20 lipca 2024
Sobota, 202 dzień roku

Imienieny obchodzą:
Czesław, Hieronim, Fryderyk
Realizowane projekty Strona główna / Realizowane projekty / Międzynarodowe / CHEST / Opis projektu CHEST  Opis projektu CHEST


Projekt "Cultural and nature Heritage is European Strength and Treasure" w języku polskim  „Dziedzictwo kulturowe i przyrodnicze to europejska siła i skarb”, CHEST, został przygotowany i będzie realizowany przez partnerstwo strategiczne 4 organizacji z Polski (koordynator), Litwy, Turcji i Portugalii.

Celem tego projektu jest stworzenie możliwości i zapewnienie działań społecznych dla dorosłych i seniorów w celu zaspokojenia ich potrzeb edukacyjnych / próśb oraz podniesienia poczucia odpowiedzialności za wzajemne europejskie wartości kulturowe i środowiskowe.

Z uwagi na fakt, że każda organizacja w naszym partnerstwie ma podobne cele statutowe i wykonuje podobne zadania, chcieliśmy rozwinąć strategiczne relacje, które umożliwią każdej z tych organizacji ulepszenie istniejących programów, działań i zadań. Partnerstwo strategiczne wzbogaci działalność edukacyjną organizacji partnerskich. Poza zdobytym dodatkowym doświadczeniem i nowymi zasobami informacyjnymi materiały edukacyjne dla nowych programów poszerzą i poprawią jakość działań.

Ponadto 75 osób dorosłych lub seniorów zostanie wybranych spośród grupy edukatorów, kandydatów na edukatorów i wolontariuszy ze wszystkich organizacji partnerskich.

W ramach projektu promowana będzie idea „dziedzictwa kulturowego i naturalnego dla wspólnych europejskich wartości, wrażeń kulturowych dla wspólnej przyszłości Europy”. Traktując dziedzictwo kulturowe i naturalne jako narzędzie integracji i nośnik wiedzy, uczestnicy projektu będą mieli doświadczenie na temat tego specyficznego bogactwa Europy. Przyczyni się to z jednej strony do integracji europejskiej, z drugiej zaś jako wartość społeczna wpłynie na wrażliwość kulturową wspólnoty europejskiej.

Ogólnie rzecz biorąc, każde dziedzictwo kulturowe i naturalne jest własnością tylko jednego kraju lub narodu. Ale każde dziedzictwo kulturowe i naturalne jest wspólne dla całej ludzkości, a wszyscy ludzie są spadkobiercami światowego dziedzictwa. Dlatego wspólne elementy tego dziedzictwa łączące narody partnerów projektu i wszystkich krajów zostaną zbadane w celu opracowania międzynarodowych szlaków tego dziedzictwa.

Dlatego zamierzamy zbudować skrzynię, aby zebrać szeroką i różnorodną wiedzę na temat naszego wspólnego dziedzictwa kulturowego i naturalnego w projekcie CHEST oraz zachęcić wszystkich do poznania tego europejskiego bogactwa i uzupełnić tę skrzynię w projekcie CHEST. Wyjaśnienia na temat odwiedzanych stron, trasy do opracowania, informacje o wszelkiego rodzaju kulturze i naturze wraz ze zdjęciami zostaną przedstawione na stronie internetowej CHEST. Ta wspólna strona internetowa stanowi „bazę informacji” na temat dziedzictwa kulturowego i naturalnego krajów UE i Turcji.

Stworzymy również okazję do rozpowszechnienia informacji uzyskanych w ramach projektu i udostępnienia opinii publicznej stworzonej wiedzy. Uczestnicy projektu będą wspierać tworzenie zawartości bazy danych za pomocą istniejących informacji lub doświadczenia, które zdobędą podczas mobilności do krajów partnerskich. Każda organizacja partnerska może przesłać informacje o dziedzictwie. Ta strona zostanie również zaprojektowana jako publicznie dostępna, a ci, którzy wejdą na tę stronę, będą mogli publikować własne wrażenia, komentarze i zdjęcia dotyczące miejsc, przedmiotów, zwyczajów, tradycji, obrzędów itp.

W ten sposób osiągniemy kolejny cel projektu, którym jest zdecydowanie przyczynienie się do zwiększenia możliwości poznania dziedzictwa kulturowego i naturalnego krajów partnerskich oraz przyczynienie się do integracji i wzmocnienia poczucia duma i jedność UE i Turcji.

Edukacyjna strona CHEST zostanie uzupełniona i wzbogacona praktyczną wiedzą na temat rytuałów, zwyczajów, rzemiosła artystycznego i tradycyjnego rzemiosła, charakterystycznego dla niematerialnego dziedzictwa kulturowego regionów partnerskich, poprzez:

Badanie szlaków dziedzictwa poprzez wyszukiwanie podobieństw materialnych i niematerialnych wydarzeń kulturalnych

Wkraczanie na miejsca dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego, aby być świadkiem bogactwa ludzkości.

Nauczanie uczestników tradycyjnych pieśni ludowych i tańców z ich własnego regionu i ewentualnie krajów partnerskich oraz ich prezentacji podczas międzynarodowych spotkań edukacyjnych.

Poznanie tradycyjnych rytuałów i zwyczajów weselnych ludowych oraz poszukiwanie ich pozostałości we współczesnych zwyczajach weselnych.

Malowanie obrazów przedstawiających dziedzictwo kulturowe lub przyrodnicze oraz organizowanie wystaw publicznych podczas międzynarodowych spotkań edukacyjnych.

Zorganizowanie konkursu fotograficznego na najlepsze zdjęcia z odwiedzonych miejsc / miejsc oraz prezentacja na wydarzeniach kulturalnych.

Opracowanie albumu szlaków dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego oraz książki projektowej.


 

Loga projektu  "Cultural and nature Heritage is European Strength and Treasure" - CHEST, po polsku  „Kulturalne i przyrodnicze dziedzictwo jest siłą i bogactwem Europy” (czyli SKRZYNIA):

 

Logo oficjalne:Logo na spotkania i wydarzenia grupowe 

Autorem logo projektu jest partner  turecki Global Gelisim Dernegi (GDA)

Ankara, Turcja.

Gratulujemy!


 
 
© 2011 Uniwersytet Trzeciego Wieku w Białymstoku
Ten projekt został zrealizowany przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej. Projekt lub publikacja odzwierciedlają jedynie stanowisko ich autora i Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za umieszczoną w nich zawartość merytoryczną.