Realizowane projekty Strona główna / Realizowane projekty / Międzynarodowe / AFIS(ZA) / Produkty finalne projektu 

PRODUKTY FINALNE PROJEKTU AFIS(ZA)


 


I. Wspólne partnerów 

1. GŁÓWNA STRONA INTERNETOWA PROJEKTU AFIS(ZA)

W ramach projektu została utworzona w języku angielskim strona internetowa projektu. Autorem strony jest partner litewski, który również zamieszcza informacje i na bieżąco aktualizuje Petrasiunai Community Centre (PCC).

 

Adres i  link do strony:

http://afisza.wordpress.com/


 

 
2. Logo projektu

Autorem logo projektu Active Framework for Intercultural Solidarity (Zenith of Ageing) "AFIS(ZA)" jest partner z Litwy Petrasiunai Community Centre (PCC) - Kowno.
 

3.Profile AFIS(ZA) na Facebooku

Na platformie FACEBOOK również partner litewski  otworzył 2 profile AFIS(ZA) SPOŁECZNOŚĆ i AFIS(ZA) WOLONTARIUSZ. Na osi czasu profili były  na bieżąco przez uczestników projektu zamieszczane, komentowane itd.... zdjęcia, filmy z wydarzeń projektowych i bieżących poszczególnych krajach partnerów.

 

Adres profilu:

https://www.facebook.com/AfiszaProject

 

 Adres profilu:

https://www.facebook.com/afisza.wolontariusz?fref=ts 


4. E - book - "Wolontariat seniorów"

 

Projektowego E- book’a  pt. „ Wolontariat seniorów" przygotowali obaj partnerzyNa potrzeby tego E-book’a zostały napisane 3 artykuły przez Barbarę Wilczewską (Polska) w języku polskim i 4 napisał partner litewski w języku angielskim. Są w nim również informacje,zdjęcia i film z realizowanych zadań wolontariackich w ramach projektu. Wejście do E-booka jest z bazy EST, głównej strony projektu AFIS(ZA), z platformy  Facebooka projektu oraz ze strony projektu  AFIS(ZA) znajdującej się na platformie UTW w Białymstoku.

 

http://afisza.wordpress.com/

 

https://www.facebook.com/AfiszaProject


http://utw.uwb.edu.pl/index2.php?p=640

 

 

 

 


 

 


II. Własne Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Białymstoku


 1. Strona internetowa projektu AFIS(ZA) na platformie UTW w Białymstoku (po polsku i po angielsku),  aktualizowana przez cały okres trwania projektu


Opracowano bogatą informację w języku polskim i angielskim na stronę internetową projektu AFIS(ZA). Tematyka informacji na tej stronie; opis wszystkich zadań i aktywności w projekcie, opis pracy wolontariuszy w krajach partnerów projektu, działalność lokalna, kronika projektu, itd.. Za stronę polską odpowiadała Jadwiga Barcewicz, stronę w języku angielskim tworzyła Helena Łukaszewicz

 

Adres strony :  http://utw.uwb.edu.pl > Realizowane projekty >Miedzyanarodowe > AFIS(ZA)

 


 


2. Kursy nauki języka angielskiego

W ramach projektu zostały zorganizowane  kursy nauki języka angielskiego dla początkujących i dla zaawansowanych.. Pierwsze zajęcia nauki języka angielskiego rozpoczęły się w miesiącu lutym  2014 r. a zakończyły się w kwietniu 2015r. Zajęcia prowadziła lektorka pani Helena Łukaszewicz

 

 

http://utw.uwb.edu.pl/index2.php?p=5153. Szkolenie  "Opieka nad osobami starszymi"

W ramach projektu AFIS(ZA) zorganizowane zostało szkolenie dla wolontariuszy wyjeżdżających do Kowna. Szkolenie prowadzili specjaliści ze Szpitala Geriatrycznego w Białymstoku. Miało  on o na celu przygotowanie do pracy wolontariuszy z projektu AFIS(ZA) z ludźmi chorymi i niepełnosprawnymi. Uczestnicy  zapoznali się najpierw z teorią tematu a następnie praktycznie wykonywali podstawowe czynności pielęgnacyjne, ze sposobami wykonywania zabiegów higieniczno-pielęgnacyjnych u osób obłożnie chorych. Poznali zasady pielęgnacji całego ciała, profilaktyki odleżyn, odparzeń i skutków długotrwałego unieruchomienia.

http://utw.uwb.edu.pl/index2.php?p=515

 https://youtu.be/23iQN7UwD9s

 

 4. Warsztaty pt."Jak bronić się przed manipulacją"

O manipulacji i jak się przed nią bronić usłyszeliśmy podczas wykładu pana Sylwestra Filipczuka w dniu 15 maja 2014r. w WSZ i F w Białymstoku. Podczas wykładu wykładowca na przykładach  wpływania na nas w celu nabycia nie zawsze potrzebnych nam produktów podczas różnych prezentacji, omówił techniki stosowane przez sprzedawców.

 

 http://utw.uwb.edu.pl/index2.php?p=515

 

 5. Warsztaty pt."Gimnastyka umysłu"

Pomysłodawczynią i organizatorką warsztatów była Helena Łukaszewicz. Warsztaty prowadził wykładowca, Sylwester Filipczuk coach - trener certyfikowany, pracownik naukowy WSFiZ w Białymstoku. Podczas wykładu przedstawił sposób lepszego zapamiętywania przez ludzi starszych. Aby posłuchać wykładu przyszło wielu zainteresowanych słuchaczy UTW i nie tylko.

http://utw.uwb.edu.pl/index2.php?p=515

 

 

 

 6. Klub Dyskusyjny AFIS(ZA)

Spotkania w Klubie Dyskusyjnym organizowała i prowadziła Helena Łukaszewicz a uczestniczyli słuchacze UTW, którzy zgłosili akces pracy w projekcie AFIS(ZA). Celem spotkań było poznawanie tajników języka rosyjskiego oraz dyskusje na różne tematy życia codziennego oraz UTW w Białymstoku. Zajęcia odbywały się w środy i trwały od lutego 2014r. do maja 2015r.

http://utw.uwb.edu.pl/index2.php?p=515

 

 

 

 7. Kurs robótek artystycznych

Kurs robótek artystycznych zorganizowany został w ramach projektu AFIS(ZA) a zajęcia odbywały się w Klubie Jubilat w Białymstoku.  Uczestnikami byli  słuchacze  zapisani do projektu oraz inni chętni słuchacze UTW. Celem kursu było przygotowanie naszych słuchaczy do pracy z dziećmi w Kownie w ramach wolontariackiego projektu AFIS(ZA). Na zajęciach uczyli się jak robić: aniołki z masy solnej, ptaszki z gipsu, malowania na szkle, tworzenia kwiatów z wełny metodą filcowania na mokro oraz zajęcia z decupage.

http://utw.uwb.edu.pl/index2.php?p=5948. KURS  FACEBOOKA

W dniach 10 i 11 stycznia 2015r. słuchacze UTW uczestnicy projektu AFIS(ZA)  uczyli się wszystkiego o Facebooku. Zajęcia  prowadził pan Piotr Mojsak.Podczas kursu między innymi poznaliśmy jak:  dodawać różne osoby do swoich znajomych i komunikować się z nimi; tworzyć swoje galerie zdjęć; korzystać z bardzo wielu dostępnych na Facebooku aplikacji, rozrywkowych lub użytkowych; tworzyć "wydarzenia" - informacje z konkretną datą i opisem.

 

http://youtu.be/T9bj_oxhYh09. Warsztaty gimnastyczne

W zajęciach uczestniczyło ponad 40 osób i z trudem na sali ćwiczeń układano kalimaty, hantle, kijki i szarfy gimnastyczne. Zajęcia prowadziły instruktorki Danuta Łopatecka i Halina Wiszowata  a wspomagała je wolontariuszka z Kowna Romualda. Zestaw ćwiczeń  obejmował gimnastykę mięśni i stawów  w tempie stosownym  do wieku, możliwości, oczekiwań i potrzeb. Wolontariuszki z Litwy były zachwycone postawą, żywotnością i kondycją naszych słuchaczy.

 

http://utw.uwb.edu.pl/index2.php?p=537

http://utw.uwb.edu.pl/index2.php?p=542

 10. Nauka chodzenia "Nordic Walking"

Naukę chodzenia nordic walking prowadzi Helena Łukaszewicz w Parku Planty. W warsztatach nauki chodzenia z kijkami w miesiącu maju 2014 uczestniczyli wolontariusze z Litwy. Na początek jest zawsze rozgrzewka, zestaw ćwiczeń rozciągających, przygotowujących do chodzenia, instruktaż i następnie  godzinny  marsz w pieknej sceneri  parku, przy śpiewie ptaków i cudownej pogodzie.

 

http://utw.uwb.edu.pl/index2.php?p=537

https://youtu.be/O8Uy-LjscvY

 11. Warsztaty śpiewu

W ramach projektu były prowadzone warsztaty śpiewu słuchaczy UTW i wolontariuszy z Litwy. Zajęcia z nauki śpiewu prowadzili:  Agnieszka Panas, Arvydas Paulauskas z Litwy i Robert Panek. Na warsztatach uczyli się  piosenek w językach polskim, litewskim i angielskim.

 

http://utw.uwb.edu.pl/index2.php?p=537

http://utw.uwb.edu.pl/index2.php?p=540

 12. Kawiarenka językowa

W zainicjowanej na użytek uczestników projektu,  przez p. Helenę Łukaszewicz, międzynarodowej kawiarence spotkali się goście z Litwy, Kaunas (siedem osób – sześć pań, jeden pan) i dwadzieścia siedem pań naszego UTW. Uczestnicy projektu mogli sprawdzić  umiejętności posługiwania się językiem angielskim i rosyjskim. Szczególny aplauz towarzyszył popisom wokalnym pana Arvydasa Paulauskasa.

 

http://utw.uwb.edu.pl/index2.php?p=540

 

 

 

 13. Warsztaty "Uczmy się razem"

Są to rutynowe zajęcia  Heleny Łukaszewicz z grupą polską.  Dołączyła siedmiooosobowa grupa litewska z Arvydasem na czele i również uczyła się wymowy poszczególnych słówek i powtarzała zwroty rozpoczynające rozmowę z nieznaną osobą. Niektóre panie,  zupełnie dobrze radziły sobie z wymową. Przy okazji dowiedzieliśmy się jakie zawody wykonywały one przed przejściem na emeryturę, że Polki podobają się im bardzo oraz że potrawy nasze są wyśmienite . Osoby z Litwy były bardzo otwarte na naukę języka angielskiego.

 

http://utw.uwb.edu.pl/index2.php?p=540

 

 14. Spotkanie litewskich wolontariuszy z Redakcją gazetki UTW "Wiecznie młodzi"

Spotkanie  wolontariuszek z Litwy zorganizowano z Zarządem Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Białymstoku w biurze UTW w siedzibie Uniwersytetu w Białymstoku przy ul.M.C.Skłodowskiej 14. Spotkanie prowadziła pani Krystyna Szner prezes zarządu. Goście z Litwy byli bardzo zainteresowani działalnością naszego UTW, było wiele pytań, obejrzeli nasze wydawnictwa, kroniki.

 

http://utw.uwb.edu.pl/index2.php?p=540

 

 15. Wykład prof. Mestfina Kostki dla wolontariuszy litewskich i  polskich uczestników projektu

Spotkanie odbyło się  w kawiarni „Esperanto”. Prof. Kostka przedstawił historię kontaktów polsko- litewskich w świetle historycznych faktów. Omówił zadania i cele Unii Polsko-Litewskiej i nawiązał do aktualnych stosunków. Podkreślił, że Polacy i Litwini wzorem ubiegłych wieków winni nawiązać ściślejszą współpracę między sobą. Pokazał Księgę Wielkiego Księstwa Litewskiego opisującą stosunki polsko-litewskie. Księga wzbudziła duże zainteresowanie koleżanek z Litwy. Następnie prof. Mestwin zrobił wykład na temat 500 lecie historii Podlasia, podkreślając jego stosunki z rodami litewskimi. Omówił rozwój naszego regionu podkreślając jego walory turystyczne wynikające z pięknych terenów, puszczy Knyszyńskiej oraz czystego powietrza.

 

http://utw.uwb.edu.pl/index2.php?p=542

 

 

 

 
16. Warsztaty artystyczne w Supraślu

Warsztaty artystyczne odbyły się w Pałacu Buchholzów w Supraślu, gdzie obecnie mieści się Liceum Plastyczne. Uczestnicy obejrzeli  wnętrza pałacu,  bibliotekę, pokój nauczycielski i archiwum, którego zbiory zrobiły ogromne wrażenie a były to najlepsze prace dyplomowe uczniów z minionych lat: kilimy, rzeźby w drewnie np. fotele, krzesła ozdobne, stoły, biżuteria i inne. Potem udali się na warsztaty artystyczne z młodzieżą. Warsztaty artystyczne to malowanie obrazów i tworzenie grafik techniką akwarelową lub pastelami.

 

http://utw.uwb.edu.pl/index2.php?p=537

 

 17. Warsztaty pisania ikon

Warsztaty pisania ikon odbyły się w Muzeum Ikon w Supraślu. Pod kierunkiem i fachowym okiem każdy z uczestników mógł spróbować swych sił w pisaniu ikon. Przy pisaniu ikon towarzyszyła  muzyka cerkiewna, aby nastrój i stan ducha był odpowiedni do tej pracy.

 

http://utw.uwb.edu.pl/index2.php?p=53718. Wycieczka integracyjna do Tykocina i okolic

Wolontariusze z Litwy i uczestnicy projektu AFIS(ZA) z UTW  (razem 15 osób) wyjechali na wycieczkę integracyjną do Tykocina i okolic. Zwiedzili Muzeum Kultury Żydowskiej - Wielkiej Synagogi z 1642r. i  Muzeum  w Tykocinie, Europejską  Wioskę Bocianią w Pentowie, kościół pw. Świętej Trójcy , Zespół Klasztorny Bernardynów, rynek miasteczka z pomnikiem Stefana Czarneckiego , Zamek. Następnie udali się do Waniewa na kładki i promy na rozlewiskach rzeki Narew. Do ciągania lin i promów trzeba było użyć siły i mięśni , ale panie świetnie z tym poradziły (w grupie był tylko jeden mężczyzna). Spacerując kładkami pełnych niespodzianek, podziwialiśmy zbudzoną już do życia przyrodę, ciągnące się w nieskończoność widoki, śpiew ptaków, który świetnie uzupełniał  naśladując ptaki bardzo uzdolniony muzycznie Arvydas, uczestnik z Litwy.

 

http://utw.uwb.edu.pl/index2.php?p=540

https://youtu.be/uiPzZlkTMY8

 

 

 19. Wycieczka do Warszawy

Wolontariuszom z Litwy  zorganizowaliśmy wycieczkę do Warszawy.  Niektórzy z tej grupy nigdy nie byli za granicą więc wyjazd do Warszawy był dla nich wielkim przeżyciem.Zwiedzili Pałac Kultury a z tarasu widokowego panoramę Warszawy.  Obejrzeli Plac Zwycięstwa, plac Teatralny, Krakowskie Przedmieście, Stare Miasto, Park Łazienkowski, oraz zwiedzili Muzeum  Zamku Królewskiego. Okazało się, że w muzeum było wiele eksponatów w tym obrazów i rzeźb,  w których łączyła się polska i litewska historia. Zwiedzanie stolicy Polski było bardzo satysfakcjonujące.

 

 http://utw.uwb.edu.pl/index2.php?p=540

 20. Warsztaty śpiewu z dziećmi na Litwie

Na warsztatch śpiewu wolontariuszki z Polski nauczyły dzieci litewskich utworów, które były prezentowane podczas spektakli w Kownie w dniach 15 i 24 maja 2015: Pada deszczyk i Żabki, które dzieci śpiewały po polsku oraz  polską piosenkę ludową Kukułeczka, w której dzieci wspólnie zaśpiewały tylko refren.

 

http://utw.uwb.edu.pl/index2.php?p=610

http://utw.uwb.edu.pl/index2.php?p=617

 

 https://youtu.be/BTYXOaonvVM

 https://youtu.be/dZx_nE_4ioA21. Warsztaty taneczne i zabawy z dziećmi

Z dziećmi litewskimi były prowadzone zabawy : z chustą, kłębuszek przyjaźni, wąż,  oraz próby tańców w kręgu. Zabawa z chustą i pozostałe wzbudziły wielkie zainteresowanie dzieci, po krótkim wyjaśnieniu świetnie zrozumiały zasady zabawy. Dzieci również bardzo szybko, pomimo nieznajomości języka polskiego zrozumiały ideę „tańców w kręgu”. Bardzo podobały się tańce z kolorowymi chusteczkami, dzieci również głośno śpiewały i liczyły kroki w języku polskim. Podczas prób uczono się także   tańców, które zaprezentowano podczas spektakli w dniach 15 i 24 maja 2015: Anikuni. Trojkę, Taniec Eleni i Radosny krąg.

 

http://utw.uwb.edu.pl/index2.php?p=610

http://utw.uwb.edu.pl/index2.php?p=617

 

https://youtu.be/gHXTfUO5RM0

https://youtu.be/OrJ0rF_pHSA

 22. Warsztaty artystyczne z dziećmi

Na warsztatach artystycznych wolontariuszki uczyły dzieci lepilić  figurki z masy solnej.  Powstało wiele sówek, kotków i aniołków. Ulepione figurki należało wysuszyć i następnie pomalować. Podczas malowania dzieci bawiły się znakomicie. Inwencja twórcza dzieci była godna podziwu, prace mieniły się różnorodnością kolorów i sposobów ich zdobienia. Na  warsztatach dzieci tworzyły również przepiękne bransolety, korale, figurki z gipsu, z kartonów itd...Wszystkie  prace zostały zaprezentowane na wystawie podczas spektaklu w PCC 15 maja 2015r.

 

 

http://utw.uwb.edu.pl/index2.php?p=610

http://utw.uwb.edu.pl/index2.php?p=617

 

 23. Praca wolontariuszek w Szpitalu Geriatrycznym w Kownie


Wolantariuszki z Polski pracowały w Szpitalu Geriatrycznym w Kownie pod okiem dr Inesy Poniskaitiene. W szpitalu przebywało 59 osób, w tym 20 osób objętych opieką paliatywną. Zapoznały się z historią szpitala, jego problemami, poznały pacjentów i wykonywały różne zlecone czynności przy chorych na salach i terenie szpitala: pomoc przy karmieniu,toaleta poranna chorych: mycie, kremowanie, zmiana pampersów oraz pościeli chodzenie na spacery z chorymi na wózkach i wożenie na zabiegi. Okazało się, że niektóre pacjentki znały język polski i chętnie rozmawiały po polsku.

 

http://utw.uwb.edu.pl/index2.php?p=617 

 

 

 

 24. Warsztaty wolontariuszek z Polski w Psychiatrycznym dziennym Centrum DOUIVA w Kownie

 

Wolontariuszki polskie w Kownie pracowały w Psychiatrycznym dziennym Centrum Daniva. Pracą w Centrum  kierowała Pani Dyrektor i jej zastępczyni, która trochę mówiła po polsku. Codziennie w Centrum przebywa kilkadziesiąt osób, którzy są rehabilitowani a w  pięknej i widnej dużej sali odbywają się różne zajęcia tarapeutyczne. Wolontariuszki z Polski i uczestnicy projektu z Litwy razem prowadzili różne zajęcia, gry, zabawy, wspólne śpiewy przy akompaniamencie na pianinie Arvydasa z Kowna. Szczególnie polubili zajęcia muzyczne, które pozwoliły pensjonariuszom  się odprężyć i wszyscy razem świetnie się bawili.

 


http://utw.uwb.edu.pl/index2.php?p=617

 25. Występ wraz z dziećmi w Spektaklu (15.05.2015)

Pierwszym  punktem programu była taniec „Anikuni” bardzo spokojny, ale efektowny, następnie szalona „Trojka” która wywołała duży aplauz publiczności klaszczącej w takt melodii. Taniec „Eleni” wprowadził spokojny i melancholijny nastrój. Kiedy dzieci usłyszały muzykę do tańca „Radosny Krąg” zaczęły energicznie tańczyć licząc po polsku jeden, dwa trzy cztery. Energicznie machały kolorowymi chusteczkami wchodząc do środka kręgu., tańcząc „młynka” i pląsając po obwodzie koła.Potem była polska piosenka ludowa „Kukułeczka” a na zakończenie  dwie zabawy integracyjne, ze śpiewem „Czarowanie” (Deszczyk pada) i „Żabki”. Występ dzieci litewskich i wolontariuszek z Polski nagrodzono wielkimi brawami.

 

http://utw.uwb.edu.pl/index2.php?p=617

 

 https://youtu.be/j3uIsi1wF5Q

 26. Udział w Konferencji w Kownie na temat: " Społeczeństwo a wolontariat i kształcenie ustawiczne"

 

20 maja 2015 o godz. 16:00 w ośrodku PCC rozpoczęła się konferencja na temat "Społeczeństwo, wolontariat, kształcenie ustawiczne,relacje między nimi, doświadczenia Centrów Społecznościowych i Uniwersytetów Trzeciego Wieku na Litwie i w Polsce. W konferencji oprócz członków "AFISZY" ze strony litewskiej udział wzięli przedstawiciele kowieńskich organizacji społecznościowych, wolontariuszki które w ramach projektu AFIS(ZA) pracowały w Kownie oraz Prezes UTW w Kownie. Z Polski uczestniczyły:  Krystyna Szner prezes UTW Białystok, koordynator projektu BASE - Danuta Sajur i tłumaczka -. Helena Łukaszewicz oraz wolontariuszki z projektu AFIS(ZA) pracujące aktualnie w Kownie. Moderatorem całego spotkania była pani prof. dr Irena Leliugiene, która spotkanie rozpoczęła  wykładem na temat "Wolontariat jako styl życia". Wolontariusze z Litwy opowiadały swoje wrażenia  z pracy w Białymstoku a wolontariuszki z Polski dzieliły sie wrażeniami z pracy w Kownie. Wyświetlony został pokaz multimedialny  dotyczący całokształtu działalności UTW w Białymstoku a wspólne  zdjęcie wszystkich uczestników było uwieńczeniem  konferencji.

 

 

http://utw.uwb.edu.pl/index2.php?p=621

 

 

https://youtu.be/eoGBHnDnir4

 27. Spotkania z Polonią na Litwie

Spotkanie z polonią litewską, było bardzo uroczyste i sympatyczne. Pod przewodnictwem Arvydasa wraz z chórem litewskim i zaproszoną polonią śpiewałyśmy litewskie i polskie piosenki. Rozmawiałyśmy z naszymi rodakami na różne tematy. Wręczyłyśmy im upominki w postaci naszego rękodzieła, były to korale, wyroby z masy solnej  sówki i aniołki oraz kwiaty z wełny. Zadowolenie i zainteresowanie było ogromne.

 

http://utw.uwb.edu.pl/index2.php?p=610

http://utw.uwb.edu.pl/index2.php?p=617

 

 

https://youtu.be/4nzelBe7XAY28. Występ z dziećmi w Spektaklu "ArtBridge - 7"

25.05.2015 r. odbyło się najważniejsze zdarzenie projektowe w Kownie. O godz. 3 po południu  w osiedlowym Centrum Kultury „Girstutis” rozpoczął się spektakl ,do którego partner litewski  włączył dzieci oraz grupę polskich wolontariuszy z projektu „AFIS(ZA). Dzieci były wspaniałe, tańczyły i śpiewały z zapałem. Występ został przyjęty przez publiczność z wielkim aplauzem. Widownia -  około 500 osób. 

 

 

YouTube - kanał Jadwiga Barcewicz - BASE project "ArtBridge - 7" Part II

link :  https://youtu.be/ZNUaiX9VwjE

 

 

 


29. Zakończenie projektu AFIS(ZA)

W dniu 22 lipca 2015 r w Vikingu świętowaliśmy zakończenie pracy w projekcie AFIS(ZA) Było nam wszystkim żal, że zakończył się tak wspaniały i trudny projekt. Danuta  Sajur koordynator projektupodziękowała wszystkim uczestnikom projektu, podkreśliła również pozytywną opinię kolegów z Litwy o pracy naszych wolontariuszek w Kownie. Następnie wręczyła wszystkim uczestnikom  piękne certyfikaty wraz z drobnymi upominkami. Potem uczestniczki ubrane elegancko w kapeluszach przedstawiły program artystyczny który składał się z wierszy o kapeluszach, rapu o naszych projektach i piosenek napisanych na tą uroczystość.  Program bardzo  się podobał. Po zjedzeniu gorących dań rozpoczęły się tańce i śpiewy. Wieczorem ognisko i pieczenie kiełbasek. Zadowolone i rozśpiewane wróciłyśmy do domów.

 
http://utw.uwb.edu.pl/index2.php?p=637

https://youtu.be/gj1lJbRUSJw

 

 

 


30. Broszura pt. "Wolontariat seniorów"

Została wydana broszura pt.  "Wolontariat seniorow" . Zawiera 36 stron i opisuje pracę wolontariacką na UTW w Białymstoku  między innymi Zarządu i kierowników poszczególnych  sekcji oraz wolontariuszek w ramach projektu AFIS(ZA). Autorką projektu i edycji jest Barbara Wilczewska. 

 

http://www.utw.uwb.edu.pl/index2.php?p=640
31. Artykuły o wolontariacie

Na stronie internetowej UTW w Białymstoku są  zamieszczone o wolontariacie z wieloma ilustracjami trzy artykuły w języku polskim:

1) Wolontariat

2) Międzynarodowy partnerski projekt AFIS(ZA) jako przykład wolontariatu

3) UTW jako wolontariat

Autorką  artykułów jest Barbara Wilczewska.

 

 

http://www.utw.uwb.edu.pl/index2.php?p=640 

 

 


 


32. Wykład profesora Józefa Maroszka pt."Stosunki polsko-litewskie na przestrzeni dziejów"

W dniu 30 kwietnia 2015 odbył się w ramach projektu AFIS(ZA) kolejny wykład profesora Józefa Maroszka na temat stosunków polsko-litewskich. Podczas wykładu pan profesor  omówił okres od I wojny światowej po czasy obecne.

 

 

http://www.utw.uwb.edu.pl/index2.php?p=515


 


33.  Film o aktywnościach partnerów w projekcie AFIS(ZA)

 
Ten film pokazuje  wszystkie aktywności  grupy projektowej AFIS(ZA)  organizowane podczas realizacji projektu. Film został opracowany przez Jadwigę Barcewicz z Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Białymstoku a wykorzystano  w nim zdjęcia i  filmiki, które zostały zrobione przez uczestników projektu obu partnerów Polski i Litwy.
 
 

 
 
© 2011 Uniwersytet Trzeciego Wieku w Białymstoku
Ten projekt został zrealizowany przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej. Projekt lub publikacja odzwierciedlają jedynie stanowisko ich autora i Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za umieszczoną w nich zawartość merytoryczną.