Kronika Strona główna / Kronika / IV kwartał 2017 

 


 Spotkanie opłatkowe słuchaczy UTW ze szczególnym uwzględnieniem osób 80+ oraz grupy dzieci z Miejskiego Programu" Wychowawca Podwórkowy" -18 grudnia 2017

 

W restauracji Astoria odbyło się doroczne spotkanie opłatkowe naszych słuchaczy w którym uczestniczyło 151 osób.Tym razem oprócz naszych słuchaczy  gościliśmy dzieci z Miejskiego Projektu "Wychowawca Podwórkowy"  Zaszczycił nas  jak co roku swoją obecnością nasz  dobry patron Biskup Henryk Ciereszko ,Biskupa Jakuba z  Kościoła Prawosławnego reprezentował  ks.Dawid Bartoszuk. Z ramienia prezydenta była Pełnomocnik d/s Organizacji Pozarządowych Anna Pawłowska.Witaliśmy też naszą opiekunkę prof.Małgorzatę Halicką i prof. Jerzego Halickiego oraz prof. Józefa Maroszka. i Honorowych Prezesów Czesława Kryszkiewicza , Krystynę Szner.Spotkanie było w dużej mierze dofinansowane przez Miasto Białystok.

Było odświętnie,uroczyście,ciepło i rodzinnie. Danusia Łada z przepiękną kręcąca się gwiazdą a za nią  dzieci- kolędnicy  z kolędą na ustach "Przybieżeli do Betlejem" wprowadziła  wszystkich w świateczny nastrój.Sekcja teatralna" Metafora" przedstawiła krótki spektakl o tematyce świątecznej , a  chór dopełnił całości śpiewając przepiękne kolędy w mistrzowskim wykonaniu pod batutą  Aksany Dziadul.Na dzieci czekał Mikołaj,w którego rolę  wcielił się nasz kolega Tadeusz Wądołkowski
.Naszymi najmilszymi goścmi byli nasi najstarsi słuchacze 80+.
 Spotkanie przygotowali : Maria Szulga ,Leszek Wiszowaty I Maria Waśkiewicz.

 
 Zdjęcia Tatiana Biała,Janek Oszmiański i Maria Szulga
  Uniwersytet Trzeciego Wieku uzyskał dotację  w wysokości 6050 zł od Miasta Białystok

Projekt został przygotowany przez Marię Szulga I Lecha Wiszowatego pod nazwą:

 

Spotkanie opłatkowe integracyjne, międzypokoleniowe słuchaczy Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Białymstoku ze szczególnym uwzględnieniem osób, które przekroczyły 80+ oraz grupy dzieci z Miejskiego Programu "Wychowawca Podwórkowy".


 Spotkanie  opłatkowe odbędzie się w Astorii w dniu 18 grudnia o godzinie 16:00
Więcej informacji w zakładce Realizowane projekty>>projekty krajowe>> spotkanie opłatkowewarsztaty kolędowaniawarsztaty kulinarne

 Informacja i zdjęcia Maria Szulga


 


 
 
W dniu 19.12.2017 byłam  wykładzie w Muzeum Okręgowym w Ratuszu. Wykład wygłosił Pan Piotr Sawicki- pracownik Muzeum Ikon w Supraślu na temat "Ikona. Materialny obraz niematerialnej rzeczywistości".
Ikona jest to obraz sakralny powstały w kręgu kultury bizantyjskiej, wyobrażający postacie świętych, sceny  z ich życia, sceny biblijne lub liturgiczno-symboliczne, charakterystyczny dla chrześcijańskich kościołów wschodnich, w tym prawosławnego i greckokatolickiego.
Ikona nie jest tylko deską, ale przedstawia wizerunek Stwórcy, do którego modlą się  wierni i ma ona dla nich  ogromne znaczenie.

Notatka - Maria Waśkiewicz Zdjęcia - Maria Makal - Sekcja Foto


 


Gala Wolontariatu 2017

Podlaskie  organizacje pozarządowe, po raz trzeci, wspólnie świętowały międzynarodowy dzień wolontariusza. Z tej okazji Federacja Białystok podczas „Gali Wolontariatu” 18 grudnia 2017 Białostockim Teatrze Lalek podziękowała osobom pracującym społecznie i wręczając im okolicznościowe medale i dyplomy.

Jako gość specjalny, wziął udział Szymon Hołownia, który przedstawił wykład dla wolontariuszy obecnych w sali BTL. Tym razem wystąpił jako aktywny wolontariusz prowadzący Fundację Kasisi i Fundację Dobra Fabryka.

„Praca, wykonywana za darmo, z potrzeby serca, jest bezcenna i warta szczególnego docenienia. W celu okazania szacunku dla trudu wolontariuszy na całym świecie z inicjatywy ONZ obchodzony jest od 1986 roku Międzynarodowy Dzień Wolontariusza. To świetna okazja, by pokazać społeczności lokalnej ogrom wysiłku, jaki wkładają organizacje społeczne w niesienie pomocy innym ludziom, w szczególności na poziomie lokalnym. Wolontariat jest bardzo istotny dla organizacji pozarządowych. Ponad 61% tych organizacji korzysta ze wsparcia wolontariuszy w swoich działaniach” - mówił Marcin Kruhlej, prezes Federacji Organizacji Pozarządowych.

Bardzo cieszy tak liczny udział dzieci i młodzieży ze szkół podstawowych i licealnych biorących udział w działaniach społecznych w ramach wolontariatu. Owacyjnie przyjęto również młodzież z całej Europy, pracującą w ramach wolontariatu w różnych organizacjach pozarządowych w Polsce.

Do aktywności na rzecz innych włączają się również seniorzy, działający w licznych organizacjach pozarządowych. Wielkie brawa otrzymały panie z Czarnej Białostockiej, zajmujące się rozdziałem żywności wśród ubogich, rozładowujące czasem po 5 ton produktów dziennie.

W organizację Gali Wolontariatu zaangażowały się różne organizacje, m.in.: Stowarzyszenie „Ku Dobrej Nadziei”, Stowarzyszenie „My dla innych”, Fundacja Centrum Inicjatyw na Rzecz Społeczeństwa, Fundacja Dialog, Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej, Stowarzyszenie Szukamy Polski i Podlaska Redakcja Seniora,  Centrum Aktywności Społecznej Pryzmat z Suwałk Pryzmat, Stowarzyszenie Barka z Sokółki oraz pracująca społecznie redakcja portalu podlaskisenior.pl.

Gala została zorganizowana we współpracy z Miastem Białystok i Urzędem Marszałkowskim Województwa Podlaskiego, których przedstawiciele byli obecni na Gali Wolontariatu.

Podlaska Redakcja Seniora wytypowała dwie słuchaczki UTW, pracujące społecznie, w redakcji portalu podlaski senior.pl – Halinę Wiszowatą i Marię Beręsewicz, do okolicznościowych medali.

 

Relacje zdała Marysia Beręsewicz
A ja w imieniu Zarządu i wszystkich słuchaczy serdecznie  gratuluję naszym koleżankom i życzę radości z pracy i dalszej aktywności na rzecz innych. 

Maria Szulga


Szymon Hołownia

 Zdjęcia Maria Beręsewicz -sekcja foto

 


 


Spotkanie opłatkowe

Grupa turystyczna koła PTTK "Senior" i sympatycy dnia 16.grudnia 2017r. spotkali się na przystanku przy ul. Raginisa, skąd z Izą Walentynowicz powędrowali przez Las Pietrasze do Nadleśnictwa  Dojlidy (3 km).

Pod wiatą czekały stoły pokryte białymi obrusami, przygotowane przez naszą Tereskę Pruciak wraz z innymi koleżankami. Na stołach w mig znalazły się potrawy wigilijne przyniesione przez uczestników spotkania. Potrawy były różnorodne. Zgodnie z tradycją naliczyliśmy ich 12.

Przed rozpoczęciem konsumpcji tych wyśmienitych potraw, zgromadziliśmy się wokół ogniska, aby obejrzeć Jasełka przygotowane przez nasze koleżanki i kolegów. Występ był wzbogacony kolędami po poszczególnych wersach, prezentowanych przez postacie występujące w Jasełkach (Maria i Józef, Trzej Królowie, Pasterze). Nasi aktorzy podeszli do przedstawienia bardzo poważnie. Przygotowano odpowiednie stroje. Część osób znało na pamięć swoje role.

 Po prezentacji Jasełek. Nastąpił kulminacyjny moment spotkania, łamanie się opłatkiem i składanie sobie życzeń świątecznych i noworocznych. Po tym momencie zasiedliśmy do suto zastawionych stołów. Degustowaliśmy potrawy wigilijne i śpiewaliśmy kolędy. Spotkaniu sprzyjała pogoda było dużo serdeczności i radości. Życzyliśmy sobie spotkać się w takiej atmosferze za rok.

Notowała Helena Kurza

 

 
Zdjęcia - Zofia Stanisławska - Sekcja Foto 


 W dniu 13.12.2017 r.w Muzeum Wojska odbyło się spotkanie z kustoszem Krzysztofem Kuklińskim. Temat wykładu to: ,,Propaganda lll Rzeszy i  ZSRS wobec Polski w 1939r.”.

 


Kustosz Krzysztof Kukliński w zastępstwie Piotra Białokozowicza scharakteryzował sens i znaczenie propagandy w formie plakatów i innych środków przekazu. W Europie w latach 30-tych w państwach autorytatywnych propaganda miała szczególne znaczenie. W tamtych czasach fotografia, muzyka, przekaz radiowy oraz kino były najważniejszą sztuką i narzędziem propagandowym wzmacniania reżimu nie tylko ZSRS, ale także w lll Rzeszy. Plakaty szerzyły hasła: zabijanie w czasie wojny to cnota, odczłowieczenie żołnierzy walczących z wrogiem czasie wojny oraz obrzydzanie pewnych nacji (Japończycy, Żydzi, Polacy).Propaganda ZSRS przedstawiała na swoich plakatach Polaka jako kapitalistę, pana i grabieżcę. Słuchacze dzięki wyczerpującym informacjom przekazanym przez p.Kustosza i ekspozycji plakatów z tamtych lat wzbogacili swoją wiedzę na temat propagandy w polityce.

                  Na podstawie artykułu Krystyny Szewczyk p.t „Propaganda w polityce" z ostatniego numeru gazetki UTW  napisała Krystyna Rogalska.

    
 Zdjecia - Maria Beręsewicz - Sekcja Foto


 


Członkowie  Sekcji Pomocy Koleżeńskiej w dniu 11.12.2017 r wykonali kartki świąteczne dla słuchaczy UTW , którzy ukończyli 80 rok życia. W ten sposób chcieliśmy sprawić radość i przyjemność naszym koleżankom i kolegom. W najbliższych dniach kartki z życzeniami od Zarządu i Sekcji zostaną doręczone przez nas na adres zamieszkania Seniorów.

 

Zdjęcia i tekst: Stanisława Kamińska

 

 
 


 

Wykład w "Książnicy Podlaskiej" w dniu 11.12. 2017. pt. "Poszukujemy siebie - warsztat

genealogiczny". 

 

 


Dnia 11.XII.2017r.w Książnicy Podlaskiej odbyło się spotkanie z Danielem Paczkowskim - przewodnikiem turystycznym po województwie podlaskim, który jednocześnie od 14 lat zajmuje się też genealogią.

Przy bardzo licznej frekwencji Prelegent przybliżył uczestnikom w jaki sposób poszukiwać swoich przodków i odtworzyć swój rodowód. Temat okazał się bardzo ciekawy. Wiele osób pytało o konkretne osoby swoich bliskich.

W zależności od danych które posiadamy, możemy skorzystać z różnych źródeł.

Sobór Trydencki latach 1545-1563r. wprowadził obowiązek prowadzenia ksiąg metrykalnych czyli rejestrów ochrzczonych, zaślubionych  i zmarłych.

W czasie zaborów istniały księgi metrykalne w:

   Księstwie Warszawskim w latach 1808-1813r.

   Królestwie Polskim w latach 1815-1914r.

   zaborze austriackim od1784r.

   zaborze pruskim od 1874r.

Po 1945r.księgi metrykalne prowadzą parafie jak też USC. Ogromne zasoby wiedzy umieszczone są w Księgach Mormonów-zawierają księgi metrykalne

z całego świata. Dziś ogromną ilość informacji można znaleźć w internecie.

Są programy komputerowe do tworzenia drzew genealogicznych. Są biblioteki cyfrowe dla różnych regionów. Dla dociekliwych to duże ułatwienie i szansa do odtworzenia historii rodu.

                                                                        Elżbieta Stachurska

 

 
 Zdjęcia - Maria Beręsewicz - Sekcja Foto


 


Tam też byliśmy...

  Członkowie Koła PTTK "Senior" w sobotę 9 grudnia br. wspólnie z młodzieżą uczestniczyli w XIV Rajdzie Mikołajkowym, którego organizatorem był Klub Przewodników Turystycznych PTTK. Celem rajdu było poznanie walorów turystyczno - krajoznawczych Puszczy Knyszyńskiej. Marsz rozpoczęliśmy spod cerkwi św. Anny w Królowym Moście. Po trasie wędrówki mijaliśmy Kaplicę Rzymskokatolicką p.w. św. Anny, grób Powstańców Styczniowych oraz cmentarz. Na Wieżę Widokową na Kopnej Górze podążaliśmy po wąskiej i stromej ścieżce. Uczestnicy rajdu trasę na Kopną Górę, pokonali bez większego wysiłku. Usytuowanie Wieży Widokowej na wysokim wzniesieniu Wzgórz Świętojańskich jest jednym z ciekawych miejsc na ścieżce turystycznej Szlakiem  Powstania Styczniowego. Podziwialiśmy panoramę Puszczy Knyszyńskiej i okolice z wysokości wieży. Nasyceni pięknym widokiem krajobrazu, skupiliśmy się koło ogniska u podnóża wieży. Posileni upieczonymi kiełbaskami na ognisku, uczestniczyliśmy w zapowiedzianym przez przewodników konkursie krajoznawczym dotyczącym trasy rajdu. Kiedy zakończyliśmy rywalizację konkursową ,nastąpił czas powrotu do Królowego Mostu, a stąd do Białegostoku.

 

 

 

Notowała - Helena Kurza

 

  


Żubroffka

W dniach 6-10.12.2017 w Białymstoku i okolicy - odbywała się 12 Żubroffka – Międzynarodowy Festiwal Filmów Krótkometrażowych - International Short Film Festiwal.  Białystok zmienił się w stolicę krótkometrażowego kina.

Jest to największye tego typu wydarzeniem w tej części Europy. Żubroffka to filmy, niepowtarzalne spotkania z twórcami, atrakcyjne warsztaty angażujące wszystkie pokolenia ważne panele dyskusyjne , koncerty, wystawy i pokazy filmowe. W roku bieżącym zgłoszono prawie dwa tysiące filmów.

Tegoroczne warsztaty były skierowane do dzieci, młodzieży i seniorów.

Warsztaty animacji lalkowej dla dzieci a dla młodzieży - tworzenie wideoklipów do utworów podlaskich autorów..

Warsztaty animacji dla seniorów pt „Ożywić wspomnienia”. Warsztaty prowadziły - Magdalena BRYLL i Natalia SPYCHAŁA. Magdalena Bryll jest absolwentką wydziału animacji na PWSFTViT w Łodzi a Natalia Spychała studentką tegoż wydziału animacji.

W warsztatach dla seniorów udział wzięło 12 osób z tego 5 naszych słuchaczy – Alicja Adamowicz, Elżbieta Kackieło,  Helena Łukaszewicz, Alicja Temler i Maria Waśkiewicz. Pierwszy dzień warsztatów poświęcony był naszym wspomnieniom, każdy z nas opowiadał o Białymstoku o swoim życiu, marzeniach i pasjach. Drugiego dnia animatorki w oparciu o nasze wspomnienia przedstawiły nam propozycję scenariusza naszego filmu. Scenariusz obejmował 6 scenek. W   oparciu o skopiowane zdjęcia przyniesione przez uczestników warsztatów tworzono sceny filmu.  Utworzono trzy grupy ( po 4 osoby), które otrzymały scenariusze do utworzenia animowanych scen. Na tych warsztatach poznałyśmy zasady tworzenia scen animowanych co było to bardzo interesujące,

Na gali kończącej Żubroffkę otrzymaliśmy dyplomy uczestnictwa i obejrzałyśmy  nasz film który otrzymał tytuł „ Mam tutaj przeszłość i teraźniejszość”. Widzowie wspaniale reagowali na śmieszne scenki. Mam nadzieję, że słuchacze UTW będą mogli obejrzeć nasz film.

Alicja Temler

 

 

Zdjęcia - Alicja Temler 


 


Tam też byliśmy...

  Członkowie Koła PTTK "Senior" w sobotę 9 grudnia br. wspólnie z młodzieżą uczestniczyli w XIV Rajdzie Mikołajkowym, którego organizatorem był Klub Przewodników Turystycznych PTTK. Celem rajdu było poznanie walorów turystyczno - krajoznawczych Puszczy Knyszyńskiej. Marsz rozpoczęliśmy spod cerkwi św. Anny w Królowym Moście. Po trasie wędrówki mijaliśmy Kaplicę Rzymskokatolicką p.w. św. Anny, grób Powstańców Styczniowych oraz cmentarz. Na Wieżę Widokową na Kopnej Górze podążaliśmy po wąskiej i stromej ścieżce. Uczestnicy rajdu trasę na Kopną Górę, pokonali bez większego wysiłku. Usytuowanie Wieży Widokowej na wysokim wzniesieniu Wzgórz Świętojańskich jest jednym z ciekawych miejsc na ścieżce turystycznej Szlakiem  Powstania Styczniowego. Podziwialiśmy panoramę Puszczy Knyszyńskiej i okolice z wysokości wieży. Nasyceni pięknym widokiem krajobrazu, skupiliśmy się koło ogniska u podnóża wieży. Posileni upieczonymi kiełbaskami na ognisku, uczestniczyliśmy w zapowiedzianym przez przewodników konkursie krajoznawczym dotyczącym trasy rajdu. Kiedy zakończyliśmy rywalizację konkursową ,nastąpił czas powrotu do Królowego Mostu ,a stąd do Białegostoku.

 

 

  Notatka i zdjecia - Helena Kurza


 


TURNIEJ BRYDŻOWY

W dniu 8.XII.2017 r. od godziny 13:00 w Domu Kultury „Zachęta” odbył się II Turniej Brydża Sportowego o Puchar Prezesa UTW.

Organizatorami Turnieju byli:

1)      Sekcja Brydża Sportowego UTW,

2)      2) Podlaski Związek Brydża Sportowego,

3)      Dom kultury Zachęta.

W turnieju wzięło udział 14 par w tym:

- 4 pary z Klubu „Miraż”,

- 3 pary z Klubu „Zachęta,

- 3 pary z Klubu przy ul. Pięknej,

oraz zaproszone 4 pary za Stowarzyszenia „Atu” w Kleosinie będące kołem senioralnym. W innym przekroju grały : 3 pary żeńskie, 8 par męskich oraz 3 pary mieszane.

Imprezę otworzył Kierownik Sekcji Brydża UTW – Janusz Juchniewicz, następnie głos zabrała przedstawicielka Zarządu Podlaskiego Związku Brydża Sportowego – Pani Halina Perkowska. W dalszej kolejności organizację i zasady przebiegu turnieju omówił sędzia główny, któremu potem w sędziowaniu i wyjaśnianiu problemów pomagał przedstawiciel Zarządu P.Z.B.S. – Pan Stanisław Pochodowicz.

Turniej był rozgrywany w sposób bardzo profesjonalny. Do licytacji używano bidding boxów. Wyniki meczów poszczególnych par były wprowadzane na bieżąco do komputera, a ogólne rezultaty podano w kilka minut po zakończeniu Turnieju około godziny 17:00. Zwycięzcami Turnieju zostali nasi goście ze Stowarzyszenia „Atu” pp. Grzegorz Kryszeń i Kazimierz Wasilewski, drugie miejsce zajęła para z ul. Pięknej pp. Marian Adamski i Jan Rymaszewski, a miejsce trzecie najlepsza para żeńska pp. Barbara Mikłaszewicz i Małgorzata Olesiuk z Klubu „Zachęta”, a następne czwarte miejsce najlepsza para z Klubu „Miraż” pp. Lech Wiszowaty i Anatol Henschke.

Trzy pierwsze pary tzw. medaliści otrzymali piękne puchary ufundowane przez P.Z.B.S., a wszyscy uczestnicy – dyplomy przygotowane przez UTW. Puchary oraz dyplomy wręczali – Dyrektor Domu Kultury „Zachęta” – Pani Agata Michnowska oraz V-ce Prezes Zarządu UTW Pan Lech Wiszowaty. Sesją fotograficzną z przebiegu turnieju zajmowała się Pani Maria Makal.

Z przebiegu turnieju wszyscy byli mniej lub więcej zadowoleni, podekscytowani i bardzo rozemocjowani. Dla mnie piszącego ten reportaż największą sensację in plus sprawiła para żeńska pp. Zofia Danilczuk i Jadwiga Jaroszyńska, które zajęły w ogólnej punktacji – 6 miejsce. Panie te jeszcze dwa lata temu zaczynały naukę brydża w Klubie „Miraż”, a w pierwszym w swoim życiu turnieju brydżowym zajęły eksponowane i punktowane 6 miejsce. Brawo Panie. Kończąc składam w imieniu swoim i Prezes UTW Pani Marii Szulgi podziękowania współorganizatorom turnieju, a gratulacje za udział wszystkim uczestnikom. Do zobaczenia w następnym turnieju – Jan Juchniewicz

 

 

 

 

 
 Zdjęcia - Maria Makal - Sekcja Foto


 


  ETYKIETY ZDROWIA- wykład  dietetyczki JOANNY DRYGIEL

W dniu 07.12.2017 w auli prawa miał miejsce zorganizowany przez spółkę z o.o T&A-Medica z Warszawy  w ramach projektu we  współpracy  z Ministerstwem Zdrowia wykład wygłoszony  prze dietetyczkę Panią Joannę Drygiel p.t. "Etykiety zdrowia".  Przed wejściem na salę słuchacze otrzymali torby reklamowe a w nich drobne gadżety. 

Pani prelegentka uczyła nas jak czytać i rozumieć etykiety na produktach żywnościowych, na których powinien być podany skład, wartości odżywcze, substancje dodatkowe oraz aromaty.Na wykładzie również była mowa o prawidłowym odżywianiu zapobiegającym otyłości. Wiadomości te mogą być bardzo pomocne w stosowaniu zbilansowanej diety, a tym samym  mogą posłużyć do polepszenia jakości życia naszych seniorów.
Po wykładzie spotkanie uświetnił występ grupy  wokalno-tanecznej z UTW "Podlaskie Korale" p.t."Cała sala śpiewa z nami". I tak się stało - cała sala śpiewała z nami.
 
Notatka - Maria Waśkiewicz Zdjęcia :  Zofia  Stanisławska i Jan  Oszmiański  sekcja  foto. Filmowanie Kazimierz Kierus, Zbigniew Borowski, opracowanie Jadwiga Barcewicz


 


5.12.2017 r. Muzeum Rzeźby Alfonsa Karnego - "Wokół rzeźb Alfonsa Karnego: portret Aleksandra
Gierymskiego.
 
 
W dniu 5.12 17r w Muzeum Rzeźby Alfonsa Karnego odbyło się spotkanie prowadzone przez p.Katarzynę Karpińską p.t.,,Wokół  rzeźb Alfonsa Karnego: portret Aleksandra Gierymskiego".Prelegentka w prosty sposób nakreśliła nam trudy tworzenia przepięknych obrazów przez Aleksandra Gierymskiego.Jego ciagłe kompleksy w stosunku do warsztatu twórczego jego brata Maksymiliana Gierymskiego.Często niesłuszna krytyka innych malarzy a szczególnie krytyków.Stąd ciągła niepewność czy dorówna innym i obsesyjne dązenie do doskonałości.Słuchając wykładu nasuwał się wniosek: prawdziwe dzieła powstaja często w rozterkach i dyskomforcie psychicznym.
 
Krystyna Rogalska.
  Zdjęcia - Tatiana Biała - Sekcja Foto


 


Białostockie murale – rekreacyjna gra miejska cz. II

W sobotę 2 grudnia 2017 roku, 16-osobowa grupa członków PTTK „SENIOR” i UTW  w Białymstoku, udała się po raz drugi na zwiedzanie białostockich murali. Z historią ich powstawania zapoznała nas przewodniczka Iza Walentynowicz.

                Pierwsze białostockie murale pojawiły się w 2013 roku. Są one dziełem głównie artystów polskich, ale również i zagranicznych m.in. z Rumunii i Włoch. Spełniają one pożyteczną rolę, bo przykuwają uwagę przechodniów, przywracają urodę starym ścianom, a czasami przekazują określone wartości.

Naszą wędrówkę rozpoczęliśmy od muralu przy ul. Zwycięstwa 3, a następnie udaliśmy się na ul. Wierzbową, osiedle Dziesięciny, Wysoki stoczek, Leśna Dolina, Słoneczny Stok i ul. Hetmańską. Poznaliśmy łącznie osiem murali.

Na szczególną uwagę zasługuje mural przy ul. Batalionów Chłopskich 1, zatytułowany „Kobieta z maską”. Nawiązuje on do występującej we współczesnym świecie niesprawiedliwości i nietolerancji. Niech świadczą o tym zawarte słowa poety K. Tetmajera; „Ludzie są równi, tylko nierówność ich dzieli”.

Na zakończenie naszej 7-miokilometrowej pieszej wędrówki dotarliśmy do muralu na ścianie ogrodzenia przy ul. Hetmańskiej 89, poświęconego heroicznej działalności Ireny Sendlerowej. Zapamiętajmy umieszczone tam jej słowa: „Każdemu, kto tonie należy podać rękę.”

Czekamy na część III białostockich murali, których zwiedzanie połączone jest z rekreacją i pouczającą grą.

Opracowała: Jadwiga Murzyn

 

 

 


 

30.11.2017 r. -  występ zespołu Pdlaskie Korale w  Dziennym Domu Pomocy Społecznej przy ul. Nowogródzkiej w Białymstoku

 

30 listopada 2017r. w andrzejkowy wieczór zespół Podlaskie Korale został zaproszony do Dziennego Domu Pomocy Społecznej przy ul. Nowogrodzkiej w Białymstoku. Wystąpiliśmy tam pierwszy raz. Po zaprezentowaniu nas przez kierownika sekcji Danutę Sajur przedstawiliśmy swój program. Piosenki śpiewane przez nasze solistki pod czujnym uchem kierownika muzycznego Zdzisława Kulikowskiego bardzo szybko rozgrzały i rozruszały salę. Wszyscy śpiewali razem z nami. Każdą piosenkę gorąco oklaskiwano. Całość dopełniała grupa taneczna inscenizująca piosenki. W swoich zwiewnych kolorowych tunikach, jak barwne motyle oczarowały widzów. Układy taneczne opracowane przez Halinę Wiszowatą wszystkim się podobały. Zaprezentowałyśmy też wiersze pełne refleksji i optymizmu. Atmosfera ocieplała się bardzo szybko. Jako, że było to spotkanie andrzejkowe przygotowano dla nas losy z wróżbami na przyszły rok. Spotkanie zakończyło się wspólną zabawą. Było miło sympatycznie i wesoło. Dziękując nam za występ Kierowniczka Domu Pomocy wyraziła nadzieję na kolejne spotkania.

                                                                   Elżbieta Stachurska

 

 Film z występów można obejrzeć  na YouTube pod adresem:

https://youtu.be/UkmH8Kmd5Js

lub w zakładce:  Realizowane projekty>Miedzynarodowe>Zespół Podlaskie Korale

http://www.utw.uwb.edu.pl/index2.php?p=660

 Dyskusyjny Klub Książki Mówionej

Działający od 2007 roku program „Dyskusyjne Kluby Książki” to najważniejszy projekt Instytutu Książki promujący czytelnictwo w Polsce. Jest to także największy tego typu projekt w kraju pod względem liczby biorących w nim udział uczestników. 

Program ten jest realizowany, w każdym roku, w ramach programu dotacyjnego dla bibliotek publicznych. Książnica Podlaska również przystąpiła do tego projektu. Izabela Szymańska z Działu Zbiorów Specjalnych wpadła na pomysł, aby oprócz tradycyjnej formy spotkań DKK z książką pisaną, zorganizować również spotkania z książką mówioną. Swoją propozycję skierowała przede wszystkim do osób zrzeszonych w Związku Osób Niewidomych i Niedowidzących., a także słuchaczy UTW i pozostałych seniorów.

 Pomysł spodobał się czytelnikom z dysfunkcją wzroku. Na spotkania przychodzą głównie osoby niedowidzące, które nadal chcą być czytelnikami książek oraz interesują się nowościami wydawniczymi.

 W Dziale Zbiorów Specjalnych Książnicy Podlaskiej największy zbiór stanowią książki mówione (audiobooki) czytane przez najlepszych polskich aktorów, w formacie. mp3 . Audiobooki oraz urządzenia do ich odtwarzania, tzw. czytaki można wypożyczać .

Wszystkie nagrywane książki są obecnie zapisywane cyfrowo. Czytak działa podobnie jak magnetofon, odtwarza książkę, zatrzymuje ją w dowolnym momencie i od niego zaczyna ponowne odtwarzanie nagrania. Można przewijać nagranie, a także przemieszczać się pomiędzy odcinkami danej książki.

 Izabela Szymańska prowadząca spotkania, zapoznaje obecnych z życiorysem autora i jego dotychczasowym dorobkiem, bierze udział w dyskusji, a także przedstawia propozycje następnych lektur. Uczestnicy dzielą się wrażeniami i uwagami z odsłuchanej lektury. Tematem dyskusji, dwóch ostatnich spotkań były książki : Mirosława Wlekły – „Tu byłem. Tony Halik” i Huberta Klimko-Dobrzanieckiego - „Zostawić Islandię”. Szczególnie ta pierwsza wzbudziła duże emocje, z uwagi na ujawnione nowe fakty z życia znanego i lubianego podróżnika.

Spotkania miłośników książek odbywają się cyklicznie, raz w miesiącu, w Książnicy Podlaskiej w Dziale Zbiorów Specjalnych, na II piętrze, w kameralnej, sympatycznej atmosferze. Terminy kolejnych spotkań ustalają sami uczestnicy.

Patrząc na zaangażowanie uczestników i przysłuchując się ich żywej dyskusji widzę, że takie spotkania są potrzebne. Osoby te czują się pełnoprawnymi czytelnikami i klientami biblioteki. Osób, szczególnie w starszym wieku, po przebytych operacjach zaćmy, jaskry , a także osób niedosłyszących przybywa i z każdym rokiem jest ich coraz więcej, dlatego przed audiobookami przyszłość, a Dyskusyjne Kluby Książki Mówionej będą cieszyć się coraz większym powodzeniem.

Najbliższe spotkanie odbędzie się 10 stycznia 2018r. o godz. 15:00, na które Książnica Podlaska serdecznie zaprasza.

 Jeżeli zebrałby się większa grupa słuchaczy UTW, chętnych do uczestniczenia w spotkaniach Dyskusyjnego Klubu Książki (mówionej lub pisanej), wówczas Izabela Szymańska proponuje utworzenie odrębnej grupy tylko dla UTW.

 

Notatka i zdjęcia : Maria Beręsewicz z Sekcji FOTO

  

  


 

 SEKCJA SAMOPOMOCY KOLEŻENSKIEJ

Z radością informuję,że powstała sekcja samopomocy koleżeńskiej.Incjatorem i osoba odpowiedzialną z ramienia Zarządu jest Halina Wiszowata.
Kirerownikiem sekcji została Eugenia Hanusiak Knapik a zastępcą Stanisława Kaminska.
Osoby potrzebujące dorażnej pomocy proszone są o zgłaszanie telefoniczne do  biura .Miejmy oczy i uszy otwarte na tych którzy są wokół nas,bo nie każdy potrzebujący ma odwagę sam zadzwonić.Dodatkowo w biurze jest skrzynka do której można anonimowo zgłosić wnioski o pomoc koleżeńską.Mieszkasz sam/a/.jesteś chory ,potrzebujesz wykupić receptę, jechać do lekarza - ,zadzwoń pod numer 85-745-71-08.  Koleżanki lub koledzy w ramach pomocy koleżnskiej pośpieszą Ci z pomocą.
Maria Szulga-Prezes UTW

  


 W dniu 28 listopada 2017 r w Muzeum Historycznym w Białymstoku  Pan Jan Maciejewski przeprowadził wykład

 

„Kościuszko nieznany”

Andrzej Tadeusz Benewentura Kościuszko urodził się  4 lutego 1746 r w Mereczowszczyźnie- około 200 km na wschód od Białegostoku.Był czwartym dzieckiem Tekli z domu Ratomskiej i Ludwika Tadeusza Kościuszko. Pobierał nauki w Szkole Rycerskiej a w jej Korpusie Kadetów  studiował historię, filozofię, łacinę, języki: polski, francuski i niemiecki oraz prawo, ekonomię, arytmetykę,  miernictwo i inżynierię. Szkołę ukończył w stopniu kapitana.W październiku 1769 r wyjeżdża na okres 5 lat do Francji. Latem 1775 r wraca do Polski lecz nie znajduje zatrudnienia w zredukowanym do 10tys. wojsku Rzeczypospolitej. Plany małżeńskie również nie zostały zrealizowane a ojciec panny Ludwiki Sosnowskiej stwierdził że „ nie dla wróbla synagorlica”.

Nie znajdując też zatrudnienia w Dreźnie i w Paryżu – wyjeżdża do Filadelfii w USA, gdzie zostaje zatrudnionyprzez ówczesnego prezydenta Jerzego Waszyngtona. Wygrywa bitwę pod Saragotą a swoje umiejętności inżynierskie wykorzystuje do budowy twierdzy West Point nad rzeką Hudson. W uznaniu zasług  awansuje  w 1783 r na generała brygady armii amerykańskiej i otrzymuje znaczną sumę pieniędzy oraz 250 ha gruntu. Pieniądze przeznacza na wykupienie wolności i kształcenie Murzynów. Niestety wykonawca testamentu –prezydent USA Jefferson jego woli nie wypełnił. W USA   jako jeden z trzech cudzoziemców zostaje przyjęty do Towarzystwa Cyncynatów założonego przez najbardziej zasłużonych oficerów.

W lipcu 1784 r wraca do Polski, angażuje się politycznie i bierze udział w wydarzeniach bitewnych m.in. bitwie pod Zieleńcami pod Dubienką, pod Maciejowicami, pod Racławicami. Dla uczczenia zwycięstwa pod Zieleńcami ustanowiony został przez króla  Order Virtuti Militari a Tadeusz Kościuszko był pierwszym, któremu ten order nadano. Dalsze wydarzenia w Rzeczpospolitej przyczyniły się do emigracji politycznej.

Tadeusz Kościuszko  24 marca 1794 r na rynku krakowskim objął formalne przywództwo insurekcji jako Najwyższy Naczelnik Siły Zbrojnej Narodowej i  złożył narodowi uroczystą przysięgę. Zreformował armię tworząc między innymi milicję chłopską: kosynieróworaz oddziałów strzelców celnych tj. prekursorów dzisiejszych snajperów. Po bitwie pod Maciejowicami trafił do niewoli rosyjskiej, z której został uwolniony 26 listopada 1796 r przez cara Pawła I Romanowa.

Ostatnim miejscem jego pobytu Solura w Szwajcarii. Zmarł 15.10.1817 r, pochowany w Zuchwilu  a urna z jego sercem od 13 czerwca 1983 r przebywa w Zamku Królewskim w Warszawie. 

 tekst i zdjęcia :Tatiana Biała sek.fot.
 


Wizyta w Domu Dziecka

 

Spotkanie odbyło się 26 listopada od 12.30 do 16.30 w Domu dziecka w Supraślu. W spotkaniu brało udział 12 dzieci, oraz   3 wychowawczynie ( Marta Dowgird). Piekliśmy ciastka , dzieci wycinały, kształtowały, smarowały dżemem. Kiedy ciastka znalazły się w piekarniku, były konkursy z nagrodami, a potem graliśmy w gry "Wymień  trzy..." , "zaznacz na mapie", rozmawialiśmy o szkole, odrabialiśmy lekcje. Dzieci pytały kiedy znowu przyjedziemy. Umówiliśmy się na kolejne spotkanie 10 grudnia. 

  


Nagroda Literacka im. Franciszka Karpińskiego

Katolickie Stowarzyszenie „Civitas Christiana” oraz Książnica Podlaska zaprosiły słuchaczy UTW na uroczyste wręczenie Ogólnopolskiej Nagrody Literackiej im. Franciszka Karpińskiego, które odbyło się 25 listopada br. w Książnicy Podlaskiej w Białymstoku.

Laureatem XXIII edycji konkursu został ks. prof. Jerzy Szymik, kapłan Archidiecezji Katowickiej, teolog i poeta, stały współpracownik „Gościa Niedzielnego”.  Profesor nauk teologicznych, wykłada teologię dogmatyczną. Autor 60 książek naukowych, poetyckich, eseistycznych. Laureat wielu nagród naukowych i dziennikarskich, srebrnego medalu „Zasłużony Kulturze Gloria Artis” i Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego RP.

Kapituła nagrody pod przewodnictwem J.E. Księdza Biskupa dr hab. Henryka Ciereszko, uzasadniając wybór ks. prof. Jerzego Szymika, stwierdziła: „Twórca znakomicie łączy kompetencje teologa i literaturoznawcy, poeta i publicysta uwiarygodniający chrześcijańskie przesłanie o Miłości, która jest ponad wszystko”.

Laudację o twórczości laureata wygłosił dr hab. Dariusz Kulesza, prof. Uniwersytetu w Białymstoku. Ks. prof. Jerzy Szymik, bardzo wdzięczny i wzruszony, podziękował członkom Kapituły i zaprezentował kilka swoich wierszy.

Uroczystość uświetnił występem Piotr Kurstak z Akademickiej Scholi  ADONAI, działającej przy  Archikatedrze Białostockiej, wykonując aranżacje (w tym jazzowe)  pieśni Franciszka Karpińskiego.

 

 

 

Notatkę sporządziła: Maria Beręsewicz 


Srebro nie złoto

Kapituła konkursu SREBRO NIE ZŁOTO, pod przewodnictwem Doroty Sokołowskiej z Radia Białystok, zaprosiła słuchaczy UTW, na galę III edycji Konkursu literackiego dla seniorów. Wyniki zostały ogłoszone 24.11.2017.

Organizatorami konkursu było: Stowarzyszenie Szukamy Polski, Książnica Podlaska im. Łukasza Górnickiego w Białymstoku, Redakcja Podlaskiego Seniora.

Na konkurs wpłynęły łącznie 122 prace, w tym 78 wierszy i 44 utwory prozatorskie. Kapituła zadecydowała o utworzeniu dwóch kategorii konkursowych - poezji i prozy. Prace wpłynęły ze wszystkich województw i z zagranicy (Białorusi, Litwy i USA). Ponad 60% to prace spoza województwa podlaskiego.

Konkurs staje coraz bardziej znany i popularny. Dla porównania, do ubiegłorocznej II edycji konkursu wpłynęło 55 prac, a do I edycji – 36. Niektóre utwory napisane prozą liczyły ponad 100 stron.

W każdej kategorii przyznano trzy nagrody i trzy jednakowe wyróżnienia.

Laureaci w kategorii POEZJA:

1 miejsce – Piotr Zemanek z Bielska-Białej; 2 miejsce –Wojciech Więckowski z Rajgrodu; 3 miejsce – Krystyna Gudel z Suchowoli.

Trzy jednakowe wyróżnienia: Jolanta Maria Dzienis z Białegostoku; Krystyna Lubińska z Bydgoszczy; Regina Świtoń z Knyszyna.

Laureaci w kategorii PROZA:

2 miejsce – Janusz Pyziński z Dębicy; 3 miejsce – Halinka Bohuta-Stąpel z Wilkanowa k/ Zielonej Góry.

Trzy jednakowe wyróżnienia: Alina Kruk z Zielonej Góry; Halina Łozińska z Bydgoszczy; Dionizy Purta z Białegostoku.

Nagrodę specjalną Książnicy Podlaskiej - Spotkanie autorskie w ramach „Środy Literackiej” , otrzymał – Piotr Zemanek z Bielska Białej.

Nagrodę specjalną Prezesa Polskiego Radia Białystok, otrzymał – Dionizy Purta z Białegostoku.

Wyróżnienie specjalne Redakcji Podlaskiego Seniora otrzymała m.in. nasza koleżanka Janina Jakoniuk  za wiersz „Lodowisko”. Serdecznie gratulujemy.

Podczas gali zaprezentowano nagrodzone wiersze i fragmenty utworów prozatorskich. Niedługo można je będzie przeczytać na stronie: podlaski senior.pl. Dyrektor Książnicy Podlaskiej Jolanta Gadek obiecała wydanie, w przyszłym roku, tomiku z utworami nagrodzonymi w III edycji konkursu.

 W części artystycznej wystąpił Zbigniew Nasiadko i kabaret „Szpilka”.

 

 

Notatkę napisała: Maria Beręsewicz
 

23.11.2017 r. wykład -  ,,Biochemia  nowotworów"  -  wykładowca  :

prof. dr hab. Krzysztof   Zwierz   i dr. Stefan  Kuroszycki   Uniwersytet    Medyczny  w  Białymstoku.      
 Zdjęcia - Zofia  Stanisławska  i   Zbigniew  Borowski -  sekcja  foto.  Występ chóru "Astra"  z dyrygentką Aksaną Dziadul  w Urzędzie Wojewódzkim z okazji Dnia Pracownika Socjalnego w dniu 22 listopada 2017

Piękny wzruszający występ ,piękne podziękownie od pana Wojewody na ręce dyrygentki Aksany.

  Zdjęcia Maria SzulgaNa zaproszenie Zespołu Szkół Technicznych w Białymstoku uczestniczyliśmy 

w spotkaniu międzypokoleniowym w dniu 21 listopada 2017r. tematem którego był
 

                                          „TYDZIEŃ  KOMPETENCJI  ZAWODOWYCH”

Były to wielopokoleniowe warsztaty zawodowe uczestnikami których byli uczniowie szkoły podstawowej,
liceum oraz seniorzy z UTW  Inka Piekarska , Lech Wiszowaty i Janusz Juchniewicz
 Uczniowie Zespołu Szkół Technicznych o specjalności: mechanik samochodowy, stolarz i kucharz
 prezentowali swoje umiejętności w tych  zawodach.

 Pani Dyrektor szkoły omówiła rolę jaką starają się realizować w obszarze kształcenia zawodowego
we współpracy z środowiskiem zewnętrznym. Uczniowie mają szansę zapoznać się z zewnętrznym środowiskiem pracy w kraju  i zagranicą. Tę inicjatywę Komisji Europejskiej szkoła realizuje od 2 lat.
Uczniowie odbywają praktyki zawodowe w Portugalii, Turcji, Czechach i na Węgrzech.W pierwszej połowie 2018 roku wyjadą kolejne grupy uczniów aby odbyć staże zawodowe w tych krajach.Grupy uczniów  bardzo ciekawie przedstawili swoje praktyki zawodowe w zakładach przemysłowych Portugalii i restauracjach hotelowych Budapesztu. Czas wolny wykorzystywali na zwiedzanie ciekawych i atrakcyjnych miejsc w kraju pobytu.
Na zakończenie części oficjalnej wręczone zostały uczniom dokumenty europejskie umiejętności zawodowych czyli „europas mobilności”.
Koledzy z UTW uczestniczyli w warsztatach technicznych ja zaś w kulinarnych. Z ogromnym zapałem i umiejętnościami kulinarnymi przygotowywali uczniowie smakowitości takie jak: niemiecka sałatka ziemniaczana, gulasz węgierski, gazpachio portugalskie,langosz-ziemniaczany placek węgierski i pączki portugalskie z sosem pomarańczowym.
 Bardzo nam smakowały przygotowane dania i atmosfera życzliwości oraz zaproszenie na przyszłe spotkania.

 Inka Piekarska

                                         

 
Zdjęcia - Inka Piekarska - Sekcja Foto 


 


W dniu 18 listopada 2017r. PTTK w Białymstoku zorganizowało
Rajd Niepodległości.

Jedną z grup rajdu byli seniorzy z UTW i PTTK „SENIOR”.

Zaplanowano trasę; Supraśl – Zajma – Dębowik – rezerwat „Krzemienne Góry” - Podsupraśl – Supraśl. Plany pokrzyżował stan rozlewiska rzeki Supraśl. Woda zajęła dróżkę przez mokradła, prowadzącą do Dębowika. Wobec tego przewodnik poprowadził nas lasem i przez miasteczko. Zatrzymywaliśmy się przy miejscach pamięci.  Z szacunkiem słuchaliśmy opowieści historycznych przewodnika. Postawiliśmy znicze przy pomnikach.

Nie obyło się bez zabawy. Były konkursy, oczywiście historyczne. A przy ognisku, śpiewaliśmy pieśni patriotyczne, również w ramach konkursu ale i nie tylko. Trudnością było ułożenie puzli oczywiście z podobizną marszałka J. Piłsudskiego. Kłopot wynikał przede wszystkim, ze słabego światła pod wiatą. Pomagaliśmy sobie świecąc komórkami.

Ponieważ szli z nami uczniowie szkoły podstawowej, z przyjemnością obserwowaliśmy ich zaangażowanie w konkursach historycznych i przejęcie z jakim słuchali opowieści historycznych. Jedną z nagród oddaliśmy dzieciom, z czego były bardzo zadowolone.

Posileni kiełbaskami, ogrzani ciepłem z ogniska w dobrych humorach wróciliśmy do codzienności.

Opracowała  Teresa Pruciak

 

 
 Zdjęcia - Grażyna Buczyńska
W sobotę 18 listopada  prosto  po..... balu trafiliśmy na bezpłatne 6 godzinne szkolenie pt.
"W jaki sposób można zdobyć środki na nasze pomysły związane z działalnością statutową."

Warsztaty szkoleniowe prowadził Damian Dworakowski - osoba odpowiedzialna za projekty w WOAK-u, prezes Stowarzyszenia Kreatywne Podlasie, animator i pomysłodawca festiwalu "Lumo Bialistoko - festiwal światła". Damian podpowiadał nam w jaki   sposób można zdobyć środki na nasze pomysły związane z działalnością statutową.W szkoleniu uczestniczyli- v-ce Prezes Lech Wiszowaty  i ja Maria Szulga.

 Bawiliśmy się.... 17 listopada

100 słuchaczy spotkało się w sali  bankietowej Malibu na balu  z okazji Dnia Seniora..Spotkanie zoorganizował v-ce Prezes Lech Wiszowaty,który poświęcił swój czas dla innych.Leszek   przygotował też  i przeprowadził dwa konkursy.Jeden na najlepiej zaśpiewaną piosenkę patriotyczną a drugi na temat wiedzy o naszym Uniwersytecie.Słuchacze bawili się świetnie."Na parkiecie tłum spleciony gęsto" jak śpiewał mistrz Wojciech Młynarski.Małym mankamentem była słaba akustyka sali.Słuchacze bez względu na wiek lubią spotkania taneczne i są prośby aby były organizowane częściej.Do zobaczenia w karnawale..
 Tekst i zdjęcia Maria Szulga

 

 

17.11.2017 r. grupa słuchaczy UTW, zwiedzała Uniwersyteckie Centrum Przyrodnicze im. profesora Andrzeja Myrchy. Przewodnikiem grupy był p. kierownik Wiesław Mikucki, który z wielkim zaangażowaniem podzielił się z nami niesamowitą wiedzą na temat poszczególnych eksponatów, jak i wszystkich wystaw. Czas upłynął szybko w bardzo miłej atmosferze.

                                                                             Halina Wiszowata

 

 
 Zdjęcia - Halina Wiszowata "Żołnierze Niepodległości"


W przeddzień 99 Rocznicy Niepodległości Polski, słuchacze UTW i Koła PTTK "Mozaika" spotkali się w Dziale

Zbiorów Specjalnych Książnicy Podlaskiej,gdzie zostali serdecznie powitani przez Kierownika Eligiusza Buczyńskiego.Temat spotkania został przygotowany przez Izabelę Szymańską pracownika działu  i Waldemara Malewicza przewodnika PTTK i słuchacza UTW.

Wprowadzenie do tematu zaprezentowała Iza, a  Waldemar znany pasjonat wojskowości omówił historię tworzenia się polskich formacji wojskowych w czasie I wojny światowej. Z kolekcji prywatnej Waldemara zostały  zaprezentowane grafiki mundurów formacji polskiej z okresu walk o niepodleglość. Każdą z grafik omówił szczegółowo Waldemar.

Historia tworzenia się polskich formacji wojskowych zapoczątkowana została utworzeniem z inicjatywy Józefa Piłsudskiego dnia  03.08.1914r. Pierwszej Kompanii Kadrowej w Krakowie. 27sierpnia 1914 roku utworzono polską formację wojskową - Legiony Polskie. W pamięci zbiorowej narodu Legiony utrwaliły swe miejsce przede wszystkim jako symbol postawy  niepokornej, dumnej wolności,odwagi i honoru. Był to spełniony realny sen, który w 1918r. znalazł swój szczęśliwy finał.

Prezentowane przez Izabelę i Waldemara treści historyczne były przerywane śpiewem pieśni legionowych przez uczestników spotkania.

"My Pierwsza Brygada" Polska Pieśń I Brygady Legionów Polskich dowodzonych przez Józefa Piłsudskiego.  

"Przybyli ułani pod okienko" - autor kpt. T.Gwóźdź.

"Rozkwitały pąki białych róż"-  oparta na pieśni ludowej - 1921r.

"Hej,hej ułani" - piosenka powstała w okresie Księstwa Warszawskiego i inne.

Uczestnicy spotkania śpiewając pieśni legionowe uczcili 99 rocznicę odzyskania niepodległości.

 

Tekst- Helena Kurza
 Zdjęcia  - Zofia Stanisławska - Sekcja FotoWykład, w dniu 14.11.2017 w Muzeum w Ratuszu p.t."Jeden dzień Józefa Piłsudskiego w Białymstoku", który wygłosił Dyrektor Andrzej Lechowski. 

 
 Zdjęcia - Maria Beręsewicz - Sekcja Foto


 


Sekcja ,,O Uśmiech Seniora'' regularnie odwiedza Domy Pomocy Społecznej oraz inne organizacje Seniorów, dając koncerty, które wnoszą trochę radości ludziom starszym, schorowanym. W dniu 10.11. 2017 r członkowie sekcji wystąpili z koncertem pieśni patriotycznych w Domu Opieki w Białymstoku przy ul. Kujawskiej. W dniu 17.11.2017 r na zaproszenie kierownictwa Domu Pomocy Społecznej w Białymstoku przy ul. Świerkowej sekcja ,,O Uśmiech Seniora'' wystąpiła z koncertem z okazji Dnia Mieszkańca i Pracownika połączonego z Dniem Otwartym Domu. Jest to bardzo ważne i radosne święto mieszkanców tego Domu.

Jadwiga Łuckiewicz

 

 
 My też, poszerzamy wiedzę prozdrowotną....

 10 października 2017r. zainaugurowano V edycję projektu Uniwersytet Zdrowego Seniora ,organizowanego przez Wydział Nauk o Zdrowiu  Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku. Projekt realizowany jest przy wsparciu finansowym Miasta Białystok. Koordynatorem projektu jest dr Mateusz Cybulski.

   Podczas uroczystej Inauguracji 2017/2018 studenci - seniorzy złożyli ślubowanie przed prof.dr hab.n.med. Sławomirem-Jerzym Terlikowskim Dziekanem Wydziału Nauk o Zdrowiu i prof.dr hab.n.med. Elżbietą Krajewską-Kułak prodziekanem ds. studenckich oraz Panem Adamem Kurlutą  - reprezentantem Prezydenta Miasta.

Abiturienci po złożeniu ślubowania otrzymali z rąk dziekana indeksy a materiały pomocnicze i pudełka życia wręczył Pan Adam Kurluta.

  Założeniem projektu, Uniwersytet Zdrowego Seniora, jest zwrócenie szczególnej uwagi na profilaktykę zdrowotną osób w starszym wieku. Uczestnicząc w tym projekcie poznamy zasady zdrowego stylu życia oraz poszerzymy wiedzą z dziedziny opieki zdrowotnej.

     

 

Tekst - Helena Kurza Zdjęcia Marta Nazarko.Wykorzystano zdjęcia ze strony Uniwersytetu Zdrowego Seniora


 


Międzynarodowe spotkanie kontaktowe.

W dniach 7-10.11.2017 odbyło się w Warszawie  międzynarodowe spotkanie kontaktowe, na którym spotkali się przedstawiciele różnych organizacji edukacyjnych z wszystkich krajów Europy. Spotkanie to miało między innymi na celu skonfrontowanie organizacji, które zamierzają starać się o dotacje z ERASMUSA+ aby pomóc im w skojarzeniu grup partnerskich. W związku z tym,  że UTW w Białymstoku ma zamiar wnioskować o nowy projekt międzynarodowy w 2018 roku, z naszego UTW w spotkaniu tym uczestniczyła Danuta Sajur.

 

  11 listopad 2017 r
Z okazji 99 rocznicy uzyskania przez Polskę niepodległości Gazeta Współczesna wydała dodatek
OBLICZA PARTIOTYZMU,w którym kilkudziesięciu znanych  Białostoczan różnych profesji wypowiadało się jak postrzega patriotyzm w dzisiejszych czasach.Poniżej trzy wypowiedzi . 


Wykład - „Prawo na co dzień” – wykładowca – Pan Tomasz Roch Gorący– radca prawny – Stowarzyszenie Wsparcia Obywatelskiego - 9 listopad
Wykład bardzo przydatny na temat zawierania umów na spotkaniach sprzedażowych i możliwości oraz praw przysługujących klientom do wycofania się z umowy oraz inne prawne przepisy przydające się seniorom  na codzień..
Odzyskanie przez Polskę niepodległości 99 rocznica - krótki rys historyczny - Jan Jackowski - sekcja historyczna
 Po wykładzie zostały wręczone dyplomy wyróżniajacym się słuchaczom działającym aktywnie  na rzecz innych. Wyróżnieni zostali:

              1. Renata Janas- prowadząca od wielu lat gimnastykę  dla naszych  studentów                                                                                                                                                                                  
             2.Jadwiga Misztal - prowadzi gimnastykę wspólnie z Renatą Janas.
             3.Zbigniew Borowski - z sekcji fotograficznej ,dokumentuje fotograficznie od dwóch lat wszystkie                   wykłady oraz inne  okolicznościowe spotkania.
              4.Wiesława Jelska -  aktywnie wspomaga w prowadzeniu Sekcji Kreatywność
              5.Ryszard Sterpiński - za aktywność i pracę na rzecz innych w sekcji pinpongowej.
             

 Następnie  wysłuchaliśmy pieśni patriotycznych w przepięknym wykonaniu naszych seniorek i seniorów pod batutą Oksany Dziadul z chóru Astra Zdjęcia Zbigniew Borowski I Maria Szulga -sek.foto My też tam byliśmy:

  SENIORZY W DZIAŁANIU - III PODLASKIE FORUM AKTYWNOŚCI OSÓB STARSZYCH

W siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego w dniu 9 listopada odbyło się III Podlaskie Forum  Aktywności Osób Starszych.Organizatorzy: Fundacja SocLab,Stowarzyszenie Szukamy Polski,UMWP przygotowali bogaty program.Były przykłady nowatorskich działań seniorów w różnych miastach,działań międzypokoleniowych oraz działań na rzecz seniorów w Portugali,Holandii i Bułgarii prezentowanych przez gości zagranicznych.Więcej informacji dla osób zainteresowanych pod adresem: https://podlaskisenior.pl/zapis-iii-podlaskiego-forum-osob-starszych-seniorzy-w-dzialaniu-w-tvs/.

 Tekst i zdjęcia Maria Szulga

  


 

XXIII  MIEJSKI DZIEŃ SENIORA 8 listopad

W Auli Centrum Wystawienniczo-Konferencyjnego Archidiecezji Białostockiej odbyło się spotkanie zoorganizowane  przez MOPR pod patronatem Prezydenta Miasta Białystok podczas którego zostali uhonorowani najbardziej aktywni seniorzy  społecznie działający na rzecz innych. Wśród wyróżnionych byli też słuchacze naszego Uniwersytetu.
1,Edward Dębowski - nasz najstarszy słuchacz ,który 16 listopada skonczy 95 lat
2 Czesław Kryszkiewicz- nasz pierwszy długoletni Prezes
3.Krystyna Kowalewska- były skarbnik obecnie 
kierownik sekcji fotograficznej
4 Krystyna Szewczyk nasza redaktorka z gazetki "Wiecznie Młodzi"
5.Teresa Pruciak -kierownik sekcji turystycznej.
6.Helena Łukaszewicz -ulubiona  lektorka   angielskiego i kierownik sekcji " Nording -walking"
7.Władysław Glinski -kierownik sekcji siatkówki,pasjonat żeglarstwa
8.Zdzisław Kulikowski - kierownik muzyczny sekcji "Podlaskie Korale"
9.Lech Wiszowaty -v-ce Prezes d/s organizacyjnych,kierownik sekcji rowerowej i wcześniej żeglarskiej

Gratulacje od Zarządu i wszystkich słuchaczy.

Spotkanie uświetniły występy: tanecznego  zespołu młodzieżowego ,chóru Belcanto oraz zespołu śpiewaków operowych.
Maria Szulga.


Edward Dębowski


 Zdjęcia Maria Szulga


 


08.11.2017 r. spotkanie w Muzeum Wojska w Białymstoku, wykład Krzysztofa Kuklińskiego 

"Działalnośc polityczna Ignacego Paderewskiego."

 

         W Muzeum Wojska Polskiego p.Krzysztof Kukliński wygłosił prelekcję p.t. "Ignacy Jan Paderewski - działalność niepodległościowa". W pierwszej części wysłuchaliśmy wiadomości o życiu,rodzinie i trudnej drodze do uzyskania mistrzostwa w grze na fortepianie. Kiedy kariera Paderewskiego nabrała tempa on w każdej nadarzjącej się okazji mówił o Polsce, sytuacji politycznej i gospodarczej. Mistrz koncertując po Europie i Ameryce zabiegał o poparcie najwyższych  władz danego kraju o wsparcie naszej sprawy niepodległościowej. Zarobione pieniądze również przeznaczał na pomoc dla kraju. Paderewski całe swoje życie poświęcił muzyce i działalności niepodległościowej. Zmarł w Nowym Jorku i został pochowany na cmentarzu Arlington - świętym miejscu wszystkich zasłużonych Ameryce.


Tekst - Krystyna Rogalska
 Zdjęcia - Maria Beręsewicz - Sekcja Foto


 


UCZYMY SIĘ........

Miasto Białystok wprowadziło zmiany usprawniające współpracę finansową samorządu z organizacjami pozarządowymi. Do obsługi konkursów ofert została uruchomiona platforma komputerowa Witkac.pl
 Platforma służy obsłudze procesu zlecania zadań publicznych organizacjom pozarządowym i innym uprawnionym podmiotom. 
W dniu 7 listopada odbyło się bezpłatne szkolenie przygotowane przez Urząd Miasta dla członków  organizacji pozarządowych.Jeden z współtwórców Platformy Witkac.pl  Grzegorz Basarab odkrywał przed nami tajniki korzystania z platformy.Wiedzę ,która będzie przydatna na rzecz naszych słuchaczy zdobywali Lech Wiszowaty I Maria Szulga.

  


    ROZSZERZONE ZEBRANIE ZARZĄDU 6 LISTOPAD

Dziś odbyło się spotkanie Zarządu z kierownikami sekcji ..Było to miłe rodzinne spotkanie ludzi zarażonych pasją społecznika działających na rzecz innych.Każdy Kierownik miał swoje 5 minut na powiedzenie o swojej pracy ,ale też o "bolączkach".O dziwo narzekań nie było .Było to spotkanie ludzi promieniujących   dobrą energią  i  uśmiechem.Ludzi,którzy dzielą się z innymi swoją wiedzą i swoim czasem. To zaszczyt i przyjemność współpracować  z takim zespołem.

Tekst i zdj.Maria Szulga
Zaproszono nas na :

JUBILEUSZ 60-LECIA WOJEWÓDZKIEGO OŚRODKA ANIMACJI KULTURY

5 listopada na deskach Opery i Filharmonii Podlaskiej na jednej scenie, obok siebie wystąpili - działające przy WOAKu: Zespół Pieśni i Tańca Kurpie Zielone, Kabaret Seniorów Szpilka oraz Chór im. Stanisława Moniuszki, do tego grupy tańca nowoczesnego, kuglarze i instrumentaliści. A wszystko to w wyjątkowej aranżacji, jakiej jeszcze nie było. Zaproszenie przyjęła nawet słynna białostocka "Dziewczynka z konewką"."To wielka radość widzieć tak wielu przyjaciół. - mówił Cezary Jan Mielko, Dyrektor WOAK w Białymstoku - Od sześćdziesięciu lat Wojewódzki Ośrodek Animacji Kultury w Białymstoku chroni kulturowe dziedzictwo, kształci kadry kultury i animuje działalność kulturalną w regionie. To wielkie wyzwanie, a jednocześnie ogromna satysfakcja./cyt.za Gazetą Współczesną/

My też zawdzięczamy tej instytucji wiele. Naszego pierwszego adresu i lokalu  użyczył nam WOAK.Przez 24 lata istnienia Uniwersytetu Trzeciego Wieku udzielają nam wsparcia i pomocy .W imieniu Zarządu i słuchaczy podziękowanie na ręce dyrektora Cezarego Jana Mielko w postaci listu gratulacyjnego i  kwiatów wręczyła delegacja z UTW..Gratulacje składała Prezes Maria Szulga razem z długoletnim pierwszym Prezesem Czesławem Kryszkiewiczem ,obecnie Prezesem Honorowym oraz Krystyną Szner -obecnie również Prezesem Honorowym. 

Maria Szulga
 Zdjęcie nr 3,4,5,6 z serwisu elektronicznego "Gazety Współczesnej".Sekcja PTTK Senior odwiedziła Warszawę

4 listopada 2017

Plan jednodniowej wycieczki obejmował zwiedzenie Zamku Królewskiego, krótki spacer wzdłuż Wisły po pięknie zagospodarowanym zapleczu Zamku, przejazd na Wilanów do Świątyni Opatrzności Bożej i krótkie obejście obiektu z przewodniczką a następnie podjechaliśmy do letniej rezydencji króla Jana III Sobieskiego, gdzie spędziliśmy trzy godziny zwiedzając sam pałac i jego zbiory, ogród, czarodziejski ogród świateł i zjedliśmy obiad w restauracji Wilanów. Do Białegostoku wróciliśmy o godz. 22.00, tak jak było zaplanowane przez naszą przewodniczkę, Izę Walentynowicz.

Zamek Królewski  stoi na miejscu grodu książęcego z końca XII. Powstanie Zamku w obecnym kształcie jest historią wielu zawirowań gospodarczych, modernizacji i gromadzenia coraz liczniejszych dzieł sztuki, rozbudowy Zamku przez kolejnych królów, jego grabieży i dewastacji przez najeźdźców oraz kataklizm II wojny światowej.  Zamek Niemcy zbombardowali i spalili 17 września 1939 a mury Zamku wysadzili w powietrze pod koniec powstania warszawskiego w 1944r. Odbudowę zamku rozpoczęto w 1971 roku i po trzech latach sama bryła Zamku była gotowa, następne 14 lat to prace wykończeniowe i wyposażanie. Z zewnątrz Zamek wygląda jak ten sprzed 400 lat a wnętrza oraz wyposażenie odtworzono na wzór czasów Stanisława Augusta Poniatowskiego. Wyobraźmy sobie: z gruzów, z niczego odtworzono cały kompleks wraz z wyposażeniem. Na przykład, żyrandole w sali balowej (20 szt.) odtworzyli mistrzowie czescy wg pierwotnych projektów, które znajdowały się w ich archiwach! Pięć arrasów z kolekcji króla Zygmunta Augusta, sprzed 400 lat zachowało się dzięki ofiarności pracowników w 1939r. Odtworzono salę rady, salę rycerską, gabinet konferencyjny, salę tronową oraz pozostałych 300 komnat i pokoi. Dzięki ofiarności przedwojennych pracowników oraz kustoszów Zamku w pierwszych dniach września 1939 ocalono wiele dzieł sztuki, które teraz powróciły na swoje miejsce.

W Sali dawnej izby poselskiej przewodnik poprosił abyśmy usiedli na znajdujących się tam ławach. Powiedział, że dawniej posłów była setka a na suficie są herby wskazujące miejsca przynależne konkretnym posłom. W tej Sali, w 1573 roku powstała Ustawa Konfederacji Warszawskiej (Ustawa o TOLERANCJI).

Wśród obecnych zbiorów Zamku Królewskiego są bezcenne dzieła podarowane już po jego odbudowie. Do takich należą dwa obrazy Rembrandta: Dziewczyna z Ramy oraz Uczony przy Pulpicie.

Dodam jeszcze, ze w roku 1980 całe Stare Miasto wraz z Zamkiem Królewskim wpisano na Listę Światowego dziedzictwa UNESCO.

Świątynia Opatrzności Bożej. Historia tej świątyni zaczęła się w roku 1791, pouchwaleniu Konstytucji 3 maja. Sejm Czteroletni ślubował wówczas wzniesienie świątyni, jako wotum od narodu dla Opatrzności Bożej. Do tych ślubów wrócono dopiero w 1920 roku, po odzyskaniu przez Polskę niepodległości. W roku 1928 dokonano poświęcenia krzyża w miejscu, gdzie takie wotum narodowe zostanie zbudowane – na Polu Mokotowskim. W roku 1939 rozpoczęły się w tym miejscu prace ziemne. We wrześniu 1939 wybuchła II wojna światowa…

Po wojnie nie było klimatu na taką inwestycję, jedynie w roku 1968 wmurowano tablicę pamiątkową przypominającą ideę budowy wotum narodowego. Dopiero w roku 2000 rozpoczęto konkretne działania i rozpisano konkurs na projekt. Oficjalne otwarcie Świątyni Opatrzności Bożej nastąpiło w 2016 roku w dniu Święta Niepodległości. Główne prace budowlane dobiegły końca. Cały kompleks wygląda imponująco.  Kamienna elewacja, bezgłośna wentylacja, ogrzewanie nadmuchowe i podłogowe (19 km rur), posadzki z marmuru Strzegomskiego. Miejsca siedzące dla 2700 osób. Wysokość Świątyni liczy 74 m. Zwieńczeniem dachu jest szklana kopuła (średnica 2700 cm), dzięki temu światło dociera do centralnej części nawy głównej, po czym przez przeszkloną podłogę przechodzi niżej, do Panteonu, miejsca pochówku wielkich Polaków. Obecnie w Panteonie Wielkich Polaków pochowanych jest 11 ciał. Na ostatnią niedzielę września kard. K. Nycz ustanowił Odpust w Świątyni Opatrzności Bożej z pielgrzymowaniem do relikwii świętych. Portrety 10-ciu świętych wyeksponowane są w nawie głównej oraz stoją tam gabloty zawierające relikwie tych świętych. Wszystkie dziesięć są relikwiami pierwszego stopnia.

Pałac w Wilanowie. Sam pałac kształtem podobny jest do Wersalu. Ma piękną żółtą elewację. W roku 1677 Jan III Sobieski kupił niewielki dworek szlachecki. Miało to być miejsce dla rodziny królewskiej na letnie miesiące. Żeby nie złościć społeczeństwa swoimi zachciankami, zakupu dokonano metodą ”na słupa” (nazwisko ”słupa” jest historykom znane). Później nadeszły czasy modernizacji, przebudowy, rozbudowy aż w końcu dworek upodobnił się do Wersalu. Zarówno sam Wilanów jak i Pałac Królewski nie ucierpiały podczas działań wojennych więc oglądaliśmy oryginalną budowlę wraz z oryginalnym wystrojem. Pałac jest przestronny, bogato strojny w niezliczoną liczbę detali architektonicznych i malarskich. Przytłacza. Nasuwało mi się porównanie z radosnym i jasnym pałacykiem Izabeli Branickiej w Choroszczy.

Gdy już opuszczaliśmy Pałac, na jednej ze ścian odczytałam: ”wiesz jak chętnie czytam, a że nie mam chwili spokoju, to od miesiąca książki w rękach nie miałem”  i podpis - Jan Sobieski. Jestem dumna z polskich władców! Nasz król, Jan III Sobieski, znał sześć języków!

Królewski Ogród Świateł. Po zachodzie słońca w ogrodach królewskich pojawiły się tłumy: młodzi, najmłodsi i najstarsi – przechadzali się pośród świetlnych instalacji, które iskrzyły, lśniły, migotały milionami lampek choinkowych. W tych instalacjach widzieliśmy zwierzęta, owady, rzeczki, fontanny, pergole, wodospady, ptaki, chmurki na błękitnym niebie i co tam jeszcze – wszystko to rozmieszczone na ogromnym terenie parku pałacowego. A jeszcze do tego piękny, ciepły jesienny wieczór. Chętnie wróciłabym tam aby jeszcze raz pospacerować w tym Cudownym Królewskim Ogrodzie.

 

Jadwiga Jaroszyńska 

 
 Zdjęcia - Tatiana Biała


 


RATUJMY ZABYTKOWE NAGROBKI 

Już po raz trzeci na Cmentarzu Farnym odbyła się się wielka kwesta. Datki na renowację zabytkowych nagrobków w dniu Wszystkich Świętych  zbierało 120 osób. To m.in. artyści, historycy, społecznicy .My też tam byliśmy obecni .Członkowie UTW Zofia Stanisławska i Maria Szulga kwestowali przed Bramą Główna w godzinach 10:00 -12:00
"Cmentarz Farny jest historią tego miasta, czyli naszą spuścizną. Jest więc naszym obowiązkiem ratowanie nekropolii" – mówi Elżbieta Kozłowska-Świątkowska z Międzynarodowego Stowarzyszenia Białostoczan. To najstarsza nekropolia rzymskokatolicka w mieście. Założył ją w 1886 roku ksiądz Wilhelm Szwarce – "Cmentarz Farny jest naszym wspólnym dziedzictwem. Jest świadectwem naszej społecznej tożsamości i trzeba o niego dbać. A kwesta jest jedną z takich form. Dzień Wszystkich Świętych skłania do takiego współdziałania"
– podkreśla Andrzej Lechowski, dyrektor Muzeum Podlaskiego w Białymstoku.

 
 

Spotkanie  pt. "U pana Boga w Królowym Moście - historia miejscowości",  w Książnicy Podlaskiej w dniu 30.10.2017., które prowadziła pani Izabela Szymańska. 
 Zdjecia - Maria Beręsewicz - Sekcja Foto


 


WILCZY SZLAK

W ostatnią sobotę października grupa  piechurów z sekcji Tramp i KT Mozaika wyruszyła na wycieczkę „Wilczy Szlak”. Pogoda szara, typowa dla naszej polskiej jesieni. Prowadzący obrali kierunek na nasz największy skarb, Puszczę Białowieską. Jakimi walorami obdarza nas to miejsce, chyba nikogo nie muszę przekonywać. Przewidziano dwie trasy, z których jedna miała długość ok 6 km – „Wokół Uroczyska Głuszec”, a druga dłuższa, ok 12 km – „Wilczy Szlak”. Kiedy weszliśmy na szlak, las jakby pojaśniał pod nogami dywany z kolorowych liści poboczami porozkładane mchy tak soczyście zielone, że chciałoby się je dotykać. Tu i ówdzie jeszcze znajdujemy: to rydze, to kurki to znów opieńki. Nie odnoszę wrażenia, że las już przygotowuje się do zimowego snu. Wciąż pada lekka mżawka,  ale jest dość ciepło, bezwietrznie. Ktoś już wypatrzył wilcze ślady, a nawet i ślady żubra. Oczy cieszą potężne drzewa. Wiele z nich wywróconych i już porośniętych mchami, butwiejących. Te tworzą naturalne "rzeźby". Przywodzą na myśl różne skojarzenia. Marysia wypatrzyła tak ułożone pnie i porośnięte obficie mchem, przypominające ogromną jaszczurkę. Teren podmokły, w wielu miejscach lśnią "oczka"wodne a na nich... nieprawdopodobne ... pięknie rozkwitnięty bukiet kaczeńców, w innym miejscu w pełnej krasie zawilec. Tak połączyć jesień z wiosną może tylko natura. A nas zachwyca to piękno, dodaje skrzydeł, że nawet nie wiedzieć kiedy przeszliśmy trasę ponad 17 km. Czujemy się dumni, a ile dobrodziejstw wynika z ruchu w miejscu o tak czystym powietrzu, przepełnionym olejkami eterycznymi, cieszącym oczy swą krasą....

I nagle dzień przestał być szary a jesień przygnębiająca. Wracam do domu w pełni usatysfakcjonowana z bardzo udanego dnia.

Barbara Rulka

 

Spora grupka wycieczkowiczów zdecydowała się na wędrówkę krótszą trasą -  „Wokół Uroczyska Głuszec”– dawnej ostoi głuszców. Wędrujemy przez Polanę Masiewską z charakterystyczną dla tych terenów drewnianą szeregową zabudową. I oto przed nami ostoja żubrów „Czoło” z widocznym paśnikiem i trawą tak soczyście zieloną, aż trudno uwierzyć, że to późna jesień, a nie początek wiosny! Wędrujemy dalej do cmentarza ewangelickiego z końca XIX wieku.

Mijamy pozostałości pieca smolarskiego tzw. majdanu, służącego w dawnych czasach do wypalania smoły, dziegciu i terpentyny. Spalarnie te działały do lat 30-tych ubiegłego wieku.

Szlak prowadzi nas do skansenu  leśnej kolejki wąskotorowej. Idziemy wzdłuż torów, raczej unikamy chodzenia po podkładach, ponieważ jest bardzo ślisko. Dochodzimy do wiaty imitującej budynek stacji kolejowej o nazwie Głuszec. Zachowany został parowóz z  wagonikami do przewozu pasażerów i drewna. Tutaj robimy postój, posilamy się, rozgrzewamy przy dźwiękach muzyki, aby z nowym zapasem sił wyruszyć  na miejsce spotkania z grupą wędrowników dłuższej trasy „Wilczym Szlakiem”.

Humory jak zwykle dopisują, nie straszny nam deszcz, który nie daje za wygraną. Cóż to dla nas – TrampowiczówJ

Elżbieta Żylińska

 

 

 

  


"WYJDŹ Z DOMU". AKCJA ZUS DLA SENIORÓW

27 października Zakład Ubezpieczeń  Społecznych w Białymstoku wspólnie z seniorami z Uniwersytetu Trzeciego Wieku zorganizował dzień otwarty dla białostockich seniorów. Było odświętnie i uroczyście.Nasi słuchacze z sekcji fotograficznej wystawii swoje fotografie, a malarki  Maria Szkiłądź i Zyta Gieleżynska  obrazy- na wystawie zoorganizowanej przez pracowników ZUS.
Był panel doradczy,gdzie seniorzy mogli zasięgnąć informacji u przedstawicieli NFZ, PEFRON, MOPR oraz Związku Emerytów. Odbył się ciekawy wykład dr Jacka Dobryniewskiego na temat choroby Alzheimera. Pani Alicja Koczta powiedziała nam o zasadach  funkcjonowania ZUS-u, a Pani Ewa Krysiewicz opowiedziała o finansach i zasadach rewaloryzacji naszych emerytur. Występy zespołu Podlaskie Korale sprawiły, ze dobra energia zatrzymała się w nas na dłużej. Prezes Maria Szulga opowiedziała o działaności naszego UTW, a Zyta Gieleżynska o swojej pasji  malarstwie. Gospodarze przygotowali poczęstunek, materiały reklamowe i drobne upominki dla występujących.

Maria Szulga


Dr n.med.Jacek Dobryniewski

Pani Alicja Koczta


 Zdjęcia Krystyna Kowalewska i Zbyszek Borowski i Maria Makal - sekcja .foto


 


 

W dniu 24.10.2017 miałam przyjemność  uczestniczyć w wykładzie wygłoszonym przez Panią Joannę Szmidt w Muzeum Historycznym w Białymstoku na temat "Opieka zdrowotna w XVIII wieku w Białymstoku”. Na wstępie została krótko omówiona  historia Białegostoku od Wiesiołowskich do Branickich. Największe zasługi w historii miasta oraz  rozwoju szpitalnictwa i ochrony zdrowia miał Jan Klemens Branicki.

W XVIII wieku prosperowały 4 grupy zawodowe  związane z medycyną :

1) doktorzy (medycy)-osoby z wykształceniem medycznym uniwersyteckim- zajmujący się chorobami wewnętrznymi

2) cyrulicy i felczerzy zajmujący się chorobami zewnętrznymi, przeprowadzającymi różne zabiegi

3) balwierze (golibrody)- oprócz zabiegów - nazwijmy to  kosmetycznych tj. strzyżenia, golenia przeprowadzali drobniejsze  zabiegi  chirurgiczne jak np. usuwanie zębów

4) aptekarze, których zadaniem było przede wszystkim wyrabianie i  sprzedaż leków

 

W 1772 roku jak podają kroniki było w Białymstoku 11 medyków, na których  biorąc pod uwagę liczbę mieszkańców Białegostoku przypadało ok. 200  potencjalnych pacjentów. Dodam, że są to statystyki  lepsze niż w obecnych czasach.

Jan Klemens Branicki był bardzo światłą osobą i dbając o  zdrowie podwładnych (Białystok był miastem prywatnym) sprowadzał tu znanych lekarzy z zagranicy.  I tak Niemiec Feliks Michelis założył tu pierwszą Szkołę Akuszerii dla kobiet. Węgier Michał Clement  pracował na dworze Branickiego ponad 50 lat  i był gorącym propagatorem szczepień przeciw ospie.

W okresie późniejszym białostocczan leczyły siostry Miłosierdzia Bożego Św. Wincentego a Paolo (szarytki).

Branicki  prowadził  szeroko zakrojoną działalność charytatywną a pozostałością jej był  pierwszy przytułek (obecnie budynek kina "Ton") oraz po przeciwnej stronie  ulicy dom św. Marcina, w którym znajdował się  dawny klasztor i szpital sióstr miłosierdzia.

Na zakończenie Pani Joanna  zapoznała nas  jakimi środkami leczono w tamtych czasach. Były to przede wszystkim zioła, elementy narządów zwierzęcych (rogi, sierść, sadło i inne), a także  chemiczne jak złoto, srebro, rtęć.

 

Notowała Maria Waśkiewicz

Foto Maria Beręsewicz

 

 

 

Bieg Białej Wstążki o puchar Komendanta Miejskiego Policji w Białymstoku

W związku z Europejskim Dniem Seniora przypadającym na 20 października, Wydział Prewencji Komendy Miejskiej Policji w Białymstoku zorganizował w dniach 16 - 21 października 2017 roku Miejski Tydzień Seniora. W ramach tego tygodnia funkcjonariusze spotykali się z osobami starszymi, by edukować seniorów z zakresu bezpieczeństwa.  Celem akcji jest podnoszenie świadomości na temat zjawiska przemocy wobec osób starszych i konieczności aktywnego przeciwstawiania się wszelkim jej przejawom -. Kulminacyjnym punktem przedsięwzięcia był Bieg Białej Wstążki o Puchar Komendanta Miejskiego Policji w Białymstoku. Odbył się w sobotę 21 października 2017 roku o godz. 11:00 w Parku Konstytucji 3-go Maja (Zwierzyniec) w Białymstoku. 
Biegi były wielopokoleniowe.Bieg na 300m dla maluchów do lat 6. bieg dla młodzieży od 7-15 lat na 1000m i nasza grupa od 15-99 lat- 3000m. Nasz Uniwersytet reprezentowała Maria Szulga i Danuta Matuszewska --
najstarsze uczestniczki,ale młode duchem .Było to dla nas niemałe wyzwanie,ale dałyśmy radę
Danuta jako najstarsza   /wieku nie zdradzę/otrzymała  specjalną nagrodę od Komendanta Policji.Gratulacje.

 

Tekst Maria Szulga zdjęcia Zbyszek Borowski


Na trasieZ komendantem

Z Naczelnikiem Prewencji -organizatorka biegów Anetą Bogut


 

20.10.2017r.   Uniwersyteckie  Centrum   Przyrodnicze  im. prof. Andrzeja    Myrchy. Zwiedzanie 

 

wystaw   Centrum.

                                         

             
 Zdjęcia - Jan  Oszmiański, Krystyna  Kowalewska - Sekcja    Foto.

  Wykład „Ludzkość potrzebuje marzycieli – w 150 rocznicę urodzin Marii Skłodowskiej – Curie” – wykładowca mgr Iwona Misztalewska – Turkowicz, Uniwersytet w Białymstoku, Wydział Biologiczno – Chemiczny – Instytut Chemii   oraz   występ Sekcji Teatralnej „Metafora” działającej przy UTW
 zdj. Maria Szulga


 


NASI SŁUCHACZE WYRÓŻNIENI NA WOJEWÓDZKIM DNIU SENIORA

 

Polski Związek Emerytów,Rencistów i Inwalidów zoorganizował po raz kolejny uroczyste spotkanie z okazji światowego Dnia Seniora.Spotkanie odbyło się w sali konferencyjnej Urzędu Wojewódzkiego.Patronat sprawował wojewoda Pan Bohdan Paszkowski.Przybyło dużo zaproszonych gości i seniorów. Było odświętnie i uroczyście.Seniorzy z całego województwa  pracujący społecznie zostali wyróżnieni za swoją postawę społeczną.
Wśród wyróżnionych  byli też nasi słuchacze.Na trzecim zdjęciu od lewej:Józefina Bukin, Mirek Kulesza ,Helena Kurza i Halina Wiszowata,na następnym zdjęciu druga od lewej Jagoda Łuckiewicz.  Gratulujemy naszym studentom..
Na deser oprócz kawy i ciasteczek były bardzo  sympatyczne występy  kabaretu Szpilka ,zespołu Cegiełki  i chóru Cantylena.

Tekst i zdjęcia: Maria SzulgaJan Kalinowski-przewodniczący PZERIKabaret SzpilkaZespół Cegiełki


 My dla innych…..

Na prośbę rektora Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Druskiennikach Jonasa Valskys  pomogliśmy w organizacji ich jednodniowej wycieczki po naszym mieście.  W niedzielny ranek 15 pażdziernika przyjechało 35  słuchaczy seniorów  z Litwy. Wycieczkę  po Białymstoku oprowadzała   zaprzyjaźniona  z nami  wspaniała przewodniczka  Iza Walentynowicz. Goście zwiedzili m.in. Pałac Branickich ,operę Podlaską kościół Rocha ,Katedrę oraz Centrum Białegostoku.

Litewscy goście otrzymali od nas  mapy i przewodniki  turystyczne miasta Białegostoku. Otrzymali  też 3 kartony polskich książek z punktu bibliotecznego Książnicy Podlaskiej znajdującego się na ul. Zielonogórskiej. Ciepłe podziękowania dla Pani Kierownik tego punktu.

Towarzystwa całej wycieczce dotrzymywała Maria Waśkiewicz- członek Zarządu i ja niżej podpisana. Dziękujemy Ci Marysiu za poświęcenie swojego wolnego niedzielnego  czasu dla innych.

 Tekst i zdjęcia :Maria Szulga
Muzeum Wojska - "Listy z czasu wojny"

    11 października 2017r. grupa 13 słuchaczy UTW uczestniczyła w zajęciach fakultatywnych w Muzeum Wojska  w Białymstoku. Słowo wprowadzające do wystawy czasowej  "Listy z czasu wojny" miała Pani Monika Kościukiewicz kurator tej wystawy. Z wprowadzenia dowiedzieliśmy się, że w zbiorach muzeum znajduje się kilkaset archiwaliów o charakterze epistolarnym  z lat 1939-1945. Na wystawie wyeksponowano wybrane egzemplarze korespondencji,które były często jedyną formą komunikowania się pomiędzy żołnierzami jeńcami, a ich członkami rodzin.

    Prezentowane listy pozwalały poznać, co odczuwają żołnierze, jaka jest wzajemna relacja między rozdzieloną rodziną.W swojej treści listy zawierały  także wzajemną troskę o siebie oraz bezsilność wobec trudnej rzeczywistości. Dynamicznie rozwijająca się sytuacja wojenna znalazła swoje odbicie w lakonicznej ich treści. Odmiennie wyglądała korespondencja z jenieckich obozów koncentracyjnych, z zesłania , Powstania Warszawskiego oraz od żołnierzy armii Wojska Polskiego.

     Pani Monika Kościukiewicz w swojej wypowiedzi przedstawiła nam sposób przeprowadzania cenzury listów, zasady przestrzegania określonych regulaminów korespondencji oraz  obieg korespondencji wewnętrznej w obozie. Pomimo cenzury listów przenikały do rodzin jak i od rodzin informacje kodowane w formie zbitek literowych,haseł ..

    Po wprowadzeniu słownym Pani kurator przeszła z nami do sali z ekspozycją listów i niezbędnych przedmiotów do ich pisania jak: obsadki, kałamarze, stalówki, ołówki, temperówki .... Na wystawie mogliśmy osobiście przeczytać wybraną korespondencję. Analizując treść przeczytanych listów należało stwierdzić ,że zawierają one wspólną cechę ; niepokój, frustrację, troskę o najbliższych oraz powściągliwość w treści,  wynikającą z cenzury.

 

 

 

Notowała - Helena Kurza

    

 
 Zdjęcia - Maria Beręsewicz - Sekcja Foto Napisali o nas...

.Redaktor Donata Żmiejko z Gazety Współczesnej napisała o naszej inauguracji Roku Akademickiego w wydaniu  z dnia 11 pażdziernika 2017r

 
 

  


 


 


Wycieczka Szlakiem Ekumenicznym do Kruszynian, 09-10-2017r.

Korzenie kulturowe.                                                         

Nadleśnictwo Krynki  obejmuje tereny do XIII wieku penetrowane   przez Jaćwingów. W 1434 roku w Krynkach król polski Władysław Jagiełło podpisał w  księciem Zygmuntem Kiejstutowiczem, dokument o odnowieniu jedności Litwy z Koroną.

Północno - wschodnie rubieże Polski  to tygiel narodowościowy i religijny. Na tych terenach  zamieszkiwali katolicy, prawosławni, Tatarzy -muzułmanie i  Żydzi.

Najpierw Nadleśnictwo Krynki postanowiło zbudować na bagnistych źródliskach zalew Ozierany.  Jeden z  uczestników naszej wycieczki, Paweł, miał zaszczyt przeciąć wstęgę podczas uroczystego oddania zbiornika do użytku. Następnie w roku 2006 utworzono Szlak Ekumeniczny, przypominający o wielokulturowości tych ziem. Nasz spacer rozpoczęliśmy przy obelisku prof. Andrzeja Czerwińskiego, badacza i miłośnika Puszczy Knyszyńskiej.

Pierwszy przystanek: Dziewanna - to starosłowiańska strażniczka Puszczy Knyszyńskiej. Przyszła na świat dzięki nalewce na miodowniku melisowatym, który do dziś spożywany jest przez miejscowych z racji swych wielorakich walorów (uczestnicy wyprawy poznali  te walory).

Malowniczy widok na Zalew rozciąga się z Góry Ekumenicznej, na której stoi krzyż katolicki, prawosławny, kamienny ołtarz i muzułmański kamień.

Pierwszym patronem myśliwych był Święty Eustachy - Placyd. Żył na przełomie I i II wieku. Tragiczną historię jego rodziny poznaliśmy dzięki planszy ustawionej na szlaku.

Przerwa śniadaniowa wypadła pod wiatą, gdzie okazało się, że wiele osób nazbierało sporo grzybów. Były borowiki, podgrzybki a nawet rydze.

Na trasie spotkaliśmy jeszcze pięknie wyrzeźbionego w drewnie tatarskiego pułkownika, Samuela Murzę Krzeczowskiego i Żyda grającego na cytrze, Lasowida i św. Huberta.

Poznaliśmy także Kuwasa – podlaskiego diabła, wyrzeźbionego w kamieniu pozostawionym przez lodowiec.

W końcu dotarliśmy do meczetu i mizaru w Kruszynianach, pomników historii uznanych przez Prezydenta Polski rozporządzeniem z 2012r. Po zwiedzeniu zabytków i ciekawych opowieściach przewodnika, z piosenką na ustach powróciliśmy do domu.

Świetną atmosferę jak zawsze zapewniła nam przewodniczka Iza Walentynowicz.

 

Opracowała: Teresa Pruciak
 Zdjęcia - Irena Nikonowicz - Sekcja Foto


 


 INAUGURACJA ROKU AKADEMICKIEGO 2017/2018 UTW w BIAŁYMSTOKU

 

 

5 października 2017 r. mieliśmy już XXIV inaugurację roku akademickiego. Aula UwB wypełniona była całkowicie przez nas oraz zaproszonych gości. Inaugurację otworzyła Prezes Maria Szulga witając zebranych słuchaczy oraz gości, wśród których byli przedstawiciele władz samorządowych, uczelni białostockich, organizacji pozarządowych, ośrodków kultury, duchowieństwa, działacze organizacji senioralnych, nasi honorowi i zasłużeni członkowie oraz dziennikarze i przedstawiciele mediów. W swoim wystąpieniu nasza Prezes podziękowała gościom za patronat i wsparcie, przedstawiła  cele naszej działalności, poinformowała o planach tworzenia nowych sekcji i zaprosiła do współpracy i ich współorganizowania.

Głos zabrali też zaproszeni goście. Wojewoda Podlaski, Pan Bohdan Paszkowski, podkreślił, że aktywność intelektualna i fizyczna seniorów jest niezbędna do wspierania życia miasta, województwa i kraju. Podziękował też instytucjom wspierającym UTW za ich działania w tym kierunku. Pan Adam Kurluta reprezentujący Prezydenta naszego miasta poinformował, że będziemy proszeni o konsultacje i współpracę przy opracowaniu miejskich programów polityki senioralnej. Profesor Jerzy Halicki przekazał życzenia od Rektora UwB i od siebie i zasugerował, że niedługo uczelnie będą potrzebowały naszego wsparcia. Profesor Jarosław Perszko reprezentujący Politechnikę Białostocką, po złożeniu życzeń stwierdził, że zazdrości nam ciągłego głodu wiedzy, a jest to cecha ludzi postępowych. Pani Barbara Pacholska, współzałożycielka UTW przekazała dewizę „bądźcie razem, bo w tym jest siła”. Nasz Honorowy Prezes Czesław Kryszkiewicz zadeklarował wsparcie dla obecnego Zarządu. Profesor Małgorzata Halicka, nasza opiekunka z ramienia UwB zachęciła, abyśmy byli dumni, wytrwali, czuli się młodo i niech ta idea trwa.

Tradycyjnie już odbyła się immatrykulacja nowych członków oraz refleksje osoby po jednorocznej przynależności do naszej organizacji.

Pani adwokat Joanna Kuczyńska-Leszczyńska przybliżyła nam w swoim wykładzie temat „Umowy zawierane w bieżących sprawach życia codziennego, prawa konsumentów, klauzule niedozwolone, reklamacje”. Wskazała na konieczność dokładnego czytania umów, rozważnego podchodzenia do ofert telefonicznych i mailowych i nie przyjmowania ich, jeżeli coś jest nam niezrozumiałe, przestrzegania formy pisemnej dla ustaleń umownych. Wykład ten był bardzo interesujący i pouczający.

Wykład uświetnił występ naszego Chóru „Astra”, który przedstawił nowe pieśni.

Wszyscy z chęcią uczestniczyliśmy w rozpoczęciu naszego nowego roku akademickiego i myślę, że zastosujemy w życiu rady naszych gości, będziemy nadal razem i będziemy ciągle czuli się młodo.

Tekst: Ola Zawadzka
 foto Irena Nikonowicz 6,Maria Beręsewicz 1,Zbyszek Borowski 1 sekcja fot.


 
 
© 2011 Uniwersytet Trzeciego Wieku w Białymstoku
Ten projekt został zrealizowany przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej. Projekt lub publikacja odzwierciedlają jedynie stanowisko ich autora i Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za umieszczoną w nich zawartość merytoryczną.