25 kwietnia 2024
Czwartek, 116 dzień roku

Imienieny obchodzą:
Marek, Jarosław, Wasyl
Realizowane projekty Strona główna / Realizowane projekty / Międzynarodowe / KCA "Wiedza to Szansa na Akceptację" / Informacje o projekcie 


 Opis międzynarodowego projektu pt „Wiedza to Szansa na Akceptację”

 

Dwuletni międzynarodowy projekt z programu „Erasmus+, p.t. „ Knowledge is the Chance of Acceptance” (KCA) czyli „Wiedza to szansa na akceptację” to projekt szkoleniowy na temat szeroko pojętego problemu fali uchodźców do Europy.

Cele projektu „Wiedza to szansa na akceptację” (KCA) są potrzebą historycznego okresu, w którym znalazła się Europa, spowodowanego napływem uchodźców i oporem społeczeństw wobec ich przyjmowania. Zakładamy, że wiedza o historii krajów uchodźców o ich kulturze i obyczajach, o systemach prawnych krajów Europy oraz UE dotyczących przyjmowania uchodźców i zrozumienie przyczyn powstania fali uchodźców do Europy, da szansę seniorom UTW na akceptowanie przez nich tego zjawiska i pozbycia się strachu przed „obcymi”.

Partnerami projektu jest organizacja MoCa z Włoch (Florencja) i Dernegi, organizacja turecka z Ankary. Uczestnikami projektu są studenci i edukatorzy z UTW w Białymstoku, oraz tylko edukatorzy z organizacji partnerskich.

W projekcie przewiduje się bezpośrednie kontakty z uchodźcami. Do integracji z uchodźcami będziemy wykorzystywać jako narzędzie poznawanie i prezentację dziedzictwa kulturowego narodów uczestniczących w projekcie poprzez wspólne artystyczne spektakle. W projekcie tym będzie odwrócona współpraca z uchodźcami, albowiem część wiedzy o uchodźcach w dużym stopniu to my, czyli społeczeństwa ich przyjmujące, będziemy od nich pozyskiwać a nie pouczać ich.

Jedną z grup uczestników projektu są edukatorzy, którzy zdobędą wiedzę teoretyczną i praktyczną w temacie projektu, ale także samodzielnie stworzą materiały edukacyjne oparte na informacjach i doświadczeniach zebranych w ramach tego projektu. Materiały te zostaną wykorzystane przez nich później w ich przyszłej pracy i do tworzenia programów edukacyjnych we wszystkich organizacjach partnerskich oraz będą publicznie dostępne za pośrednictwem 3 stron internetowych projektu.

Efektem tego projektu będzie więc swego rodzaju opracowanie programu szkoleniowego dla edukatorów, przećwiczonego jednocześnie na słuchaczach-seniorach czyli zwykłych uczestnikach lokalnego społeczeństwa i grupach uchodźców w różnych krajach partnerskich.

Projekt ten zakłada, że w UTW Białystok, między innymi będą realizowane następujące rodzaje działalności, dotyczące pozyskiwania wiedzy o współczesnych problemach fali uchodźców w Europie:

 1. Wykłady ogólne.

 2. Seminarium (opracowywanie i prezentacja tematów projektowych).

 3. Szkolenia dodatkowe;

 • Nauka języka angielskiego.

 • Kurs komputerowy.

 1. Integracja z uchodźcami;

 • Spotkania bezpośrednie (tematyka; stroje, obyczaje, kuchnia, itd..).

 • Grupa studentów UTW będzie uczyć się tańców krajów uchodźców i partnerów (taniec czeczeński, taniec syryjski, taniec tatarski, taniec włoski) a z drugiej strony będzie uczyć partnerów tańca polskiego Podlasiaka.

 1. Przygotowanie wielokulturowego spektaklu przez polskich uczestników projektu, który będzie prezentowany w Białymstoku i na spotkaniach międzynarodowych.

 2. Zadania towarzysząc projektowi;

 • Malowanie obrazów w temacie projektu, przygotowanie i prezentacja wystawy tych obrazów.

 • Przygotowanie i prezentacja spektaklu teatralnego w temacie projektu.

 • Robienie zdjęć w temacie projektu oraz przygotowanie i prezentacja wystawy tych zdjęć.

 1. 3 międzynarodowe szkolenia w temacie projektu. Jedno w Turcji, drugie we Włoszech a trzecie w Polsce. Na tych szkoleniach przede wszystkim będziemy poznawali systemy przyjmowania uchodźców w tych krajach oraz problemy tych krajów z przyjmowaniem ich do lokalnych społeczeństw.

 2. Zorganizowanie międzynarodowej konferencji w Białymstoku.

 3. Opracowanie i wydanie materiałów edukacyjnych w temacie projektu, w tym 3 książki.

 4. Rozpowszechnianie działalności projektowej (3 strony internetowe, artykuły, wywiady, filmy, wystawy).


 Opracowała Danuta Sajur


 


Logo projektu „The Knowledge is the Chance of Acceptance” w skrócie "KCA"

w języku polskim "Wiedza to Szansa na Akceptację"

 Autorem logo projektu jest partner  turecki Global Gelisim Dernegi (GDA)

Ankara, Turcja.

Gratulujemy!
 
 
© 2011 Uniwersytet Trzeciego Wieku w Białymstoku
Ten projekt został zrealizowany przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej. Projekt lub publikacja odzwierciedlają jedynie stanowisko ich autora i Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za umieszczoną w nich zawartość merytoryczną.