Realizowane projekty Strona główna / Realizowane projekty / Międzynarodowe / 2.Sekcja Kreatywność 

 2. Sekcja "Kreatywność"


Z inicjatywy Danuty Sajur na naszym UTW powstała sekcja pod roboczą nazwą  "Kreatywność", która ma też drugą opiekunkę – Krystynę Rogalską. Jej idea zrodziła się z potrzeby zgłębiania własnej przeszłości, poszukiwania i badania swoich korzeni. Doświadczyli tego uczestnicy sekcji historycznej, prowadzonej przez prof. Józefa Maroszka oraz międzynarodowego projektu CONGENIAL. Działalność tej sekcji ma składać się z dwóch części.  W pierwszej, bardziej naukowej, uczestnicy będą poznawali i dyskutowali o religiach (mitach) pierwszych cywilizacji oraz zgłębiali naukowo zasadność poglądów o tzw. teorii kreatywności, czyli poglądu o tym, że stworzeni zostaliśmy w efekcie obcej interwencji. Opiekę naukową nad działalnością sekcji sprawuje dr Jacek Sieradzan z Instytutu Socjologii na Uniwersytecie w Białymstoku.

Na bazie zdobytej w ten sposób wiedzy prawdopodobnie powstanie edukacyjny projekt międzynarodowy, w którym uczestnicy będą zwiedzali miejsca związane z zabytkami pierwszych cywilizacji takich, jak np. Anatolia w Turcji, Kreta i Korynt w Grecji czy miejsca  związane z Etruskami weWłoszech, itp. W drugiej, praktycznej części zajęć tej sekcji będą pracowali nad kreowaniem własnych osobowości, m. in. zajmą się sie psychotroniką, np.  mudrami, itp. Spotkania grupy odbywają się  w co drugi, trzeci i czwarty poniedziałek każdego miesiąca o godz. 16.00 w klubie Jubilat.
Zapraszamy!

 


Menu strony internetowej Sekcji „Kreatywność”
 
Kreatywność; poznawanie pierwszych cywilizacji i praca nad własnym zdrowiem.
 
2.1.  Mity sumeryjskie
 
                2.1.1. Panteon bogów sumeryjskich – opis ogólny - Danuta Sajur
 

                2.1.2. Panteon bogów sumeryjskich – opis szczegółowy -Danuta Sajur

 

                2.1.3. Miasta świątynie sumeryjskiego Panteonu bogów - Danuta Sajur

 

                2.1.4. Matematyka Sumerów - Anna Paszkiewicz - Gadek

 

                2.1.5. Kalendarz Sumerów - Grażyna Buczyńska

 

                2.1.6. Źródła pisane Mezpotanii - Danuta Sajur

 

                2.1.7. Stworzenie człowieka w mitach sumeryjskich - Alicja Temler&Danuta Sajur

 

                2.1.8  Starożytni Kosmici Anunnaki - Danuta Sajur

 

               2.1.9  Walki o władzę w panteonie bogów w starożytnym Sumerze - Elżbieta Stachurska

 

 

 

 

2.2.  Mity egipskie
 
                2.2.1. Lista władców Egiptu według Manethona - Danuta Sajur
 
                2.2.2.Mity egipskie - opis ogólny - Danuta Sajur 
 
                2.2.3. Wierzenia egipskie - Elżbieta Stachurska
 
 
2.3.  Mity greckie
 
               2.3.1. Znaczenie mitów greckich 
 
               2.3.2. Mity greckie - Grażyna Pańkowska&Danuta Sajur
 
 
2.4.  Mity Anatolii
 
               2.4.1. Mity hetyckie - Roman Bernatowicz&Danuta Sajur
 
 
2.5. Buddyzm
 
                2.5.1  Co to są Wedy - Krystyna Rogalska&Wiesława Jelska
               
                2.5.2 Starożtne pojazdy latające - Olga&Kazimierz Kierus
 
 
2.6. Biblijny Abraham
 
                 2.6.1. Ustalenie okresu historycznego życia Abrahama - Danuta Sajur
 
                 2.6.2.  Abraham – jego życie na tle historycznym - Danuta Sajur
 
                 2.6.3. Teksty tabliczek klinowych o wojnach bogów - Danuta Sajur
 
                 2.6.4  Historia starożytnego  Kanaanu - Wiesława Jelska
 
                 2.6.5. Religia historycznego Kanaanu - Danuta Sajur
 
                 2.6.6. Datowanie Exodusu Izraelitów z Egiptu do Kanaanu - Danuta Sajur
     
 
2.7. Echa mitów w historii i kulturze świata
 
           2.7.1  Kręgi kamienne w różnych miejscach świata - Grażyna Buczyńska&Elżbieta Stachurska
 
           2.7.2. Potop w mitach świta - Roman Bernatowicz
       
                   2.7.3  Opis stworzenie człowieka w mitach sumeryjskich, egipskich, greckich i w Biblii -
                              Alicja Temler&Danuta Sajur
 
                   2.7.4 Technika w Starożytności. Pytania o inżynierskie rozwiązania - Olga i Kazimierz Kierusowie
   
 
 
2.8. Inne okresy historyczne
 
                   2.8.1. Szkolnictwo w czasach Cesarstwa Rzymskiego - Wiesława Jelska
                  
                   2.8.2  Historian Arabii. Świat arabski. - Wiesława Jelska
 
                   2.8.3  Hammurabi - Roman Bernatowicz i Anna Paszkiewicz - Gadek 
 
2.9.  Parapsychologia, Medytacje, Zdrowie
 
           2.9.1. Doświadczenia  pobliża śmierci - Anna Paszkiewicz - Gadek
 
           2.9.2.Cechy czakramów i znaczenie ich działania - Krystyna Rogalska
 
                   2.9.3 Praca nad polepszeniem zdrowia, energii i psychiki człowieka 
                           (metoda autosugestii – autorska propozycja) - Krystyna Rogalska
 
                   2.9.4. Hipnoza - Grażyna Buczyńska&Jadwiga Stachurska
 
                   2.9.5. Grupy krwi - Anna Paszkiewicz - Gadek
 
                   2.9.6. Dieta w zależności od grupy krwi - Anna Paszkiewicz - Gadek
 
                   2.9.7. Kolory osobowości - Jadwiga Barcewicz
 
                   2.9.8  Złoto monoatomowe - opracowała Elżbieta Stachurska, edycyjnie przygotowała
                              Jadwiga Barcewicz
 
                   2.9.9  Znaczenie jodu w organizmie - Krystyna Rogalska
 
                   2.9.10 Witamina A - jej znaczenie dla organizmu- Krystyna Rogalska
 
                   2.9.11 Woda utleniona na straży zdrowia - Krystyna Rogalska
 
                   2.9.12 14 problemów zdrowotnych, które sygnalizują Ci .... Twoje stopy - Danuta Sajur
 
                   2.9.13 Czym są mudry? - Olga Kierus
 
                   2.9.14 Przykłądy mudr - Olga Kierus
 
                   2.9.15 Antyrak, nowy styl życia - Anna Paszkiewicz - Gadek
                   
                   2.9.16 Ukryte terapie. Czego ci lekarz nie powie - Krystyna Rogalska
 
                   2.9.17 Dieta odtruwająca watrobę - Anna Paszkiewicz Gadek
 
                   2.9.18 Witamina C - Krystyna Rogalska
                      
                   2.9.19 Reinkarnacja - Olga Kierus
                
                   2.9.20 Niebieskie strefy - zagadka długowieczności  czyli styl życia a długowieczność
 
 
2.10. Islam
 
                   2.10.1 Islam, Islam, Islam
 
 

 
 
© 2011 Uniwersytet Trzeciego Wieku w Białymstoku
Ten projekt został zrealizowany przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej. Projekt lub publikacja odzwierciedlają jedynie stanowisko ich autora i Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za umieszczoną w nich zawartość merytoryczną.