Kronika Strona główna / Kronika / II kwartał 2020r 


 Wczasy w Jastarni

Grupa naszych studentów odpoczywa nad morzem na Półwyspie Helskim w Jastarnii.Z jednej strony mamy Zatokę Pucką z portem rybackim,a z drugiej strony przepiękne piaszczyste plaże Bałtyku.Mimo pandemi bawimy się znakomicie.Jedynym co nam o tym przypomina są dostarczane posiłki do pokoju w pudełkach.Pogoda wyśmienita.
Wczasy zorganizował Lech Wiszowaty..
Zdjęcia: Maria Szulga

10 czerwca 2020 r. odbyło się Walne Zebranie Sprawozdawcze Delegatów UTW.

Zgromadzonych w sali CAS powitała Prezes Maria Szulga, która przypomniała, że z powodu pandemii pierwotny termin (20 marca ) nie mógł być dotrzymany. Obradom przewodniczyła koleżanka Helena Kurza. Po stwierdzeniu kworum przystąpiono do realizacji programu.

Rozpoczynając sprawozdanie merytoryczne za rok 2019 Prezes Maria Szulga stwierdziła, że był to rok trudny, pracowity, ale też efektywny. Z każdym rokiem rośnie liczba słuchaczy zainteresowanych rozwojem osobistym, doskonaleniem własnej ekspresji twórczej, zdrowym stylem życia, którzy chętnie korzystają z bogatej i różnorodnej oferty UTW. Ważnym elementem są realizowane projekty krajowe i międzynarodowe, które tworzą pole do samorealizacji słuchaczy, a także dostarczają dodatkowych środków finansowych. Szczególnym akcentem ubiegłego roku były też obchody 25-lecia UTW. Kończąc swoje wystąpienie Pani Prezes podkreśliła, że działalność UTW opiera się na społecznej aktywności słuchaczy, za co wszystkim serdecznie podziękowała.

Sprawozdanie finansowe przedstawiła skarbnik, Jolanta Rogowska – wynik finansowy za rok 2019 jest dodatni i wynosi 23 319,89.

Po wysłuchaniu pozostałych sprawozdań – Komisji Rewizyjnej, Sądu Koleżeńskiego oraz założeń programowych i finansowych na rok 2020, rozpoczęła się dyskusja. Jej głównym wątkiem stał się temat składek za II semestr. Walne Zebranie podjęło uchwałę zobowiązującą Zarząd do zwolnienia z opłat składek tych osób, które o to wystąpią.

W kolejnej uchwale udzielono Zarządowi absolutorium za działalność w roku 2019.

                                        Notatkę sporządziła Bożenna Krzesak-Mucha

 
 Zdjęcia: Jan Surmacz -sekcja foto
 Czas ruszyć z kijkami w plener

Mieliśmy już dość izolacji i siedzenia w domu, dlatego z wielką radością odczytaliśmy SMS-a od naszej koleżanki Helenki Łukaszewicz, szefowej Sekcji Nordic Walking z Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Białymstoku, o planowanym spotkaniu w Parku Zwierzynieckim, w środę 3. czerwca.

 

W pierwszym spotkaniu, po trzymiesięcznej przerwie spowodowanej pandemią, uczestniczyło 5 osób.

Przywitaliśmy się tradycyjnie uderzając swoimi kijami o kije kolegów. Po krótkiej rozgrzewce, maszerowaliśmy po leśnych ścieżkach Rezerwatu Zwierzynieckiego. Opowiadaliśmy o czasie spędzonym w domu, o swoich pomysłach na samotność w czterech ścianach, wymienialiśmy się zasłyszanymi informacjami.

Bardzo brakowało nam tych rozmów i wzajemnych kontaktów. Stęskniliśmy się za sobą.

Orzeźwiający zapach lasu, po nocnym deszczu zachęcał do oddychania pełną piersią, wreszcie bez maseczek. Towarzyszył nam śpiew ptaków. Terlikaniu, świrkaniu, ćwirkaniu, czykczyrikaniu nie było końca. Wiewiórki przyglądały się nam z zaciekawieniem. Przyroda odżyła po ostatnich deszczach. Rośliny są bujne, zielone, pojawiają się pierwsze jagody. Zawilce i przylaszczki niestety już przekwitły.

 

Nordic Walking jest świetną formą rekreacji. Pozwala rozruszać nasze kości, mięśnie i wrócić do kondycji sprzed pandemii.

Następne spotkanie zaplanowaliśmy za tydzień, w środę, zgodnie z dotychczasowym harmonogramem.

Opracowała: Maria Beręsewicz

Foto: Maria Beręsewicz 
 
© 2011 Uniwersytet Trzeciego Wieku w Białymstoku
Ten projekt został zrealizowany przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej. Projekt lub publikacja odzwierciedlają jedynie stanowisko ich autora i Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za umieszczoną w nich zawartość merytoryczną.