Realizowane projekty Strona główna / Realizowane projekty / Międzynarodowe / NATURE / 1. Informacje o projekcie 

                                                                     NATURE

Natural Active Teaching as Unique Realization of Education

 
Unikalna edukacja poprzez aktywne poznawanie przyrody                                              

                               Projekt w ramach Programu LLP Grundtvig

                               Nr projektu; 2011-1-ES1-GRU06-35129 4

 

Cel projektu

Celem projektu „NATURE”, przeznaczonego dla seniorów zagrożonych wykluczeniem społecznym, jest stworzenie warunków do:

 1. poznawania przyrody, ale i kultury własnego regionu oraz krajów partnerów,

 2. zdrowego i aktywnego sposobu życia poprzez piesze wycieczki w terenie,

 3. poznawania nowych technik informatycznych (obróbka zdjęć·4 cyfrowych),

 4. nauki języka angielskiego,

 5. poczucia swojej wartości poprzez uczestniczenie w wystawach fotograficznych,

 6. międzynarodowego dialogu i poczucia bycia częścią społeczności europejskiej.

   

Opis ogólny projektu

Projekt ten zakłada poznawanie najbardziej atrakcyjnych przyrodniczych miejsc w regionach partnerów w sposób bardzo aktywny i zdrowy, tzn. poprzez chodzenie pieszo, ewentualnie z kijami “nordic walking” i robienie zdjęć przyrody. Uczestnicy projektu zapoznają się z historią przyrody we wszystkich regionach partnerów, ochroną środowiska, poznają najciekawsze, ale czasem i najdziksze przyrodnicze części tych regionów. W celach przygotowawczych do wizyty edukacyjnej na Podlasiu uczestnicy projektu, członkowie naszego Uniwersytetu, będą uczestniczyli w wielu pieszych wycieczkach, po najciekawszych przyrodniczo terenach Podlasia. Te piesze wycieczki będą prowadzone przez fachowych przewodników lub botaników lub instruktora fotografii. Również w tym celu uczestnicy projektu będą mieli zorganizowany wykład o przyrodzie Podlasia, kurs artystycznej fotografii w tym obróbka zdjęć cyfrowych i tworzenie albumów fotograficznych, kurs komputerowy oraz będą uczestniczyć w kursie języka angielskiego, ewentualnie w kursie zdrowego żywienia. Podczas spotkań partnerów z zagranicy będą realizowane piesze wspólne wyprawy w teren, Podczas spotkania edukacyjnego partnerów w Białymstoku zostanie zorganizowana międzynarodowa wystawa zdjęć fotograficznych. Partner turecki utworzy stronę internetową projektu oraz zaproponuje logo projektu. Partner hiszpański przygotuje e-booklet o naszym projekcie oraz utworzy wspólny blog partnerów projektu. W trakcie projektu prowadzona będzie przez nas kronika (w formie papierowej i na stronie internetowej projektu).

Partnerzy projektu:

 • UOM of the Universitat Iles Balears Edifici Sa Riviera – Hiszpania, Majorka – koordynator główny projektu

 • KOYLUHDER – Kohler (Association of Villige Beautificaition, Development and Support Natural Life) – Turcja

 • Uniwersytet Trzeciego Wieku w Białymstoku – Polska

   

Terminarz spotkań jest następujący:

Polska – 23 – 27 czerwca 2012 r.
Turcja –  23 – 27 wrzesień 2012 r.
Mallorka – 7 – 11 kwiecień 2013 r.

Na każde spotkanie przewidziano wyjazd około 12 osób z każdego partnerskiego państwa; Hiszpanii, Turcji i Polski.


 


 

 

 LOGO PROJEKTU „NATURE”
Zgodnie z założeniami projektu NATURE partnerzy powinni zaproponować logo projektu, które będzie wybrane w drodze konkursu między uczestnikami projektu.
UTW Białystok (Polska) propozycje wzoru logo przygotowała  Wiera Kottowicz. I to właśnie  logo zostało oficjalnie wybrane jako logo projektu NATURE.
Gratulujemy!!  
 
© 2011 Uniwersytet Trzeciego Wieku w Białymstoku
Ten projekt został zrealizowany przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej. Projekt lub publikacja odzwierciedlają jedynie stanowisko ich autora i Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za umieszczoną w nich zawartość merytoryczną.