zakładem Andragogiki i Gerontologii Edukacyjnej we współpracy z Samodzielną Pracownią Pedagogiki Specjalnej Uniwersytetu w Białymstoku. Konferencja trwała do 16 maja br. czułam się zaszczycona zaproszeniem do uczestnictwa w w/wym. przedsięwzięciu - Helena Kurza v-ce prezes d/s dydaktycznych.

 

 

16. 05. 2015 r.

 

Rajd członków Koła PTTK " Senior " pod przewodnictwem  Izy Walentynowicz wybrał " temat" do pokonania  REZERWAT  JAŁÓWKA .Trasa tego rajdu prowadziła przez miejsca i miejscowości : Studzianki - Sadowy Stok - rezerwat Jałówka  - Podsupraśl - Supraśl.Piechurzy przeszli trasę -  5 km.

 

 

17. 05. 2015 r.

 

Ogólnopolska Konferencja Uniwersytetów Trzeciego Wieku nt. "BIORÓŻNORODNOŚĆ  TO  MY" i X lecie UTW w Białej Podlaskiej. Uroczystości te odbyły się w Państwowej Szkole Wyższej im. Jana Pawła II przy, która działa UTW w Białej Podlaskiej. Uczestnikami tych uroczystości z naszego UTW byli: mgr Czesław Kryszkiewicz Honorowy Prezes i Helena Kurza v-ce prezes d/s dydaktycznych.

 

 

19. 05. 2015 r.

 

Na zaproszenie Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Sejnach z filią w Puńsku  , 3 słuchaczki z UTW  Białegostok, (Inka Piekarska, Teresa Mancewicz i Irena Nikonowicz) uczestniczyły  w trzydniowym " Konwencie na Rzecz Budowania  RUCHU  CZŁAPACZY w Polsce " w "Glinianej Wiosce" w Kuklach, nad jeziorem Pomorze, na Ziemi Sejneńskiej odbyło  się to zgrupowanie.

 

 

26. 05. 2015 r.

 

Spotkanie słuchaczy UTW w Muzeum Wojska,  obejrzenie Sali Rycerskiej z kustoszem Józefem Waczyńskim i wysłuchanie komentarza do plansz poświęconych bitwie o Monte Cassino.

 

 

26. 05. 2015 r.

 

W Muzeum Podlaskim w Ratuszu słuchacze UTW w ramach zajęć fakultatywnych wysłuchali nieco złożonego i tajemniczego tematu : " ZŁOŻENIE  DARÓW - PRZEJĘCIE  TERENU. Obiekty obrzędowe  z  SUPRAŚLA", przedstawionego przez archeologa Muzeum Podlaskiego - Adama Wawrusiewicza. Jako archeolog osobiście uczestniczył w badaniach na terenie Supraśla.

 

 

28. 05. 2015 r.

 

Wykład słuchaczom UTW w auli Wydziału Prawa UwB na temat "BEZPIECZEŃSTWO  LUDZI  STARSZYCH" wygłosił podins. Andrzej Baranowski - Rzecznik Komendy Wojewódzkiej Policji w Białymstoku.

Po wykładzie odbyło się spotkanie ze znaną poetką i dziennikarką  Krystyną Konecką autorką wielu cennych zbiorów poetyckich.

 

 

29. 05. 2015 r.

 

Spotkanie integracyjne słuchaczy UTW z Ostrowia Wielkopolskiego  ze Słuchaczami z Białegostoku. Imprezę integracyjną  zorganizowano  w lesie dojlidzkim przy ognisku i wspólnym śpiewie.

 

 

30. 05. 2015 r.

 

Rajd członków Sekcji Turystyki Pieszej  do  "NARWIAŃSKIEGO  PARKU  NARODOWEGO -   ŚLIWNO" pod przewodnictwem Waldemara Malewicza. Trasa prowadziła od wsi Kościuki do Babiej Góry ,następnie kładki Śliwno - Waniewo. Z Waniewa do Płonki Kościelnej . Przez Łapy powrót do Białegostoku.

 

02. 06. 2015 r.

 

 

W Ratuszu Muzeum Podlaskiego słuchacze UTW wysłuchali wykładu archeolog Katarzyny Rusin na temat:

"ŚLADAMI  GOTÓW  NA  PODLASIU ". Wykład  poparty był przekazem multimedialnym.

 

 

08. 06. 2015 r.

 

Na Wydziale Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu w Białymstoku odbył się wernisaż wystawy malarskiej grupy  "Pędzel" kierowanej przez Annę Paszkiewicz - Gadek. Gośćmi wernisażu byli : prof. Andrzej Kisielewski, prof. Małgorzata Halicka opiekun UTW, Prodziekan Wydziału prof. Janina Uszyńska, prof. Marzanna Morozewicz.

Wernisaż uświetnił występ uczniów ze szkoły Muzycznej pod kierunkiem Bożeny Młyńczyk, wykonując utwory muzyczne na saksofon i akordeon.

 

09. 06. 2015 r.

 

 

Kolejne spotkanie słuchaczy UTW w Muzeum Wojska  dotyczyło tematu "MACHINY  WOJENNE". Obejrzeliśmy eksponaty i wysłuchaliśmy informacji na ich temat kustosza Łukasza Radulskiego.

 

13. 06. 2015 r.

 

Na zakończenie roku akademickiego członkowie Sekcji Turystyki Pieszej i Koła PTTK "Senior" zorganizowały wspólny rajd. Pierwsza grupa pod przewodnictwem Waldemara Malewicza  wyruszyła do Starosielc. Druga, pod przewodnictwem Izy Walentynowicz  wyruszyła do Choroszczy. Obie grupy spotkały się w gościnnej posiadłości Basi Kostki w Sienkiewiczach. Było ognisko ,śpiewy, dowcipy i podziękowania naszym przewodnikom.

 

 

16. 06. 2015 r.

 

W siedzibie Muzeum Podlaskiego w Ratuszu słuchacze UTW wysłuchali wykładu z pokazem multimedialnym - kustosza Jana Maciejewskiego  na temat : " TRADYCJE  OBYCZAJOWE  W  MOZAISTYCZNYM  DOŚWIADCZENIU  RELIGIJNYM  OD  URODZENIA  DO  ŚMIERCI".

 

 

17. 06 2015 r.

 

Spektakl teatralny " SZYMBORSKA  WIELOKROTNIE " wystawiony na małej scenie Teatru im. Al. Węgierki powstał w ramach porozumienia między  Teatrem im. Al. Węgierki, a Uniwersytetem Trzeciego Wieku w Białymstoku. Aktorami spektaklu były słuchaczki UTW.

 

 

18. 06. 2015 r.

 

Wykład w auli Wydz. Prawa  słuchaczom UTW przeprowadził prof. dr hab. Edward Kulikowski dyrygent. chóru Uniwersyteckiego. Temat wykładu : "MUZYKA  ŁAGODZI  OBYCZAJE" został przez profesora rozszerzony o pytanie - czy to prawda?  Przebieg wykładu można określić " BEZ  BATUTY , LECZ  Z  HUMOREM".

Po wykładzie zaprezentowała się Sekcja Teatralna UTW.

 

 

19. 06. 2015 r.

 

Zakończenie roku akademickiego 2014/2015  w restauracji "VENESSA"  z udziałem gości prof. dr  hab. Małgorzaty Halickiej opiekuna UTW i prof. dr hab. Jerzego Halickiego Prorektora d/s Studenckich Uniwersytetu w Białymstoku. Po części oficjalnej wystąpił zespół wokalno-taneczno-poetycki słuchaczy UTW  z projektu  BASE.

 

 

22. 06. 2015 r.

 

Członkowie Sekcji żeglarskiej UTW od 22 do 26.czerwca  br. w ilości 7 osób przebywali na obozie żeglarskim w Rajgrodzie w ośrodku ARKUS.

 

 

23. 06. 2015 r.

 

Posiedzenie Rady Programowej UTW w siedzibie Wojewódzkiego Ośrodka Animacji Kultury w sprawie zatwierdzenia tematów na wykłady w I semestrze roku akademickiego 2015/2016. v-ce prezes d/s dydaktycznych Helena Kurza przedłożyła 13 propozycji tematów. Członkowie Rady po analizie i dyskusji  zatwierdzili 8 do realizacji w I semestrze.

 

 

26. 06. 2015 r.

 

"KLIMATY  SKANDYNAWSKIE" to wycieczka zorganizowana przez Janinę Muchę słuchaczom UTW  w okresie od 26 czerwca do 01 lipca 2015r. Program wycieczki był bardzo bogaty. Zwiedzano Szczecin, Berlin ,miasta Szwecji i Danii.

 

 

27. 06. 2015 r.

 

Wycieczka Sekcji Turystyki Pieszej UTW i Klubu Turystycznego "Mozaika"  do Giżycka i okolic, odbyła się, aby poznać plemię GALINDÓW. Różnorodna tematyka rajdu wzbogaciła wiedzę turystów  o Warmii i Mazurach.

 

 

28. 06. 2015 r.

 

Wczasy słuchaczom UTW nad morzem w Pogorzelicy zorganizowała Maria Waśkiewicz. Pobyt 10 dniowy był  dobrze przygotowany, odbywały się wieczorki integracyjne, spacery z kijkami, jazda na rowerach, gimnastyka poranna i zwiedzanie.

 

 

04. 07. 2015 r.

 

Członkowie Sekcji Turystyki Pieszej UTW pod przewodnictwem Waldemara Malewicza uczestniczyli w wycieczce do  KOPNEJ  GÓRY I  REZERWATU  WORONICZE. Zwiedzono obiekty: arboretum w Kopnej Górze, cmentarz żołnierzy z Powstania Listopadowego i rezerwat "Woronicze", o których w ciekawy  sposób opowiadał nasz przewodnik.

 

 

01. 08. 2015 r.

 

Okolice  TYKOCINA  zwiedzili członkowie Sekcji Turystyki Pieszej  z naszym przewodnikiem i kolegą Waldemarem Malewiczem. Zwiedzono obiekty sakralne: kościół p.w. Św. Trójcy, Wielką Synagogę i rynek w Tykocinie. Wyprawa turystów była kolejną edukacją historyczną.

 

 

12. 08. 2015 r.

 

Wczasy w Ustroniu Morskim słuchaczom UTW do 22.08.2015r.zorganizowała i była  Kierownikiem grupy turnusu wczsowego  Janina Mucha.

 

 

16. 08. 2015 r.

 

Seniorzy Uniwersytetu Trzeciego Wieku uczestniczyli w  ŚWIĘCIE  CHLEBA  W  CIECHANOWCU. Wyjazd na tę imprezę zorganizowali Maria Waśkiewicz i Mirosław Kulesza.

 

 

22. 08. 2015 r.

 

Wycieczka autokarowa członków Sekcji Turystyki Pieszej UTW i Klubu Turystycznego "Mozaika" w okolice Warszawy odbyła się pod nazwą: " ŚWIDERMAJER " -  podwarszawskie miejscowości letniskowe. Przewodnikiem był nasz  niezawodny Waldemar Malewicz. Trasa wycieczki wiodła przez Sulejówek, Otwock-miasto nad rzeką Świder- wchodzące w skład aglomeracji warszawskiej, Otwock Wielki gdzie zwiedzono Muzeum Wnętrz, Konstancin - Jeziorna .

 

 

12. 09. 2015 r.

 

Piechurzy z Sekcji Turystyki Pieszej UTW  uczestniczyli w rajdzie  po trasie  WALIŁY KOLONIA  -  DZIERNIAKOWO - GRÓDEK . Wyprawę prowadził Waldemar Malewicz. Zwiedzono obiekty: kościół p.w. Najświętrzego Serca Pana Jezusa i cerkiew p.w. Narodzenia Najświętrzej Marii Panny, o których bardzo interesująco opowiadał Waldemar.

 

 

14. 09. 2015 r.

 

Członkowie Sekcji Żeglarskiej UTW  byli uczestnikami obozu żeglarskiego w Rajgrodzie  do 18.09. br. Obóz  zorganizował i prowadził  kierownik sekcji  Leszek Wiszowaty.

 

 

19. 09. 2015 r.

 

Członkowie Koła PTTK "Senior" UTW pod przewodnictwem Izy Walentynowicz uczestniczyli w rajdzie  na temat: "KRAINA  OTWARTYCH  OKIENNIC". Trasa rajdu prowadziła przez Żywkowo, wieś Soce, gdzie mijano - zdobione domy, kamienne krzyże na rozstajach, kapliczkę Proroka Eliasza i przez Trześciankę.

 

 

26. 09. 2015 r.

 

Wycieczka autokarowa słuchaczy UTW z Sekcji Turystyki Pieszej i  Klubu Turystycznego "Mozaika" odbyła się na Zabużańskie Podlasie. Przewodnik Waldemar Malewicz opowiadał w sposób bardzo ciekawy historię kolejno mijanych miejsc: Janów Podlaski , Biała Podlaska i Leśna Podlaska.

 

 

01. 10. 2015 r.

 

Inauguracja OBYWATELSKIEGO  PARLAMENTU  SENIORÓW  odbyła się  w sali kolumnowej Sejmu z udziałem: przedstawicieli Uniwersytetów Trzeciego Wieku, Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów oraz przedstawicieli rad seniorów. Z naszego uniwersytetu uczestniczyła Maria Szulga - viceprezes d/s organizacyjnych.

 

 

01. 10. 2015 r.

 

XXII  INAUGURACJA  ROKU  AKADEMICKIEGO  2015/2016 na Uniwersytecie Trzeciego Wieku w  Białymstoku, dbyła się w auli Wydziału Prawa U w B. Gośćmi zaproszonymi byli przedstawiciele władz wojewódzkich, miejskich i uczelni wyższych z miasta Białegostoku.

Wykład inauguracyjny wygłosił prof. dr hab. Dariusz Kulesza z Uniwersytetu.Temat wykładu :"CZAS NIEDOKOŃCZONY UKAZUJĄCY TWÓRCZOŚĆ KS. JANA TWARDOWSKIEGO W KONTR PUNKCIE DO WSPÓŁCZESNEGO  ŚWIATA".

Po wykładzie wystąpił Chór "ASTRA" pod batutą Aksany Dziadul.

 

 

08. 10. 2015 r.

 

Inauguracja roku akademickiego na Politechnice Białostockiej ,w której uczestniczyli Krystyna Szner Prezes UTW i Halena Kurza wiceprezes d/s dydaktycznych.

 

 

10. 10. 2015 r.

 

Członkowie Koła PTTK "Senior" UTW  wspólnie z Izą Walentynowicz uczestniczyli w rajdzie przez Turczyn do Księżyna . Wędrując mijali rzekę Horodniankę i szlakiem żółtym pokonali trasę 6 km.

 

 

14. 10. 2015 r.

 

Wizyta słuchaczy UTW  w Uniwersyteckim Centrum Przyrodniczym im. Andrzeja Myrchy  w kampusie uniwersyteckim. Po wystawie oprowadzał - dr Janusz Kuprianowicz wielki znawca i pasjonat przyrody. Dzięki niemu poznaliśmy świat zwierząt i ptaków oraz skamieniałości charakteryzujące bardzo odległe czasy.

 

 

15. 10. 2015 r.

 

W auli Wydziału Prawa U w B słuchacze  UTW wysłuchali wykładu na temat: "Nowoczesne i bezpieczne finanse seniora"- Pana Daniela Jachimowicza z Ogólnopolskiej Federacji Stowarzyszeń UTW z Nowego Sącza. 

 

 

17. 10. 2015 r.

 

Edukacyjna wyprawa Sekcji Turystyki Pieszej UTW i Klubu Turystycznego "Mozaika" pod przewodnictwem Waldemara Malewicza miała temat: „POD KOPUŁAMI PODLASKICH CERKIEWEK". Trasa prowadziła przez: Milejczyce, Kleszczele, Łosinkę. Zwiedzano obiekty sakralne o ich historii i powstaniu opowiadał Waldemar.

 

 

19. 10. 2015 r.

 

Rozszerzone posiedzenie Zarządu UTW , na którym opiekunowie sekcji przedstawili plany pracy na bieżący rok akademicki 2015/2016.

 

 

20. 10. 2015 r.

 

Muzeum Historyczne zorganizowało zajęcia interaktywne i  zaprosiło słuchaczy UTW na wystawę czasową "ŚWIAT ZMYSŁÓW ", powstałą na  Uniwersytecie Jagielońskim. Eksponaty na wystawie były w zasięgu ręki. Pan Paweł kustosz muzeum, wyjaśnił działanie zmysłów na podstawie modelów ucha i  oka. Poznaliśmy różnice widzenia i słuchania mono i stereo. Przekonaliśmy się, że można zobaczyć coś czego nie ma itp.

 

 

21. 10. 2015 r.

 

Spotkanie słuchaczy UTW w Centrum Przyrodniczym im. Andzrzeja Myrchy w kampusie uniwersyteckim. 

 

 

22. 10. 2015 r.

 

Słuchacze UTW,lubiący muzykę spotkali się w sali koncertowej Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina. Wszystkich zgromadzonych serdecznie powitała mgr Małgorzata Bielicka  i przedstawiła repertuar oraz wykonawców utworów koncertowych. Koncert zachwycił słuchaczy.

 

 

22. 10. 2015 r.

 

Wykład w auli Wydziału Prawa U w B  dr Jerzego Bieluka z Uniwersytetu w Białymstoku  na temat: " Darowizny, spadki, dziedziczenie, testament ", czyli " Co  zrobić, aby zachować dobrą pamięć o sobie " zgromadził dużą ilość słuchaczy UTW.

Po wykładzie wystąpiły grupy taneczne z Samorządowego Ogniska Baletowego w Białymstoku.

 

 

27. 10. 2015 r.

 

Spotkanie słuchaczy UTW w Muzeum Wojska z kustoszem Bogusławem Koselem, który przeprowadził wykład na temat: "RDZENNE  LUDY  SYBERII ".

 

 

28. 10. 2015 r.

 

Członkowie Sekcji Nordic Walking wraz z kierowniczką Heleną Łukaszewicz spotykają się w każdą środę przy "Lodowisku" w Zwierzyńcu. Spotkania są poprzedzone ćwiczeniami wprowadzającymi do marszu. Dzięki tej zaprawie, uczestnicy szybkiego chodzenia  mają siłę, zdrowie i energię.

 

 

31. 10. 2015 r.

 

Członkowie Sekcji Turystyki PIeszej UTW odbyli rajd  z przewodnikiem Waldemarem Malewiczem po trasie:

" STUDZIANKI  -  OŻYNNIK -  SUPRAŚL".

 

 

04. 11. 2015 r.

 

Słuchacze UTW już po raz trzeci odwiedzają Centrum Przyrodnicze im.Andrzeja Myrchy w kampusie Uniwersytetu w Białymstoku.

 

 

05. 11. 2015 r.

 

XXI Miejski Dzień Seniora w sali Magna Pałacu Branickich odbył się pod patronatem prof. Tadeusza Truskolaskiego -Prezydenta Miasta Białegostoku. Wielu zasłużonych społeczników wyróżniono dyplomami. Z naszego Uniwersytetu Trzeciego Wieku wyróżniono 8 osób.

 

 

05. 11. 2015 r.

 

Wykład słuchaczom UTW w auli Wydziału Prawa na temat: "MOLEKULARNE PODSTAWY GENETYKI " wygłosił prof. dr hab. n. med. Krzysztof Zwierz z Uniwersytetu Medycznego.

 

 

07. 11. 2015 r.

 

Rajd członków Sekcji Turystyki Pieszej UTW do Czarnej  Białostockiej miasta znajdującego się w środku puszczy. Z przewodnikiem Waldemarem Malewiczem zwiedzono  Kościół p.w. Św. Rodziny i zalew  Czapielówka.

 

 

09. 11. 2015 r.

 

Członkowie i sympatycy Sekcji "Kreatywność" wysłuchali wykładu dr Jacka Sieradzana na temat: "Doświadczenia pobliża śmierci". Wykład interesujący, zmuszający do refleksji na temat życia i śmierci.

 

 

10. 11. 2015 r.

 

W Muzeum Podlaskim w Ratuszu Studenci UTW wysłuchali, ciekawego wykładu Katarzyny Rusin - kustosz w Dziale Archeologii na temat: " ŚWIAT  SKAMIENIAŁOŚCI ".

 

11. 11. 2015 r.

 

97 rocznica odzyskania niepodległości naszej Ojczyzny w Białymstoku obchodzona była w kinie  TON. 

Zorganizowany koncert z okazji tej uroczystości prowadził dr hab. Dariusz Kulesza. Nasz Uniwersytet Trzeciego Wieku reprezentował chór "Astra" pod dyr. Aksany Dziadul.

 

 

14. 11. 2015 r.

 

Członkowie Koła PTTK "Senior" odbyli rajd po miejscach pamięci narodowej pod przewodnictwem Izy Walentynowicz. Trasa prowadziła do Grabówki gdzie zwiedzono cmentarz pomordowanych Polaków w czasie II wojny światowej.

 

 

15. 11. 2015 r.

 

Zakończenie sezonu żeglarskiego w klubie "Miraż" z udziałem gościnnym członków sekcji turystyki pieszej i koła PTTK " Senior".

 

 

17. 11. 2015 r.

 

Seniorzy z UTW w ramach zajęć fakultatywnych  w Muzeum Wojska poznali niezwykle barwne dzieje Ignacego Juliana Ceyzika  artysty -  zesłańca   zaprezentowane przez kustosz Beatę Mróz.

 

 

18. 11. 2015 r.

 

Świętowanie Dnia Seniora na UTW odbyło się w nowej białostockiej restauracji "Kate & Leopold". Swoją obecnością zaszczycili naszą uroczystość  prof. Małgorzata Halicka opiekun UTW i prof. Jerzy Halicki Prorektor d/s Studenckich Uniwersytetu w Białymstoku.

Imprezę uświetnił chór "Astra" pod batutą Aksany Dziadul.

 

 

19. 11. 2015 r.

 

Wykład słuchaczom w auli Wydziału Prawa na temat: "Aktualność przesłania Prymasa Stefana Wyszyńskiego w kontekście przygotowań  do 1050 rocznicy Chrztu Polski" wygłosił ks. dr Dariusz Wojtecki - Prorektor AWSD w Białymstoku.

Po wykładzie słuchacze obejrzeli spektakl "Dom Bernardy Alba" - w wykonaniu słuchaczek Akademii 50+.

 

 

20. 11. 2015 r.

 

Wernisaż wystawy prac malarskich Zyty Gieleżyńskiej Słuchaczki UTW w Domu Kultury "Zachęta". Zaprezentowano część prac z dorobku artystycznego autorki. Otwarcie wystawy uświetnił występ grupy tanecznej FLAMENKO pod kierownictwem dr Doroty Frasunkiewicz.

 

 

20. 11. 2015 r.

 

Reaktywowano Porozumienie o Współpracy pomiędzy Politechniką Białostocką, a Uniwersytetem Trzeciego Wieku w Białymstoku.  Politechnikę reprezentował  prof. Lech Dzienis - Rektor uczelni i prof. Grażyna Łaska - Prorektor d/s Studenckich i członek Rady Programowej UTW, a ze strony Uniwersytetu Trzeciego Wieku Krystyna Szner - Prezes i Helena Kurza wiceprezes d/s dydaktycznych. Obecne były media uczelniane.

 

 

24. 11. 2015 r.

 

W Muzeum Podlaskim w Ratuszu  słuchacze UTW wysłuchali wykładu z pokazem multimedialnym pt ."Dzieci Holokaustu - wspólnota ocalonych". Wykład przeprowadził W. Tyszuk - kustosz z Muzeum w Tykocinie.

 

 

26. 11. 2015 r.

 

Spotkanie słuchaczy UTW w UMFC, na koncercie  z niespodzianką,  jak przy powitaniu zapowiedziała mgr Małgorzata Bielicka. Niespodzianką był  między innymi występ zespołu fanfarowego, a po nim orkiestry dęte - 18 instrumentalistów - studentów. Wykonali oni w sposób perfekcyjny: standardy amerykańskie, melodie z seriali i muzykę filmową.

 

 

28. 11. 2015 r.

 

Występ zespołu cygańskiego UTW " SARE  ROMA " na imprezie andrzejkowej w Klubie "Milenium" BSM  w Białymstoku.

 

 

03. 12. 2015 r.

 

Wykład słuchaczom UTW w auli Wydziału Prawa pt.: " O  SŁOWNICTWIE  REGIONALNYM - na podstwie wspomnień białostockich seniorów " wygłosił dr Zygmunt Gałecki  językoznawca, adiunkt w Katedrze Języka Polskiego KUL.

Po wykładzie odbył się koncert w wykonaniu zespołu "Classic Trompet Quartet "  z WOAK.

 

 

05. 12. 2015 r.

 

Członkowie Koła PTTK "Senior" uczestniczyli w " Grach miejskich"  zorganizowanych przez przewodniczkę z PTTK -  Izę Walentynowicz pod hasłem: " CZY  ZNASZ  BIAŁYSTOK". To była pouczająca lekcja poznania swojego miasta.

 

 

08. 12. 2015 r.

 

Spotkanie słuchaczy UTW w Muzeum Podlaskim w Ratuszu  z Anną Dąbrowską, kustosz i kierownik Muzeum Wnętrz Pałacowych w Choroszczy na wykładzie z pokazem multimedialnym pt.: " OD  FABRYKI  DO  SZPITALA".

Wykład wzbogacony unikatowymi zdjęciami pokazał wiele interesujących faktów z historii zakładu psychiatrycznego w Choroszczy, który obecnie nosi imię dra Stanisława Deresza.

 

 

 

10. 12. 2015 r.

 

Koncert "JAN  SEBASTIAN  BACH  -  MORZE  INWENCJI  TWÓRCZEJ " przygotowany dla Słuchaczy Uniwersytetu Trzeciego Wieku w UMFC,   wykonany przez studentów Wydziały Instrumentalno - Pedagogicznego. Słowo wiążące i prowadzenie prof. Leszek Kot.

 

 

12. 12. 2015 r.

 

Członkowie Sekcji Turystyki Pieszej UTW uczestniczyli w rajdzie pod przewodnictwem Waldemara Malewicza , do Żedni, a stąd Królowego Mostu.

 

 

14. 12. 2015 r.

 

W Warszawie w sali kolumnowej Sejmu odbyła się IV Ogólnopolska Konferencja Uniwersytetów Trzeciego Wieku.

Nasz Uniwersytet reprezentowała Maria Szulga wiceprezes d/s organizacyjnych. W ramacz paneli dyskusyjnych omawiano między innymi następujące tematy: "Kierunki i wyzwania polituki senioralnej na lata 2016 - 2020",

" Senior  - Wigor na lata 2015 - 2020 ".

 

 

15. 12. 2015 r.

 

Słuchacze UTW spotkali się w Muzeum Wojska ,aby wysłuchać wykładu  pt: "INTERNOWANIE  JAPOŃCZYKÓW  NA  TERENIE  STANÓW  ZJEDNOCZONYCH  AMERYKI  W CZASIE  II  WOJNY  ŚWIATOWEJ". Wykład z pokazem multimedialnym przeprowadziła  Pani Natalia Filinowicz.

 

 

16. 12. 2015 r.

Spotkanie opłatkowe studentów Uniwersytetu Trzeciego Wieku w restauracji  "Venessa" z udziałem księży: prawosławnego i katolickiego.Uroczystość opłatkową  uświetnił występ dzieci z Przedszkola Samorządowego 42

"Niezapominajka" przedstawiając pastorałkę oraz występ chóru "ASTRA" wykonującego kolędy.

 

 

17. 12. 2015 r.

 

Wykład wygłoszony słuchaczom UTW przez dr inż.Jarosława Szewczyka z Politechniki Białostockiej  na temat:

" ARCYDZIEŁA  ARCHITEKTURY  WYKONANE  Z  PLECIONEK  -  czyli o tym jak najlepsi architekci czerpią inspiracje z tradycji ".

Po wykładzie studenci UTW wysłuchali w auli Wydz. Prawa U w B koncertu w wykonaniu Chóru Mieszanego im.Stanisława Moniuszki pod batutą prof. Jerzego Śródkowskiego.

 

 

19. 12. 2015 r.

 

Członkowie Koła PTTK "Senior" wspólnie z Sekcją Turystyki Pieszej  spotkali się w lesie dojlidzkim na "leśnym opłatku" Stojąc w kręgu uczestnicy przebrani przez Bożenkę Kosior odegrali symboliczne "Jasełka", odśpiewali kolędy i przełamali się opłatkiem.

 

 

29. 12. 2015 r.

 

Spotkanie słuchaczy UTW w Ratuszu , na wykładzie z pokazem multimedialnym kustosza P. Sawickiego z Muzeum Ikon w Supraślu na temat :"Rosyjskie Ikony metalowe w kolekcji Muzeum Ikon w Supraślu ".

 

 

(H.K)

 


 
 
© 2011 Uniwersytet Trzeciego Wieku w Białymstoku
Ten projekt został zrealizowany przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej. Projekt lub publikacja odzwierciedlają jedynie stanowisko ich autora i Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za umieszczoną w nich zawartość merytoryczną.