Kronika Strona główna / Kronika / II kwartał 2015 

 


 

 POSIEDZENIE RADY PROGRAMOWEJ UTW W DNIU 23 CZRWCA 2015r.

 

 

           Dnia 23 czerwca 2015r. odbyło się kolejne posiedzenie Rady Programowej Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Białymstoku w siedzibie Wojewódzkiego Ośrodka Animacji Kultury. W posiedzeniu udział wzięli: przewodniczący RP prof.dr hab.Wojciech Pędich i reprezentanci wyższych uczelni Białegostoku - Akademii Medycznej, Politechniki Białostockiej , AWSD i Uniwersytetu w Białymstoku ,WOAK oraz UTW.

Wiceprezes d/s dydaktycznych Helena Kurza przedstawiła prof. Pędichowi i członkom RP  13 propozycji tematów na wykłady naszym słuchaczom. Po dyskusjach wybrano do realizacji 8 tematów  z różnych dziedzin naukowych. 

We wnioskach i propozycjach Pani prof.Grażyna Łaska przedłożyła projekt porozumienia w zakresie współpracy Politechniki Białostockiej z UTW . Porozumienie to należało uaktualnić w związku ze zmianą  personalną na stanowisku  Rektora Politechniki Białostockiej. Porozumienie daje nam szereg propozycji aktywizujących naszych słuchaczy poprzez uczestnictwo  w różnych formach warsztatów organizowanych przez uczelnię. To już wakacje !!!


     19 czerwca 2015 roku  po południu, studenci Uniwersytetu Trzeciego Wieku, odświętnie ubrani przybyli na uroczyste zakończenie roku akademickiego 2014/2015 do Restauracji "Venessa" .
w Białymstoku. Naszą oroczystość swoją obecnością zaszczycili : prof.dr hab. Małgorzata Halicka opiekun z ramienia Uniwersytetu i prof.dr hab. Jerzy Halicki Prorektor d/s studenckich U w B.

      Spotkanie otworzyła Pani Krystyna Szner - Prezes UTW. Serdecznie powitała gości, jak również wszystkich obecnych na imprezie. Na to szczególne spotkanie Zarząd UTW podjął decyzję uhonorowania za pracę na rzecz Uniwersytetu i jego słuchaczy szczególnie wyróżniających się tj.: Barcewicz Jadwigę, Kulikowskiego Zbigniewa, Makal Marię, Nieścieruk Halinę, Nikonowicz Irenę, Temler Alicję, Wilczewską Barbarę, Wiszowatą Halinę, Wójcicką Marię i Elżbietę Żylińską. Wyróżnionym słuchaczom podziękowania i książki wręczyła Pani Prezes Krystyna Szner. Po oficjalnej części spotkania przyszedł czas na zaprezentowanie programu artystycznego w wykonaniu naszych słuchaczy.Program ten powstał w związku z realizacją projektu artystycznego BASE . Koleżanki wystąpiły w strojach ludowych i zaprezentowały śpiewy, tańce  i własną twórczość "poetycką".

       Wykonały to z ogromnym wdziękiem i udowodniły jak pięknie można przekazać widzom swój dorobek artystyczny. Cały program  został przyjęty z ogromnym aplauzem. Pani Krystyna Szner Prezes UTW szczególne słowa podziękowania skierowała do Pani Danuty Sajur koordynatora projektów międzynarodowych,doceniając jej ogromne zaangażowanie i konsekwencję w działaniu na rzecz realizacji wszystkich projektów.

       Po występach głos zabrała Pani prof. Małgorzata Halicka- złożyła serdeczne podziękowanie za dotychczasową pracę Zarządu UTW i życzyła dalszych sukcesów.

        Rozbawieni po występach artystycznych i wzmocnieni "duchowo" , przystąpiliśmy do konsumpcji ,aby się wzmocnić i móc pląsać na parkiecie w rytm muzyki i śpiewu wykonywanego przez Pana Zbigniewa Kulikowskiego. Wszyscy bawili się wspaniale. Takim to tanecznym krokiem zakończyliśmy nasz 21 rok akademicki na naszej Uczelni.

 

Notatka: Helena Kurza


 


 

"Muzyka łagodzi obyczaje"


  Dnia 18 czerwca 2015r. prof.dr hab. Edward Kulikowski dyrygent Chóru Akademickiego Uniwersytetu w Białymstoku,w sposób łatwy, lekki i przyjemny przeprowadził wykład na temat "Muzyka łagodzi obyczaje".

  Muzyka jest jedną z sztuk pięknych, która wpływa na psychikę człowieka. Podczas jej słuchania można się uspokoić, wyciszyć, przenieść się w świat marzeń, albo wyszaleć, zabawić , porwać się w wir tańca.

  Muzyka składa się z dźwięków, które naśladują rozśpiewaną przyrodę. Magia dźwięku odpręża. Pomaga odpłynąć w świat wykreowany przez naszą wyobraźnię. W muzyce Johanna Straussa słyszymy odgłosy budzącej się do życia wiosny oraz ptasie trele.Instrumenty muzyczne oddają dźwięki burzy, szum wiatru, gromy. Utwory takich kompozytorów jak : Chopina, Czajkowskiego, Haendla czy Vivaldiego mogą słuchacza uspokoić, ale wśród nich  są i takie, które zagrzewają do walki, wywołują bunt, czy nawet wzbudzają agresję. Muzyka to świat, w którym nie potrzebne są słowa, aby wyrazić najcudowniejsze odczucia. Rozróżniamy muzykę klasyczną - poważną i rozrywkową.

 Podczas wykładu ze strony Pana prof.Kulikowskiego padło pytanie, czy stwierdzenie, że muzyka łagodzi obyczaje jest słuszne?  Po pierwsze , brzmienie wszelkiego rodzaju melodii oddziałowuje na ludzi w różnorodny sposób. U jednych wzbudza pozytywne emocje i zmienia nastawienie do życia. Innych przenosi w świat marzeń, wycisza i nadaje nastrój danej sytuacji. Muzyka zbliża do siebie ludzi tysiąca kultur, różniących się językiem, religią czy  kolorem skóry. Łączy różne środowiska i posiada ogromny wpływ na psychikę człowieka. Obecnie w życiu zawsze towarzyszy nam brzmienie muzyki.

W czasie świąt, wesel, chrzcin dziecka czy pogrzebów. Każdej z tych uroczystości towarzyszą inne utwory.

Grecki myśliciel Arystoteles , wygłosił sentencję, że " muzyka wpływa na uszlachetnienie obyczajów".

Reasumując ,można stwierdzić, że "MUZYKA ŁAGODZI OBYCZAJE", czyli wpływa na nas na nasze otoczenie, sprawia, że inaczej patrzymy na świat. Muzyka uwrażliwia, ubogaca i uskrzydla.

Takim to miłym stwierdzeniem zakończyliśmy rok akademicki 2014/2015.

 

 

Not.Helena Kurza

 Zdjęcia Zosia Stanisławska i Maria Szulga


  


 

16.06.2015 "Tradycje obyczajowe w mozaistycznym doświadczeniu religijnym od urodzenia do śmierci"- wykład w Muzeum Podlaskim 


 

      16 czerwca 2015r. mieliśmy programowo ostatnie spotkanie muzealne w tym roku akademickim.

        Wykład na powyższy temat w Muzeum Podlaskim w Ratuszu przeprowadził kustosz z muzeum w Tykocinie Jan Maciejewski. Mozaizm to synonim judaizmu. W dzisiejszym judaiźmie wyróżnia się kilka odłamów: ortodoksyjny, konserwatywny, reformowany i liberalny. Judaizm ortodoksyjny podkreśla konieczność ścisłego przestrzegania prawa biblijnego i talmudycznego. Podstawowym kanonem judaizmu jest Tora zawierająca całe dziedzictwo religijne. Składa się z pięciu ksiąg: Księga Rodzaju, Księga Wyjścia, Księga Kapłańska, Księga Liczb i Księga Powtórzonego Prawa.

       Kolejną informacją kustosza była charakterystyka domu żydowskiego. Na odrzwiach drzwi wejściowych znajduje się Mezuza - tj. pojemnik z drewna lub metalu, w którym umieszczono zwitek papieru z dwoma fragmentami Tory. Na wschodniej ścianie domu jest tablica "Mizrach" wskazująca stronę, gdzie znajduje się Jerozolima, ku której zwracają się Żydzi w czsie modlitwy.Pobożny Żyd modli się przynajmniej 3 razy w ciągu dnia. W życiu Żyda obowiązują akty : OBRZEZANIA - którego dokonuje się w ósmym dniu po narodzeniu chłopca. Zabiegu dokonuje specjalista - mohel. Podczas zabiegu chłopca trzyma sandak.

       Po raz pierwszy wymawia się tu imię chłopca. Jest to jeden z najstarszych i najbardziej znanych żydowskich zwyczajów.

BAR MICWA - odbywa się w Synagodze , pierwszego dnia po 13 urodzinach chłopca.

Chłopcu zakłada się tefilin - czyli dwa małe czarne skórzane pudełeczka połączone ze sobą, wykonane z jednego kawałka skóry. W pudełeczkach znajdują się wersety Tory ręcznie przepisane w języku hebrajskim. Młodzieniec otrzymuje od rabina Torę i modlitewnik. Po raz pierwszy czyta on fragment Tory i interpretuje go. Otrzymuje strój i prezenty.

Pozostałym uzupełnieniem stroju Żyda jest jarmułka - nakrycie głowy, natomiast - sztrajmł tj. futrzana czapka zw.lisiurką, noszona przez Żydów ortodoksyjnych podczas szabatu i innych uroczystości.

Tałes -szal modlitewny, w czterech jego rogach umieszczone są frędzle - cicit.

Pan Maciejewski w swoim wykładzie nawiązał do uroczystości i świąt nakazanych przez Torę oraz ustanowionych później.

ŻYDOWSKI ŚLUB -odbywa się w Synagodze pod baldachimem zw.chupą. Panna młoda ma przykrytą twarz welonem. 7 razy obchodzi pana młodego. Pan młody wręcza obrączki. Młodzi otrzymują prawny kontrakt małżeński - ketuba. Pisany w języku ormiańskim.

SZABAT - cotygodniowy dzień odpoczynku. Rozpoczyna się w piątek wieczorem. Kobieta zapala dwie świece. Mężczyźni udają się do Synagogi na modlitwy, a po powrocie odmawiają błogosławieństwo nad kielichem wina i chałkami. Po tym następuje uroczysty posiłek. Szabat symbolizuje porządek duchowy i porządek materialny. Końcowym aktem szabatu jest hawdala , czyli oddzielenie czasu świętego od czasu zwykłego.

PESACH /PASCHA/ - zaczyna się na wiosnę, 15 dnia miesiąca /III - IV/ i trwa 7 dni. Po świecie paschy rozpoczyna się Święto Przaśników - CHAG HAMACOT.

ROSZ HA SZANA - Święto Nowego Roku ,Święto Trąbki. Jest to pierwsze świeto w żydowskim roku liturgicznym.  15 dni po Nowym Roku obchodzone jest Święto SUKKOT /święto kuczek , święto szałasów/. Jest to święto radosne i trwa 7 dni. Atrybutem Święta SUKKOT są owoce, jako symbol człowieka sprawiedliwego.

Do świąt dodanych później należą: CHANUKI - Święto Świateł- upamiętniające ponowne poświęcenie świątyni Jerozolimskiej. Jest to święto radosne , obchodzone 8 dni. PURIM - żydowski karnawał.

Na tym kustosz Jan Maciejewski zakończył swój wykład.

 

Notatka-Helena Kurza

  Zdj.Ela Żylinska -sek.fot.
 13.06.2015 -rajd sekcji senior i sekcji turystyki pieszej.

 Przewodnicy::Iza Walentynowicz i Waldemar Malewicz
Zdjęcia Zosia Stanisławska,Ela Żylińska,Inka Piekarska i Maria Szulga -sek.fot


 9 czerwca 2015 wykład i  wystawa czasowa w Muzeum Wojska Polskiego "Machiny wojenne'

 


Dnia 09 czerwca 2015r. grupa słuchaczy UTW spotkała się w Muzeum Wojska na wystawie czasowej     z Panem Łukaszem Radulskim, który zapoznał zebranych z machinami oblężniczymi z ich działaniem     i wykorzystaniem. Eksponaty znajdujące się na wystawie prezentują przekrój chronologiczny i techniczny machin wojennych. Znajdują się tu najprostrze jak i najstarsze urządzenia. Wystawa pokazuje ludzką wynalazczość i pomysłowość w dziedzinie techniki wojskowej, począwszy od czasów najdawniejszych aż po kres epoki średniowiecznej. Oglądajac eksponaty mogliśmy prześledzić rozwój broni dystansowych, urządzeń i maszyn miotających, oblężniczych i polowych.

Notowała - Helena Kurza

 

 

Zdjęcia Ela Żylińska sekcja fot


 

 Wystawa malarska grupy "Pędzel" 08 - 30.06.15 na Wydziale Pedagogiki i Psychologii UwB w Białymstoku przy ul Świerkowej 20.

 

  Wernisaż wystawy malarskiej grupy Pędzel 08.06.15

 

 To już druga wystawa naszej grupy, w tym roku akademickim, tym razem będzie trwała w dn.  08-30.06.15 w budynku Wydz. Pedagogiki i Psychologii na ul Świerkowej 20. Jednocześnie jest to 16-ta wystawa zbiorowa grupy Pędzel.

Wernisaż rozpoczął się o 17.15, powitaniem gości przez prof. Andrzeja Kisielewskiego, potem głos zabrały panie:  Prorektor UwB do spraw UTW prof. Małgorzata Halicka, Prodziekan  Wydziału   prof.   Janina Uszyńska-          Jarmoc i Anna Paszkiewicz-Gadek - jako przedstawiciel grupy. Z wystąpienia Władz Uczelni wynikało że cieszą się z naszej obecności na ich terenie, oczekują na następne wystawy oraz chętnie użyczą nam swojej pracowni plastycznej w następnym roku. Anna Paszkiewicz-Gadek powiedziała kilka słów o działalności artystycznej grupy oraz serdecznie podziękowała Władzom Uniwersytetu za umożliwienie korzystania z pracowni plastycznej,  a pani prof. Marzannie Morozewicz i prof. Andrzejowi Kisielewskiemu  za stałą opiekę oraz  pomoc w przygotowaniu wystawy. Wszyscy „artyści” otrzymali po pięknej białej róży, a  przedstawiciele Władz UwB i Wydziału po równie  pięknej czerwonej. Potem wysłuchaliśmy kilku utworów na saksofon i akordeon w wykonaniu 3 uczniów  ze Szkoły Muzycznej przy ul. Podleśnej pod kierunkiem pani Bożeny Młyńczyk. 

 Na tym zakończyła się część oficjalna, potem były towarzyskie rozmowy, oglądanie obrazów i coś dla ciała- tzn.  ciasto, napoje i lampka wina. Wprawdzie ogłoszenie o wystawie na stronach internetowych UTW ukazało się dość późno z racji poprzedzającego długiego weekendu, jednak Władze Uczelni, brać studencka UTW i nie tylko, oraz  nasze rodziny - nie zawiodły.  Atmosfera była rodzinna, zwiedzający wystawę rozchodzili się powoli, podobała  się wystawa, a ci co byli na wernisażu naszej grupy po raz pierwszy ubolewali nad tym  że przegapili poprzednie. 

Co  artystom do szczęścia potrzeba? Zdrowia  aby tworzyć, uznania powstałych prac,  no i …….. domyślcie się Państwo sami. 

 

Notatka - Anna Gadek 

 
 

Zdjęcia: Anna Gadek i Maria Falkowska 


 


 30.05.2015r - rajd sekcji turystyki pieszej NARWIAŃSKI PARK NARODOWY -  ŚLIWNO
-
   przewodnik - Waldemar Malewicz

 Kościół pw.Najświętszej Maryi Panny w WaniewieKościół pw.św.Michała Archanioła w Płonce Kościelnej

 Zdjęcia Irena Nikonowicz i Zofia Stanisławska 


 

"Śladami Gotów na Podlasiu"


Dnia 02 czerwca br. grupa 30 pasjonatów muzealnych spotkała się w Ratuszu, aby wysłuchać wykładu pani Katarzyny Rusin - archeologa pt:"Śladami Gotów na Podlasiu".Wspólnie z panią archeolog odbyliśmy wspaniałą wycieczkę archeologiczną po województwie.Na początku wykładu uzyskaliśmy informację nt. związku plemion pochodzenia germańskiego - Gotów.Pierwsze wzmianki o tych plemionach pochodzą od Greka Strabone, który znał ich pod nazwą Guiones.Kolejni historycy, którzy wymieniali Gotów w swoich pracach to byli Tacyt, Ptolemeusz i inni. Najwięcej informacji na temat tego "Ludu" dostarczył w I połowie VI wieku Kasjodor w 12 tomowym dziele pt."Dzieje Gotów".Następnie streszczenie tego dzieła dokonał Jordanes.  Zachowało się ono do naszych czasów. Według zapisu pierwotne siedziby Gotów znajdowały się na terenie Skandynawii. "Lud" ten wędrował kilkaset lat przez tereny całej Europy.W połowie III wieku w wyniku "drugiej fali ekspansji" Goci docierają na zachodni Wołyń i Podole. Około IV wieku na północnym zachodzie Ukrainy istniało Królestwo Gotów pod wodzą Hermanaryka. Władca ten popełnił samobójstwo przed zagrażającym jego Królestwu najazdem Hunów. Lud Gotów przemierzając tereny całej Europy w tym Polski doceniał walory środowiskowe, gospodarcze i polityczne. Dzięki badaniom archeologicznym uzyskano bardzo cenne informacje dotyczące zarówno życia codziennego, jak również zwyczajów pogrzebowych i obrzędowości gockiej.

Pani archeolog przechodząc do tematu  wykładu stwierdziła, że  Podlasie z początku naszej ery gościło plemiona Gotów o tym świadczą wyniki badań archeologicznych. Archeolodzy podlascy badając cmentarzyska kurhanowe i groby płaskie odkryli, że pochówki z tamtego okresu wykazują dwoistość w sposobie grzebania zmarłych. Z jednej strony występują pochówki ciałopalne z drugiej szkieletowe. Cmentarzyska kurhanowe to wzniesienia od 1 do 2 m wysokości ,o średnicy 15 m. Kurhany wznoszono elicie plemiennej. We wnętrzu kurhanu układano kamienie w symbolu słońca, a w jego środku układano zmarłego. Groby płaskie dla archeologów do badań są bardziej czytelne niż kurhany. Podczas prac zdjęcie warstwy zewnętrznej ziemi ujawnia kształt ciemnej plamy świadczącej o pochówku w tym miejscu. W badanych kurhanach zachowały sie szkielety osób zmarłych oraz ich wyposażenia jak: sprzączki do pasa,krążki do gry, nożyki, zapinki, pensety itp.

Archeolodzy podlascy na Mazowszu i Podlasiu przebadali dużą ilośc grobów. Były to pochówki ciałopalne i szkieletowe.  

< Gmina Czyżew- do lat 60 zachowało się 32 groby. Były to tylko groby kobiet z plemienia Amazonek Gockich.

< Cecele gm. Siemiatycze - na północnym zachodzie od Siemiatycz archeolodzy w latach 60 znaleźli w ścianie piaskowni zapinki i szereg grobów.

< Skiwy Małe- cmentarzysko kurhanowe i groby ciałopalne.

< Pilipki gm.Bielsk Podlaski- odkryto w kurhanie złoty skarb umieszczony w kociołku.

< Jasionowa Dolina pod Sokółką- kurhany

< Rostołty gm.Juchnowiec Kościelny - odkryte skarby z badanych kurhanów świadczą o niezwykłości grobów.Znajdowały sie tam rondelki,naczynia szklane z terenów Cesarstwa Rzymskiego, żarna.

< Grochy Stare okolice Łap - cmentarzysko kurhanowe bardzo zniszczone. Archeolodzy odkryli tam zawieszki, złote monety z Cesarstwa Rzymskiego,krążki do gry,złote plakietki.

< Szpaki gm. Wyszki - cmentarzysko odkryte w latach 90. Zachowały się tam 2 kurhany i 10 małych wzniesień. Znaleziono tam złoty pierścień, naszyjnik złoty, 2 oczka z pierścionka, pierścień pieczętny.

 

 

 

Pani archeolog wspomniała jeszcze o kilku miejscach na Podlasiu gdzie badano cmentarzyska.

W ciągu 5 lat badań odkryto 564 groby płaskie i 8 kurhanów. Podsumowaniem dotychczasowych badań archelogicznych było zorganizowanie w latach 90 wystawy w Mediolanie. Eksponatami wystawy były przedmioty uzyskane drogą badań archeologicznych cmentarzysk kurhanowych i płaskich. Zaprezentowane przedmioty to wytwory gockiej kultury.

Wędrówka z archeologiem po Podlasiu była bardzo edukacyjna i interesująca.

 

notatka- Helena Kurza

 

 Zdjęcia - Barbara Wilczewska 

 Spotkanie  integracyjne przy ognisku.

Gościliśmy słuchaczy Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Ostrowie Wielkopolskim.

        Grupa słuchaczy turystocyklistów lub tez"niebieskich smerfów" z Ostrowia Wielkopolskiego na czele z v-ce prezesem outw Eugeniuszem Śniegockim i Ryszardem Dolatą zwiedzająca nasz region  spotkała się z nami przy ognisku na plaży w Dojlidach 29 maja w piątkowe popołudnie.Było cudnie.Wysiadających gości przywitaliśmy gromkim śpiewem,słowami piosenki "Na powitanie wszyscy razem ,witamy Was,witamy Was,witamy Was.
Przy ognisku  i współnym pieczeniu kiełbasek  śpiewaliśmy nie tylko harcerskie piosenki.Radości i śmiechu było co niemiara.Nasza koleżanka Ela Żylinska przygotowała quiz dla gości sprawdzający znajomość naszego regionu.Było prawdziwe Jury,suflerzy gospodarzy i sędzia"kalosz" Bawiliśmy się świetnie.Wymienialiśmy się doświadczeniami,chociaż czas biegł nieubłaganie szybko.Przemiłe ciekawe spotkanie  i nowe kontakty.Otrzymaliśmy sympatyczne upominki od naszych nowych przyjaciół promujące ich miasto,ale przede wszystkim zostaliśmy obdarowani dobrą energią,ciepłem i życzliwością cudownych ludzi,dając im w zamian te same uczucia.
PS.Żałuję bardzo,ze nie da się wszystkiego opowiedzieć i pokazać na zdjęciach
 

 

 Tekst  Maria Szulga

Zdjęcia Maria Szulga i Irena Nikonowicz

 


V-ce Prezes OUTW Eugeniusz ŚniegockiRyszard Dolata i Eugeniusz Śniegocki -organizatorzy wyjazdu na Podlasie

Trzy EleRyszard Dolata jako przemiły sędzia kalosz; i Ela ; obradująradość ze zwycięstwa


 


 

Dnia 28 maja 2015r wykład przeprowadził podinsp. Andrzej Baranowski -Rzecznik Komendy Wojewódzkiej Policji w Białymstoku. W swoim wystąpieniu zwrócił szczególną uwagę na zagrożenia płynące  ze strony osób podających się za:
I. Fałszywy wnuczek ,siostrzeniec, krewny

 II.Prośba o szklankę wody, skorzystanie z WC, i inne prośby.

 

 III. Fałszywy pracownik OPS, ZUS, Urząd Skarbowy.

IV.Fałszywy Policjant,funkcjonariusz CBŚ, pracownik Straży Miejskiej.

Sprawcy oszustw działaja w różny sposób i za pomocą różnych metod. Ich ofiarami są najczęściej ludzie w podeszłym wieku. Pan Rzecznik udzielił kilku przestróg, aby uniknąć  strat poniesionych z winy oszustów.

I. Nie ufajmy obcym, nie wpuszczajmy  ich do klatek schodowych, nie otwierajmy drzwi domofonem.

II. Pamiętajmy, że wizyty pracowników gazowni, administracji, kominiarzy i innych służb są zawsze zapowiadane pisemnie.

III. Nie udzielajmy informacji obcym na swój temat i na temat sąsiadów.

IV. Współdziałajmy z sąsiadami, zwracajmy uwagę na ich mieszkania. 

Wykład Podinsp. Andrzeja Baranowskiego miał na celu poraz kolejny przestrzeć naszych słuchaczy  przed oszustami.

 

Po wykładzie wystąpiła Krystyna Konecka -poetka i dziennikarka,dwukrotna laureatka Ogólnopolskiego Konkursu poetyckiego " O Buławę Hetmańską" i Nagrody Literackiej im. Władysława Kazaneckiego i licznych wyróżnień.Wydała tez m.in. album fotograficzny"Chwile i lata" na XXX Warszawskiej Jesieni Poezji z wyborem wierszy kolegów po piórze.
Sonety znajduja się  w zbiorowych edycjach książek wydawanych w kraju i zagranicą.

 notatka -Helena Kurza

 

 

 

 

 


Podinsp. Andrzej Baranowski

Krystyna Konecka -poetka dziennikarka

 Zdjęcia Maria Szulga -sek.fot.


 


"Złożenie darów - przejęcie terenu. Obiekty obrzędowe z Supraśla"

Wykład przygotował - Adam Wawrusiewicz

Dnia 26 maja 2015r. studenci UTW spotkali się w Ratuszu z Panem Adamem Wawrusiewiczem - archeologiem z Muzeum Podlaskiego w Białymstoku. Spotkanie było bardzo interesujące, ponieważ wykładowca był jednym z członków ekipy badawczej. Badania archeologiczne przeprowadzano na prawym brzegu rzeki Supraśl w kolonii Dębowik. Miejsce badań było wzniesieniem utworzonym przez piaski i żwiry naniesione pod wpływem działalności lodowca. Na szczycie tego wzniesienia założono prace badawcze, które musiały być prowadzone z ogromną dokładnością przy użyciu narzędzi precyzyjnych /pędzel/. Archeolodzy podczas swoich prac posługiwali się  innymi dziedzinami nauk np. przy określaniu funkcji narzędzi krzemiennych. Odkrycia archeologiczne pozwoliły określić miejsce, w którym ponad 4 tysiące lat temu nad rzekę Supraśl przybyła grupa łowców, która w sposób rytualny złożyła dary, aby uprawomocnić teren. Na miejscu tym odkryto ślady paleniska ,  w którym, w centralnym punkcie znajdował się mieszek z darami. Zawartość jego to piasek, skorupy naczyń, sproszkowane kości zwierząt, obcych dla ich kultury ludzkiej oraz ozdoby z bursztynu. Fragmenty  naczyń ceramicznych odkryte podczas badań, pokryte były ornamentami zdobniczymi. Świadczy to ,że każdy model społeczny identyfikował się ze swoim zdobieniem naczyń. Pan Wawrusiewicz podsumowując swój wykład stwierdził, że grupie archeologów,  z którymi pracował udało się z odkrytych fragmentów zrekonstruować naczynie centralne prawie w całości. Było to naczynie niezdobione. Pozostałych 5 fragmentów skorup pochodzi z naczyń zdobionych. Dotarły one na teren Supraśla z Półwyspu Iberyjskiego, Południowo-Zachodniej Europy, z Hiszpanii i Portugalii.

Poza fragmentami naczyń odkryto również fragmenty przedmiotów: tarczka łucznicza, ciosło, fragment krzywego noża oraz element sztyletu. Z wyrobów krzemiennych odkryto groty strzał do łuku, różne formy wkładek do narzędzi i ozdoby z bursztynu. Idąc torem myślenia łowców zbieraczy należy przypuszczać , że sprowadziła ich może chęć objęcia władzy nad szlakiem w kierunku dorzecza Niemna lub chęć poszukiwania surowców. Prawdopodobnie łowcy przybyli drogą morską w obawie, aby po drodze nie zatracić swoich elementów kultury.

 

Notatka - Helena Kurza

 

  

Zdjęcia Ela Żylinska -sekcja fotograficzna
 16.05.2015r - rajd sekcji PTTK  "SENIOR" - "Rezerwat Jałówka"   trasa - Studzianki - Sadowy Stok - rezerwat Jałówka - Podsupraśl - Supraśl

przewodnik - Iza Walentynowicz 

 zdjęcia - Irena Nikonowicz, Elżbieta Żylińska

 Nasi słuchacze  z sekcji fotograficznej wysłali zdjęcia na konkurs na  VIII Juwenalia III wieku organizowane przez Fundację AVE w Warszawie.Temat zdjęć dowolny.

 


Maria MakalMaria SzulgaInka Piekarska

Irena NikonowiczZofia Stanisławska

 


Nasz Uniwersytet  zgłosił 3 wiersze naszej słuchaczki Bogusławy Wierzbickiej na konkurs organizowany przez Fundację AVE w Warszawie na VIII Juvenaliach III Wieku w kategorii literatura - poezja. Życzymy sukcesów!!!

Poniżej wiersze zgłoszone na konkurs:

 

WESTCHNIENIE

 

Wzdycham do ciebie

Lecz daremnie

Cisza wokoło, nikt mnie nie słyszy

Jedynie może spłoszone myszy

Westchnienia

Wyłażą ze mnie

Snują się po nocy

Najlepsza pora po północy

Można je spotkać na strychu, w piwnicy

Straszą, łażą po domu

Wyglądają z każdego kąta

Patrzą na zegar, godzina piąta

Pora się zdrzemnąć

Zmęczone zasypiają

Prześpią się chwilę, znowu wstają

Śniły o mnie

Wyśmiewały się ze mnie

Radziły – śpij kobieto

Przestań wzdychać daremnie

Nikt cię nie słyszy – no może myszy

Bierz różaniec w ręce

Zasypiaj choćby w udręce

Tak jest co noc

Od paru miesięcy.

 

 

 

 

 

POCIĄGIEM DO CELU

 

Od urodzenia zaczynamy podróż,

Podróż przez życie.

Jedni pędzą ekspresem,

W komforcie

Posilają się w Warsie,

Pięknie ubrani,

Hotele pięciogwiazdkowe.

Z biletem w kieszeni

Jadą do celu.

 

Inni zwykłym na gapę.

Nie wiedzą gdzie wysiąść

I po co

Nikt nie czeka na trasie.

 

Czy wcześniej czy później

Dojadą do stacji końcowej

Tam wszyscy są równi   


ODA DO STAROŚCI


Starość to małe dziecię

Tyle że zniszczone przez życie

 

To nie starość niszczy pokolenia

To czas nieubłaganie płynie

 

To nie starości, lecz czasu wina,

Że zwiędła dziewczyna

 

Starości! spłyń po mnie

Nie wnikaj głęboko

 

Co tam ręka, noga, oko

Dożyć starości przy zdrowej głowie

 

Uważaj droga, chcę cię polubić

Gdy stracę pamięć

Mogę cię zgubić

Zostaniesz sama

 

Moja kochana

Trochę cię lubię

 

Gdy rano wstaję

Bólu nie czuję

Zachodzę w głowę

Czy aby żyję?

 

Bądź litościwa

Idź do sąsiada

 

 

 

  

Wycieczka autokarowa sekcji turystyki pieszej UTW i klubu turystycznego MOZAIKA

 2015.05.09. Ścieżkami ekumenii (Grabarka-Kodeń) 


Przewodnik: Waldemar Malewicz

W piękną, słoneczną i ciepłą sobotę 9 maja , grupą 49 osób wyruszyliśmy autokarem na całodzienna wycieczkę  śladami ekumenii z naszym nieocenionym przewodnikiem Waldemarem.

 Zwiedziliśmy wspaniały barokowy Kościół p.w. Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny wraz z zespołem klasztornym misjonarzy, który jest niewątpliwie najciekawszym zabytkowym obiektem Siemiatycz.

Nie ominęliśmy też Grabarki – Świętej Góry, serca prawosławia w Polsce, gdzie od setek lat ludzie przychodzą z prośbą i modlitwą o pomoc. Zostawiają swoje krzy­że, pod którymi kryją się ich osobiste troski, smutki i radości. Przychodzą, aby tu znaleźć ukojenie, radość, pociechę i wzmocnienie.

Jedziemy również do Pratulina – Sanktuarium Unitów Podlaskich, miejscowości położonej w malowniczym falistym terenie w zakolu Bugu. Działa tu parafia św. Apostołów Piotra i Pawła , której drewniany kościół parafialny jest jednocześnie sanktuarium poświęconym męczennikom podlaskim – 13 unitom, którzy 24 stycznia 1874 r. zginęli z rąk żołnierzy rosyjskich w obronie wiary katolickiej. Zwiedzamy stacje drogi krzyżowej oraz 13 kapliczek , każda innego męczennika oraz późno-klasycystyczny kościół św. Piotra i św. Pawła z 1838 r.

Nie omijamy Parafii Unickiej pw. św. Męczennika Nikity w Kostomłotach, jedynej na świecie parafii katolickiej obrządku bizantyjsko-słowiańskiego (neounickiej). Cerkiew parafialna jest znanym w Polsce Sanktuarium Unitów Podlaskich odwiedzanym przez licznych pielgrzymów, a także częstym miejscem rekolekcji odbywanych zarówno przez grekokatolików jak i rzymsko-katolików zarówno z Polski jak i z zagranicy.

Następnie zwiedzamy Kodeń - sanktuarium z obrazem Matki Boskiej Kodeńskiej, zwanej też Królową Podlasia.  Kodeń przez kilka stuleci należał do jednej z gałęzi rodu Sapiehów. Zbudowany przez pobożnego Mikołaja Sapiehę kościół Św. Anny stoi przy kodeńskim rynku. Od bazyliki Św. Anny kilkusetmetrowa aleja prowadzi do parku otaczającego pozostałości dawnego zamku Sapiehów. Jedynym w pełni zachowanym budynkiem jest tu dawna gotycka cerkiew zamkowa, obecnie kościół filialny pod wezwaniem św. Ducha. 

W Domu Pielgrzyma spożywamy bardzo smaczny obiad.

Naszą wycieczkę śladami Ekumenii kończy zwiedzanie Klasztoru i Cerkwi św. Onufrego i malowniczej Cerkiewki p.w. Zaśnięcia Najświętszej Marii Panny w Jabłecznej.  Monaster św. Onufrego to męski klasztor prawosławny, w jurysdykcji Polskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego.

Wracamy pełni wrażeń. Poznane miejsca pozostawiają w nas głębokie poczucie uduchowienia i ponadczasowości zwiedzanych Sanktuariów.

Tekst - Elżbieta Żylińska

Zdjęcia Inka Piekarska,Zosia Stanisławska,irena Nikonowicz( sekcja fot.)

 

 

 


Kościół Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Siemiatyczach Święta Góra GrabarkaSanktuarium Błogosławionych Męczenników Podlaskich w Pratulinie (unici)Parafia unicka pw. św. Nikity w Kostomłotach

Sankutuarium Matki Bożej Kodeńskiej Monaster Jabłeczyński pod wezwaniem Św. OnufregoMonaster Jabłeczyński pod wezwaniem Św. OnufregoMonaster Jabłeczyński pod wezwaniem Św. Onufrego


 

Dom mieszkalny w zagrodzie pogranicza etnicznego jako zjawisko architektoniczno-kulturowe (na przykładzie wsi podlaskiej)

 

W dniu 07.05.2015r wysłuchaliśmy wykładu pani mgr inż. arch. Magdaleny Sulimy, w którym zostały poruszone następujące zagadnienia:

!. Układ przestrzenny działek zagrodowych

    - układy zabudowy (gm. Bielsk Podlaski)

    - przykłady usytuowania zagród  i pierzeje ulicy budynków z lat 30, 40,50 tych (gm Czyże)

2. Typy domostw:

a). powstały przed 1915r znacznie wydłużony budynek mieszkalny połączony z częścią      gospodarczą (z przyściennym ustawieniem pieca)

  - budynki, w których część gospodarcza znajduje się po dwóch stronach domu mieszkalnego

  - budynki z przybudówką tzw. pristienkiem ( gospodarzy zamożnych).

  b).budynki wolno stojące sprzed 1930 z przyściennym układem grzewczym.

3. Charakterystyka domu podlaskiego na wybranym terenie:

   - zdobienie okien

   - zdobienie naroży

   - zdobienie szczytów

   - ganki i werandy.

4. Wnętrze domu;

   - ozdobne poduszki

   - ozdobne makatki

   - ozdobne tkaniny

   - dekoracje pieców.

5. Symbolika miejsc, sprzętów i mebli:

   - święty kąt

   - przestrzeń pieca.

To co zobaczyliśmy i podziwialiśmy na wykładzie pomału zanika, a  za kilka lat  będą to tylko wspomnienia z dzieciństwa.

A szkoda!

Po wykładzie wystąpił Darek Grygo, specjalizujący się  w grze na instrumentach klawiszowych i kochający muzykę jazzową.

 

Tekst   Maria Makal

Zdj.Maria Makal i Irena Nikonowicz sek.fot

 

 

 


mgr.inż.arch.Magdalena Sulima

Darek Grygo

 


 III Marsz Nordic Walking Studentów UTW 2015

 

 Zdj.Maria Szulga.Ela Żylińska sek.fot

 Konstytucja 3 Maja wg. Jana Matejki


 Dnia 5 maja 2015r. Pani Anna Dąbrowska - kustosz Muzeum w Choroszczy spotkała się ze słuchaczami UTW w Ratuszu i przeprowadziła wykład z prezentacją multimedialną nt. Konstytucja 3 Maja wg. Jana Matejki. Motywem przewodnik wykładu był obraz Jana Matejki "Konstytucja 3 Maja". Mistrz przedstawił na płótnie scenę zbiorową ukazującą pochód posłów z Zamku Królewskiego do kolegiaty św. Jana. Posłom towarzyszy wiwatujący tłum warszawiaków oraz żołnierze, którzy ochraniają pochód. Centralną postacią obrazu jest marszałek Sejmu Wielkiego Stanisław Małachowski. W lewej ręce trzyma on symbol władzy - laskę marszałkowską, a w prawej tekst Konstytucji 3 Maja. Drugą postacią niesioną na ramionach jest Kazimierz Nestor Sapieha marszałek konfederacji litewskiej, drugi marszałek Sejmu Wielkiego. Za Sapiehą Andrzej Zamojski ,autor kodyfikacji prawa Rzeczpospolitej. Na koniu książę Józef Poniatowski.

Mistrz centralnie umieścił na obrazie Hugo Kołłątaja w stroju kapłana oraz Ignacego Potockiego marszałka wielkiego litewskiego. Ogółem na obrazie znajduje się 37 postaci. Po przeprowadzonej analizie obrazu Pani kustosz przeszła do tematu wykładu, a mianowicie Konstytucji 3 Maja, która w 1791r. została uchwalona przez Sejm Czteroletni zw. Sejmem Wielkim. Była to pierwsza w Europie Ustawa Rządowa, druga w świecie /po konstytucji Stanów Zjednoczonych/. Ustawa ta regulowała ustrój prawny Rzeczpospolitej Obojga Narodów. Konstytucja wprowadziła polityczne zrównanie mieszczan i szlachty. Zapewniono im wolność osobistą, prawo sprawowania urzędów. Najmniej zmian wprowadzono w położeniu chłopów. Naczelnym organem władzy pozostał sejm z funkcją ustawodawczą. Zmniejszono rolę senatu. Konstytucja formalnie zniosła liberum veto. Zmieniła ustrój państwa na monarchię dziedziczoną, ograniczało to demokrację szlachecką, odbierając prawo głosu i decyzji w sprawach państwa szlachcie nie posiadającej ziemi. Postanowienia konstytucji centralizowały państwo, znosząc odrębność między Korona i Litwą, wprowadzając jednolity rząd, skarb i wojsko. Konstytucja została obalona w 1792 r. wskutek konfederacji targowickiej i agresji wojsk rosyjskich. Po omówieniu tematu wykładu kustosz prezentowała szereg prac mistrza. Nadmieniła, że Jan Matejko w swoich obrazach posługiwał się symboliką i nie zawsze pozostawał do końca wierny faktom historycznym. Nadrzędnym celem jego dzieła było ukazanie doniosłości wydarzenia.

Jan Matejka tworzył obrazy z dziejów ojczystych -"Kazanie Skargi" 1864,"Rejtan" 1866 "czas rozbiorów. Po klęsce powstania styczniowego obrazy mistrza zmieniły sens. Powstały takie prace jak: "Bitwa pod Grunwaldem" 1878, "Hołd Pruski" 1882- chwała i potęga Rzeczpospolitej. Powstało z ręki mistrza 12 szkiców olejnych przedstawiających dzieje cywilizacji w Polsce.

Słuchacze po obejrzeniu prezentacji multimedialnej i wysłuchaniu wykładu zostali wzbogaceni w wiedzę historyczna.

 

Notatka - Helena Kurza

 

    Muzeum Podlaskie 5.05.2015

                                              Anna Dąbrowska (Muzeum Wnętrz Pałacowych                                 

                                              w Choroszczy), wykład Konstytucja 3 maja  wg Jana Matejki                                    zdjęcia Ela Żylinska sekcja fot.                                     
 

30.04.2015 r. wykład na temat: "Pij Mleko!!! Będziesz wielki?" – dr Agnieszka Z. Wilczewska

Prezentacja dotyczyła mleka i produktów mlecznych.

Wykład powstał z potrzeby oraz próby wyjaśnienia podstawowych pytań i wątpliwości: Czy mleko jest rzeczywiście zdrowe? Jakie składniki znajdujące się w mleku mogą wpływać na jego nietolerancję i problemy z trawieniem? Jaki wpływ na składniki mleka ma przeważanie w produkty mleczne?

  1. Co to jest mleko?
  2. Skład mleka z podziałem na mleko krowie, kozie owcze i mleko człowieka.
  3. Skład chemiczny mleka ze szczególnym uwzględnieniem oraz omówieniem: białek, tłuszczów, cukrów w tym laktozy, witamin, gazów oraz ciał odpornościowych
  4. Mleko i produkty mleczne:
    1. rodzaje mleka: różnice w produkcji mleka świeżego oraz UHT, otrzymywanie mleka skondensowanego oraz mleka w proszku.
    2. Produktu fermentacyjne:

- mleko zsiadłe, jako przykład fermentacji mlekowej (kwas mlekowy)

- kefir – fermentacja mlekowa i alkoholowa przez grzybki kefirowe

- jogurty – naturalne i biojogurty

- kumys i achi – alkoholowe produkty fermentacji mleka kobylego

c.    Produkty mleczne:

                               - maślanka

                               - serwatka

                               - masło

                               - śmietana/śmietanka

- sery: podpuszczkowe (pleśniowe, gouda, edamski i inne), kwasowe (twarogi), kwasowo-podpuszczkowe, zwarowe (ser ricotta).

5.    Podsumowanie: Alergie na białka mleka, nietolerancja laktozy, nietolerancja galaktozy. Co robić z mlekiem?

 

  

  

 

 

Po wykładzie - występ zespołu "Klepaczanki" pod kier.Jadwigi Kochańskiej

zdj.Irena Nikonowicz i Ela.Żylińska sek.fot 


26.04.2015 r. - wycieczka autokarowa sekcji turystycznej UTW i klubu turystycznego MOZAIKA - Śladami warszawskich Żydów"  - przewodnik - Waldemar Malewicz

 

26 kwietnia 2015r. członkowie sekcji turystyki pieszej wspólnie z klubem "Mozaika" wyruszyli autokarem do Warszawy, aby podążyć "śladami warszawskich Żydów". Wyprawę przygotowali Kier. Sekcji Maria Wójcicka i przewodnik Waldemar Malewicz. Problematyka żydowska  jest w Polsce wciąż trudnym tematem. Rok 2015 to obchody 70 rocznicy zakończenia II wojny światowej, w której zginęło 6 mln. polskich obywateli, a połowa z nich była narodowości żydowskiej. Po dotarciu do Warszawy  z przewodnikiem warszawskim zwiedziliśmy cmentarz żydowski położony na Powązkach w dzielnicy Wola. Cmentarz ten jest cennym zabytkiem Warszawy, znajduje się tu 200 tys. nagrobków /macew/, najstarsze pochodzą z 1807r. 15.05.1943r. po likwidacji getta warszawskiego, hitlerowcy wysadzili w powietrze wszystkie budynki znajdujące się na cmentarzu, w tym dom pogrzebowy. Przewodnik oprowadzając nas po cmentarzu wskazał szereg starych nagrobków i współczesnych. Wśród nich: grób rodzinny Bergsonów, grób rodzinny Lesserów, grób Elki Junghoff - pierwszej kobiety pochowanej na tym cmentarzu, grób Wilhelma i Ewy Landau, grób Pauliny Fajans, Mauzoleum Trzech Pisarzy, grób Marka Edelmana, grób Samuela Poznańskiego oraz symboliczne groby ofiar holocaustu. Po zwiedzeniu cmentarza udaliśmy się w kierunku "Muzeum Historycznego Żydów Polskich POLIN". Po drodze mijaliśmy symbole tragedii w postaci kamiennych pomników poświęconych ofiarom hitlerowskiego terroru. Po dotarciu do muzeum, przewodnik zwrócił naszą uwagę na "mezuzę" znajdującą się po prawej stronie wejścia do muzeum. Mezuza ma przypominać genezę miejsca i podkreślać ciągłość kultury i tradycji żydowskiej w Warszawie. Muzeum wzniesiono w latach 2009-2013,na Muranowie. Styl architektoniczny to Postmodernizm. Od przewodniczki muzeum dowiedzieliśmy się, że obiekt ten jest pierwszą w Polsce publiczno-prawną instytucją tworzoną wspólnie przez rząd , samorząd lokalny i organizacje pozarządowe. Muzeum ma za zadanie wspomóc rozwój tożsamości żydowskiej wśród odradzającej się wspólnoty Żydów polskich. W muzeum znajdują się różnorodne wystawy czasowe oraz wystawa stała prezentująca 1000 letnią historię Żydów, od średniowiecza do czasów współczesnych. 
Na szklanych taflach oglądaliśmy multimedialną projekcję - o tym, jak uciekający przed prześladowcami na zachód Europy Żydzi przybyli na teren obecnej Polski. Galeria Średniowiecza /960-1500/ przybliża okoliczności pojawienia się w X w Żydów na ziemiach polskich. Przybyli wówczas pierwsi żydowscy kupcy, zapoczątkowano żydowskie osadnictwo na obszarze dawnej Rzeczpospolitej. Kolejna galeria - "Raj dla Żydów" /1569-1648/ przedstawia losy Żydów w okresie uznawanym za złoty wiek społeczności Żydowskiej w Polsce. Czwarta galeria /1648-1772/- dzieje polskich Żydów od powstania Chmielnickiego do okresu rozbiorów. Następna galeria /1772-1914/ okres rozbiorów -wyzwania nowoczesności. 
Okres II Rzeczpospolitej /1918-1939/ przedstawia galeria na "żydowskiej ulicy". "Zagłada"-/1939-1945/ galeria ta ukazuje grozę Holocaustu. Ósma i ostatnia galeria "Po wojnie" /1944r./ okres od wyzwolenia Polski do dnia dzisiejszego.

Wyprawa  do Warszawy miała charakter wybitnie edukacyjny. Dzięki naszym organizatorom mogliśmy prześledzić historię Żydów na ziemiach Polski. Serdecznie Wam dziękujemy.

 

Notatka - Helena Kurza

 

 

 

 
 zdjęcia - Irena Nikonowicz - Sekcja Fotograficzna


 


 

 Wernisaż wystawy malarskiej grupy „Pędzel”w klubie Jubilat w dn. 22.04.2015r.

 

     W klubie Jubilat odbyło się uroczyste otwarcie kolejnej, już 15-tej wystawy malarskiej naszej grupy. W części oficjalnej głos zabrały: kierownik klubu p. Alicja Sztorberg, p. Prezes UTW – Krystyna Szner, p. LiLa  Wyszkowska - kierownik artystyczny oraz opiekun  grupy -  Anna Paszkiewicz-Gadek. Wernisaż wystawy uświetnił występ zespołu taneczno-chóralnego z projektu BASE pod kierunkiem Danuty Sajur. Wystawa zgromadziła liczne grono zwiedzających. Byli wśród nich studenci UTW - członkowie programu BASE, siostrzana grupa malarska „Kolor” i zaproszeni goście. Wszyscy podziwiali prace, a było ich dużo, bo ponad 60! Tematyka prac różnorodna: martwa natura, pejzaże, kwiaty, ptaki, abstrakcje i portrety.Przeważały obrazy malowane techniką olejną lecz były też pastele i rysunki. Z wielkim pietyzmem malarskim były oddane owoce i naczynia w martwych naturach.Dużym zainteresowaniem cieszyły się portrety malowane suchą pastelą. Kolorystyką i śmiałością wyrazu charakteryzowały się prace abstrakcyjne. Myślę, że każdy znalazł na tej wystawie jakąś pracę którą chciałby mieć, albo która mu zapadła w pamięci na dłużej.

 Anna Paszkiewicz-Gadek

zdjęcia Maria Falkowska i Irena Nikonowicz sek.fot

 

 


 21.04.2015r - Kruche piękno z miśnieńskiej porcelany - Wykład - Cezary Szymaniuk

 


 Kruche piękno z miśnieńskiej porcelany

 

Dnia 21.04.2015r słuchacze UTW odwiedzili Muzeum Rzeźby Alfonsa Karnego w Białymstoku , gdzie mieli okazję wysłuchać wykładu na temat kruchego piękna porcelany.

Pan Cezary Szymaniak swój wykład ilustrował zdjęciami ze swego pobytu w Miśni i Dreźnie.

Na początku wykładu pan Szymaniuk przybliżył nam sylwetkę króla Augusta Mocnego, który między innymi był wielkim miłośnikiem pięknej porcelany. Dzięki jemu w 1710r została założona Królewska Saksońska Manufaktura w Miśni niedaleko Drezna. Produkowano tam pierwsza europejską porcelanę. Wynalazcą procesu jej fabrykacji był Ehrenfried Walther von Tschirnhaus w roku 1708, a po jego smierci produkcją porcelany zajął się jego uczeń Johann Friedrich Bottger.   Z wykładu pana Szymaniuka dowiedzieliśmy się jak przebiegał proces wypalania, dekorowania i szkliwienia porcelany. Podziwialiśmy na zdjęciach szeroką gamę wyrobów z porcelany, naczynia, zegary, zwierzęta, figurki zakochanych, wazy osiągające wysokość nawet do 2,5 metra o wspaniałej palecie barw- czerwieni, różu, fioletu, zieleni, błękitu czy złoceń..Od 1724r .znakiem fabrycznym zostały dwa skrzyżowane miecze, które są do dnia dzisiejszego ze zmieniającymi się znakami w celu ochrony przed podróbkami.

Po obejrzeniu tak wspaniałych wyrobów nie jednej osobie dzisiejszej nocy przyśni się bajkowy świat saksońskiej porcelany.

 

Tekst Maria Makal
 Zdjęcia Irena Nikonowicz E.Zylińska sek. fot. Spacer sekcji PTTK SENIOR w sobotę 18.04.2015
Temat:  "Wiosna w Zwierzyńcu"
Trasa:  Nowy stadion -  Uniwersytet na działkach - Las Zwierzyniecki: rezerwat.
Zdjęcia Irena Nikonowicz sek.fot.

 

16 kwietnia 2015r. wykład pt."Czy po śmierci będzie wieczny odpoczynek" zgromadził w auli Wydziału Prawa UwB wielu naszych słuchaczy. Przed rozpoczęciem wykładu obecny ks.dr Dariusz Wojtecki Prorektor AWSD przedstawił zebranym swego kolegę i przyjaciela , a w dniu dzisiejszym wykładowcę - ks.dr Wojciecha Nowackiego Proboszcza Parafii Bożego Ciała w Łomży.

  Wygłoszony wykład był odpowiedzią na pytanie: co nas czeka po śmierci? Ksiądz szczególną uwagę skupił na przybliżeniu nam chrześcijańskiej wizji życia wiecznego. Wieczność jest rzeczwistością przybliżającą czas, oznacza pełnię życia, której człowiek ciągle oczekuje. Wieczny odpoczynek w Bogu będzie spotkaniem z kimś bardzo kochanym. Pragnieniem każdej istoty ludzkiej jest przede wszystkim miłość. Pan Bóg stworzył nas z miłości. Do szczęścia poza kontaktem z Bogiem, konieczna jest właściwa relacja z innymi ludźmi. W życiu codziennym nie zawsze jesteśmy sobie przyjaźni, potrafimy się ranić. 

W życiu wiecznym nic nas nie będzie dzieliło. Osiągniemy pełnię, możliwą jedynie w ostatecznym spotkaniu z Bogiem. Wówczas poznamy w pełni samych siebie. Odpoczynek , który Bóg nam przygotował, będzie odpoczynkiem twórczym. Bóg wciąga nas w głębię, której wspaniałości nie da się opisać.

Dla takiego odpoczynku warto żyć do niego dążyć

 

Po wykładzie wystąpił chór młodzieżowy z Domu Kultury w Białymstoku.

 

 

Notatka - Helena Kurza

  

 
 zdj.Maria Szulga sek.fot


 

 


 

Dnia 14 kwietnia 2015 r. odbyło się  spotkanie słuchaczy w Muzeum Wojska na wystawie  pt."400 lat obecności Polaków na Syberii". Autorem wystawy jest kustosz Bogusław Kosel, on to właśnie w przystępny sposób zobrazował nam 400 lat kontaktów polsko-syberyjskich. Ciekawie omówił przeżycia i dokonania naszych rodaków na obszarze zauralskim. Początki dokonań sięgają lat 80 XVI wieku. Wiek XVII był szczególnym okresem napływu ludności polskiej na Syberię. Przyczyniły się do tego konflikty z państwem moskiewskim. Polskich jeńców wojennych wcielano do odziałów kozackich, jak również kierowano na stanowiska urzędników do zdobytych osad syberyjskich.Polacy na Syberię trafiali dobrowolnie jak i  przymusowo. Dobrowolne wyprawy Polaków wiązały się z rozwojem gospodarki syberyjskiej; od kultury rolnej, przez infrastrukturę drogową, kolejową, przemysł wydobywczy aż po rzemiosło i prywatną przedsiębiorczość. W II połowie XVIII wieku Syberia zyskała złą sławę jako miejsce zesłań przeciwników politycznych. Prawodawstwo rosyjskie zostaje rozciągnięte na ziemie polskie. Sybir zatrzymał na lata uwięzionych przez carycę Katarzynę II konfederatów barskich, uczestników insurekcji kościuszkowskiej i opozycyjnych senatorów. Jeden z nielicznych zesłańców Maurycy Beniowski odważył się w sposób brawurowy uciec z Kamczatki. Bogata biografia tego konfederata uczyniła go bohaterem poematu Juliusza Słowackiego. Największy udział Polaków na Syberii przypada na dziewiętnaste stulecie. Na Syberię docierali uczestnicy powstań narodowych, działacze polityczni, dobrowolni osadnicy i przedstawiciele różnych grup zawodowych. Wśród nich były jednostki wybitne jak:B. Dybowski,J.Czerski, czy A.Koziełł-Poklewski, którzy wnieśli ogromny wkład  w rozwój badań naukowych oraz ożywienie miejscowej przedsiębiorczości. Na każdym etapie przdsięwzięć zarówno ekonomicznych, gospodarczych, infrastruktury czy budownictwa uczestniczyli Polacy inżynierowie, jak również i zwyczajni robotnicy.

Notowała - Helena Kurza

 

  SYBERIA CARÓW - 400 LAT KONTAKTÓW  POLSKO- SYBERYJSKICH wystawa i wykład w Muzeum Wojska

w dniu 14.04.2015

 Zdj.Maria Szulga sek.fot.


Bogusław Kosel kurator wystawy

 
 
© 2011 Uniwersytet Trzeciego Wieku w Białymstoku
Ten projekt został zrealizowany przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej. Projekt lub publikacja odzwierciedlają jedynie stanowisko ich autora i Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za umieszczoną w nich zawartość merytoryczną.