Kronika Strona główna / Kronika / IV kwartał 2015 


 Rosyjskie ikony metalowe w kolekcji Muzeum Ikon w  Supraślu

 

Dnia 29.12.2015r słuchacze UTW wysłuchali wykładu na temat rosyjskich ikon metalowych w Muzeum Podlaskim. Wykład wygłosił pan P. Sawicki z Muzeum Ikon w Supraślu.

Ikona metalowa pojawiła się na Rusi wraz z przyjęciem przez nią chrześcijaństwa w 988r. Małe, wykonane z brązu krzyże i medaliony pojawiają się na początku X wieku. Inne wczesne przedmioty sakralne to dwustronne amulety zwane „zmijewkami”. Wykonywano je ze stopu miedzi, ołowiu, cyny, a czasami z metali szlachetnych-złota lub srebra. Ikona metalowa znalazła wielu zwolenników. Zadecydowały o tym jej małe rozmiary, pozwalające wiernemu na ciągłe z nią obcowanie oraz łatwość jej powielania.  Technologia wytwarzania ikon metalowych gwatantowła niezmienność i dużą trwałość obrazu.

Za przełom w dziejach ikony metalowej uważa się wiek XVII, kiedy patriarcha Nikon wprowadził reformy w rosyjskim kościele prawosławnym np. w tym czasie przywrócono pisownię imienia Chrystusa oraz żegnania się trzema palcami (dwa pierwsze palce plus kciuk). Reformy Nikona spotęgowały niezadowolenie społeczne i w konsekwencji doprowadziły do rozłamu w Kościele prawosławnym. Obrońcy  ”starej wiary” staroobrzędowcy przeciwstawiali się wszelkim reformom , a ikone metalową używają jako symbol swojej niezależności. Najważniejszym miejscem osiedlenia staroobrzędowców był rejon tzw. Pustelni Wygowskiej. Byli społecznością dobrze zorganizowaną i bogata. Proces komercjalizacji wystąpił jeszcze ostrzej w przypadku ikony metalowej. Ich produkcja sięgała setek tysięcy sztuk rocznie, co przyniosło staroobrzędowcom duże zyski. Głównym atutem ikon metalowych, mający niewątpliwie wpływ na ich popularność  była niska cena z porównaniu z ikonami malowanymi na drewnie oraz dobra ich jakość.  

Główne typy ikon metalowych:

- krzyż (Chrystus na krzyżu nie był ukazany jako męczennik, lecz jako Zbawiciel)

- Pantokrator ( Jezus ukazany był albo w pełnej postaci siedzący na tronie, albo w popiersiu

- ikony składane ( zbudowane były z dwóch –dyptyk, trzech-tryptyk, czterech paneli-poliptyk            połączonych ze sobą zawiasami

- plakiety – występujące w postaci krzyży, plakiet i ikon składanych.

W wielu ikonach metalowych szczególnie składanych pojawiają się dodatkowo elementy zdobnicze    ( rajskie owoce, motywy roślinne, wzory geometryczne). Warto jednak pamiętać, że styl i forma nie zmieniały  się radykalnie z nastanie nowego wieku.

Ikona jako obraz o treści religijnej zostaje adoptowana w początkowym okresie chrześcijaństwa i od tego czasu odgrywa niebagatelna rolę w integracji kościoła i w krzewieniu wiary. Jest ważnym ogniwem historii i kultury rosyjskiej. Towarzyszy  wiernym w domu i w kościele.

 

Tekst     Maria Makal

Zdjęcia  Irena Nikonowicz Maria Makal (sekcja foto)

 

-

 Piotr Sawicki -kustosz

 Zdjęcia Maria Makal i Irena Nikonowicz Spotkanie  wigilijne   słuchaczy  Uniwersytetu  Trzeciego  Wieku.

W   dniu  16  grudnia  br.  odbyło  się spotkanie   wigilijne   słuchaczy  UTW ,  w  restauracji  „Vanessa”.  Wszystkich  obecnych  powitała   pani  prezes  Krystyna  Szner,   składając  życzenia  świąteczne  uczestnikom  spotkania.

 Dzieci  z  Przedszkola  Samorządowego  Nr 42 „Niezapominajka” w Białymstoku dostarczyły  nam  niezapomnianych wrażeń    przedstawiając  przepiękną   pastorałkę.  Wykonały   ją   z  wielkim  wdziękiem  i   zaangażowaniem.  Podziwialiśmy  okolicznościowe   stroje,  recytowane  wierszyki  , śpiew  i  taniec   wszystkich  dzieci.

 Spotkanie uświetnił  również  chór  studentów UTW,   który  pięknie  zaśpiewał  kilka  kolęd.  Uroczysty   nastrój   udzielił  się  wszystkim  obecnym,  którzy  włączyli  się  do  wspólnego śpiewania.   

 Swą  obecnością    zaszczycili   nas  kapelani:  ks.  dr  Dariusz  Wojtecki  z  AWSD  w  Białymstoku  oraz  ks. prot. mgr   Andrzej  Sacharczuk  z  Parafii  św.  Mikołaja  Cudotwórcy  w  Białymstoku,  którzy  złożyli  nam  życzenia  świąteczne   i  podzielili  się  opłatkiem.

Obsługa   restauracji  „Vanessa” przygotowała  bardzo  smaczne  potrawy   wigilijne  m. in. : barszczyk  z  pasztecikiem,  sałatki ,  ryby  pieczone,  wędzone  i  w  galarecie,  roladki,  kutię,   ciasto  i  napoje.

Spotkanie  wigilijne  upłynęło  w  bardzo  miłej,  rodzinnej  atmosferze,  zakończone  wspólnym śpiewaniem  kolęd.

 

Notatka : Maria Beręsewicz
 Zdjęcia Maria Beręsiewicz i Jadwiga Kleszczewska17.12.2015 r. „Arcydzieła architektury wykonane z plecionek -  czyli o tym jak najlepsi architekci czerpią inspirację z tradycji”
Wykładowca: dr  Jarosław Szewczyk Politechnika Białostocka


17 grudnia w auli Wydz.Prawa U w B liczna grupa słuchaczy wysłuchała wykładu dr inż.arch. Jarosława Szewczyka na powyższy temat. Wykład połączony z prezentacją multimedialną zapoznał nas z arcydziełami architektury wykonanej z plecionek. Na Podlasiu zachowała się dość duża liczba budynków wykonanych z nisko budżetowych konstrukcji czyli tzw. materiałów lokalnych jak : wiklina, słoma ,drzewo, glina. Powyższe materiały stosowane były na Podlasiu co najmniej od połowy XIX w do lat sześćdziesiątych XX wieku. Znaczna część tych obiektów jest użytkowana i pełni funkcję mieszkalną.

Budynki te mają ściany plecione i wylepiane gliną jest to tzw. konstrukcja strychulcowa. Budownictwo strychulcowe rozwinęło się w południowej i południowo-zachodniej częśći województwa podlaskiego

zwłaszcza we wsi gminnej Rudka. Technika tego budownictwa polegała na tym, że po wypleceniu ścian

zewnętrznych i wewnętrznych budynku oblepiano je dwustronnie wapienno cementową zaprawą murarską. Przestrzeń pustą pomiędzy ścianami wypełniano suchymi trocinami, słomą lub suchym węglem drzewnym. Na koniec starannie tynkowano te domy co pozwoliło im przetrwać do dziś.

Na wsiach techniką plecionek wykonywano chlewy , obory i inne obiekty gospodarcze.

 Poza budownictwem z plecionek wykonywano również sprzęty użytkowe jak: kosze. łóżeczka dziecięce, pojemniki na drób, meble, ule ,naczynia ozdobne itp.

Arcydzieła architektury wykonane z plecionek w Polsce stanowią pierwowzór dla tego typu konstrukcji

innym krajom. Przykładem tego były prezentowane na" Wystawie Expo 2010" w Szanghaju pawilony z Hiszpanii, Japonii , Chin i inne. Wykład podobał się słuchaczom, było szereg pytań na które odpowiedzi udzielił dr Jarosław Szewczyk.

 

Po wykładzie wystąpił Chór Mieszany  im. St. Moniuszki pod dyrekcją prof. Jerzego Śródkowskiego.

 

 

 Notatkę spisała Helena Kurza
 zdjęcia Irena Nikonowicz


 


Muzeum Wojska 15.12.2015

 

Internowanie społeczności japońskiej na terenie Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej w czasie II Wojny Światowej

Opracowała: Natalia Filinowicz

Skrót.

I fala, emigracji Japończyków w latach 70-ych XIX w. w większości najuboższa warstwa, rolnicy. Zamieszkują w skupiskach prawie samowystarczalnych, ale przez to nie integruje się „językowo

Przełomem staje się atak na Perl Harbor. Całe społeczeństwo japońskich imigrantów podejrzewane jest o szpiegostwo.

Internowaniem japońskich imigrantów kierował rasista generał De Witt.

Przesiedlenia objęły 110 000 ludzi od marca 1942 r. Początkowo do obozów przejściowych, potem stałych.

Wielu mieszkańców pochodzenia japońskiego do tego czasu zdobyło nieruchomości, założyło biznesy. Przesiedlani mogli zabrać tylko podstawowe rzeczy. Musieli się pozbyć własności pod przymusem, za ułamek wartości

Obozy stałe otaczano drutem kolczastym i wojskiem. W barakach ogromna ciasnota. Wieloosobowa rodzina w pomieszczeniu 16 m2. Ciągłe kolejki do łazienek i ubikacji. Nie dość, że były koedukacyjne to jeszcze bez osobnych kabin. Było to bardzo poniżające zwłaszcza dla dziewczyn i starych kobiet. Nieduże stołówki i znów kolejki.

Lepiej wykształceni obywatele SZA o pochodzeniu japońskim, byli tłumaczami podczas przesłuchań, pracowali w radiowych stacjach nasłuchowych, w wywiadzie. Organizowano z nich jednostki wojskowe i wysyłano na fronty w Europie, potem w Korei.

Formalnie obozy istniały do 1945 roku. Ludność nie chciała wyjeżdżać Nie mieli do czego wracać, wszystko utracili. Stopniowo zaczęli wyjeżdżać najpierw studenci, potem rolnicy.

III generacja, urodzonych i wykształconych w SZA rozpoczyna w latach 70-ych XX w. procesy o odszkodowania. Powstają książki historyczne opisujące ich losy. Organizowane są zbiory muzealne.

Uważa się, że po roku 2000 nastąpiła pełna integracja. Uznano wkład wojskowy ludności o pochodzeniu japońskim, przyznano kilkanaście Medali Honoru

 

 skrót notował Henryk Kobyliński Zdjęcia Waldemar Kiertowicz W poniedziałek, 14 grudnia 2015 ,odbyła się w Sali kolumnowej Sejmu IV Ogólnopolska Konferencja Uniwersytetów Trzeciego Wieku. Uczestniczyło w niej kilkuset delegatów reprezentujących 350 UTW z całej Polski.oraz   posłowie, przedstawiciele rządu, służby zdrowia i świata nauki.

    Sejmową debatę o wyzwaniach polityki senioralnej na lata 2016-2020 otworzyła wicemarszałek Małgorzata Kidawa-Błońska. Polacy moga być dumni z działalności UTW,aktywizują one setki seniorów w całej Polsce-powiedziała.

 Z kolei głos zabrała wiceminister Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, Elżbieta Bojanowska. W swoim wystąpieniu podkreśliła, że tworząc politykę senioralną, należy pamiętać o zróżnicowanych potrzebach osób starszych. Mówiła też o potrzebie kształtowania prawidłowych relacji międzypokoleniowych.

 Zastępca Rzecznika Praw Obywatelskich Sylwia Spurek powiedziała, że ochrona praw osób starszych jest jednym z priorytetów biura RPO. 

Panel dyskusyjny"Kierunki i wyzwania polityki senioralnej na lata 2016-2020" poprowadził poseł Michał Szczerba-Przewodniczący Parlamentarnego Zespołu ds.Uniwersytetów Trzeciego Wieku,Wiceprzewodniczacy Komisji Polityki Senioralnej.W dyskusji udział wzięli:

Prof.Piotr Błędowski Zuzanna Grabusińska Dyrektor Departamentu Polityki Senioralnej,Ministerstwo Rodziny,Pracy i Polityki Społecznej,prof.Brygida Kwiatkowska,Dr Elżbieta Ostrowska ,prof Bolesław Samoliński,Dr Elżbieta Szwałkiewicz

 

Krystyna Lewkowicz, prezes Fundacji Ogólnopolskie Porozumienie UTW powiedziała w podsumowaniu, że wszystkie programy, jakie Fundacja przedstawiała podczas ubiegłorocznych konferencji, zostały zrealizowane. Na zakończenie konferencji delegaci jednogłośnie przyjęli Deklaracją Końcową IV Ogólnopolskiej Konferencji UTW.

 


Polityka senioralna-jest to ogół celowych działań organów administracji publicznej wszystkich szczebli oraz innych organizacji i instytucji,które realizują zadania i incjatywy kształtujace warunki godnego
i zdrowego starzenia się.

Wieloletni program "Senior -Wigor na lata 2015-2020 przewiduje utworzenie dziennych domów pobytu dla seniorów 60+  jak również wsparcie ich funkcjonowania poprzez partycypacje w bieżących kosztach funkcjonowania.Przewiduje się powstanie ok 1500 takich domów.

Relacje z Konferencji i zdjęcia - Maria Szulga

 

 


 


Krystyna Lewkowicz Sala Kolumnowa-miejsce obrad

Michał Szczerba,Małgorzata Kidawa-Błońska,Małgorzata Zwiercanpanel na temat polityki senioralnejprof.Brygida Kwiatkowska,Dr Elżbieta Ostrowska


 Koncert - Jan Sebastian Bach- morze inwencji twórczej

 

Dnia 10. 12.2015r słuchacze UTW wysłuchali koncertu przygotowanego przez Zakład Fortepianu , Klawesynu i Organów oraz  Zakład Wokalistyki . Koncert odbył się w Sali Koncertowej przy ul. Kawaleryjskiej.

Na wstępie głos zabrała pani Małgorzata Bielicka życząc słuchaczom UTW zdrowych, rodzinnych Świąt Bożego Narodzenia oraz wszystkiego najlepszego w Nowym Roku 2016.

Następnie słowo wiążące wygłosił prof. Leszek Kot.

 Jan Sebastian Bach(1685-1750)-niemiecki kompozytor i organista. Za życia był znany i ceniony głównie jako organista i pedagog. Był ekspertem w budownictwie organowym. Cała twórczość Bacha , to niewyczerpana inwencja  twórcza. Bach-to „potok”  w języku niemieckim, a powinien być nazywany „morzem” ze względu na swój profesjonalizm muzyczny.

Jego twórczość obejmowała:

- ponad 200 kantat kościelnych i świeckich motety, chorały,

- muzyka instrumentalna: suity, koncerty, 6 koncertów brandenburskich,

- utwory kameralne,

- utwory na instrumenty klawiszowe: suity, toccaty,

- twórczość organowa: fantazje, preludia, fugi, opracowania chorałowe.

Wykonawcy:

1.  op. F. Busoni Preludium chorałowe

wyk. Tomasz Jeleniewski- klasa fortepianu

2. Kantata (Ach,widzą oczy moje, że oto na wesele idę dziś do Boga)

wyk. Adam Bańkowski- bas

st. wykł. Adam Kondratowicz- fortepian

3. Aria „Quia respexit”

wyk. Marta Antkowiak- sopran

         Urszula Kadłubowska –obój

        st.wykł. Adam Kondratowicz- fortepian

4. Pasja wg św. Jana BVW 245

wyk.Małgorzata Piotrowska- sopran

        Renata Kaczyńska- flet poprzeczny

        st. wykł. Adam Kondratowicz- fortepian

5. V Suita francuska G-dur BWV 816

wyk. Monika Sypytkowska- klasa fortepianu

6. Preludium i Fuga gis-moll

wyk. Urszula Kulesza- klasa fortepianu

7. Kaprys B-dur na odjazd ukochanego braciszka

wyk. Marcin Kulesza- klasa fortepianu.

 

Utwory, które usłyszeliśmy były różne. Jedne- pełne głębokiej kontenplacji, skupienia, inne miały charakter orientalny, jeszcze inne wyrażały smutek, lament czy naśladujące trąbkę pocztyliona.

Pani v-ce prezes Helena Kurza w imieniu swoim i słuchaczy podziękowała panu prof.Leszkowi  Kotowi za przybliżenie twórczości wielkiego muzyka i kompozytora jakim był Jan Sebastian Bach oraz za piękne przygotowanie studentów do przekazania nam ułamka muzyki zarówno religijnej jak i świeckiej. Dziękujemy pięknie.

 

 

Tekst  Maria Makal

 

 
 Zdjęcia Maria Makal i Maria Beręsiewicz


 


Spotkanie muzealne


8.XII.2915 r. słuchacze UTW uczestniczyli w zajęciach fakultatywnych, które prowadziła A. Dąbrowska, XXXXX kustosz Muzeum Wnętrz w Choroszczy. Przedstawiła historię szpitala w Choroszczy, która kojarzy się z psychicznie chorymi. W XVII wieku     J,K, Branicki miał tu swoją letnią rezydencję – pałacyk nadal istnieje i warto zajrzeć do jego wnętrza. W czasach rozwoju przemysłu (XIX w.) powstała w pobliżu miasteczka fabryka sukna i kortu,  w której zatrudniano 2 tys. Robotników. Jej właściciel Moez nawet ufundował kościół ewangelicki, który o zgrozo został rozebrany w 1962 r. po bezmyślnej decyzji gminnej Rady narodowej. Upadek fabryki nastąpił podczas I wojny światowej. Rosjanie zniszczyli część budynków, pracowników niemieckiego pochodzenia wywieźli w głąb Rosji.

Odrodzone w 1918 r, państwo polskie musiało organizować opiekę zdrowotną, szczególnie dla wielu ludzi chorych psychicznie (skutki zaborów i wojny). Z inicjatywy Z. Brodowicza powstał Białostocki Związek Komunalny, który zajął się organizowaniem nowoczesnej placówki medycznej. 160 ha ziemi z budynkami (niewiele) pofabrycznymi i osiedlowymi przeznaczono na szpital. Przebudową zajęli się architekci warszawscy. Zrujnowany pałac miał być kasynem lekarskim.

W 1939 r. otwarto pierwsze3 oddziały na 400 miejsc. Gminy miały płacić za swoich chorych. Obok szpitalnego prowadzono leczenie domowe. Dyrektorem i lekarzem naczelnym został Stanisław Deresz (1882 – 1940). Szpital stał się placówką samowystarczalną – laboratorium, biblioteka, kino, kościół, wodociąg, gospodarstwo rolne, warsztaty rzemieślnicze…

Pracownicy szpitala w 1938 r. brali udział 3 repatriacji z Francji chorych psychicznie Polaków (422 osoby) – 3 transporty statkiem „Warszawa”.

Kustosz scharakteryzowała personel szpitalny – 15 lekarzy na 900 pacjentów, 3 laborantki, 71 sanitariuszek … Przedstawiła również krótkie notki biograficzne najbardziej znanych ordynatorów i lekarzy. Henryk Roszkowski po wojnie pracował znowu w Choroszczy, założył Stacje krwiodawstwa w Białymstoku. Pracownicy szpitala bardzo aktywnie integrowali się z mieszkańcami miasteczka – udział w wielu uroczystościach.

Lata II wojny światowej były tragiczne dla pensjonariuszy szpitala. Sowieci wielu wywieźli, Niemcy rozstrzelali w Nowosiółkach. W budynkach utworzono obóz dla jeńców wojennych.

Po wojnie nastąpiła ponowna adaptacja budynków do leczenia chorych psychicznie, jednak to nie tak nowoczesna placówka jak w międzywojniu.

Notatkę sporz. Krystyna Szewczyk


 
 Zdj.Irena Nikonowicz
 Koło PTTK SENIOR spotkanie 5.12.2015 - gra miejska "Czy znasz Białystok?"  fot.Zosia Stanisławska 

 Wykład w dniu 03.12.2015 r – „O słownictwie regionalnym – na podstawie wspomnień białostockich seniorów” wykładowca: dr Zygmunt Gałecki – Katolicki Uniwersytet Lubelski

 

 W części wstępnej wykładu dr Zygmunt Gałecki – adiunkt w Katedrze Języka Polskiego KUL – przedstawił znaczenie tekstów źródłowych dla dalszych badań historycznych i twórczości literackiej, ukazującej dawne dzieje. Podkreślił przy tym znaczącą rolę regionalizmów, czyli wyrażeń gwarowych. Uświadomił nam, że zdecydowanie nie należy wstydzić się swego dialektu, a wręcz warto pielęgnować jego osobliwości.

Słowa takie wyszukał w naszych tekstach; wspomnieniach wydanych w ramach projektu CONGENIAL: „Nasze dziedzictwo”, „Rodzinne wspomnienia dla potomnych” i „Podlaskie tradycje łączą pokolenia”.  Wnikliwie wszystkie przeanalizował i skrupulatnie fachowo opracował. Dr Z. Gałecki omówił następujące regionalizmy: cebulnik, gościniec, grąd, koksiak, końka, koza, krasić, mamałyga, nażyć, ogolić, pajda, papacha, płyta, plonka, pochówek, pułap, rajek, równianka, szlaban, świniak, tatko, toczka, zaglądnąć, ziemianka, ziemniaki. Ze zdumieniem stwierdził, że ani razu nie został użyty wyraz kartofel.

Na zakończenie wykładowca językoznawca zachęcał nas do dalszego spisywania swoich wspomnień; do opisywania krajobrazu, wydarzeń, itp.

Po wykładzie odbył się koncert w wykonaniu zespołu „Classic Trompet Quartet”.

 

Barbara Wilczewska

 

  Zdjęcia Maria Szulga i Irena Nikonowicz Sare Roma na Andrzejkach 

Zespół cygański "SARE ROMA" istnieje przy  naszym UTW już od pięciu lat. 
Panie należące do zespołu chętnie co tydzień ćwiczą,opanowując nowe figury i kroki tańca, a także powtarzają i utrwalają to czego się nauczyły. Tańce są żywiołowe, a stroje kolorowe, dlatego zespół bardzo chętnie zapraszany jest na różnego rodzaju okazje do klubów ,sal tanecznych ,festynów osiedlowych , aby urozmaicić imprezę. W roku akademickim 2014/15 było 14 występów. 
28 listopada 2015r. zespóŁ został zaproszony do klubu "MILLENIUM" w Białymstoku na "Andrzejki"
Była to niespodzianka dla uczestników zabawy. 
JAK  ZWYKLE PRZYJĘTO NAS NIEZWYKLE SERDECZNIE,BIJĄC BRAWO I ŚPIEWAJĄC RAZEM Z NAMI.Tym razem występowała z nami po przerwie urlopowej nasza instruktorka ADRIANA,która bawiła swoim śpiewem i tańcem też indywidualnie , a także wróżyła andrzejkowym zwyczajem. Chętnych nie brakowało. Dla wszystkich była to wielka radość i przyjemność.      

Józefina Bukin                                                        
 26.11.2015r- Koncert niespodzianka w UMFC przy ul. Kawaleryjskiej.

Pani Małgorzata Bielicka serdecznie powitała słuchaczy UTW i zapowiedziała koncert z niespodziankę. Mam nadzieję ,że państwo będziecie z niej zadowoleni- oznajmiła.

Koncert rozpoczął  pan Wojciech Urbanowski(bas), który wykonał arię Hołuby ze „Strasznego Dworu” St. Moniuszki. Akompaniowała mu na fortepianie pani Daria Ślesarska. Muzykę klasyczną usłyszeliśmy w wykonaniu zespołu w składzie :

Urszula Kadłubowska - obój

Maryia Traihel - skrzypce

Martyna Markowska - altówka

Roman Asipchuk – wiolonczela

Miłą niespodzianką było  wystąpienie Zespołu Perkusyjnego – Ewy Szubzdy, Urszuli Murawko, Mariusza Łebkowskiego. Był to występ bez słów o wspaniałej, pełen wdzięku barwie bębnów.

Następnie wystąpił Zespół Fanfarowy , którego koordynatorem był Bernard Niezgoda.

Kolejnym punktem koncertu była  prelekcję n. t.”Historia orkiestr dętych”  wygłoszona przez Cezarego Witkowskiego.

Pierwszymi ‘instrumentami” były dłonie ludzkie. Zaczęło się od klaskania. W pierwszych instrumentach wykorzystana patyki, puste kawałki drewna, tuby( prekursor dzisiejszych fletów), muszle i co ważne rogi bydlęce. Były one idealne, w kształcie stożka i to dało początek blaszanym instrumentom dętym. Najstarszą stale grającą orkiestra dętą  jest Górnicza Orkiestra Dęta z Wieliczki. Początki jej sięgają 1830roku. Na początku 1860 roku zaczęły powstawać pierwsze akademickie orkiestry dęte.

I taka orkiestra dęta wystąpiła na zakończenie naszego koncertu. Dyrygentem i kierownikiem artystycznym był Cezary Witkowski. Usłyszeliśmy wiele wspaniałych utworów muzycznych m.in.”Żygolo”, melodie z kultowych seriali polskich(„Stawki większej niż życie”, „Czarnych chmur”, „Przygód Pana Michała”…), muzykę z filmu „Piraci z Karaibów”…

Był to koncert pełen niespodzianek i został  zrealizowany w 100 procentach. Nie zabrakło muzyki operowej, klasycznej, rozrywkowej czy filmowej. Jednym słowem był to nektar dla naszych uszu i duszy. 

 

 

Tekst i zdjęcia Maria Makal- sekcja foto.     


Małgorzata BielickaCezary WitkowskiOrkiestra dętazespół fanfarowy

Zespół perkusyjny


 Wykład W. Tyszuka z Muzeum w Tykocinie pt. „Dzieci Holocaustu – wspólnota ocalonych”

Dnia 24 listopada br. na powyższy temat wykład przeprowadził kustosz z muzeum w Tykocinie Pan 

W. Tyszuk .  W Ratuszu Muzeum Podlaskiego spotkało się ok. 40 słuchaczy UTW.

W wykładzie Pana Tyszuka znalazło się kilka znaczących dat. 27 czerwiec1941 r.gdy wojska niemieckie zajęły Białystok.

W dzielnicy Chanajki przy ul. Suraskiej do Głównej Synagogi spędzono conajmniej 700 osób narodowości żydowskiej. Synagogę podpalono. Wielu Żydów spłonęło żywcem. Tego dnia w różnych egzekucjach zginęło 2 tys. osób. Niemieckie władze okupacyjne 26 lipca 1941r.zorganizowały Getto dla ludności żydowskiej. Było ono podporządkowane cywilnym władzom okręgu białostockiego. W wydzielonej strefie stanowiącej 1/3 powierzchni miasta Białegostoku ,otoczonej parkanem z trzema bramami mieli obowiązek osiedlić się Żydzi z miasta i okolic. Ogółem umieszczono w Gettcie 50 tys osób narodowości żydowskiej.

01 sierpnia 1941r.wszystkie bramy getta zostały zamknięte. 02 listopada 1942r. władzę nad gettem przejęło SS i Gestapo. Sytuacja w gettcie była bardzo trudna. Brak żywności ,praca  ciężka na potrzeby  niemieckiego wojska . Ta trudna sytuacja spowodował ,że w gettcie zaczęły działać zalążki organizacji konspiracyjnych. Na przełomie stycznia i lutego 1943 roku rozpoczęły się pierwsze deportacje ludności 

z Getta do obozów zagłady. Władze niemieckie zamierzały ostatecznie rozwiązać "problem żydowski".

Białostocki "Judenrat" otrzymał polecenie -dnia 15 czerwca 1943 r.-wytypowania 30 tys. Żydów do wywiezienia ,do obozów koncentracyjnych / Treblinka, Majdanek, Auschwitz/.

16 sierpnia1943r. w Gettcie białostockim wybuchło powstanie, które porównywano co do wielkości z powstaniem w gettcie warszawskim. Był to zryw zbrojny ludności żydowskiej przeciw Niemcom.

Przywódcami powstania byli : Mordechaj, Tenenbaum i Daniel Moszkowicz.

Likwidację Getta białostockiego zakończono 20 sierpnia 1943r. Z ponad 60 tys. Żydów mieszkających przed wojną w Białymstoku i okolicach, wojnę przeżyło około tysiaca osób narodowości żydowskiej. Wielu z nich zawdzięcz swoje przetrwanie osobom wspierającym organizacje  żydowskie. Nie wszyscy deportowani do obozów zagłady zginęli, niektórzy z nich przeżyli. Getto białostockie przeżyło trzech z żyjących osób:Katarzyna Meloch, Adam Rotfeld, Jerzy Koszewski. Ocaleni dają świadectwo. Współzałożycielka Stowarzyszenia Dzieci Holocaustu w Białymstoku Irena Sendlerowa wraz z członkami "Żegoty" pomogła ocalić 2500 dzieci.

 

Notatkę sporządziła - Helena Kurza

 

 
 Zdjęcia Irena Nikonowicz


 


Porozumienie o współpracy Politechniki Białostockiej z UTW

 "Na naukę nigdy nie jest za późno"

 


   
  20 listopada 2015r. w Politechnice Białostockiej odbyło się spotkanie Rektora Uczelni prof.Lecha Dzienisa z Krystyną Szner Prezesem Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Białymstoku. Celem spotkania było reaktywowanie porozumienia o współpracy Politechniki z UTW. Poza tym w spotkaniu z ramienia PB uczestniczyła prof. Grażyna Łaska - Prorektor d/s Studenckich i Dydaktyki, a z UTW Helena Kurza viceprezes d/s Dydaktyki,temu wydarzeniu towarzyszyły uczelniane media.  

Spotkanie otworzyła prof. Grażyna Łaska witając wszystkich zebranych, a następnie stwierdziła, że Uniwersytet Trzciego Wieku w Białymstoku podpisując dnia 20.11.2015r. Porozumienie o współpracy z Politechniką Białostocką, wpisuje się w misję rozwoju uczelni, w której zawarto realizację europejskiego programu edukacyjnego "Lifelong Learning Programme". Jest niezmiernie miło władzom uczelni, że słuchacze UTW chcą wzbogacać swoją dotychczasową wiedzę o nowe doświadczenia związane  z zakresem nauk technicznych. W ramach porozumienia ,UTW otrzyma pomoc merytoryczną, udostępniona zostanie wysokowykwalifikowana kadra naukowo-badawcza do realizacji wszystkich form zajęć dydaktycznych, a także udostępnione będą słuchaczom laboratoria, sale wykładowe i zasoby biblioteczne. Ze strony Uniwersytetu Trzeciego Wieku zadaniem naszym będzie zapewnienie frekwencji słuchaczy w realizacji poszczególnych punktów porozumienia, stworzenie warunków do przeprowadzania badań ankietowych przez studentów PB. Rektor prof. Lech Dzienis sygnując w imieniu Politechniki porozumienie z UTW stwierdził,że bardzo ceni ludzi w każdym wieku, którzy mają w sobie chęć rozwijania się i nauczania czegoś nowego. W porozumieniu zawarte jest wszystko to, co powinno dotyczyć rozbudzania kreatywności, zdolności zdobywania wiedzy i nowych doswiadczeń. Pani Krystyna Szner Prezes UTW asygnując porozumienie, stwierdziła, że będziemy korzystać ze wszystkich ofert jakie nam zaproponuje uczelnia.

 

 

 

Notowała Helena Kurza

 
 Wernisaż prac malarskich Zyty Gieleżyńskiej

Na ostatnim wernisażu (kwiecień 2014) zapowiadała, że miała to być ostatnia wystawa i ostatnie spotkanie z miłośnikami  jej  malarstwa. które uprawia - Zyta Gieleżyńska, bo o Niej mowa , zorganizowała kolejną (!)   wystawę swoich prac 20 listopada 2015r. w „Domu Kultury Zachęta” za co przeprosiła, że nie mogła przestać i namalowała ponad 120 nowych malunków.  Mimo jesiennej pluchy na spotkanie przybyło dużo uczestników. Najpierw odbyły się  rytualne powitania – gospodyni klubu powitała bohaterkę wernisażu i zebranych gości, później Zyta opowiedziała krótko o swoich malarskich poczynaniach i oświadczyła, że  zdecydowanie kończy swój „romans”ze sztuką. Czyżby to postanowienie Jej się uda ???  Prac malarskich autorka wystawiła  bardzo dużo. Uznanie i podziw okazywali wszyscy zebrani goście kwiatkiem, gratulacjami i serdecznym uściskiem.  Uroczystość  umiliły koleżanki z grupy tanecznej  Flamenco, w której Zyta czynnie uczestniczy, tym razem była tylko widzem.  Podsumowaniem miłej uroczystości był bogaty wybór ciast i napojów, które pięknie prezentowały się na stole i pysznie smakowały. Zainteresowani twórczością mieli  szansę  zakupienia wybranych obrazów.
 Inka Piekarska zdjęcia  Irena Nikonowicz,Inka Piekarska,Maria Szulga 19.11.2015 r.- „Aktualność przesłania Prymasa Stefana Wyszyńskiego w kontekście przygotowań do 1050 rocznicy Chrztu Polski”


 Spektakl „Dom Bernardy Alba” wg Federico Garcia Lorka w mistrzowskim wykonaniu koleżanek z Białostockiej Akademii +50. 

 

 

      Dnia 19 listopada wykład ks. dr Dariusza Wojteckiego zgromadził w auli Wydziału Prawa dużą rzeszę słuchaczy. Wykładowca  w swoim wystąpieniu podkreślił wyjątkowość postaci Prymasa Tysiąclecia Stefana Wyszyńskiego, który żył w latach 1901-1981 - obecnie Sługa Boży. Prymas miał niezwykłą osobowość, łączył w sobie elastyczność i spokój autentycznego męża stanu z zapałem gorliwego misjonarza i ludowego przywódcy. W swym pasterskim nauczaniu zwracał uwagę na zasady postępowania narodu polskiego. Jako dewizę swej pracy biskupiej przyjął hasło "Soli Deo" /Jedynemu Bogu/ ,zachował je do końca życia. Prymas Tysiąclecia jak zawsze dążył do godnego ułożenia stosunków z rządzącymi. Krytykował wyzysk człowieka przez człowieka. Kładł wielki nacisk na zachowanie spokoju społecznego. Był zdecydowanym  zwolennikiem umiaru. Obrońca człowieka  

i duchowej tożsamości narodu, patriota, wizjoner , moralista i - przede wszystkim chrześcijanin, dobry człowiek. Prymas Stefan Wyszyński był bez wątpienia jedną z najznaczniejszych postaci w tysiącletniej historii polskiego chrześcijaństwa. Książę Kościoła, mąż stanu  i dyplomata. Jego przesłania są nadal aktualne.

Po wykładzie  przed częścią artystyczną odbyła się oficjalna część Dnia Seniora UTW.

 

Pani Krystyna Szner Prezes UTW w asyście Heleny Kurzy - zasłużonym słuchaczom wręczały podziękowania i upominki / w dwóch grupach/.

Pierwsza to - zasłużeni i aktywni studenci pracujący na rzecz białostockich  seniorów w minionych latach : Czesław Kryszkiewicz, Jadwiga Misztal, Irena Rząca, Edyta Hawrylik, Kazimiera Chilecka,  Danuta Łopatecka i Maria Janik. W imieniu wszystkich wyróżnionych w tej grupie podziękowanie złożył Pan Czesław Kryszkiewicz jeden z założycieli UTW w Białymstoku oraz honorowy prezes.

Szczególnie uhonorowano Panią Zofię Magott-Fryś - najstarszą obecnie słuchaczkę UTW /93 lata/.

 

Druga grupa to osoby obecnie pracujące aktywnie na rzecz społeczności uniwersyteckiej; Maria Waśkiewicz, Halina Załęska, Danuta Sajur, Helena Łukaszewicz, Józefina Bukin i Lech Wiszowaty.

Notatkę sporządziła - Helena Kurza 

 
 zdjęcia Inka Piekarska -sek.fot


 


17.11.2015r. - Muzeum Wojska

        - wykład Beaty Mróz - "Ignacy Ceyzik artysta - zesłaniec"
 Zdjęcia Waldemar Kiertowicz sek.fot"Taneczny Dzień Seniora na UTW"

 

 

              18 listopada br. w lokalu restauracji "Kate & Leopold" zebrali się słuchacze Uniwersytetu Trzeciego Wieku w strojach odświętnych odpowiednich do rangi imprezy. Pani Krystyna Szner - Prezes UTW powitała serdecznie gości prof. Małgorzatę Halicką opiekuna  oraz prof. Jerzego Halickiego i wszystkich obecnych. Następnie zapowiedziała występ chóru"Astra" pod dyrekcją pani Oksany Dziadul.

Z okazji obchodzonego tydzień wcześniej Święta Niepodległości, chór wykonał kilka pieśni patriotycznych. Po występach chóru rozpoczęto konsumpcję przy zastawionych stołach. Nie trwało to zbyt długo,prawie wszyscy udali się na parkiet, aby  poruszać się w rytm muzyki.  Bloki taneczne, uzupełniano konsumpcją. Słuchacze bawili się świetnie do godz.22:00

 

 Notatka -Helena Kurza 
 Zdjęcia Irena Nikonowicz I Zbyszek Borowski -sekcja fot. Zakończenie sezonu żeglarskiego

    W niedzielę 15 listopada  w klubie Miraż  odbyło się uroczyste  zakończenoie sezonu żeglarskiego.Szef sekcji Leszek przygotował piękne zaproszenia,na których znalazla się niespodzianka.Kazdy z uczestników otrzymał jedną zwrotkę szanty,którą miał zaśpiewać.Do tanca przygrywała orkiestra. W przerwach śpiewaliśmy szanty..Razem z nami bawili się członkowie sekcji turystycznej. 
 zdjęcia Maria Szulga 11 LISTOPADA NARODOWE ŚWIĘTO NIEPODLEGŁOŚCI

11 listopada1918 roku Polska po 123latach niewoli stała się samodzielnym państwem. Złączone ziemie zaborów pruskiego, rosyjskiego, austriackiego na powrót zrosły się w jedność.

Marzenia Polaków o niepodległości po latach walki z germanizacją i rusyfikacją nareszcie się ziściły.

W kinie Ton została zoorganizowana przez PiS uroczystość  uczczenia Święta Niepodległości w której brał udział nasz chór Astra pod dyrekcją Oksany Dziadul,nasza słuchaczka 93 letnia Zosia Magot przepięknie powiedziała wiersz Adama Mickiewicza "Śmierć pułkownika" ,występował też chór Belcanto pod dyrekcją Grażyny Falkowskiej  oraz  polska wokalistka  z Mińska.Było patriotycznie i uroczyście.

Maria Szulga
 Zdjęcia  Maria Szulga i Zbigniew Borowski


 


10 listopada 2015 r. - Ratusz, Rynek Kościuszki 10 - wykład K. Rusin 

i I. Kryńskiego na wystawie „Świat skamieniałości” Zdjęcia Irena Nikonowicz -sek.Fot  „Molekularne podstawy genetyki”wykład  prof. dr hab. n. medycznych Krzysztof Zwierz - Uniwersytet Medyczny w Białymstoku w dniu 5 listopada 2015r

 
 Zdjęcia: Zbyszek Borowski i Maria Szulga -sek.fot XXI Miejski Dzień  Seniora

 

5 listopada 2015 r odbyła sie gala w sali Magma w Pałacu Branickich z okazji Dnia Seniora.

Wśród wyróżnionych seniorów znależli się słuchacze naszego Uniwersytetu pracujący społecznie na rzecz innych.

Wyróżnienia z rąk Prezydenta Miasta Białystok Tadeusza Truskolaskiego otrzymali:

Helena Kurza,Maria Szulga,Jolanta Rogowska, Jadwiga Łuckiewicz,Barbara Delis,,Maria Szkiłądź,Teresa Mancewicz Anna Paszkiewicz Gadek

Najserdeczniejsze podziękowania za wkładany trud i gratulacje dla wyróżnionych słuchaczy.
 Zdjęcia Irena Nikonowicz i Zbyszek Borowski  MUZEUM WOJSKA W BIAŁYMSTOKU

 

      27 października 2015 r.   - Bogusław Kosel - „Rdzenne ludy Syberii”;
 Zdjęcia Józef Sołomianko i Waldek Kiertowicz -sek.Fot


 


 SIŁA,  ZDROWIE,  ENERGIA.

 

Studenci UTW  preferujący   rekreację  w  formie NORDIC  WALKING  spotykają się w każdą środę w Parku Zwierzynieckim  ( naprzeciwko  lodowiska),  o godz. 9:30. Rozpoczynamy  od 10 min.   rozgrzewki  pod  kierunkiem  Helenki  Łukaszewicz.   Potem  spacerujemy   1,5 - 2  godziny  przepięknymi   alejkami  Lasu  Zwierzynieckiego.  

 Korzyści  zdrowotne   z   chodzenia  z  kijkami  to  usprawnienie  układu  oddechowego  i  sercowo-naczyniowego,  stymulacja  wszystkich  mięśni  naszego  ciała.   Badania   naukowe wykazały,   że  następuje  zwiększenie  poboru  tlenu od 20 – 58 procent,  spalanie  kalorii od 20 – 40 procent ( w  zależności  od  intensywności   tempa),  wzmocnienie  mięśni ramion i  barków,  zmniejszenie bólu kręgosłupa  i   złagodzenie  napięcia  mięśniowego.  Niewielkie   obciążenie   stawów   u  osób  ćwiczących   nordic   wal king  nie  pogarsza  stanu obolałych  stawów, zwłaszcza  kolanowych. 

Po  takim  spacerze  silniejsi, dotlenieni, energiczniejsi  i  radośniejsi  wracamy  do  naszych codziennych  obowiązków.  Jesienne  kolory  lasu  zachęcają   do  tej  formy  relaksu.  Zapraszamy  wszystkich  studentów  UTW   lubiących  ruch  na  świeżym  powietrzu, o każdej porze roku.

 

Tekst i zdjęcia Maria Beręsewicz -sek.fot

 22.10.2015 r -  „Darowizny, spadki, dziedziczenia i testament” 

  wykładowca: dr Jerzy Bieluk  

 

22 października br. wykład na powyższy temat przeprowadził dr Jerzy Bieluk z Wydziału Prawa Uniwersytetu w Białymstoku. Wykład pana Bieluka został poprzedzony pytaniem "Co zrobić, aby zachować dobrą pamięć o sobie?" Wiadomym jest, że śmierć osoby rodzi istotne skutki w sferze prawnej, ale także w sferze podatkowej. Dnia 18 października 2015r. weszła w życie zmiana przepisów kodeksu cywilnego i kilku innych ustaw dotyczących spadkobrania. Wykładowca omówił podstawowe zmiany dotyczące zasad odpowiedzialności za długi spadkowe. Następnie podkreślił, że majątek zmarłego może być nabyty w wielu formach:

> w formie testamentu - /ostatnia wola/.

> w formie zapisu -/zapis windykacyjny u notariusza/.

> w formie polecenia - /wyraża szczególne życzenie spadkodawcy/.

Dr Jerzy Bieluk podczas wykładu wyjaśnił co oznacza termin "Zachowek" - zabezpieczenie interesu osób, które zostały pominięte w testamencie, a uzykały korzyści po śmierci spadkodawcy. Zachowek należy się najbliższej rodzinie zmarłego.

Pomiędzy "Darowizną" a "Testamentem" istnieje taka różnica, że darowizna działa od razu i jest sposobem na przekazanie komuś jakiegoś składnika swojego majątku. Testament działa po śmierci. Spadkodawca jeszcze za życia może w każdej chwili  odwołać cały testament, jak i jego poszczególne postanowienia.

Wykład dr Jerzego Bieluka pozwolił nam odpowiedzieć na pytanie , że aby zachować dobrą pamięć

o sobie, należy odpowiednie dokumenty przygotowywać zgodnie z obowiązującym prawem.

 Po wykładzie wystąpiły grupy taneczne Samorządowego Ogniska Baletowego w Białymstoku.

 

 

Notatkę sporządziła- Helena Kurza
 Zdjęcia Maria Szulga -sek.fotWERNISAŻ JANA SIDORUKA  KLUB RELAKS UL ZWYCIĘSTWA 25/1

  zdjęcia Jan Sidoruk KONCERT

Sala Koncertowa Uniwersytetu Muzycznego dnia 22 października zapełniła się studentami UTW. O godz.11 Pani Małgorzata Bielicka z Biura Koncertowego UMFC powitała nas serdecznie i przedstawiła wykonawców pierwszego koncertu w tym semestrze. Jako pierwsze wystąpiły studentki Karolina Kuklińska-mezzosopran i przy fortepianie Małgorzata Marczyk. Wykonały następujące utwory: P.Czajkowskiego-"Mój Gienij", G.Mahlera- Wenn mein Schatz hochzeit macht",nmM. De Falla - "Chanson", S. Moryto - "Dziwujo sie ludzie",G.Bizeta - "Seguidilla z opery Carmen i " Habanera" .Następnie  Student Tymoteusz Lasik 
i Urszula Kulesza przy fortepianie wykonali Arię "Notte e giorno" z opery Don Giovaniego W.A. Mozarta. Kolejne utwory zaprezentowali Marta Antkowiak - sopran i przy fortepianie  st.wykładowca Adam Kondratowicz, były to : A.Vivaldiego "Vieni, vieni" i W.A.Mozarta " Racytatyw" i aria "Zuzanny" z opery 

"Wesele Figara". Na zakończenie koncertu wystąpili Małgorzta Piotrowska - sopran i st.wykł. Adam Kondratowicz wykonując utwory: S.Rachmaninowa "Son" , "Sirień" i "Polubiła ja" oraz P.Czajkowskiego-

"Niet, tol/ka tot, kto znał" i "Snowa,kak prieżdie, adin". Koncert w całości zachwycił nas ,był ukojeniem dusz i symfonią dla uszu.

 

 

Notatkę spisała Helena Kurza
 Zdjęcia Maria Beręsiewicz -sek.fot 19 pażdziernik 2015 rozszerzone Posiedzenie Zarządu z zaproszonymi kierownikami sekcji. zdjęcia:Irena Nikonowicz sek,fot


 


 "ŚWIAT ZMYSŁÓW"

 

Dnia 20 października 2015 r. spotkaliśmy się w Muzeum Historycznym. Temat spotkania "Świat zmysłów". Pan Paweł- kustosz tego muzeumpoinformował nas, że będziemy zwiedzać wystawę czasową, która powstała w Uniwersytecie Jagielońskim w Krakowie. Wystawę w Muzeum Historycznym w Białymstoku  zlokalizowano w trzech salach. W każdej z nich znajdują się stanowiska doświadczalne. Podczas zwiedzania wystaw uzyskaliśmy informację, że odbieranie wrażeń z otaczającego nas świata odbywa się za sprawą naszych zmysłów. Kluczową rolę w narządach zmysłów pełnią receptory - komórki reagujące wybiórczo na konkretny rodzaj bodźców z otoczenia. Komórki te rozlokowane są różnie w ludzkim organiźmie. Na przykład receptory dotyku znajdują się na całej powierzchni skóry, receptory smaku i węchu skupione w jednym niewielkim obszarze, zaś receptory słuchu i dotyku w dwóch receptorach parzystych narządów. Zmysły pozwalają nam sprawnie funkcjonować, ale przedstawiany przez  nie obraz otoczenia nie zawsze jest wiernym odbiciem rzeczywistości.

Organizm nasz posiada niezwykłą umiejętność do odbierania sygnałów z otoczenia i przetwarzania ich na impulsy nerwowe, które biegną dalej wzdłóż rdzenia kręgowego do mózgu i z powrotem. Mózg przetwarza je i analizuje , a następnie wydaje polecenia koordynujące pracę całego organizmu. Nam się wydaje, że nasze zmysły są doskonałe jednak porównując się z niektórymi zwierzętami posiadamy zdecydowanie słabszy węch, nie potrafimy widzieć w podczerwieni i nadfiolecie, nie potrafimy wykrywać kierunku ziemskiego pola magnetycznego, jak czynią to ptaki. Mimo to nasz gatunek osiągnął sukces ewolucyjny. 
Zwiedzając wystawę interaktywną mogliśmy praktycznie sprawdzić  reakcję naszych receptorów na otaczającą rzeczywistość.

< Model gałki ocznej uwidacznia, że obraz padający na siatkówkę jest odwrócony. Mózg przyzwyczaił się do takiego obrazu i widzimy normalnie.

< W stereoskopie z dwóch płaskich rysunków tworzy się obraz trójwymiarowy.

< Odczucie temperatury jest względne. Ciepła płytka wydaje się gorąca lub zimna w zależności od tego z jaką płytką wcześniej stykała się dłoń.

< Iluzja optyczna kwadratów ma swój akustyczny odpowiednik. Po przesunięciu listwy  widzimy linie ukośne.

Były jeszcze i inne doświadczenia, które pozwoliły potwierdzić, że słyszenie,widzenie , dotykanie i czucie jest efektem pracy naszych zmysłów.

 

Notatkę spisała Helena Kurza 17.10.2015r.- wycieczka autokarowa sekcji turystyki pieszej   "POD KOPUŁAMI PODLASKICH CERKIEWEK" "Pod kopułami Podlaskich Cerkwi"

Edukacyjna wyprawa dnia 17 października wiodła nas szlakiem podlaskich cerkwi.

W Milejczycach - zwiedzamy cerkiew św. Barbary. Bogate wnętrze,piękny ikonostas z XVIII wieku i relikwie świętych- wzbudzają w nas podziw. Po trasie zwiedzamy kościół w Tokarce, wybudowany przez górali w 1935r. w stylu podkarpackim. Napotykane przez nas cerkiewki są przeważnie koloru niebieskiego. W Starym Korninie znajdują się dwie cerkiewki obok siebie. Większa św. Michała Archanioła, a mniejsza św. Anny. Po wędrówce i przygodzie jaka spotkała nas po zwiedzeniu cmentarza. Zjadamy z apetytem obiad. Czeka nas kolejna niespodzianka tj. zwiedzanie wystawy ametystów. Jesteśmy zauroczeni ich pięknem.

W Łosince przesympatyczny proboszcz cerkwi opowiada nam o swojej świątyni z ogromnym zaangażowaniem. Zwraca naszą uwagę na filary podtrzymujące kopułę, na ikonostas, ikony i relikwie.

Wszystkie zwiedzane przez nas miejsca w tym dniu pozostawiły niezapomniane wrażenia.

Notatka Helena Kurza. Szerszy tekst na ten temat w "Naszej gazetce" nr.7

 zdjęcia Zofia Stanisławska i irena Nikonowicz

   „Nowoczesne i bezpieczne finanse seniora -wykład Daniela Jachimowicza z dnia 15 pazdziernika

Wykład był  kontynuacją projektu z zakresu edukacji ekonomicznej realizowanego przez Ogólnopolską Federację Stowarzyszeń UTW z Nowego Sącza  z Narodowym Bankiem Polskim. 

W trakcie wykładu omówione zostały m.in. następujące zagadnienia: I. uprawnienia jakie przysługują konsumentom zawierającym umowy finansowe
w szczególności na odległość – przez telefon, za pośrednictwem Internetu, oraz
poza lokalem przedsiębiorstwa – NOWA USTAWA o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r., która weszła w życie 25 grudnia 2014 r., - przestały obowiązywać: ustawa  z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego oraz ustawa z
dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o 
odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny.
- obowiązki informacyjne przedsiębiorcy wynikające z zawierania umów,-wymogi formalne umów,- prawo odstąpienia od umowy przez konsumenta,- odpowiedzialność za jakość rzeczy sprzedanej.

 II. odwrócony kredyt hipoteczny a umowa renty dożywotniej – omówienie instytucji i
różnic pomiędzy nimi
 - NOWA USTAWA  z dnia 23 października 2014 r., która weszła w życie 15 grudnia
2014 r.

Niebezpieczenstwa wynikające z zaciągania szybkich pożyczek, tzw. chwilówek 
wykładu.

Warsztaty
komputerowe dotyczyły  bankowości elektronicznej. Były to
praktyczno-teoretyczne zajęcia w trakcie których seniorzy m.in. pracowali  na
symulatorze banku – uczyli się zasad zakładania i bezpiecznego korzystania z

internetowego konta bankowego, dowiadywali się jak zarządzać domowym budżetem z
wykorzystaniem komputera, jak bezpiecznie korzystać z kart płatniczych/kredytowych.


  W ramach projektu działa bezpłatna z telefonów stacjonarnych infolinia - 801 002 170, w której
można uzyskać bezpłatne porady dotyczące m.in. tego, na co zwrócić szczególną
uwagę przy zaciąganiu kredytów, pożyczek i innych zobowiązań, jak interpretować
kluczowe zapisy umów pożyczkowych lub związanych z inwestowaniem oszczędności,
jak postępować w przypadku grożącej nam niewypłacalności, jak negocjować z
bankiem rozłożenie spłaty zadłużenia na raty itp

Tematyka poruszana była niezmiernie ciekawa,niestety niedopisała frekwencja

Maria Szulga
 zdjęcia Irena Nikonowicz i Maria Szulga-sek.fot Uniwersyteckie Centrum Przyrodnicze im.Prof.Andrzeja Myrchy


Dnia 14 października 2015r. w ramach zajęć fakultatywnych rozpoczęliśmy I semestr roku akademickiego w Uniwersyteckim Centrum Przyrodniczym im.Prof. A.Myrchy. Po pięknym nowym obiekcie oprowadzał nas dr Janusz Kuprianowicz pracownik naukowy U w B. Należy przypomnieć, że Muzeum Przyrodnicze im.Prof.A. Myrchy istnieje od 01.09.2004 r. jako jednostka ogólnouczelniana pod nadzorem Instytutu Biologii U w B.

Od 17 kwietnia 2013 r.muzeum uzyskuje nowe pomieszczenie i przkształca się w Uniwersyteckie Centrum Przyrodnicze im.Prof.A.Myrchy. Zwiedzanie muzeum rozpoczęliśmy od sali ,gdzie zaprezentowano środowisko przyrodnicze Polski północno- wschodniej. Znajdują się tu okazy dużych i małych ssaków, różnorodne ptactwo . Pochodzą one z Puszczy Knyszyńskiej i Augustowskiej z terenów bagien biebrzańskich i rozlewisk nadnarwiańskich. W kolejnych salach wystawę tworzą skamieniałości roślinne i zwierzęce, minerały z grupy   węglanów, siarczanów, rud żelaza oraz skał magmowych i osadowych. Przyrodę regionów polarnych zaprezentowano w formie diagramów ukazujących bogactwo i różnorodność zwierząt i roślin.

Filogeneza tkankowców / historia zachodzącego w skali czasu geologicznego rozwoju poszczególnych grup organizmów/,prezentuje poszczególne typy zwierząt tkankowych od prymitywnych i prosto zbudowanych gąbek po zaawansowane ewolucyjnie ssaki i ptaki. Gabloty ekspozycyjne i eksponaty kamienne prezentują orginalne skamieniałości skrzypów, paproci i widłaków sprzed 300 mln lat.

Na tym zakończyliśmy zwiedzanie części muzeum. Kolejne spotkania  pozwolą nam poznać całą ekspozycję muzealną.

 

Notatkę spisała Helena Kurza

 
 Zdjęcia Maria Falkowska -sek.fot


  


  10 października Koła PTTK Senior wyrusza na rajd  Turczyn ; Księżyno. Spotykamy się przy Stokrotce na ul. Paderewskiego. 12 osób w tym jeden rodzynek Edek pod przewodnictwem Izy wyrusza z miejsca spotkania, żółtym szlakiem w kierunku Turczyna. Wchodzimy w bardzo ładny las, który w pięknym jesiennym słońcu i przebarwieniach wygląda przeuroczo. Idziemy szeroką leśną piaszczystą drogą, mijamy rzeczkę Horodniankę i jesteśmy na obrzeżu Turczyna. Mijamy miejscami  oszronione łąki, mieniące
się  w promieniach słońca, gdyż w nocy był duży przymrozek.
Zatrzymujemy się na łące, jemy pierwsze lub drugie śniadanie. Bożenka proponuje wspólny śpiew, więc zgadzamy się. Po krótkim odpoczynku, idziemy w dalszą drogę podziwiając uroki polskiej złotej jesieni. Mijamy Niewodnicę Kościelną, domostwa i podążamy do Księżyna. Z Księżyna autobusem wracamy do Białegostoku.
    Dziękujemy Izie za piękną trasę, a tak przez nas  mało znaną.

Elżbieta Wiktor
Zdjęcia Zofia Stanisławska

 

  XXII INAUGURACJA ROKU AKADEMICKIEGO 2015/2016

 
To już XXII raz zainaugurowaliśmy rok akademicki na Uniwersytecie Trzeciego Wieku 1.pazdziernika 2015roku w auli Wydziału Prawa Uniwersytetu w Białymstoku. 
Wszystkie miejsca w auli były zajęte przez słuchaczy i gości zaproszonych. 
Uroczystość rozpoczęto odśpiewaniem Hymnu Państwowego. Po hymnie Pani Prezes Krystyna Szner powitała przybyłych gości. 
 Wśród zaproszonych obecni byli między innymi – Prezydent Miasta Białegostoku dr hab. Tadeusz Truskolaski, Wice Marszałek Województwa  Podlaskiego Maciej Żywno, posłowie –Robert Tyszkiewicz., Krzysztof Jurgiel, Dariusz Piątkowski; Ks. Biskup dr Henryk Ciereszko, Ks. Włodzimierz Misijuk,  prof. dr hab. Jerzy Halicki, Dyrektor WOAK-u Cezary Mielko, prof. dr hab. Wojciech Pędich, mag inż. Czesław Kryszkiewicz….
Przemówienie inauguracyjne wygłosiła Prezes UTW Krystyna Szner. 
Glos zabrali zaproszeni goście życząc nam dalszych sukcesów. 
Koleżanka Jolanta Rogowska podzieliła się z nami swoimi refleksjami ze swej rocznej pracy
skarbnika UTW. Stwierdziła, że praca którą wykonuje to jej pasja i jest szczęśliwa, że znalazła się w gronie słuchaczy UTW. 
Podczas inauguracji odbyła się immatrykulacja 10 studentów nowoprzyjętych po złożeniu przez nich ślubowania. 
Chór „Astra” na zakończenie części oficjalnej inauguracji odśpiewał „GAUDEAMUS IGITUR”. 

Rok akademicki 2015/2026 zainaugurował wykład prof. Uniwersytetu w Białymstoku dr hab. Dariusza Kuleszy pt „ Czas niedokończony ukazujący twórczość ks. J.Twardowskiego w kontr punkcie do współczesnego świata”. 
Po wykładzie wystąpiła sekcja teatralna UTW oraz chór „Astra” pod dyrekcją Aksony Dziadul.
 
Tekst:  Maria Makal
  Zdjęcia Zosia Stanisławska i Irena Nikonowicz -sekcja fotograficzna
 

INAUGURACJA OBYWATELSKIEGO PARLAMENTU SENIORÓW

SEJM WARSZAWA 01.10 2015

1 października 2015 roku w Międzynarodowym Dniu Osób Starszych, ustanowionym przez Zgromadzenie Ogólne ONZ 14 grudnia 1990 roku, w Sejmie RP odbył  się inauguracyjny Obywatelski Parlament Seniorów (OPS).

Do uczestnictwa w posiedzeniu zaproszeni zostali reprezentanci środowisk polskich seniorów w tym: Uniwersytetów Trzeciego Wieku, Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów oraz przedstawicieli gminnych rad seniorów. 

Wydarzenie to swoim patronatem objęła marszałek Sejmu Małgorzata Kidawa–Błońska. Organizatorem posiedzenia jest Sejmowa Komisja Polityki Senioralnej pod przewodnictwem posła Michała Szczerby. 

Zadania Obywatelskiego Parlamentu Seniorów 

Polskie środowiska senioralne tworząc Obywatelski Parlament Seniorów chcą zwrócić uwagę społeczeństwa na problemy osób starszych w Polsce oraz przeciwdziałać wszelkim przejawom dyskryminacji ze względu na wiek. 

Organizatorom Obywatelskiego Parlamentu Seniorów zależy na promowaniu aktywności społecznej i obywatelskiej, wolontariatu osób starszych oraz solidarności wewnątrzpokoleniowej i międzypokoleniowej. 

Uczestnicy posiedzenia swoją obecnością w Parlamencie mają zamiar przekonać/nakłonić posłów do działań mających dać osobom starszym prawo do godnego, niezależnego życia i aktywnego uczestnictwa w życiu społecznym i kulturalnym. 

 

W inauguracji uczestniczyli Premier -Ewa Kopacz,Minister Pracy i Polityki Społecznej WładysławKosiński Kamysz,Michał Szczerba z Sejmowej Komisji Polityki Senioralnej,Minister Zdrowia -MarianZębala.Z zaproszonych gości przybyła Anna Komorowska i Marszałek Senatu Bogdan Borusiewicz.

Zostały wybrane władze OPS

.Na przewodniczącą OPS Krystynę Lewkowicz głosowało 385 parlamentarzystów seniorów z 424 przystępujących do głosowania.V-ce przewodiczącymi zostały Wiesława Borczyk z Federacji UTW w Nowym Sączu  i Elżbieta Ostrowska ze Związku Emerytów w Warszawie.

W skład Prezydium weszły też prof. Ewa Kozdroń,prof. Janusz Szymborski i Janusz Czyż

Zostały powołane trzy Komisje

1.Komisja d/s organizacyjno prawnych

2.Komisja d/s strategii,budżetu i finansów

3.Komisja d/s informacji,promocji i kontaktów z otoczeniem/w skład której wchodzi nasz przedstawicielMaria Szulga

Białystok był reprezentowany też w OPS przez Prezeskę Akademii Plus 50 -Jolantę Wołągiewicz 

 

http://www.tvp.info/21931105/wy-seniorzy-jestescie-potrzebni-polsce-pierwsze-posiedzenie-obywatelskiego-parlamentu-seniorow-w-sejmie


 z sejmowego korytarza otwarcie obrad


Marszałek Sejmu Małgorzata Kidawa-BłońskaPremier Ewa KopaczMinister Zdrowia -Marian Zembala

 Przewodniczaca Krystyna Lewkowicz   i v-ce Wiesława Borczyk OPS , oraz członkowie  Komisji d/s Informacji ,promocji i kontaktów z otoczeniem w czasie obrad  KomisjiKrystyna Lewkowicz -Wiesława Borczyk

 Tekst i zdjęcia Maria Szulga


 
 
© 2011 Uniwersytet Trzeciego Wieku w Białymstoku
Ten projekt został zrealizowany przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej. Projekt lub publikacja odzwierciedlają jedynie stanowisko ich autora i Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za umieszczoną w nich zawartość merytoryczną.