Realizowane projekty Strona główna / Realizowane projekty / Międzynarodowe / AFIS(ZA) / Warsztaty projektowe (wykłady, szkolenia, kluby) 

WARSZTATY PROJEKTOWE (wykłady, szkolenia, kluby dyskusyjne itd....)


 


 "Jak bronić się przed manipulacją",

 

 Niemal każdego dnia jesteśmy manipulowani poprzez próby wpłynięcia na nasz sposób myślenia, odczuwania i działania. Manipulują nami środki masowego przekazu, sprzedawcy  nakłaniając nas do nabycia nie zawsze nam potrzebnych produktów i usług, politycy starają się wpływać na nasze poglądy; nauczyciele próbują kształtować nasze myślenie; przyjaciele wpływają na nasz styl ubierania się  i „gust" muzyczny. Manipulują nami też dzieci, wnukowie (najczęściej chodzi o pieniądze i wolny czas) itd…

Przed manipulacją możemy się bronić, lub jej ulec. Zależy to od oceny sytuacji i jej konsekwencji. Aby jednak móc ocenić działania manipulacyjne musimy sobie je najpierw uświadomić. A to nie zawsze jest proste. Zręczny manipulator potrafi dobrze ukryć swoje rzeczywiste cele.

O manipulacji i jak się przed nią bronić usłyszeliśmy podczas wykładu pana Sylwestra Pilipczuka w dniu 15 maja 2014r. w Wyższej Szkoły Zarządzania i Finansów  przy ul. Ciepłej w Białymstoku.

Podczas wykładu wykładowca na przykładach  wpływania na nas w celu nabycia nie zawsze potrzebnych nam produktów podczas różnych prezentacji, omówił techniki jakie stosują sprzedawcy:

·         planowanie manipulacji – np. muzyka, kolory, zapachy, podświadomość jest wykorzystywana już na wejściu

·         podstawowe tworzywo manipulacji (informacja, słowo, obraz)

·         środki manipulacji (aktywne techniki psychologiczne np.tworzenie nastroju chwili; użycie sygnałow dźwiękowych; odurzenie środkami farmakologicznymi, alkoholem; obietnice bez pokrycia; manipulacja pozycją; wyszukanie słabych punktów osobnika i wywarcie wpływu na nie; wykorzystanie nieuwagi i posunięcie gotowych rozwiązań; nie przedstawianie pełnego obrazu, system aktywnego wywarcia wpływu na manipulowanego poprzez nie pozostawienie mu możliwości wyboru; zdobycie sympatii manipulowanego; sprawianie wrażenia niedostępności dobra  reklamowanego; podkreślenie wyświadczonej usługi;odwoływanie się do autorytetów)

W dalszej cześci wykładu - prawa manipulacji:

·         prawo wzajemności

·         prawo autorytetu

·         prawo niedostępności

·         prawo dowodu społecznego

·         prawo konsekwencji

·         prawo aureoli

 

oraz 5 zasad jak bronić się przed manipulacją:

·         Zasada 1 - poznaj mechanizmy wywierania wpływu

·         Zasada 2 - patrz z różnych punktów

·         Zasada 3 - miej świadomość własnych potrzeb

·         Zasada 4 - naucz się asertywnej komunikacji

·         Zasada 5 - szukaj alternatywnych rozwiązań, dokonuj wyboru

oraz zasada dodatkowa : mimo wszystko korzystaj z okazji!

 

Na zakończenie wykładowca kolejno zadając pytania przepytał nas, co zapamiętałyśmy z wykładu, wypadłyśmy dobrze!

 

Jadwiga Barcewicz

Warsztaty "Gimnastyka umysłu"

 

Każdemu z nas zdarzają sie kłopoty z pamięcią. Są one denerwujące, a niekiedy wprost niepokojące. Jednak jest metoda aby to zjawisko zminimalizować, a nawet uniknąć.

Sposób lepszego zapamiętywania przedstawił słuchaczom Uniwersytetu Trzeciego Wieku, p. Sylwester Pilipczuk,  wykładowca, a zarazem pracownik naukowy oraz kierownik sekcji marketingu i rekrutacji Wyższej Szkoły Zarządzania i Finansów  przy ul. Ciepłej w Białymstoku.

Wykład skierowany był do wszystkich ludzi starszych, nie tylko słuchaczy UTW. 

 

Pomysłodawcą  tego spotkania, a w zasadzie warsztatów nt. “Gimnastyka umysłu”,  była p. Helena Łukaszewicz, jedna z głównych organizatorek wielu projektów międzynarodowych.

Do WSFiZ na ul. Ciepłą w dn. 02.04 br. aby posłuchać tego wykładu przyszło wiele zainteresowanych osób.

 

Pan Sylwester Pilipczuk, człowiek młody i z wielką pasją podchodzący do tematu, przedstawił się jako coach - trener certyfikowany.

 

Coach - w najbardziej ogólnym znaczeniu, to  trener, osoba, która pomaga swemu klientowi lub grupie osób, odkryć właściwą drogę do celu, używając do tego swoich umiejętności, doświadczenia i narzędzi. Praca jego oparta jest na partnerskiej relacji i wzajemnym zaufaniu.

Metoda zapamiętywania przedstawiona nam przez p. Sylwestra polega na praktycznych ćwiczeniach z pogranicza zabawy, dostosowanych do różnych codziennych sytuacji.

Cóż a tego, że będziemy mieć jakieś nowe narzędzia, jeśli nie będziemy wiedzieli jak je uruchomić.

P. Sylwester prowadził swój wykład w formie pytań skierowanych do słuchaczy, przez co uaktywniał uczestników.

Pamięć, to jeden z podstawowych procesów psychicznych, dzięki któremu gromadzimy  informacje i zdobywamy doświadczenie. Do podstawowych funkcji pamięci należą: zapamiętywanie, przechowywanie i przypominanie.

Szybkie i skuteczne zapamiętywanie polega na zaangażowaniu obu półkul mózgowych. Opiera się ono na formule pamięci:

            OBRAZ + AKCJA + EMOCJE = PAMIEC

Mamy różne rodzaje pamięci: sensoryczną, krótkotrwałą i długotrwałą.

Rozróżniamy też typy pamięci: wzrokowy, słuchowy i ruchowy.

Lewa półkula mózgowa odpowiada za myślenie logiczne, słowa, liczby, jest jak gdyby matematyczna. Prawa natomiast odpowiada za wyobraźnię, kolory, postrzeganie przestrzenne. Obraz całości powstaje przez współpracę obu półkul.

Patrząc na ten sam przedmiot, każdy widzi go inaczej, tzn. każdy ma swój własny punkt widzenia. Myślimy obrazami. Podstawę stanowią treści w formie obrazów, które angażują wszystkie zmysły.

Najpierw należy sobie wyznaczyć jakiś cel, co chcemy pamiętać, a następnie stworzyć mapę myśli.

Mapa myśli to sposób przedstawienia niektórych zagadnień ułatwiających zapamiętanie. Do tworzenia map używa się rysunków i symboli. Jest ona czytelna tylko dla jej autora.

P. Sylwester aby lepiej wytłumaczyć mapy myśli, podzielił słuchaczy na grupy. Każda grupa otrzymała arkusz czystego papieru i kolorowe mazaki. Każda grupa miała za zadanie sporządzić swoją mapę myśli. Na środku kartki należało zapisać w postaci symbolu (rysunku) główny cel do zapamiętania, od niego odchodziły grube linie ze słowami kluczowymi, w postaci wyrazów lub obrazów, od nich kolejne, cieńsze, z informacjami mniej ważnymi, od nich kolejne itd.

Mapy takie odzwierciedlać maja sposób myślenia opierający się na tworzeniu skojarzeń. Najważniejsze słowa powinny być najsilniej zaznaczone, kolorowe.

Mapy myśli cechuje brak monotonii towarzyszącej przy sporządzaniu tradycyjnych notatek. Obrazy angażują wzrok. Powinny być kolorowe, dynamiczne, a nawet absurdalne.

Jeśli chcemy nauczyć się większej ilości danych np. liczbowych lub słówek z języka obcego, należy je ułożyć w łańcuch skojarzeń, po kilka lub kilkanaście słówek, do tego łańcucha należy dodać klucz lub hasło.

Przy uczeniu się większej ilości materiału należy robić częste przerwy i powtarzać. Pierwszą przerwę powinno się zrobić po 10 min. nauki, następną, po godzinie, itd. w zależności od długości nauki.

Wykład, a właściwie faktyczna gimnastyka umysłu, bo wszyscy uczestnicy czynnie brali udział w tym wykładzie, był bardzo interesujący i pożyteczny.

Na pewno będziemy starali się metody te wdrożyć w nasze codzienne zapamiętywanie.

Z wielką chęcią posłuchamy więcej na ten bardzo aktualny dla nas temat.

 

Janina Jakoniuk

 
 


Klub Dyskusyjny AFIS(ZA)

 

W miesiącu lutym 2014r. rozpoczęły się spotkania w Klubie Dyskusyjnym AFISZA. Celem spotkań jest „szlifowanie” języka rosyjskiego. Udział biorą słuchacze Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Białymstoku , którzy zgłosili akces do pracy w międzynarodowym systemie wolontariackim AFISZA.

Na spotkaniach dyskutujemy na różnorodne tematy dotyczące życia naszego Uniwersytetu, zachowania w sklepie, na lotnisku, pytania o drogę jak i frywolne tematy – moda i spotkania towarzyskie. Słuchamy i uczymy się piosenek rosyjskich, a przy okazji tańczymy ( łatwiej zapamiętać).

Szefową naszą jest kol. Helena Łukaszewicz, dzięki niej poznajemy tajniki języka rosyjskiego.

Spotkania odbywają się w piątki o godz.14 w Wyższej Szkole Finansów i Zarządzania  Białymstoku na ul. Ciepłej 40.

 

Alicja Temler 

 

 
Klub Dyskusyjny AFISZA

W lutym 2015r. ponownie  rozpoczęły się spotkania w Klubie Dyskusyjnym AFIS(ZA). Celem spotkań jest „szlifowanie” języka rosyjskiego. Udział biorą słuchacze UTW, którzy zgłosili akces do pracy w międzynarodowym  wolontariackim  projekcie AFIS(ZA) oraz inni chętni.
Spotkania odbywają się w piątki o godz. 14 w WSFiZ w Białymstoku na ul. Ciepłej 40 a zajęcia prowadzi Helena Łukaszewicz.

Alicja Temler 

 

 

SzkolenieOpieka nad osobami starszymi”


W ramach projektu AFIS(ZA) zorganizowane zostało szkolenie dla wolontariuszy wyjeżdżających do Kowna.  Kurs ma nazwę „Opieka nad osobami starszymi” i przeprowadzony został przez specjalistów ze Szpitala Geriatrycznego w Białymstoku.

Szkolenie ma na celu przygotowanie do pracy wolontariuszy z projektu AFIS(ZA) z ludźmi chorymi i niepełnosprawnymi. Słuchacze zapoznali się najpierw z teorią tematu a następnie praktycznie wykonywali podstawowe czynności pielęgnacyjne. Zapoznali się między innymi ze sposobami wykonywania zabiegów higieniczno-pielęgnacyjnych u osób obłożnie chorych. Poznali zasady pielęgnacji całego ciała, profilaktyki odleżyn, odparzeń i skutków długotrwałego unieruchomienia.

Do najważniejszych czynności pielęgnacyjnych należą czynności higieniczne, toaleta ciała, zmiana bielizny osobistej i pościelowej, zmiana pielucho-majtek, dbanie o skórę.

Prawidłowa pielęgnacja obejmuje 3 kroki

  1. Delikatne oczyszczenie skóry z zanieczyszczeń – absolutna podstawa pielęgnacji.
  2. Wspomaganie regeneracji naskórka oraz aktywizacja skóry – zaspokajanie szczególnych potrzeb skóry, w tym nawilżanie, natłuszczanie, pobudzanie  mikrocyrkulacji komórek skóry.
  3. Zabezpieczanie skóry przed powstawaniem podrażnień – element profilaktyki,

Poznaliśmy również zasady kontroli i interpretacji parametrów życiowych, które pozwalają określić stan zdrowia danej osoby.

            Szkolenie było bardzo przydatne. Pozwoliło na teoretyczne i praktyczne przyswojenie wiedzy dotyczącej opieki ludzi starszych i niepełnosprawnych. Mamy nadzieję że pomogą wolontariuszom realizować ich zadania podczas ich prac wolontariackich w Kownie.

Alicja Temler

 

 


Na zakończenie kursu  zostały wręczone certyfikaty. Certyfikaty otrzymały – Danuta Sajur, Alicja Temler. Maria Waśkiewicz, Nina Bielenia, Halina Wiszowata, Anna Paszkiewicz-Gadek, Teresa Lautsch, Krystyna Rogalska,Luba Michalczuk.

 

Stosunki polsko-litewskie na przestrzeni dziejów

W dniu 30 kwietnia 2015 odbył się w ramach projektu AFIS(ZA) kolejny wykład profesora Józefa Maroszka na temat stosunków polsko-litewskich. Podczas wykładu pan profesor  omówił okres od I wojny światowej po czasy obecne. 
 
© 2011 Uniwersytet Trzeciego Wieku w Białymstoku
Ten projekt został zrealizowany przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej. Projekt lub publikacja odzwierciedlają jedynie stanowisko ich autora i Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za umieszczoną w nich zawartość merytoryczną.